Skip to main content

Full text of "Supplement til Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande 1841 ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 
som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 
der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 
land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 
ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 
rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 

Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på Internettet på http://books.google.com f^%4-' f^Af >-i*?* .V* ^»'' ^ ,-^A.w^ ^ »•. ^. 


'^ -* ^ y ff-- < ^ ••4 xrvt^ /!* i"-^/ r«!»wX^' •'■ -s^v. 
i 7. Suppfemenf Kl 
fot 

jftongertøet H^anmark mtn nifyKtnu ii\im\it'\ 

inMU Ubøaitoeit af Vacet 1853. Z^omai ^attfen @c8lew. 


Ajøbeu^atitt. 

/orlogsfortningtns iorlag. 
1864. 
9iaiicp 9uno4 l^øgtrDrferi vtt 9. e. SRu^lr. 


Sorltothtg oner be mntnbtt %otloxttlUt og Segn. f. 9: føb. t 9: bøb. * 3: gtbt (bet angtbne Sar og 2)ag) meb. ?. (S. 9: 
Ihø^enbabnfre (Sfterretntngev om Ictrbe @ager. ?. 3^ o: 2)anft Siteratur^Sibenbe. 
SW, f. ?. o: STOaanebCfrrift for ?iteratur. X. f. S. 0. ff. o: Xibéftrift for ?iteratur og 
Jtritit. 3. f. S. 0. St. 3: 3oumaI for ^iteratur og ffonfl. g. $^. 0. St, o: gierbing« 
aareffriftet „gor Jiteratur og ^tif". gcebref. »: gcebrelonbet, et 3)ogbIob. ©erl. 
Xib. o: 13)en Serlingffe £tbenbe. {^aØ. SKg. £. 3- ^•* {^ottif^e SØgemetne $^tteratur« 
ItitnnQ. (Sot. SL o: ®8tingtf($e gele^rte Stngeigen. 3en. 2, 3* ^^^ 3enatfd^e ^iteratur* 
{(itsng. ?eit>a. ?. 3* ^: ^eipgiger Stteraturjeitung. Stitl ?. 3* ^: 3^^und f^^ Stteratur 
unb ^unf! in ben bonifc^en ©taaten, ^iel. Sdt. f. lit. Unter^. 9: !93Iatter fiir litera« 
rifc^e Unter^aftung. 2)e øbrige brugte {{orfortntnger antage« ifte at beløbe nogen 
Sorflaring. — (Sn Stjerne foran en gorfatterø Sfla^n betegner, at ^an tibligere finbed 
anført i ^oDebDcerfet. 

Blutteltg bemcerfe«, at ben Deb faamange 9øger mangtenbe Siigtbelfe af g orm at 
rr m WHangtt, fom finber €teb meb glib. ^an (ar i SImtnbeligbeb blot ncebnt 
ittio OQ Ci»art; l^bor ingen gormat angive«, er 8ogen enten Octab, 13)uobe3 eØer 
eebfj. st. ^jtaatnnb {^ata SBid^.), ®øn af SR. fRicoUud t)» Jt. (i^ngfle 
B§n af Obctfl , J^aminerjunfer 3aco6 Gatl [iffe (Earl «&ent.] t?. A. og 
delene 3acobinc f. ^an^thtV, f. y 1790, f V 1832) og % W» f. 
8^mibt (f. i Wanber« 1790); — lagte flg flbtn efttr fWaferfcnflen; bico 
fentrc XtUQxa}pf)btfititn i ^aUxéUt). - (3bft. 8fr* ©arfob« dottaU. af gcebr, 
m. 2. Ubg. @. 853; $. S. SKøOerd Arit. eftjier II. 212; St. ^ten^end 
gorotb til „gjot 3:ib, efter SSif^er*" Sth^. 1854 (o: 1853); *. 3. sjue« 
^afebog, ®. 492). 

gablcr og blanbebe a)tøte. «b^. 1844. (^»crf. 2ib." 1844^ 9^. 348; 
^2)<n Srijtnbebc" f. «., B. 402; „S)onff SWbum" 1845, i«r. 6; <p. ?. aWøHcr« 
^t. efijjer II. 232'42). 

gabler for 8ørn, mebSt {^atobunbrebe StØeber, tegnebe af 3. %, ^nnbbpe, 
btøtebe af $. fB. Aaatunb. Sthff, 1845 (o: 1844). 9^1^ Ubgabe meb colorerebe 
Siflcber. Ib. 1848 (»: 1847). {Jthl^poft/' 1844, 9hr. 300; „^ttl aiib.* f. X, 
9h. 337; „2)en griftnbcbe^ f. S(., @. 575; i»fr. «gcebrc!." 1858, «»r. 295; ©teen* 
|}ru)>d ^:Danf! SRaonebdflr/' VIII. 418). 

@t goraar. Svigte, oelbre og n^ere. jlbb- 1858. 9[nbet 0)>lag. ib. eod. 
(^©err. iib." 1858, SThr. 228; „gl^tJ- ??op." f. 3L, gir. 238, 293; „gabref." f. %., 
^7tc. 247, af 3«-35. [«^ ^eberfen?]; „a)agb!.'' f. «., ?Rr. 254, 301; ©tfenflrup« 
„7>anft aWaanebøffr." VIII. e. 418, 19*24,. af (L »e[ofenberø] ; ^. <)er^*« „Ugent- 
lige »labe- 1858, e. 70-72, 86, Jbfr. „©erf. Jib." f.«., 9hr. 284; „9iorb og ©pb" 
1859, I. 9h:. 9; „^otL-golfler« etift«-a:ib." 1859, iRr. 8). 

9eebtgerebe og ubgai9 meb 3. (S. ®erfon: a) SRaaneb^ffrift for ©ørn. 
IWeb ettbograp^ier. 1.-2. ©b. og 3. ©b. 1 *. «bb. 1845.47. („©erl. Slib." 1815, 
iRr. 64, 217; „SUeratur« og ©ogbanbd««2:ib.'' f. «.. 9tc. 3; „^en griftnbebe'' f. %., 
@. 120; „Abbpop." 1847, ^x. 45, 47). — /9) gor ©ørn. Ubtog af „aWaanebfiffrift 
for ©øm for 1845.'' ibid. 1846, meb 1 Sitbogr. (3 bt«{e Gamlinger fiitbed af barn 
originafe gabler og (S^oentiyr). 

C^nbeel 2)igte, beel« føerfftit trt^Ite CXil Jh>ng greberit ben e^benbe." ^bb. 
1848. 16 e. [ibfr. ^Sfl. »ftenbl." 1848, iRr. 55, 65]; — Xct 2ib«bigte. I. 9ieboIu^ 
tionøtiben. IL Zii be Ungt. III. XH be <9amle. ib. eod. 16 ©.; — @ang for bet 
banffe goK. ib. eod.; — @ang beb i(ongen9 Sfreife fra $obebf}aben tit Mg^bctrem 
ib. eod.), — bee(« ]pxthtt i $. 1!. møtltx^ „©cea" for 1846; ^*S>tn ©erttngffe 
iStbenbe" (1848^ 9{r. 26; 1850, 9{r. 21, StiOctg; 1854, 9h. 80); ,,9}orb og epb" 
<III. 1848, e. 9G^72i Øccbtfte ^ottge, bearbetbebc, i lU. 1850r e. 129'33, 220<^2I •s !▼. 1^*. s. 163*170}, {amt i 3. €. ©erfon« @amlinø af ,,2)t9tc of ben n^ere 
fcajnic Stessax*. Cren^e 1866. — (ftiWte af Jan« @anfle crc com^joueccbc af 
C 3. ^ax^ri ^•'Fånd til Kong Christian VIII. [afsunget den 25de Febr. af 
Kmatmtn]. Ebh. 184%.. e^ af 9. $. Berggreen (^O^Mnanb 'S>\q, 2)u !S)anfrel 
lob Sobn BB ^cc*. i ..fSasuuIfoBge^ 92r. 1. 1848); enbtotbere: ,,^ongend 2ø\tn tit 
Xattfte firidor, gtiMasg mcfc CmqtKcbft: ^9Reb @ub, for Stenet og f^øbelanb''. 
2e|t af itoobmb, Stafåa tf oi Sootoi^Tebcr, 1848. 

^Staafttup (Vm( 3.) toqile i {Irre 9at fotflientge @teber t IDan« 
marf og 9{orgc og gad Untmrfiima i £>aiib<. 

Zi\ mine (SIc«>er for at cnnbtff be 8 f«i{irfD(|c gtoacaffer, fom be af mig 
(ate Icect. ^^ronb^jtm, 183a 8 e. a 

*AoBeS (9reb. 61^90' ®- 2; Srobcrftn af Qebmflaaenbe $robfl @ør. 
»ff. og Son df C[anb. ^eoL ^it>.St., Santot oglE^rbegs l>fb Sar^uud S)om« 
flifi" (|. I •War^mifl f ? 1781, f ^814), og «nna dlifaK f. ©ulff (D. 
rtf Uommmibnir «[)rlftlan ffrtb. ®. og *irfHne f. So^nfrn; f. i ©tubbf 
rM»ln,» V «7Mn, • iWar^juu« ^ 1807, f « «^5* V i8S3*); — f.28. 
ftrbruai IHOH; log 1828 C^romen Qlrtlum. Hgcfom i bet ^aafulgenbe ^Mat 
2beii (^ramen iiieb ai^ax. Laud.; fralraabte fom 2(biunct paa *etluf«!?oIm i 
Dctbr* 1833; Ooerinfpecteur ueb fongelig flflefolutfoii 2. Octbr. 1838 (©e- 
ftaWng II f. 51.); birfel. «ammetroab 28. 3uni 1842; rejfle 1850 
meb Unbetfluttelfe of ben Wejetfenffe Sonb til (Snglanb for at anfiiac 
Unbetføgelfer meb ^enfbu til QBanbr, JCIoaf. og ®a«.3nbretmnger for 
«iøten^abn, og I bet frtgenbe Qlot meb offentlig UnberfJottelfe til granf- 
riø«, ©elgien og ilJjbfnanb for at gjore f!g befjenbt meb be nijefie gor* 
iebringer i Wi^flebDggeriet; ubn^nt til 3uflitétaab (meb fflang i 5. StL 
9lr. 3) ijle Sonuot 1856. 3)eeltog t flfJaturforjferneé og Sorgernf« gor^ 
famliug i *iel 1846, og i bet ®fattbinabi(Ie (J2atutforj?ermote 1847. — 
♦ *. (S. *. 3 o CO 6 fen (f. i «b^. ^ 1814), 3). af ©ognraonb og *^rc- 
fub|! i Xt^on, ^enrif Subo. 3. og Xaren ®op^ie f* 9iaémudfen. 

gorflag til en forbebret Sanbforf^ntng og ©abeftplning for 
J^iøben^aDn, en bearbeibet Ot)et{oettelfe og original Sf^anbiing. iRo. 1. ^tt> et 
J^aart ot)er en ))roiecteret Sonbforf^ning for l^iøSen^aDn. Olbeøloe , 1844. 64 ^. 
fl. 8. (,Æ. golfebL" X. 9lr. 12, 14). 

3)etaillcret gorflag til en forbebret ^anbforfpning for ^jøBen- 
IftaDn. Clbe^loe, 1845. 68 @. 8. , meb 5 Slåbeder og 3 f^ore lit^ogr. $(aber. 
(goranflaltet nbgit>et i Strt^ffen af ben J^øbenMaffe Sanbcommtøpon for $anbt>oefenet9 
Regning). 

3 ©tjontt)'« „3)anf! Ugeffrift, 2ben dtctttt" (Om 31nfla!terne til i^anbet* 
Z\U og «ftebntng i ©amborg, i V. 9hr. 127). kHKt W»t 2. 1817 meb Srnft ^aul b. Orubn, (Generalmajor, C^b^f for ^#ben« 
>»# 8orgenpcebning og C^ommonbeur for itongena $it>icegercor)>a. 3 »AmCKcMr Beriehi dber die 24. Yersammlaog der Natarforscher o. Aerite 
io liel im Sepibr. 1846'« (6ber die geognosUschen YerhliUnisse des siidvesllichen 
Bolsteins; dabej eine Cbarte mit Darcbschnitten and Bobr-Versachen, S. 273-76). 

3 fWorhandHngmr ved de Skandinav. Natarforskeres femtt Mifd§ ISil- (Om 
FofhindriDg %t Paodesteens Ansattelse i Saltpander ved Anvendelse af Beenkal 
og dea moUge BenjUelse af denne Egenskab til Saltprodaction af Havvand, 
8, 906-310). 

3 ^Dt>aTtat9Betetntttger fra 3nbuftrtforentngen i Stiøltnffa^n" 
(feigeHr (S:^au«ft€»@traber, I XI. »arg. 1851, @. 21*23 [fertil Wflbntngcnie paa 
tnlt 1]; Dm ITtoaTert ftoloeg, fpb. 6. 69^81; i^ffribetfe af ben ni^e norbamerifanffe 
(oobdtaølle i eUtegaben t i^øBeti^abn, fflb. (B. 167i'164; ^efTritoelfe af dnbcet« 
modra cf b€ »»efie franfle WlteimøUtc, i XU. Storg. 1862, @. 117463). 

3 „gtptC'^oftcn^ (©ePnH)« tm\tt SWedqbcerB, 1852, ?«r. 99). 

3 ?uibc'« „53 er et ni nø om ben 5te 3)anffe Hanbmanbfi'Jorfamling 1854", ^f). 
1855. (gorebrag ot>er Aomrenfemafriner , 9t(ag III. @. 162*65, og i ben t\)h\tt 
Dmfffttelfe, lectlage III. <3. 188-192). 

^StåhtVi (®ørni), @. 1; @i9n af Sfomagermeflec og StatdtamBout 
iSat^uu«, d^ttftop^ct ©ørenfen X. (f fftb^ V *822, 84 9lar) og 
»att^a «an«b. TOftller; — f* 12. STOojl 1771*); t^eol. daub. 20. 3an. 
1795, aflagbc ben l^omKetifre ^m)e 7. fSltait9 f. 9. meb Q^nr. Laud., ben 
fatr(^etif!e 21. 3an. 1798 meb Egregfe; ref. (Sav* i 3:^i|leb k. 29. 07obbt. 
1799, $nrft i @fpum 30. a^artd 1810, i «&iørtng og fot @t. ^and og 
er. JDlufø SX^enig^ebft famt $robf) 1. Stpthx. 1824 , SJ^ebrem af 'Zlmt8» 
taabtt fot <ej9Tfng ^mt 1842, (Ribber af 3)ane6roge 28» Sepibr. (fra ff) 
1849, entlfbiget efter 9(nf øgning i fJtaabe og meb $enf!on 20* 9{obbr. 1850. 
t i aatborg 80. 2Va| 1854. — * 1800 S?. «. iToft (f. paa Uaerupgaarb 
i Xpif I 1778, t i85*), n«fl«Ibfle D. af ?• 3:. (f V *803, Ibfr. 8eng. 
mcf« ff^at« itoft*) og ©orbara Slgnet^e f. Srorfon (célbfte I), af fPr«flen i 
^aer6let9 og JTaofhup, Ole ^botp^ S8. og ^ette 9?arie f. SBinbing; f. ff 
1752, ♦ 1774, t V i'^92). — (3bfr» Sengnitf'« „garn. ©rorfon*, ®. 4, 
og eammeø i,Sord Xoff*, @. 1). 

ftalM(6a6tiatCliiri1Kaii), Gøn af nebenanførte 3)itm. jt.; f.l818, 
Bleo bimitteret til UntoerfHetet fra ©orgetbi^b|roIen i Ab^bn 1836, tog f. 9(* 
dromen artium (Land.) og i bet nafte Sar anben dramen (Laud.), — 
(3bfr. ,©erl. »b.* 1867, fifhr. 110). 

lutortteterneø, nabnlig ^olhietd, Suflitdmintflenetd og ilRagiflratend ftor« 
[trtebe gremgang^maabe tmob (S. 5^a^r9. Stb^. 1850. 

•tU^té (SHtnttt), @. 2; ^and gabet 6a 9 p. JT. (6øn of !^robft *) 3f^ge ^»•9iifobiograpbiiOtben«copiturere$Ir^tt); onbenptbd: bAl4.3mVl1^ Ditmar St. til 9ie(b(erg i æerømd ®t. oø (SecUia dat^arina ^tibnQ] f. 
fflD, I 1759, t i «J^^- *9® 1811); SWoDertn 3. ©?• f. Sall««, iffe 
®aae (3)» af St^fogtb fDettr Safled og S^rifience f. SBUnøaarb; f. i Wlo\\)t 
V 1769, t t «6^. V 1844); — f. paa røtiooSgaart »eO SWoIte; tog 
1809 v^iloI.n'^Hof. fframen (Laud.); Sfriter i bet Ifle norbenfielbffe 6omp- 
toir i %pri( 1809, Soptifl i bet AiøSen^aonffe 9ientef!ri9ercomp(oir 12. 9^attd 
1811, gulbmagtfg 13* 3aii. 1821» — ^ 1817 SWargar* Ufla ©ortorp^ 
(f. i ®t. $ebetd q}T«flegaarb paa Q9orn^o1m V 1794, f i Jt6^. f 1853), 
3). af Ole S^rifiian &., Sogneprorfl til dlextf og ^obiløfer (Q9roberf9n af 
fRectot «&. 6. ®. i (Roedfilbe, og ®m of 3)egnen Skriften ®. og !0?argar. 
f. ©obum; f. i @^nber^oIm I æiSorg ®t. f 1762, f I 1833), og So- 
^anne f. ®or(^ (f. V 1^58, * | 1791, f ¥ 1831), 

Aotfei; (&). 

Ubgat>: !S)en lille fanger, en Gamling af be meep l^nbebe @ange. lf)e 9dt>. 
(1.'2. ©cfte). åhff. 1848^50. VIII. og 184 @. 8. 

^Aalfar (Gl^r. Vitbr. ^erm.), f. 1803 (iffe 1802); er^olbt faat^el 
t^eb (Sramen artium 1819 fom tiafle ^ax oeb 2ben Gramen (S^iarafreren 
Laud.; tog t^eoL ^ttefiatd 13* Suli 1826^ og a^lagbe ben ^omiletifle ^røoe 
6. Sebr. 1827, faaoelfom ben fated^etifle meb (£(^ai; Laud. et quidem 
egregie; ^bjunct 10. Sffartd 1827, Dr. philos. 1. IDecbr. 1833, fif fgf. 
^iUabelfe til at [øge o^etotbnebe £<rreTpoflet 1834, og bleo Ooerlcrrec 23« 
9ug. f. 9., bidp. for ben t^eoU IDoctorgtab 20. Octbr. 1836, eognepraft 
i (Slabfare 27. 9?aitd 1843 , ubenlanbfl 9^eblem af bet fgU @elf!ab „voor 
Nedeerlaandsche Lctterkunde te Leyden'' 1846« 9)?ebl<m af IBefl^telfen 
for ®i(raanbd ©tiftdbtbltot^ef 1843, Slibber of IDonebroge 6. Octbr. 1854. 
— * (£• D. i£ri9be (f. i (Sébønberup f 1804), vngfie ^. af 9lnberé (iffe 
Vnbreaé) «&olt1 %. (nafldlbjle ®øn af forpagter (Sggert Sl^riflop^er %, paa 
9ldfenbrup og 3nger (Sat^r. f. «olf); f. f 1742, f 1819, jofr. ^engnicf'd 
.3acob ^ri9be*, @. 1-2) og Satbrine Wlaxit C^Hfabet^ f. Pfeiffer (f i 
©labfare qjr«flegaarb j% 1857 i fit 87. «•, f. „99erl. 3:ib.- 1857, mx. 
233, ^iacrg). — (3t>fr. <&unbrupd ®fole-Salenber 1843, 6« 15-16, 170; 
@amme« Q9togr. (Sftenetn. om Doctores theologie, €. 83 84). 

(Sfegettfr ^aaubbog til bet ®amle ^leflamente. 1. 8b.^3. Sdh. 2. $. 183G« 
88. røeol- 2:ib8ffr. IX. 116448, of gr. «etf). — gorel««ningcr ot>er ben bi* 
belfte ^Mflorie. l.*2. 1837.39. (9ebeintMlb« »epertor. XXX. 1. ©.; 2)ie[lem)eg*« 
©egroeifer II. 120). — ^iogle fmaa 3lfbanblinger om firlelige Slnliggeutcr. 
1839. (dl 3en. 2. 3. 1845, e. 1208). — ZW ^ublicum i »nlebn. af ^ectoratet 
i bet grceffc ©prog i @or#. 1840. (jtofr. enbtoibere „gcebrel." 1840, 9ir. 9G 97, 
ep. 676; „«b&pop." f. «., ««r. 51; „3)agcn" f. «., !Kr. 47, 63; „gpen« @tift«-2io." 
f. 9., 9h:. 37, 48). — l/df<yf cv. d. chrislne Kirkes Historie. 1841. (anm. af 
r/^tfif/en t ,r9øtbrel.'' anf. et, og af 9^. 8. 2)orpb i ^bbpop.« 1841, 9h. 298). — Otn 8attnunb(rtn9ningen o. f. t>. (%. 2, o. St. I. 206*08, of 

5. g. 3n9cr«lct>). — £)rbination«reben »on 3. % aWijnftcr. 5lu« bem 

Donifd^cn bon (S^r. ^. Valfar, ^ambnrg, 1843. 

YerhandeKng over de IsraeHsehe Godsregering ^ door C, H. Å, Kaikar, Ad 

lien ttvk goaden eerprUs er toegeweren« Leiden 1842. XXII. dr 266 S. 8. 
(C)»n1at ^aa ^oSanbfT af $rof. b. {^engeO. 

C^^^dd*n<d^og for (S^riftne H( 8ntg beb ben )}nt>ate og ^mt9(ige Snbagt. 
6amlet og nbgh>et of Xage 3)tilIIer, (S^r. $. Ifalfar og ^, 2). SBeftengaarb. 
Cfccnfe 1844. .tinbet uforanbrebe O^Iag. ibid. 1855. C,©erl. Jib." 1844, 
«hr. 352; g. ?. c. St. II. 1844, @. 891*99, of €. 3. ©ranbt; ,ÆM. XibCffr." 
IX. 196^205; ^^^^op." 1844, 9hr. 265). — $aa 3 9 Ian bf! af Svetnfr. £fa//yrtm#foii: 
N^jar Hagvekjar til kvGldlestra frå vetarndtlaro til langafijsta eptir ymsa bdfunda, 
daiiska og norska. Rejkjavik 1852. VIII. og 272 S« 8. 

Aeutykkm- benhOrende til VanmarkM nUtorie i Beformationttiden. Samlede 
af odfDlaodske Arcbiver. Odense, 1845. 4to. Unberf)øttet af bet ^ongt. 2)anfle 
Sibenftabeme« ©elffab. (i»>fr. 5Vf«« @tift««2:ib. 1845, ^x, 22 og berfra i „^b^pofl." 
f. fL, dir. 37. -— dttftm af 2)ocumenterne, ^en^ørenbe tt( et ))aat(enft Corpas reform. 
Damconim, ^bor))aa ber bar famlet i mange ^ar [f. 3^itf<$^* ^^ W' ^eologte 
1840, S. 12<13], tilligemeb be ifbnge tit bet begi^nbte Strbejbe ^en^ørenbe ©frifter til« 
tntdgiorbe« beb Glabfa^re ^rceflegaarb« 8ranb 28. 3an. 1849, f. ^t)t W- 2:tbØf!r. 
V. 639*40, af SD^olbed^). 

bibelen etter 2)en Redige @frift, paa 1V9 oberfat af ®runbte^ten og leb« 
faget meb 3nb(ebntnger og o)>(9fenbe Slnmcerfntnger. Ubgtbet i gorbinbelfe meb $afior 
^elmeg, $rof. ^ermanfen og (Sanb. ^ebinfen. ^ragtubgate meb @taa(fltf, 2xilfo* 
gra^j^ier og tort. l.*2. 2)eel. tb^. 184547. Sm^erial 8. Ubfom, 1844-47 , i 
tTebfinb«ti;be ^efter. {^Zfftcl Xibøffr." IX. 149477; «3)anff ^rfetib." I. (Bp. 220- 
23, of 2L «rog^, jbfr. Jtbf)po\i/' 1845, e. 1186; „«erl. 2:ib.« 1844, SRr. 272; 
iei5, 9tr. 306, 10; „S)en grifinbebe" 1844, ««r. 121, 149; 1845, ^r. 8; S. ^. 
SRvnPcr: „aWebbelelfer om mit eetonet", @. 271). 

9{ogIe å3em(er!ntnger om 91muef!oIebcefenet paa l'onbet. ^h\f. 1846. 22 
6. ft 8. („SWaanebff. og «e<)ertor. f. 9Umue*@!oIeI." 1846, @. 417). 

SRtnbeblabe om (Sanceniraab og ?anbdot;erretd)}rocurator SK. 2) el bone o, til'* 
egncbe ^on« fenner af (S. ^. Stailav. Sthff. 1848. (oftn^tt i eelmer« 92efroIogtf(e 
eomltnger I. e. 458^468). 

Cm Sanbcommunoltooefenet. SRogte CJnffer oggotflog. 5^blft.l850. 32^.8. 
Ubai. iib.'" 1850, 92r. 87; Senfen« Xibdffr. f. 2(lmueffoIe* og eeminariib. VIII. 
265*79, af SW. X\f. «e*er, jbfr. ^«erl. Xib." 1850, 9hr. 176, 80, 93, of talfar 
eg »ec^er; „gibb. ?oft" f. «., 8^r. 186, of (5. 3. ^Ø^er). 

Gn fort 8eretning em CEorl (Sttt^taff og ben c^inefiffe a)?{9fion. Ubg. 
fem 3nbbt^belfc tit at birte for (S^riflenbommen« Ubbrebelfe i QE^ino af nogte S^enner of 
IMftonem t6(. 1850. 16 8. $aa 3« I an bf f: Frå ITarM^^iiteto// og krisinibodina å 
KinlaMli. f^lrra fslendtka eTangeliska smårtu Nr. 74 C). Kaapmhfa 1851. 15 S. 8. 

SRebbcIelfcr angooenbe (Sk>ange(ietd Ubbrebetfe i S^tno. Ubgitet ^oa 
bcB d^eftffe 9Ri«pen«forentng9 IBegne. l.'& Harg. tb^. 1851^58. 4to. Ut>fr. 
Qøeffr. f. b. eb. JRrte IV. 824). .^ 

frcthiUn obn (Spiflekn ten otUnbt &øn\>aQ efter Irinitatlft \ %uU\)mu^ 6 

(S^oIera«^tbemten. Onbtogtcn tUfolber (SentroIcDmitten). ^blft. 1853. 12 €. 8. 
(Ugefh. f. b. eb. ^irfe II. 96). 

^ibøbitleber af ®ub9 dt\Qt% ^iftorte. ^(. 1856. (Uøeffr. f. b. et>. 
Stntt VIII. 327^28; 2). JWrtctib. 1856, ®|). 798, af O. 3. @abolm; 91. Z\)tol 
Xtb^ffr. VUI. 217; ,,«crl. Xib." 1856, 9hr. 231; ^%\\f\>. ^ojl" f. S(., ««r. 231; 
^ÆagM." f. «., 9ir. 234; „g«brel." 1857, 9lx. 117). — «nbcn ©amlinø. ibid. 
1858. (f. „©crl. Xib." 1858, S«r. 254; „gl^b. <po|l" f. «., iRr. 269; „«t)erti«f^ 
menwab." 1858, i«r. 235; „Ugeffr. f. b. ct>. JHr!<" XII. 303; „2)oøbl." 1859, 
mx. 74). 

a)cn etoangeliffe aWi«fioii« ^tftoric. «bl^. 1857. CUgeffr. f. b. t». 
«irfc" X. 40940; ^gl^to. ^op." 1857, i«r. 271; „©crf. 2tb." f. «., mx. 289). 

3 $ein)>e(« ^.grpen« @ttft9*9i9t9^ (Om flanen at o)}rette en ^oeffforening 
for gpend ettft, 1837, 9h:. 223; Om ^Ingrebet paa ^nmatf« førf!e O^etfllige t „^en 
grtflnbtbc", 9h. 85, i Slarg. 1838, 9tx. 199; gorflag til gtKn« @Hft8 gafcforcning, 
af Valfar og iOord^, i et g#(geMab, bat Obenfe b. 16. Decte. 1838; Om: itte ai 
tage fartie, 1839, iRr. 6, anonymt). 

3„ICr(l^ti9 filr ^taat9* unb Xtrc^engefe^ic^te^ OfaBeKa Don Cefterretc^, 
V. 443 fg., færf!. «ftrt?!; itofr. 3eitf(^r. f. (lutrer. X^eelogie 1844, I. 180, of «. 
®. 9{ube((a4 — $aa 3>anft ^earbejbet t golfefalenber for2)anmart 1855, e. 42*53, 
og o^td^ft i ?oaanb«*gafper« ©ttftatib, 1856, Sfh. 127). 

3 „3) en ©erlingffe Xibenbe" (9iogIe ©emcerfninger om ^r. ©arfeb« ©frift 
„©amnarf« ®ei(Wig*eb", 1849, 9h. 49 [it>fr. Sftx. 50, af gr. ©arfob]; (Sari ©ftfe* 
loff, 1854, Slr» 234, Jbfr. 2). ^irtetib. IX. 679*80). 

3 ,,OJ)erfigt ober gorjanbltngccne i ^offdunb«, ©mønim« og Ellh?!!« ^crre* 
berd (Sont)ent i Sarene 1845*48'' (gorflag ti( at forfToffe be t^eolegifte (Sanbibater i 
(Eanbibataarene en l^enflgtamoeaflg 9[nt>enbelfe af bere« aanbeltge 5h:cefter, af ^altar 
og $. 2). 3bfen, @. 10«19; Zit]t9 meb ^enfi^n tir ben foreftaaenbe Crbning 
af iNrtena gorfatning, @. 39 f.). 

3 /,2)anf! «ir!etibenbe" («nme(belfe af ^.(5.l25rfteb« „»anben i 9^aturen^ 
i V. ^p, 281*89; efterretninger fra »efHnbien, f. «., @>>. 104046; «irfebagen i 
©erlin, ffilbret af en Xilf!ebet>«renbe , VIII. &p. 709*20 og 721^; 3nbb\?belfe til 
aOe dffxx^nt om at forene fig i 8on for JHrfen og for Serben, ubflcebt af eoangelifte 
(E^riftne fra aQe ?anbe, fom t>are forfamlebe t faria i Ungufi 1855, i 9arg. 1855, 
Bp. 622'24), 

3 „Ugeffrift for ben e)oangetifte Jtirle i 2)anmarf^ (Om $3ibe(feIf!aBerne« 
Sirffom^eb, ifcer meb ^enfi^n til bet ^amle Xeftamente, II. 97«105; l'aurite (S^rifiian 
2)itle« S^efiengaarb, III« 37*45; Om eognebaanbeta Sødning, III. 319'32 [iofr. e. 
355^57, af ^. (S. Seørbam]; Om bet foenfte Siitud, VI. 18*24 og 25^30; 2)ft 
ctKingeafte ^irlemøbe i fariø, VI. 185*96 og 209*17 \}tU* 2). ftirfetib. 1855, (Bp. 
708*12]; !Bttf paa be ni^efte ©ebitgelfer i ben franffe proteflantiffe ihrfe, VI. 265*81 
og VU. 1*12; 3Rere om ben et>angdif!e JHrfe i foriø, VII. 247*4Q, 399^400; »eret* 
ning ti( ben (S))angeIifCe iiaiancea (Sonferenta i ^ria 1855 om be banfte ^irfefor^olb, 
VII. 385*95 og 401*15 [ibfr. fpb. @. 422-23, af ^. iR. (EUufen; VIII. 4244, af 
l(al!ar]; Xti etoangeliffe ^rbeibe t faria, IX. 66*71; dt Sret), ffib. e. 190*91; 
m ben inbre SD^idfton, ffib. <B. 270 81, 327*35, og X. 129*40; l3reD tit ben banfte 
*fteb ha ttenbe eoongeltfte (Mulige t ^riø, mebbcelt, IX. 393 98 [og i 2). tiitdib. 1857, &p. 375*80]; 2)en ebangefiffe Sllliance, X. 1*8; @bar paa en O))for» 
hiag, 19b. e. 12B>24; Om ben etangdiffe aSidfton | »rntinbdid^eb og ben (^tneftfte 
i esitefef^b, XI. 345*59 cg S(>9'74 [ibfr. 2). ^irfettb. 1858, Bp. 457-66, af 9{. ®. 
81ab(f1; !Z)en npeftc V^o^K XI. 874*79; famtSlnmeiberrer af: (S.^ed^arting, 
fh^atl deSRolino«« I. (>7«71; £. {^elioeg, ben2)anfre Jhrfe« ^tfiorte efter Secfoma- 
tbnen, III. 10a«113; $. Strfebal, en fri JSfirfeforfamltng« Stemme i ^(eforfatning«« 
^gni. og $. j^nubfen, ©runbtotgiamdnien, ^a))i«men og ^rte^Unionen, IV. 245^66 
titjfr. @. 405*13, af «. (5. ?. <)eibcrg og 3.' m. ?. ©jort]; ^, SW. ^eterfcn, 
8ibrogtil ben banffe ^itcratnr« {)if)orte, il. Seefonnationøtiben 1500-1560, IV. 852*59). 
-3„(St>anger. Ugeffrift, 2bfn StaUt'* (2)et ebangelifT-Iut^erffe Slrbeibe i $ari6, 
L 173-76; ^enblif )>aa 9{eligtonØfri^ebcn i abfTtlltge Sanbe, fpb. ^.321*32 og 33743). 

3 ^goltetalenber for S^anmarf" (SfoBette eKer (gltfotet^, 2)ronmng of 
!Damnarf, 1855, ®. 42*53 [o|)tr. i Jottanb^-gaiper« @fift«Hb. 1855, 9lx. 127]; 
(StafprfKnbe 9[nna af €^4fen, 1859, e. 65*74). 

3 eteenfh:u)>« „^anfl SV^aattebØftrift^ (IDet fj^anffe JKrfebrub, III. 107422; 
^of er enbed optc. i 2). ^trMb. 1856, &p. 218*24). 

3 ,,Gbange(tf<i^e fftti^^hottf, Serlin 1854 (2)ie 9tebo(uHon unb bteSRigion 
01 C^ina, 92r. 10, e. 76*78). 

3 ,7%« ckinne ååiuUmary Ghtmør'\ Und. 1857 ((bt Sale, p. 60-61). 

3 ^EvangeUeal CMitendom, its state and prospeel'\ Lond. 1858 (Remarks 
ao ibe Ståle of the Daniah NaUonal Charch, p. 269»274). 

3 ^BuU$iin du monde CkrHUn"^ Paris 1856 (LeUre sar la Situatfon de 
Teglise proleslé dans les dacbés de Schlesvig el Holstein, p. 16-17)« 

3 $elts ^X^eol. aRttarBetten" 3alftrg. 3. (2)ie Samaritaner, ein SD^ifc^boIt, 
e. 24 [imob ^gflenberg]; Mttfd^er åSerfud^ ilber bie letten 3a(fre be9 ^eic^e« 3uba). 

3 „VUgem. ittrd^esjeitung", 2)armfl. 1855 (Ueberfici^t liber bie firc^^lid^en 
Scr^attniffe 2)anemar(a, Sftx. 180*183). 

3 ^Conftrenee de Chréliens evangeliqaes de lonle nalion å Paris 1855 p. 
Æaillaome Monod (St Ubbrag af en munbtlig rapporl sar le Danemark, afgioen af 
itaØor paa ifmt 2^øbe, p. 265*267). 

3 „55erianblungen ber SJerfammlung ebangelifd^er Skriften 3)eutfd^Ianb8 unb 
anbere VSnber bon 9.*17. ©e^t. 1857 in ©erlin bon St. (g. fft^md" flaaer en af bet 
€nge(f!e oberfot Urtifel „3)ie eoangelifd^e Sthdft 3)Snemar!e bon ^apor (S— ^— fl— 
italtar^, B. 534*35, (bilfcn ^an it(e bebfienber fig.i ben gorm. 

aRebnbgiber af bc gnbcHge emaaffrifter i en gforening, ^bi« 8e{lbrelfe beftaacr af 
fanai, 9tot^, ^affl og Valfar. 

e. 4, ttn. 4 f. «.: 299 !. 279. -- ©. 5, ein. 4 f. o.: 490 1. 489. - («ebib.). 

•JtoUFat (9{ati« ®tiliO/ Soranflaaenbeø IBrober, f» i JtB^bn 20. 
Sefcniot 1788; forben eåjh^Ux-, 3:oImublfl i ^enoeb 14 «or, -- ♦ 1810 
ixtttxifft «atin?ig (Segr. t Sthlf. V 1858 f f!t 72. %.). 

^Vnnc og døn beb $rinbfeafe Sil^elmine Wiaxia^ gormceling {paa ^ebraiff 
•flX^bfT). åhff. 1828. — ®efang filr bie ©efeQfd^aft Si)>i^eretff 3ebibim an 
itronSerfamnaimpt'S^ ()>aa ^ebraift ogXi^bf!). ^op^. — (kantate og H^falmec 8 

i»cb @^rge«®nb«tjeneften i ben mofaifte @t^nagoge t 9(n(ebning af ^øifalig 
ftcng grcberif ben Sjette« Sifoettelfe ben 16be Sannar 1840. (^ebraiff og 2)anfr). 
Sthf). 15 @. 8. — Lovtatij^ efter den velsignede H6st i Aarel 5608 (1847). Af 
N. S. Kalekar, Den danske OverssUelse af G. Siuhy. (Hebraisk og Dansk). 
ibid. — Søraeltterd ^(agefang og ®øn t)eb j^ong (S^rifHan ben Ottenbed !S)rb. 
(^ebraiff og 2)anfr). ibid. 1848. 

jtalfar (®* 3.), ©rodfern: i Jtb^on. 
Couriage-Tabel til Brug for Mæglere og Handlende. Kbh. 1851. 24 S. 12o. 

♦ÆaU (»irol^.), @øn of 3» S. S. (rn ®^n of SWag. »bra^am X,, 
«&ouebpr(cfl t^rb Sjatte S(ixU i S^Irndborg, og tfat^ar. «&anben)itt; f. \^aa 
(S^Qtlottenborg »eb æerifn f| 1714, f i Stbf)t)n /^ 1775, jofr. @u^)m^ 
foml. @U. X. 345 gr. Q3arfobø jjortcra, of Scrbr. *ifl. 2. Ubg, ®. 641; 
Smgnicf'd ^XaU\it Segauetaintablc") cg (S« SBi^Ibife (nafldbfle !I). af 
«♦ ©. cg 9lnna flRatia tt^rfflop^crébatter JTrufe; f. 1721 , * V ^740, 
t i Stbf).)'f — tog Qxamm Qlrtium i 3)ecbr. 1766, nnben bromen 20. 3inii 
1758; og tf)to\oQi^^tttfiai9 20.'ian.i7Q2, aUt meb (Sbavaftereu Laudabilis^ 
r>at 9(Iumnud \>Qa Sorti^d (Sod« 1750*63; birb UnimfItfté«9ibIiotbfFnr i 
»rcbtf. 1765, fPtofefifor I bet groffe Sprog 28. ®eptbr. 1770, og i *!• 
fiorie og ©rograp^i 10. Sanuar 1781; Sftfbfem af bet Xq\. lDnn|fe QSibenfP. 
Selffab 17. 9lo\)hx. 1780, og af Orbbogdromniidf{onen 2. Snnuar 1801 
(iofr. Wiolbt^, a3ibenj!. eeip. ^ifl. ®. 368-69, 71); iWeblem af bet 
grnealogiffe og ^eralbijfe SelffaB 22* Qlpril 1786 (fijfr* ©erlouff, bet fgl. 
a)anj!c 6elj!. @. 140*41, 143-45), famt af bet fgl. IDanffe eelffab 
ril ben norbljfe »gijlorieø og Sprogø Sorbebring 6. Sebr. 1793, og beb 
tfflfle ©eljfaberé gorenlng (V i810) aJice-Sormanb i ^bet JTgl. 3)anffc 
©eljfab for gcrbrelanbeté J&iflorle og Sprog**, JJormanb i 3unl 1816; Orbené«r 
biPorlograp^ 28. 3uni 1808, og «. af S). 10. 3lug. f.9r.; birfl. ©tatøraab 
2* 3an. 1811. — * 9»* «. S. Wofenftanb ©olffe (3). af % M. ®. 
og STOaria »enebicte f. Jtneijln; bpbt i Slborg y 1749. f i M^., f. gr. 
il^aarupø .©or Stue ^irfe", S. 69). — (3bfr. 5)anj! «onoerf. 8er. V. 
Sp. 1382-83; Sr. ^arfobd SortcrU. af 9arbr. «tfl« 2. Ubg. S. 664>65; 
fflBerlauff, bet fgl. S)anf!e Sel^ S. 102 fg., 112-15, 116.17, 124, 127, 
165, 168, 170-71, 175, 18485, 201, 208«9, 215.16, 218-19, 229; 
«. «&elnjeg: IDen banjfe «irfe« *ip. II. 419; »enguitf'ø ^Jtafljfe Jegat- 
Stamtable", 1839. — gortegnelfe ooer bane efterlabte 99ogfamIing [og 
ober ^an« ^aanbjTrlft-Samling beb ©. 5. lEBerfauff] i: Bibliolheca Kal- 
liana 1. Havn« 1822. 8). 

3)en alminbeligeCerben« ^iftorie. 1777 (iffe 1776). {it>\r. ©eneal. og biogr. 
fLvå)\x> I. 438, 39). - Ubfaft til ©orflerb^bftolen ; trpft i getr. 178G. — 9?egn^ 
flab fer fme Sonfer og ^enpgter k. 1791 (it>\t, Sea^bet« (Xrtnbr. IV. lOO^CXi). — 
føttiaring ot>it Wiaa\>fXi, )p9i9i (^totlfen efter Sal. 3ufiit«raab SBabum« beregninger 9 

cfl t( n)^ 2ot>e« Sorffrtft alt bet maa boer{fcette9 , iaah ber enbnu ubforbre« ti( at 
fctilaHe bet forencbe »egratoelfe«* (gnfe* ofi UnberPøtteI(C'@eIffab »arigjeb (of Hbr, 
falli. (1806). 15 @. 8. — Uii ber retning om bet forenebe ©egratelfe«* (gnfe* 
cg UnbfTftttteUc^^elffab« Silflonb, og ^»ab ber faatoel for 9ntere«fenterne, fom (Snfeme, 
fan (tyne« tienligt at \>cnt , tnebbeelt i Sniebning af foreflaaenbe ®enera(«g:orfamIing 
af Gn af ^dftabet« 3)irecteurer HBr. StaU. Sthf). 1807. — 2:il ^trectionen for 
bet forenebe $3cgrabelfe' (Sntt* Unberfløttelfe og 8nibegat)e«@elfrab. 18. 3an. 1808. 
J «r!. — tit bet forenebe ©egratoelfe«* Cnfe* Unberfføttelfe«* og '©mbegai)e»@elffab 
tonbe beftaae toeb be 1804 antagne Sot)e, naar beregningen ffeebe faaTebe«, fom afg. 
3nftit«raab SBabum bilbe , men at bet albele« iffe fan beflaae paa ben i Generalfor« 
fomlingen foreffagne SDIaabe, oplpf) og bet>ii«(iggjorbt af 9br. Stati, Mh^. 1808. a 
(pjfr. »abbef« ^^eéperu«" VII, 126-27). 

3 ^jøben^aDnø SKe^aanbe" (9}ecenfion otoer 3onge9 Leifcon latino- 
danicom, af fi. £., 1773, 92r. 1849). 

3 ^^Ittt 2)anfre SRagagtn" (Gt ^Bibrag i IV. 157 fgg.). 

Sng. ben af (am begpnbte frttiffe Itbgate af bet 9l)i)t 2:eftament, jt>fr. 
(^ntoL og biogr. 9[rc^it> 1. 436*38, 440; eg om (an« forebat)te Ubgit^elfe af norffe 
aKinbe«m«rfer (22 ?Iaber) f. SBerlauff, S)et fgl. Xan\tt @e!ffab, @. 202-07. 

3 IsleDikir Annålar sive Annalea lalandici ab anno Chrisli 803 ad annam 
1430. HaTD. 1847. 4U), (atbe (an Knbeel, ba fdaxltt førfi optoge« til i3earbeibelff 
teb ten fCmamagnøeanffe (Sommidfton (f. gorta(en). 

Ubfafl til et ?it)«»9l9furancefelfrab , trpft 1803 paa 4 Obartblabe (i Ubtog t 
^SRinettya- 1803, I. 222^227) er uben %\>M af %. StaU. 

Clanbt be latinf!e $er« 1769 i 9n(ebning af kommunitetet« dubitceum finbe« 
eet af fC. 9., Decanos ad mensam nonam. 

9ret>€ ti( og fra 9(br. ^ali, mebbeette af CL (S. ØBerlanff i Gmealog. og 
biogr. "Atdfb} I. 436*444. — ^ffattebe (Sonrifloriet« (Srt(arring ang. Spiegel« , ' i ^ift. 
XiMffr. IV. 350. 

^ftuK (3. &}, ®. 10; unbttfafiebe f!g ben iutib« (Sramenø t^eoretiffe 
$Trbe 14. 3uni 1816; ^ubitrur og (Regnffabdførrr n. 19. Stoubr. 1820 (fra 
i 1821), tiaige Sureau-e^ef )c. 14« 9»ai 1822, biép. for Doctorgraben 29* 
Octbf. 1828 (ctemt || f. ^.), t^irfd. Xammertaab 1. dlot>bx. f. %., $9- 
fcgrb K. 13. Cctbr. 1830, rnticbiget 30. 9lpril 1839, f i Ab^. 14. ^pxll 
1858. — *(?.«. a.aWonrab (f.iJ?b(. ^ ^802, fep.1839, a).flfS)*S». 
cg (Slara f. Sfrgenfen). — (3ofr. Øét'é »STOaterialier*, »h. 7; ^unbrup« 
9icgr. d^ftrnrtn« om Doctores Juris, &. 129'30} Sengnidfd ^S(attp l^egat« 
etamtablr* 1839 j ,«erL »b/ 1853, Wr. 86; .5)agbl/ f. 91., ^u 88; 
•S«brd.* f. a., fWr. 88. -- Doer ^ané »JBogfamling ubfom ffortegnelfe, Sth^. 
1858, ^oori ^an d ef te rlabte ^aanbfrrif ter opregneø, ®. 4<5, iftt. 40-56). 

Cm 3orbcgob«fibeicommi«fer og graffidelfen af bd beruttber liggenbe 
gflf#egob«. tf C. »ran. «b(. 1846. VIII. og 136 @. ^euboni^mt. („3). 
jJrtfebL- ZIL 9tt. 6; „©erl. !Kb." 1846, 9?r. 90; „gcebrd." f.«., iRr. 110, 11, jtofr. 
SRf>*i totftiHf i ^eeif. Xlb.'' f. 9., 9hr. 116, 21). 10 

Om leonbegaarbøforpaøtninger. ^^. 1847. ©cerftUt SLftr^t af „'S>ttt 
©crlinflffcXib." 1847, 9h. 114-18 og 120. a^fr. ,,9^t?t «ftenM/' 1847, 9^.144, 45, 47). 

g^Igenbe t)f(uboni^iite og anonyme Sfriftor ere fanbfvnngbu« forfattebe 
af 3. (£. StaU: 

^ontiffe Setraøtninger af ^. (S^riftcnfen. JTb^. 1848. 52 S. fL & 

idibrag til C^I^dning om begrebet af et førfte dammer og om ^nftgtø« 
m«e9fig^beti af et Xofammerfi^ftem« Hnbenbelfe i ben banf!e @tatd 9ttpxcf 
fentatbforfatntng, af ^. (Skrifte uf en. St^. 1848. 18 @. % 8. 

Om Hr bet bet, betragtet fom bet borgerlige ©amltt« og bet« Slt^ffe« ^ilbe. (Sfter 
$egett)if(^, meb nogle 9{oter famt gorerinbrtng og (Sfterftrtft, ubgh>et af ^. 
(S^riftenfen og S. iBrun. ilb^. 1848. 98 @. fl. 8. 

Ubfaftene til Ørunbloten og li^atgloben, betragtebe i f^or^olb ti( ben 
bere« forfattere fHaebe legale O^gat^e. åf>\). 1849. VI. og 48 @. a 

Om fBegener« SD^anuftri^t« (9{et)iberet ^ftr^f af ,,!93erlingfre 2:tbenbO- 
m^ 1B52. 54 e. & 

Om kongemagt og golfefri^eb famt bere« Setri^ggetft ^h 9ttg«fløniber. 
m* lB5a. 24 e. 8. 

9 ^eterfend „£ib«ffrift for litteratur og Æritit'' (Silbageblif paa 2)an' 
moxH juribtffe Sogltteratw: k., IV. 143 fgg.; i Ubtog t)eb 9. 2. 3. SRi^elfen i 
,^t. 3ettf(^rift fUr 9}e(^t«n>iffenf(^. u. @efet^ebung be« Kuølanbe«", XIV. 192^201). 

Sale (i etriftet: ,,$eb $rotfi granb« 2)anie( SDteHerup« 3orbef<trb, ben 11. 
gebruar 1847^*, @. 11-13). 

$^an beeltog efter fin (Sntlebigetfe i en 9{ceffe af 2lar fom ^olttiff SD^ebarbeiber t 
9{ebacttonen af ,,Den Serlingfte Xibenbe^. 
e. 12, ^tn. 26: 85 (. 86. 

♦*att (9Ravu SRolbiU), ©• 9j ♦ SW.a.S» 3. «ruun (f. | 1762, 
t i Stbi)t)ti), J^ngfle 5). af Urb. ©. (en ®fn af ©tatétaab, IDeputeret for 
be fgt. Kinantfrr, Urban »• og ^nnaSet^; f. 1719, f i^Io^elfe V^ i768, 
iofc. Øiellliigé SubrOarece III. 1. 6. 377^ Xab. II.) og 9nna (SUfab. f. 
abbeflée (f 1770, S)* af Su^jer^d^argo 3o^nn »ubo. «•). — (3t?fr. JDanf! 
*onoerf. in. V, &p. 1388; 8eiigni*8 ^Stafiftt 8egat.@tamta»Ie- 1839). 
3 niefa reg. Soe, med. Baun," (De febre intennittente friciione curela ot>- 
8ervaUoDe8 II., i Vol. II. p. 466-70). 

*5tatt &tit. iS^^op^} , ®. 9} bteu q}rofedfor 15. grbr. 1776, 
3Ufrd[or i (Sonfiftoriet 15. mo\)bu 1780, birfl. (StatSraab Z. Sanuar 1811, 
»♦ of S>niu 28. 3om 1813. — * 91. SW. ©tenbrup (f. i Sthf). {f 
1753, t V^^ ^n dirife i C^ggidløi^magle ^raflegaarb), 3). of 3ac. @. (en 
Son af H^ og «&of-8^irurg famt URegimfntdfelbtffiar oeb li!iogarben tilbef}, 
3acob ®. og aSed^tele Si^biae f. 9Idermann; f. i Ab^. V ^718, f ^ 
1791, iofr. Sengnict'Ø ^.Sacob Stenbnip^ @, 1*2, famt m^^nupH 2. 2. 
^. 576^77) OB 9inna aRagbalene (i^arlette f. aBittmad (enefir S), af bm i 11 

3aetg'« fidQ. Qiereil @. 800 luri^nte t^bfle .^ofproMfant SUcoIaul ^tixiu 9B, 09 
*me WqiU »ræling; f. I ^h^. ^ 1728, ♦ fflDØ y 1760, f V ^783). 
- 6o(t. 3)anfl Aon^erf« Sm V. ®p. 1383; eengnid'd ipjtaaffe Segat' 
6tamtat)lf* 1839, ®aintnrd »SamUinne ^detmonn <& @ten^nt|)'', @,i»2, 
fomt ,®cett ^Wetniann", 6. 1.2). 

StoOttiia^ (Solftait 6arl Ørtbitumb), @øn af æar6tet 3o^aitn 
giiebii^ St. og IBett)^ f. <6anfen; — f. i Sthf)t>n 7* S)ubx. I8O83 
Mmittrrel fta t>. SBtflené Snflitut 1826; tog f« 9. (S^ramrn ^Urtium (Laud.), 
1827-28 anben (Sramen (H.in.), og 29. Ddhu 1833 t^eologifl ^ttePatl 
(Uad.); aflagbe ben ^omiIetif!e fDcpoe 27. Dttbu 1834, faaoetfom ben 
fatcc^ctifle meb btbfle (S^arafteer; t)ar flDen 16* ®rpt6r« 1835 anfat fom 
taxex føtfi t^eb Jtiø6rn^aoné Sattigoæfrné.@foIrr og fenere 9eb Srruf'Sogiid 
mtBvtbed Unbrroiidningd @foIe, ^oUfen ^an beflpvebe inbtU fin UbiKtonelfe 
fom otbineret itate(^rt og SøiPelcrret oeb Sorgerffolen 'i Stote^ebMnge 23. 
9pdl 1839; ^leo Sogneprafl t)eb Srinilattø StixU i SftrDrticia og for 
$dlb9 i SlUe @t 30. Wlal 1846, fer War i eiMwn 10. a|)rU 1856. 
— * 1839 manna ?lugufta SKeinfg (f* I (Sétont^erup V *814), 3). 
af 3ufHtéraab, Sirfebommer orb JtroiiBorg fSM, Herman Sart ^. og 
(Si\\aUtff ((Slfabr) ®eorgine f« Sibrtd^fen. 

Zaie bcb be golbnc« <9rat> paa 2:rinitati« JHrfegaarb i grebentia, ben 6t£ Snti 
1850. grebericia, 1850. („9h?t XJcol. Xibdffr.'' III. 167*68). 

ZaU t>eb Qlrat)en (i ©trtftet: „8tb å9trfebominer, 3u{lit«raab ^erman (Sari 
SRtmig« dorbefcerb i iRrbbebo 9. 3u(t 1847. (Srinbring for familie og ISenner''. j^6(^.)i 

9{ogk fcerffilt tr^Ite 2)tgt(. 

JtampldtPenet (Benb^), ®on of Srmffarb Sadpar Jt. (fra 
Qabrnraa, 6ogncpræfl iXIorgdboI 1753, f ff 1776) og^nna Skrift ina 
f. @tauer (2)* af ^ra^en «&ieron9mu8 ®. i Afagdbol); — f. i Jtlag^bøl 
21 3ttni 1763; t)ar Soroalter paa {fuirenbal { ©{crtlanb, Pen Ooer« og 
Unbme«.'5Jrocurator , bofat i jrjogr. f fP^« !• ^lugufl 1846. — * 1. 
Sat^arine aSincentine jtolpi.n (f. paa aSemmetofte f 1754, f ^ 
^itfge 1^ 1809), (rlbPe 5). af grreberif St., tt^irurg oeb Vemmetofte «lofler 
og JTromanb (f ff 1774, 58 91.) og 5tafleb ^Irftine f. Spiler (♦fM^Sl, 
t A 4795). * 2. SWaren i«ielfen. 

abffiøtgc $3ibrag unber 2:oImcerfet —7-^ i „9{9efte @fi(berie af i^ioben« 
katvT 1826 (beriblanbt: IBtnfloRen« S^prfnrag i 2)anmar(, 9h. 47; ^ngaaenbe J[Z)fl' 
fjcSaiib, fomt bet Goblige og epbøpiige af £)en, 9h:. 69, 71, 78, 80; 9rvlIup«'(Sere^ 
nettieme i ben løffmi\tt (Sgn (Sgem, 92r. 72; $3emoerhtttiger, 2)anmart oebfommenbe, 
9tr. 85; »(onbebc efterretninger, fflb.). 

*iUmf^99enit (SBtxn^. Gaap.)/ Sli^^anftfiM ®on, t* i ftV»^t \0. 12 

ffftal 1813; hlt^, 14 3lat øl., fat font SortHng paa 9(pot^efet t Sti9^t, ^t)or 
^n tUbiaøte et ^at, og fenbtré berfra tU Slpot^efet i iBiborg; fom i fit 
17be 9at ti( itjøbrn^aDn, 6(eo o))tagen i SBinbefilbed 3n{)itut, og brrfra 
efter to ^ard SotløS bimitteret; tog 1831 (Sxamtn Slrtium (H. ill.) og 
1832*33 anben (Vranten (Laud«); bat ^iHtumnud paa Sord^d (SoØegium 
inbtil 3uU 1839; fluberebe 9^ebidn og flt^en ubeluffenbe IBotanif; antoged 
1837 af Slentefanimeret til at bocere Sotflbotanif for 9otf}e!ebente, og bar 
ber^od beffaftiget meb SD^anubuctioner; foretog flere inbenlanbffe botaniffe 
fReifer; beeltog 1839 { ben førfle @fanbinaui|!e 9{aturf orffer« Sorfamling i 
®ot]^enborg, og gjorbe berefter i @el|!a6 meb S. Slff. 8 i eb man en botantf! 
(Rejfe { fBt^' og C)f}«®otl^lanb; foretog efter 9{aturfor|fermøbet i J^jøSenl^aon 
1840 en Øtejfe gjennem @faane og «&atlanb i @elffa6 meb $rof. (Sliad 
Sri ed; tiltraabte i (Sfteraaret 1842 en fRrjfe til @))b«(Suropa, og giennem« 
teifte Jjjbjflanb, Øflerrig, Stallen og Sicilien (lofr. 3ourn. f. 8it. og *onft 
I. 1843, @« 127); benbte tiblig { Soraaret 1844 tilbage ti( IDanmarf og 
obertog fine forretninger fom Sor^bocent og 9ftanubucteur, ^oorl^od ^an fra 
18. a^oi 1844 til 3uli f. 91. t)ar Sårer i (Ratur^i^orie t^eb S^etropolitan« 
jfolen unber ®?ag. JØrfleb« Ubenlanbéreife; beeltog f. 51. i flla tur f orffer « 
Sorfamlingen i S^riflianta, og giorbe berefter en Sirjfe ti( be ncermefle @nee« 
fielbe i ^ggerd^uuø @tift, og fenere en Ølejfe til Bergen; ubncet^nt 1845 
til fiprfle ^otdnifer t>tt> iBerben8'Omfejlingd«(?rpebitionen meb (Sort?etten 
®alat^ea, men nøbted formebelfl fin bebbarenbe @9gelig^eb til i (Salcutta at 
ffiOed fra (Er^rebitionen , og et^olbt Orlob til at benbe tilbage ober Sanb, 
ot?er IBombaV, ®u^i» Weranbria til Øen ®9ra i bet graffe ^rd^ipelag, ^t)or 
^an anfom i ^ai 1846, begab f!g berfra til 3(t^en, og fom 26. 3unt 
1846 til fit Sabrene^jem i Xjøge, ^oor ^an bøbe 20« 3uli 1846. — 
(QSiograp^i, oeb &. SD?« Siebman, i Såfcvttv'é »S)anff Sibdffrift'' I. ®. 
77.86; ibfr. %x. »arfob« gort««. af g(rbr. *ifl* 2. Ubg. @. 861; ,Q3erl. 
Mb." 1846, Wr. 172; {Rorb. 8it« 5Ub- f. %, 6. 366, famt .91- 9lftenbl.'' 
f« «., JRr. 280)* 

(Srtnbrtng«orb til en goreloeøntng ot>er Sorfibotamf. Sthff. 18d9. (itfr. 
irglp*). ?ofl." 1852, «Rr. 23, 216). 

Fortegnelse over de Træer og Baske i d^ forstbolaoiske Anlæg i CharloUen- 
land, som ere forsynede med Navne« Kbb. 1845. 22 S. 8. (3f(e i !6og^anb(Ien). 

3 „^abe^Sibenbe'' (£)m (S^ramen for Gartnere, Ubbrag af C^(amen««(Sommi$' 
fionenø frotocol, i III. 1837, e. 563*75). 

Snbeel i: ^Ubbrag af be ptia 9Hcobarøerne i goraaret 1846 anftiHebe Unber* 
føgelfer. Xttftt fom SWanufcri|)t.'' (oj)tr. i „9^^* *f<^i*> \^^ ©øtafen." 2. «. I. 
1846, @. 349*78 og 449^76). 

..^ '^Aattiiimaittt (^tnx.), ®øn af 3. St. (t^eol. Sanb. ^ 1743, fucce- 13 

beiTObt 6odue))t<f{t i CPMrf 09 ©bfng V *W6, f i 2)«cem6er 17«)) og 
). e. f. Stamex C3)* of «and ^nfen (Lj f. { 5lale ff 1725, * fflD. 
V 1747)-, — tog t^edoeip muJHaté 27. g»ol 177a, f|Jr«fl i gatum 27. 
Qahu 1779. — (3i?ft. 95wn0t oø ^etørg^ ben 2)aii(fe «PformfWfltning, 
U. 6. 382-83; @tat8ttt>. 1828, 921. 29). 

»ibrog i ben Stoanfief. (^riftcl. ?JfaImebog: ««r. 11, 16, 28, 87, 40, 60, 
51, 54, 57, 64, 86, 89, 133, 36, 38, 88, 89, 219, 26, 45, 50, 76, 81, 84, 322, 23, 
324, 42, 52, 58. 85, 97, 99, 447, 51, 56^ 61. 67, 71. — 8 ^falmer, optagne i 
»tanbt« og ^elweg« „2)en 2)anfrc ^falmcbtøtning" II. 9^r. 892*99. 

ftattti (6(atrle$ Stibert)., f. i <Sto(f(o(m 1. 9(ugufi 1813; trifie 
titltg ubenlanbe og tilSrogte nabnlig flere %(^t af f!n UngDom i i^pbfnanb. 
6enere ^at (an ogfaa Seføgt (fnglanb, Svanfrlge, S^nyei}, Ofletrig, Ungarn 
og 3talien, i (oUfet flbfie 9anb (nabnifg i Ølom og Vleaptl) l^an i langete 
%i\t op^olbt f!g; rej^e fenete fom gjtloatfectftotr (od ben af fine Melfer hcø 
Qenbte ®tet) VertdUer i ^ø\Qt meb benne til SQgi^pten, Sptien og Valct^ 
jlrøa, oenbte 1846 berfta tUbage, og gjenfaae efrer 18 ^ard Sraoarelfe flt 
Søbelanb; begao flg 1848 til Jtjøben^abn, (bot (on fiben emøetebe flg fom 
SpToglffrer og SnPitutbeflprcr; et(o(bt IBebiOing fom ^tanølateur og 5£oIf i 
bet foen(re, ti^bffe, franffe og italienffe ®prog i A6(t)n 10. ®eptbr. 1855; 
beeftog meb S. ^ir^ og 9r. X^ox99 i Oprettelfen af et b« 1. ^Kattd 1856 
aabnet „ajealafabeml* i «b(bn. — * I «b(. j\ 1851 amaliaSTOonieé 
(69f}er til ®enre« og $ortra{tma(er, ^^rofedfor 2). Vt.). 

2)anft, tpbff, engefft og franff ^anbeI«*(Sorrefponbance. !Beb a)?eb« 
btifntng af flere ^agft^nbige famtet og ubarbeibct efter be bebfle og nbefle ^tber. 
m- 1862. (Ubfom, 1851*52, i tre^efter). 

Ubbanbrtngdbog for @tanbtnaber eller f^ørec og 9taabgiiøer teb Ubt)am 
bcmg til Zti^tL9 og Californien. Wlt\> en 9fbilbning og et ifort. ^h^. 1852. 156 
8. 8. (^oni^mt). 

@tatifttff 2:abel oter alle 3orben9 8anbe. (Sfter be bebfle Mber bear« 
bdbet «bb. 1852. Ct Urf potent, („gcebrel." 1852, ««r. 296). »nbet .forbebrcbe og 
feregcbe Oplag. ibld. 1857. („gltji). ?ofl." 1857, 1^.110; ,,3)agbl." f. «., i«r. 118). 

Slnftralien og betd ®ulbegne. (Sn 9(ngtt}elfe af alt, bbab ber er nøbt^en* 
bigt at t)tbe, naar man ubt>anbrer til 9[uflralien, meb ^enfpn til Oberfart, ^ntomfi, 
9?ebfcrtte(fe og (»ulbgraijning. *bb. 1853. 156 @. 8. (»non^mt). 

^aanbbog tilsnig for^ioermanb i bet banffe, t^bffe, franffe og engelffe @prog. 
3Réb epl^fenbe grammatifalffe Snmcertmnger. Searbeibet efter trebie Oplag af Sa(^Iert« 
^bbnc( ber fran|øftf((en, engtifc^en unb beutfd^en Umgang«fprac(e. itb(. 1855. 

Siebacteur af: 2)er $ilger im 92orben. @canbinabtf(('^eutf<(e 3<i^nd* 
»r. 1^, 4. 2)ecbr. 1853 til 2a apitf 1854. Jtopenb. golio. — (^robeblatt, 1853, 
i»fr. JtblfpcfL" 1853, SRr. 287, 88, 90, 99, 304). — (Cfter Slutogr.). 

å^tfUmftm iStnfttn), @øn af Q9oeIdmanb jtarften 3)abibfen og 
«ifia «aiié».; — f. i Ajcrr i Uifebøl 6ogn paa Wø 25. »ilprU 1809; 14 

Wniltrret fta Slibe dat^ebtalfMe 1831; toø f. % (Sramen Qltrium, i M 
iisfte Vor 2ken Qramen, lyg & 3uH 1836 t^eoloøif! ^tleflaré, famtlige met) 
iSfyat. Laud. i offagbe ten (omiletifle ShrfM 27. fteSi. 1838 met bebØe, ten 
fate^etijle meb noftbeb^e (E^atafteet; bfeD 6o9tte)>rsft i 3>966ri i Sfiibec* 
Manb 28. %?nl 1839, tiOiee Vtobft fet eønbetberg $toD^, famt confH- 
tnetet ^^toDfl foc Aabenraa $roi»^ 28. SRai 1837, eogneprflrfl i Qcoagrt 
6. S)e€»t« f. 9., aiibber af Sanrltofle 1. San. 1859. — ^ 1839 (Smma 
3enfine Jtielfen (f. i M^on V" iSll). 

€moabigtc. «*. 1849. (^jrHlMyfr" 1849. Kr. 111; ^rfi>. ?cp.- f. «., 
»r. 116; ,,»erl. SRb." f. «.. «r. 117). 

9amle og ni^c Sif et Hl Snig fer €CoIen og ^itet (€ainlcbe »eb fcnfigt 
^cnf^ii til b€t baafYe golf t €#ibcxii^nb). Qtgbne af ben banfk Setoraig fæ 
11« eg ennbctocb. labenroo, 185*. Vnbet fetb^rcbe eg forøgcbe C)»Iag. ibid. 1852. 12^ 

(Inldte ^igte, bceie fcrrffilt tivfte, faafom:9eppfalmer og aie«sg tt^^Stép 
6t 5tetaif* 50 9ar« (EmB^inHIflami b. 10. 9{ot>br. 1847 (optr. i JML ZSb." 
1817, %r. 289); 6ang i Vnfcbn. af 9eneral*?ieittenditt SiUotre dOoorige da^ilsmin 
(^tr. fPb. 1858, «r. 56); — bed« f^rebte i Jfhtm Ugeffrifr (1837, e. 204\ 
.,3)eii »eifrngfie SSbenbe^ 0338, ftt. 72; 1850, 9{r. 189, 223) eg ..gafcnUrtef 
a85a 9{x. 266). 

gerorb til: Samtaler eber &it|ei« lille Aate4t«m«, efter „fKoka« Oitcrre' 
bogn fiber Mber« Urinen fiatn^iomn«^. (En ^robii! ^oonb^ ier Sfokkerere »eb 
C 9L $3otf, 9. ^^eterfen og ^p. l.>2. ^. e^nberborg, 1857. 

ITonqi (Carl 9ruM4 aBtllcbn StutiM), iBrvbc^JBi af actaM 
Paaeabe QogtivCfer (Qr. Øebr. Sebr. iUxitp og 6fB af 6(rjMrf«eftrr 
3o^an ^eincic^ Serbtnaab SL «ø Ø^icoliar €or6ic f\#I§ftrøa; 
f. i Jtifbenbat^n 26. Secember 1829; nvb {fat ftijk nnlniifi^ i Slcjbeb 
aealfele; bto, eftec at baoe brptftigct 9% mI ffi^iii^fihiHiia iSM«47, 
i bet fflgenbe ^t Cfe« 9eb 3ifl|bsp €e«uiini. fm lin Hftg i 6tat- 
Bingen af famme ^ar ferlob, for at ftntm be ctMie f^ft«R#ahnr (%ifQi|«d4ia) : 
foretog tilbeef« mrb fongrlig Unbeifivttdfr i Snet iSSS n UhnOaMxeffe 
(namlig ttl Sl^bfRanb, Belgien og CagTaib); tiMhc eflcf ^fwidlNitcs iH 
Sanaorf ooer tfl ben 8toaer{l«lat(oipe JTiif^ (12. fbiil 1S&3>; vcMt i St^tit. 
f.9. (t gftrentng meb 9«ter Snrc^io, 9eMcv af Se fnimtil tacK) fln^s^rin«* 
foreningen t9 c^riØdige 3niere«fcri 9wmmt i Stattn, og Her ftu Irt' 
90« sbnoimt til SRebactenr for bet af Sorentngen abgime l^nTrrn: »€f an^i« 
aatiff Jtirfettbenbe«; mm ba 9tmåa^m feunHele fiUta« mil W» 
ReMK ScBbcnlt. trafogbc Ina jig t U bnc ttof nf faanK Qm. ,Stte. CM.* 
18S«. db. 37. U. 52*M, 66, 67); onc terr i ««rar. «»imK 
9liitarcdca|U og Tn$ oeb tm itewiff-fatMpe 9tm^j^M Sfok i ilHn 
fra «rtil l»å til Snfi I8U; tafftcr errogkmr t illCn; s«Mt €Ns 
fér ben oilcjtaibc iOniic bceli oeb rolntpr og foctaif Sorttas i Ufoto^ 
Icdg mk aiiMttoui nf fuum Qihmj« Ct^an. 15 

— •ifRaatum V 1853 9'2ielfineSat^tiiiefRadmu«ffm — (Vortrait, 
tegnet af 3. ^cnfen, lit^oqu af it^mam i 4^offenbetgd Ut^ogr. (Stabltéfement 
1853, fotan ^and »Sem Ung^omøaar'' 1. IDeeQ« 
2)igtniiiflCT. Jlb^. 184a 98 e. 8. 

!!)(ii ^eHtge mat, ti 3ulebigt i tre ©ange. i^(^. 1848. 32 @. fl 8. 

(SnUftcniftlofterftrfen.etSib^bigt, trvft font aKanufat)>t. ^(.185a 16@.8. 

Fndåkynm9 for Danmark med Musik af E« Horaeman. Kbh. 1851. 4to. 
O 'Masikalsk Mosearo« 1851, Nr. 9). 

Nat og Skyggwr. Fragmenter af en Digters Li? og Poesi« Trykt som Mana- 
script. Kbb. 1851. IV. og 44 8. 8. 

SemUngbomdaar. 2)igtninger. 2 2)ete. S07eb gorfottereR« ^ortratt. Stbff. 
1853. 252 @. & (9lf ^bttl utrvfte Krbeiber inbe^olber bette !6(etf9 1. 2)eel: ^iBe« 
Hat og «lma". bramatiff 2)tgtnmg i 3 Slftet meb et gorft)«; 2. 3)eel: „Otxiia*', et 
grtgment, ^ea^a**, et grogment og i,2^iffc IDtgte". — Ihitifl omnelbt i ^^^ofl.'' 
1853, 9lx. 135, af (S. @., jtfr. „étoar" af gotf. f|lb. SRr. 147, og ^tpWJt af »eccn* 
foten fflb. «r. 149; ^S^agbL" 1853, ^v. 108). 

2>atft^ I6nrn9, eller l^amlig j^certig^eb. 9{omon af Sulia ifabanagi. £)t)er« 
fflt fra (Sngelfr. 1.^3. 2)eel. Stb\). (tn^ft i 9Hngfleb), 1853. 

(Sptftet til 92orben6 9Roenb og Obtnber. @atnt ben ffttL\^t cat^olffe og 
a)wfleltf(e Slomerffe ^trfe« SlroeSbeQenbetfe (Professio fidei TridenUna) paa 2atm og 
2)anft, meb ^entnøninger til ben b^Qige @frift. 9(f 3gnatiu9 2>anicu6. Sth\). 
VSbL 16 e. fl. 8. ^feubontjmt. (.Ibfr. „gipto. ?JojL" 1856, i«r. 34; «. CL «ør- 
ban: ^'S>ta romerffe Stxxtt9 3nbb9be(fe tit be £roenbe i 2)anmarf, bel^il.'' ^b*1854). 

Itabent @enbebreto ti( Dr. $. (S. 9{ørbam fra 3gnatiud 2)antcnS. 
Qbgit>et ta nflemere 0)>l9«ntng for bat V^c tffomtrfY'eat^lfre o^o^IifAe iKcBe« )>ro« 
tt|antifTe Stntagoni^ei. Stbf^. 1854. 16 e. % 8. ^eubom^mt. Oi»fr. 2). ifirtetib. 
IX. 6)>. 280; ,^t^t>. ^ofL" 1856, iRr. 34). 

9o^n 9[p))I(io^n, „SRanben, fom meente bet gobt^, af 2)oug(a« derrolb. 
C«erf. fra Sngelff. m- 1854. 

(Sen blanbt Sufinbe, eSer ^enrtf ben gietbed 2)age, af ®. $• 9L 3amed. 
Cberf. fra Sngelfl, 1.'3. S)ee(. grebericia, 1854*55. 

9{9e Satirer, gørftc 9og: Om be Sarbe. 9f.Dr. Otxrrnbtber. (Sn 
Rotgobe, nccrmep for ^\^i\o\opttt , ^bHologer, 2)tgtere, 2:a(ere, $o(itt!ere, 9{ebacteurer 
øg «ritiferc «bb. 1855. 60 e. 8. (,,gtvt>. M-" 1855^ iRr. 135). 

gorftanb og fjerte, ^teman af 3ane duften. £)t}erf. fra Sngetft l.«3. 
Ded. m- (Mflt i i^i^ge), 1855-56. 

^otofvnger herren. Aatboift ^falmebog. StU. 1857. 

yrotcftanttømend galff^eb, bet>it|t af $«. Ctrfelige ^øibeb Dr. 3obanne« 
B. SRatan, IStflop af 9rvgge. SReb f^ø'xt Xittabelfe af ben bøice^<<tbtgfle $rcefect 
fer Sterb|>o(arfanbene otoerfat fra ben franffe Original, ^bb. 1859. 

3 irSI^Hf 2:tb«ffrift for c^riflelig Sitteratnr, j^onft og ^oefi" (3)en beffige «pofleI 
9clii^ es Hfiecill Sf^tnbHog^ i L S^. 1. [enpel «. «bb. 1854). 

3 ^Umbiuai»i\t JriefetibeBbc for cotbolffe Cbriflne'' ((Sbtijli tirfe. (St bi' 
pRipP f|M i 34 eong^ i 2. ar^r^. 1854, Hh. 40 og flfgg.). 16 

3 ^%l\^\>t*Vo\itn'' (gulbpotnbig Selt^dning af be fat^olffe ^errerø (Srficcrina 
bette »lob« »r. 46, i aorg. 1866, i«r. 62, 53, 54, Jt>fc. 9lr. 66. 67). 

3 flabet Jltdp}?ht'' 1857, (tot« egentlige 9tebactenr 6an f!al t>cere, ftiønbC es 
@rr(ebberft>enb, ^and Prober, hccttt ^at>ntt, (C^t $at fatdolfte ^afiorer gj^re 'Slav ab 
datoen, eller: (Sn Srimurec inblt^et fom ilrirteforfianber, unbertegnet flere J^at^oltfer, i 
9hf. 12 og 13; Jerfor Ble© ^an fagføgt, f. „®erl. 2ib.- 1857, 9h:. 231). 

3 „iDtorgcnpoften'' (»Aadiatar et altera pars«. (St @t>ar tt( ^r. 9tebac« 
tenr SBille, i Vnlebntng af en I ,,2)agb(abet'' 9hr. 110 b. 9[. inbe^olbt 9rti(e( meb 
Di)erftrift „^olitiffe aKifrofo«mer", 1858, 9?r. 114; jDfr. i»2)agbl.*' f. «., 9hf. 118). 

»og(c 2)igle, fprebte i „g!i?»e*^oftcn (1848, 9'lt.46, 103; 1849, 9h. 243); 
i „SI)^be«$oflen« ^{^taardgabe for 1850^, og t „2)en iBerlingfte 2:ibenbe^ 
(1866, «Rr. 166: „Otobe t ®ab-'). 

9tebactenr af: golfet« 2:a(9manb. (St Ugeblob for ben orbetbenbe (£(a«fe. 
Ubgbet af l^øben(at>n« ^rbetberforening. 9h:. 1«42. 9l|>rt('Octbr. 1858. ^(. 1858. 4to. 
(gortfcettetfe af: „©Ub for itb^on« Urbeiberforening"; jtofr. „S^agbl.*' 1858, 9h:. 110). 

Ubgato be to førfte iRmnmere af „©fanbtnatiff ^irfettbenbe for ca* 
t^olffe (S^rifhte til c^riflelig Op())«ntng« og Opbl^ggetfe« gremme''. 2.'9. Octbr. 1^3. 
m* 1853. 4to. (fee „glpt). ^o^-* 1856, 9h. 34, og »atnp9 „Crncering", f[lb. 9h:. 
37, iofr. 9h. 45; „2). »irfetib.- VIII. ©p. 687.88). 

S)et af i^iøben^abn« 9rbetberf orening unber 10. 3unt 1858 ubftebte 
»algprogram er conci^eret af Jam. (3bfr. „gcebrel.-' 1858, ^x. 132; „2)agbL^ f. fL, 
3nni; 9t>erti«fement««£ib.'' f. 91., 3unt; „golf et« Slatømanb" f. 91., Siini). 

2)eøuben (ar b^n Iet>eret forfQettige Vrtifler og Hfjanblinger af ceflbetifT, Jiporif! 
og J)0lirtff 3nbJotb til ffere ©lobe og a:ib«rf#er. — (a:ilbeel« efter «utogr.). 

Stwmp ce^rifKatt 9tittått Scbtci^t), f. i JtjøBen^aoit 31. 3uli 
1814 af Sororlbtrnr: efrabbermrfifc 3o^an <(^einrt(^ S^riftian St. og 
Qlnc SWargretc f. Q9a(^mann; larte ©ogtt^fferfonflen; glorbe 1838 en 
Itbrnfanbdreife (naonlfg tU'S^bfnanb); bleo OSog^anbler i Obenfe 1844, og 
et^olbt !gl. SBeoiUing til at anlorgge og brioe et Sogtrpfferi i ^éfend 
1848; ^at Øteprorfentant i Jtjøbflabforentngen og beeltog i benned gotjanblinger 
i S(l9htniar>n 1857. — * 1844 (Hint (Sup^rof^ne Q3elf^ncr. — 
Or>iu £oaanb«'8faIj)(t8'@tift^S{b. 1858, mu 103). 

9f £)be ^otnfen« „Sven« 9[t>t«'' ^r ban rebtgeret 9tt. 122*241 ind. af 
Karg. 1846, og 9{r. 4M15 ind. og 172 figg. af Slarg. 1847. 

9{ebacteur og Ubgit>er af: ^SSeftfpenffe %^i9, etter Obenfe llmt«»£ibenbe 
(riben 1850: %«fen« politiffe og %t>erH«fenient««2:ibenbe). l.ai. SI ar g. 9«fen«, 
1849^. 4to« (3Reb en foerffift trt^ft genilletomllrtifd i 12o: „»(an bebe gor* 
Iftlfinger og 2>igte'', l.«6. »b. ibld. 1852«54). 

Ubgab: Srønbefeflen paa f[«fen« Atrfegaarb ben 6te3ult 1851. K«fen8, 1851. — 
<Xi(beeI« efter 9Sebbe(dfe). 

'^Jtafi^att, IRe Aalfd^au (^ettrictte SRor* SlatgtO/ S)attet af«&and 
3ittgen ^tinu St. (at 6øn af S^omaØ SL, beb bet Sliberffe Regiment, 17 

8g9at^tet^c f« ®d^n>ftmann; f. i Ølentd6ord f 1786, @rconbUrutenant 
tå^m banfle VBLxtiUttihatamen, f font Jtr{gd«Q(«fe«fi>t V 1824) oøSBi6ffe 
HaTgaictbc f* ©d^alOftiioff (S), af SfoDdter ®. paa 9Bet)eIdborg ; bø6t 
i 1786, ♦ 1815, t i M^. I 1844). 

eange og ^maabigte. ^oetifte gotføg. 1837» 54 @. 8. 0))fr. £)9V€ 
JRatcridicr", @^. 775*76). 

'»Jtafhmti (Vétnttd ®tegfneb), ®øn af $* Jt. (en Søn af Gonfum« 
tion^QonttoteuT Wtl9 3uel Jt« og (Sngrl !0?argiete f. SD^øQet; f. i •^ielmbiu^) i 
dgWfb Sogn, \>9hi V 1779, f « SJroIb oeb Sfanbetbotg ^ 1853*); — 
f. paa Saalanb 1810, f < Slendborg 2. 9tpdl 1854« — * Satoline 
eiife aKarir de »Ponton (f i SlenSborg V ^857). — (3»fr. .gabtcl." 
1854, Sfh. 82; .IDagW." f. «•, Wr. 83; .8fli?t>. fPojl/ f. «., m. 83; 
.JIntfb. Seiu" f. au Sh* 85)* 

Ubgtter af: a) glensburger 3eitung, 1. 3amtar 1840 '1. K))n( 1854. 
lIRcb Xttfl: gUndburger (Sorref^onbent fra 18. Octbr. 1849 til Ubgangen af 
Scptbr. 1850). glenéb. gol. (i»fr. „gl9». ^ofl.-* 1849, «Rr. 211, 12; „gcebrel." 1850, 
»r. 1); — fi) Officiel Jibenbe for ^ertngbømmet ®Ie«»ig, 9ir. M32, 20. 3nV\ 
1850^1. 3)ecbr. 1852. Ibid. I. 4. 

jtattmii (®øreit), @øn af afb. conj). Slolbfadfeter i «&ierting, 9ia6mul 
^ og graten f. 9r o tf en; — f. i Slibe 26. 3unt 1809; beføgte fin gøbebped 
SatMraf ffole , men bleo (iben Mmittetet HI Untoetfitetet af nuoarenbe Uni« 
oerfitet« • QiMiet^efat, $rof* Sfforfen 1831; tog f« QU (£ramen ^Irtium, 
i bft norfie 9Lat 2ben d^jramen og 29. OctBr. 1840 tl^eoIogifE Stteflatd, 
famtlige meb S^at« Haud illaadab.; fortfatte i bf nonrmefl ))aafoIgenbe 'iiat 
be p^ilofop^iffe og t^eofogiffe Smbier; biet) Strtet ut ^koUi ititfefPoIe 
i itb^on 1843, Ooedfitrer fflbø 1846; afiagbe 19* og 29* Octbt. 1848 
ben ^omiletiffe og fated(^etif!e $tøoe, l^iin meb bebfle, benne meb naflbebSe 
e^rafteer; Meo 6ognept(r{l ^a ®iøl unbei Slalbotg 6rift 29. Octbr. 1853* 
— * So^anne «&encierte Seopolbine Senfen (3). af €affiandfabt{føc 
9Hef« 3. og d^atlotte 8o9ife f« S^anj^iud; f. paa aSefterbro oeb Stbf^m V 
1813). 

®et bonffe golf« Cbarocteer, fremfHttet efter be Harfoger, fom batje 5n\>' 
fi9bcffe paa famme. STtbe, 1838. 87 @. a 

^iftortft Ubbtfling af ben fpeculatit)e ^^ilo^opi^xt fra J^ant til 
^egcL ZH bet totbenftabetige ^ublicmn« narmere gorbinbelfe meb ben npefle ©fole, 
ftempillet af ^. SR. S bal 9 b (ru«. (Sfter 2bet forbebrebe Oplag ooerfat ^bb. 1841. ^ Mit md) Sntonette 6tgfribia »roberfen (2). af gorpagter 8. og Itnne 
Stargi: {. ecrtdfen; bøbt i (Srrinb(et) V 1798). 

1 18 

Ubfom i to hefter. (^gabrcL" 1841, ^x. 680 [af m. Wfløxt ^an\tn]\ i\>[t. e* 
Jtattru^'d „mo2lit Orb til mine SJ^ebfluberenbe'', i Sølgebkb til ,,Saebte(anbet'' \,%.^ 
S«r. 689)* 

®. fB. %. ^€ger« gorelceøninger otoer ^tftoriend ^^ilofo^^ie. Ub« 
git}nc af (S. ®an«. llnbet Oplog beførget af 1^. ^egeT. Otoerfatte. ^h\f. 1842. (Ub« 
tom, 1841*42, i tre ^cfter). 

3 ^^^(eoUgiff Sibdffrift, ubg. af eddarlinø og C^ngeldtoft" (SD^etap^t^fit tit 
a)oøinct om »erben« efabdfe, VIL [9^. «. I.] @. 36-84, ii)fr. fflb. @. 357-58). 

3 ^S)en 9{orbifte Sotfeffole" (Om bet l^iøben^aonfle ®(o(et>cefen« (Smancv* 
palion, 1860, 9^. 48). 

jtattfrnantt (^etetr Gl^nfKait), db^e @øn af Uttefrffmmet Vetet 

A. (f. I ©ønbrrtore V ^'^''S, ,t J ^832) og ?lnne So^anne 

a^atir f. «&ammeriti^ (nøefldbjie S), af Aiøbmanb og iBorgercapi« 

I taiii i Ab^bn, Sap gfriebt« «&. og ©ietttub (£()ti^ine f» @acco; f. 1781, 

I * fg 1802); f. i Mf)t>\\ 20. Suni 1805; t)at føtfl Utteftftmmer, fiben 

i Solbbetient i @(agelfe og btieftet i Stpfiøbtng paa Satser. — * 9); aren 

SWat^ea glemfteb ((• V ^810, f U *842)- — (3bfr. Sengnl« 

Zo fdtnntxé $3ret>t)e|:ling (en gortøening). St^. 1847. 114 e. 8. (3tte 
anmetbt tit @alg). 

jtattffmaittt (^emtoiin Onifi Saltl^afar)/ f* < Ølenbdboig 4. ^ugufl 
1817 af Somlbrenr Obnr^Ueutrnant, {Ribber fnicoUud (Buftab «6ermann 
A., Sommanbeur for lObe Sinie-Snfanteri-^ataitton (en ®øn af SJftaior 9al- 
t^afar Mcolau« A.*); f. i grcberlføort V 1792, f tV ^860), og SWaria 
eop^ia Sreberiffe f^Saldenberg (D. af Oier^ ®eorg 9reber* Jtrog^ 
9. og anna@op^ia f. $a^I; f. i (Renbéborg ^ 1797, * 1816); — inO- 
traabte 1834, efter beftaaet 9lbgangd«(^ramen, fom (Sleb paa ben fgl. mt« 
litaire «&øif!oIe og ubntronte^ til Seconblieutenant i StrtiQeriet nieb Snciirnnttet 
i %meen af 23. 6eptbr» f. %} bimitteret fra ^øiffolen 1838 og forfat 
fra 1. SVoobr* f. 91. ti( Slaqoetcorpfet paa t>tn ^øjere @econbIieutenantd 
®age; ubnffbnt til $remier(ieutenant i bette Sorpd 6. 9{oobr. f. 91« og i 
bet fgl artiOericorp« 26. S)ecbr. 1841 (Inbtraabte j 1842); (Sapitain af 2ben 
Jtladfe 13. 3unl 1848, af Ifle Aladfe 14. Octbr« 1853; 2)eta^ementd* 
commanbeur poa Sfreberiføoarf 9. Octbr. 1851, Sontroleur beb Sabricattonen 
f^b. 20, €eptbr. 1853; (Ribber af Sanebroge 24.efebruar 1858. foretog *) (Bøn af Oberfi 9{icoIan« (Sonrob ^. og (an6 Ifle ^uflnt SH^agbalena Amalia 
aJiotbenitt; f. t€le«t)ig V 1747, f ii 1821; * 1780 ©op^ia 3)orot(^ea C^riftiana 
^eterfen, S), af Krtitteritieuteuant ^eter ?. og ©orot^ea C^rifHana f. «auffmann; 
/. / XenbéhoTQ y 1757, t V 1814. 19 

enUtenlantfttttfe tU 3:^Dfnanb/ %tanhiQe, ^talltw, Sc^n^fi; og St^etrtge i 1845 
og 46; teeltog i ^laturforffftfocfamHnøftnf i 9Hkm(etg 1845, ^a^en, Jttel 
1846, 5tl9ben^aoii 1847 og @toct^oIm 1851. f paa gteDerifé^tf 12. følai 
1858. — ♦ Jtatcn ?»otle ©trfm (5). af fPwi?ft tt^tifMan iuH. ®. 
og Jtaicn gRatie f. (Wperu^; f* i «regome ^ 1822, f P«« SreDetif«uar( 
f! 1857)- 

etubien ber SD^^ec^ant! unb $Hfit (Srfied ^eft. 2)te @tattf ber lOtnte. 
Ao)>tii^. 1846« 4to. Offe i i^oøMbeUn). 

Die Arbeii dår Wårtne, Riickblick aof Vortrågey gcbalten bey den Nalur- 
rorscbenrersammlaogeo in Niirobergy Kopenhagen und Aachen« Kopenb. 1848* 
OQc i Sog^anbden). 

3 mAmUieher BøriM iiber die 24. VersaiDmlang der Nalorforscber and Aerzte 
io Kiel, ioi Septbr. 1846« (tJber die Dynainili der Malerie, S. 209-14; oøfaa i 
^etnbicn ber SWec^an. u.f.tt).", e. 1*5; særsk. aftr,). — (3ee».). 

JtottSliBa (9B.), «(tifl. 

9{<btgerebe og ubgab: Journal for DavMr (SOndagsblad , med Træsnit og 
Modekobbere). No. 1-11 (^bormeb op^^rt). Kbb. 1846. (Oclbr.-Decbr.). st. 8. 

*Jtat|fer (6arl 3ol^« ^vxxxt), ®9n af Sabelmager SatlS^riftian 
it. (m @øn af ®abelmagec «&endf Jt«, fra Sftecf (cnbotg, og Siebeffa f.S)a^I; 
f. i Jtb^* V ^780^ <>8 3o^anne (Sat^rine f« «er$ (3). af @(agtrr, 
{1^ ^an^el^manb •Oané ^. og Jtitfiinr f« @mibt, fra 39(tan0} f. i Jtb^« 
V*1791,*fpb* V *810); — tog 1828 fcamen anium, ligefom i bet nafle 
lar 20en (Sramen meb S^arafteren Laud.; bi^p. for Sicentiatgrabeit 22. 
Sniii 1840, for S)octorgraben O.Octbr. 1841; mMm af bet fgU mebtclnffe 
6(Ij!ab 1841, fRffrrbrlage beb 9reber{fd'«6odpttaI 1843«45; concurrcrebe i 
togu^ og @rptbr. 1844 meb ^. 8un|en og %\). f&xiåa ti( et 8tc« 
toiat i ben ^irurgijfe $at^o(ogi beb AB^ond Unioerfltet ({bft. ^ih\, f* Sag» 
XU. [«. 8U «b. 11.] @. 264-663 Ugejfr* f. «(rg. 2. «• I. @. 272; 
erlmeté ^arbog f. 1844, @. 63-56); afgif i Sotaaret 1845 i en @tn# 
lelfe til 92orbgrønlanb (£if!o6ugten), blanbt anbet for at unberfipge ®e» 
flafni^ben og SBe^anblingen af en epibemij! @bgbom beb Solonien 3acob8« 
^on; oar pribat ^rafticud i Ab^bn 1845*48; bleb $^b|!cud for Sben9 
€ttft 24. 3anuar 1848, ertraotbinair $rofedfor i Statifiif og @tatdoefonomi 
beb itjfben^abnd Uniberfltet 29. @epibr. f. %. (f« „Jtb^poft." 1848, 9h« 
267), orbentl. $tofedfor 1& Septbr« 1850; beeltog i (S^tiflianiatoget 1851; 
balgt ttl ^otfet^ingftmanb for Jtiøben(^abn9 %vM^ 2ben SSalgfrebø (Svngbb) 
L 9ug. 1852, dienoalgt 26« Sebr« 1853 og 27. mal f. %. ; møt)te )f<ia 
4be eg 5te orbentl. dlig^bag famt i 6te orbena. Sligdbaga Ifie Sedfion 
(jkbfe Di^fwtn foc Sinantduboalget); balgt af SanbØt^^inget til Statdreoifor 
2LS)ec6Y. 1868; ØMOber af Danebroge 1. 3om 1859. — (Jbtt. ?t. ?B«iX\t>W 

2* 20 

^5)anj! aUiflétaøéfalenber." I. @. 253; .»attreL" 1833, mx. 45; Wotb. 
Ilntoccptet8«5£tbf!c. 2. %aiQ. I. 1856*, @. 167, 68, 69). 

Ugcffrift for Jceøcr. l.»8. 1839 fø. (Jiteratur* og SBog^anbdé-Iib." 1845^ 
9lt. 1, 2, 3, af ^. ©elmcr). — De evcnlo Sectionis Cæsare«. 1841. („K«i< 
3citfd(fr. filr ©e^urt^funbe-', XIU. 316*20, of Cfccrt). 

Om ben dnbppbelfe, font ^t^gbommene i Senene ub^De paa be tilgrøenb« 
tenbe btøbe !£)e(e, og ©t^gbommene i bidfe paa be ncerliggenbe Seen, meb be beraf føl« 
geabe 8teg(er for Se^fanblmgen. (Soncnrrenceaf^onbling. Sthf). 1844. (3ofr. 
„CtbL f. 2æg." XLII. [9i. »1. ©b. 12.] @. 120-21, 127-29). 

2)en fongeltge Søbfe(«ftifte(fe i j^iøben^aon og ben ber ^erffenbe 
onbartebe Sarfelfeber. (5t Stbrag til SøbfeldfHftelferned ^l^gieine. Sthff. 1845. 
C^ibL f. ^ffg." XLII. [9i. 91. ©b. 12.] @. 91-104; ,,Ugeffr. f. gag." 2. 9?. II. 77* 
79, i»fr. fflb. <B. 97416; „gcebrel'^ 1845, 9h. 1798, 1800, af 2L ®. ©omnier, 
ibfr. f. «., iRr. 1810; „$Jittatrien« gor^anblinger", 1845, ©. 4-7; „iJb&>)op." 1815, 
9h. 15). 

2)etailleret {^remflilling af og fummariffe tabeller ot>ec @elt)morb i ^onge« 
riget !3)anmar( i Sarene 1835*44. (i „@tattftiff Xabelt^cerf, ubgtbet af 
ben berli! anorbnebe €ommi«fton. Ilte ^ef te". Æb^ 1847. Xtoærfol.). 

2)etaillerebe (SriminoItabeHer for kongeriget 2)anmarf for Sarene 
1832*40, famt eu alminbeKg gremftiQing af bidfeø 9nb(o(b. (i „<^tatifttfr 
2abeU}«rf, 13be ^efte". «bb. 1847. XoorfoL; anm. i „gabre!." 1847, 
«r. 193). 

Om Fddtleme^ DlSdeKghedi^ og Sygdomsforholdene i Kongeriget Danmark 
i Aarene 1886-49 (i tndUdningen UI ffStaHttiik Tab$h>ierk, Ny Række, adg. af 
Finantsminisleriet,« Iste Bd. Kbh. 1851 [o: 1850], S. LXVII.-CXXXIV. — Heraf 
et Uddragt Om de epidemiake Sygdommes Hyppighed i KJdbenhavn i Aarene 
1836-49^1 (i MBibl. f. Lægér's 3. R« IX. 110-118). 

Om Arbeidets Ordning. En Fremstilling af den politiske Oeconoroies Grand- 
sætninger. Kbh. 1857 (a: 1856). („gobrel." 1856, 9Jr. 291; „«erl. Jib." 1856^ 
9h:.294; 1858, i«r.223; „a)agbl.'' 1857,i«r.64; 1858, iWr.253,2ittag; „gl^i). ?Jop." 
1858, 9h:. 224). 

3 »Ugeskrift for Læger, Zden Bækken (Ueddeielse om en Epidemi, som i 
Sommeren 1844 herskede ved Colonien Jacobsbavn i Nordgrønland, i IV. Nr. 15, 
8. 22^-43; Anmeldelse af P. A, SMeisner's ir Barsel feberens og den purnlente 
lafections Palhologi«, ssld. Nr. 18-19, S« 269-97; jfr. sstd. Nr. 22-23, S. 
837-60). 

3 „2)aQff golfebiab'' (Om @eli»morb i i^ongeriget !3)aumart. (St Stbrag 
til bette 2auH moralfte etatiftit, i XIL 92r. 1, 2, 6*7, 11*12, 13, 16*17, 18*19; 
foerffilt «ftrvt, «bb. 1846, p. 8., meb 2 2abeDer [jofr. „Ugeffr. f. Berger", 2. dl. 
IV. S«r. 25, @. 385*95, af «ug. 2:bornom; ,,2)en grifmbebe" 1846, 9h:. 68]; Cm 
gorbri^belfer i J^ongeriget 2>amnarf i Karene 1832*40, t XIII. 9h:. 16*17, 18). 

3 „^anff ^ibgffrift^ nbg. af @d^oun> (Om ^i^))^ig^eben og Stlt^oqrten af 
Mgte gøbfler i S)amnar( i Xibønmtmet 1830*44, i I. 105*130; Om bet kongelige 
. tttfl^eng^uug i j^iøben^oton. 9{a)»iiltg meb ^fvn til betf »irffombeb fom Unbet* 
"^^ '^ma/e^aftatt fer be l&criigenbe, fflb. e. 303-33; ii»fr. Jthkpt^fL'* 1847, «r. 227). 21 

3 ^^et tongl. mebicinffc ©elffab« <Sfrlftcr. 9^^ 9laHe" (Om iWaa* 
idmrt ofl 9at«abcme« SnbfTtjbelf« paa 2)øbelig^eb<n, i I. 1848. ^, 72424; Dm 
8ib|eI«foT^olbcnc i 2)aninarf, f|ib. @. 172*212). 

3 nBibUoth^k for Læger, 8die Rækk$n (Bidrag til at oplyse Forboldene ved 
de ob$tetrie%$ke Tiltelde, der havde adkrævet Lægehjælp, uddraget af de fra Pro- 
findslægerne for 1848 indsendte Sebemata, i den statistiske Comités 4de og 5te 
Htlfsarsberetiiing, i V. 1849, S. 37*50). 

3 yiNordish UniverstUU-Tidtkrift^ (Om Selvmord i Danmark i den nyere Tid, 
i 5. Aarg. 1859, 1. H. S. 1-23). 

ItoQfet (^aroll^ ^atttitg), S7i^9anførted ^tober; f* i JtjøSen^aon 
6. ax^aitd 1817; fom i Xømmtxlctxt fflb i 9pdl 1831, hUr> ®Ocnb i Qpr. 
1835; inbtraabte fom (Sramtnanb i ben ^jclptcci^niffe ^ctU'^nftali i Ulot>%u 
1837, manttbucetebe i a^at^rmati! 1837*412, og oar tiaige XeQntlaxn beb 
Jtonfl-aifabfmiet ff)b. 1838^42; tog 30« ^axti 1842 dtamtn i S^ed^anif 
t^fb ben po(9tr(^nt|!e ISonre-^nflalt (n. c); teifie i QloxQt 1842 og SeP^tcbe 
^gnrffoUnØ iBbgningdfladfe i S^tiflianla 1842^43; giorbe fTOefterfi^ffe og 
tog 9orgfT{!a6 fom ^ømmetmef^et i Xjøbrnl^aon 22. gfeSr. 1845; Sotgec« 
tfpTtffentant fflb. 29. grtu 1848 (gienbalgt V i854); Sotmanb f SnbuPri* 
ferfniiigfn 31, 8Wai 1848 (til f 1851; gicnbalgt y% 1853, aftraabtr i 
6fptBc«1857; QSicefoimanb); Sfconblleulenant i J(b^bnd 99ianbcotp9 6. Suni 
1848 (oat aarirbe anfat beb fammr 1834), tiQige IDocent i fSHat^matit og 
Son^ctionélortr oeb ^onfi*Sfabemiet 27. @epn 1853 (^abbe br txt fote« 
gaainbe QSfntre poa Opfotbting ^olbt gotebiag fflb.); — balgt ti( (Rigdbagd* 
manb fot ^jøSen^aond 8be Q3algbifltict 5. Octbr. 1848 (f. ip02orb. XtltQxapf)'* 
I. 6. 29'30), og til 8olfet^ing«manb for Jt^^ond 9be Salgftebd (S^ri« 
Pianfl^aon) 28. @ept6r« 1854, gimoalgt 1. S)ubu 1854, 14. 3uni 1855 
og 14. 3un{ 1858; møbte i ben 6te otbentlige Øligdbagd lf!e og 2ben 
6eéfion, paa ben obetoibentlige (Rigdbag 1855, famt paa 7be, 8be, 9be og 
lObe orbenti« Stigdbag; fif 1858 Unberfløttelfe af ben (Reietfenffe S^onb fot 
t^ en {Reife i (Snglanb og {^ranfiige at gjore f!g befienbt meb bet ani^ 
benbte fP^flntngØconflructioneu — * i Srebctifé6etg V ^850 2tnna »ir« 
gitte aiette (Slifabet^ (IBettb) ^rctanber (f. i Sthi). | 1828), dbfle 
S), af i8i(^e(m ^ugufl ^, Sulbmagtig i i^ationalbanfen (dbfie €øn af 
Confetenceraab, Smtmanb «&and inicolai ^» og ^gnetl^e Birgitte f. QSrammer; 
f. I Srebeiifébotfg Y ^^94, f « X^- ff ^838, loft. »engni^é ,&am. 
$liuii', ®. 2}, og Satoline Sil^elmine S^tifiiane Sftatgr« f. b. Sinfion) (3). 
•f $temiftlieutenant i @ø«(Statcn (Sggett S^tiflop^et S. og 3o^anne (S^tifliane 
»kgltte f. »elélet; f. i «b^. {| 1804, * fPb. 1826, t ffit)* i 1853)* — 
(3bfr. gr. »aifobé „a^anf! aHigdbagéf alenbet". I. @.283; „Sabrel.* 1858, 
«r. 133, 136; .»agbU« f. ?|., gfjr. 138). 22 

£)m be nutxtrenbe 9)'{efter|>r^ber t)eb {^aanbixjertdlaugene. affattet meb f^ecteft 
{^enfpn ti( en forbentet goranbrtng i tor Sot}git>ntng beøanfiaaenbe. åbh» 1844. 32 @. 
8. Knont^tnt 

©rttnbttoef af be for )>radifl 9[nt)enbelfe tigtigfte @ottiringer i ben elementåre 
Wrtt^mettf og ^gebra. Stbf^. 1844. 

Øeometriffe @cetntnger for )>rafHfl $3mg. Sthf^. (1847), tttfii io6 ©(fading. 
16 e. 8. 

gorffjeffige »rtitter i ^^gcebreTonbet", og i ^Snbuflriforcningen« Otanortberetninger" 
(gorfrjenige 91f(anblinger og ^eeorBejbelfer). — 9)>{ebrebacteur af Qorgerre|)rotfentanteme« 
gor^anblinger flben 22. aWart« 1858. — (a?et).). 

^Stt^ltt (Hyel), fonbp^nligoti« en @øn af 3ap^et «. (6ognej}r«fl 
tU eteenløfe og Sangel i S^en ^ 1769, f |f 1810, * @ibfel 3o^onnr 
fReimer); tog 1794 C^ramen %tium (n. c.) famt { 9())ti( og Ocrbr» 1795 
pl^ifofop^ifl og p^UoIogif! Qtxamtn, Wn meb bebfle, benne meb nceflSebfle 
S^atafteer. 

Xt^Ut (GJ^rifKcitt), S^ocolabefabriføt m. m. i itb^bn. 

Sagen beb ®ice(b9commi6flonen tmeEem (S(et> i bet J^ongeltge (Sopel Sttd og 
(S^rifKan j^ebtet ; paabømt ben 27be Sanuar 1842. Ubgtt>en af @tbfhi(et)nte. ^6b. 
1842. 24 @. a 

Aeil (6Qtl9reberif'»), 6on af 93ert«^uud^oIber S^riftian^abtiel 
Jt. og S^atgtet^e «&ebe)>fg f« S)aneel; — f. i Jtjøben^abn 6. 3anuar 
1764; miflebe i fit 4. 9(ar f!n Sabet og fom beb SKobetend anbet $(Sgte« 
ffab { fIt 5. ^at til 3|e^oe, l^bot ^an« 6tebfabet, 3o^an Martin Jtrfigrr, 
bat Solbconttoleut; mobtog ber flh Sfoleunberoiidning, inbtil ffan i f!t 15* 
9ar Meo (Reb , unber Ølegimentdc^irurg SVe^rø Seilebning, beb bet !0?øenf!e, 
ffben bet OlbenbotgfTe 3nfantrti«9teg{ment, beb ^bilfet ^an efter tre 9lar8 
8rorføB anfatted 31. Wiai 1783 fom Sompagnic^irurgi gif famme %ar til 
Jtføben^aon, ^ørte SoreteSninger og beføgte *$odpitaIeme; anfatted 1784 fom 
S^hrutg paa 8in{efRbet Olbenborg, tog i bet følgenbe 9at (Sxamtn beb bet 
anatomiff<(^iturgiffe Qtmp^itbeater og Meb Sompagnid^irutg Deb Vroeprinbé 
gtebert!« {Regiment; unbetfaflebe fig i Sotaaret 1786 (framen beb bet c^ir- 
urgiffe *2(fabemi (2ben S^at.), for!ob iWiIitaittjenefJen og Web anfat fom 
ftrge beb Jtronborg ®ebarfabrif, l^oiffen 3:ienefle f^an foteflob i tre *Jlar, 
inbtil l^an 14. 3anuar 1790 ubncebnted til Slegimentøc^intrg beb ben nb op« 
tettfbe @Ie«bigc*oIfleenf!e IBataitton let Snfanteri i «iel; gif i SeptSr. 1793 
i lige (SgenffaS og meb SBiSe^oIb af f!n I^ibtil \^at)it 9}ofl, til bet Sledoigffe 
3(rgercoip8 t iSfernførbe; forfat fom 8iegimentØ(^inirg til bet Olbenbotgffé V Sføtge a)^befebbeUn; anbenpeb«: Soban (Sari. greb. 23 

Stfintrti * SRrgiment i SfientdBora 9. 'llpxil 1802; utnceont til Slibbet af 
SoifbtoBe 28* 3tini 1809; t)ar 1813« 14 O^erldøe t>it> Det Danffe 'SurUiair« 
lotpl, fl! 9eTe«tip(om font Doctor Medicinæ t^eb Untorrflteirt iStul 31. 3uK 
1815, og CRang mtt> ^ixftU Sufiitétaabrr 4. S)r€6r. 1832. f i (Renbéborg 
iflc Sutii 1833. — * 1792 @op(ia dai^atina ^. Setgen (f. iStbf). 
\i 1768, t V 1833), 5). of »uflmfflfr So^ait 88«^. r>. ©♦ (orlbfle @pit 
flf 3e^an Sittgrii !>• 03., fi^t^e Sorftanbet fot gfreberifé t^bfle StixU paa 
«^ri*ian«^ai>ti, og anno d^rlftlne 3acoW; f. V 172*^ t i791, it)fr. 
tendnict'« ,3o^. 3iird. t>. Setøen") 09 (Sarn ©op^te f. Stoberø (* ^ 1755, 
t 1780, 42 «.). — (3»fr. ,.Daørn" 1833, f»r. 148; ^flflcuer Sl^froloø 
M Sfutf(l(|fn\ XI. 3a^rø* 1833. I. @. 409-10 [af «. et^rdOct]; SaKU 
{rai SRcb. @(^nftt}. IBer. X. 125; XXIX. 220). 

Muxitx Unttxxxåft Mtx ba« {^etbtournequet nnb beffen 9[nn>enbnng gur 
^fminnng Parrer SJfrMutung hd SJcrtounbungen. gftr aWtfitairc. D.benfc, 1809. 
16 e. rr. a, nebfl 1 awilb. — "^aa 2)anfr: Stoxt Unberretning om ge(t» 
tarnequetten, og benø 9nbenbe(fe for at flanbfe fictxtt SorMøbnmger t>eb @aar. 
%9x TOlitatre. SWeb 1 bobber. Dboife, 1809. 

itetll (SB . • . . 91 • . • .). ^i^pogtap^. 

Stebacteur og Ubgh^er af: 9{9e j^rtgøefterretntnger. Sthff. 1848. 4to. 
(3tfr. ^Sdtxl Xib." 1848, 9hr. 92, Xittag; ,,g«brcl.-' f. «., 9hr. 100). 

^JteSemiaittt (CL 6^fL), ®øn af $. 3. SB. St. (dbfie Si^n af 
ttancraUUfedfot, <&mfbdfogrb i ®ram <&(rreb, Q^riflianA* [f* iStenbØborg] 
09 S^riØinc gfangoatb [f. i jtb^iøn.] ; f. paa fRt^hgl i Jtocetn @ogn ^ 1776) 
00 SR. 99. f. 18roagfr (3). af «and (S^riftian 09. og Aitfiinr [g^riRine] 
6oi?^e f. grirblleb; f. paa ©aabflgaarb V 1783, ♦ 1802, jofr. »engnld*« 
^Sanu etampe", 2* Ubg. €f. 21); tog 1825 C^ramen Vrtinm, ligefom i 
bet nafie ^at anben (Sramen meb S^ar. Laudabills. 

Spedmra epigraphieom in memoriam Olai Eeliermanni edidil Otto Jahn» 
Acccdit tabalt lilhographica. Kilite, 1841. XXVIII. 4: 157 pagg. 8vo. (3nb^olDet 
^ er fnn tifbeeU JTellermann'ø Srbejbe. — Snm. i Berlin. Saffxhb. f. »iffenfd^. 
«ritif 1842, I. 5Rr. 72, @. 571-76, af (5. ®. 3umpt). 

iteQttrr (8 ), ©eminaTUforrrr. 

3 „aWaancbffrift og Slepcrtorium for 9Wmue«@fo(eIc?rere" (@fal man 
fot^ife ©rammatHtcn af goIfcffoTen? cffcr ^t)i« btt iffc bør ffcc, b\yx\Un @tiIKing tit- 
banner ben ba t)eb @progunbert)ii«ntngen?, I V. 150s58, 178»85). 

^fffOurr (Subti. &ttp^,), @on af @. 3). A. (en ®on af 3o^anu 
Sthafian St., gSorget pg Sfomager i @ifena^; bøbt fflb. V 1738, t fl 
iWT) og ®. f. Slelbfteb (2). of 2lnbcr« Olfen 5. og ©iettrub f. ©erfer; 
b&t \ Sa^. V 1759, t J 1838); — bleo I WortØ 1830 5Weblem a( 24 

Sommidflonm aitg* Oprettdfeit af ben miUtaite <&ijf!oIe; 2wLtt i befcriptit^ 
Øcometri 9eb Oenne 6foIe 1. 3uni 1830 (meb ffi. Ubncriønelfe ^ 1838), 
tinigc Sorrrt i AtieM!^ninø«ronfi ffib. 1. ^ugu^ 1846 (meb fgf. Ubncrt^n^fe 
} 1849); 8Ribbet af 3)ane6roge 28. 3uni 1846; Vlalot å la suite i bet 
IgL Sngenteurcotp« 17. iuU 1848; ^ar. OberSlientenant 6. Octbr. 1851; 
(enaabft meb SanebrogdmombeneØ ^^(eberétegn 1. januar 1856; d)ax. Dhex^ 
1. 3uH 1858. — ♦ 5luguftine pBugufla) 6. d. Quhtx (f. I *elfliigfr 
I g 1803, t i Ab^. V 1857), (ribfle 5D. af @eneral-abiutant og Sngenleutf 
fKafor, flbrn Obrrfl ^llo^fhié Setbhianb t?« 3- (^ngfle @[9n af ben i SBonnØ 
£er« III. 886 anfftte <6oftømmennef)et og fgl. SRec^anifuØ 8rran| 3efcp^ 
3* og Sat^r. SVatie f. «5IdeI|; f. 1748, t 1823*) og (Stcilie (Satbarine 
f. ii^tebman (3)* af jtiøbmanb SRtd^ael & og SBiigitte ^ugu^ne f. Sprunct; 
f. i ^eljlngfr V 1783, ♦ ^i i802, t i816). — (Soft. »engnitfé 
»8ncan| 3of. 3"^«"). 

£ebetraab oeb SoreI«edntngerne i ben befft40enbe®eometrie oeb ben 
(ongL milttatre ^øiffole. 7 ^efter, meb 149 gig. åh^f. 1830>32. 4to. (Snom^mt). 

2)efcrt)>tiogeometrt. X^eoretiff 2)eel. Snben omarbeibebe Ubgaoe. J^bb- 

1850, famt et 9tla« meb 26 glober i golio. 

2)efcrtpet0geemetrte. Snbenbt 2)eel. Snben omorbetbebe Ubgaoe. ^bb* 

1851, famt et Sltla« meb 27 flabet i golto. 

^Stttap (6atl 6m.), @tfn af 8. X. (en @øn af Srejer (E^flian 
SacoB St. og 3o6anne Subooica St.; tføht i Sthff. Y ^7*^^/ t ff^b.) og (L 
C« f. Aod (3). af 6e!^ Q^rifieitfen A. og grebetifff 9ooifr f. @eioftin; 
bfbt paa mtraa tjeb ^é f J 1773, • i «b^. ^j 1795, f fflb.); — f. 
7. S)ecbr« 1810; tog 1827 foamen artium (Laud.), og 17. 3an. 1833 
ti^eolrgtf! ^Sttefiaté; aflagbe Begge be praftiffe $cooec 6. S)ecbr. 1839 meb 
(eb^e dbarafteer; conft. iam i Aalborg 18. Sanuar 1834, ^bjunct 29« 
Secbt. 1835, b^orboé f^n betle fortfatte fine t^eologtffe €tubiec, beelé ht^ 
{Tafrigebe f!g meb $^{lo(ogi og ^^Ifiotie; @ogneprceP for ^rønbum og ^oib« 
betg i æiborg €t* 9* SRaxté 1845; t^anbt 1846 to ^xxmin af bet eoan« 
gilif!«(^rifielige 9$rcebtfe>9egat; bleo @ogneprorfl for SeQinge og <&ooet i ØHbe 
(St., famt gorflanbet og gøtPelarer Oeb ®foIeI«rer-@emlnanet i SeUinge 
12. 3anuar 1849. f < *^^^" 17. @eptbt. 1855. — ♦ 3o^. »Henriette 
»bøller (f. y 1819). — (3ofr. ^unbrup'« .@foIe.(JaIenbet\ 1845, 
6. 14' 15, flfJoten). •) ®it>t 1. 1798 meb greberirfe aWargaretbe Stxxå^ioU (f. i «Bb. j\ 1757, 
t 's* 1799}, 3). of 3o<^um k,, ba\>. .kammertjener bo« 5?ronprinfcfen ((SbnfHcn 
Viå,) cg mifaJb. f. »«reiitt. — (3ofr. VengnicT« „gr. 3of. Suber"). 25 

jefllaic (mbtcmmct i: „Zaitx og ©angc i 2(nlcbning of fUcctor (gmmonucl 
XmAM ^Smhtt9iaf>\i€tvim, ben 10. dannar 1845^ fiatb., ®. M4). 

etribetfe til Hmttnonb £e(motin (i ^8dle at)t9'' 1854, 9{r.l65, famt i ^S^Vb* 
WL- 1. «.. 9hf. 293; jr^fr. ^eire »bi«^ f. «., 9to. 166, of Orla ec^mann, 09 
•gcM.'' {. ^, 9h. 2%; 5£il Smtmonb ee^mann, t 8ct(e Stoi« f. K., ^x. 168). 

Snii{if (<SatI (Smtltiia), aVuutfbenb* 
^t gorebrag i Hf^olben^bøforcningcti. Stbff. 1850. 16 @. 8. 

Jtedfuig (®0, SanMtat; ^feuboni^m, fee aBalbemac 3lboIp^ 
S^tftrb (III. 334). 

Sttiipn (9tait| Saroi 9(itgit#), ætobet til nebrnflaaenbe Ohtt^ 
«eop. 3of. Srifbt. «.; — f. i Sthi)t>n (bøbt |) 1792j 6Icb (5Icb i bet 
!gL itapel 1809, Jtaprlmuflcud (Sagottifi) 1811, Arigéraab 1819, tiaige 
Organift oeb ^eaiggeifld StMt i Ab^bn 1827. f i jtb^bn 2. 3anuar 
1859. — ^ eiiff daroline (Etoalb* 

SRtlitair 9Rnftf«@fo(e, hibc^olbenbe (Slementorunberbit^ntng i 24>ne(uiif}en t 
Smhibelig^eb tiHigemeb Sfoler for be til aRt(itatr>Sl^pt ^en^ørenbe 9)>2etaltiif)ntmenter» 
m. 1832. gol. 

Theorettsk-practisk Elaveenkohf som Ledetraad for Begyndere. Kbb. 1841» 
40 S. Node 4. 

Såolø /or roffiefy ledsaget af Skalaer, Ovelser og Melodier. Udarbeidet efter 
4el Franske. Kbb. 1844. 18 S. Fol. 

Httt^ptx (itop. 3of. 9ttfbet,), ®øn af ff« OL e. 3. A., Ifle (Son« 
tcobaéfi^ i bft fgl. Staptl {* 1791, f i Sthf). I 1815, { flt 59* «0; — 
o^Ibt Sapftafn« ^ndrnnitet iO. 9(ug* 1828; balgt til SReblent af brt Jtgl. 
9{oibifff OlbfTrift-Selffab 27. CctSr. 1836; bleb £>ire€trut fot !Hrmeen9 
llatcrirl unbrr Jtrigdminifleriet 25. aVart6 1848, OSerfilieutrnant ^ la suite 
i IrtiaftibTigabni 17. 3uli f. «. , <l^at. OSerfl 22. S>nhx. (♦ «. Cmeb 
tncirnnitft V 1849), Qommanbcut af S)ane6toge 9. @ept6r. 1849, af« 
jMtgrt eftet ^nfpguing og paa ®runb af @oagelig^rb i 9}aabe af Arig«« 
ijrncfien meb iPenflon 18. 9X?attd 1854. f ^^t^ ^^ SJceltning paa ajcien 
fra 8lingf!eD til <&adlf ^raflfgaatb 24. 3uni 1854, ugibt. — (3bfc. «^erl. 
Sib." 1854, fJlx. 146. — Obet ^and eftetlabte iSogfamling ubfom 
Votafog. Sthf). 1854. — 4^an« eftetlabte, meget betbbefige Sanbfaart« 
famnng Meb af^ornbet ttl Aammetfimc Scabeniud paa (^iordløb, fom 
ti^ førtfafter famme, ibfc. %xa\>'é Statif). topogt. iSfffr. af kongeriget 
tanmarf, 3. «. ®* 426). 

eatatoQ ct>er bet fongeligc «rtiaericorp«*« ©iBliot^etcr i JHøBenftabn og »enbe* 
iKf. M^. 1040. 8vo. 26 

3 wÅnnaler for Nordisk Oldkjndighed og Historie^ (Om Rosseroes sidste 
Tilførelse i Rusland og Rjzani ander Na?n af Goiher, Varøger, Foederati og 
Russer, fSrend det russiske Riges Stiftelse; af F. JTrtaø; oversat efter det russiske 
Underviisnings-Ministerii Journal T. XVII, 1838, i Åarg, 1844^1845, S. 286- 
311; De islandske Sagaer i deres Forhold til den russiske Bistorie, af Odp 
IvanovUseh Senkovtki, fra Russisk ofersat, i Aarg. 1847^ S. 3-77). 

*Stitlba^l (Sørg. ^ebetf.), Søn of % Si^rgenfen og (Slien 
Sort^ea O^ebetdb.; — f. (ifølge 2)øSfffbDeIfn) 3. 9(ug. 1805; toø 
1824 Qframen artium, ligefom i bet paafølgenbe ^at 2bfn (Sxamtn meb 
di^au Laodab.; d^ax. iBataiaondt^irttrg 30. 3un{ 1830, t^itffl. ^ataiaond« 
^!nitd 18. Vug. 1834, IDifidrtdlcrgf i Sth^m 1840*41, IDtfhictMorøe paa 
ScrafYdpriid 19* 8fe6t. 1841, ^ammenaab (meb SRanø i 7. StU dlu 2) 7« 
Saijuar 1845^ — ♦ 1. *. ®. (L 3:^eobota Sommer (f. I Sth^. V. 
1815, t f 1844), 3)« of e^dØop^ <&e{nr. @., (Sommanbant oø ®Iot8for« 
valtet paa fRofenSorø @Iot (f. HI. 198), oø ®op^ie Sat^ar. ^atlt f. ^ø» 
filiud. * 2. 1845 So^anne ®eorøine eo^mann (f. i Jti)nb6D |f 
1810), 3). af 3o^an S^riftop^er &, Soøneprafl for Jh^nbBS) oø Arogfintp 
(en ®øn af ©frcebber «an«3ørø.8.; bø6t i Obenfe V 1767, f V ^8^6, 
iofr. %x. Oarfobd „IDanm. ©ejflliø^/ L @p. 189), oø ittrfiine ^loréaøer 
f. 8la«muflfen (D. of 8anb«t^inø«^ører flU,; f. I Obenfe V i772 , ♦ I 
Tommerup y 1805, f ^ ^J^nbSl? V ^846). — (3r?ft- Soflifen« 9»eb. 
©ti^riftp. »er. X. 179.80; XXIX. 242; Jl^otup« IBIonb. (Sftertetm onø. 
ffllbe (Sot^ebtolff., VI. 11; VIII. 42; IX. 20.21). 

^oanbBoø i ØretØ ©^øbomme, of 98. Warner. £)\)ttl 1842 (tfte 1843). 
(9. f. 2. 00 $t. onf. ©t. ©. 105). 

jt|elbgaatb (3* . . . SR ), efolelorrer i Qm6 i IBIIbflntp 

@oøn poo SRordø. 

3 „anoonebffrtft oø 9eepertortnm for Slmue' efoleloerere'' ((St $ar £)i1> 
i Kn(ebntnø of ©trtben om ^folmeboøen, VI. 4«8; 9Rere om @fo(ftt>anøen, VII. 377« 
89; gortjener Dr. Suøufl granfeø „3efu Sio" t>ixlt\\Q ot fienbeø oø {lubereø of bonfTe 
©rolelcercrc?, VIII. 504-07). 

3 „2)en 9lorbtffe golfeffoU" (©emorfninøer t)eb ?of!or ^roøM #.?fon 
til noøle goronbrtnøer t ^ImueffoIe^Scefenetø 3nbretnmø, nrennefl meb ^enfi^n til 
?onb€t", 1849, 9hr. 23, 24; ^t)ob er Ort^oboji oø Joob er Ooertro?, f. «., 9hr. 40). 

*jtielbfeit (Vttberd 5ttag), ®øn of ®tubent, IDeøn oø ®folelorrec 
i S^orbbv paa®oméø, 3o^on (Beorø St. (f V ^825, 80 9.) oø 3a€0- 
Sine f* Aroø; — f. l92otbbi? 7. 9lpril 1790; 6leo illøbmonb oø ©oø^nbler 
i {Ronberl omtr. 1815. f W<>« i3. 2luøufl 185a — • STOoren ©aH 
(t I aftanbtrS V ^850, 56 2l» øl.), 3). of Æjøbmonb 3e«pet »outitfen 3). 
J »i}iibfr« 00 fiouife ©eoerlne ID. (f i Wonber« V® *847, i (It 88. «•)• 27 

5)tattr*3)flinber. 9eanber«, 1831. 2ben Ubø. 1839. 3bic Ubfl. ib. eod. 
Drøbej. 464 e. a)iflter'SWinbcr. ^tftfit ©onflbog. gjcrbc STriebog« Ubgatoe. 
tanbfr« (tit^ft i 9<it^iiii«), 1845. 224 B. 16o. 

Bifcbod 1849, mcep tneb ^cnft?n til JWgen 1848 og 1849. Slanber« (trvft i 
fH*)r 1B49. 70 e. 

Sifebog for 1850. Tlttft meb {^ettfbn )>aa iMgen i 1849. ilReb $ortratter 
af JToiia grtbfrif ben @i?t)enbe og Ocnerol 9h^e, JRanbcr« (trt?!t i fi6^.)» 1850. 59 @. 

S^rfte XiII«eg tt( Stfebog for 1850, tnbe^olbtnbe: 1) ^ange af „9h)taar9nat 
1850^, „^eer tommer Wwn^r #»5«« ©tore«' etter ?iae*@ttanbflr«be", „@oIbaterIøier", 
»i&i ©tAfortraber'' og „(Slcegtningeme". 2) @oIbaten)ifer etc. 46 @» 

gaatlaaring aa 8effrbneU øner bi tou faofce n>ilIetoe ^egrauelfer, bce 
boa toot t ©Otnntng aa i Zf^annvcu Seffrøuett aa Tla9 Saøfeø aa J^reflen ©fatte, 
»onbcr« 184a 2bet 0|>r. (tr^ft i åh\}.) 1855. 16 @. a 

(St MP morrftxerbigt og tibunberligt 2)rømmefbn, fom $igen gannb i Aabenraa 
for 12 Vor ftben fbt> ^^fftter i 9^ab ^ar fYuet og fiben til SD^ange fortalt , [og nu 
tgietnem fin 8en 3Rommt Sot^fen ot)eTgtt)er ^ublicum ti( Sftertanfe, Zxø^ og $u« 
Melfe. (SWeb et Xittcrg af 3 nt>e Sifer). aarftuu«, 1849. 

<icrligieb«'©ret)e. Ooerfatte fra bet ©toenffe af 3atoariu« 9lnbrem. 
»onber« (tr^ft i JtbbOr 1856. 30 @. 8. 

2)e fire fmaae 9JegnetabeIIer og be ftore 2KuftlbIication8*3:abeTler, 
fomt Sorflortng ot>er 9)?bnt, Scegt og 9)?aat; titttgemeb $ot)ebregning9reg(er. 9?an< 
ben. n. 0. 

gorfott^ og nbgat) en ftor SWoengbe (ooer 200) of be faatatbte ®abet)ifer og 
8tfer om Mgen fra 1848^, famt 8onbet>ifer i ipbff iD^unbart, ti( beQenbte 
B6^ah§^ 00 9(mue«9neIobier; b(anbt bi«fe: Olger 2)anffe« ^ife. ^arbuud 1847; 
- Mer Carl SKagnu«'« Sctmpi* og IWgSoife. ib. 1849; — 2)anmar!« 53lofabeoife. 
Sfretet ti! 2:ib«fort omborb, titanfer« ^aa ^oiben af en ti?bff ^P ben Ilte 3un 
1819 af 53aob«manb«mat 5or« DIfen ©immeffjcer. ^6^ 1849; — 2)e 3)anffe« 
Seier^'Sife om bet morbertige ©lag beb greberlda ben 6te 3uli 1849, btoor ben 
iitp»iq'ittfittn\tt SCrmee biet) total flagen, gorfattet af Ot>erconflabe( (SomeliuS 
€briftian|en. SUbf). 1849; — (&n nt) og rar «rig«oife om 33ombarbementet paa 
og ©taget beb grebericia. 2)igtet af en ©olbat ber oar meb. åhif. 1850; — «ife 
om bet Mobige ©fag toeb 3bpeb, ben 25be 3uli 1850, be 2)anffe« ©eier og gjenben« 
rilbagetog. »lanber« 1850. — (SWebbee(t). 

^Jtiflbfnt (^ettrtf); Søn af U^tmager 3fn3 St. og OTette Dor- 
thea f. «&oIft; — f. i ^ar^uud 7* October 1805; bleo U^rmager i 8ftan« 
trr« 1839, SorgerrepTæfcntant fflb. 1811, men bofatte fig i S(l9htrif)a\)n 
i 9taU9 1846; oar faa en flabig H^ebarbetOer t „07bt Qlftenblab" unbec 
^. ^roictø gtebaction; bleo ^dfiPent i bet fg(. Jtabinetéfecretariat og i $r{« 
batffctftariatft 1852, ubnabnt til ©ectetair 6. Octbr. 1853; SflegiPrator og 
Sanceaifi I bemelbtr ©ecretariater 13. ©eptbi. 1854, tjirfet. j^ammer-^dfeéfor 
6. Wlai 1858* -— ^ ^nna ©opl^ie Slaubiane S^i^aelfen (f ^ 
AanbfTé | 1841). 28 

SRebarbeiber i „^\ft »ftenMab'' 1846*48. — (dttt>\b.). 

St\tlbflot> (Sttinf^atb), e$n af 2\inam Str, — I i Stb^nn-, Imtt 
Sogtrt^fferfonfien og mi 6(rttft i ttb^^n , men beeltos I Atigen mob O))- 
rørrtne, og bleo 3)aneBroø8manb; oDfttog SogtD^ffcrirt i S^afjfot? fra IfleSnli 
1862. — ♦en S>antt of afb. SRuutmeflrt @j)ie« i S'^affTob. 

Ubgiber og dtebactenr af a) ^at\to\> flDtd fUer $ef)*9ol][anb« polWt og 
«bcrtf«fem«it0'2:ibcnbe 1862 (iRr. 87, 27. 9nli)»l869. iRafffot. 4to. — />) gami* 
Uebennen. (St wiber^olbenbe 8Ulebblab. 9h:. MS. ib. 1855. ito. 

StitUexnp (6atl Gmil), Si^n af Sate* og QSerelmorglei Saniel A. 
(m €fon af æerté^uud^olbrt 9Nelg X. og Oat^rine aparte f. Suf^; f* i 
«6^. 1$ 1784*) og SiciUe aSil^elmine f. 3t)etfeit (S>. af Si^bfn- 
mfP« qjfter 3. og 3o^anne Warie f. 8alf3 f. i Sth^. V *799); — f. i 
Mftrm 6. ffftaxté 1822; bleo^ 6 ^ax gomme!, fat i bet o. SBejteiiffe 3nfHtnt 
og berfta bimitteret til Uttføerfltetet 1838; er^ofbt Oeb(Sramen artium f.%, 
ligefom og oeb ben 9atet eftet tagne C^jramen pbilosophicum S^atafteren 
Laudabilis, og SegS^nDte ber^jaa at fiubete ^^eologi, men o^offrebe flg {Iben til 
Statut^ifiorie, ^i9ori f)an hltt) fortet i bet \). aScpenfTe Snfiitut 1840, og et 
$ac ^Hat fenete tiOige I SX^ariboeé Øiealffole; uDnæ^nted i ^cet 1845 af 
Jtong S^riflian YIIL til fom 9{atttrfot{fft at beeltage i 8ort?etten ®alat^eaé 
3orbomfeiHng, ^Oorfra ^an i Sugu^ 1847 t>enbte tilbage; ot>ertog i OctoSec 
f, 9. eftet C|}forbring ^^atur^tPorieunbett^iidningen i Sorgttb^bflolen paa 
e^rifliand^aon, og i 9lpri( 1848 i !RettopoUtanfloIen/ t^eb ^oilfen ban Be« 
{fiffebed til Slbjunct 15. 3uli 1849 og overtog ba tiUige ®eogra|?(iunbet« 
biidnlngen; ubncrunt til Sltiunct oeb Slendborgd Sctcbe« og Øtealffole 16* 3uni 
(fra i) 1854. — * 9(nna itirftine 9lma(ie ®alicat^ (f. i S^bflnii) 
beb Slingfieb ^ 1829), 3). af 6ogne|)r(r^en for «6aralb|leb og Vainbemagle, 
3en9 S)ao{b $reb. Salicat^ o: ®altcatti (en €on af <&o!2f5i;fler og 2anb« 
løafenécommiéfair 3o^. grreb. 6. og ^nna 9ffarie Sibemarf f. Gorlboe; f. 
paa ®fobIi)fl t>t\) SreberifdSorg |f 1791, t V ^^40) cg Sirgitte Airfline 
f. 3elf}rup (3). af Stentenant oeb 3bie ji^bfle 3nfanteri*8Regiment Salt^agar 
3.**); bobt i Aalborg ^ ^8^^' * ^823). — (©iograp^i I SnbbJjbrlfeé* 
flriftet fra 9RetropoIiranfroIen 1849, ®* 59'61, famt fra Slendbotgd Scrrbe« 
og Siealffolé 1855, ®. .74). 

Zoologiåk Haandatlas til Brag for Skoler, Figarerae tegnede af Ferd. ?• *) ©it)t 1. 1810 meb Cngcl JDorot^ea e«man (fi^b^. V 1B15, I fU 27. «.). 

*•) @øn of (SonpPoriolraob for« 3e(pru»); f. |>oa S)rag«gaarb (bøbt V) 1770, 
t y 1810; • 1798 3obonne SWarte Ctsiftgoorb {'S), of ^roprictotr 3en« 
C, til^t)anpru^), cg aWette JHrflinc O. ; bebt i »ofleb i eoUing i 1781, f V 1843), 29 

Wright ander VeiledniDg af Prof. C. I. Sundewall* Texten tillsmpet til Brag for 
4e danske Skoler. Efter aodet fordgede Oplag. Kbb. 1851. 56 S. og 33 Tavler, 
gortegnetfe ot>tv SRetro^oIttanffoIend natur^iftortffe ©amitng (i ;,3nb' 
hfcdic«<!Ttft ti! be offcntltgc (Sfamincr i SWctro^oatanffoIcn 1854", @. 749). 

7erxetcfcniM der vom Herrn Dr. Diedrichsen der Flensburger Gelehrten- and 
Realschale gescbenkten MiMraliensammlung (i »Indbjdelsesskrift ti! den offentlige 
Eiameo i Flensborgs Isrde og Realskole 1855", S. 59-68). 

3 iScrfon« „^toitn og ^iemmet" (^onntngBieud 9{atur^ifione, 1852, B. 70« 
76, 91.96, 120-24, 149-56, 197*203, 221*27, 249*54, 272*76, 295*301). 

3 ,,l3orger*Bennen" (iBeffiioelfe af HippopoUmas eder glob^epen, 1853, 

e. 362*63, Skoten). 

Hnbeel i: „Ubbrag of be paa 9{icobarøeme i Soraaret 1846 anflillebe Unber« 
f#3dfer. Sr^ft fom SWanufcript". (Optn^ft i „^t flrd^ib for ©øtoafenet", 2. dt. h 
1846, e. 349*78 og 449J6). 

*jttelfnt (9rfb* Gl^rif}.)/ nafidbfie ®øn af O. St, (en @øn af Xafl 
$&rfon, Øiufi^iaar i dl^e Sogn ^eb (^ngel^olm i @faane, 09 ^engtl^a ®ub« 
■aaébattrt; f. 1724, f H ^^92, ibft. »engni*« ,%am. Xid\tti\ @. 3*4) 
cg as. 9ft. f. Stfdlei (ftlbfie X). af 8f. 6. 3). og $etra Agnete f. S>am} 

f. y 1739, ♦ fl 1763, t y 1809, f. »engnitf'« .ffialentin S>tMtx"}', 
— hUf> Wumnud \iaa SBalfenbotfd (SolL 23. Wlai 1804, ^bjunct 17. 
Dtthi. 1806, Ooerkrer og 3nfpector 29. ^pxil 1812, entlebiget 30. 9lprU 
1819. t 18. 3anuat 1850. — * V 1808 «. (L «• 3acobfen (3). 
tf 3o^an 3. og 9Karie <&andb.; f* i M^. | 1789)* — (3uft. dengnid^'d 
,$anu «trIfen^ ®. 3^4). 

9^atnr^tftorte for Ungbomnten, af (L $. gunfe, gjennemfeet og forøget, 7be 
CjpL £b(. 1852. — 3ntere«fantc gortallinger, af ®. £. 3errer. Otserf. 
(1834). (it>fr. SRarcfmannØ gortegn. 00. etr. f. anenigmanb, @. 63). — gunfeø 
£ebetraab oeb ben førpe Unberoitdmng i 9{atur^ifiorte. Oberf. 2bet £>pL Sthlf. 
1846 (9: 1845). 3bte 0)>I. ib. 1857, — J^Uoerblabet. C^n gejlgaoe :c, inbe« 
^oCbenbe gortceØtnger og (Sbent^r af 9U @d^o^^e k. 1844. 

^oerfor og gorbi. <£n ^amtmg ft^flentattff orbnebe @))øTg9maaI og &\>ax 
angaoenbe Harfageme ti( be btgttgfle ^(^cenomener i 92aturen, af g. 2B. £ gierne. 
Ctnfat efter ben anben t^bfle Ubgabe. Slbi. 1844. 

e. 19, em. 14; 1839 L 1837. — @. @. ?in. 18: 1843 I 1844 {0: 1843). 

^Jtielfnt (Clnf ^eitt.), S^t^danførteé orlbfle ®øn; tog 1825 (Sramen 
litium (Laud.), og i bet norfle 9(ar 2ben (Sramen (H. ill.); — bleb gulb« 
mdrig t>eb 9inanté««eooebfadfen 12. ©eptSt* 1849, $ogt)o(ber ffib. 26. 
Sktbu 1853, birfrL Aammefa^fedfor 6. Octbr. 1854, Aammerraab (meb 
Saiø i 7. ttU 9h. 2) 1. 3anuat 1859; et tittige Q9og^oIDer oeb J0fliftetne9 
ffcMtfoiming. — * 3lnne Sat^tine Saroline (Elifabet^ il^omfen 
(f. i Jt^. II 1810, S), af »oTget og eiippn dxit $et. %. og 9lnnc 
^o^U f. <6anfen). 30 

*jttflfeit (Cle aSalntttn), %(utnnud paa SBnIfenboifé (åoUtQ. i. 3uli 
1801. — ^ 1823 A. (S. 6^ liften fen (3). afSamr 3end8. og 3)orot^ea 
f. ireren; f. I Jtjfge V *800, t < ®ow)» — (3ofr. eengnW'ø .ganu 
«ielfen», ®. 4). 

*jttflfett (Oue Salentttt), @øn af A* S. Jt*, ba^crrenbe 6econb« 
lieutenant )?et) bet lette infanteri, flDen Sapitain i 3)anf!e Srøregtment (fot« 
onfftte ». (5. ofl O. 93. ^ielfen'« «IDfle ©roDetj f. i «6^. ff 1769, f 
V 1835, f, »engnlcTé »5onu «(elfen\ ©• 3), og é. S. f. Alelfen (»• 
af O. SL og Æoten f. 3ufi; f. i S^pfleb y 1771, • V ^802, f i SfJaf- 
{!oo V^ 1844); — f. i ShaDeaet Sreberifd^aon; oat 1844 Solonlbe^s^tet 
paa giffernorøfet i @^t)gri9n(anb; op^olbt f!g 1854 paa 9Bobroffé«9K#ae t»et) 
Jt6^on, flOen paa iBualanb. — * 9. 3). 3uul (3). af Stptmanb S)iDeti! 
3. og SKoren f. ffieflrup; f. i Mi). V i809, t ^ Stebertt36etg ©ogn f J 
1856). — (3ofi. S?engni(!'é »Sam* «ieJfen\ ®. 3). 

jttelffit (SStgittb S^l^oruolb), s^ng^e @øn af oi^enncronte Ot^ftldtef 
Sreb. Skrift« St.} f. i Stb^t>n 4. Sebtuac I8I43 bimiiteret fra aSocbing« 
botg Icrtbf @fo(e 1830; unbetfa^ebe fig f. 9(. (£ramen artium meb Q^ataf« 
teren Laud., og bet følgenbe Stat 2ben (Sramen (H. ill.), ^t^oteftrt ^an 
opt^oCbt f!g nogle %ac paa ISanbet fom «&uué((eteT; begs^nbte beni<r^ al 
fiuOere 5l^eoIogl, men 6efluttebe fIg enbelig til ubeluffenbe at befl<eftige flg 
meb Stubiet af be bobe @prog og ben pctbagogiffe iSirffom^eb. SJffanubuccrebe 
og btmitterebe til (Sjramen artium famt unDeroifte i Satin og Ørcrff i bet 
9. aSe^enffe 3nf}itut; antoged til 5liaieI(Erei (i Satin) t)eb 9)^ettopoIitanfbIen 
28. 9(ug. 1847; hlt^ anfat fom ^Djunct \>tti «&etIufd^oImd lorrbe ®!oIc 
og Opbragelfed'^nflalt i ^ugufl 1851, ubnoront til Ot^edatet fflb. i 9Ratté 
1856 (meb fgU Qonfltmation ^-^ 1858). — ('Sutobiograp^i i SnbB^bel« 
feéjWftet fra SWetropoIitanpfoIen 1848, @. 20*21). 

Cicero's Breve. Efter SUpfle'å Udvalg udgivne. Kbh. 1853 (a: 1852). 

*5ttene (Somtntcna iSticM Satolud), ®#n af 3nfpector Qalpet 
3o^ann 3aco6 Jtie^n og Sat^rina 3lfa6e f. atanjoto; f. paa 
(Saben i«&oIfleen 14. %pril 1773; t)ar Sieutenant beb bet @ledoigf!e Snfanteri* 
Siegimentd 3bie iBataiOon. — * 1810 S^aria S)orot^ea 3)tu(fen« 
mixller (X). af ^raften 3o^. ®eorg S>. og @op^ia 3)orot^ea f. j^rfiger; 
f. i aRibrau i ^annooer V 1782, t V ^832). 

^jtjei: (Sacob), @øn af Jtnub @#renfen X. og (Sft^er Sacof^ir 
batter; f. i ©jerbrup (®ierup) 22. ^ugufl 1767; t^eoU Oanb. 25. Vprø 
1796; aflagbe ben ^omiletiffe $røoc 23. @eptbr. 1797, faaoelfom ben fate* 
ipftt^i' met Mfte a|)arafteer; Orlogdprcrfl 3. 9»a| 1799, $r«r|l i Sfining 31 

^LDtibt, 1801; frafagbe jlg t)ttf Sfrioelfe tH ©ijfoppcn 29. 3uiu 1819 
lette <hnbet)e , bUo affat 14. Sug. f. ^., men er^olDt bog t^eb !gl. Sit\o^ 
litbn af 13. 9loobt. f. %. JTalOetd fulbe 3nbt(rotet inbtil (Sftermanben« 
e(|li!!clfe^ boebe faa før^ i <&orfrnd, ber^jøa i Sfiolbt; $rarfl i ®fotup 
19. %ebi. 1823, rntlfbigct efter Snføgnino i Ølaabe og meb $enfIon 17« 
M 1845. t t ^^^^ 26. 3(uduP 1849. — * 1801 3lbeIone a^øder 
(!). af %t^t Q^tiflianfen 9^. og 3o^anne @amueldb.; f. i SløbDing ^øUt 
1 Xfinmftle^n y\ ^769, t ¥ ^865). — (3ofr. »t. »otfobé ^3)anm. 
•ft^g^et'* 1. @p. 181; etnbbrtgd i,S)anne6roge* 1841, 9{r. 1; ^t\mQ, 
•S)en »ttnjfe «irffé «ifl.- II. 436 fg., 439). 

3 ^«ar^^nu« @tift«*£ibenbe'' (£)m gorening of ^xctftt^dmUhttnt meb 
eWdorcr^^Smbebernc, 1844, 9lr. 167 [jofr. 9^. 172; ^^^bjpop." f. «., i«r. 231]; 
Dm ^To^e' og efolelcerer«(Snter« ^enfton, 1845, 9lv. 104 [ibfr. 92r. 114]; Sti b$rc. 
eblcUrreKc!, f. fL, 9lr. IGO). 

*Aia: (Jtttub), mt)éati^9xM (dbfie €1^03 tog 1819 d^jramen 9lrtium, 
figefom 1S21 anben Vranten meb S^at. Haud illaud., og 8* Sptil 1823 
t^Ieg. Vttefiat«; ofbgbe ben ^omiletiffe $tøoe 14. ^ril 1823 faat^elfom 
len fttte^etiffe meb norPbebfle Q^atafteec; fIRidflonair 9. ^^lil 1823, @ogne- 
VnH i ^bfc 5. 3uni 1833, I Sfli^bPrup 2. Octbr. 1838, < @fiec6ef i 
Sfndaglf^n unber Ølibe €t. 26* 3uni 1856. — * 1. 3. tt. @attecup 
(f. i Dannemane | 1799), norfipngfie S), af $. ®* (®ogne|}iorft i 3)anne« 
Mm V i788, SPtobfl for »aalanbé ©nnber-^eneb 1799, f ¥ ^814) 
og Vane 9laxit €. (f i S^pfjøSing :p. 9* 1823). ^ 2. (S. Q. Siø^eT 
(3). af Steber« £ubt* 0)., €ognebegn fot Uggetdieo og ffløvxc^øixvip i Spen, 
fg f^atgatet^a Sat^i. f* <&anfen; f* i Uggetéle\? V ^804). 

Afriiaåloma. 1838. (®r^nlanbf! ^falmebog). — TukHauMokait makko Kir- 
kkkiainilL adlaogorlipaka K. Kj9r. Aarhasime. 1853* 32 S. 12o. — NaIegiaaUn 
criMglit Kirkiektomik, notait Dataangitsadlo. EJdbenhavDime 1854. 32 S. 12o. 
— TokjiaoUt Kirkiektugaaraomik« FrederikabavDime 181)6. 

(Srilflertng til 9itg9bogen (aftr. t „$l(muet)ennen'' X. 9hr. 104). 

Haab imob 8øcnefi^gbomme, fra 8ometa gøbfel, of 2.%. granf. Cberfat 
cfler bet 7be fDpiaQ. I^etle, 1841. 24 @. 

•Siittbtft (& e.) tog 24. og 30. SprU 1805 iurib. C^ramen («Q9e« 
pm', ^temmelig bel'); bleo dopiifl i SRentefammeretd banjfc og norffe 
CaBcda 24. 3uli 1810. f i Aierteminbe, i fit 58. %ai. 

•miaigaatb (^ei 6l|«fiO, ®øn of STO. % «. (f* |i 1756, 
t I 1838) pg «. f- »unb (f. V 1768, ♦ 1796, f V 1834)^ 
*- ^ ^bfli? Stte^atø 17. ^pxil 1826; a|Iagbe ben ^omtttU^t ^^ 32 

fatrc^ettfre $rø^e 27. S)ecembrt 1831 og 19. SrBruat 1832, ^iin 
mcD 6§araftnen Laudab. , benne met) Laud. A qoidem egregie; Met) 
falDet til Sognepccrfi for 9)eiT6leo og SUbflnip |?aa S^ordi^ i* WtaM 1833, 
men t)eb føL SlefoU 23* f. !rø., ifølge ^flnfi^gning , anfeet fom tffe (efliffrt; 
btdp. for ben t^eol. Sicentiaterab 29. Sanuat 1836; oalgt til Ijle SanM* 
tt^tngamanb for 3bie Sanbdt^ingdhebd 29. S>nbx. 1849 (møbte paa te 3 
ffxfte orbentl. Stigdbage, famt i 4be Siigdbaød iPe og 2ben 6edflon; 9fteb« 
lem af Sfligdtetten y 1850 til 19. ^xi\ 1853); Sognepræfi i X^ocdlunbe 
og 3d^øi 26. 9lal 1850 (men ifølge !g(. SftefoU V f- ^* ^^<^abt at fou 
blioe i flt C^mbebe i $eberdbotg); giotbe i Sommeren 1850 en {Rejfe i 
5tpbf!(anb (f. ir 3). Jtirfetib.* V. @p. 970^73); ubnorønt til f&iftop ober 
aalborg ©tift 19. OToobr. 1866 (f. .3). Jtirfetib-* 1856, @p. 801; 
„18reob(rrer mettem fi^riPne" III. ®. 41«52); 9ltOber af 3)ane6toøe 1& 
3anuar 1858. — • 1. f J 1836 (L STO. ©oifen (dbfle 2). af ?Pet. 
Ou^en ^. og 3(nna [IJ^anna] f* SRanneflab; f. i aSrfierborg V i806)* 
* 2. ®. «&« ®Ia^n (orlbfle 3). af % (&. ®. og IBobtl S^aria QH\ah. f. 
æii(^er; f« i Ulfø-OIflrup i @i(eaanb V 1809, f. Sengnicf« ^^C^ripopbec 
®la^n*, ®. 6). — (3bfr. gr. «arfob« .3)an|f {Rigfibagøfalenber*, I- S. 
208, og SortorO. af Scebr. m* 2. Ubg., @. 765, 778; .Sabrel.«« 1845, 
mx* 1852; «Q9erl. Xib." 1854, S^r. 124; „^reoborrer meOem C^ri^ I. 
€. 161-63, 181*83). 

iRorbtff Xtbøfftift for d^rtfteltg Xbeologie. 1.-4. 8b. i»b. 184042. 
{Xitel %it^\tt. Vil. 198*204; 3eitf<(r. f. l'utber. 2:beoL u. Stixd^t 184% II. 192, af 
9L ®. 9eube(bod^). 

gortfcettelfer fra $eber«borg. j(irf eltgt S^bøffrift. l.Sb.«aSb« Ifie^efte. 
JJbb. 1849-53. (ubrom, 1848=53, i f^t) hefter; itofr. „»er(. Xib." 1848, 5«r. 70; 2). 
i?irferib. III. ep. 651-52; IV. 534^; V. 326; VII. 855*56; VIII. 365*68; 9l.2^eoL 
Jibfffr. I. 377.79; Ugeftr. f. b. eo. St. I. 45, 425-28, 479-82). ©eri finbe« af ^m 
felo: i Ifte ©b.: gororb, e. 1-10; OpI»?fenbe ©emflerfninger t« SRottb. 22, 34*46, 
(Glossa interlinearis) t gorbtnbelfe meb ^araHelente "Sftoxl 12, 28 37 og 2at 20, 39« 
44, famt bet beflotgteb« Slffnit M. 10, 25-37, <£. 11-60; Xxl ©efltjrelfen af eor^ 
©ibe(-@elf!ab (ang. ©aifenbufet« fenefle ©tbel-Ubgaoer), 3. 61'91; Cm Safte-$r(ctencr 
oPcr !0ibelfe9-$tflonen i gorbinbelfe meb be forboanlige (Soangelier. Optrgnelfer efter 
et gorebrag i 9^o«fiIbe $rcefie'(Sonoent, meb Hnmcertntnger, ®. 92-134; ®tmon9<terf 
ftbfle ©illte. (Sn ^eb« af Unberføgelfer angaaenbe bet faafalbte Snbet ^etri, fom 
®(utften for en (brtftelig^bibenfTabelig Cpfattelfe af ^roen« Spcfid og fom $røoe paa 
famme, 6. 135237; 9ltel« (Sbbefenø Siaale til ben ))^bf!e ©onbebcrr, e. 256-58; 
^ottttffe ¥aafre-8etragtntnger 1849 , ®. 259r306 a«>fr. ^'^^ ^^irtedb." IV. ep. 698« 
703, af (L 3. ©ranbt); -- i 2bet ©b.: Om bet nceroctrenbe SUnweffoletKcfeo. 
(Sfter et gorebrag i Sieoedfilbe (Sonoent, Srøbfommer 1849, e. 93^168 (iofr. „etofenø 
»deform" L 22548, af (JL g. SWonrab; Ugeffr. f. b. eo. «irfe L ^It. 7-8, 9»10, 12- 
13, af ?J. (L 9lotbc); ^crren« eeier«tog igjenncm gotte-iHrferne. etig^ til e« 
*riflclig goH^2:aole, e. 219 fg. o: l*-84* (farftilt «ftrvl. «b. 1852); — i 
S^ie ebø 1. ^efte: ©d^ning af oigtige politiflt og tirtdtge ep#rg«maoIp (npttit 33 

til tn nfciirUa gortlaring otocr SWatt^. 1, 8. 9. (Sftcr fej gorebrag tcb åjpteii^ai^it« 
Uaiwtiilet, *bt}cnt 1850, e. M32. 

@ciibeBre\> tit menige CE^riftne i 3(aIBorg @ttft. 2)ateret Slafborg 
«(peaa«b 2ttn eønbag efter ^aoffe (26. «<)riO 1857. Xrvft (^o9 (Sorl ©ed^ i %aU 
terg. 2 u^oaraftcbc 53tabe i 4io. (o|)tr. i „2)onff ^fetib." 1857, @^ 369*74). 

3 StXden'« ,,3ettfd^rtft fiir bie ^tftor. X^eofogte'' (Hexaémeri Andreae 
SnoDis DisUnciio decimty efter en G)dex membran, paa ^iøben^abnd Uni' 
bcr|itet«.9Bibaot<^ef, i V. 1835 [iffe 1833], <S. 201-24). 

3 „^anfl ftirfetibenbe" (g)tring t ©aptiflfagen, L @p. 188-96; Om ba^tifl* 
fAte ©^m« 2:t>an3«baob [Star til ^. U. mtUtx], f. 31., @^ 226-63 [ii)fr. @»).578* 
84, 585«94, af ©. U. SWøHer]; gorebrag i 3lnlebning af ?L ©et? er: „gorMbet 
mdtan etrift og ei?mbor\ IL ^p, 748 51, 753*56, 758-60, 762 68 og 770-71; 
gorcbrcg cm Syrabolam apostolicum, 111. 6p. 169-81; Om Apokatastasis , f. ^., 
6^. 288^304 [i\)fr. @p. 375*76, of f. ST. SBenbelboe; @p. 425-29, af iT. g. 
Si^»^^Sl'» gptebrog ot)er tre ©aptninger @tat«!ir!en betrceffenbe, IV. 240*44; 'iOv 
Mig9 Slnbragenbe ti( ben ^^it cerebe IBefhjrelfe af ©i5e(-@elffa5et for 2)anmarf, f. X, 
Bp. 425^34 [flutter meb: „$)unbrebe Slettelfer tit nittenbe og ttjtoenbe 0^)lag af ben 
b«i|fe ©ibcl"]; gorrbrog, V. 171*93; gorebrag ang. ©vnobaIf<)ørg«maalet, f. 21., (Bp. 747* 
56 [r»fr. ep. 799-806, af 3. «. ©rafen]; gorebrag om iHrfcfriJeben, VI. 545-53; 
Socebrag ang. ^falmcbog«fagen , VII. 53747 [i»fr. »ubelbad^: „Om ben bauffc 
ff«lm^2iteratur'^ 1856, @. 467*68]; Siterær gorefpørgfel , VIU. 192; S«ogIe «e* 
ncifntnger angaaenbe bet ©illebligeø gor^olb ti( bet (£(^nf)e(ige og bet ^irfe^ifloriffe, 
f. I., ep. 433^59 og 465-78; Om j^cetterbaab« ®)?Ibig^eb, gorebrag t)eb ^^oøfilbe 
$rff^ecom>ent, IX. 23*31; Om ©acramenl-Orbene, gorebrag fammejleb«, f. 2(., @p. 
496-504 cg 505*12; Omogmob9Kormoni8men. I. (5nMig^eb«taIe, 1855, ep. 97-112, 
113-36, 151*64 [f«rflilt«ftrvf. «bi.l855. 68 e. 8.]; ©ibrag til gor^blingeme om 
JrWig gri^eb" i golfefirten, f. «., ep. 169-84, 185-92 og 207*16 [jofr. ep. 265* 
79, of (L ifnubfen]; gorebrag i 9^o«riIbe ^roefie-(£onoent om ?.3eut^en6 1\)tU9, 
f.9., ep. 549^52 og 572*74; Om SD'^enig^ebøraab, gorebrag i 9{oØtiIbe ^frcefle*(Son« 
ttat, 1857, ep. 22*36; 2(lminbelig 2:ilf!rift ti( SD?enigbebøforpanberne og Orbet« 
ScBfrc i Slalborg etift, f. «., ep. 239-48 [iofr. „Ore*eunb" I. e. 120, 127]; 
fe g«rebrag otjer epørg«maal , ber fortiben ilfe ere brcenbenbc , og fom Siben iffe 
(ronbcr for. l^olbt 2)agen efter bet førpe ffanbinaoiffe ^rfemøbe, 17. 3uli 1857, i 
Xarg. 1858, ep. 1748 og 49-69; ^n lille Ot>ert)eieIfe efter 2:iten« ?eilig(^eb. 
ttt 8<sfniaige af et (Smbeb« Sret) til $rcef)er i 2laIborg etift, i i^oDember 1858, i 
9arg.l859, ep. 385-93; efri&elfe til ($eifilig(^eben i 2(a(borg etift ang. SD^inbeømcerfet 
fwi!iilber,f.«-, ep. 410*12; — fomt et¥ar2)igte i VI. 739-40, og 1857, ep.374'75). 

3 Skimfier'« eamling af „^ræbifener oter St)angelierne" (iSetvbningen 
«f ^errenø Unbergieming paa ben 2)øoe og etumme ; paa tolote eønbag efter Zx'u 
mttaA9, i II. 108*117). 

9 genget« og 9tr!eba(9 „93tbne9bvrb fra ^errenø ^uu9'' (herren« 3nb« 
tog; pM Ifie eønbog i Xbioent, i I. 1*14). 

9 „Xanit 2»i«fion«*©lab" ((gt gorebrag i ?5eber86org, 1848, ^^ 7). 

9 „9^fØ«bog9ttbenbe, gor^anblinger paa Sanb«t^inget", Ifle ^t9f\tn 1850 
{Sttflog m 2oi9 ang. 8^tagelfen af 'l^folmebøger etter Sittceg til ^falmebøger til 
Itav^baiøffdtfliflcOtibetienepe, iU. ep. 234244; f.S)»^irfetib. V.9lx.29,S^,'^V 37 »ScibrcT.'' 1846, Wr. 2078, of Friler Tacitarnas o: @. ^icrfegoarb; 
«79, af ^ ?. a«øncr; ,,(£orfareii" 9^r. 276, 1846; i»fr. „gflcbrct.-' 1846, 
9, of Frater Taciturnus; 3o^. (Slimacud i^Hfjluttenbe umbenf!. (Sfterffrifr, 
V 6. 213*226; „6»>n«»)unftct o. f. t>." e. 74, 100). 

IffUttenbe ut^ibenfrabeltg (Sfterftrift tU be p^Kofop^ifte @muler. 
i|l')^at^tifY«bta((fHfT €ainmenf!nft. (S|:ipentielt dnblceg, af 3o(ianned (Slima« 
Ubfibot af @. «ter(egaarb. Sthf). 1816. [3 en bebføjet „førfie og ftbfie 
faacfatø" tebgaaer Ubgweren, at f)an er gorfatter ti( ben dtcttfe af )>feubonvme 
Ikv. fom begt^itber meb „(Snten—iSaer"]. C^. 2. 3Rø((erd „^rit. erigjec". fl. 
08*268; 2). £trftttb. I. 9lx, 52, €^ 841 56, af $. 193. (Sbrtftenfen; „S)eii 
i*cbc^ 1846, 9ir. 29, 58; ,^npo\t." 1846, $«r.73, 74 [i^fr. „Sfl, 3lften6I." 1846, 
15, 76]; ft, 5RieIfen: SWag. (2. ^ierf egaarbø , „So^anne« (Slimacu«" og Dr. 
RwtniftnØ „(S^rifleltge 2)ogmatir." (Sn unberføgenbe Snme(belfe. åf>\), 1849; 
kr fmaae QenKtrtntnger af N. N. stud. theol.. 1849; $. iUZartenfen „!S)ogmattf(e 
filingei'', 1850 [®. 10 fg.]; I>r. {S. ilRartenfend S)cgmatiffe Cplpdninger betvfle 
t. Kielfcn, 1850; 9Jt?t tM- 2:ibeffr. I. @. 351 fg., @. 358 fg.; jtofr. 9?.i«teN 
' OS 9* ^* ^tilttng« @t>ar tt( ^^rof. (S. (S. (Bc^arling, 1850; (£r bet 92oget 
er bet iffe 9{oget? af £eonarb $^t(o(a(od [3. (S. ^c^urmann?] , Aalborg 
'; Qt tonctMøb i Unbert>etbeneu af Saltl^er ^a^ing (9^. 9^ielfen?); „@9n«« 
td 0. f. t." ©. 7^8, 41). 

SnliterairXnmelbelfe. Zo 2:ib«albre, ^o\>tUt af forfatteren ttf en „^t^er-- 
>9iftoric^, nbgitoen af 3- ?• •Oeiberg. ^b^. dlei^^el 1845, anmeibt af &.^'\ixit^ 

m>%. 1846, («rubfh?!fer mebbeclte i „©onnetirfe"). (3t>fr. „@vn«|>unflet 

e. 8, 106). 

^(pggeliøe 2:a(et i forftjeUig 9anb. {^ørf!e 9lfbeling: dn Migbeb«*^ 

Xfbethtg: ^tah t>\ Icere af ^Hierne paa Tlaxtm og af $imme(en9 Sug(e. 

(fee: gru eigne og 9hbber 9eo, et 2)igt of O.D. 1848). [^aa ©oenft: 

! Ifire af ^tljorna på marlen oc^ gcgfarna unber bimmelen, 3 ZaU £)ftt)erf. 

I, 1852. 72 e. 8.]. 2:rebie 3lfte(ing: ^ibelferned (^Dangelhtm. {Btf\>) 

Zdltr. (^toer of btdfe ^fbe(inger meb fcerfttU Xitel og ^^aginering). ^b(. 

pi «ftenM." 1847, <Wr. 05; „©erl. lib." 1847, 5«r. 85; „g. ?. o. ^." 

U906, itfr. „9?. Stftenbl." 1847, 9?r. 270; „@J?n»punftet o. f. b." ©. 89). 

Higbcbenø ©jerninger. 9iCi)Ie d^ripelige Obertjeielfer t Xoterd gorm. 
«^. 1847. anbenUbgabe ib. 1852. („^ijt aftenbl." 1847, S«r. 
94; „©er(. Xib." 1847, S«r. 297; „2»?n6punrtet o. f. »?." @. 108). 

rifteltge Xoler. 4 Slfbelmger. (I« Rebningerne^ ^etpmringer. II. ©teni' 

[i £jbdfcr« etrib. III. Xanfer fom foare bagfra til Cpbpggelfe. IV. Xaler 

rgong om grebagen. — {)t)er of bi^fe ^(fbelinger meb færffilt Xitel og $agt^ 

»b. 184a 

lien paa SRorfen og gnglen unber {»imten. Zxt gubetige Xoler. 
(2). «ir!etib. IV. 799, of i\ *eltt?eg). »nben Ubgo»e. ib. 1854. 
I^Henft: StQomo på maxUn od^ gcgtarna unber bintmelen; tre onbetiga tal. 
il. of f. TL (StmbUb. etocC(^olm, L853. 64 @. 16o. 
K«enbc etbift^religteufe ©moa^^fdanblinger. ^f (>. (>. åhff. 1849. 
ttcol. Xtbøffr. I. 384; X. ^irfetib. V. 191, of $. Sfir. ^ierfegaorb; jofr. 
Nttfrgoarb: „Cm min gcrfatter^^^irffombeb^ 1851, 0. 6, 9{oten). 34 

3 „3llmucbcnncn" (@t)ar paa 3 ©|>rrg«maal, IX. 92r. 1). 

3 ti Fædrelandet'* (Til de Herrer yngre Theologer ved KjbbcDhaTns Univer- 
sitet, som have undertegnet den lil mig henvendte Opfordring om, at jeg skulde 
s5ge den vacante theologiske Professnr [dateret 4de Decbr. 1851], 1852, Nr. 51)^ 

3 tt Forhandlingerne paa Det fbrtte Skandinaviske KirkemUde i Kj6benhavn 
Jnll 1857, udg. af F. Hammerich« (Jorebrog, @. 5465 [jt)fr. @. 80*86, af «. ®. 
SeubctBa^], og @. 87417, jtfr. @. 118 fg., 168-70; „«em«rfninger til Jlierfegoatb* 
2ben %M\ of (5. ©. ®arbe, i Uøeffr. f. b. eb. St. XI. @. 65-78). 

3 ,r© c retning om gor^anbltngeme )^QiCL SfalBorg Stifts l^anbemobe" (gorebrag 
om grafftlte« Sielfe, 1858, e. 4049; optr. i 2). ^rfetib. 1858, (Sp. 581*89). 

Ubgat: «) 9Kinbeb(abe om 2:6eobor aStl^elm D(benBurg, ^rcejl ti! 
€ortenH) ogCtteflrup. ©niaobigte af benSlfb^be. ^6^.1844. 62 @.; — /9)!Stabter 
paa Sioet« SBei. ©tubicr af gorffjeHige. @ammen6ragtc, beforbrebe tit ^^rtjRen o^ 
ubgi))ne af ^ilariuS ^ogbinber (o: ©øren ^abp Iriecfegaarb). Sin ben Ubgaoe* 
&^, 1858; — y) ®t?ne|>un!tet for min gorfattcr^5Sirffom(^eb. C^n lige* 
frem SKebbelelfe, 9Jap<>ort til ^ifloricn, af e. ^ierlegaarb. ^bfe. 1859. 

*Jttetfegaarb (@øten ØabQ) tog 1830 C^ramcn artium (Laud.)/^ 
i bet n(sf}e ^at 2ben Gramen meb Ubmatldfe, og 3. 3uli 1840 t^eologif! 
9fttff!Qté; bi«p. for SWagijlfrgtaben 29. ©eptbr. 1841 (o: Dr. philos. 10- 
!Wai 1854)} rejflf atter til IBerlfn i Sommeren 1843$ aflagbe ben ^omiletlfpr 
fPmbe 21. Sebr. 1844 (Laud.), f { Jtiip6enl;abn, ugføt, 11. S^^obbr. 1855. 
(3bfr. ffr. Q^orfobé SortfltK. af Scrbr. *&ip. 2. llbg. ®. 860-61; «. 3. 
a^ue'e ^8«fe6og^ ®. 486-87; [O. g>. ©turjenbec^et] ^»^fnjlban 
eunbet\ II. @. 233*38; gr. ©temer, ,8it) i D^orben«, ®. 37-38; 
^97orb. Slelegtap^", II. @. 1095«96} Howitl, Lileralure and Romance 
of northern Europe, vol. 2. 1852, p. 239-40; ®. JJIerfegaatb: „Om 
m\\\ Sorfatter^QSirffom^eb" , 1851, og „©i^né^unftet for min Rorfattet- 
æirffombeb\ 1859; »Om STOagifJer @. illerfegaorb« jjorfatterolrffom^rb^ 
Sagttagelfet of en 8anb«bW^r«fl [a: S. ®ube]\ «6^. 1861; S^araftetlfltf 
af 6. Jt. fom Sorfatter, of $. S^r, Jtierfegnarb, i IDanj! Æirfetib. V. 
Sp. 179-82, 190 og 192-93; S^pt t^eol. a:ibef!r. I. 355-57; VI. 318- 
405, af 3. 5JaIuban'5W(iUer; VIII. 203-04 [jufr. ,,5J(ebrel.« 1867^ 
97r. 166]; „@øren JJIerfegaarb. SitterSr- ^ifloriff terfning, af ^16. IB^fan- 
ber\ I JBergPfbt'é »aibjhift f5r Cilteratur" 1851, ©.227-252; „XW 
erinbring om 3. ®. »gamanM og ®. 91. Jtierfegaarb, af $• S^r. 3a^le.* 
^b^. 1856; „*iflor. pcUt. SBIfttter", II. @. 316-356, af 3. (5. 35rg;. 
Om @. Jlierfpgaarbd „mentale iilflanb", af W. S^ielfen, i „9?orb. Unii)et- 
fftetd-Xibjhiff 4* ^ax^. 1. *&. 1868 , ®. i-29 ; „Om Sor^olbe t imeBem 
®. ^ierfegaarb og gutter. 3agttagelfer of en 8«gmanb [5. 5B. SBie^f], 
ubgii?en af 3. S. SK. Ørum". M^. 1858; "Om ®. R'^ QSirffom^fb fom 
^'gieug Borfaitn\ i „g«btel/ 1855, mi. 281, jufr. 1857, flfh. 166, 35 

IW, 250; ,©• St.'é Øforfa«frrtrffom^eb% i ^^xt\>bxxn mttlm S^rifJne", 

n. 6. 181.83 ; lt>ft. III. 6. 2, 102-03, 110d2, 137 fø., 163.63 Dtjfr. 

,Eit.6unb" 1857. Sfh. 41], 217-30, 249-53; IV. @, 149-54; V. 

6.2-3, 33-34, famt flere ©tebet; »fterobion [9B. «. Jl^iflrb?] „^rafle- 

!aft\ IL ®. 171; goi^antHnget j?aa bet ifie jfaitMnat?. Jttrfem^be, ©.32 

hg., 58, 73-, ro* 8f. 6. ©runbtbig: 8Jbt SWete om 9lItet6og«.a)aaBen, 

ISU, e. 35, etc; «&. 8. 9ffartenfett: (St ©ienfoat i ©triben om »%Iter« 

^l-Eaobfn-^ 1857, @. 41#43 [jufr, .Ote-Sunb" 1857, fl^t. 11: 

6. iticrfeflaatt) fom ©onatifl]; g. C. (BolfenI „Q3ubpifffu'' 1855, 9lx. 22, 

23; 1850, Wr. 2; 1857, Sfhr* 16; S. 5». ^laflbaCe „JTWellø Samler* 

1857, ®* 4^ 97, 227; ^Ugeffr. f. b. et>. Ælrfe* VL 164, 203-05; 

,!l)anne\)We" XVIII. mx. 231; „5). JTWetlb." 1855, @^. 641.51; 1857, 

6. 541-47; .JJogH." 1855, fWr. 290; 1858, OTr. 40 [I ^Tnmelbelfen af 

.te gomuftifle"], og flflr. 63; .«lrfe-SBIabe" 1856, 97r. 1, 2 [af ^xam 

*^^?]; .W^^. 3>oft* ^858, IWr. 2} «♦ ®ube: «3n?tnø{on{«men8 SBet^b* 

ning i vox Xib*, Sth^. 185U, ®. 171-74, og ^Q9erl. iHb." 1859, OTr. 

106, af 9. m. mt^o. 

3 9lnlebning af ^and S)øb, f.: i,®øren Aierfegaarbd flbfle Simer*. 
Jtb^*1836. 8 6.8.5 •8«t>tel.- 1855. Sfir.264, 70, 72, 73; ,OTMP.' 
1855, mx. 265, 72; ,3)agSI/ 1855, 97r. 268 [optr. i „J)anneijWe" 
X\11I. Wt. 269 og i S^riflfania.^ofl'' mx. 2591], Slx. 272, 74; .Sl^be- 
»oPrn- 18S5, fl^r. 267, 72; ^©erlingjfe XO)." 1855, mx. 269, iWacrg, 
270, 72; .^olSefé «»«* 1855, JRr. 160, 81, 82, 83, 84, 89, 90; 
»golfeeiabet" 1855, 9lx. 264, 70, 76; „Q9reo6arer meOem Q^iiftne" I. 
6. 161-66; .IDanneljWe'' XVIII. i«r. 276, 78, 81, 84; „Worbog6pb*, 
^ aiteffe, VIII. ©. 224; .BftonHabet« 1856 for 22.9^oijbr.; „røorgen- 
licflen* 1856, iWr. 99; „SWinber og gor^aaSnlnger , meb Sto i Jtirfen.* 
1857. 24 6. 8., af tSRcr^p-^oid). 

If en enbnu 8ebenbe« papirer* 1838. (jiofr. ^. (S. ^nberfen: „3)^1 
£io< QMiti^r'' @. 198 fg.). 

Om 9 e greb et „3ront" )c, 1811. Ogf aa meb omtrt^tt 2:itel, nben be latmffe 
XW««. (i*>fr. „3). «irretib." 1855, @^ 825'37 og 841-52, af gr. ^eltoeg). 

enten— eiler, af Victor Sremito. l.>2. 2).1843. 2ben Ubgabe. l.«2. 
D. m>ff. 1819. 0»g«brer." 1843, 9hr. 1162; 1227, 28, 31, 41, af 9. g. ©agen; 
S. e. o. ir. L 377-405, af ^. $. JTofoeb ^anfen [i))fr. {^cibergø 3nteIItgen66(. IV. 
«r. 41'42, 6. 97-114, af «t«. o; 3. ?. 3Kt?nfter; „g«breL" 1844, 9^. 1468, 72, 
73^ 79, af JTofoeb ^anfen; f^hf^peft." 1844, 9h:. 4, 20]; $eiberg9 3ntelIigen«B(. 
H 6. 288^92, iDfr. „gobrel." 1843, 9^r. 1168, af SBictor (grcmita; „forfaren" 
1813, ftt. 129; „9lorb. XelegraJ)^" II. ©. 687^89, af 5?. ?. ^annegieger; ©rSlfe, 
9ef4. b.9oefieSnro|>a«, 1850, @.979; ^ergjlebt, Stbffr. fSr litteratur 1851, @.241- 
42; 2). Stktet. 1867, 6|). 653-65 og 672-82, af gr. «&elmeg; Sottan Ctimaai« 
.WItettenb« obiben|rabetlg (Sfterftrlft'', 1846, 0. 187-195; „(S^ndpunttrt ^ot mm^w 

imtt^fmmp^'' e. 11 fs; 65). 

3* 36 

20 op6t>ggdige Ståler. 1843. (3:^. TM\tv. VII. 378*79; ,,©l^n«^Mrartct 
0. f. i)." e. 6, 7, 8). 

Xre opht^QQti'xQt Xaltx. e. a. 

grvgt og 8cet)en, af 3o^anne9de silentio. 1843. 9nben Ubgat)f. 
m- 1857. røcol. Jib«ffr. VIII. @. 19199, af 3. g. ^a gen; g. 2. o. «. II. 

1844, ^. 37391; Heiberg« 3ntemgen«M. IV. 9?r. 41^42, af «t«. d: 3. ?J. SW^n- 
fter; jtjfr. !lbeo|)Wu« ^^icoloufi [o: SW. eirlfsfon] „dx Xroen et ^araboj" og „t 
jtraft af bet «bfurbe"? mif. 1850; „3)fn grifmbebe" 1843, 9lv. 129; 9o6. (Elimacn« 
^Slffluttenbe uDibenff. (gfterfWfl", 1846, @. 195*96, 198, 201; „evn«<)unftet o. f. t).** 
©. 14). 

©ientagelfen. @t gorfrg i ben e^perimenterenbe $f9(i^o(ogt af Sonftantiu 
(Sonftontiu«. m* 1B43. (g. 2. o. ^. II. 1844, ©. 373>391; „SDen grifmbtbe'' 
1843, 92r. 129; 3o&. Climacu« ^?lf(Iuttenbe utibenfT. (Sfterffrift", 1846, @. 196-201). 

gire o|)bi>ggeIige Xaler, 1843. (f. Heiberg« 3ntetti8en«bf. IV. Sfh. 41*42, 
af ^8. o: 3. $. 3)^t^nfter; ibfr. 3o6. (Slimacud ,,9ffTuttenbe utjibenftabefig C^fter^ 
ffrift", 1846, @. 202-05). 

2:0 o<)bl?ggeIige Såler. ^hif. MDCCCXLIV. („@i?nfi^}unrtet o.f.i)." @.13). 
— Zxt oJ)bi?ggeIige Xaler. ib. cod. — gire oJ)bV8gelige Xatcr. ibid.eod. 
(!S^iøfe !^aler tilligemeb be o^enncebnte for 1843, forfpnebe nteb 3nb^IbdfortegneIfe 
og et foeHed Sitelblab: ^tten o^bt^ggeltge 2:aler. &hi. 184345. (S^tot. 
2:ib«ffr. VIL 378*79; Jiteratur^ og ©ogjanbet« - 2;ib. 1845, 9h:. 3; S3erl. Xtb. 

1845, ^Ix. 133; „@tjn«pun!tet t. f. »>." @. 8). "faa ©Denft: Slberton u<)|>^ 
bvggliga Zal — (Sfter at „%o o^>bvggeHge Xaler 1843" toare ubfolgte og ®am» 
lingen of Såter fra 1843^44 bleben uccmblet, famlebeø be øt>rige unber en n^ Sitel: 
©ejten opbyggelige Såter, åhif. 1852, og meb en n^ 3nb(^o!b«fortegnelfe, ^»or 
^ine „%o opbpggetige Såter" ubetobe«). 

^\}\\c\opf)i]tt ©muter etter €n @mute ^(ilofop^te. 9f 3o^anne« 
Ctimacu«. Ubgioet af @øren ^terlegaarb. «b^. 1844. (SM- Sib«ffr. X. 
e. 175*182, af 3. g. <&ogen; 3o&. Climacu« „3lf|luttenbe utoibenff. (Sfterflrift", 

1846, @. 202, 205*13; Slltgemeine« 9?epertoriuni ffir S^eologie unb tirt^tic^e etat* 
iftif 1846). 

SBegrebetSlngeft. @n flmt)et ^)fV(i^otogif!*paapegenbe Otjerteietfe i Sletning af 
bet bogmatiffe problem om Wn^eft^nben, af Vigilias HaufnieDsis. ^i. 1844. 
Slnben Ubgatoe. ib. 1855. (io\x. 3o&. Climacu« „«fftuttenbe nbibenff. (gfterffrift^, 
1846, @. 201^). 

gororb. 2Worffab«tæ«ning for enfette @tanber efter Sib og Mig^eb, q\91\co* 
tau« 9?otabene. «b^. 1844. (Ubtog i „goebrel." 1844, 9Jr. 1604, 5; Mr. n'^tn 
gnpnbebe", 1844, 9^r. 75; „««v ^PortefeuiHe" 1844, II. @. 306^12). 

Sre Såter t>eb tcenite Jeittg^eber. ^ff. 1845. (»ert. Sib. 1845, 9?r. 
108; jtofr. ,,gccbret." f. SI., 9hr. 1883, af e. ^ierfegaarb). 

@tabier paa ?ii)et« ^ei. 8tubier af gorffjetlige (S5itliam Wam ; a«fe«foren; 

Frater Tacltarnas). Sammenbragte, beforbrebe tit Sd^Ren og ubgit)ne af ^ilariu« 

»ogbinber. ^bft. 1845. Slnben Ubgatoe (t>eb ?. dffx. «iertegaarb). Ib. 

1858. (9?. SlfienM. 1845, 9?r. 105; ©ert. Sib. 1845, ^x. 108; jtfr. „gccbreL" 

/ 2r., 9ir. 1883, T»f e. ^icrfegaarb; ?. 2. SWøtter« ®aa 1846, ®. 172 fg.; 37 

i»|r. ^gfltbrct/' 1845, SWr. 2078, of Fraier Tacllurnus o: @. ^ierfegaarb; 
Sr.2079, af ^. 8. røøHer; ;,(5orforen" ^x. 276, 1846; j^fr. „goebrcl." 1846, 
%:. 9, af Fraier Tacilornos; 3o&. Climacu« »Slfffuttcnbe utibenf!. efterffrift", 
1W6, e. 213-226; „epn«punrtel o. f. *>." @. 74, 100). 

^{{(attenbe ut>tbenfta6(Itg CSftecftrift til be )>^i(ofo))6tfIe Smuler. 
SXtmifl'l^at^tttft^bialettifT ©amtnenftrift. (SpPentielt 3nbtorg, af 3o^anned (SItma« 
(Bl. Ubgmen af @. fiicrfcgaarb. ilfb^. 1846. [3 en toebføjct „førfie og fibpe 
geitlaniift" tDebgaaer Ubgwcren, at 6an er gorfatter ttl ben 9Jceffc af ^)feubotUjmc 
eirifter, fom bedV"t>« vxth „enten— (gtter"]. (^. 1?. 2Køacr8 ,i^nt. efia^er". II. 
6.253*268; 2). «irfetib. I. 9ir. 52, e^ 841*56, af $. ©. Ctjriftenfen; „Xm 
griiwbebe" 1846, iRr. 29, 58; „tb^pofl." 1846, g^r.73, 74 [bfr. ,,9?. ^Iftenbl." 1846, 
»T. 75, 76]; se. 9i i cif en: WlaQ, @. ^ertegaarb«, „3o^>anne« (Samacu«" og Dr- 
$. SRortenf en« „(S^rifielige 2)ogmatif." @n unberføgeube ^nmetbelfe. &h^. 1849; 
Ct ?ar fmaac ©emcrrfninger af N. N. stud. ihcol.. 1849; ^. iWartenfen „!J)ogmatif!e 
C^Hjltiinger^S 1850 [@. 10 fg.]; Dr. ^. iWartenfen« SDogmatiffe OpIv«ninger Belvfle 
flf ae. !Riclfen, 1850; SWt?t t^eol. Stibfiftr. I. @. 351 fg., ©. 358 fg.; Mr. 9e.i«iel* 
fen« og ¥. SR. etiKtng« @))ar til $rof. (S. (S. ©d^arling, 1850; (Sr bet 9eoget 
etter er bet iffe 9eoget? af £eonarb $^i(oIalo9 [3. <S. ^d^urmann?] , Hatborg 
1}^; (gt 2ct>nct«Iøb i Unben?erbenen af ©altøer ^at^ing (9?. IWielfen?); „@t?n«' 
>mrtet o. f. t>." @. 7^8, 41). 

(SnltterairStnmelbelfe. Sto 2:ib9albre, 9^otetIe af forfatteren tit en „^loer^ 
b«8*^tfloric^, ubgitoen af 3. ?. 4>eiberg. ^bj. fRtititl 1845, anmelbt af @. jjierle.« 
fiaarb. ^bb. 1846. (»rubftvtfer mebbeelte i ^^Dannetirfe"). (3tofr. „@vn«t>«n^tet 
e. f. \>:* @. 8, 106). 

C^)>bt^ggelige Såter i forffjetttg 9anb. {^ørfie ^fbeting: @n Migbebø" 
tåle. Vnben Sfbettng: {^toab t)i tcere af filterne paa ^axUn og af ^immeten« Slugte. 
Xrc 2ater. (fce: gru @igne og Seibber 3^0, et 2)igt of O.B. 1848). [<Paa @t)enft: 
^b »i larc af Jiljorna pa marfen oå) gogtarna unber ^immeten, 3 2:al. fifmerf. 
Rorrfcping, 1852. 72 @. 8.]. Srebte Stfbeling: fibelfente« (goangelimn. (@t>to) 
edelige Xater. (^tjer af bi«fe Slfbelinger meb fcerftitt 2;itel og $ogtnering). ^b^. 
1847. (,9ept «ftenbt." 1847, ^x. 65; „©erl. Jib." 1847, gf^r. 85; „g. 1?. o. «." 
V. e. 299306, Jofr. „9?. SlftenbL" 1847, ^x. 270; „@t?n«<}uurtet o. f. t)." @. 89). 

fijerttgbeben« ©Jerninger. iWogte d^rifletige Obedjeietfer i Såter« gorm. 
1.^2. gølge. «b^. 1847. »nben UbgaDe ib. 1852. („g?t?t Slftenbl.'' 1847, SRr. 
291, 92, 94; ,,»ert. Sib." 1847, mx. 297; „epnsjjunftet o. f. *>." @. 108). 

(Sbrifteligc Såter. 4 Slfbetinger. (I. Rebningerne« ©e!t>mrtnger. II. <Stem» 
ninger i ^ibelfer« @trtb. III. Sattfer fom faare bagfra tit Opbt^ggelfe. IV. Saler 
»eb Wtcrgang om grebagen. — <&»er af bi«fe Slfbetinger meb fcerffitt Sitet og ^agi* 
Kcrtng). in>^. 1848. 

bitten paa SJiearfen og gngten unber Rimten. Sre gubetige Såter. 
Sbff. 1849. (3). «irfetib. IV. 799, af 2, Retioeg). »nben UbgaJje. ib. 1854. 
faa ©Denff: £ttjonia på mårten oc^ gogtarna unber (^immeten; tre anbetiga tat. 
tftotti. af $. m. <Stmbtab. etotf^olm, 1853. 64 ©. 16o. 

Sbenbe et^tff'religieufe ©maa^^f^anblinger. ^f R. R. ^b^. 1849. 
(»»tSJeoL JCb^ffr. 1. 384; S>. ^irfettb. V. 191, af ^. (5^r. ^ierfegaarb; i\)fr. 
6. JKrrfeøaorb: jOm min gorfatter^'SJirffom^eb", 1851, @. 6, 9^oten). 38 

©t^gbommen til !£)^ben. @n d^ripeTtg )){9d^oIogif! Ubtotfling ti( O^Bi^ggelfe 
00 D^tJoefWfe. ^f 3lnti*€rimacu«. Ubgteet of @. tiertcgoarb. M^, 1849. 

M?)^^erfte^)raftcn" — „5:oIbcren" — „®i?nbcrinben", tre Xoter >?A 
^Wtcrgangen om grcbagen. Sthf). 1849. Slnbcn Ubgabe. ib. 1857. 

gnb^DcIfc i CJrtftenbom. Sif Knti-etimacu«. 9?r. I. II. III. Ubfltect af 
e. ^tcrfcgaarb. ^bft. 1850. »nbct Oplag. Ib. 1855. (f. ,,8oebreT." 1855, 9tt. 
112, af @. ^tcrtcgaarb; 9^. t\)tt>l 2ib«ftr. VI* 318'405, af 3. ^aluban-aWflllet 
[farff. Slftr. m\). 1856]; S), ^rtedb. 1856, @p. 161*75, af gr. ^efteeg; 
©crgflcbt, Zxb\tx. for (litteratur, 1851, ©. 227''29. — Qt ©rubft^ffe: „Sti Ot>toceIteIfe 
og 3nbertiggiørc(fe", optrt?ft i „©reijborrer ntcnem C^ripne", II. ®. 183*90, 199*204, 
214»16, 230*33, og 281^83; et anbet: „bommer ftib til mig k.", optv. fftb. IV. 
®. 61=76). 

(gn o^}bl?ggelig Sale. ^b^. 1850. 

So Saler »jeb røcrgangen om grcbogen. M^. 1851. Slnben UbgaDe. 
ib. 1852. 

Om min gorfatter^SSirtfom^cb. Sihf). 1851. (f. „S)annettrfe'' XIV. 9lv. 
143; „g(v*>. ?op" 1851, SRr. 215; ^b^pofl" 1856, 5Rr. 1). 

Sil @ert)))røt)elfe, ©amtiben anbefalet, ^b^. 1851. S(nben Ubgak)e. ib. 
1852. Srebie Ubgatje. ib. 1856. (©er(. Sib. 1851, 9h. 213 ; ,.2)annetoir!e" XIV. 
i«r. 176, 88; „gabrel." 1854, l«r. 303, af 9^. S«ielfen; 9^. tbeol. SibSffr. IV. 383- 
84; „IBretoboerer mellem (S^ripne", II. @. 37*45. — (5t ©rubpijtte o^)tr. i „3)aune»irfe" 
XVIII. 9lx. 289). - '^aa ©\jenf!: ejelfprofning \'6v Dor tib; Sftoerf. af % TL 
(Slmblab. etorf^. 1852. V. cå) 106 @. 16o. 

S)ette f!al fige«.; faa »ccre bet ba fagtl «6^. 1855. «nbet Oplag. ib. 
cod.; tilbeel« optrvtt i % (£. åod^'^ „Ore*@unb" 1857, 9hr. 36 (f. „"DagbL" 1865, 
S«r. 120). <Paa ©benff: 2)etta ftatt faga«, fa toare bet fagbt. £)ftoerf. Upfala, 1855. 
14 e. 8. 

^))ab (S^rtftud bømmer om officiel (S^riftenbom. ^b^. 1855. "^aa 
®i>enff: ©ijab ^ripue bømmer om officiel ^ripenbom. éfroerfatt fran 2)anf(aiL 
Upfata, 1855. 14 e. 8. 

®ubØ Uforanberligbeb. (Sn Sale. ^b^. 1855. 

£:iebliffet. i«r. 1*9. Stf>ff. 1855. Sif 9Zr. 1*4 ubfom tre Oplag. 1855*56, 
og af Jlx, 59 to Oplag 1855. (f. „2)agbl." 1855, «Rr. 130, 165; „glt^c. <pop." 
1855, mx. 136; „^anneoirfe" XVIII. ^x. 142, 43, 49, 201, 5, 17, 27; S), ^irtetib. 
1855, @p. 742*44, af 3. (5. 9W. £^rum; „(5^riftiama*?oP", 9h. 2517, 2650, 57; 
ett?enff ^prtotibning 1855, 9ir. 15 Pg.; ^. ?unb: 3 ««Pe „Cicblif", ^>oab faa? 
1855; „Oiebliffet" ^x. 7. Slnben berigtiget ©tiftelfe, ubgitjet af (Jtiriften ^iljte- 
ftament. mi). 1856, f. „©reoboerer mellem (S^ripne", II. ©.207*10, og CL ^ub* 
fen«: „55ore Orbførerc", ©p. 160). — <Paa©i)enf!:j&gonbIi(fct. Ofwcrfattning 
från anbra Xan\la upplagan, 9Zo. 1*9. Upfala, 1855. 

©. ^iertegaarb'« ©labartifler, meb ©ilog fomlebe efter gorfatteren« 2)øb, 
ubgitone fem ©upplement til ban« øvrige ©frifter af 9e. 9lielfen. «b^. 1857. 
UUgeffr. f. b. eto. k," X. 409, af 3. 2«. ?. C)iort, jofr. „gcebrel." 1858, <)er. 56, 
af 9. g. C. ©tampe; ,Æ. ^irfetib." 1857, ©p. 828; „gl^to. ^op.'' 1857, ^x. 274; 
^^erl Sib." 1857, 5«r. 295; „eoa.-gaiper« ©tift«tib." 1858, 9^. 5; „S)agbl.-' 1858, 39 

%m\ „9lorTt «trfctibcnbc" III. 1858, S^hr. 2). — dn ©laborttfcl of @. ^inU' 
jjaorb, nbfliuen fom tln^^ang til „©. ^icrfegoarb« ©lobartiWet". ^bj. 1859. (f. ,,'5)agbl.'^ 
185e, 9h:. 38; (gtjangct. Ugeffr. 1859, I. 192). 

Stjn«^unttct for min gorfattcr-SirTfom^cb. dn ligefrem 3KcbbeIeIfe, 
«a|j<>crt til t)iporicn. Ubgttet of $.(£^r. ^ier!eg«arb. ^6^.1859. („gl^to. ^ofl." 
1859, Wr. 115; !5>. ^rfetib. f. «., ep. 282^88; l?ott.«galft @tift«tib. f. SL, iThr. 110, 
fjtcr „^annetirtc"; ^^gcebrel.'' f. «., SRr. 162). 

^rac (af ^. (St^r. 3«^^« famlebc) ©loborlifler ^abe tibtlgerc bcerrt optagne i 
5Éi»n« flv^. ?oft. ^nterimSbl." (^i«ben^aton«pofiene SWorgenbetragtninger , i 
^. 76, itjfr. ,,goebret.- ubg. af 2)at)ib, II. 9?r. 77, @. 63347 og ,,«bfi|)o|t." 1836, 
%. 96); — i „gocbrelanbet" (5labenbart (gfrifiemaal, 1842, 9lr. 904 [f. „e^n«' 
mllet 0. f. t>.", e. 38]; ©do er gorfattercn til Cnten^eHer, 1843, ^x„ 1162; 
XdjigeHe til $r. ^rofedfor Heiberg, af S3ictor ercmita, 1843, 5»r. 1168; 
€n (Srnocring og l?ibt til, 1845, S^r. 1883; Sn flygtig ©emcerfning betrceffenbc 
ea (SnWt^eb i 2)on 3uan, 1845, ^r, 1890*91; @n omreifenbe 5efi?;etiferfi SBiif* 
fom^eb, cg (t}orlebe9 ^an bog fom ti( at betale ®j[orf!ebubet, af Frater Taci- 
loreus, 1845, 5»r. 2078, ©p. 16, 653*58. [^eri er en 5(rtifel i ^. ?. 2«ør!er« 
„@«a" for 1846, e. 172 fg. turberet, og <p. 2, SW filer beftarebc benne ^ririf 
iSlhr. 2079, ep. 16, 665; jtjfr. „CEorfaren" S^r. 276]; 2)et bialettiffe SRefultat of 
en fiterair politi gorretntng , af Frater Taciiurnus, 1846, 9?r. 9, ep. 65*68 [f. 
„Svnfpunftet o. f. D." e. 74]; Jhrifen og en ^tfc i en efuefpitterinbe« ?ib, af 
loter et luter o: (Sn %xt\Ul i Snlebning of „9{onteo og 3ulie9'' ©jenoptogelfe 
pao »epcrtoiret t)eb S«t>taar«tib 1847, i »arg. 1848, i»r. 188-91 [it>fr. „5tb^* 
^efi" 1856, ^. 1; „epnépunfteti o. f. b." e. 7, 8]; Foranlediget ved en 
TUring af Dr. Rudelbach mig betræCTende, 1851^ Nr. 26 [jofr. Sflx. 36, 37, 
flf H, @. 8tubc!ba(^; „forfaren" 1851, i^r. 542]; Var Biskop Mynster et 
,,SaDdhedsvidnc'\ et af „de rette Sandhedsvidner** — er dette Sandhed?, 18S4, 
Xr. 295; „Derved bliver det!" s. Å., Nr. 304; En Opfordring til mig fra Pastor 
Pahtdan^MUller, 1855 ^ Nr. 10; Stridspanklet med Biskop Martensen f som, 
ebristeligt, argJ6rende for det i Forveien, christeligt seet, mislige Kirkelige Bo- 
staaeode , s. A., Nr. 24; To nye Sandhedsvidner^ ssld.j Ved Biskop Mynsters 
D(kl, d. 31te Marts 1851, s. A., Nr. 67; Er deUe cbristelig Gudsdyrkelse eller er 
det at holde Gad for Nar? [Et SamvittighedsspOrgsmaal for at lette min Sam- 
vittighed)], s. A., Nr. 68; Hvad der skat gjOres — det skee nu ved mig eller ved 
en Anden, s. A., Nr. 69; Den religieuse Tilstand, s. A., Nr. 72; En Thesis — 
ion een eneste, s. A., Nr. 74; 9,Salt"; thi „Christenhed'' er: Christendoms For- 
raadoelse; ,^en Christen Verden" er: ACTaldet Tra Cbristeodommen, s. A., Nr. 76; 
Bvad jeg vil?, s. A., Nr. 77; I Anledning af et anonymt Forslag til mig, s. A., 
Kr. 81; Var det rigtigst nu at ,,standse med Klemtningen?" s. A., Nr. 83; 
Cbristendora med kongelig Bestalling og Christendom uden kongelig Bestalling, 
S9td.; „Hvilken grusom Straf!", s. A. , Nr. 97; Et Resultat, s. A. , Nr. 107; 
Eo Monolog, sstd.; Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den 
Opfittelse af Cbristendom, som Jeg gJ6r kjendelig, s. A., 111; At Biskop Mar-- 
Inuens Taushed er 1} christeligt uforsvarlig; 2) latterlig; 3) dum-klog; 4) i mere 
»d een fleosecDde foragtelig, «. A., Nr. 120); — i »j^iøbenJoDnepoften" (@t 
Itø fro iS. JKcrfegaarb, offentfiggiort af 3. 2. Heiberg, 1856, 5«r. 1). 

3 Knfebntnø af e. ^ierlegoorb« Optraben mob „ben o^U^^*^^* 40 

Cftriftcnbom" i oJjenanførtc SCrtittcr i ,,gabr«tanbct", 09 i „ØieBIiffet", fce „3)en 
©erlingffc SCibcnbc" 1854, ^x. 299, 302 (af ^. 5. a«ortenfcn), 303 (af i. 
g. SBinjer), 304 (af (5. ^Paluban^aJjailcr), 1855, 9ir. 5 (af 2B. «>iort), 9hr. 6 
(af ©. 3. gog), 5«r.l5, 9^r. 124, (ipxa*%\ti<sQ, og ?«r.286; — „$)ag6labct" 1854, 
5«r. 299, 300, 3; 1855, 5Rr. 10, 11, 14, 34, 43, 90, 95, 126; 1857, ^t. 258; - 
„^ieb«n6abn«^often" 1854, ^x. 299, 300; 1855, 9ir. 16, 109, 112, 122, 
195, 206, 216; — „gr^Dc-^often" 1854, ««r. 301; 1855, iRr. 7, 9, 10, 11, 
29, 63, 87, 122, 125, 279; 1857, 5«r. 169; — „gabrclanbct" 1855, ««r. 3, 8 
(af m.mti\tn\ 12 (of C^. CLXrt^be), 13 (af 9e.«Wi<Ifen), 29, 79, 94 (afS.Sictor 
©Io(i^), 169; 1856, ^x. 37 (af 3. S?, ©toc^); — 2)annct3trfc" XVIII. ^x. 5, 
9, 28, 81, 82, 83, 84, 85 (af % (5. ^0(^), 99, 103, 130, 141, 160 (af % €. 
^o(^), 167; — „Gorfaren" 1854, lRr.744, 45; — „^ar^uu« @tift«*2ibcnbe" 
1855, 9?r.25, 28; — „^olbel« «t)i«" 1855, l«r.l og 6 (af @tgt?a!b ©|)anbct); 

— „SDanff ^irfctibcnbe" 1855, @^ 313*27 (af ?. 9?. ©oifcn), ep. 436*40 
(af 3. 53. SBIoc^), Bp. 457*72 (af gr. ^clii>eg), @^ 588=91 (af 3. g. gcngcr), 
ei?. 793 805 (af 9?. g. @. ©runbtoig); 1856, @p. 16*21, 24-26, 153, 320; 
1857, ©^ 69*79, 85*94, 115>20 (af gr. ^ettpcg), jtofr. ©^ 171; — „Soltanb^ 
galftcr« @tifte*2ibenbe" 1855, $«r. 1,18, 32, 256; — „Ugcff rift for ben ei>an. 
ge!if!c ^irtc i ©anmarf" V. ©. 90, Slnm., ©. 177*83, @. 350; VI. ®. 164, 
203*5; — „^irfcltg ©amier", I. 1855, @. 266*72 (af (£^r. 2W. ^ragballc); 

— ,,©rci>barcr mellem C^rtftne" I. e. 55^56; III. iRr. 21 (af 3. 9?. Sange);: 
V. 9ir. 1, 4^5; — „(So^jcn^agener Seitung" filt 1856, Sflx. 240, 14-17, 20*22, 
24; — „golfeblabct" 1855, Sflx. 8, 10; — „9?orb og e^b", 9?. 9e. VIIK 
e. 42, 78-81; — (5. ^nubfen« „SSore Orbf ørere" 1856, @. 58^60, 102; — 
„Dre*@unb', reb. af % C. ^oc^, 1857, SRx. 11 (af «. ^ebrin); 13, 16^ 
35, 41; — „(Sferiftiania^^oft", IRr. 2317, 2318, Sitt., 2320, 23, 25, 33, 
35, 58, 73, 2432, 50, 2616, 76. (2)e fTefte af X\). (5. ©ern^oft; — 
„92orft ^irtettbenbe, ubg. af 58. 9Wuu8 og 2^. (5. SBernHt", '• 1856, iRr. 4,. 
5, 13, 36. Sliaceg, 42; II. 1857, 9^r. 22, 31, 33, 39; — ^. (Sanbberg« ©fab „SDcn 
toeeggcbe ®ranftaur" (fenerc „©rannaalen"), greberif«^alb ; — „@»enft 
jJV^^oiit>nina" 1855, iRr. 15 ffg. (oterf. af (5. S). O. «ang i bet norffe „aRorgen- 
Mab" 1856, 9^r. 10, 13); — „2)en officielle ^rijlenbom ar ide bet iR^a Xeflamentet« 
^lifienbom. gramftaUning af Dr. ©øren Jiierlegaarbd )>oIemif mot ftatø« 
!vr!an i 2)anmarl." Jiopen&amn 1855, 42 ©. 80. Xrier. (©etpngborg , g. «. 
(Swerlof fort.); — „Dr. @?ren JJierfegaarb Siber bie banift^e ©taatelirc^e^ 
mit einem ^inblid auf ^reuefen" (i 9?. CueJ^I „«u« 2>anemar!", 1856, @. 277-306, 368). 

a. 3). Slnbrefcn: „Dr. @øren ^ierfegaarb« fdffe ?Jaa|ianbe". 9?r. 1.3. åhJ). 
1855-56 (f. „»erl. 2ib." 1856, 9lx. 14; Ugeffr. f. b. et. «. VII. 249*51 , 342.43, 
of 3. 9)?. ?. -^jort; „^ore Drbf ørere" 1856, 9Zr. 9, af (J. ^nubfen; „2)agbL" 
185^3, 9Jr.l56; 3- (5. 2R. Orum: „eanb^ebSoiWflriben", 1856); — S.Cg. ©ogger: 
„eenbefcreto tit ^r. Plures". 9?vWøbing paa 9Ror«ø, 1856 (i\)fr. 3Ror6ø [92pfiøbinge] 
«me 1855, 92r.l9,21,22,24, 30, 34; 1856, 9ir. 1). — S?.»ir!ebal: „eammttig^eb 
cg »etfcerbig^jeb", 1856, (©. 32j; „fiampen er paaenbe", 1857 (e. 7, 14); — 3.«. 
©Icc^: „®ub8 £irfe er bi^gget for (Sbig(^eben. @t Hrfeligt ^ibne^b^rb mob Dr. €. 
åicrfegaarb". Cbenfc 1855 (f. 2). ^irtelib. 1855, ®p. 668*70); — $». 9^. Claufcn 
^tt etapgel. i?irtelitp« 9intib og gremtib, 1. ^. 1859; — gr. ^ammert(^: „i^irfe* 
^ipcrijfe gorcbrag", 1856 (fl. @teber); - ^. %s, jjofoeb C>anfen; „^Tegnet fra 41 

^d«i". 1856 (it>fr. 3>. StkMh. 1856, ^p. »40*44, 356*65, 896; Ugeffr. f. b. 

tt.ft. Vil. 34a*44; !5)asbT. 1856, ?«r. 156; «ret)bcerer meff. C^rifhie, II. 327*32; 

„Snkilillm" V. 343-52); „Dr. @. ^frtegaarb mob Dr. ^. iWorteiifen, et 3nbl«g." 

m (i. „gtx>x>. ^oP" 1856, SRr. 279; „^agSt." 1857, mr. 1; „Ugeffr. f. b. 

». titte'' Vill, 385^88, af 3. SW. ?. $>iort; „S), ^irfetib.^' 1866, @p. 852*56, 

i|D. 3. ^aboliii; „»re»bam meUem (S^riftne", II. 331*34); „@. Æifttcgaarb mob 

W«<|laacnbc, «nbct Gnblceg." 1857. (f. „Ugeffr. f. b. t\>. ^." X. 127*28, af 

S.8R- 5. C)iort; 3). ^irfetib. 1857, ep. 54147, af ?. (5. ^agen; „2)agW." 1857, 

»c 189; „)Crc-@unb" 1857, iTir. 28, af 'J?. (5. Sa^le; 9f?r. 30, af g. 2B. Sie^e; 

«t. 31, af Sal^fc; 5Wr. 32, af ko(i}; ^x. 33, af ©ie&e; 9^r. 35, of ^ocj og Sa^Ie; 

«r.38, af 5. CL SK. ©rum); — iR. $>ortcn; „'3)et er futbbragtl" 1855. (f. S). 

ftrtertb. 1855, @p. 668-70); „^olemiffe ©muler." 1855; — 3- ^aIuban*2«ilHer: 

>. 6. Aiertegaatbe SlngreS paa ©iffop SD^t^nfler« eftermåle", ^hif. 1855. (f. 2). 

tMedb. 1855, ep. 31*32; @p. 142*44, of 3. CL 3W. £>rum; Ugeffr. f. b. et>. «. 

V. 56; „«frT. ^ib." 1855, l«r. 7; „ffcebrel." f.,«., 9?r. 10, af (g. tierfegaarb; 

,^tj. ^oft" 1855, 9^r. 16); — 31. 9?iel|en: „e^angelietroen og ben mobernc ©c* 

*ib|^b." 1849. (f. 9f?. St^eol. Jibfiffr. I. 133^65, of 3- 3)^ ?. ©jort , j^fr.: „St 

?«r fmaa ©emcerfninger af ^. 'J?., stud. ihcol." 1850, og ?. (5. jlierfegaarb« „gort- 

i<mtl(ei fra "i^efcerSborg" II. 169*218, af ^. ifnubfen; 2). ^irfetib. V. 190*91, af % 

Cfiicrfegaarb); „(g»angeItetToen og X^eologien", 1850 (f. S). ^r!etib. V. 564*67; 

nlTMIrift fSr @oenffa ^rfan" 1850, @. 257*304, af 31. g. SBtcfmon); „Om 

^fltlne cg gorfpn", 1853 (f. 2). ^irtetib. VIII. 864; „2)agM." 1853, 9^r. 285; 

„Ccrt 3:ib." 1854, ^v, 21); „Om perfonlig ©anb^eb og fanb ^erfonlig^eb", 1854 

(f. H«<rl. IiV 1854, g^r. 122; „^bjpofl." f. «., gfhr. 138; ,,!Dannet)irfe" f. SI., 

9r.l39); „^^ofo^^ifJ ^rop«beuti!", 1857 (@. 77); — @ert)u«: „(5r ber ba ingen 

flf Ctcr, b« tør tate? (gt ^ar Orb i ben JHerfegaorbffe @ag." m\f, 1855; — 

t^. X^ura^: „9JiimbrcD til 3o^anne8 gcrføreren alias Dr. @øren ^erfegaarb". 

»^. 1855. (f. „3)agbl." 1855, 5«r. 230, 251, af gr. ^ettteg; „grt?». ^oP'' f. 21., 

«r.231; „i^Hpop" f. K., ««r.243; „SDonnetirte" XVIII. 5«r.248; „(£^>riftiania-q3op.''^ 

fhr. 2708; „X^ura^ cg @øren ^erlegaarb. S'^ogte ©emcerfninger af en t?>eoIogift 

Stnbcnt^. $m, 1855; „^iimSret) til Defensor fidei alias Stud. tbeol. X^ura^", 

M ^. i[ange] Stud. theol." 1855; „^toorfor netop faalebe«? $rcemi«ferne i @agen 

C ©. 1^0^ contra Dr. @. ^erfegaorb". Ubg. af S. ^. %ifuta\). Åh\}, 1855, 

OÆosBI." 1866, <«r. 239; „C^ripiania^^oP" <«r. 2708); „SWePer 3afel. (5n 2)t?rc* 

Uk>«<Ccene, gjengttet efter SJirfelig^ieben". Obenfe, 1855. (f. 2)agM. 1855, SRx. 

292; „SKeper 3ofel" og ^r. Xftura^. (gn betragtning til Opbtjggelfe af <petru« ^opor. 

(8«flilt aftrt^f af „3Kcrgenpopcn". åhf), 1856); — g. SS. ^Irojcl: „(Smgbeben, ni 

(iiii]ne(bre)»e tit Dr. Sifren ^ierfegaarb." Ulgiijne til gorbeel for ^irfen paa 9^ørrebro. 

åH. 1866. (f. 2)agbl. 1855, 5Rr. 292); 92r. 2. Sb. 1856. — ?J. 6. 3aMe: „9Kob 

Sigrebd paa et ^ar af goKetirfen« ©ifper", @enfceljrci> til be geiplige 2lt>i«ftritjere, 

1866; „5til (Srinbring om 3. ®. ©amann og (S. %. ^ierfegaarb." ^6^. 1856. (f. 

Hjffft. f. b. fD. k. VII. 320); — g. ?. ©. 3cut^cn: „*PoIemiffe SBkbe imob Dr. 

eirtn i^irrffgaarb. 9?r. l.*3." «b^ 1855. (f. „25ag6t." 1855, «»r. 164; Ugeftr, 

I b. ft>. iftrfe. VI. 223; „Xil Dr. Bentsen, gorfatteren af „^o!cmiffe ©tabe imob 

J^r. 6. JKtrffgaarb. gra Sn gcegmanb". SRr. l.«4. @i)enbborg (tr^ft i 8?ubtiøbing> 

1«56.). — 3. dL SK. C rum: „XMogiffe gfJjtoeMobe. iKr. 1.4." åbf), 1856. S«V 

»«ffel8jd, 9Jr. 1'7 ft. @t (f. „^agM." 1856, i«r. 44); „©anb^ebStjibnePriben, 

MWret-" «>• «<>^- ('• "^^fi^f^^- f- ^- ^- *•" ^'"- ^23, af 3. 3«. 5. *\'>xV, „^» 42 

åirtctib." 1856, @^. 852*56, of O. 3. ©abotin; „glpb. ?o|L" 1856, i«r. 282; 
„gæbrri." 1856, 9lx. 298; „®aflbL" 1857, 9?r.l); famt enXractal „3efn iTjcerlirttbr" 
ubgben af bc romcrffe SWi^floncerer paa 2:r om W. (f. ,,iRorff ^irfetib." U. 1857, 9tt.42). 

anontjm«: „^locm følger i ^erfcgaorb« gobfpor?" ^b^. 1855; — „^tnib m 
^roefJcrnc?" ^bj. i 3)ecfmber 1855; — „Xol© inbflcenbigc @pørg«inaoI fra tn faa» 
falbft ^cegmanb ((S. ^olle?) til ^^of. 9{. 9HeIfen i ^nlebning af bet ^ertegaatbfle 
mxt:' m- i Sanmx 1856. (f. „liBerL Xib." 1856, 9h. 131, Xillceg, „5)agbL- 
f. «. g?r. 171; ©r«)boerer meaem ^f!ne", II. @. 175^77). 

?(f 6fln« ?[rbeiber ^abe« enbtotbere paa ©Denff: ©alba Sfrtfter of @.5fier* 
feøaarb.. éfroerfatta o(i^ utgifna af 2b. Senfioe. "^tl 1, 2. aWarie|!ab I852'5a — 
bommen! bommen! fra« ^ierfegaarb (i „@marre ©triJffrifter , famlabe frSn 
aibre oåf Ijngrc g?rfattare". I. UpfoTa, 1853. 16o). 

Æj|er$gaorb (9ttel$), ®øn af ®pcen Soecfen og jticftine S^tU 
ftendbattet; f. paa StxaQ\i% i IBranbe ®ogn 23. Sebruat 1800; @fo(f 
latrer i ®at?erelunb i JHibc ©t. — • SKaria Æruufe (ID. of D^lfett C^i« 
f^enfrn J^. og ai^argr. 3endb.; f. i Strent^ab ^tUt i ^axtt ®ogn, btbt 
^ 1791, t i ©aoerfilimb ^^ ^858). 

3 „SKaanebffrift og !Rc|)ertoriuni for SlImttc*6foleIartre" (^i<elpetaefeni€, 
III. 264'66). 

*jttentlf (Slnbr. Sl^rtft SIttt 2>t SRatt), @. 26; f. 28. 3unt 
1812; biinittrret af nubccr(nt>e $rot^fi U *&. •&. Q3jdb9; tog 1828 (Eranien 
^2(rttum Ugefom i bet natjle ^ar 2ben (Srnmen meb (S^ar. Laud. , famt 19. 
%ri( og 10. ^ai 1831 ben iurib. ^ramend t^eoretifTe og praftiffe S)re(; 
op^olbt jlg berefter et 5lor ^oS ben babccrenbe (Sjer af itatterup i ©ictflanb, 
. %aron ^beler, font benned $rioatfecretatr; bUt> ^rpeMent i Ifle Separtemmt 
unber ben ooerorbentlige 9f)eoieringécommiéfair for •^ertugbømmet @(eéoig 
1850; (Sancedifl i bet fledoigffe a)/inif)erium 15. S)ecbr. 1851; gulbiuegtig 
\m 19. 5lpra 1852; iitnaont til ©ecretafr (meb Slang i 9* StU 9h. 13) 
6. Ccibr. f. «.; abfoloercbe i Dctober f* 9L ^ramcn i fleeolgff Wft »fb 
CFraminaiionøconegiet t gicndborg (2brn @^ar.); Heo il^ingfTrber i ®tam 
*erreb unber »&aberéleb 3lmt 12. ^digufl 1853. — * '{{ 1841 (Sat^lnfa 
Camilla Octaoia ^^egeba^I (f. t Stbb. \^ 1814), i>. af 3uflitdtaab 
(S^riflop^er ^. , $of}mef!er beb bet ^elfingorfle og laalanbffe $of!comptoh 
(en ©en of @pefl^?fer 3ené S^riflian ^. og Qlnne !D?aTgr. f. Sal^; bøbt 
i Xb^. V ^772, t fP^- U 1844), og «aren f. ^onfen (f. ^ ^770). 

©ibrag til ^ertugbømmet ©lefltjig« Sriminalftattftit. 3Web betoit* 
lerebe GriminaltabeUer for 2:ibfiruniraet fra Ifle 3uti 1851 til 31te 2)ecember 
1855, famt en alminbetig Ci^erftgt. glen^borg, 1858. C,2:agbl." 1858, 9?r 84). 

♦Jtienilf (©^rtjHott ^tngel), S. 25; tog 1818 (bromen »rtium 
(Laud.), f i Jtb^t?n 16. li7ot?br. 1849. — * Satbrino 97ielfen (f i 
m^afuo i Spina V 1S32). — (3ofr. (Saaifen^ Web. ©d^ilftfl. iex. X. 43 

183; XXIX. 243; mibU f. fiotg. 3. ffl. VIL 222. — SaUlog mi l^ané 
(ftnlaMc eouc^^^Iiefamlinø, af O. 9. S. SKørc]^. Havn. 1851. 40 

♦ftimilf i^tvm.), ®. 25; IBroberføn of ben i 9?^erut>S 8. ». ®. 307^ 
fiBt i ^unttupd OiOQX. (Sftmetn. om pl^UoIog. (SanbiDater, I. .@. 15, an« 
jrte 9Pxofcéf et 3ørgen jt. og ®i?n af C^r. Jt. (en ®pn of $t<rPen, STOag* 
$rt« jt. og 5lnna JDorot^ea f. SWi?rd^j f. i ^afile i Qlar^uuS @t. { 1745, 
tiit^. V 1801) og «Wargtetc f*@mit^ (D. af Zf)Ct^a\\\)Ui S^rijlian 
6. og «ltRinc matia f. ©tubégaarD*); f. i M^. V 1754, ♦ y 1777, 
t t«fc^. f J 1793, f. J^e^tjné 2Itr. 9tr». 1793, SfJr. 259); — tog ©rainen artium 
i Sniejgounffolc i M^mx, og inbffreJjce M Untocrfltetet i (Sfteraarct 1801; unUu 
fajietc {Ig i 'Hvttl og Ccthx. 1S02 ben ^^ilofop^iffe og v^itelogiffe $rot)e, begge 
meb (Sbat. Laud., 19. Octbr* 1804 og 30. %\>til 1805 ben iuribljfe fo- 
amend t^cotetiffe og prahiffe S)eel; blro 3uf!itéraab 28. 3anuac 1820, 
9lil?bet af 2)nbn i. mot)it. 1828, entlebiget 2. 3unl 1835. f i "^^^»n 
1. SWaité 1845. — * 1. 8. 88. 8«anøe (bø6t i Jt6^, Y ^788, f fP^). 
tmfit ^. af %« 9. as* (en @øn af Stnbiof. ®øten Øt. og (SIfe ff^ogbalene 
f. Sroe; f. f M^. | [tffe V] 1751 [btbt f f. 51.] , f fllb. || 1801, 
fi ^unbrnpé Sicgr. (Sfterretn. om Doctores medicinæ, @, 186*87; £eng« 
si(f< etanit. 09. Qlbra^. Jtlp(!er'd S)efcenbenter, ®. 4, famt S^^eru^d & S. 
6.481) 09 «nno (JIlfuBet^ de Stigin (celbflcS). af?Jrapen til 5(arbi? i6ial- 
kmb So^nne« ^ og ^aren SleØborg ; bøbt i ^larbp V 1749, * ff 1780, 
filb^.f 1810). ♦ 2. 1842 3:abitta8ot?ife8aroHne*egeba^I (!)♦ 
•f 3tt|lit«Taa^, $oflme|ler ^xifiop^n «&♦ og *aren f. ^anfen; f. I S(hi)\>n 
i fnmmhtx 1803). 

(Ettlenber k. 9?r. 34. i?b^ 1842. — ©omling of ?JoroIbefo!inger. IVbe 
Wtc (184(V43). ibld. 1844. — »eefcrijjtct k. 19. 3). 2. ^. 1842. ib. 1844. 

^Jtjernnigaatb i^atl), ^ond gaber 3prg. Jt. (en ®øn of ^rel J^.; 
UU i Ql«fen« f 1770, f i Sthp. V» 1831**); SKoberen ^. J^itftine 
f. ©roegaorb (t I ^b^. V ^808, 33 ».). — Sobt 15. SWotte 1808; 
tog 1826 (Fjromen 3lrtlum ligefom I bet naPe ^ar 2bcn bromen meb S^or. 
H. ill. , og -25. april 1832 t^eologif! 2ltteftatfi; oftogbc 15. Dcibr. 1834 
ben ^omtIfti|!e og 1836 ben foted^etiffe $røt7e, begge meb Laud.; orbin. 
Jtotec^et 10« Sfbr. 1840, tiaige miblertibig $r«bifant og (Spgetrofler )}eb 
St'dtatené ^odpitol i Sf^pbober 16. Sonuor 1844, fafl onfot 6. 3uni 1845, •) t f Stb^. i 1799, 81 «. og 2 SWooneber gi. 

^ 9mt 2. 1909 meb (Sbiftftione ©rocgaotb (^. of S5eTt«^fuu«tolbtr 9lifl« 
^nftafm 0. og i^atcn 2ax9b.', tøbt i ^b^. V 1779). 44 

ScønepTcefl for ©fit?e oø Sleffn i aSiSorg @t. 2. 3unl 1852* — ♦ i Stbf). 

V 1848 Qlbamlne @opf)it gouife Oorm (f. i Sthf). y 1819), S>. 
of ^ancrdiraab, %t\ti' og dcnfumtiondfaéferet i ilbiflrb, Ole 36frn ^Buboig 
®. (en Søn af 9lnbreaé Sørgenfen ®. og 9lnne Jlitjline f. J^nubfcn; f. i 
Mi)m I 1788, t fP^ y 1853) og 5lnna So^^ic STOargret^e f. :6unb (S). 
of æifltcui: Stntrea« 6&ri|lenffn 2. og 5lnna J^lrfiine f. Sarfen; f. i J^6^. 

V 1793J. 

^tt> ^rotft ^nbread JTrag $oIm« ^ifle, af 16. 9)^iinter cg (S. ^ierum« 
øaarb. i?b^. 1851. 

Xaic Dcb bet baiiffc ©ibelfelftaB« Slar«møbe 1843 (i bet« 28De ©eretning, @.3-ll). 

@ang beb Qnbtielfen af «ie6en^at>n6 øfhe ©etalingSftole b. 17. @e^tbr. 1847 
(o^tr. i ,,53erl. Xib." 1847, ^x. 217). 

Atlbenbal^I (3* ^. S.). 

S)en ftrcenge 93inter. ©fuef^U i 5 Slcter. iRtjfjf!>mg p. g. 1840. 

2)en gamle l^ibenffab. (SonttfT etjngefpll i 1 Slet. 9?^tjøbtng |). g. 1840. 

jtind^ (Sacob gfrebfrifX albfie Qøn af QanceUiraab Otto ^cttxS., 
batjcrrenbe 55j?fogeb I SSorblngborg, fenere S3lrfef!rioer beb greberlfé6otg ©irf 
og f&tf\ixbn i t^iderpb (en Qøn af Cancediraab , Sanbé'Oberretd« famt 
«&of' og @tab«retd « $rocurator grebertf @u^m St. og 3o^anne tiffatie f. 
«enbriffen; f, i Mi). V ^^85, f i *ltleri?b j\ 1852, f. »engnid'« .$eber 
^UMi}% og (Sat^rined^rijiiane greberiffe SSrøgger (5).afJ^ammenaab, 
^olb^ og @onfumttoné>3iifvecteur i9ianber«, 3acob $• og ^oxtf}ta Sffaiia f« IBang« 
^cff3 f. i jtjerteminbe |f 1787, ♦ 1816); — f. i ajorblngborg 23. Wlai 
1817; Heb 1826 inbfat foin 5)ifcivfl i j!n gpbeb^c« larbc 6foIe, ^t?orfra 
l^an oeb f!n gaber« gcrflipttelfe i 1831 gif ober i grrbettf«borg (arbe @fo(e, 
og bimitterebe« l^erfra tU Uniuerfltetet 1835; er^olbt \)t\> De to ferfie (Framiner 
@^arafteren Laud.; t^Ieo 9l(umnu^ \>aa (iler«'« (Sedegium t ^\\\i 1841; 
unberfafJebe flg i 3. og 15. SKaJ 1843 v^KoIoglff ^mteb«eranien meb 
Q^arafterrn Haud illaud. (15 $oint«); tog 8. iP^aj 1844 otter benne (Fromen 
meb famme »Oooetd^aroftecr (men meb 25 5^clnt«), cg of[agbe ben prafiiffe 
9<rcoe 29. Januar 1847 ligelebe« meb 66ara!terfn Haud illaud.; conflltueret 
fem Sarer Jjeb ben larbe ©fole I USorbingBotg 8. 3unt 1844, ^t^ilfen Son« 
f){tution otter \iaa ^an« ^iifi^gnmg bcroebe« 18* 3anuar 1845; ronflitueret 
fom Sccrer t^eb (Sot^ebrolffclen i SRibe 31. 9(ugufi 1817; uDnarbnt til 9b> 
junct 25. Ocibr 1848, cg til Oberlcrrer fflb. 21. Olj^ril 1858; »olgt tU 
golfet^iingémanb for 3fti6e ^mt« 3bte H^olgfreb« (8libe) 14. 3uni 1858, 
mcbte poo ben lObe orbcntltge ffligébog. — * 1850 S3erttne S'iicoUne 
jlro^er (f. i gel i Jprningle^n y 1825), D. of 8 egne; rafl (Sari greberif 
J^rffpn Ovir. Ih 80) cg ?lnna ©eata f. ®ipi|. — (3cfr. .^unbrup« ©fcle- 45 . 

(ifllmtfi 1843, <&. 170; ©animeé »3iogr. d^ftrrrftm om V'^UcIoo. @a»l)ibater, 
L6. 109; 11. @. 26; „Sibbpofi.'* 1855, ^x. 106). 

Cm obctftebtg gørlib«'©ctcgnetfe i Satin. {} ^SnbbJ^bcIfcfifTnft HI ben 
ejjatttge (Stamen i mbt ^ott^ebralftole i 3nlt 1853'S @* 3-45; it>fr. ^Scebrel.'' 
1854, «r. 192). 

iVo^le Bømiprftfiiffij/ør i Anledojng af en påtænkt damk Sproglære til Skole- 
brug. Ribe, 1854. 16 S. 

8ibtad til 9m6roftu9 <Btuhi fatnlebe 2)tgte efter nt^e ^Uber. (i .^Snb«* 
Hfcflfrtftrift tfl bc offcntl. (gfaminer i mbt ^at^ebralffolc i 3ult 1854," ©. 1-24. 
®f«tf!ilt ?lftrt?I ot)crtabt til @amfunbet „for ben banffc Jiteraturfi grcmmc"). 

2)anf! eproglarc til ©totcBrug. diibt, 1856. 38 @. 

3 •Fædrelandet^ (Et hidtil abekjendt Skrift af Andert Sifrenten Vedel^ 1854, 
Xr. M; Om den nyere Retskrivnings IndfOrelse i Skolerne, s. A., Nr. 244, 45). 

3 wEirkehittoritke SamKngem (Nogle Brudstykker af et Piekrologium fra 
Doninikaner-Klosteret i Ribe, i 11. S. 492-500). 

3 •Nye kirkekitloritke Samlingeru (Riber Kapitels ældste bevarede Jorde- 
bog Ulligemed nogle Bemærkninger om Kspitelets Indtægter nnder Kaiholicismen, 
i L S. 68-90; Småstykker vedkommende Riber Domkapitel t6r Reformationen, 
sstd. S. 336-40i Ribe Domkapitel på Reformationens Tid, ssid. S. 388-418; Om 
Vag. Nicolaus Ruffas, sstd. S. 511-12). 

3 „5iøSen6at>n«J)oftcn*' (Om Unbm>il«nlngen i 2)anff, 1855, "Sfh. 123). 
- Ctabcel« efter «utogr.). 

jttnbietg (9(* ^0/ fø^^ i hamnar!; op^olbt f!g i Uloxi'^Timtxifa. 
acbacteur af bet i 9f?ett»gorf flbf n iWvaot 1847 ubfomne ©lab : „@fanbinatoia". 

^jtinbgreen (®ain« 9tib.) tog ben iuribiffe (^ramen6 t^eotetiffe S)erl 
18. 3uni 1812. 

Ailibt (6ar( ffloå^M SubtiigX f. 6. @ept6r. 1793 paa Subt^igdSorg 
iSbatifen, ^bor ^ar\9 gaber, afffebiget SRitmefiec af fiioregimentet OR^ttrre, 
^rn Xib ^oebe; bleo (^aUt 1805, ®econblirutenant i bet ©ledvigfTe 3itfanteiU 
Srgimctit 9. 2)fcBr. 1809, ^remietltrutrnant 6. ^^til 1813, t^at nteb t^rb 
Sfgge 9iuiItattcor{>ffr, ubnat^iit til (Ribber af ITanebroge 23. Sebr« 1814, 
tiflagt SapitainØ ^ndettnitet 31. Secbr. 1823, ubnceont til ®tabdcapitatn 
1828, kompagnichef 1835, il^aioi; 9eb 13be Snfanteri'^Bataiaon 1. 3uli 
1842 (meb anciennitet f 1841), og t^Vb 16be Sinie^Snfanteti-lBataiaon 1846, 
«ni gtP 1848 ober til Opti^rd^ffren og biet? i «&en^oIb til patent af 29. 
Kart« 1852 lanbéfotbttfl, famt ifølge fg(. Slefolution 28. 3u(t 1852 ub* 
frttei fom Øiibbft of ©ojiefiroge. 

3„£Rifitatrt 8ie^ertorium, 2ben 9Jaffe" (©etragtmnger o»er ©laget^toeb 
iaurix^ibt, bat 17be gfebruar 1500, i II. 1844, ®. 167488). 

iiuH (ØøfttO Sfttgett 3aro( iBn^atb), &øn af $temitiUtuuxvaxit 48 

gr. SD^ilnter'« ^aåfxxdfttn ton ^taptl unb Sictlieiu l.*2. 2^il. 
fi6erf. ^o))en6. 1790, mit ^u)>f. (anonl^mt). 

*Stiéhi9t (Stodtn. ®fli.). €øn af ^. Staømudfen jt. (orlDfie Smt 
of ben i 3- ©orfoté falfl. ©ejfll. aJftf..*ffr II. @. 121.23 onføttc SRaømtt« 
-.ganfen St,, fProtd til Stataflft og 9l9txt^St\xUf)\) paa Solfier, 09 (glfe 5Wotle 
3fn«D. ©int^ftj f. ^ 1684, f < Obenfe, f. eengnitfé „*an« SribfHn*, 
®. 1-3) og *• *2I- 39rtn<f (T^. af 3.^8. og ©op^le f. ©fibelin; f. IM§. 
2^0 1715, ♦ fg- 1737, t « 'Rt^. Y 1788)j — tog |?]{>Uofop^>l|! Cramrn 
<Laud.) 2. 3uU 1772, cg t^eologif! attcf!at6 12. 3uni 1777; Heo (Sotirectot 
IC. I Bergen 21. 5lug. 1782, SWagfflfr qj^iloT. 27. efptt»r. f. ^., flUfctot 
I 9(al6org 27. 3an. 1804, entlftlgrt Dcb fgl. »efol. 7* «D?aj 1811 og uN 
ncrunt til ^rofcéfor (nift ^fflaCing V f- *•)• — * ^782 3. de Q5rin<!* 
©eibelin, ^aiid ©offenbrbacn (f. paa «&agef}ebgaarb [teU f§] 1754, f i 
5l(Kbctg V [««<? V] <^^^) ' »æPal^Pe 5>* af *. S), de ©.-©• (b^bt i 
Sthb. I 1720, t ffl^- t 1778, f. ii^rngnitf^é .^. @fibelin\ S. 8.9) 09 
3ngfborg f. Q3ering (f. ^ ^^27, f V A796). — (3»fr. »gunbnipe SBIogr. 
(Sfterrem. om p^ilolog. (Sanbitatec, II. @. 14*15; Sengmcfd ^^ata 
©eibelin-, S. 3). 

*Stiat ($ert 9reb.) , ii(cf!(i(bfle €øn af babarmbe ^manuenftø M 
199if!oppen i ^arbuuø faml «&odp{ta(øforf)anbrr 3. St. frn Son af ®aatbr{er 
^briOiiin A. og ^nua !D?argar. f. IBab; f. i SRobrn i ©toub^ @ogn |f 
1774, t I 1842, iofr. I^cngnic!'« „^leéner A ©djfc^e*, ©.4) og 9»argt. 
©ov^ic f. ^Iffiner (5). af ^. ^. ^.♦) og SWagbalene Cat^r. f. 3:fgbci; 
f. I Q3or i2lar^uué@t. | 1776, ♦ f^arbuu« f 1799, f fP^« fl 1806); 
— tog 1820 Qxamtn 5lrtium (H. ill.) og 25. Qlpril 1828 mebidnpf dm* 
(ebérramnt; (ianbibat \^aa ^Iminbeligt <6oépital 1823*28; lDiflrtctd(^irurg i 
^olftfbro 4. 3uni 1832; IDiflrictdlorge i Øtibe 16. 9?ob6r. 1839; ©ttft«- 
p^^flcud i SRibe 31* Octbr. 1844; birH. 3u{}ttécaab 6. Dctbr. 1856. — 
^ au. S. «• J^ro^u (f. i Slbf). }§ 1799, f i »i^e H 1857), D- af «t. 
tiQrri'^aiot 3o^* 3ac. St. Qtn ©tn af ©rneralaubitruc Subolp^ 3o^ann 
St. og {Rfbfffa f. «a«^h); f. i «b^ V 1778, f ¥ 18^^) «>fl ^own (• 
Æaémuéffn ('5>. of ©aarbejer S^icl« 81.; f- i ©mi^rumotjre V 1769, * fj 
1798, t P«»» ©ta^ftroaeborg ^ 1856)* — (3i^fr. gnignic!'« ^gam. alfenet 
^ (5)6tf(^e, ®. 4). 

3 „©ibliot^cl forjager" (gorgiftning teb et l^ugormbib, iagttagen, i XLIII. 
[<R. ». »b. 13.] @. 42). 

3 uUgeåkrifi for Læger ^ 2den Rækken' (Indsigelse mod den af praku Lege 
Bech fremsalte, i Ribepgneo hyppigt rorekommeode Kardialgi, af ham og prakt. 
Læge Kiær i Ribe, i XXVIIL S. 13G-140; Jvfr. Fdlgebiad lil Nr. 19, af O. F. Bech). 

V 3t>fr. St. ^avfoH „2)onmarf« Ocipiig^cb", I. ©p. 202; ^cngnid'« ©tamt ob« 
garn. pMttcr og ©cffefc^e, ©. 3^, og „ftan^ W^ ^U^xvtx", ©. 1.2, 4» 

»i« C9tieU ^tttt), ®pn af 3en« ^eberfrn St. (tMiQttt «jø6* 
nioiib ofl ©fU>vct, ffbfn SiiDflDbrr i (ggcnfe, f i ^<^^^ V ^831) og 3 o- 
^anne ?Jel^crfil)o tter [Mil«] (f. 1782, f V 4804); — f. i ^oI?23. 
Sot)ir. 1801^ biet) ^f>re- cg fPorcrØaind^anMer i J^{>^t)n og 9iotemePer 
1835, S^tbøber unDft Sliniralitctet 1842, ®xam 3. 3uni (fra |) 1852 og Ooet- 
finon u\> ^Immd Airfe 7.3Ipn( 1853, benaabet meb Sancbrogéntftitbnted 
fftbcidtfgn 6. Dcihu 1853. — * So^onne 2arfen (f. i ^elflngic V 
1797 , t i *^^« V 1856), 5). af &cergcraug«6ePvrer 3ené »atfm ©ornf 
^olm (f, V ^''57 , t V 1829) og ^ané trebte ^uflrtt IDotot^ea gjeber«- 
batter JTiag^ (f^ V *772, ♦ | 1794, f t i838). 

(Salenber otoer ben fongetige banfte @^etat for Slarene 1843*1852. Stbf^. 12o. 
— ((Jfter aWebberdfe). 

AjflnriøKtns (9ltel6), f* 11. Octbr« 1806 f ^^nt\t\At t tf gen 6ogn 
^a Ké, ^t>or ^anø {^abrr 3 ør gen 9^ i el fen jt. bar Jtirff fanger cg @foIe« 
toer; Sl^oberen SRarie 8oren^en, 59Iet?, efter en omfibggeHg Bforberebelfe 
fra «Oi^mmet , bimirteret fra ©eminariet i @faaru|) i 827 meb Ubmarfrlfe; 
»ar bemafi {^uuSlorrer, før^ \>aa ^18, fenere i S^en, ba ^an 1831 beffiffebeé 
til Sitrer i Sffarfial, ^»orfra ^an 1836, i famme C^genffab, forfl^ltebed iH 
Sorgerffolen i SSrøØfiøbing; anbenble fin ^ritib ^ebfe f^rengt til Seføfiubier, 
fomemnieUg i Sotanif og Ornit^ologi; er^olbt 1844 en ^nfcettelfe paa 
Snoghøj, fom 3nfpecteur ut bet ber n^lig begrunbebe «&abe«^nl«rg af J^t^^t^ 
fd^abet for 3!^anb, %^en og ©le^big, ber unber ^and ^efl^telfe banbt 
iiange iBenner og !9?eb(emmer, og ub^rebte megen ®anbd for «&abecutturen. 
3 Såret 1846 bleo f^an af itong (S^pian VUL , ber paaffjiønnebe Baabe 
benne og ^anS tibligere SSirlfouibeb, og fom aUerebe i ^and l^ngre ^ar fiabbe 
kunbret ^and latent til natur^i^orif! hegning, opmuntret og unberfløttet tU 
4t begbnbe Ubgibelfen af national «natur]^if}ori{!e IQarfer, nabnligen oDrt 
Snglene og fPattebbrrne , ^bortil ^an flebfe ^at)be følt Jtalb og Sbfl, og 
^oimeb ^an enbmt er befforftiget; foretog, foruben mange, ttlbeelé ^øifi 
møifommeltge, omit^ologiffe Steifer i Sanmarf, fint ttgnenbe tt( ©oerrige og 
S^bftfanb; møbte aarligen beb bet tvbfle ornit^ologiffe ®el{!ab8 gforfamfinget 
og tog tirffom See! i Sor^anblingerne; beeltog ogfaa i bet ffanbinat^iffe 
fRatnrforffermøbe i @tod^oIm 1851. «&an8 europartffe gfugTe« og SSgge« 
famlinger ere forbeelagtigt Befienbte baabe i 3nb« og Ublanbet« 3 1861 er« 
^Ibt ^n af Jtong Oøcar S^ebaiflfen: „Memoriæ pignas**, og 1852 af 
Uniberfitetet t 3ena SSredbipIom fom Doctor philosophiæ; ^an er QRebfem 
af flere tobe ©elffdber. — * H 1832 (Sfirlftine f. qJloug-SliØfen, 
fra graabotg. — (3oft- M^. OJojl/ 1858, mu 288)* 

^onbiog t 9rt(anb«*l3tomftergartnertet. Stb^. 1843. (ubtom, 1842«43» 
ifcm^efter> ' 50 

^ab €'$()) tø. Ubgbet af bet ))ratttffe $atefe(ffab for Spllanb, gt^en og ^ertug« 
bommet (Sled^ig; rebtgeret af 92. ^ioerbøUing. 3ult 1844 "Sum 1847» 
Cbenfc. 4io. 

Omiihologia Danica, S)anmar!d gugte i colorecebe ^IfBUbmnger r tegttebe 
efter Staturen af forfatteren fefø, og meb futbfirenbtg 8effrit>etfe. Sttlaøfet i S^Ito, 
60 %a\>Ux meb 304 gigurer; 5:ejten i Dctab. J?Bi. 1852. (Begpnbt 1847). Ub* 
gi»el meb offentlig Unberfiøttelfe. («nm. i „2)annei)irfe'' X. 1847, 9tc. 43; XVU 
S«r. 297; „iRpt »ftenblab" 1847, 5Rr. 274; ,,«erL Stib/' 1851, 9h. 85, of €. 
SBonneg). 

gørfte eu))p(ement, 36 ^\iUx meb 252 Slfbilbninger. Sthf^. 1854. 

Snbet @u)>))Iement: 2)e i bet Kbrtge @{anbinak>ien forefommenbe gugle, ber 
ei ere bemcertebe i 2)anmarf. 8 Xa\)Ux meb 44 figurer. iD^eb bette 2:iIIoeg ubtom 
Ȯr!et 1856 unbcr Xitel: 

leonet Omilhologiae Scandinavicae, @ranbinat>iend: !S)anmarfd, ©berrigø, 
9{orged, 9«Ianbd og gcer^emed flugte, 104 ZatiUx meb 600 gigurer. golio. 

3 „^a*>e»2:ibenbe" (3agttagelfer otoer be SJirtninger, S3interen 1837^ Jat 
iatot ^aa abftittige 2:r«er og ©ufte, V. 1839, ©. 216*19; S«ogIe SWcbbeWfer, fpb. 
@. 302*04). 

3 øFOrhandUngar vid de Skandinaviske Natarforakarnes sjette M6te i Stock- 
holm 1851«, Stockb. 1855 (Om Vigtigheden af Iagttagelser over Fuglenes Van- 
dringer for ved Sammenligninger at kunne slutte sig til Varigbeden og Retningen^ 
S. 249-53; Om en ny Art, Procellaria miner, fth Grønland, S. 254-55). 

3 ttÅrehiv fUr die Omithologien samt i tf Journal fUr Ornithohgie^ (flere 
mindre Afhandlinger). 

Chi @ang (i „3)amiei>ir!e" VIII. ^, 12). — (Xilbeel« efter «utogr.). 

a^ebubgiber af iRatffoD ^bid eller $efl«^oIIanb9 ^olitiffe og llbertilfemetit«« 
Xibenbf, fra 4. SWart« til 30. Sluguft 1851. IWafffot). 4to. 

*AjoI69e id^xift. (Simfttup) , @øn af % J^. og æ* «. f. ®bet* 
ftrup (f. 1772, * 1793, l?ngf}e $)• of (i^riflen ©• og Snna SWargr. f* 
©ulbBerg, iofr* i^engnicf'« »gam. Sruun", @.2); — tog i 5lpril og Octbu 
1812 v^HoI. og |)^iIof. (Framen (Laud.), og 11. 3anuar 1820 t^eologifl 
Stttefiate; aflagte 15. ®ept6r. 1820 baa\)t ben ^omilettffe og fatec^ftiffe 
%hi9\)t meb bebfle (S^atafteer; perf. (Eap. 28. gebr. 1821, ^rafl i æegetø« 
Ut) 3. Dctbr. f. 5L, I ærcUe» 13. Octbr. 1826. — ♦SoIbBorg«. 
®d|fti^e, f. 6ftenfen (ID. af got))agtrr i^auritd ®.; f. paa <&øt)rtng« 
^olm iDøU f] 1786, t i 9(al6org f 1853}, (Snfe efter S^rtfien ®d^f(^c 
(crlbfle 6j9n of gorbolter <&enr« @. paa Saltø og Cbrtftiane greberiffe f. 
gjleéner; f. 1749, f V ^821, f. Sengnfc!'« „«enr. 9bm^\ 6. 1). — 
(3ofr. JØet'fl „røatrtlolirr% S^r. 36; SengnicPfl „gam. Q3ruun\ ©. 2). 
e. 29, m. 5 f. n.: 1820 I. 1821. 51 

^Moiicu dDamafnØ), @øn af 9^. Stlotv-, t/øU paa (S^tifiiand^at^n 
15. 3)cch. 1755^ t^eoL Sanb. 25* OctSt. 1775; ref. Qap. i ^Dronning« 
lirnb 3. Sanuat 1781, «&oépitaId|)rcef} 16. ^pti( 178S. f i 'Mborg 8. 
(irfe9.) ?Watt* 1818. — * i «6^. V 1781 «. (S. aiofenmeJ?er (3). 
of ieiant^ Jtiøbmanb 3ufl Øi. og Sat^rine f. ^rflefen; ti^bt i Stb^. f| 
1746, t i «albot9). 

♦«Ice (greb. «Iry. ®ottl.), ©øn af *. ®. A. (f. I gfHga ? 1785, 
t i ^Rfft^eDrn af famnie @tab V ^8^^) ^^d ^'^n^^ (Slifab. f. gfabri« 
tiu«, i!f€ SaWctuø (nofffdbfie 2), af ©tabégtjarbein, •gofluofleer Srcber. 
S. 09 dat^au SWaiia f. Sruun; f. i J16^. f 1781, ♦ 1808, f i Sth^. 
V 1848)} — lofl Jurfb. (Sxamtn 14. Sfprll 1831; \)ax guIbmægHø 1 bet 
banfc Senrtariat unbet ®eneraIpofib{rrctionfn , ba ^an ubnceonted til Ifie 
9u!bm<egtig i fRe))tflonécomptotr(t unber fanime 2){rect{on 18. Suti 1845; 
Blfo (E(^ff fot bette (nu unber ©eneralbectforatet for $of!o(rfenetd ØiegnfTa^er 
henlagte) gomptolr 25. 3uni 1847 (fra ^^ I ^. at regne); blrH. Suflit«- 
raab & 3ult 1852; beeltog i be ffanbinal^ifTe fDaturforffermøber 1844 
og 1851 ; faaret til gfolfet^ingdmanb for fRanberd Smtd 2ben 9)afg« 
ftebé (dtanberd) 14. 3un{ 1858, møbte paa lObe orbentlige Øiigdbag. 
— ♦ C. 8f. ©. S». 9?. 0. 9»ot]^ (f. i ^joSenl^abn V ^812), crlbfle 
S), af 8f. 6. 9). t)« ^. (dbfle @pn af Oberfllteutenant , ®eneral-^biutant 
Srebtr« t>. 9^. og ^and 2ben «&uflru ^nna Wlaxia 9)?agbalena ®toub; f* 
liftd ©L ttrofr y 1791, f I @oro V *85l, jofr. »engnW« ,8fam, t). 
i^ot^*, e. 3'4) og Dorothea (SItfab. Saroline f. Sertram (D. af Alotbe^ 
fabriffr æ.; f. 1785, ♦ xV 1811, t V ^833). — (3ofr, „©erl. 3:ib.* 
1856, mx. 12). 

Gnropa ftben 1815. ^aa @benf!: (Suropa efter 1815. ^ifloriff^^tat« 
iW! ^onbbot 6f»erf5ttntng. @toc!^oInt, 1842. 420 @. 8:o. („gret?" 1843, 
6.272-73). — «merifa k. 1.-6. ^efte. 1837 fg. — 2)anmarf etc. 1838. 
faa X^bft. flltona, 1839. 3mp. got. (anm. i ^eler (SorrefponbenaM« 1839, Mx. 
,rgv«ne 6tift«-«t)i«'' 1839, 92r.50; B9V9 „(SuppIementMabe" @. 36). 3)en ban|!e 
6tat (St ^iftoriff«ftatif)if!'geograp^if( (SrinbrtngøMab. 3b i e foranbrebe og forøgebe 
Oplag af ,,®anniarf." Cl »r! potent, ^bj. 1846. gierbe foronbrebe og forøgebe 
Cplflg. ib. 1866. (f. „gli^o. ^oft" 1866, ^J?r. 83; „SDogM." f. «., ^x. 123). — 
evnbftoben. 1842. (iofr. „2)en griflnbebe" 1843, @. 499*500). ?aa granff: 
li Déiuge^ Considéralions géoiogiqaes el historiqaes sar les derniers cataclysmes 
il globe par Frederik Ml$€. Edition fraDcaise. Paris, 1847. 

Sr ^anmaxt i gare? efreoet ben 7be Kpn'I 184a (X\l gorbeel for be 
Wrtbragne ^gere« Clfter(abte). Sthf). 1848. 15 @. ft. 8. 

SRoHoeret gorflag tit et nt^t $oft« og (Sommunication6f)^ftent meb dnb* 
•g UWonbet. SReb et ^rt. m* 1849. 80 @. jt. 8. G.«crl. Stib." 1849, ^x. 
^ 262, 6^ 64^ Jtjfr. 9h. 268 og 69, af g. «tee, famt i«r. 272, of g. ?.; „givt). 
Mt* 18^, »K. 43; ^gabrer." 1849, ^x. 59, 236). 

4* 52 

Motiveret Forslag til en successiv Fuldfiirelse af ei Jfmbane^^ Damptkibi"^ 
og Telegrapk-Syitem for Danmark og Slesvig. Ved F. Mlee og C. Af. Poulian. 
Med el liibogr. Kort. Kbb. 1850. 84 S. {„åhipofi." 1850, 3'ir.293; ,Æannn>tr!e'' 
XIII. ^x. 227; XIV. 9hr. 3, 5, 17, 18; ,,5ccbrcl." 1851, ^x. 16, 17, 18; «ar^nu« 
®tift«*3rib. 1851, 9?r. 14, 15; ,,«erf. Xib." 1851, S«r.51, 52, 79, 80, 81). — Ot)ct- 
fat paa Sngcfff. £onbon 1852. (f. „©ed. Xib." 1852, i«r. 1%). 

Om Nordem ældste Beboere og deres efterladte Uinder. Kbb. 1852 (): 1851). 

5(eeti-, Bronce- oy J ern^Cvdturens Minder, eflerviisie fra et almiDdelig cut- 
turbislorisk Standpunkt i Nordens nuværende Folke- og Sprogeiendommeligheder. 
Kbh. 1854. („glv». <Poft." 1854, 9h. 163, jbfr. SWr. 167, of *Icc; ,,«B^J)oft-' 
1854, 5Rr. 162; „SDannct)ir!e" XVII. i«r. 200; ^^gabret." 1854, 9hr. 168 [of St, 3. 
^VngBt?]; „©cri. 2ib." 18H ^- 171; 172, of gorf.; .^aimueffoten" 1856, 8frg^ 
Btob til Sfix. 18, @*>. 23 fg. cg ^x. 19, @p. 291 fg., jbfr. 9itt'% „»mcmcttlto^ifL 
^rixiciper o. f. b." @. 147, og Xittceg til $oIB«t 2lmt«*at>i« 1857, S«r. 78, e<). 2, 
Urnn., of g. 2)vrl«nb). 

De almeeneulturhistoriske Principer for de europcsiske Sprogs Dannelse^ 
firerosatte, nærmest for at forklare de i de nordiske Tale- og Almaesprog fore- 
kommende »latinske'* Ord. Kbh. 1857 (o; 1856). („glt?t). ^ofL" 1856, 9h. 290; 
„»crL Jib." 1857, 9h:. 4; Stiflcfg ti! ^olbcef 2lrat«.flbt« 1857, «r.78, @^. 2, »nm., 
af g. 2)9rlniib). 

3 „2)fii ©erltngffe 2:ibenbe^ (Om i)<^bbenbtg^ebm of ot fammenfoctte 
£anb«t^inget of 9tig«bag«mcenb of oUe ©tcenbrr, 1848, 9{r. 275, 76; ®jengit>dfe of 
et ftnff gotfebigt [en foofolbet deunefong] i forftjellige bonffe Slmuebiolecter, 1855, 
9h:. 116 [ibfr. „?lImueffoIen" 1856, 5»r. 19, ©^ 291, of g. 2)vrfnnb]; (Jrtfcering 
[ong. 3t)IIanb« 3enibonebrefen] , 1855, 9?r. 235; ^t>ob høx htx narmefl fbretoge« i 
ben ivbffe 3ern6onefog?, 1855, 9lr.298, 300, 2; 1856, iWr. 1; foerfftft oftrbfO- 

3 ^Fædrelandet^ (Om den planmæssige Udvidelse af Danmarks indenrigske 
og Nordens udenrigske Post- og Commanicationsvæsen, betragtet som et vigtigt 
politisk Middel til at bevare den danske Slats Integritet, 1849, Nr« 236, 38, 39^ 
244, 45, 50i Anmeldelse af Viggo Rothé's Skrift: Om og bvorvidt det vil være 
fordeelagligt for Slesvig al indlemmes i det tydske Toldforbund, 1860, Nr. 11; 
Om en regelmæssig Dampskibsforbindelse mellem IsseQordens Slæder, ISSl^ 
Nr, 93; Opfordring til Gjengivelse af et Gnsk Folkedigl i de danske Almaedialecter, 
1854, Nr. 171; Zelterqvisls sammenlignende Sprogsamling, 1856, Nr. 265$ ii»fr. 
„aimueffolen" 1856, S»r. 19, @p. 291, of g. 2)i?rluub). 

3 rt^ifrhandUngar vid de Skandinaviske Naturforskames i^'alfe Mifte i Stock- 
holm 1851^, Stockb. 1855 (Nogle Bemærkninger om RullesteenssanddaDDelsen I 
Danmark, S. 145-154), 

3 ,/9tonber6 ^Imtd-^fbiø" ({^t>orIebe« fan eg Bør ber, noi^nlig for di^Oaiibg 
8ebfommenbe, onlceggeø et fulbflcenbigt bonft 3ern6onef9fiem }^a ben Beflaoenbe I6af{« 
eg 6bon>tbt høx flonen bertil firo; uborbeibe«?, 1857, 9^r. 232«35, Mx. „Tki^hW 
1857, 5«r. 274; ,,gabrel." f. 21., 5Rr. 274, of ^. a)aue). 

3 ^SJflgblobet" (Cm ^rinci^>f ettene beb ben fi«ttanbffe 3emBane og bere« Hf* 
Wctlpntng, 1858, 5»r. 144, 146, 149, Stittceg, og 151, 2;ilteg, jtofr. ^. 146, 48, 59, 
of 9* 3. a)aue og l?Iee; i«r. 161, aittceg, of «iggo 9?of^e; i«r. 168, 69, af 
JF/ee; P^r. 173, af 2?. 9?ol^e; «gabre(.„ 1858, 9U. 152, of 2)fltte). 53 
^ Stlcm (V. . . •). 

!^cn {toie gotf et>anbrtng. (St tortfaftet Ubtog of {^ifiorien, ffret>en ifcer meb 
(aha ttt :8ni(| bcb etoler og UnbertHøntng. Snane^o, 1853. 15 e. 

Jtletn C^tl 9bnatt», @øn of nebenflaaenbe Siflrictllæge $et. 
«ell»lB A«; f. i @tu6ief{fSbiø 21. ianuat 1820; Me^ 1839 etubent 
fra flh^fifBfaig Cat^ebralfToYe (Laud.), tog 1840 anben (Sjromen (Laud.), 
29. 9piU 1845 t^fologiff 9(tteflat6 (H. WL), og oflagbe 29. 3)rcBv. f. 9. 
kgge te piafttfif $røoer meb Sebfte (S^atafteft; Bleo perfonel SapeQan i 
9t9iiM> paa Salfkt 16. 3anuar 1846, i 3bff!ruv 8. SRai 1847, i Ondleo 
eg Qfltttflcitp 29. ®e|>t6f. 1848 (paa eget ^n« og SUfuar ^» 1852}, og 
i (Elmclunbe ^»aa fiRøeit 24* Slugufl 1853. SSanbt $c(rmfec af bet et^angeU 
(tiiflcL $r«b{fc«8egat 1850 og 1853. — * Soutfe 3)oit^ea «&an« 
fcB Cl^ngPe 2). af $v(rPen S^riflian (Fr^arb «&• i Ondlet) og ^nna Srøaite 
f. Afxc^} f. i 3:ob6crg i 9lar^uud et. f 1819). — (3t)fr. 3. »affobd: 
,3)fii ffalflfrjfe ®eif«. 5Pcrf..*i|!/ I. 168). 

2tgtalc oi>cr &o^tpxctft til Onéleto og (Sflilbfhu^ (S^rifttan Sc^arb ^ait« 
fes, (ofben b. 11« Wlatié 1853. St^rjøbtog ^. S- 12 @' ORe i lOog^anbelen). 

Ittetli (SIbo), S)attfr of afb. 3ufiit6raab og 8te9ifot Subbig (Srnft 
Sramfen og Wiatia Sat^arfna f. IBeutner; — f. i A6^. 26. 9e6r. 
1815; gtot mrb 3ufiMraab, Ølibber !Pfter StUln, Aaéferec t>t^ 8førettte# 
tg flforfvrgelfc^an^altrn (en @øn af ®Hff« og Alorbeframmet ffiU^elm A. 
eg »rtte SRtcia f. «øl^et; f. i Ab^. V ^^99, f ff^^« V 1859a). 

gottaHiiigcr fra Pattctanbct, ffretne for Jfattefiainger af enl^er ^tørrelfe. 
tf en gammel 2tgerfat* (Sfter bet (Sngelffe. SKeb 5 IBiQeber. ithff. 1863. 

JHetn (fattet), e$n af Suflitdraab , ^l^tbet i 6tegf fontt 4errebé« 
|Mon paa W$tn <8encif 9tbølp^ Cøaiad A og S^tiftiane ^nbtea 
9ettine f. gfuntft; — f. i Ajø6en^abn i.Oeth. 1822; bimitteret 1839 
til Untonfitetet fra !RetTO|>oUtanfroIen, tog f. 9. (Framen Qlrtium, i bet notfte 
lat anben dramen og 10. 3uU 1844 t^eologiff %tte{lat6 , famtlige meb 
CboMfteten Haud illaud.; afiogbe 15. 9e6niar og 15. 3uTi 1854 t>vx 
|fMiIeH|fc cg fated^etifTe $rebe, 6egge meb bebfie S^arafteer; Beffsftigebe 
fig i fine Sanbibataat fomemmeHg meb at unbeD^ife beeld i ®feler, 
leilø fom $rtoatlirret (i SffuffO i Ølanber6; bleb orbineret Aatet^et og 
8frtM<rrrc »eb ^^orgerfToIen i Wcmte 29. Dctbr. 1855. — • 83«I^eImfne 
Sffnning (3). af Øie^giber 3end ®. og 9ne Sat^rine f. Somp} f. i 
efi»e y 1833). a) #ibt 1. meb (Smtlie 9?aria røfaBet^ Sange (!D. af ^offarbica^itatn Q[(rif!tan 
fk^in 2. 00 3o*. SWargr. f. iRUfen; f. I m. \ 1810, t m V 1B41). 54 

2)ammen t>cb ^refigni?. af (glic ©crt^et. Oberfot, l.*2. a)ecL 9aii^ 
ber«, 1862. 

(Sr en ))ractiff $^t(ofo^^te ntultg efter {^egeU Serben6anftue(fe? 
(Sritiff »etragtning af 2(je( yi\iU(tu9. Ot>erfat. tb^. 1856. G,'5)ogbC.'' 1866, 
9lx. 255; „53ert. Sib." f. «., 9h. 301). 

$anbeIdcommi9*en i (an9 forftieQtge ^trffom^eb fom: 8og(oIbet, (Satferer, 
(Sorrefponbent, d^etfenbe, 2)id)>cnetit, i ^at^ufet, i 8ouHI!en og i ^attd perfonftge goi« 
^o(b. $and ©tiaing og Ubpgter. 9f %. ^ohad. Ot>erfat fra 2:9bfr. Seanbcr« 
(trvtt i ^obro), 1856. (Ubtom, 1855'56, i fire hefter). 

XUin (^eter ^elotg), €øn af Jtjøbmanb 3)iber{d^ <&elt)ig X. (tit 
®øn af for^enb« €ergeaiu 3o^. Qotirab A. og Sat^ar. S^argar. <&unbert* 
marf ; Mt i S(b^. V 1736, f fP^« V *817, f. Statetib^ 1817, OTt. 40) 
og 10{ar{e<Snfa6et]^ f. @at^aIa(!D. af Sean Pierre (S. og ^nt^ohie [Vnne] 
Seiéffire; f. i 9lItona {{ 1749, f i *^^ i 1823); — f. t Sthf)- 16. 3uli 
1786; ®tutent i ^fteraaret 1804 (H. ill.); fog i (Sfteraarrt 1810 (f jramfit 
beb bet (^irurgtf!e^fabemi(2ben@^ar.); bar ci^irurgif! ^aubibat i^aa Srebertfé« 
'OoéHtal 1808.12; a)lj!rict«I(rge i «b^bn8 12te Sattfgblflrict 1811; ©iflrict«. 
(^trurg i StubtefiøHng 15. ©eptbr. 1812. f 11. 3an. 1868. — ♦ 1814 
SreberJffe <Warie gflicollne Sanarilg (bubt i ©tubbefjøblng V ^798), 
S), af 3o^an 9?{coIai 6., IBbfogeb og QBbfTriber i ©tubbeflfbtng (en @øn af 
©fole^olber 3acob Sc^anfen S.; bøbt i ©eilø beb S'lefibeb |f 1764, f V 
1821), og 5lnnc STOarie f. 3o^anfen (3). af ^jpbmanb ?5etet 3. og %nnc 
©lifab. 3:erfeUb.j bøbt i ^b^. f| 1767, * 1791, f j\ 1856). 

$ra(tif(e 3agttagelfer, ubbragne af ^and SUZebicinoI'Snbberetnhtg (i „8ib(. 
for Jceg." XXXII. [yi. 9e. ©b. 2.] @. 297^301). 

*ft(ettt (3SiU). (Sl^rif?.), Søn af 3fenfr(rmmer S^etef ®abrtel JT. 
(f. |g. 1753^ I I 1833) eg 5lnne (Sat^rJne f. JR#mer (3). af ben i 
9})^erupd 8. 9. @. 512 anffrtr @ufferraffinabeur 8ubb. Serb. fR, og ^nna 
Cat^r* f. ©ebberfamp; f. 1766, * V 1786, f | 1851, iofr. i^engnicf« 
,8ubu. gerb. fflømer"); — f. • Æj^ben^abn 2. 2lugufl 1787 (iffc 1788); 
tog i ^ptil og October 1806 p^UoI.*v^t(of. dramen (Laud.), og t 3anuat 
1811, fom @econbIieutenant af bet ^olfleenfTe 3nfanterU9iegiment, Officeerd« 
Qtxamtn beb bet l^olfieenfTe irciltta{r«3nfiitut meb føifle Q^arafteer; bar i^crrrr 
beb bette 9^i(itair>3n{iitut i (Renbéborg og, efter betø forening meb danb« 
cabetcorpfet , 3nfpecttond'Offlceer )9t\> ben Sorpfet annecterebe Officea'^f« 
beling; bleb 1815 Sorrcr beb ben t^bfTe militatre @foIe i ®aIogaben8 da^ 
ferne; fif Uge 8Ret meb ©emlnarifier 11* STOaj 1819; flben »årer beb Q3or* 
gerffolrn i S^b^org, og berefter fforflanber for ben borgerlige (Realffole famme« 
fleb« Ontlebiget meb 5Jenflon 8. SWaj 1856)^ er^oRt Ooerfrig^commiéfair« 
SBaraften 8. iDerR 1845. — ♦ | 1815 «uguftinc gribertffe ffiag* 55 

4!« (5). af 9tt>oIf ®., afffeMget SWilitair, og ^eite C^tffHnc f* ^orber; 
f. i JtS^* V, 1788). 

^^ejtc ©uu«* og Janb-ST^otJe!. 1828. (jtofr. ^b^bn« ©firberl 1829, 
9lr. 22, af 9(. iRt^erit))). 

Ubtog af et Sdttt>, bat Sic^tenau i ©rønlanb 17be 3ult 1821 (i Ifle beretning 
fra bet banfte SRx^fion^\t\\taf>, @. 37'40). 

*XUm (9lie(dX ©^ of ®»r. i^. og itfrfttne 3»arle f. »&a«fcf* 
«al<!^ (♦ i æibotg V ^799); — bfbt 18. SWaj 1800; tog 1818 Sramen 
Srttum (Laud.) og 9. 3ult 1824 mebidnf! dratnen; t>tfoat ^rafiicud i 
^djlnggt fra 1827, ®rab«pbJ?jIcué 15. 3uli 1831, famt !?<rge t?eb ^flflngørø 
dm. *o«p. og gratiig^. 31. IDfcbr. 1840. — * Wl. 2) in c fen (babt i Q3t- 
fcoig y 1802), ^. af «&o«|?ifaI«forftanbfr og 33ranbbirffteut 3ené ©corg 3). 
og a»ettf f. 5i:^eiIgaaTb (* i Viborg f 1799). 

Jtlemcfe (S » ). 

Ubgab: Maebenak^ eQer Oplpdninger om grimurernee ^emmeligbeber og ©am* 
nraibmllcr. m. 1852. 30 @. 8. O^fr. ^«erl. lib." 1852, 5«r. 245). 

*ftlnn)i (^and Sørg.)/ ®i?n af ®tubent 3. 03. JT. og 3* @* f. 
Ørimet^on (iffe ©rinei^on); — bøbt 5. lD?ai 1773; er^olbt beb (Sramen 
litium D. c, brb ben v^il(>f* $røOe H. ill., og beb ben p^tloIogifTe Laud.; 
6Ie» Jolbfort^alter l^eillgenH^n 8. Oct. 1813. f l97af|!oO (iffei^b^.) 19. 
3uni (iffe 20. 3uI0 1838. — *®.fieMft (bobt i ^arbuuø V^ 1776, f I 
Ab^on), 2). af JtammerToab <&and &., Solbec i Slar^uud (en ®^n af 3o« 
(^utn 9. og ®ufanne $og^; bøbt paa Q^tifliand^aon | 1737 a) og Sbrt« 
piane f, »lac^ (b^bt i ^ar^uu« V ^754, * fflb. V ^^73). 

^ftltngberg (Gl^rif?.), ^and i$aber 3 ae. A., ®eneranottO'3nfveeteur 
(ea 6fn af SRaabmanb ^and St.] bøbt i S7efloeb | 1719, f i Jtb^. V 
1782, Mr. !D?eI(^ior, ^edufé^olmd ^ifi., @. 242); ^oberen Aaren f. 
ennt (3). af $ebet ^eberfen 1^.; Mt i ®\txUt> ueb 3(egerdpTiid | 1733, 
t i Sthff. V 1806); — bleo ^rocurator 21.3onuar 1791, *oifjleteté*Qlb* 
tocat 13. Sanuar 1792, 3uPitéraab 12. 3uU 1805. — * (S. 8. f. JtU ug- 
let g, ^and ®øf!enOebarn (dbfle 3). af dtatdraab ^ani, S(, og Sat^ar. 
«Iif«b. f. gc^umac^er; bøbt i Xb^, V ^772, f fP^- *«' 1856). 
Qvid Jurii. 1794. (ph. 3. ©erfef« ^Jecenflon. 5fbb. 1794). 

*Xlinghevg i^tnx. TIM^. SBxl^.), ®. 34; S^l^danførted ®øfTenbe« «) ®bt 1. I 1768 meb SWaren ^olman (begr. I «orbuu« ^\ 1769, 20 ^X 56 

ham, €m af 8a sr. JL (ru Sr« af Saatmtnb ^an9 A» 09 nar{a(Elif«K 
f. ^anftern.; f. i OTfibct V i««' t ^ «^- f 17D6, itjft* «^. %\n. 
een^L ^FL 1793, e^r. 265) c^ 6. 9. f. 8(^ umaget (iiæM^Pe S. af 
6. €. ej eiifa(. f. atdofen: tflt t il((. V ^745, f ffib. V 1798, 
irre ®ic«ft]i9« 3u(ftL II. 1. S. 341, $aft. II.); — tog ^irurg. (Sramen 
i Scraarct 1798; metidnjl Gantirat |Ma Ørctrrin • ^o6pfta! 1798*1802; 
Si»iibB#cHniT9 92. 3«. 1$06: Vfvf. i Vnatemf \>t^ JtonfiafaOemift 2. 
3uli f. 'H.; tilr. ter toi mrtic. SrectcTjTat 29. Dcttr. 1817 (creetet -^ 
I «.): eta^Mtnr^ 13. 9ter(u 18^; iletlnB af euitb^bicoOrgiet 3. 
Stdi. U ^? ii Sang ]BC^ Ga^traam t 6f-<ltatm 15. 3anuac 1826; 81 
af Tnht, 31. 9an< 1334. — (S^fi. SatttfnU »eb. ec^riftfl. Sex. X* 
238-40; XXI3L 269). 

^ftltsgirrg (9rt Sar. &«.). 6. 31; te^ 1822 (Fjramen ^rtfum, 
lijffem i trt nsfft Har 2^cii ^aaini me( Q^r. Laodabilis, og 10* 9Kai 
1S27 mcHctni! (rramrii: iri^r utcnhnt« l§29*3i. — (3t)fr. SaOlfene 
Wct. €*iuifl. itv. XXIX. 269-70). 

•IMwge (3a). yet). 

»(^ienfiyntt rniter perten," eg ^ntrt Cifrr « fer tungt fer i?i«rlig^cb«n,'' oucr* 
fatte af $. ^ gltmaat cj hu ntgieae oj Magt, 

^JUog (S^ono«), f. raa a'c^ann#; teg meMc. (Sramen 7. ^xtt 
1804: »anbrtpflcn* etc. 25. Wa| f- ?L. rntUMset 23. 3unt 1815, 6t!ftl* 
thm^ fer ^aalant e^ galilrr 13. Ttc^t. 1816. f * IRJ^flrttafl VM 
galjifr 31. 3anuar 1824. — ♦«.€. 3enffn (5). af Wiell 5.; Mt 
I ^er#fr V i779, t * ?bReting p. g. V *854). 

^JUngletB (^ €. «rfb.), ♦ 1. I Aarictc V 1818 «. 6. 9L 
©runer (7 i Atb. J 1S20), iT. af grct. 6ail gert. t. ®. (f » *^^ 
f 1834, n?fr. .lagtn- 1S33, ?h. 259. 60; 1834, fftt. 11) 09 »arBara 
f. Wf Ofr (iritilc T. af 9JifW «.. til »iretregaart, eg 3nger Waria Ho^r; 
f. 1763, ♦ 1792 a), I I Mtvn }* 1S20, jefr. ^engnlif« ,^av\\t Wo(jr% 
6. 4#5). — ♦ 2. e. 8. SWeteft. IT. af (^trrgeit ©ilt. 9. (en €ni af 
patriftr««.; tfh i IR r Pert y 1767, 7 V 1821) egdatWne ©ifa^et^ f. 
W*fen (3). af itcma« (!.; tch i Olanter^ V *771, t ff ^^37). 

^Alfffhsii (6^9. SntU), (an< gatn €f r. 6Mtft* <• (Sm «f 
efratlfr iftrifien JJ.; trbt i Srentfrmp eet «a!terg j-^j 1743. t^ecL 

•/ ®hjt 1. 5 1780 mebSWag.^eberClrcg, tam! v£cn«>after ni eter^«43l*» Na 
^magtr ^orlbfic 8fn cf ;^cn« C, Cjt. tcl^ 2rinitai!* «ir!c i^t^ra, cg Xaea S<6r; 
/. V 1741, t i l«éS, ieir. ^^cngnid'é „<Elau« Clrog-, 8. 2; «9«n^ *• - ^•14?)» 57 

(hak. I 1772, !Ot<rfl i Ofter* 09 tBeflet-Vainø f 1782, $tot)ji i ®i;nbfi« 
M^ «mrt i 786, t I 1798, ioft. [$au6er«] ©ioflr. fllotltfcr om IDJfc. i 
littoig Aat^ebtalfl. I. 77; IL 10); ITOobeten 9eiie ^Rargret^e f. SSa^ 
(9. af $ebft IB«, Sott^alter i^eb Sldiid^ohn; og 91 ne Sophie f. «&otlpf> 

3l#i»ct«9ltbbeTne. <Sn origmat, ^ifloriff romantiff 9tibber»SortælImg. Stb^. 
1851. — %9t <9ub, ^enge eg goebrenelanb. 9lo^tUt af @atort, oberf. ib» 
læ. — ttebeKen. 1..2. S>. Ib. 1833*34. — (5oH) oralen, eller bet øbe (iftt 
w^) €Iot l.«2. 1>. ib. leSCvST. — 6(aget beb 2:orgau; aRtf^rumt; Ifle 2)eet af: 
•Cbenfrcmt t^rag/ og af ,,8oflarben'' ere oberfatte af 9. 3. glo man b; 2ben og 3bte 
Xeel af ^©benffem« i ^rag", oberf. af 3n[iinitbept?rer €^rifto|)^erfen, og fnn 
«b§i»ne af £I(tf!ni^. 

6. 37, 2m. 10 f. n.: Stxiq I «efrielfe«trig. 

^Stmap (Øiørge ^enr), S. 38; dbjle ®pn af nebenflaaenbt 9ubb. 
C^r. JL; font i «6frluf0^oImd Sfolc, men fodob ben, og nntetoifled faa i 
tf Sat )*ii9at af 9)t(rfien f^b«, 9Rag. @. & Sfog, bimUteret af ^am tU 
IbiiocTfitftrf; tog (Eramen Srttum 1791, ligefom i bet ncrfie Sat 2ben 
Cramen meb fl^ar. Laud., og t^eologiff Stteflatd 15. 3uli 1796; aflagbe 
bei ^cmiletifrf $rfbf 16. @e^t(r. 1797, faabrlfom ben fated^eiiffe meb 
Mfjtt S^arafteet; Xatté^tt oeb <$oImend StixU 25. 3uH 1798, ®ogne^ræ^ 
fii Sra^ftreHebotg 2. 3anuar 1801, SorUgelfeécommidfait 1801-08, With* 
Nfccteut fot bet fvtnfle ®fo(eIcetef@eminatfum 8. Suni 1804, tiUige $tæ{i 
fet Jttanip 14. S))r(I 1809. ØliDber af Snbr. 28. 3anuat 1813, entlebiget 
cftrt Snføgning i 9}aabe og meb $enfEon 5. 3)ecbr. 1844; flQttebe faa tD 
lols^ffrgaaib, fom ^an 1843 ^abte fiobt, og ^bot ^an flDen boebe; ubnobnt 
fai SonPPotialraab 4. Sanuat 1843. f ^aa Sal^ffegaatb 12. Sf^obbr. 1850» 

— ^ VM iS^iifliané^abn ^ 1807 (S^riftine Sophie $rætotiu«, ^an9 
HaHUftiuMatn Oøbt { jtb^^bn V 1787, f paa Salbflegaatb ff 1834)^ 
£. af 9og(oIbet oeb bet ®uinei|!e ^ompagnted ©uffenaffinaberi, fiben 
ØTøéfeier, d^tatétaab Seppe % (f. t ©fjerbef i itornlngle^n ^ 1743, f paa 
SbrifHan«|fabn f 1823, {bfr. 2:^aarup6 f(rbt. iRefrol. 1821-26, ®. 224) 
og (IfifaK aSO^elmine f. siemoig^ (^. af 3uP<tdraab, 9tmt«foTbatter i Stht^m^ 
»ifbatf gttbo. «. og (Flif. ««ng; f. f 1747, ♦ i «b§bn V 1^73, f ^?««. 
^fiffianA^aon V 1807, iofr. ®ie«{!ngl 3ubea. IIL 1. S. 388, Zah. IIL)* 

— (3bft. gfr. ©atfob« „SJanmatW ®cjRIig^eb* I. ®p. 174). 

SRtnbetale beb @. X. (Snfefrue Æammer^enetnbe Snne ©t^biHe ®rebinbe af 
»ebentCoto«, f#b b. €<^nbart, 3orbef(trb ben 25. 3nni 1828. Dbenfe. 16 @. 8. 

Sonfirmattona^gorebrag, ^bte i ^ra^etrofleborg og ^arup ^r!er famt 
Ivrtbrogene t>€b en iptofelbtbaab i førpmelbte ^r!e. Obenfe, 1846. 

VnoR^me Øtbrag \ „S^pefte efilberie af j^jøbenbabn'' (faafom: 9ng. 
B, 1827, 9tt. 9 [ttnbet SCalmcerfet —33—]; KSrbøbigt epørgftmaar til cii 58 

rotn)>etent ^nnfibetnmer, 1828, 92r. 14; ^o^lt ^etragtntnger, anfiUIebe i Hnt^ning af 
etvtfcl i »iborg (Samler: „^rctfJeflanbcn« gT^ttcfVflC, 1829, 9ih. 5 [itefr «r. 19, 
23, 28]; gra gorfattcrcn of ©tpffet i eWberiet !Wr. 5 b. «. meb Ot)crffrift: ^ogU 
betragtninger o. f. t).", f. »., ^x. 30; SBetncerfninger i Slnlebning af ©r. CEa|>itam 
og »ibbtr $. (£. t>. gjiegelé'« Stiltate ,Æi( Sofeme af SWaaneb«ffrift for ?itteratiir*, 
f. «., 9?r. 35 [jtofr. 9?r. 38, af Spiegel«]; @toar t« ©r. (Sa^itain og »ibbfr ^. (L 
b. æicgcl« af ben i @fi(beriet ^r. 38 Jmolte, f. «., 9Jr. 42 [jcfr. fttr. 47, af 
Siiegel«]; @^>rogbein«rfnmg, f. 3L, 9?r. 49; grimobigt @|)ørg«maal, f. «., S^hr. 49; 
SRere cm 9{a))neforanbnng, f. %., 92r. 71; <£t £)nf!e, fremtaibt beb $an9 2)tir(i^Iaiic^ 
tigbeb hertugen af 9uguf!enborgd €!rift om $ebbe(eb , fom et 3Rtbbel til ^efteoblfnS 
gorbebring i 3)anmarf, f. «., 9?r. 89 [ang. afffaffelfe af fmalle @|)or]; €)>ørg«iiiaal 
cm ^cflpapir, f. 2., ^x. 97). 

Cn ^fatmc (tjebfejet: „5:a(er beb 3?eperaabJ^ ^ir!e« 3nbbtclfe ben 27. 9{9bbr. 
1842", Cbenfe 1843, @. 36^37). 

@. 38, ?in. 7 f. n.: 339 I. 359. 

^Jttta|i (iubn. Sfirtfl.), <B. 37; @øn af 03 ør g e A. (Sorgrc 09 
iBr^gger paa flRofengaarbeu i jtb^bn 1737, Ootrform^nber og en of ©tabene 
32 Wflftib 1751, t V ^768 i fit 63 ^.) og Subobica S^rifttane f. 
$aue (notflcribfie !D. af ben i (^rfanbfend $8iegr» (Sftenetii. om (SrjfU. i 
Sromdø @tift @. 33 anførte $rcbfl, 9^ag. 3o^. Sub)}. (S^rifl. fl^, $rcrP i dibø« 
^«g, og Q9irt^e ^Iflru^?; f. i ©obéø t ØfJfinmorfen J- 1711, f i M^n 

V 1782, jtjfr, »engnicf'å ^6^r. *. qSauS-); — f. (bøbt V) ^"^^ W« 
1752); tog t^eolog, ^Mttefiaté 9* Suni 1768* f i Octobet 1825. — ♦ 1. 
i «6^bn (5. «• Semolg (Døbt i ©labfarc | 1751, f i *^^»« J i782), 
S), af @ør. 1^. (n(ef}orIbf!e €øn af ^onfedflonariuø og Iflc <&ofpt<tbifant 
5Wag. e^riflian 2. cg Slifab. 2Ku^Ie ffiit^; f. i Stbf^m V 1709, f fflt. 

V 1760, jofr. ®ieéf!ngé Subett. III. 1. @. 388, Xah. III. famt flfJl^frup« 
«. 8. @. 342'43) og ^nna dat^arina f. ©orlberg (3). af 3uflit8taob, 
93anf.(5ommififair k. *an« 3ørg. ©.; f. V 1715, f y 1757). — (3»fr. 
8fngni(f'é ffd^rifttan ^anfen QJoué"). 

*jtnte (€at( @Uer Serbtnanb), €øn af for^eni)* Sieutrnant 9boIf 
St. og ^fbeoig ©ort^ea f. ©uc^to^; — f. I Sthh\)n 16^ 3uH 1800; 
2:oIb'^éf!f}ent i ^aaunbborg (meb fgl. Q?eflaatng af 31. 3uH 1833); for« 
flettet i Hge (fgenflaS til Aalborg 1856. — * lØ^arta (Smilie SBader 
(3). af gorpagter^anfidbriflian©.; f. f 1813, f i itaaunbborg «/ 1856). 

*StnoH (3ol^. SfrebO, ©øn af d^rifttan Jt., Unberofficerr «}fb 
SflorjTe gioregiment, og STOaren d^riftiane jt.; — f. i ditabeflct gfrrtrrifl- 
^at^n 17. October 1810; bleb IDanrbrcgdmanb 10* 3un{ 1841, Seconb* 
lieutenant t 3nfanleriei6 J^riggrrferte cg anfat tjeb 3)epotcompagnttrac i 
Xb^m 30. ^Uiil 1848, 2ctxn beb Unbercfficeerd'UbbannelfrØffoIm, Premier- 59 

linlniant 19. ^iiQufl 1849; anfat t?rt ben opløfle If^e tyorftorrfningd'lBa« 
Hillonø 3)epot i. SRai 1852, flOen tienfldiørenbe »et) 7be Sinte-Snfanteri« 
Sataiflon; afffcbiget efter Vnføgning og paa @runb af @))agel{g^eb i ^aa^t 
af Aiigltieneflen , mrt ^bgang til iPenffon, 3. ©eptbr. 1857. f i Sthf^m 
il. 3ull 1858. — ♦ daxoUnt 2tpp (S), of ©ømanb ^Peber ?• og ^aren 
f. «4«{infi; f. i A6t^« f 1812). 

3nfanteTiften9 pligter og Sor^ofb i ^itUnffa^n9 ^cefhiing, meb nærmefl 
(cnf^ii til 93adttienepen. Sthb. 1852. 64 e. 12o. 

Jtnop (Sofftt), f. i92orbamenfa; $rfffi )^eb ben tvbff-refotmerte S^entg- 
M paa St. Xi}en\aé i Q3ejlinb{en. 

A Historica! Account of SL Thomas, and incidental notices of St. Croix and 
St. Jobns. New- York 1852. 271 pagg. Q^Jfr. .,©crl. Xib." 1852, 9^. 114). 

Jtmtb (ZobtadX $feubon|^m. 

Cfterlabte papirer, ubgitonc t Zttftttn til gorbeel for gottige af 5?irftinc 
6oaIe, meb en gortaic af forfatteren. Rh\f. 1847. (inbe^. 5 originale 9{ooetter: 
SintbNfen, ^ønfe)>nnbfe9fend ©friftemaal, Stnatomitamret, 2:npe(alliancen, og 3JiVnb« 
fingen, ^»ilfe t>are tibligere inbførte i „Sflt^t ?(ftewMab" 1846-47; iofr. 3(rt. m. dl. ®. 
Cranbt, ^wppU I. 230.31). 

ftnobfeit (V. * • •). 

di gormantngeorb for Ungbommen tit en frifldtg gortoi»eIfe. Obenfe, 
1852. 16 @. 

ftttnbfeit C^tbmit 83enom 83eit^ott), ®øn af $etec %botp^ .^. 
(en Sin of Sufiitétaab og 9(rd^ioariud i bet banffe Sanceai, ^ond (S^riflian 
SL og ^ané anben »&ufhu Q3enebicta [tffe ©Irgitte] @op\)\ci W^} f. i S(b^^ 
fl 1759 a), t>9bt } 1760, ©ognevrcefi i @nolbeløo og 3:bune I ©jceaanb 
V 1787, i ©fjeie^ og OJebbeébp paa Salfler {} 1802, f ¥ ^820, iofr. 
3. 3Barfobe ,2)en falfl. ®ej|!I. $frf..^if!." I. 255-57) og Dorthe (5U- 
fabet^ f. Stub c (albfle 2). af (SahxklSi., (Bartner paa Q3aflø, og ©iertrub 
itirfl. f. ®6|fc^e; U m flUofenlunb jf 1777, ♦ 1799, f i ^^^U 1^3^)5 
— f. I ©fjetb^ |jaa goIfJer 14. Januar 1806; bimitleret fra S^pfiobing 
(iat^rbrar^te 1824; tog f. 71. dxamtn ^2trtium (Laud.), i bet paafølgenbe 
lac 2ben (^onien (H. ill.) og i goraaret 1830 c^irurgif! (^ramen (Ifle 
(J^r.); t>ax praftifetenbe 8æge i ©tore^ebbinge 1831-39; bleo IDiprictelotge 
i 6<r8l? 29. iDrebt. 1838, førfle ®arnifon«c^irurg paa @t. tSroir (S^rijiian«- 
peb) 30. 3anuar 1847; »ar 1849 conpituerel ODerlotge oeb >2lrmeen; ub* 
it»nt itl dttbber af Sanebroge 26. 3uU 1850; fif ilitel fom Ooerkge og 
Sang meb Qapitaittn 4. Octbr. 1855; benaabet meb S)anebrogdmænbene6 •) InbenpcM (mew urigtigt) 1761. 60 

*«bet«teøii 28. IDecBr. 1856. — * ©ufanna (Slijabct^ SWtUfr (D. 
af AjøSmanb Samrd 9^. pg C^ri^ine S^aiJotte f. (Sap))Ie; f. i S^nflianØfie^ 
|}aa ®t. ttrofr V ^811). — (3ofr. 3. «atfob« .,3)ni folfl. ®fjffL $etf.. 
*lfl/ I. 257; »fngnW'ø .^reener d: mm^\ «♦ i^)- 

3 ^©ibliot^cl for Jæger" (©orttagerfc af rt 6<tvbcltat iipm, XLIII. [9^.«. 
®b. 13.] (S. 34^; ^lintfte Sagttagdfer: Morbos Brigblii, €^(nt>efram^e i ^øjre 
^aanba gingre, XLIV. fJJ. ». «b. 14.] 8. 4043). 

ftnttbfeit (@t>tiarb), Sgn of Sonbiror St.-, f. i <&orfend 11. ^nl 
1821 ; bimittfrct fra Slar^uug ttat^ebraljfole 1842; tog f* 21. dxamtn artium, 
Itgefom i bet næfle 2(ar 2ben (Sramen (H. ilL), og 4. H^ai 1848 t^eologip^ 
«ttej!at« (H. ill. 2di gr.). 

Seebigerebe og ubgat>: ^uulf^eilet, et Ugeblab (af blanbet ^nb^olb). 'SHx. 1*5^ 
16. 9Jotobr.*14. 2)ccBr.; foranbrebc bcrpaa fra 21. 3)ec6r. 2:itelen tit Ontedigen«* 
Btab. 5Wr. l.*4, 21. S)ecbr.*ll. 3on. (^tjormeb op^txt). å^. 1851«52. 1. gol. 

♦Hiwbffti (^aii6), (Søn af «.*.«. (f i ««fen« V ^842 t fft 75, 
«•); — tog lS20(5ramen «rtfum (Laud.); We» Copiifi 26. 9lugufl 1835, 
8Regi(!rator i bet fgl. ®f^elme'9lrd&ib 8. STOaj 1845, !KebIem af bet fgl. 
S)anf!e ®elf!ab for ScrbrelanDetd «&iflorie og @prog 1849. f P^^ 9>^øne6rø 
beb J^b^bn 20. SWaf 1851. — ♦ $• 6. 3. 2)ra(^mann (f. i «6^* ^^ 
1812, t fP^« ¥ ^845), 3). af afb. 3:ømmermeflfr SWat^iaS S), og i^ouife 
G^rifHane f. itobierj!^ (f i «6^. V ^853, 86 «. gi.). — (3bfr. ^gtl?b- 
JBofJ." 1851, Ulx. 150, af 3. Sebiuj gr. Q3arfob« gortottt. af g«br. ^i^ 
2. Ubg., ®. 771.72). 

Regatta Diplomatiea Uktoriæ Danicæ. Tom. I. P. 2. (1397-1536). P. 1.-2. 
meb fcctted Xitel: Regesta etc Tomxu Prior ab anoo DCCCXXII ad annam 
MDXXXVI. Havn. MDCCCXLVU, 4lo. (jtofr. ^, ^iflor. 2:ib«f!r. V. 205K)7). 

Diplomatarium ChrisUemi Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve, 
henhørende til Kong Chrisliern den F5rsles Historie. Ved B. Knudsen, Efter 
allerhojeste Befaling udgivet af C. F. Wegener, Kbh. MDCCCLVI. 4to, med 
Regisier af C. U. A. Plesner og 2 lylogr. Tabeller. (($ott. ge(. ^nj. 1857, @. 
1217-23, af ®. Sai<5). 

3 f^Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie** (Bidrag til Oplysning af 
den danske Reformaiionshistorie, 1847^ S. 84-169; åænkilt afir, Kbh. 1847> 
it>|r. „9i9t t^eor. 2:ib«f!r." I. 393). 

3 y^Kirkehisioriske Samlinger^ (Udkast til den danske KirkeordinanU. Med- 
deelt efler Originalen, I. 55-116 Isasrsk. afir. Kbh. 1849]; En gammel Krdnike 
om GraabrOdrenes Udjagebe af deres Klostre i Danmark. Meddeelt, med op- 
lysende Anmærkninger, I. 325-419; særsk, aflr. Kbh. 1851. — ^ønifen felt) [paa 
8atin, 6. 333*367] er ot>erfat af 3. g. gen ger i „S)anff 4Hr!eHb." VI. @j). 411^20, 
427.35, 444-51, 459*73). 

3 „HntifIe«toig&oIfteenf!e gragmenter, ubgit>ne rjeb «. g. ^eger" («d^ 
^mJhfffer tit r^^I^øning af $ertugbømmerne« ^e^ndfor^olb. iD^ebbeelte , 1.-2. Gamling, 61 

iTL& VIL ^eftc. Sthf^. 1848. [faa Xr^hft i „«iitif(^fe«tt)ig^otf!cinif(^cgra8mtJrt<'» 
If.åV. ©. Jlo)>^. 1848]; ^oqU 3)ocumentcr til ^ertnfibømmcl @Ic«»)iø« ^i^oxxt, 
wbHdtc, t XIII. ^. M^ 1850; 2)omme og !93oIbgift«ti(nbdfer t @agen mdlem 
Ing <^ ofl (Sm>erne af ^olfieen angaoenbe ^ertngbømmet 8[(«btg [14134424]. 
Hbgnne efter Originalerne t d^e^eimeard^hxt; beførget efter ^nubfend 2)øb af (L $. 
Sqjratr, i XIV. ^. Stb^, 1851; arnn. i ®(Jtt. get. angeig. 1852, @. 160744). 
8. 40, 2in 29 : onttqbarifl L antiquariff. 

Stnnbfen i^aué), Sm af @fi6dcapitain dlitl^ S. og Snna Ga« 
t^oilna f. •©all; — f, i Sthi)m 11. Sanuot 1813; hUi) førfl unbert?ii|l 
fif foijHcmde $tii>at1(rTerf, fom 1825 i bet t), 3Befien|Ie 3nflhut og bimttte« 
nH beifta til Untoetfltrtet 1830; tog (♦ 2L feamen artium, i bet paa^ 
fflgeute ^at 2Un Qxamtn, og 30. april 1836 t^eologif! attefiatd, \amt» 
% neb S^atafteren Laudab.; aflagbt ben ^omiletifTe 9rø9e meb ncefibtbfle, 
^rn fatec^etiffe meb (ebfie Sl^arafteer; Me^ Vrcefl t)eb 3<ond ilKenig^eb og 
ffr^e 9{iø{!onair paa (Stabli^fementet XxanMat i OPinbien 18. Vugu^ 
(Jtolbrtret? V) A836 (orbineret V 1837), afrrifle fra S)anmarf 1837 
(f. Danj! !IRid{Iondb(ab f. %, 92r. 10) / men tiltraabte bog formebelfi inb^ 
tnfnc Omfiatnbig^eber førf} fit (SmBebe i 5£ranFebar i SdMrtd 1838; faae 
fig i Vlai 1843 tiøbfaget til, paa ®runb af Sl^gbom, ai t^cnbe t{(6age til 
Sfbtmelanbet; blet> entlebigft i 9laat>t meb SSartpenge 13. Qfebr. 1845^ og 
lejKffet rit €ognepr<rfi for (Bjertoo og (S:ndIøo i Qiar^uud @t. 6. 3anuar 
1846, foi Bregninge og Sjerg^eb i ^idOanb 27. april 1858* — * i 
imfebai 1841 abel^etb SBii^elmine «&aU (f. paa (S^ripiand^^a^ii 
V 1823). 

fit ^unbrebe og fire bibelfle ^tfterter. (Sfter bet %ph\U, 9i>ff. 1846. 
(pfL 9higaarb« „efoIe43ib(iot^er, @. 57). 

Opiimndeb9mf tiende tendelige Digte, odgivne onder Denmarks Opstandelses- 
kaa^ (Indtcgten Ul Saarede og Faldnes Efterladte). Randers, 1848. 28 S. 

Sortoltning af 3efu Siergprcebilen, forebragen for (Btolelcerere. i^b^. 
1863. 0,2). JKrfcrtb." VIII. 171-7i af 3.g.gengcr; „W. XM- 2:tbeftr." VI. 203.04). 

8etrogtninger oter en (Skriften« Sa\np og @trib, af fR. ^aug^an. 
Seorbeibet Ubgibet af goreningen til d^riflelige Opb^ggelfeøffrifterø Ubbrebelfe i ^olUt. 
»If, 1853. 

Orunbtbigtaniemen, papismen og Æirte«Unionen. IBibrag til en firte« 
fq i5ba-«etragtning. Jtb^. 1864. CÆ. ^rfetib." IX. 652^1, 681*91, 80949, af 
?.*ett)eg; @p. 760*58, af 9.«. «Io(^; „Ugeffr.f. b.eb.5?.'' IV. 205-18, af -e; 
6. ^4Me, af S. ^. Ptltar; $. IBirfebal: „3Uboriigt et)ar paa ^aarb XUtal.e. 
«i gwfbarfffrift-'. Obenfe 1855; „gC^b. ^ofl.-' 1854, Sir. 237). 

Cm KabBet JØlctmon\ Wltb en Sfbilbning af SKormon. dtanbcr«,' 1857. 

6t ^er Orb øm (r. (Seneralmaior la (Sour« (Srfloering i leerlingfTe 
ttcabe 9br. 168 ff. 9t Snbloeg i gor^anblti^me om C^vmna|\ttunbct^u«um^ttu 62 

m* 1858. 34 @. 8. a»>fr. ^©erl. Sib." 1859, 5»r. 29, af (5. ®. !a Cour; gott.- 
golfl. @iift«tib. f. a., 9'hr. 10). 

9 % ^. <ftlerfcfiaarb'8 ,,gortfætteIfer fra ?cber«Borg*' ((5t ¥ar Orb ora 
ben af $)r. (Sanbibat 3. SW. ?. ^jort tetocrcbe 5(nmetbrifc of ^rof. ?«ielfcn« ©og 
om (St}angelietroen og ben mobeme ©ebibfl^eb, i II. 169<>218). 

3 ^2)anf! ^irfetibenbe" (£igHalme ober (5. g. ^adfenfelbt, VII. 506). 

*Attttbfen (^atié &^xift.), ®øn af SWuurfoenb Jtnub Skriften fen 
og 9nna Aitftinc <$andbatter; 6Iet) ttQige Sfirrgemanb pao Sægerøprii^ 
29. ©evtbr, 1802 im^t 9(rDepTinbfi greberif« jTrlftUge »ø»te af V 4796), 
men afflob qjoffen til 3:. gonge 6. S7oo6r. 1811, og fratraabte 1. SWaj 1812 (f* 
Segenerd Qlbra^amflnip II. 191, 248, 59); £)ane6rogdnianb 28. 3an. 1809. — 
♦ ^. 2.2 ax (D. af ®fomager.3en« 2. og 59ob« SWarie f. ®tif} f. J Sbf). f 1765, 
t ffit. t\ 4847). — (Q3iogtav^>i; flf 3. S^rgenfen 3omtou, i „XiU 
jfueren" 1857, mx. 2 og i .Dloroma- 1858, ®p. 18—32; gr. 59atfobl 
gott«a. af gorbr. *ip. 2. Ubg. ®. 709, 817, 18; Oe^Ienfd^iagetø ^(5t- 
inbrJnger- I. 94, 95, 115, 126, 127; 91. q3oumonoiae: ,røt 3:^faterHb% 
®. 54.55; Ziéve „IKflterlaHet*, OTr. 132. — S^ortrait i Obrrffou'« 
(Somebfer, 3bie IBb.). 

fttittbfeit (3of|ott gfrebeti! 6||rifKoti), &øn af Strompet^ceber 3ol^on 
Sauri^ jt. og Q3ettine S^rtftiane f. ^ItUtxixp] — f. i JtiøSen^at^n 
8. 3anuar 1823; bar Q^Ieb \>aa bet fgU Opfofiringd^uuS^ bereftet Sornp« 
totrifi ^od benne @tiftelfed gorflanber, Sanceairaab, Slibber fBoxå), og fEben 
\}aa 5l^une«8tamfo «&errebdcomptoir i ffloedfilbe; prføat bimitteret tU Unioer« 
Ptetet 1845; tog f. 91. (Sramen artium (Laud,), faml i9lpri( 1846 ogi9lpr« 
1847 2ben (Jramen (H. ilL); gjorbe Arigen meb fom griblWg; abfoltjetebe i 3an. 
1852 (Sramen i fleøotgf! Ølet beb (SraminationdcoQegiet i glendborg (2. S^av. Ifle 
®rab); bleb conftit« fom «&errebéfogeb i fQié «&eneb unber glendbotg 9(mt 1852; 
ubnoEOnt til «&enebéfcgeb for Sté og Ugle <$erreDer 25. 3unt 1853, og til 
Sffcblem af ben fgU 9lppetlationéret for t^ertugbipmmet @(edbtg 8. flffartø 
1856. — ♦1853 3ba S^riftop^ine Sufanne SKoIt^eline ©rfinet 
(f. i Olar^uuS J 1833), bngfie 3). af 8aur. fPet. SBinting ©♦, anben $r<rfl 
beb Sfloeéfilbe !Domfirfe (albfle Son af ®(otd' og ©arnifonøpraf} i •6eI{ingor, 
®Iia8 8aur. ®. og «aren f. »&oIm; f. i ^elfingor «^ 1793, jofr. Sengnid'* 
Suppt. til ^gam. fflinbing/ @. 8, og «gom. 8lof!eb," ©♦4), og Cathrine 
9(nbrea SRid;aeline f. (RoPeb (næM^^fie 2). af Su^itdraab, (Somptoirc^ef 
tt^^riPian Subb. ffl. og SWargr, f. g3ir<^; f. i M^bn V ^^97, ♦ V ^823). 

2)anmarrd ^amp for @le9t>ig i Sarene 1848, 1849 og 1850. @fter nogle 
griciaige« papirer beffre^en af g. ^. l.»3. 2)eel. SWeb 6 ^ort og 17 ?itbograp^^ier. 
Sm. 1850'53. 4lo (?mp. 8.). (Ub!om, 1849»53, i fem og ft?rgett?be hefter; itofr. 
J&er/. 2:ib/' 1851, fRr. 79; „aimuebennen" IX. 9Jr. 60, af gr. ©ar fob). 63 

Ubgti^eT af: ^Ie«t>tdf!e ^robinbfialeftcrretntnder. l.'2.^efte. glen8» 
K 1868*59; fortfottte«. (^©aflM." 1858, 'iRx. 237; 1859, 9Zr. 113; ,,%{r)\i. «po|l.'' 
186^«t. 241; 1859, dtt. 88; goIL^oiper« eHft«tib. 1858, i«r. 211; ;,5Bcrr. Zih.** 
1859, «r. 149). 

6inaabigtc (fra en tiMigere 2:ib), fprebte i Qøbra^atjnffe j£ib«b(abe. 

Jtttttbfcn CSo^on SRarttn), @øn af ®t)^rmanb 3o^annedJt* oø 
Hatt^a itirftine f. Stofoth-, — f. paa S^rifiiand^abii 11. 3unt 1805} 
Mo» Jtit^«tolbf!t|>per, berpaa Ari^bd-Solbaøflflent paa SHonar^iet^ ØRf^fi; 
oiipit* Qonttolntr paa iBagtffibft )7eb 9gger*Jtanal 1857. — ''^ $fttine 
Salmu«f€n (3). af <&an« Si*, fra Somig, og ^brl £9^argr. 91admudb«> 
f. i »eltoft V A804). 

S#e«91>^(crfe«8og, tnbe^oYbenbe en fulbpøenbig oplt^fenbe SSeUebning i Statit^ 
gittct, Sclterne, Ortftinb, lang« ben bofpeenffe Jt^fi, fomt Seffriioelfe ot>er ben norf!e 
f^ eg ben« ^tne. Sn nyttig ^aanbbog for Sfibdferere og ®ti^rmcenb. Sar^uu«, 
1812. (Snben Ubgobe). j^^. 184a 2:rebie giennentfeete og forøgebe Ubgat^e. ib. 
1853. Sterbe gjennemfeefe og forbebrebe Ubgat?e. ib. 1856. (f. ^(^Ipto. '^oft." 1856, 
9h; 122). — $aa 2:9bft: &tt*^txU»^nå) naåf b. 4. burd^efe^eue u. t>erb. 
bitih^ lbt«gabe ilberf. iReufiabt, 1856. 

^Siiilbfm (ftnnbX &øn af *.«. aggem«« OM-Sanb. V 1743^ 
6ognei>r(rfl til ^øxxt'dlataa og 9^prre».6o^erup ^/ 1750); — tog t^eoL 
IttePatd 27. ni>\>bx. 1776; $r(e^ i fRørre-Sf^ceraa og iBeberdleo 2U 3an» 
1791, entleblflft 5. flf?obbr. 0«e Octbr.) 1817} f 7. (iffc22-) Seplbr. 1822» 

Jtnnbfen CXnub 6||rifKatiX @i?n af aSaabdmanb ®abriel St. (f. { 
føerfnnb i 9lorge. f i SombeMffnø Stiftelfe i XO^bn 1829) og S rebe« 
liffe greberlfébatter (f. i Stb^,, f fPt)« 1828)j — f. i M^mi 27. 
Spril 1806, larte IBageriet ^od 9en^e paa Q^rifltané^abn, bleb 6benb 
1825, op^olbt f!g berefter lSti>f)r)n og (1830*37) iSpngbl^, fiobte et bageri 
i iUréft 1837, tog ^erfra til ®tep^anfen paa ^goljletndminbe 1842 og an« 
købe ^ et IBageri, fjfbte faa (1849) en 9rt)ef«flrgrunb i Saatnemarf beb^ 
€Iagflfe, |ibor ^an opførte et Q3agert, fom ^an atter folgte i 3anuar 1855; 
Nlgted 4. 9(pril 1854 til SormanO for ben famme IDag fliftebe „forening 
i 6oTø 9mt fot Nrfelig Srt^eb", ^oilfen bæfentlig opførte, ba ^an nafie 
lit forlob (fgnen; op^olbt {tg berefter i Jtb^on, fenere (1857) paa «&øg(é< 
■iibf beb (SJentofte; Meb 1. !D2ai 1859 Sog^olber l^ol «&omeman i ^I^ 
^abro. — « i itorøør }} 1837 »{arie (Saroline ®(^mi^ (f* i 516^. 
V 1815), ©. af SiUouettør grantø Wboriu« ®. og • • . . f. S^ouéboe 
(m S>. af ^xafitn tfl Solb« og S^ure^)^, «&and @. og Aaren f. ®niit^). 

9etiit« før «t be borgerlige 2ot>t firibe imob ben ^ettigc alminbeligc ^rte«?ot>e. 
tf en e^cgaianb. Stbff. 1853. 32 e. (Ugeffr. f. b. et>. £. II. 94«95; 2). ^irfetib. 
YIIL53MO). 64 

^ext Drbførere for Crbningen af 9?eIigion6for^o[btne t ^ongeriøet (St 
iD2aoneb«ffnft for iU^enigmanb. I.«XII. Sthff. 1856. 4to. 8egvnbt i October 185& 
(2). ^irtetib. 1856, Bp. 863*64 [it)fr. „£)re-©unb" 1857. iWr. 3, af (L ^nnbfen); 
Ugeflr. f. b. cb. «. VIII. 422*23, af 3. 2«. S. -Siort; ,,2)agbl." 1856, 9«t. 280). 

^t ©anb^eb, at ®ub bebre big, ^Doc tt^nb er bog bin S^Oel @enbeBrei» Hl 
2)ccltagernc i bet ffanbinabiffc ^rfem^be. ^b^. 1857. 16 @.; aftr. af ,,Orc-@irøb'' 
I. i«r. 30. (2). ^rfctib, 1857, (Bp. 618'19, af O. 3. ©abolin). 

3 „3)anff jeirfetibenbe" (@»or til ^err g. 2. SK. fra <n ?«gmanb, VIIL 
204f08; aKi«forf!aarife, f. «• @p. 606*08; (SrMcering, IX. 185^7 [jbfr. ^p. 909»17, 
af 9?. g. @. ®runbtt>ig]; O<)forbring til iKogi(ier 3cuttcn, f. «[., @^ 3IM2; 
foreningen i <Boxé Slmt for firfelig gribeb, f. 31., ^p, 337*43 [^cri ^an« gorebrag 
beb SP'^ebet af^olbt i gorl^b]; gortlaring i Slnlebning af ^eicerb. $r. ^iffop 8 ram* 
mer« S3emcerfning i bette ©lab« iWr. 459, f. S., ^p, 536; iWøbe i @orø, f. fL, 
@p. 546'48; @bar ti( ©tiftdprobfl ^. \X, TltUtx paa ^an6 Orb om ©ogncBaanbet« 
^ø«ntn}), f. 9., (Sp. 628^2; goreningen for firteltg gri^eb i bet f^bbe^tge ^iaVianb, 
\. a., ^p. 744; goreningen i ©orø 21mt for firfelig grijeb, f. tL, @p. 806*07; (St* 
ncering fra £oegfolt i SlnUbning af $robf) 8rafen6 ©t^tfe „om 8ifpeemb(bet« Se^ 
tvbning i ben ebongeliffc «irfe^, 1855, @p. 56^1 [ibfr. @p. 80, af ©rofen]; gor* 
eningcn for firfelig gri^eb er iffe b^b, f. %., (Bp. 265-79). 

3 ,,Bre'@unb", reb. af ^. C. Stoå) (Jil !Rebactionen af „S)anff iKrfetibcnbe*, 
I. @. 21^23 [o^tr. i „©rebBorrer mell. ^Pne" III. @. 545]; firfelig ^olem«, 
nnber 3Wcprfc: F. K. K., f. «., ^Ix, 19; 3føt9e ^afJor SB. Sirfebal« „@ambittig^eb 
og a^etfarbigBeb" famt ifølge ^aflor ?. SI. genger« „@enbeBreb 1851^* er @ognc^>rafl 
aifreb ©eber« <»gorfbar for ben t 2)anmarl Beftaaenbe ^rfeø 2)aaB'', faipr 9<ere 
og Søgn, U. S«r. 33 [ibfr. a. »ei?cr: „?laBem 53reb til C ^nubfen", i Shr. 41, og 
<5. Itnubfen« ,,@bar", fflb.]; ^an bi unbgaoe at bibne mob golfefirfen?, f. «•, 
9^r. 34; Xil 9{ebactionen af 2)anff ^irtetibenbe, f. S., 9{c 38 [ibfr. 2). iKrfetib. 
1858, yix, 46, af (5. 3. ©ranbt]; ©emcerfning beb ^afiox ©cber« aabne »reb, 
f. «., ^x. 47; ^r. ^aflor (J^riftiant før og nu, f. a., Sf^r. 48; ©jenfbor til (L 3. 
»ranbt, f. 31., 9Zr. 49, ibfr. 2). ^rfet. 1858, @p. 876*80, af ©ronbt). 

3 „2)en inbre 2«i«fion«'2;ibenbc" (9?oget om ^rfctugtcn, I. 52.53; grijeb 
nbenfor, Sngt inbenfor JhrifH ^trfe, f. «., @. 62*64; (Snbnu nogle Orb af ben i 
forrige iRumer anførte ^«bifen af »irfebal, f. 9., <8. 69«71; ^irfen og ben tnbre 
S^ierton, f. 31., e. 74'76; $røber 3llt, boelger bet »ebpe, f. 3L, e. 81*84, 89'92 
og t II, ©. 17*20). 

*Anitbfett doH) beButerebf paa bet fgU ^l^eater fom Qlauø i yXaffr« 
^ufei* !?• SD^artø 1762, men traabte fuart efter tiltage fom ©oufpieur. — 
• 3. @. 53ergman (f. V ^742, SfuefpiUerinbe 1765, t V ^796; f. 
.!Kinerba" 1796, 1. 371-72, ^X^alfa" f. 91., @. 175.76). — (3bfr- Oberjfou: 
.Æen bonjfe ©fucvlabfi", II. ©. 269, 314, 336, 409, 418, 442, 468*69). 

Annbfett (O. . . . ^. . . .)/ cand. phil. c?) 

ai^oralff 2:rt^ne*)BeiIeber for 2)amer til at ffue inb tgremtiben. 1^^.1852. 

itttttbfett CPitet 9lt>ølp1f (SIftiftian Snttttd 6(tja), ^ngfie »»bet ) 65 

m-j \»tit)at bimttt€T€l til Unioerfitetet 1836) tog f. ^. Qttamtn 9(rtium 

(Lud.), i tet nafle 9{ar 2ben (Sramen (Laud.) og i groraaret 1843 

^c^Ciamcn (Laud.); t^ar Sanbibat paa Wminbe({gt <&od))itaI 1843«46, 

u\\iA\t {Ig fom privat ^rafticuø paa fngxxthxo 1846; hU\> furnumeraic 

Unbnlffge \}e)> Stiøhtt\f^at)n9 ^oxQMctMnQ 1845, t^trfelig Unbetlcrge oeD 

{amme 30. Sanuat 1854; befi^xt\>t unter (SBoIeraepibemUn 1853 et Sajatet^ 

mSfløittbto; biet) {RiDDei af 3)ane6toøe 6. Octbr« 1853; orbentL ^TOeblem 

ftf bet J(gL mebichiffe @e!f!ab 19« Octbt. 1854; bid^^uterebe for ben mcb{(tn|!e 

!)ectoifliat» 29. 3ism 1858. — * H 1848 Souife gfreberiffe Jtnubfen 

(S. af ^né ^a\t>hxt>t>n, nebeiifiaaenbe $^ili|) SuU StO* — (9 u to bio« 

gtftpbi/ )9ebføiet UnioetfltetetØ tt( ben aarlige Ølrformatfondfefl ubfiebte, af 

9.0*6ommet foTfattebe3nbb|^beIfed{frift: ^^{[^omag iBatt^olin/ Jt6^« 1858, 

410, 6. 54-56; Ii>fr. 3. ©arfob« ,J)en faffl. ©elfWflfi* fPetf..*lj!*" I. 257)» 

Størrebro og ben« Omgitelfer i fanttær ^enfeenbe. ^6^. 1854 
wSibl. f. boeger- 4. «. V. 197; „«erl. Sib." 1854, 9lv. 144; „glt^b. ?JD(i." f. 2L, 
«r. 148; „2>ogbI.'' f. «-, ««r. 174). 

FMiftlatiafi af vore VæreUer. Kbb, 1856. (s. nXJgeskr. f. Leg.*^ 2. R. XXV. 
346-47; pBibl. f. hm%.» 4. R. IX. 4044)5). 

Bidrag til at belyse BegraveJsespladsen indflydelse i sanitær Henseende. 
AflMDdliog for den medicinske Doctorgrad. Kbb. 1858. (f. „^oø^itoldtib.'' I. 
1868, e.l20; ^S)agbl.'' 1858, i«r. 156 og golL^galper« ©tiftetib. f. 91., i«r. 150). 

3 jfUgeekrifl for Læger ^ 2den Bække^ (BemerkDingcr ved „Forsdg til en 
Boapiulsrevae*^ VIL 141-44; Om Undereilreroiteternes Lsngdeforhold i Coxatgien, 
XIV. Nr. 10, S. 145-56; Det latente Stadium i Msslioger, ssld. S. 343-51; Epi- 
lepaieos Helbre delighed , XXVL 34-40; Beretning fra Hospitalet i Barakkerne. 
Til den oferordentlige Snndhedskommission, XXVII. 267-71). 

O j^Bo9pUaU^Medd$hUer^(ChQ\tTdi i adenbycs Klædeboqvarteer og paaNdrre- 
biMt Hospital, VI. 1853. S. 620-34). 

3 „2>en Serltngffe Xibenbe" (8ør ben (S^oleraft^ge føge $o8^ita(et eller 
ftiltive I ^ienraiet?, 1853, 92r. 220). 

3 ^Pgietnifle a^^ebbetelfero.f.b.", ubg. af (S. Hornemann <®a«6et9dning i 
Scereffer, t I. Sb« 2. ^. @.25<34; Senttlerned rette $Iabd og 9lfgang«(analerned 
Mte Itonfintttion i bore Sitrelfer, fftb. e. 35*42 [ibfr. „^n^b. fofl.'' 1857, 'Sit. 
122}; S^efnitdcme of nogle Unberføgelfer af 30 Srønbe beliggenbe ^aa jtj^ben^abn« 
»mebro, meb et ^rt, i U. 8b6 2. *. ©. 114*40 [ibfr. „©ogbl.'' 1869, ^. 63]; 
Cm dnb^ømning af frtff ?nft t ^oerelfer beb $icel)> at Ikntilation^obne , fflb. 
6. 14M51). 

*9tmh\tn (^M^Vf SnKttS), @ibfianførted .^alobrober, ncrflcelbfle Søn 
ftf 9et. 9». St. 00 6op^. gfreb* Oppen^eim (f. i 1766, " i Ahb. 
y 1787, t V 1798 [en i itb^bu ^ 1779 bøbt 3øbinbe Subit^e O.], 
M 9ober nor Jtiøbmanb i <$ambotg); — tog i Spril og October 1813 

^mlriu I. 5 66 

bm |>^tIeIogi{!f og ))^Uofop^{|ff dxamtn, ^itit meb nctfiSebfif , benne meb 
Bebfle S^arafteet, og 13. fflpril 1816 ben juribijfe (gromené t^eoretlffe 2)eel; 
^rocutatoc 4. &eBr* 1820; 8anbt)(rfendcommidfatc 8. 9ug. 1829 (ben ^am 
i benne (Sgenffab Httagte SRang meb JTammrnaaber Sleo ifølge ^and Snføg« 
nlng fat ub of Stxaft »eb fgl. fRefol. V ^850). f < ^^t>»n i3. Dctobet 
1850. — * 1822 3uHe Sanoe, f. 3ufcblag, (and @ø|fenbebam (f. i 
Sthi). V i791a), St)iaingbattet af Sreberif IBubo. 3.. (Sonttoleiit t>rb Vøf!« 
flenté^ufet (en €øn af ©ognepræfien til 3^bj!rup og 9?alfglifle, 3o^anne« 

3* og 2)orot^ea ; f . i 3J?bflTup | 1759, t < «fe^- V® 1808 b), 

og »ooife 5(ugufla f. Dpven][^eim (f. ^ 1767, f * ^^ S* i798). — (3t)fr. 
^gfflnbeblobe for »gerloofonere* Jtiaorg til førfie Samling", @. 208«10, af 

3 „gcebrelanbet" (Itenbe 3lction«'3nblcfg mob 3. g. Oi^bioab, fom Slcbodenr 
of ,,8abrelanbet", i«arg.l844, 9ir.l657 og 1691; jtjfr. iRr. 1600, 64 og 65, 66, 79). 

3 „Æjøben^^atnCpoften" (røaiam og ^mma, 1847, '»Jlv. 79). 

3 „3)en ©er(ingf!c Xibcnbe" (Slug. gol!ct)«6ntng i St^Uanh, 1849, $Kr. 65, 
2:ia«g, 110, 11). 

Digte og Sange (i ^Mindeblade for Herlovianere*', 1850, S. 24, 67, 68, 69, 
73, 79, 95). 

*jtnttbfett (9ladro*) tog 1816 ban|f>juribtf!(Sj:amen(«æeq^m,'' „aSel"). 

♦jlttttbjhn}) (^eb. Slielfen), f. i ^nubflrup oeb QSiborg 31. 3anuar 
1781, 3)ane6rogdmanb 28. 3anuar 1813. 

Jttttttl^ (Sfteberif SRarcud, Se^ndgreoe af), @øn af Jtammer^erre (Eggert 
S^riftop^er, ® rroe af Jt n u t ^, confl* Qtmtmanb ooer ^ggeidbuud %mt {sAhftt 
@9n af ©e^ejmeconferenceraab greberif ®reoe af Jt«, til Jtnut^enborg }c., og 3uli« 
ane9»ariet).2»i?fHng; f. J 1786, f ¥ ^813, f. »engnitf'« .Sanu«nut^% 
©.5) og «aren f. 8lofenfran| (enefie 5). af ben iCét'é .SKaterialiei" 
Sf^r. 138 anførte ©tatdiaab a^arcud ®iøt Si. og 9(malia 0. Warner; f* y 
1792, * 1811, t V 1837 c) — f. i (S^riflionia 11. Sanuor 1813, aroebe a) * 1. 1821 (men fepar.) ©etoerin ®reger9 gan^e, bat). JTommenraab famt 
Slolb* og (Sonfumtionø'Snf^ectcur i ^iht (cAhfU &øn af (£onfumtion«r9nf)>€cteur i 
9{oc«!ilbe, ^ammerraob 2auge ^eoerin g. og 9Karia SD^argr. f. 8ange; f. i grtbe* 
ri!«|unb i 1781, t t 1^'>5. it)fr. iicngnid'« „Jauge eeto. ganøe-'). 

b) * 2. 1798 SWarie greberife @tunbrc (f. i mff. V 1765, f fpb« I 1829), 
2). af ®a(anteri(^anbler 3A<}ue« B. (fra ^ngermnnbe i iBronbenborg) og Slnne 
SD^arie f. gtflaine (fra damborg). 

c) • 2. 1815 €arl greb. gerb. fdUff. «l6r. ^altenborn, ©cneralmajor, 
(^euerolobjutant for ben norfte Srmee og C[(fef for @eneralf)aben }c; f. i 
2)rammen ,\ 1784, f i CEiripiania i 1832. (jtofr. 9iorfl gorfattcr-^qrifon, 

A ^. e. 331). 67 

^^ti 9nvL\f9txibox^ og trt ?fr^enfelbi!f g{befcommi« efter fin Satfabet 

10. Octobct 1818 , oubroged af f!n gfabetd @t)OQn , ®teo %bam SBi(^* 

Mtfe-, ptlt>at blmittrrrt til Unti^erfEtetet 1829, tog f. 9L (Sramen artium 

(laad.), i bet paaf#Igenbe 9ar 2ben (Sramen meb Ubmarrfelfe, ,famt 21* 

Cttti. oft 14. 9lot>br« 1833 ten Iat{n{!«J[uribifle (SmSebderamend t^eoretiffe og 

Itaftife S)cel meb O^r« Laudab.; Wo ^lufcultant i IDicectionen for @tatd# 

pen og btn f^nfrnbe %on\i i. S^^arté 1834, Berejfle i forening nieb nui^crrenbe 

U^iie«« Winl^et ^all ^^bfllanb, @d^h)dg, Stalien 09 Sranfrige 1834*35, 

ji! »i^big^ebgbetiOing 2. Secbr. 1836 og ot)eTtog 99ef!^te(fen af f!t £e^nd« 

|}oH 1837 , bceltog i ben ^ore @fottebet7ia{ngépetition 1840 (fif ^etfor en 

fra^dlg ^tcttcfattelfe), anlagbe Sanb^olm 4at)n 1841-43, bleo Sffeblem af 

Slaribo ^mtdraab 184*, giorbe en Øtejfe til (Sfnglanb 1843, ubncront til 

itamner^eitc 18. SeptBr* 1843, fif 12. a^artd 1845 ben fivrfie Set^iaing 

til at 6ortai9efaPe (og 20* Octbr. 1849 til at Bottforfge) ©reoffaBeté ^ønber* 

gobd (^Dilfe ^an ogfaa Benl^ttebe)} \>at i 846 QSice^iBrcrilbent, og 1846 

Suflbent t>eb Sanbmanbéforfamlingeme i Sianbecd og Obenfe; h\t^ S^eblent 

af £aiib^uud^oIbningd«@eIfIabetd Ifle ^gerDj^tfningØcommidfion 23. 2)ecbc» 

1846, ^Imtmanb i ®ot(9 9lmt 7. Srøai 1847 (fra | f. %. at tegne), tiaige 

Aeblem af Unioetfitet9«S)irectionen famt Oberbirecteur for @orø SIfabemi 

3L S^ecbr* 1847; — oalgt til Ifie @uv:pleant for @<ebegaarbdeierne i Saa« 

Ianb«8faiPtrd @tift oeb JØfiifterneØ ®r«nberforfamling 10. @e))tbn 1844, 

ntbtc i SRoedfflbe 1844 og 1846 (f. »Scrbiel." 1844, ®p. 13, 486), 

2bfn ettitnbetbeputeret for famme 23. S)ec6r. 1846; Ubenrigd-!P?ini^er meb 

9ad(rg tidige at obertage ®ageine unber bet fleøoigs l^o(fieen#, lauenbotgfle 

CanceUi 24. Sffartø 1848 (entlebiget efter Qlnføgning i ^aa\it 15. 92obbr* 

1848, mu .Dann«)iife* 1848, SRr* 150; ,S«brel.* f* «•, ^x. 296, 98; 

.%\iøi. gjofi.* f. a., flir* 278; ^»Jrb^pofi/ 1852, ^i. 248); Storform af 

3)aaebroge 3. 3uni 1848, @torforØ af flRorbPJemen 10* 3nni 1848 (meb 

føL ^lOabelfc ti( aX \mt famme V ^3^) ^9 ^^^^ ^^1*'^ C^^^" Cmeb fgl. 

^Oabelfe ril at bitre famme ^ 1848); fongeoalgt diigdbagémanb 16* 9}ot)br. 

1848, 9?eblem af 8anbbocommi«f{onen 9. 3ebr. 1849; S^ebinbbbber til 

Opiettelfen af .Qrebitfaøfe til @ebeJenbomd Ubbrebelfe" 23. ^pril 1851; 

Sor^anber for «erIufd|foImd @foIe og ®obd 3. ^ugufi 1851; golfet^ingø« 

unb for Jti^ben^aond 5te SSalgfreb« 4* Sugufi 1852, gjenoalgt 26. gebr* 

1853 (f* .Sabrel." 1863, fltr. 45); giorbe atter en Sftejfe ti( 3talien 1853# 

S4; 2anbét^ing«manb for 9be Sanbøtbingøfrebd (fltanbeiø) 2. !røartd 1854 

(T. Sanberé Smtéaoid 1854, fl^* 87) og 2ben iBanbdtf^ingdmanb for 6te 

^bit^ngéfrcbé (?aalanb og Salfier) 20. 3uni 1865; mi»bte i ben 4be 

Øibentl. Wigébagé i^e og 2ben ®e«{ion, paa ben 6te og 7be orbentl. Øtigd« 

^, famt paa bni ooerorbentlige Sligdbag 1865; grormanb for S)ié€onto^ 

5* 64 

fBoxt Drbføcere for Crbntnflett of S^eligionøfor^ofbtne i ^ongertgct. St 
iD?aoneb«f!nft for iØZenigmanb. I.<XII. tb^. 1856. 4io. eegl^nbt i Cctoto 1855. 
<S). mxtttxh. 1856, @>). 863*64 [jofr. ,,Ørc-eunb" 1857. 9?r. 3, af (L ^nnbfenl; 
Ugeftr. f. b. eb. ^. VIII. 422*23, af 3. iW. ?. ^ioxi; ^SDagbl." 1856, «r. 280). 

^I @anb6eb, at ®ub bebre big, ^t}ei tt^nb er bog bin ^t^fft! ^enbebreto til 
2)eeltagerne i bet franbina*)iffe ^irfemøbe. ^b&. 1857. 16 @.; aftr. af „Ore»@irab'' 
I. «Rr. 30. (S>. ^rterib. 1857, ®^>. 618*19, af D. 3. ©abolin). 

9 ,,2)anf! ^irfcttbenbc" (@»ar til ^err g. 2. 8W. fra en ?cegiiiaiib, VUL 
204^; aKi«forfiaaeIfe, f. «• Bp. 606*08; Crltøring, IX. 185^7 [it>fr. ©p. 909^17, 
af 9^. g. <8. ®runbt»)ig]; £)|)forbring til SKagifier Beut^en, f. 31., @»>. 31M2; 
foreningen i (Boxø 3(mt for firfelig gribcb, f. 21., ^p. 337*43 [^cri ^an« gorebrag 
beb aWfbet af()on>t i goriø*)]; gorflaring i ftnlebning af ©øicert). ^r. Sd\\top ©ram* 
mer« ©entcertning i bette ©lab« 9^r. 459, f. S., @^>. 536; SW^be i ©orø, f. «., 
©|). 546'48; @)>ar til @tift«prot)fl $. U. 372 øller paa ^an« Orb om ©ognebaonbet« 
?ø«nin9, f. «., @p, 628^2; goreningen for firfelig gri^eb i bet fi?b*)efMigc ejaOanb, 
f. 2L, ^p. 744; goreningen i @orø Stmt for firfelig gri^eb, f. SL, @<). 806^07; (6> 
nctring fra ^cegfolf i ^tnlebning af $roop ©rafen« ©ti^ffe „om ©ifpeembebet« 8e* 
tvbning i ben e»)angeliffe «ir!e", 1855, @p. 56^1 [jtofr. @»). 80, af ©rofen]; gor« 
cningen for firfelig gri^eb er iffe bøb, f. 21., @|>. 265*79). 

3 „e5re*@nnb", reb. af ?. CE. ^od^ (Z\l 9«ebacttoncn af „3>anff «irfctibenbc^, 
I. @. 21^23 [cptx. i „©retobcerer mell. ^pne" III. @. 545]; ifirfelig ^olemif, 
nnber 3»oprfe: F. K. K., f. 21., i«r. 19; Sf^Ige ^aflor SB. »irfebat« ,,©amtoitttg^b 
og 9Jetfflerbigbeb" famt ifølge ^aflor ?. 21. genger« ,,@enbebret) 1851" er @ogne^Mroe|l 
^Ifreb ©et^er« irgorfDar for ben i 2)anmarf beflaaenbe IHrfe« ^aaf)*", falff 2cixt 
og eøgn, II. 9h:. 33 [jtofr. 2L «ei?er: „2labent ©ret) til (L ^nubfen", i ytv. 41, og 
<5. ^nubfen« „@»ar", fpb.]; åan toi unbgaoe at mbne mob golfefirfen?, f. 2L, 
S^hr. 34; 2:il 9lebactionen af 2)anff ^irfetibenbe, f. «., ^t. 3S [it>fr. 2). »rfetib. 
1858, 9h. 46, af (S. 3. ©canbt]; ©emærfning beb $af}or ©ep er« aabne ©ro», 
f. 21., ^x. 47; ©r. $afior (J^riftiani før og nu, f. «., <«r. 48; Oienftoor til (L 3. 
©ranbt, f. 21., Sflx. 49, it>fr. 2). ^rfet. 1858, ep. 876*80, af ©ranbt). 

3 ,,'5)en inbre SWi«fion«''!i:ibenbe" (9?oget om ^rfetugten, I. 52*53; grijeb 
nbenfor, Sngt inbenfor *rifH ^trfe, f. 21., @. 62*64; (Snbnn nogte Orb af ben ! 
forrige Slumer anførte ^cebifen af ©irfebal, f. H., @. 69*71; ^irfen og ben nibrc 
2Ri«rion, f. 21., (S. 74*76; ^xø}>tx 2Wt, J)criger bet ©ebfle, f. 2L, @. 81*84, 89*92 
Dg i II. @. 17*20). 

*5tttttbrm (Sard) bebuterebe paa bet fgU S^eoier fom Qlau« i i,*affe» 
^ufet* 17. iD?art« 1762, men traabte fnart efter tilbage fom @ouffIeur. — 
♦ 3. @. ©ergman (f. V ^742, ©fuefpiaetinbe 1765, f V *'?9«; f- 
.rotnertja'' 1796, 1. 371-72, „X^alta" f. «., @. 175.76). — (3ofr. Ooetpou: 
#Æen banffe ©fucvlobø«, II. 6.269, 314, 336, 409, 418, 442, 488.69). 

5tnttbfett (C . • . 9* • . .), cand. phil. (?) 

SD^oralft 2:ri^ne*©eifeber for S)amer tit at ffue inb igremtiben. If^^.1852. 65 

til eoenanfgtte Ooftlagc 2(bn 99. S3.JI.; f* i ©fjelfcij paa golpet 9.J)ec6t. 
1819; v^wi bimittctrt til Unitxifltrtrt 1836; tog f. 31« Otxamtn Qdtium 
(Und.), i bet nxfit 9tar 2ben (Sramen (Laud.) og i gforaaret 1843 
^e'tiamcn Cl^aad.)} \>ax gaiiMbat \)aa Vlminbeligt ^o^piidl 1843«46, 
oetfatie flg fom prioat fl^rafticud v<)a S^ørrrSro 1846; ((r^ furnumetair 
UntnlffQe \7cb Xiø6en^at)nd 8orgen)(t6nino 1845, ))it!e|{g Unbertoge )9fb 
famme 30. 3anuar 1834; ht^tfxtt>t imber QBoIrraepibrmien 1853 et Sajaret^ 
IMfl m^øitebro; bleD SRtbbfr af S)ane6toøf 6. Octbr* 1853; orbcntU SffeMem 
af bet JtgL mebiciiiffe Sefffab 19* Octbr. 1854; bid|?utetebe fer ben mebicinfle 
»octoTfliab 29, Suni 1858. — * H ^848 »ouife Stebetfrfe JTnubfen 
(X). af ^nd ^abSrobet, nebenjiaaenbe $^{I{|) 3uU StO* — (Sutoblo« 
gtapbt, Debføiet Unii^etffretetd til ben aarlige Øtrformationdfefl ubftebte, af 
fLe.€oinmet forfattebe3nbBi^belfedfFrift: ^%f}oma^ ^axt^olin.** A6^. 1858, 
4to, e. 54-56; jofr. 3.99arfobé ,S)en falfi. ©eiflHg^* $etf..*lfl." I. 257)« 

SRøireBro og bend £)mgtt>elfer t fanttar ^enfeenbe. ilB^. 1854. 
uCftl. f. 8«ger- 4. «. V, 197; ,,«erl. Xib." 1854, 9^r. 144; „Sl^t>. ^o|i." f. 3L, 
«r. 148; ,.3)aøbl-^ f. «., 92r. 174). 

VentilaHon af vare YæreUw. Kbb. 1856. (s. „Ugeskr. f. L9g.** 2« R. XXV. 
246-47; ir Bibi. f. Leg." 4. R. IX. 404-05). 

Bidrsg til at belyse Begravelsetpladsert IndflydeUe i sanllsr Henseende. 
Alhandliog for den medicinske Doctorgrad. Kbb. 1858. (f. ,,{>o«))ital9tib.'' I. 
1868^ e.l20; ,,3)agM.'' 1858, ««r. 156 og eoH-galfler« (5tift«Hb. f. 91., i«r. 150). 

3 j^Vgeåkrifl for Læger ^ Zden Rakke^ (Bemsrkningcr ved ^^^^r^^S ^i^ ^Q 
flospiulsrevue^ VII* 141-44; Om Underextreroilelernes Lsngderorhold I Coxalgien, 
XI?. Nr. 10, S. 145-56; Det latente Stadium i Mcslinger, sstd. S. 843-51; Epi- 
lepriens Helbredelighed , XXVI. 34-40; Beretning fra Hospitalet i Barakkerne« 
Til dCD overordentlige Sandbedskomroission, XXVIL 267-71). 

3 j^BotpitaU-'Meddelelåir^ (Cbolera i odenbyes Klsdeboq?arteer og paa Ndrre- 
biMf Hospital, VI. 1853. S. 620-34). 

3 „Xtn 9erling{!e Stbenbe'' (Sør ben (SMM^d^ f^g^ {>o9pttaIet eller 
fn^Ibe i ^iernmet?, 1853, "Sflv. 220). 

3 ,r^i»gteinif(e SD^ebbefelfero.f.t).", ubg. af @. ^rnemann (OadSet^dittng t 
Qffreffer, t I. 9b« 2. ^. @. 25*34; ^entilerned rette $(ab9 og $lfgang«!analerned 
otte IToiifhnttton i Dore »ceretfer, fflb. 6. 3542 [it>fr. „gt^o. $ofl.'' 1857, 92r. 
122]; 9{cfiiltaterne of nogle Unberføgelfer af 30 ^rønbe 6eliggenbe paa St\ihtnf^a\>i\9 
«#m*ro, meb et JTort, i U. «b« 2. *. 6. 114*40 [i*)fr. „©ogbl." 1869, 9lt. 63]; 
Om 3nbfhrønining af frifl ?uft i t^cerelfer t)eb ^cdp at 8enttIotion9obne , fflb. 
6. 141*151). 

*Jtnitbfnt (V^ilip Stilitti), ©ibflanførted <&aIobrober, naflorlb^e Siøn 
af *et. «b. *. og 6op^. gfreb« Dppen^eim {f. t 1766, * i Ahi^. 
V 1787, t V ^"^»S [en i Xhlfym ^ i779 iø^t 3pbinbe SuWt^e O.], 
N< 9aber t>at i^iøbmanb i <$amBorg); — tog i ^pril og Octobec 1813 66 

bm |>^t(eIogi{!f og ))^Uofop^{|ff dxamtn, ^iiit meb nctfi6ebf}f, benne meb 
Bebfle S^arofteet, og 13. ^pxil 1816 ben juribiffe (gromené t^eoretlffe 2)eel; 
$rocutator 4. &eBr* 1820; 8anbt)(rfendcommidfau 8. 9ug. 1829 (ben ^«m 
i benne (Sgenffab tittagte SRang meb JTammrrraaber Meo ifølge (and Snføg« 
nlng fat ub af «raft ut) fgl. fRefol. V ^850). t * ^^t»t>n 13. Dctobet 
1850^ — * 1822 3uUe Sance, f. 3"fc^I«fi. t«"« 6ipf!enbet>arn (f. i 
Sthf}. V 1791a), Stjiaingbattfi af ftteberif IBubo. 3., (Sonttoletir t)rb Vøf!« 
flenté^ufet (en @øn af ©ognepræfien til 3^bf!rin) og 9?alfølifle, So^anne« 

3* og 2)orot(ea ; f . i 3J?bflTup | 1759, f < «^^- V® 1808 b), 

og »ooife 5(ugufla f. Oppenlf^eim (f. | 1767, f * ^^ V *'?98). — (3ofr. 
„Wnbeblabe for ^^edooianere« ^liaorg ttl førfie (Samling", @. 208*10, af 

3 „gcebrefanbet" (Xtenbc 3lction«'3nb(cfg mob 3. g. Oi^bioab, fom Slebodeur 
of ,,gabrclanbet", i«arg.l844, 9ir.l657 og 1691; jtofr.iRr. 1600, 64 og 66, 66, 79). 

3 „ti^ben^atondpoften" (i9S3taiam og @mma, 1847, 9lr. 79). 

3 ,,3)en ©erringffc Sibcnbe" (»ug. gol!c»«6ntng i 3t?llanb, 1849, $«r. 65, 
ZiUxQ, 110, 11). 

D^yte og Sange (i ^Mindeblade for Herlovianere*', 1850, S. 24, 67, 68, 69, 
73, 79, 95). 

*jtntii)feii (9ladro*) tog 1816 banf!>juribt{!(Sj:amen(.ærqbem,' „Sitl"). 

♦jlttttbjhttp (^eb» 9ltelfett), f. i ^nubflnip Jjeb QSiborg 31. 3anuat 
1781, 3)ane6togdmanb 28. 3anuar 1813. 

Jtnntl^ (Sfteberif SRarcud, Se^négreoe af), ®øn af Jtammer^etre (Sggett 
S^tiftop^er, ® rroe af JT n u t ^, confi* Qtmtmanb ooer ^ggeidbuud %mt (orlD^e 
@øn af ©e^eimeconfetenceraab greberif ®reoe af A«, til Jtnut^enborg te, og 3uU« 
ane 9»ariet).2»fffHng) f. J 1786, f V ^813, f. »engnitf'« .Sanu«nut^% 
@.5) og Jtaren f. {Rofenfranl (enefie 2). af ben iJØdt'd .aX^ateciaUei" 
mt. 138 anførte ©tatdraab ^arcud ®iøe Si. og 91malta t>. IBarner; f« V^ 
1792, * 1811, t V 1837 c) — f. i (S^rlflionia 11. 3anuor 1813, ar»ebe a) * 1. 1821 (men fepar.) @etoerin ®reger9 %anøt, bato. JTammenraob famt 
Slotb' og (Sonfumtionø'Snfpectcur i ^xU (albfle éøn af (£onfumtion9<^3nf)>ecteur i 
9{oc«Iilbe, ^ammerraab 2anfit @et>enn g. og 9Karia SD^argr. f. 8ange; f. i grebe* 
ri!«funb i 1781, t t 18f>5» i^i^- i?engni(f« ,Afauge eeto. ganøe^). 

b) * 2. 1798 SWarie greberife ©tunbre (f. i ^6^. V 1765, f fpb« J 1829), 
2). af ®alanteri(^anbler S^que« @. (fra Stngermnnbe i ©ronbenborg) og ?lnne 
SD^arie f. giflaine (fra ^mborg). 

c) • 2. 1815 €arl greb. gerb. «ili. «I6r. ^altenborn, ©enerolraojor, 
C^euerolobiutant for ben norffc fixmtt og d^tf for @enerolf)aben te; f. i 
2)rammen -,\ 1784, f i CEirifliania J 1832. (jofr. i«orf! gorf atter* Sejitcn, 
A ^. a 331). 67 

fct»|tattt ftnut^en^oTQ og ttt ?fr^enfelbi!c gfbefcommfø eft« fin Satfatct 

10. Dctobft 1818 , DpDwøeé of f!n gobrr« @t>OQtt , @ut> ^t)am ffiil^. 

Koltfe-, ptloat blmittrtet til Unii^cTfltetet 1829, tog f. 9(. (Sramen artium 

(Uad.), i bet paafølgenbe ^ax 2ben Qtxamtn meb Ubmorrfelfe, .famt 21* 

Ccth. oft 14. 91ot>br« 1833 ten Iat{n{!«J[unt)ifle (SmSebderamend t^eotetiffe og 

riftftijk S)eel meb <U^ar« Laudab.; hU^ 9Iufcu(tant i IDimtionen for @tatd# 

pen og ben f^nfcnbe $onb 1. fSJtatté 1834, betejfle i Sorening meb nut^crtenbe 

U^mtigft- ^ini^et ^all ^^bfflanb, @d^h)dg, Stalien og Sranfcige 1834*35, 

jif »i^big^ebgbetiOing 2. Secbr. 1836 og ot)rrtog UBefl^reirm af f!t £«^nd« 

øobl 1837 , bceltog i ben ^ore Sfattebct^iQingdpetition 1840 (fif ^etfor en 

N^ig ^tettcfattclfe), anlagbe QSanb^oIm ^abn 1841-43, 6(eo Sffeblem af 

Sfaiibo Vmtgraab 184*, gjorbe en Sieife ti( (Sfnglanb 1843, ubncront til 

itammet^etxc 18. ®eptBr* 1843, fif 12. a^artd 1845 ben førfie ^tminq 

ta at bortaiQcfaØe (og 20. Octbr. 1849 til at bortforfge) ©reoffabetd fBøntitu 

gobd (^9iUe ^an ogfaa beni^ttebe)} t^ar i 846 Q3ice>il}r«flbent, og 1846 

Stsflbent t>eb Sanbmanbéforfamlingerne i Sianberd og Obeufe; bU^ S^eblem 

af £anb^uud^oIbningg«@eIfIabetd lf!e ^UgerDj^rfningØcommidfion 23. 2)ecbr» 

1846, ^Imtmanb i ®orø %mt 7. Srøai 1847 (fra | f. % at regne), tiQige 

fVeblem af Untoerfitet9«S)irectionen famt Ot^erbirrcteur for €oro SIfabemi 

31. ^ecbr* 1847} — oalgt til Ifle @up:pleant for @<ebegaarbde{erne i Saa« 

knNgfalØtrd @tift t)eb JØfiifterneØ Srcrnberforfamling 10. Septix. 1844, 

nfbte i (Roeøfflbe 1844 og 1846 (f. »Scrbrél.'' 1844, ®p. 13, 486), 

2bfn etanberbeputeret for famme 23. S)ec6n 1846; Ubenrigd'!P?inifler meb 

9aal<rg tiflige at obertage ®ageme unber bet fleøoigs l^olf)een#, lauenborgfle 

CanceUi 24. Sffartø 1848 (entlebiget efter ^nføgning i 92aabe 15. 92obbr. 

1848, it>fr. .Danne»<rfe- 1848, SRr* 160; „gabreL* f, 2l*, mu 296, 98; 

,ilpo. qJofJ." f. a., flir. 278j »JTb^pofl." 1852, dlx. 248); ©torforø af 

S)aaebroge 3. 3uni 1848, @torford af fl>lorbf)Jemen 10* 3nni 1848 (meb 

føL ^iOabelfc t« at birre famme ^ 1848) og Sat! lll.'d Orben (meb fgl. 

^Oabelfe fil at bitre famme ^^ 1848)) fonget^algt Sfligébagdmanb 16. 9}ot)br. 

1848, 9?eblrm af 8anb6ocommi«f!onen 9. 3ebr. 1849; S^ebinbbl^ber til 

Oinrettelfen af »Qrebitfaøfe til @eIoeJenbomd Ubbrebelfe" 23. ^pril 1851; 

SoT^anber for «erIufd|foImd @fo(e og ®obd 3. ^ugufl 1851; golfet^ingl« 

nmb for Siøien^a\>nA 5te iBalgfreb« 4. ^ugufl 1852, gjenoalgt 26. Qebr. 

1&53 (f. .Sabrel." 1853, flir. 45); gjorbe atter en Sftejfe ti( 3talien 1853# 

&4; feinbéil^inøemanb for 9be Sanbøtbingøfrebd (Sianberd) 2. !røarté 1854 

(f. Sanberé amtéaoid 1854, 9h. 87) og 2ben iBanbdtf^ingdmanb for 5tf 

tMblt^ingéfrcb« (?aalanb og Salfler) 20. 3uni 1855; mi»bte i ben 4be 

nNtf. Miøébaøft i^ og 2ben Sedfion, paa titn 6te og 7be orbentl. Øligd« 

^, famt pati tni ooerorbentlige Sligdbag 1865; grormanb for S)id€onto^ 

5* 68 

og SaanrBatifen i ^Ifiaxiho 29. 92o)76r. 1854; ©upplrant i Stigdrrtten 31. 
Srøartd 1855 (til V ^^^^X ^iMm af dttgdrettrn 16. ^ug« 1855; Qøbte 
<$ot)ebgaaTbfne Ul^xup t>t\> flRantrrØ og (^^abgaarb \>tt> Sfioe i Sull 1855, 
®x(it>hatttQaatt> )9eb a^i6orø i S)fcbr. 1855 (^aobe tt( fotffjeaig £ib fiøbt 
fotfficttige anbre Gienbomme, fom f^an bog ttlDeeld attrt ^ai^be folgt)* t i 
«|rtfn^o»n8..3anuarl856. — * V i837«areii Slotte (f. fj 1815), 
S), af AammeT^fne , Sontre-^miral @arl ^bolp^ 8R« (nafiarltpe @øn af 
(Elatdraab $l^ge 3edp. Øt. og Xaxtn Q9iørii; f« paa 3:)^bifrggaarb ^ 1767, 
t i ^fc^mi V^ 4834, it?fr. .IDagen" 1834, mx. 185; Slrd^. for @ø\>(tU 
XI. 119' 144, 280*320 [ffftffiU aftr.] , famt grngnitf'å. .&am. Øloi^f*, 
®* 6<7) og ærnebicta (IBrnnv) Ulféfpatte de Xnxtn (3). af ©rnetalfrig«' og 
^SmitaHtrté'^ommtdfatr Soutd de %,, ^olbinfpccteut t^eb JØrefunbd i^olbfammft, 
oge^atlotteeiifab.f. itllngfeibt; f. i «elf!ngør | 1790, *ffibØ V 1811). — 
(Sfifftologi [ocb 3. 3. ®. aBegcner] i »otL^Salfterfi ©tifWttb^ 1856, 
lRr.21, 22, 23, 25; Q9iogtap^i i gr. ^Barfobd »^anfl 9)igdbagdfalfnber% 
I. @. 26041; iofr: ^QSeD Jtammer^errr, i^tf^n^xtDt greb. 9ftarc. Jtnut^ 
æifcrttelfe i ^olmend StxxUé Saprl ben 17Df 3anuac 1856' [Xaltx af @ube 
og a^iinter]. jlb^j. 1856. 26 ©• 8.; „»abrel." 1847, fJlx. 111; 1856, 
flflr.7, 14, 16; »^IDagbU« 1856, 97r. 7, 8, 9; »^txUXit.'' f. «., Øir. 15; 
f^lDannetjIrff" XIX. mx. 8; gr. ©arfobé gortota. af g«bt. *ifl. 2. UOg^ 
©♦ 86748; „!«orb og S^b-«, S^. «. 1856, I. 6. 56-70; [^ijloo'é] 
3nbbi^beiredf!dft fra ^^rtlufé^olmd Iterbe @!oIe 1856, @. 11; Ugrfh. fot 
i^nbmarnb 1. 1856, @. 329; ^engniifd „gant. t). Jtnut^", & 6. — 
$OTtYait, efter $^otograp^i lit^ogr. i hegner A itittenborffé Kt^ogr. 3nft 
Stbf). 1856). 

Beretning om Herlaføholms Sliflelscs oecoDomiske Tilstand ved idid Til- 
trcdelse som Forstander. (Dat Herlafsholro , den 15de September 1851). 2 
upagiDcrede Blade i 4to. 

©Ict&elfe ti( $ce(gerne i ^iøben^at)nd 5te SalglrebS (om f)an9 Optraben poa 
»Hg«bagen). åhlf. 1853. 

3 ©ci^omo*« ,Æanff Ugeffrift, 2ben dtotlW (Om bc fle«mgffe gcrjolb t 
Slulebntng af en Srtitel i hamburger 92eue 3^i^ung, t II. 9?r. 39; ^emoerfninger om 
@agen angaaenbe 9{egerflabemed gngik)elfe i ben ftbfie dtoe^filbffe ©ttenberforfamftng, 
VII. 9h:. 163 og 164; jbfr. @. 156^, af a g. @^o»to). 

3„9^V(SoIIegial*it:ibenbe'' (^lon til et^lcabemi i©orø, 1848, ©.52^55,56). 

3 „3)en ©ertingfte libenbe" {Zo ©frioelfer til 3feboctenren, 1850, 9h. 19 
[og t „gcebrel.^ f. %., i«r, 20] ; goefletoccf en paa ^erfuf« jf olm« ®ob«, 1852, 9tx. 304 ; Xole i>eb 
Salgmøbet t iTjøBen^otn« 5te 2>tf}rict 22. gebr. 1853, i 9arg. 1853, 9h:.46; etrit^elfe 
til £)oeiret«)>roan:ator 2eoinfen om gceftet^afenet, 185^ ^. 135, iofr. iRr. 136). 

3 „^oUanb.galfter« ©tift«*2:ibenbe^ (©dg af gofkgob«, 1852, 9hr. 51; 
optr. i „9fmuet)ennen'' XI. 92r. 44). 69 

3 pFmdreiandmi'* (Aog. Salg af Fæstiegods, 1852, Nr. 67 ; Beretning om solgte 
Baodtrgaarde paa Lolland i Aaret 1&'>2, i Aarg. 1853, Nr. 21). 

Cn Starffnioelfe, bat 7. SWart« 1855 (i ?engnicf*8 „gor^anblinger om be af ©i* 
^ ^ "$. 9{e{en og ^npmt b. 14. 3ult 1624 funberebe gn)>(abfer i {^er(uf6^oIm« 
etett- «t%. 1856, e. 1012). 

Slibe el (nteb ^r. Sorfob og ^tit\ttxtt9%bt>ocQt 3. i93. 2. (£. (S. IGunljen) i 
Scbactionen af: ^^en banf!e @ag i ben ^(edbtgffe @tcenberforfamItng 1842. 
Ub^ af Acmtteen for ben f[e«t)tgffe @u6ffnpHon." Sth^. 1842. Stnon^mt; jibfr. 
Ilt ».greb. »arfob, euppitm. I. a73. (OTg. ^att. ?. 3. 1844, I. @. 599); 
~ famt t: Setcentntnger afgttne af ben, til at unberføge be mellem ben forrige 
tBcfijKlfe i ^amfunbet for ben banffe Jiteratur« gremme og (5anbibaP?ebin fleb* 
fusbae Sor^onbltnger, nebfatte CTomttee. ^h^. 1846. 16 @. ft 8. 

Jtstt^cii C^* •••&♦•••)• 

at Saifen^nué. 9^ogIe Semcerfntnger om 0)>brage(fen of fattige og forcelbre* 
Ufe 8ønit fom løeb ®^oIera'(S)>tbemien ^abe mtftet bereg gorførgere. 9(ar^uu8, 1853. 
14 6.8. UCerr. Xib." 1853, i«r. 288; ,,gabrer." f. ST., ^v. 299, af ^; „2)onne* 
•irfe-' XVI, SRr. 262; jbfr. 5lrt. (Sl^r. (S^iriftenfen iWøHer). 

9ni»Kgning tit 9{obfrngterg og ^aalarter6 2))9rfn{ng til ^reaturfober. 
Sfiw, 1859. 24 @. 8. 

^Ihtitffeit (aRarfUittd), bøht 25. mai 1762; conflitueret fom $oIiti« 
nePcr i Jtb^bn 3. S>uU. 1799 C^I ¥ ^^00); iBitfebommet k. 3. iD?aj 
1805, birfU Sufiitdroab 12. 3uU f. «., (Statdraab (meb (Rang i 3. X\. 
^. 9) 3. (Septhx. 1839, f « O^enfe 14. Sanuar 1847. — ♦ 1789 TO. 
«. JTnu^en (f. i «b^. ff 1764, f i Obenfe V 1848), 3)- af J^jøb- 
■anb grrifbrit^ jt. og (Secilia Srøargaret^a S(* — (3oft. O^e ^^omfend 
*jil 1847, fnx. 11), 

SUå^ (®airtel), dDfte ®øn af ^i^atl S(. (en ®øn af A«mner 
®ahtcl (å^rifienfcn St. og 3o^anne må)€\é\>.'j f. i fRi6e f 1759, aoUega 
beb attbe @!o(e 1782, t^tol Sanb. | 1783, reffb. dapttlan i @rierbef j\ 
1789, Sogneprflrp i S)i»prup V* 1791, f ¥ ^821, ibft. %i)om^ «Ianb. 
(^tfcietn, om (Ribe (Sai^rbralfT. I. 50; ^^aarupd forbr. »J2efr. 1821—26, 
6. 499'900; «enanitf« „m^atl Stod)\ og .garn. »Btorfon", ®. 7-8) 
og Sarbata Agnete f. ^rotfon (ælbftr iD. af $robfl 3o^an $et. 18. 
eg Snna Qtlifai. f. ©ebel) f. i 5)oflnip ^ 1758, * 1790, f i 3)ofirup 
V 1828); — f« i S>9^xnp 3. Qlug. 1792; @tubent fra Øiibe Sat^ebralflole 
1814^ tog i trt nafie 9at 2ben (Eramen, Hgefom 20. SuU 1819 t^eologif! 
Ittr^atl meb d^ar* Laud.; aflagbe 16. ^pril 1820 ben ^omiIeti{!e og 
^atec^etiffe $rfbc, og rr^olbt fot ^itn lf)e S^atafteer meb Ubmcrtfelfe , for 
^nme l^c a^arofleer; Meb perfonel SapeUan i 3)øf}rup 21. 3uni 1820, 
SeønepTflr^ fantme^bd 28. IDecbr. 1821, HQige $robf} foc Søbe bft ^a^Ai 70 

tønøcr ^txxttn 31. 9iuQuft 1832, ØlibDer af SaneBroge 28« 3uni 1840« 
Tl€\>lm af mht Simtøtaab 26. fiffattø 1842. — * V^ 1822 a^ettonella 
Si nb (f. paa (E^r{fliand^at)n V 1796), 2). af 3ff nfrsmmer SNfiian grtrbfc. 
S. 00 ØteBeffa f. Sgrenfen (f. 1763, * 1786, f paa G^^rifiiand^aon f 1814). 

— (3tjfr. »engnW'é »Sam. ©rorfon**, ©. 7, og „Wlc^* Stod)"-, »3)agM/ 
1857, 9{r. 183, ang. <&i»jtit)dig^oIl)eIfen af ^ané 23 ^ard 3u8i(«um). 

^emøerlntnger om 2)øflni^ @ogn9 ^rbetbd^uud. 9{tbe, 1836. 

afflebdorb t>th ®rat>en (i 3. IB. 2)augoorb«: „Z\l SRinbe om 9tf!o|> Xage 
aRilfler", «6b. 1849, @. 3840). 

*Stoå^ (Øeorg ^ettrif) fiøbte ^rubd^olm i Staiibeté 9lmt 1844. — 

* Srøatla ^axQxetf^t ^3ent\)ta St^man (f. i ®IodIunbe paa Saalanb y 
1794), n«fii>ngfte 5). af fPrcrflcn 5lnbtcaø «. (t i ©roélunbe ^ 1799, 
62^ %) og 3ba @or^ie f. JTirlfcn (S), af Otganff! Ooe St. i m\f^€t> og 
«atfn f. 3uP; f. 1762, * i i^J^ftfb ^ 1787, f * OT«^Po» V ^844). — 
(3bft. «engn{(fl „gram. «iclfen«, @. 2). 

^Jtoc^ (^and ®ftrtf}o|il^. 6Ierd), <Sør\ af 3ubeaaterfn <&• $. Jt. 
(en ®øn af IDegnen 3eppf ^Oanfrn Jt* og Sat^t. Sl^agbalene SBitø; f* i 
Saflrup »eb ^aberSlco V 1723, ll^eol. 6anb. \^ 1748, tef. Sapettan til 
S^ønfilQebb)^ og 9{ønf'^ldIeo paa Saiper f 1751, aDiungetet og fuccebecenbe 
@ognfpr(rP i ^orbeløt) og Salfrrdlob f 1765, t)irn. Sogneprorfi ff!b. Y 
1766, t V 4806, ioft. 3. ©arfobe „3)en falfl. ©cifll. g}erf..«ifl/ I. 
196'99, og @tamtablen, fftb. €. XYI.-XXIV.) og ^an« anben ^ufhu 
Sucie f. Olfen (I>* af Ajøbmanb Olfen i ®arfiøbing, og gfafiet til (Staten 
taab, NoUr. publ. ®. .&. Olfen og (Sonfevencetaab % ISUc^eroIfrn; f. 1741, 

* i ©ajrfjøSing V 1757, f * *orbd»o V 1797); — f. i *ortelgo 4. 
aWartl 1774; blro fat i in^fji?bing ©fole 12. 3uli 1782, ©tubent (Laud.), 
tog 1791 2ben Q'ramen, og 13. 3uU 1795 ^ttte^atd, <iflagbe 28. Sitti f. % 
ben ^omiletiffe og f. 21. ben foted^etlffe fPr^oe, begge meb bebffc Cbarafteer, 
og flob berefter fin Saber bi oeb ^oné (£m6fbé»5otretninger; Meo reflberenbe 
dapeflan I «&orbeI»b og galfetéigo 1. 3uni 1798 (orbineret ^ f. 21.), Sogne« 
pxctft fammeflebd 1. 2(pTt( 1808, (Sonflftotialcaab 28. Octbt. 1836. f 18. 
3uU 1847. — ♦ t JTb^. f 1800 8auren|e Warie ©un^en (f, i Sbf). 
V 1781, t < ®»nber-«itfeblj V 1854), 2). af ^iépaåjtnx og ©tabø- 
mcrglft 3o^an 99, (f i Sthf). \^ 1807, i fir 79. 21.) og 2lnna ©olette f. 
©anbgaarb (f 1782, 31 21.), famt ©oflet til 3o^an £ubo. ^eibergfl Wobet. 

— (3»fr. 3. gSatfobé »3)en falft. ®ejfW. OJerf.-^ifl/ 1. 199, og ©ramtatjten 
©• XX..XX1I.; &r.®arfob« „3)anm. ©ejpiig^." I. ©p. 210; II. ©p. 88; 
^93ed. »b.* 1847, 9f?r. 190). 

©onben« ©retobo g. 2. Ubg. 1839. (i\>U- SWarcfmann'« gortegn. et>. ©fr. f. 
^ mgmatib, 0. 47). 71 

3^Uben^at>n9 ^filbert'' (Dm bet banffe @prog9 Stetffntning i bc Icerbe 
ew«, 1^8, gir. 4, iofr. Sftt. 5, @j>. 72 [af 9^.?.9^i«feii]; S«r. 14, of 3.S.»erø, 
%,18;?lh. 31, af Stoåf). 

^iaI|loU i October 1822; @tubeiU (Laud.), t^rol. San^* 27. 9I^rU 1830; 
afUgbe 29. SAattd 1832 6aabf Den ^omiletipe og ben fateti^etiffe $røt)r, 
^ meb (Sbar. præcipoa laude dignus, benne meb Laud.} Qtbjunct 31. 
M 1830 , qjtafl i bobber 4. 3ult 1834 , i @ønber«Jttrfe6)^ 18. ^ugufl 
1S43. — * 1. V^ 1835 «. SU?. 51. ^ateliue (f, i *ol6ef V 1813, 
t i €ønbet-5titf e6i^ f^ 1846), altfle^. af 3ufiitØcaab, (Ribber «and Subbig 
6<^ielbeTup $., 9mtdfoTt9aItec for ffalfierd ^mtfluebifirict (en ®øn af @foIe« 
l(rier og Organifi $eter $. og Aaren f. »gagrn; f. i ^oI6ef || 1783, 
t i 9{pfiø6tng |). S* r^a ^^49, iofr. @elmerd 9^efr. Sml IL 445 47), eg 
Vetrea f* Søeborg (3). af fPror^en $etet @. og 3nger STOagbalene Sarbara 
f.SRnb^e; f. i«agefteb ff 1784, * 1812, f UnoQcbfng p. g. ff 1846). 
^2. V 1850 9lnna Oline qjareliuø (ben gforriged Søfierj f. i mt^^ 
fjfbmg D. %. V *823). — (3bfr. 3. »arfobl „iDen faip. ®eif«. $erf.- 
iifL' h 237.38, og ©tamtablen, &. XXL). 

C^n 9btoarfe( imob bc falflc $ro)>^eter. (Siftrvlt nteb nogle goranbringet 
t% Xilbtg af ^oHanb« Saiperd ^ttftdtibenbe 9?r. 179^80 for 9aret 1851). 9?9fiøbing p. g. 
1862. 20 @. 8. (libligcrc optrptt i „gipo. ?op." 1851, ^x. 226, 29, 40, 59 og 60). 

frcebifener af Xlf. Slrnolb. Ok>erfatte fra (Sngelff. Sthff, 1855. (,,Ugefrr. 
f. b. eb. ,»." V. 223; „3). jtirfftib." 1855, ^p. 295*96; „eoa.^gaIf!er« ©rifWHb." 
1865, Jtr. 74; „a)onnet>ir!e'' XVIII. 9lx, 105). 

3 „3)anff lUrtettbenbe" (@oar paa en 3nbbenbing mob 5:roe«Befienbelfen« 
Olnmbeitg^b, IlL 429 32; ¥r(ef)e*9ri^b, 1855, ep. 333-36). 

3 p Fædrelandet'* (Om Udkastet til en Grandlov, ang. /rKirkens Forhold til 
Stat«i., 1818, Nr. 328). 

3 ,r2)en »crlingfte Xibenbe" (3)e banffe ?r«ftelalb8 (SmBeb«fnbtccgtcr, 
1849, 9h. 70). 

3 ^8oIIanb«'gaIfter« etiftdtibenbe" (Om SWormoneme, 1852, 9tc. 16; 
9ptt. i „fUmueoennen" XI. 5«r. 20). 

3 „»nbftiften^ ubg. af g. (g. »oifen (Jablepengene og gattigbcefenet, i III. 
11M21; SWnntene, IV. 513*37). 

Jto4 (So^att Sttn^eii), Sibfianføtted albfie Srober; f. i gfalferdføo 
3. ^tii 1804, ®tttbent fra 92)^fiob{ng Qat^ebralffole 1821 (Laud.), tf^tol 
Canbibat 12. Sanuar 1826 (Laud.); aflagbe 21. Oct6r* 1828 ben ^omi« 
letifle og fated^ettffe $røue, ^iin meb S^ar. Laudab. é: quidem egregie, 
temie meb Laudab.; Bleo confiitueret fom Sorrer beb Sti^fiøbing (Eat^ebraU 
{ble fM 1. ^rtt 1826, ^biunct ffibd 25. 9}oo6r. f. 91., ®ogneprafl i 
Uimp i Sf rninølr^n 4. 3unt 1830, i @rier»ef 26. 3uni 1842, i <&oi(«f«^ 72 

og dalUxéUt) ))aa Sfal^er 10. «ptil 1856« — * f 1831 ^ttita q^oultne 
5:aarninfl, ^nnl ®ø|fenJ)r6arn (f. i ©uttrrup || 1806, f < ©^Kt^^^ ?! 
1849), ijtiflfle S), af S'Jiel« $ouIfcn 3:,, ©oflneteijn for 33uttcrup 09 3:ut)fc 
fomt ©folelctrrr i Suttrtu)) (en ®øn af ©floejer fSot^el 9}{rlffn 09 9ftaten 
©ørenfib.; f. i Wnbrnip, ©lert ©oøn, *abertlc» 9lmt, yV 1774, f ¥ 
1852, it?fr. »OTotb. SoIfrfFoIc" i852, fif^r. 14 09 15, famt 3. 39arfob« 
galjl. ®eiPI. fBfTf.-*lj!. I. ©tamt @. XXIII..XXIV.), og S>oxoif)ta (glifab. 
f. StQ^ (f. i ^otUUi) i 1780, ♦ 3% 1799). — (3i)fr. % ©arfobé gal^ 
©eifH. fPcrf^-^ifl. I. 123, ofl ©tamt., @. XX.-XXI.). 

3 „2)annc»ir!e" rø Seebactcurcn , I. Sfh. 43; tillag til ^aftor ©eltocg« 
mctttjeret ^veU\t i ^fotmeBogdfagen , XV. 9^r. 148; (2ft Drb cm ^aftor gtbigcr« 
8øt>ert)og«Ia«ning, XVIII. 9^r. 103, jtofr. 9ir. 104). 

Jtoc^ (Sol^antted ®eorg @KodX ©i^n af ©attnrr 3o^an !D?artin 
Xr, f. paa Cebtebotg 24. Scbruar 1821; bimftterct fra (Rofefilbe C^at^ebtal- 
{!oIf 1841/ tog f. ^. Qxamm artium, i bet paafølgenbe ^ax 2ben (framen, 
og 4. 9}ot}br. 1846 t^eologif! ^ttejtaté, famtlige meb (S^at. H. ill.; aflagbe 
4. ©eplSr. 1848 Saabe ben l^omfletifFe og ben fated^etlfFe $rpoe, ^iln meb 
S^at. Laud., benne meb vix Laud.; 6Ieo petfonel Sapedan Oeb Srue-jtirfe 
f 9(at^uud og «eodpitaIet ffibd 25. OctoBer 1848, t)algt til ©ognepT«^ i 
»urfa? i iTønbet Slmt (meb fgl. ©tabfffjlelfe |) 1851. — *©fegfriebe 
aiofaUe 3:offt (J). af Ooetlcrge qJebei gjeberfen X. [Jufr. IIL 389.901 
og æolette <&elene f. a^oaer; f* i Sthf). ff 1822). 

^erre, til 3)a paa benne 2:ib oprette 3«rael 9iigct? ^rcebifen toeb ?r«fte- 
conoentet i SJ^øgeltønber ben 6te ©eptember 1854. ^B6. 1854. 20 ©. 8. 

iBibrag til l^eb^mmelfen af ben ttctelige Xilftanb i iRorbfIe9t)tg før og 
nu. (©arffilt «ftrvf af „2)anneoir!e"). «&aber«rco, 1858. 27 ©.8. (jittfr. „5)ogBr.'' 
1858, «Rr. 132). 

^ontoppiband ^ebfager, en ©amiing af 118 celbre og n^ece ^falmer til 
«irfe* og ©toIeBrug. Sønbcr (tn?ft i gfen«Borg) 1858. 100 ©. 12o. 

3 „2)en ©erlingfte 2:ibenbc" ((5t ^ar Orb om Dr. a^nbelBac^« feneftc 
Dptrcebcn, 1851, ««r. 78, jofr. «Rr. 82, af ?(. ®. aiubelBac]^). 

3 „©ubftitten", ubg. af g. (g. ©oifcu (S3ee (gber, naor alle SWenneffer tole 
bel om (gber!, i IV. 1855, ©. 694*704; 93or()erre« ©iBetlæSning. ^Præbifen oeb 
„bet tonberfte »ibelfelffaB«" iWrbe i lønbcr ben 1. Suft 1857, i VI. 1857, ©. 627*639). 

3 „©lesoigffe ^rotjinbfialefterretninger", ubg. af g. JJnubfen (2)en 
meHemfledotgffe ©lette og ben« iBeBoere. Qn ©filbring, normefl grunbet paa 3agt« 
tagelfer i »urfal og tilgranbfcnbe ©ogne, i ipe ^efte 1858, ©. 59^84; f. „2)agBI.*" 
1858, yiv, 237). 

3 „Fædrelandet* (Mere om Præsievalg, 1858, Nr. 299, jvfr. 1859, Nr. 5)* 

Stoii (Sorgen ^ottfen), ©øn af ©fiB^B^gmeflec Søtgen ^Oanfett 
^ vg^nne datptint f. 3}oltferfen; f. (D^bt V) ^^87 paa (S^ripian«. 73 

^9nj lattc ^ømmerprofféfionen, og oanbt 1809 Jtoufl^^fabrmietd f}ore og 

fldahc €ftt>mebaitCe, 1811 hm minbre, og 1816 ten flore ©ulbmebarøc; 

jif 26. 91ot}bt. 1817 ^iifagn om %fat>miM 9irifef)iprnbium i 3 ^ar^ op^ 

(dh jlg, unl)exfl#ttct af brtte @tq)enbium og be fgl. Smantfer, I larngere 

%^ i StaUen oq gif bfTfra HI (Srafenlanb; brfnøtr brrefter Sicilien, Sronf« 

i^e og (Snglanb, og )9enbte tilbage 1822 (iofr. Siunge'd ff»Sit«#, ^unfl« og 

^atetbU" 1822, @. 90)} Slet) ubenlanbf! S^eblem af Wabemiet i 92eapel 

i. 9{attg 1821, ofbentL 9?eblem af ^onfi'^fabemiet ®r. I8ucca i 8tom 20. 

Octh. f, %., otbentr* S^^eblem af Jtonft-^fabemiet i 9Ioren| 15. @ept5r. 

1822, ^greett l^eb Aonft'^fabemiet i Sti>^\>n 30. S)ec6r. 1822, ^ofbl^gmeftet 

og 9)^gningéinf^ecteut 17. 9^a{ 1823, ^eblem af 3lDminif}tationen for IBpg« 

mn9«)}afenet 22. SVartø 1827, dtibber af S)aneBtoge 1. dlo\)U, 1828, 

tiirffL Sufliteraab 1. 9lugufl 1829, STOcblem of Jtonft.5lfabemict 7. SWarté 

1831, benaabet meb 3)anehogdm(enben(d «&aberétegn 22. ^al 1831, t)ixUl 

(StatdraaO 3. Vug. 1832, ^Jrofedfor i Vtti^itrftur t>et> Aonf)«Vfabem{et 23* 

9ait« 1835, Sommanbeur af 3)ane5roge 10. 3uni 1841, 2)irecreut for 

iton^'Vfabemiet 1844 (til 1850), ubenlanbf! WiMm af JTonfi'^tfabrmift i 

6to<f^eIm 26. @ept6r 1845, Gommanbeur af 8Bafa>Orbenen i ^riflantrr 

(meb !gl. Sittabelfe til at Såre famme y 1846), Sonferenceraab 30* ^axt9 

1848, IB^gningd'iTirecteur 16. 3anuar 1850, entlebiget i Staabe og meb 

$enfion fom $9gningd«3)irecteur og $rofedfor beb JTonfi^Vfabemiet 19* 

»ecSr. 1855. — * 1828 3b a ©ulff (f. iAS^. |J 1806), 5>. afSontre. 

Smiral, Aammerffene $eter ffreb. 98. (f. III. 626-27) og «anne <&enriette 

f. ffirinSoIt. 

3 „i(irSenSatond|)often'' (g-oreløStge SemÆrfninger toeb bet i J^^Sen^abnd« 
hoften fer 1839, 9Jr. 15 mebbeelte Ubbrag af (Statdraab (Sd^afferd ©frift om IGroIceg^ 
ntngen paa kongen« SR^tort), 1839, iWr. 19, jtofr. ^t, 21, af g. d. ©d^affer). 

3 „gcebr elanbet" (2)ocumenterfbe 0<>(^«ningcr om bet af aWurmeper (Sapitain 
6tSSern i 9artt 1842 paa ^anft^olm opførte gt^rtaarn og fammed Om« 
øgning t Såret 1843, meb en lit^ogra^^eret hegning. VIII. 0. 4to, i gøIgeSIab 
1844, Kr. 1683, it>fr. ^. 1686 famt gøIgcSl. 9^r. 1763, 3)ecSr. 1844, 22 @. 4lo, 
of O. m. ©ibSern, gøIgeSI. $«r. 1771, af ^oå}] 1845, Sanuar, gølgebl., af @iS« 
bern, Jtt. 1794, af ^0(^; 1845, geSr., gøIgeSf., af @iSSern). ' 

Støå^ (Sørgeti ^attfett), ®øn of n^øanførte donferenceraab 3ørg. 
«. X.', f* i JtjøSen^aOn 12. 3uni 1829; bar IDifcipel i a^etropo(itanf!oIen 
fra 1. OctSr* 1840 til 23« IDecSr. 1845; bimittrret til Unioerfltetet af 
UnberSiSIiot^efar «6. ®unborp^ 1848, tog f. 9i. d^ramen artium (Laud.), 
og i bet nctftt 9(at 2ben (bromen (H. ill.); t>ar 8«ret i 9?atur^if!orie t^eb 
ben fiøttn^awft i^Borgerbi^bfFoIe 1853*55; hU\> con^itueret fom l^rer tjeb 
ben (irrbe efole i Øtanberd 31. OetSr. 1857, ubncront til ^biunct f{)b«. 9. 
Kflj 1859; iinbetfafiebe f!g ^ffagiflerconfrrentø i 9{atur^iflotie 18« ^^ 74 

1859 (Admissus). — * ^ ^^^^ (S^ciftine &opf)it ^bIUx (f* i 
flf^eumfinftrr ^^ 1830), l^ng^e S), af ^rofedfor, Dr. tbeol. 3end W^. (IL 
389) OB a^dflinf ®op^te f. Aenetmanti. 

9 y^Fædrelandéi^ (Aoroeldetoe af C. J?Jk«rolA'« „Lsrebog i Geologien«*, 1852, 
Nr. 290, JTfr. EJuroth't ^Bemærkninger«, s. A. Nr. 245, og Koch't »Svar«', Nr. 261). 

3 ^teenpTii))'« ^2)anfr ai^aanebøflrifr (8ret> til ®outoernement«fefretairen 
paa &. (Sroi(, 3ufHt«raab Sirc^ fra (Sa))tlain (S^r. SQSuIff, mebbecf t i Y. 1857, e. 165*77). 

3 ^Tidstkrift for pojnUære FremsHIUnger af Naturvidenskaben^ (Om Ud- 
bredningen af det organiske Liv , et Foredrag af E» E, v. Bder. Oversat i Y. 
1858* S. 104*60; jDfr. ^^Sagbl." 1858, 5«r. 162). 

ftøc^ (^(ter S^tifitotl), ®øn af $amaifl og @meb (S^tiftlan 
Søtøen A. (en @øn af brn i !D?aainqd „@tote og gobe «6anblin9ec*, 
lf}e Ubg. omtalte Jtcomanb og @nifb 3ørgen R., f 1803; f. i SSfltVitmp 
ijcb 3:piiber | 1764, f « ^PJ^il 18^) »9 Ulrifa Wntonette f. JTiær« 
gaarb (5). af Wlbefogcb Seter .©an fen R* i 9lep i fl'^ørrcjvaanb; f. 1772, 
* 1795, t i SKarte 1824); — f. i l^anbébijen $lfct, Oram ®ob6 iS^nbft. 
jl^Oanb 19* Sebruar 1807; font font 3)renø, paa ®runb af @foIend fierne 
^fpanb og flere fam^irfenbe Dmfl«nbig6eber, iffe i ©fole, og bleo, ba ^ele 
^aiid Slttraa oar at tegne, male og faOigrap^ere og ^an iffe egnebe f!g til 
$onbe« og Smebegirrninger, 13 Sar gammel, b. 17* 9)^urtd 1820 paa 8 
9ar fat. i «&anbeldl(ere ^od Ajøbmonb (L '21. fl^eterfen i ^aberéleO; bleo 
®benb 1828 og tog Sjenefle ^od flit principal, ber ønffebe ai be^olbe ^am; 
ubtraabte i 3uli 1836 af benne @tiC(ing og etablerebe for egen 9)egning en 
2)etail^anbel i «&aberéleb, ^bilfen ^an, paa ®runD af bet i ©ønbrripØanb 
fra nu af fligenbe nationale og politiffe Øtøre, neblagbe mob ^areté @nbe 
1S40. %\){ aØerebe faa Uger efter fin fnebfattelfe fom Ajøbmanb 1836 
paatanfte ^an oeb @iben af f!n «&anbel at fitfte og ubgioe et ban^ Uge« 
blab, ^bortil ^an oeb Øtaab og «&ielp af $rof. S. SI or erbolbt fgU ^lim* 
legtum i 9oraaret 1838, faa a\ CBIabet, ber fif S^at^net „IDanneoirfe", 
funbe tjeg^nbc ot ubgaae b. 15. 3uni f* 9L (iofr. Rr. ©arfobe gortatt. af 
»fltbt. ^\% 2. Ubg* ®. 837, 846); fif I titx næfte 2lar iliflabelfe til felb 
at oprette en $re«fe, fra ^bilfen ©labet ubgif flben 17. 3uli 1839 og Heo 
nu meb ^bert ^at bigtigere for ben banfle 6aø; flben 22* Ø^obbr. 1847 
(Siet af bet @enebergf!e ^ogtri^fferi i «&aberéle)) famt bet berfra ubgaaenbe 
tVbjfe Ugeblab „2b«a" (f. wlCanneotrfe" X. 9{r»44); obertog fammc fro 1. 
Sanuar 1848 og forenebe begge be ^ibtil flribenbe (Stablié^fementer til (£et, 
inbtil Oprøret og Jtrigen i Qlpril f. %. ^anbfebe ^and forboblebe S^irffom^b 
og nfbte ^am til at flbgte til kongeriget , ^ooi ^an, meb ringe ^fbn^belfe, 
fortfatte «S)annebirfed'' Oang; benbte unber be neutrale flropperd 3nbt9f* 
tt/ng i @ønt)eti9Uan^ i @eptbr. 1849 tilbage til <6jentmet og fulbenbte be 75 

\tmtU ^n^ffertrrd , fgx JTdgen ^aa^egl^nbte, gfotf^ning meb et n^t, ttbé« 
JNTtnbe 3nt>entariuin , «&urHgpredfe ttc, mebené Ubgioelfen af ben ti^bffe 
,^a', ^t}M ^eftemmelff t)fb StidUt ^abbc banrrt at k)iTfe i ©ønberfi^Uattbd 
t^tijhalcnbe tSgne, iffr gicnoptoøeé* 3 bet« ®teb fifftebe ^an fenere (1. 3an. 
1852) .5Butftlffeii/ et 8olfej!rift til Oplvéning og Op6%geIfe, ^»i« 
Ht^action ot)eTtrQgcd til ^rorøen S* <5. Soifen. Uoentet forfulgt i 9latet 
1855 af bet fledoigffe Sl^iniPerium meb ICtDffeprocrdfet og ttuet meb $rit)i' 
legiemed Sottafeelfe rQet 3nb{!r(enfning, af^siibebe f)an i 9^ok)8T. f. 9. fin 
ØMtb, Officin og ylDannek){r!e'' meb fammed Slettig^eber til (Sanb. ®obffe 
IRielfen (ivfr. ,Øre-®unb'' 1857. mt. 2), og fl^ttebe i a^ai 1866 tU 
«j»6en^ai>n- — * V 1837 (S^riftine »tebeiiffe røejf^ (f» i *a. 
teiøleo V^ 1813, S), af 4tJ96manb Uffartin Øiubolp^ ^. f^bé). 

2)annet>tr(e, et Ugeblab, fenere 2)agb(ab, fra 15. 3um 1838 ti( 31. 2)ecbr. 
1865. C>aber«ret>. (fra ^. 6 i lf!e «arø. inbtir SWibten af 3uli 1839 trpft i gien«* 
brg; 92oget af bette iBlab 184849 er trptt tt(beel6 t ^olbtng, ST^ibbelfart og ^b^t)n). 
SoL og 4to. (12. «arg. 9lr.l*69 I 8vo). (^ffg. OoH.^.S. 1844, I. 9?r.72, @.569* 
71; 6. 2. aJ'larqnarbfen: „©ettrag sur (J(^arafterifHf ber ^©annetoirfe'' einer in^a* 
bcrf leben erfc^einenben b^nifc^en æM^enfc^rift." ^aberøl. 1839. 31 @. 8.; iofr. StØg. ^alL 
^.3. onf. et. @. 583^; (L ^aulfen« faml. minbre etr. 1. m., f. (S^:. @. 217 fg., 241 fg.). 

eprog'i^ort oi»er ^ertugbømntet ®(e«otg, lit^ogr., 1. %xt. glenøborg, 1839. 

^raftiff @ang« og ®uitar^@roIe for golfet, etter atmeenfattetig Knoii^ 
img til, t tort Xtb at icnt fig felo at f^nge efter 92ober og fpille paa ®uitar; tiQige* 
meb 100 ubt>a(gte banffe og foenfte ®ange meb bere« iKelobter og tilfoarenOe Sccom^ 
)>agnement. åhi. 1847. (ubfom, 1844*47, i to ^efter). Snbet Oplag, ^abereleo, 
1860. („«err. Xib.*' 1844, Sfh. 236). 

geftfange for ©ammenfomfier paa ^øifTamltng og giettumbot 184347. 
(8prebte, men optagne b^^ <9ang i „^^anneoirte''). 

Xaler bolbne t>eb 9}ationalfeflen paa ^øiffomltng af g. $ el ko eg og (S. (S. 
mø Htx, nbgtone af $. d. ^oåf. ^hf). 1847. 

^pna, etn fc^teetoigfci^ed SBoc^blatt. 1. 3an.*l. STprif 1848. $aber9(eo. 

3nbb9belfe tit ®ubfTnption paa en SBeilebning i banfl Stenograpbie 
«bb. 184a (9ttbograpberet). 

$ele 6Ie«t>tg etter* Jhrig; 9ngen n^ ©aabenfHf flanb ! 9(f en^otflener (o: (Statø« 
raab Bdftabtx i fl(tona). Coerfat og ubgtoet. Stbf^. 1849. 

goebrefanbft S^ifebog meb f^ober til SRelobierne. $aber«Iet), 1850. 

Ny dansk Meuebog, Anviisniag til SelfOvelse i Sang efter Noder; alminde- 
lige Messe-Melodier og Rxempler af glædeligere Tonarler; Cborenes Svar; d 
danske Messe-Melodiers Overførelse paa tydsk Text til Brag i det Slesvigske; 
Liunået; Prdve af katbolsk Messe, nemlig Gods^enesten paa Trinitatis Søndag. 
Hadersier, 1853. 4to. („2>. ^irtetiO." IX. 13843, af dt.SLSenger; „eubftitfen" 
1863, e. 6S4*B7, of S- <S. sBoifen). 

fi)rr*e«nb. Ct bonff Ugeffriot. 1..3. «arg. Stbf^ . 1857*59. ft 4to. (paa 
^^nW 1. 3an. 1857). 76 

^bffidtgc (8ang'(Soni)>ofitioner i „^uhftiUtn". 

Ubførte tegningerne og Omflag til 9{atttr^iftorte paa 8er9 og meb^ 
^illeber, en ^^ptoarøgabe for flittige iBøm af 3ber 92i«fen. ^aberdtet) tQ Sthlf. 
1859. — ((gfter Slutogr.). 

Jtoi^ (^rtet Serbtnanb), @øn af 3o^an Steberif Siubolf X. 
(f. t Stap\>t\ V> 1777, ®artnftfocnb ^od ©lotégartner fP. ^eterfen o* (L 
91., ©artner paa Wbcre^blTe 180*, paa ©op^^ien^olm 1808, paa 93ctnPotff 
1811, ( Srebcrffebnrg 1818, f f^- tt ^^^) og ttaroHne «ugufta 
gjetf rfen (f. paa 8freberifé6frg ^ i787, * fflb. }| 1811, f 4>flfl 9Sff»et- 
Bro V 1857; en D, af ©lotégartner gjeter %, f. paa Wé V 1752, f 
paa greberiféfcerg V 1826); — f. paa ©ernftorff 19. SeBr. 1815, ©ftioer 
paa Sort^alter <$o)vi^*d (Somptoir paa JMint^oIm 1830*31, tog banj!«{unb!f! 
(Vranten C^^tqtjm", „^tl") 1833; Sulbmagtig ^od 3uflit6raab 9ang i 
fnpfjøbing i ©joraanb 1833^ og ^od 9(mtmanb Sftoltte paa IBognfcrup 1841, 
®obdfort)artfr paa (Bunberdløo^orm 1842, $rocurator t)tt> Efier^Sflaffebietg 
JbmtH 5£^ingfleb 1849^ WlMtm af famt Sormanb for Slienbecommtéfionen 
i Cfier* og a3ePer-^afffBierg <6erreber 31. SRartd 1851. — * paa ®uitber6« 
Iøt)^oIm V 1852 QaroUnc ®ufta)7e Øt^iftgaarb (f« paa ©ferbrup 
^ 1834), tn batter af Cand. juris IRorten S^riflian SXf til ©jtrbnip 
(crlbfle @øn af Qapttain $fter S^ri^op^er Cu, til®ierbrup og e^ngBDgaarb, 
og *-Mnna Henriette mi\ab. f* 6d^on); f. 1800, f ^ Wod^en V ^8^^^ f- 
8cngnicfl «gam. 6tampe*, 2. llbg. ®. 10)» 

Cm 9{etfrerbig^eben af bet i 9Hg«bagen inbbragte 8oi9forflag om goeftegobfetl 
Ot) ergang til ©elteienbom. iRoejbeb, 1852. 16 B. 8. (3ffe i Sog^onbeUn). 

Jtoc^ (®øreti), „^olitifer af $roffdf!on'; ^{feuboni^m, fec 4ioIger 
®ommf d^icolai 3o^an ^eterfen. 

*Jtoc^eii (SIbr. ^emr. SRattl^.), ®øn af 3uflitéraab, Sanbret^-Qlb- 
9ocat 3acob St. (en @øn af 3faa€ St.} t>9ht i «&amborg | 1733, f f 
1791a) og e^rtftina Sophia f. Sang^eim; — S)ia€onu< i ®lli(fpab 
17. Septbr. 1802, ffixaft i mWn 10. Dctbr. 1806, »eb 6t. fUetri «irfe 
i Slh^m 19. 3uni 1816, entlebiget 25. Septbr. 1824. f ^^* 3""* ^8^7. 
— * 1. 1803 3o^anna Sribcrica Øluprrti (3). af Oeorg «nlon 
<&einr.8t. og 9(nna C^ri^ina f. Schramm; f. i^ambora ff 1773, f 1811). a) ®it}t 2. 1781 meb (Sft^er Slifabet^ d^iefenberger, 2). af SRaler So^ann 

damper «.; Mt i damborg V 1758, f r * 2. V 1797 ?eter 

S^rtftian SBeller, bao. ^roefl i ©lefc^enborf, 9(ren«boef %mt, ftben ^otØ 
cg ^otebprccfi i (gIm»born (en 6øn af ^ujiitiartu« 9ob. 3ac. S. og S)orot^ 
Slifttb.^cn^ols; f. paa ^afelborf f 1763, t ft 1839, it>fr. gftbfer'« n.e*rober'« 
i'qr. B. 689-90). 77 

*2. 1812 %nna IEL$t(^fImina S)annfntann (3). af ©ecr^ 9BiI^. 3). 
og Snna SKargatet^a f. SRtt^tx} f. i ^^ombpTø V i789). 

Øotk mit un«. ^rebigt. Steptnif. 1816. — gcftprebtgtenK. 1817, (5Bcrt^oIbt, 
Ihit. doarn. IX. 262*66). — 2)er tUtne Satec^idtnu« Sut^ert k. 1817. Ot)erf. 
t««25<mff af 3- ^. @tern<>agen. 1817. (it>fx. enbtjiberc ?•£. 1818, ©.152-58). 

"^Soefotb (6adt). $ettr.), ®. 46; @øn of fiieutenant SH^abø Jt« ^aa 
6iiiilegaaxb (^ngflr @pn af •^and Jt. i^aa Simlrgaarb, f. 1703, f 1785, 
og %ma Aoefoeb) cg 3ba ^qtxhtå) (3). af brn i Sn^erui)^ 9. S, ®. 10 
anffite $r<sfl Slnbrrd 9(. i Slemcndfer); — f« ^aa @imIrgaaTb i @(emfndfer 
6ogn paa fBotn^pIm 18. Sebtuat 1780; tog 1798 (Eramrn ^nium (Laud.), 
famt 9* Od 29. Vpxll 1802 ben {utib. (Ejramrnd t^eoretifle cg pTaftiffe S)ttl, 
^ggr meb C^ar. Laud.; SB^fogeb k* 17* Octbr, 1810. f 2. ®e|)t6r. 1821. 
- ♦ 1811 «oten JMtftlne JPro^I, [♦ Sonne (D. af (Sapitaln Ole ®. 
i (ggeb!?; b^Bt I aofet paa »orn^olm V 1777, f V *820)/ (gnfe efter 
SrotPm 3aco6 gjet* ^ra^il tjøjlermarl« (f. f 1737, f |f 1810, ibfr. mvé 
.»aterialiff, Vlx. 107). 

^Jtoefoeb (SDattuI), ®pn af <&an8 A., Ifle S)irecteut i ® enetal« 
$o{iamtet, 3){tecteut for IBørne« og Sta9p*^u\tt famt SP^øend iliiigt^uud k. 
(rn @øn af <&ané A., (Sapitain vaa et banft'Ofiinbif! Sompagniffib, og Sjette 
(5ltfab. f. «oefoeb; f. V ^720, f * «É>^- V i796a), jbfr. J^engnltf*« 
.Koefoeb'', h @. 1-3, famt ®iedf{ngd SubeU. IIL 1. @. 412, JToefcebø 
Stamt.), og ^anø 2Den ^ufixu CL SSentfen, iffe C8en|en (2). af^og* 
tolber «and *enr. ©. og Birgitte f. »feegelunO; f. V 1729, ♦ V ^^49, 
t i M^* i 1807); — bicb Jlrigfiraab 179*, atminijlrerenbe S)ixuU\xx for 
^ugt«, aftadp' og Sforbebringé^ufet paa S^tipiand^abn , famt for XuqU og 
Sorbebringd^ufet paa Srøøen 1796, i S^aabe entlebiget 22. 3uni 1810; 
dtatSraab Cmeb {Rang i 3. M. mx. 9) 28. 3an- 1812. — ♦ tV ^^96 
3. $• ©c^on? (f. i «b^. V 1777, f fPJ>«X 2). of (S^r. ®. (en ®^n af 
Sonttoleur, Seier og 9VaaIer ®øTen ®. og ^nne (SItfab* f. S^rifienfen; f« 
i «olbff /o 1738, t I m. V 1806, ibfr* ©ormS Ser. III. 693-94, 
^Ft9aup9 i. 8. ®. 539, Æb^bnS 2lbr. Sompt. (5fterr, 1806, S^* 156, 
famt Sengni^d »gfanu Stampe*, 2. Ubg. ®. 10) og (Sat^atina 9^aria f* 
6ttbr (3). af ^tatdraab, 8orgeme|ler 3o^an $eter ®. og 9(nna 2)orot6ea 
f. «agaarb; bipbt i M^. V i754, * ^j 1774, f i *^^ tV 1824). — 
{3bfr. 8engniif6 »Æoefoeb", I. ©.2, og .Sam, Stampe", 2, Ubg. S. 10). 

^itotfoeb ($aM), Søffenbebarn tU obenanførte 6a dp. ^enr. Jt. og 
QffPdtfle ®^n af Sørg. Æ. (crltfie Søn af <&and Jt. og 9nna JtoefoeD; ■) 9ibr L jf 1746 md) »eatc 9((berttne SBobroff (f. V 17^* t V l'^^^)« 78 

f* \>aa Simlfgaiitb ff 1731, @titb. fra SrtcberifdBotø ®foIe 1748, t^fol. 
(Sanb. V 1*^^^ ' ^<^f* ^AP* i Glemrndfft | 1739 , epgneprarfl Oø V 
1771, entlfblflet {^ 1808, f iSl*) og rø^ (£• gtom (S), of 3.^oma« 
3acoSfen gf. og SInne Qat^tine f. StxahU', f. paa S^rifiiandø 1739, * i 
filfmfitéfft yV ^759, t fP^« f? 1803) j — f. i eifmenéfft 8. €cpt8r. 
1763; toQ 7. 3u(i 1784 |)§ilofo^^if! (Sjramen meb Ubmarfelfe, 09 20.S)ecbr. 
1785 ^j^iloloflljf (Sxamtn; Ut\) SWagljlcr p^HoI. 28* fWartS 1787, J)fcanu« 
f. 3., ffncre tiQtgr ^(umnud, og betffter 3nf))ectpt ^^aa SSorc^d (SoQ^gium; 
tog tl^foL ^ttffiatd 24. Qlpril 1792 (,,Laudab.; prompte et elegaoter re- 
spondit^); aflagbe begge bf ^rofriffe $rø)7Ct meb bebfie Q^araftrct; $rafl 
Jjeb ffllminbeligt *o«vitaI k. 22. Sebt. 1793, i Ulfr 5. Suli f* «., i 2H)crfle 
16. gfbr. 1798, 3ubeflcetfr 22. gcbt. 1843. f i 5l»ftfle 23, 3unl 1846* 
— ♦ i Sthi). V 1793 S. ®. 3»unf (f. I Sth^. V 1^73, f I «oer(!f), 
S), af aSicc-Sotgrmr^er fø^ort. 9^. (en @øn af (Raabmanb, (Stodfaet og 
iélanbj! «{»bmanb *an« SW. og ^InneSWaile f»3on(rffn; f. i W^. ff 1730, 
t fPb« f 1796, iofr. «engnW'« „SWortcn SWunr« 2)efcfnbfntcr^ S. 1.3, 
,,*on« fWunfé 5)cfcenbentct", ®. 11.13, og „5t. ©atfteb", ©♦ 1-3) og 
J^aren f. QSatfteb (dbfte S), af aSHn^aiiblrt grrberif 9. og (S^rifUane f. 
Ma«mu«fen; f.l«b6. V 1^44, * fflb« ^y 1763, f fPl)« VI 1780). — (3»fr. 
%u $atfobd 2)anmatfd (BtifiU I. €«). 195*96; II. 6p. 88; ^unbru«)'« 
æiogt. (Sftrmtn. om p^ilol. Qanbibater L 60; IL 18*19; Odt'd rr^atert« 
olier", ep. 892; 8cngnid*é „9»ortfn S»unrt IDefcenbentrt*, ©• 2-3, .^n« 
fiWunl*« 5)rfcfnbfntet*', S. 12'13, og ^gn æorfrfb*, ®. 2.3)^ 

'^jtoefoeb ($attd 9lnå^tx), &. 45; ®øn af <&and 3øtgen Jt. 
(Sogneprajl i Ølubfrg og SWaatup y 1761, i SSfflfr* og Cfler.*a«|!ng 
V 1774, t ¥ 1785a) og M« 2ben ^uflru «aren f. ©ti^mibt; — 
f* i Q3ff!cr^adilng $r(rf}fgaarb i Aalborg €t. 28. 9}ot)br. 1775; tog 4. og 
10. f)7ot»br. 1795 ban|!«juTtbt{I dtamtn („QSrqoem'', »SrP); »ar ^manurnfi« 
^od Q9if!ep <&anfrn famt JTadferet l^eb ben fpenffe gejfllige (Enfefadfe, 
ba ^an B(co JTadfmr og {Rfgnffabdførn t)fb Qommunitrtet i Obrnfe 6* 
%thx. 1810; t?ar tiUiQt ^manuenfld l^od æiffop $Ium fra 1811 inbtU 
Ubgangfit af 1826. f < ©M« I«- ''"ØmP 1834. — ♦ Sparto ttr 
Sophie $fterfcn (3). af gulbmagtig $rter 9^/abffn % og SRettf (&at^t* 
f. 3r«é; f» i ©orbingborg f| 1795)* — (3ofr. 3nbbvbflff«|!r. ttt be offrntL 
Craminer i Obfiife (Sat^fbralfToIe 1855, ®. 49*50). 

glere ^ennefeiber i be fi^enfte W\\tx tneb Dr. ®. 2. ®aben cg 9mt9pro)>|l 
% m l!iit(eti. a) Oføt 1. V 1764 meb S)ortb«a 5Waria »^ofe (Sortfen (f. \l 1737^ f 1767), 
2). af ¥ro»>P ^eber iRielfen (5., @ogneprap for 2:^tpeb og Xtlfleb, og ©op^ie (K(^arL 
;. 2fø))a^ (f.Sengnid'd^^.iR.eortfen'O; gtt>t 3. meb(SIfe€briftiane(Sonrabu 79 

^Soefocb C^and SBøItter), ®. 47; f* 1779; unbetfofifDe ffg 23. 
M og 5. ^ai 1800 tanff'iutiDif! Qxamtn {^fdtqiym*', ^^tl*)-, Oort« 
(ergamtdlbtoet u. ±9. 3uli 1813, tiUige eorenffrioet 1837; 2)irfcteut 9fb 
Xengebetd« eøtoSjfltTf 1833; Øiibbft af aBafa^Otbenrtu — * 3atngftb 
3uUe Slt)Cttf en (f. 1788). 

^oefoeb (3ettdX ®*46; f. i dlemrndfer 6. 3uH 1766 (iffe 1765); 
tog 7. 3uU 1784 ^^Hofop^ifl, oø 1. Suli 1785 |)6aoIPdi|! Qxamtn, htqc^e 
■eb (Uot. Laudab.; Mp. fot ben mrbic 2)octcrgrob 6. SeptBr. 1790 
(amft 30. ©fptbt., iffe Cci6r., f. 31.); ptioot ^Jroftlcu« i $t(ePf 1792, 
etiftdp^^flcud i æiBprg 11* 3uU 1794, i ^lalBorg 1. Octbr* 1802, t>itUl 
SttfHtiiaab 4* CctSt. 1808, (Stotéraab (meb SKanø i 3. M. Uli. 9) 30. 
»art« 1813* f *>«« .9llberé^aoS\ »eb 9laI6orø. — ♦ 1. 1791 SKatio 
Uit^ [Sfliø^W (^^^^ <J^t&. ¥ ^773, fepar., f i »ebbef f 1850), «lb(le 
$. af *• ®. »•, til ©øbfltup Cf. ^ 1751, t Poa iBpbflruv ^ 1795, iofr. 
tmgnicTd »Stebetif SaStitfud''), pø (Sat^arina frøatia f. gabritiud (l^nøfle S)* 
flf SRijntøtyaxbein S^riPop^et S. pø ©unbel f. 99eni|; b^bt i S(h^. ^ 1750, 
• fflb« V 1772, t iSOl). ♦ 2. «aten ^eSfelbal Strøen fen (5). af 
iPropdetair 3«; tøU paa %ant>iup i %f)\) y 1776, f paa %betd^aaB V 
1821). — (3ofr. *imbtu|)'« QBioøu Cfterretn. pm p^ilol. (Sanbibater, I. 57*58; 
II. 22; X^aainp'é f«br. OTefr. 1821-26, S. 491). 

Jtoefbeb {9litl$ Sang ^opffM), Sroberføn af Pt^euanførte (Statøraab 
2)aiiicl SU 00 6øn af (Sontab IDaniel St. (f. i Mf}. V ^763, SeltpTorf} 
1788, Ortoøéprfltfl f. «., ©oøneptofl i IBwup oø »inbfnub V 1791, i ®i«fen» 
bjerg V 1796, Dr. theol. i Mel f f 1800, @Pønepr(efl til Wi6e Somfirfe oø 
6tift«pro«)fl V 1805, tiHiøe 3lmtdprot)fi i {Ri6e 3lmt V^ iS^^/ ^^"9 >n^^ 
IMjIoppft V ^819, ©ijfop ot)er 0«6e Stift ^j 1826, (R. af »• V ^826, 
Sonebroøemanb yV ^828, f V ^831, jofr. 5. SWintet: Symbolae ad 
interpreUtionem Evangelii Johannis, 1826, p. 34*37; Stofi'd (Sfterretn. 
om gUSe 2)pmfirfe, o. f. \>. @. 138<42; 9)IoI6e(]^'é »^ifior« ^arbøøet\ III. 
231>32; 8enøni(PØ .JToefpeb", I., @. 2-3a) pø g»arie fiat^arine f. 
Meinert (9). af JTammenaab, Ølenteffrim i ®eneraItoIbf ammeret Snbread 
^alb Wt. pø Skaren Jtirftfne f. f)7oe; f. paa S^rifttan6^at?n |f 1776, 
• 1816, t P«tt Sflrøe-aSortorø V 1855 b); — f. 1818; Utt> i goraaret a) 9ii>t 1. 1793 meb @op(ia 3)orot^ea Svibfd^ (2). af 3n9it«raab, Dr. med., 

6Hft«p^9ficnf flnbrea« granrutø g. oø dlfaxl. $ebct). f. aV^att^iefen; bøbt \ 9i\ht 

t 1776, t fPb« V 1815). 
k) <9f)>t 1. 1797 meb 9lieU Stiat Janø, Sanbt)«fen«corami«fair, t« iRørr^©o«' 

Wg (en &øn af iTiøbmanb $eber £. t 9ltngfiøbing og Sjette Sagge f. ^lax', 

f. 1767, t 1814, il»fr. Cengnttf« „(gHert 3aco6fen^ e. 2). 80 

1342 Qin ai Samgaait 1 9lm^fif6mj 9vt; taahxifeBécommldfati I famme 
%m ISIS, tntUti^n 10. 9tai 1356, ta Iban ^trDc dififbt f!g Smnggaait i 
^(Ci9ic Segn, ^9Cf6<n ^an nu q» fLr^ttet} UL Sagemr^rc 1857« 

3 fyat4 ^Xtbfftrtft fer ^xnbeetenømt, ^j^ ^cttlff (9i»ff^niget poa 
^mmqaaxt ft(b Stm^fiibrag, i Xlf . 449 57 ; :6€flnsel|c (rf bc fUrflc meb $d^ nbførtc 
Cpbiyrtsinger af rooe 3ectfr i 5tmgfiø6tnj Smt, XIII. 488*517). 

•itøeføth (fBtBuiH), e. 47; Sin af «ic^eglei 3en« Jt. (f t^t^. 

y 1820, i fn 47. ^) og Solette Hattxint (* 1803); — 

f. i irjt6fn&a9n 6. Sfcrmber 1306; fom i dbnne Icibe efelr 1819, tog 
1826 dhramni litium O^od.), og i ^nl 1828 ^bilof. &amm (H. ill.X 
10, Vlai 1838 ten {tixiD. QmUténamtné t^eorrttfr og i famrae Sofaot 
tene ^rafrtffe S>tt\, 6rgge met G^ar. Laad. f ubefortrrt i M^t^n { 8e« 
g^ntdfm af £fc6r. 1854. 

Sftebactenr af: ^^i^enf ^Mi^", fra 2b<ii Ccto6cr til aote ^ccemBer 1848 
(a: 92r. 205^268). £b«ifc* 4to. 

itofob (ttnbreoé S3trcl^), SfnnoVn af nebrnflaambr Dr. theoL 9. 
$. it og @en af ®forg ^nton St., Caod. joris, 3)egn og @fo(cIffm 
i Stoilb, fiDrn i ^anM i ^at^uud @t* (f* i Ab6* | 1784, f I i8S8) 
og dffcilta f. at a ml øf f (D. af Sfolelorter D'^ield 9eii^ 91. og 3nge- 
Eotg ^ordbattrr; tøbt i 3^amgf orb ailoréfUbe -/ ^^83, * 1806); — f« 
1807; btmittact fra 6foIfIatft«@cintnarift i iBpng^^ 1826 (»aSrget budig 
+"); Hro Jtirff fanger og @foIeIarer for (^ficb og <i(eo i 91ai^uuØ Stift. 

3 ySRaanebffrift og 9eepertortnm for 9(nine« etoIelfitrerC (Gt $ar 
JDrb til be ti#benM>nfYe earrtre, i VII. 389*91 [ii»fr. @. 391*92]; Qn gorflariiig, 
VIII. 93'96). 

3 ,,^en 9l9xh'\\tt golfeflole^ {Bto\tn9 dteform, 1850« 9^r. 45, 46 [i«>fr. 
1851, 9{r. 10]; Steltgionen« 9en^bning i Stolen, 1851, 9h. 2; Cpforbring, føb.; 
©atte« tøcBog. et gorfoar for ben, f. «., 9h:. 12, 15 [jofr. et>. 312«13, of €. 
3 en [en]; J$orffj(tlItje 9em(rrfninger, f. X, 92r. 18; Opforbring tit @fo(d(erer>@taB* 
ben angaaenbe en $rotef) imob, at kommunen bitoer stolen« ^erre, f. 9., 9hr. 39; 
ihiHf af Slmtnbdtgt ^arermøbe i Stiébtn^aw, f. %., 92r. 40, 41, 43, 4G, 50, 54; 
barrerne« ^øn maa for^øied. [(St gorflag i ©lole^seeformfagen], 1852, 9lr. 10, 11; 
gorfti«aigt til gorffjaaige, f. 2t., 9h:.18, 19, 22 [jtofr. 9iir.23, af %f). *alb]; ¥«ba* 
gogifte ©etragtninger, 1853, ^i. 8*9, 1243, 18, 33, 35-36, 43, 45, 48, 52; gor* 
ftaø, tnbfenbt tit bd 4be alminbetige ^cerermøbe i Sar^nud, f. fL, 9h:. 33). 

^itofob (Ømrge ^ofd^olatt), ®pn af 3 ør g. St. (nafl<dbf}e 6fn af 
Jtjfbmanb 9^eber 9l?abfen St. og Snøeborg SRaalmanb; f. i «6a8le paa 9om- 
^olm }} 1721, t^eol. Sanb. V 1747, perf. Sapettan i *a«le og Øhit^dfa 
I 1748, reflb. SopeOan i apanager f 1751, Sogneprotfi i $outØfet V 
1753, jofr. (Bjedflngd SubeO. III. 1. ®. 412, Aoefoebd Stamt.) og i>and li iprfttøtu 91. 9I^• f. fPofd^oIan (3). af Vxa^tn ^9XQt % i <9adlf); — 
tig 8. 3ttni 1771 p^ilefep^ifl (Sxamtn (meb V^axaftmn illum), 8. 6cptBt. 
1778 t^cologifl VSLttencté, og 9. @f^t6r. 1779 p^ilolpgil! (Smbrbdrramen; 
2((n fta^ettan «>eb Srruf*J?irff 10. 3uU 1782, &otépxa\t 3. 97oo6r. 1783 
((deliget efter ^nf fugning i Dtaabe og meb $en{!on y 1805), Dr. theoU 
12.Sllor)bt. 1791 0«e 1792), <SoQntpxxft »eb ^eaiggeifl'« «irfe 16, STOart« 
179& Sat cø^cDlem af Det fgl. Vieret i8ibenf!a6erned @elf!a6 i ft^rpitb« 
Ken. — * 1* 91. J>. ©ir (^ (5). af Snbr* 03. og S^arlotte STOarta I 
^ »axben^oltj-, f. I Stbf). V 1757, f fPW). ♦ 2. i «b^, f| 1809 S»* S»* 
6ibetbfTø (S), of ©rl^gget og ^Bægterinfpecteur ^txman «&eur{f @.; f, i 
M^f 1791, t \m V ^859). — (3t)ft, «unbnn)« ©fogr. æftemtiu 
OB p^UoU (Santibatft, I. 18'19; II. 20; SattifenØ lD?eb. Sc^riftf}. Ser« X. 
321; XXIX. 311). 

8. 48, Stiu 32: 38 L 32. 

^Jtofob ($attd 9(ttcl^rt), ®* 49; ®pn af Srøabd Jt. (rn @øn af 
Sopitain Weranbet X.} f« paa ^Imegaatb i iTnubdfer ®ogn paa SBotii^oInt 
V 1735, t^eot. danb. ^ 1758, petf. SapeOan i SRønnr og StnnHfn f 
1763, tef. (SapeOan ffibd og SRectot f 1767, Sogneprorfi i •&adle og 

Sutiéfrr il 1786, f V i792) og STOette SWaric > — tog 

1795 examtn ^tttum (Laud.), og 17. 3anuar 1799 t^eoT. ^ttefiatø) 
Sbinnct 24. Octbr. 1806, Ooetlotrec 29. SprU 1812. — (St^ft. jøøfø 
,9taler{aIirt^ ®p. 892)* 

^tftoricnf t>igtigfte 9egtt>en(eber etc. 92^ Ubgai»e tneb Soranbringer 
9%maq of ©.©.Sbrige. Sthf^, 1848, 1852 og 1856. — ®eograp(^te for et^ 
ginbcre. Xicnbe Oplag, omarbeibet af @. 8. ZfftxQt. Ifbb. 1851. Ilte 
poon^ gieunemfeetc OpL ib 1859. — 9[(tntnbe(tg Serben9*$tftorte i Ubtog. 
9be for#g^ Oplag. ib. 1845. 92v Ubgai»e, meb nogte goranbringer og Zxtiag, 
ib. 1849. 9^9 Ubgat>e, omarbeibet af @. 8. Xbrige. ib. 1857. — Ubtog af 
gftbrclanbetf ^tftorie. 6. Op(. ib. 1845. 7. Opl., meb goranbringer og 
Viåt^ a\ B. 9. ZffxiQt. ib. 1853. 8. Opl., meb goranbringer og Siflceg af 6. 
8. X^rtge. ib. 1856. 

Jtøfoeb (^ettnette 6l^arIottr), Datter af fProfedfor, Dr. mcd^ 
ObcrmeUcu« beb WmfatbeHgt ^^oMtoU 3o^. (E^rift. 9BiT^. 3Brnbt og 
9ettf ai^ariane f. Jtnubfen; — f. i Jtjøben^aon 2. gfebruar 1806, 
giot 1837 meb ©atatOondd^trurg Ole «$anfen JCofoeb, Unbeilorge oeb 
^far«ategimmtrt (en ®fn af Sfibdcapitain <&and Olfen X. og Staxtn f. 
Sb^b; f. { Xb^. H ^801). 

Jorffrifter lil @pge*SRab og Sabffe-IDrifre. «f Henriette. kbi» 
txit i (L 9. &å^kfUtup% »ogtrprten. (@om aRannfTript for 93entnber). 1834« 
U e. 12010. (Mr. III. 492). ffe ; 82 
Jtoifton; (&)• 

a)«øte (i ?. ?. meUtt9 „(Baa" for 1847). 

ftol (aDtortett)^ $feuboni^m. 

Cin 3pbcpotte meb dulcgrøb for too^ne f&øxn, SReb 2:ra[nit. SUr^ioif, 
186a 32 e. 160. 

ftolb (e^trtfletl aRtffrifen), ®øn af ©fomagftmeflfr rølffrl «♦ cg 

Jtltften ; — f • i ^i^SPoben a:^iPfD 29. STOartØ 1816; Bto 

aOcrebe 1828 Sorter t^eb Q9if!oIcn i Saartoft og Dat frnrrr <&uudT(trer htbtfl 
1834^ ba ^an fom ^aa Sneb^eb Seminarium^ og bimittetebed Derfra 1836; 
tar ttxpaa «&ietpelarer i JØflerj^IS^ paa SRordø^ men afffebtgebed \>aa ®runb 
af fht t^eclogiffe Qlnffuelfe cg SRetnfng; Bleo faa «i&uud((rrer før^ ^od JT. & 
Anubfen^ bernafl l^o« 9^* 91. »ganfen, Begge ©aarbcjere i SorSoDum; gf! 
1842 meb ^ptajlen fi. 2). J&afé til Sitte-^Iflen, ^»or ^on nebfalte f!g fom 
S9ogbinber i @m^rna; ^jemt)cnbte atter meb «6afé 1847, men tanbrebe fra 
Sriefl paa fin ^b; t)ar nu JQunélcnn bod ^rcrflen i&adfenfelbr paa 
«$oImelanb, men beeltog fom Srrit)iQig i felttoget 1848, f)\)otpaa f)an Meo 
^uuélorrer førfl f)v9 iPræflen Oflergaarb i ©ønberfelbing, berncefl ^o8 ^Jraflen 
SBirfebal i øiijélinge/ ^»or ^an 1* SfJotbr. 1851 o*>rettebe en Q3onbe^pjf!oIe, 
fom ^an 1853 fipttebe til 3)aI69 paa <&inbd^oIm^ og ^Did &otf)anber ^an 
fibcn ^ar »orret* 

3 ,,3)annet)irle" (©fiærbcef gattig^uu«, II. Sflx. 37; ®pørg«maal til en @ag* 

I^nbig, f.a., ^xAS [ibfr. 9?r. 55]; (gt ??ar Orb til 3pben i ©jaffanb, f.«., 9?r.59). 

3 „?l I m u e t) e n n c n" ($tan til en l^øiere gofff ff o(e i 8ep«Iingc, X. dlx. 74). — (SWcbb.). 

'»Æoltl^off (Srn^ S&n^.), ®øn af Xobaféfatrifør 3ff« 91. Jt. (af en 
familie, ber nebfiammer fra QS^en ^oltoft i @truff!rup @ogn i 9(ngel, og 
t t Sth^. If 1846, i f!t 76. 91.); — »ar 9llumnu8 paa ©alfenborf« 
SoUegium; og tog 9(ttef)atd 24. 9lpril 1830; aflagbe 6. januar og 31. 
frøartd 1833 ben ^omilctiffe og fnte^ctiffe $røoe, ^iin meb Laud., benne 
meb Laud. éb quidem egregie; t^ar fra Tial 1831 til ^December 1838 
8<crer ijeb Sanbcabet-9lfabemiet; relRe 1841 til 3tolien og Sicilien; ble» 
2ben ref. dapeHan Deb •^olmené ^irfe 12. 9lug. 1843, refiberenbe (Saieaan 
)»eb «&eniggeifl'd Airfe i ^6^on 9. 3uli 1845, bidputerebe for ben tbeologifrr 
l^octorgrab 21. Septbr. 1852 (creeret \^ f. 91.), falbet til @ognepr«fl t>éb 
*eaiggei|i»é «irfe i Stbf)t>n 19. mt\)hx. 1856. — ♦ 3. 9». ©toane (f* | 
1816), 3). af Sard @. (en @øn af Srpgger «$and @oane og So^anne 
SWaria f. ®ab; f. i «b^bn ^ ^^90) og 3. 9lnnette f. Slaufen (nceMbfle 
3). af @tift8pro9f} <&enr« ®eorg (S. og (Bopf). Sd^agb« f. @^iern; f. i SRaribo 
>/ 1795, * 1815). — (9lutobiograp^i, tjebfpiet Unioerfftetet« til ben 
— V Stefcmationéfeft og 8lecior|!iftc ubflebte, af 3. 9^. SKaboig forfattebe 83 

MH^lfeéftrift: Disputatio de Livii libri XLIII initio e codice Vinde- 
boDensi emendando, 1852, éto, pag. 18-20; i9fr. «&unbru|)'8 Siogr. 
tjtmetiu om Dr. theol., ®. 90-91)* 

I^Tttbttenct, ^olbte i grue StbcU. Sthff. 1842. Knben Gamling, fb. 1843. 
irebi« (fibfte) eatnling. ib. 1844. C2^coI. Safffr." VII. 182*84; VIII. 411* 
13; ,A5etl. %\b." 1844, Sh:. 78). 

Vrctbttener paa 6øn« og {^eingbage. ithff. 184j, (^Z^tQl ZM\ttJ^ 
O. 365). 

eørgetale ø\}er $eter 3o^nne6 e)}an9 ben 20.3ati. 1846. .ilb^ 1846. 8@.8 

gtftprabitcncr. iJBJ. 1849 (o: 1848). (^^^coL 2tb«ffr.*' XU. 360; ^3). 
«irtoib.- IV. 604, af 2. ^eltocg; ,,««!. 2ib." 1849, ^x. 17). 

Fils J«t« CAriiTi a Paalo Apostolo adambrata. Diss. foaag. Hafnio 1852. * 
(.38^ i^coL Xib«ffr." V. 223*227; ^2). iKrtetib.« VII* 685.36; „atit\åfx. fttrJut^cf. 
24«ol.-' 1864, @. 508-09, af «. ©trSBel). 

3 ^X^cologiff Xtbfiflrift" (©trctning om ^øBen^atjnf grifllige iSoinjenl« 
Sørtonblinger, mebbceltc t VIII. 320^358 og X. 138*169). 

3 ^92pt 2:^eo(ogif( XtbSftrifr (^efcnnpebe (Saju« Seomanud S^o(ar9)}ffn« 
<Hfa>Wc 0<)niibdfe?, IV. 2. 1853, e. 20740; JDfr. ,,Ugtj!r. f. b. co. «." I. 384). 

3 2)oinli€r*f øamlmg af ,,?rrebt!cncr otocr Ct)angc!icrne^ (^t>ab 
X(oen er; paa trebie ©ønbag efter ^eOitg tre konger« 2)ag, i L 138*146; ^t>orUb(ø 
^tnften« ubt>orted Sibneøb^rb bimer et tnbt)orte9; paa fe^tenbe @øitbag efter Xxm» 
lod«, i II. 147*154). 

3 ^Xtn 8er(tngfte 2;ibenbe" (3nbb9be(fe til (8uf)at>-9(borp(^;$oreningen, 
cf C. (L Xr^be og C. ». «oIt^off, 1846, S^r. 59). 

3 ^Acta Synodi JohanMCB^ (Omieirfeforfatnmg«f^ørg«maalet, 1857, ©.87*89, 
119*20; Cm grafHIte« »ielfe, 1858, e. 84, 92). 

3 „Ugeflrift for ben etoangeltffe «irfe i 2>onmarf'' (Cn »ettelfe, XIL 318*19). 

SRebubgtt>er af: i!trfe*$falmer, ubgtone til $røt>e af l^iøBen^atnd 
geiftlige (Sontent« $faIme*Q[omitee. ^B(. 1845. ^nbet O^Iag. ibid. 
1S48 (a: 1817). („9?pt Slftenblab" 1845, Slh. 14, 21, 30, 31; „2)en grirmbcbe'' 
1845, Jtx. 9; ^gctbreL" 1845, SHx. 1799; 1815, af 2. (L ^cgen; ir^^eol. 2;ib«ffr." 
IX. [^ ». »b. 3.] ©. 190-96, iJ>fr. „fdtxU Xtb." 1845. iRr. 90; 1846, 5«r. 35, 40, 
56: g. 2. 0. St. III. 1845, @. 367*420, af 3. K. SDamlier; „2). ^irfeHb." 1846, 
%. 21, 24; ^mp^9^" 1846, 9?r. 43 [af SW. (Jirlf«fon]; „iRorb. ?. 2." 1846, 
%. 7, af ?. ^el»eg; 9?. 3en. ?. 3. 1846, 9'hr. 47, 48; „»aben ©fritjelfe tit (^oem 
ber til Uefe ben og nai»nrig til bet J^øBen^at>nfte ^rctfleconbentd (Somitee tit en npe 
fMneBoga UbarBeibelfe, fra ft»t> og tpoe banffe ^retfier.'' Stbf^. 1845; fftvbtlhaåf, om 
$fitm€»eiteratnren o. f. D.'' 1856, e. 457*60). 

^Ston^ftth (@t(et 9ItlbrO, ®øn af Ola o in da) (S. JT. (en ®øn af 
Xbee^nbla (^Irrt Jt og 3o^anne Sftorgret^e f. •pendel; bøBt i Stb^m V 
1762, i^iu CanD. i iSftetoatet 1787; S)ifir{ctdd^iruto i IBaUrtup ^ 1788, 

a)!Mt ^aee. 

6* 84 

Ijirfel ffancfWraob i 1829, ii^aQttup V 1831) 09 Jtatrnf. Øtpfenta^I 
(£^. af f£obafd]^ant)Ifr %ibread fR. oø mut 3ffarie f; ®cøn9oI(); t>$bt i Sth^. 
1 1764, ♦ fPD. y2^ 1789, f i ^aUttnv f 1 1825); — unb^tfoftfbf f!fl I fflpr. 1812 
bm ))^iIoIoøifre $rpt)e (n. c), i OctoBet f. % ben p^iIofo|7§if!f (H. ilL), 
og i (Sftetaarft 1816 (!^irutøi{f (Sxamtn; (^irurø. (Sanbibat paa ^Iminbeligt 
^odpital 1813-1817; Siprictdd^icurg 6. Sanuat 1830. f ^ S^^Møbing i 
®i«aanb 4. «D/orW 1858. — ♦ I ^aVittup V 1817 3. (L @ji?6roi>ffi? 
(f. i S(^. I 1796), »♦ of ©unbtmaøct J)onieI ®. (f 1808) 09 ©Itgittc 
attotif f. Sloffiibfl^I. — (3t>ft* fiaOlfrn« rørb, ©d^rifffl. »er. X. 330; XXIX. 
316; .«etL 3:ib/ 1858, fl^t, 69, 72). 

^ itotttterit|i (V * * 0/ ^^P^mP^) fU ®et)iaing tU at anrcrøgs og 
bti^t et Qdogttpfffri i «9iør{ng Ajøbpab 7. 3ul( 1841, ^uilfet ^an i (Sftrraatet 
1843 folgte til SamiUo QSruum 

Ubgat: a) 2)en ipbffe Sorger« og Sonbeten, et Ugeblab. ^iørring, 
1811 fg.; — fi) ^iørring 9mt«ttbenbe. 1. ^arg. ib. 1843. Ito. 

*itottotti (SBottert), f. 16. 3uU 1809; i>Ut> Dr. philosophiæ i^eb et 
t)^bf! Untoetfltet; berefter (Sin af (Saatben rtSteen'' i ®ønbre Q9ergen^uu8 
3mt, for ^oHfet 9mt f^an Biet) l^atgt til @uppleant paa bet 12te orbentl. 
Stort^ing 1848, og H( 9lepr(rfentant |)aa bet 14be orbentl. ©tort^ing i 
@tptbx, 1853 (itJfr. »(S^rljllanla.?3oflen* 1853). — ♦ f 1840 SW. «. 
Oe^Ienf(^I&ger ()^ngfte S), af 9b. O« og G^rifiiane ®eorgtne (SKfaS« f. 
^eger; f. f 1818). — (3ofr. Df^Ienfd^l&geré ,(grlnbringer\ IV. 263.56} 
»engnicf« «8ram. Dreiofen", S. 12). 

5(ottrå69fott ((BMiy 

Rimur ar andra Galli, af Hann. Bjamasyni og Gi$L Eonrd^iByni, YiØeytr 
Kl., 1834. 

♦ITomåSafoti (So«), f. 1770, f 1850. — ♦ 2. ©teinunn (Iffe 
©teinum) ]&orfteindb6ttir. 

Stopp (<^attd Camel). ®^n af 3uf)itdraab, SRibber 91 a dm ud St., 
!D?aga{!nforoaIter oeb bet miliralre Jt((rbe«OpIag (en 6øn af ^xctfitn fJlitlé 
^ og S>ox\^ta 3o^andbatter; f. i UOitd i Viborg ®t. ^ 1766, f i iTb^. 
V 1856), og S^arlotte 5lmalie f. SfJaiit; — f. i Jtiøben^atjn 20. 
SKartd 1796, @tubent fra ^jøben^aond Sat^ebralffole (nuoorrenbe SO^etro« 
)}oUtanf!oIe) 18i4, abfoloerebe 20. Octbr. 1820 ben t^eologiffe Smbebd« 
eramen meb G^araft* Laudab. et quidem egregie; aflagbe 8. Octbr. 1821 
og 4. 3anuar 1822 ben fated^etiffe og ^omiletiffe $røoe, l^iin meb S^ar. 
Laud,, tenne meb Admodum laud.; biet) Sognevtcefl for IBorbe, %\\thc^ 85 

eg aiomlnnb i IBiBorg ®t. 7. Sug. 1823, for (Srorfr og ®{øetdleo i @i(tl- 
knb 29* Sfvtbt. 1824, for Ubf# og £)vt)e'®unb69 ffib. 24L ®ept6r. 1839. 
- • 1822 d^rlftlnf Wlattine ©ponø (f. i Stb^. V 1798), 3). af 
hfcPfSet, {Iben Steuber^anMrt So^an (Eaøpar 6. (f. f 1762, f i Stb^. 
V 1847) Od IBentf 8ar8». (f. i 6faane i 758, f i Sth^. § 1843)* 

feter 3o(anne« @pangf 9et>n€t (i Sortalen til 2)enned „^retbifener og 
{cifig^cMtalet'', JTb^. 1847, af (tilfe (an Dar SD'^ebnbgityer. — Ubbrag af benne 
9»graptt i ^Z>. JHrfetib." IL @p. 635*38). 

^Jtoren (JtrtfHatte). — (3ofr* Oc^Itnrd^Wger« »«rlnbringer* 1. 184^85). 
2)tgte i Ce((enf(((5gerd „@tofna'' 1802, og t Sttu]t9 „Sroø" 1803. 

Jtontiecf (3 • * .)• 

Settcbning HI at lette Otoerflgten ober be fire(5t>ange(tfterf beretninger 
•m (S^rifti 9tt>, i en efter 2:ib«fø(gen tiOempet Orben, nctrmefl tt( S3rug teb ^iUU 
k«nmg. m- 1814. 31 @. 8. C2M. Xtbéftr." IX. ITS^SO; „2)en grirtnbebC 
18H ۥ 356). 

^Sttaft (Vbam ®ottL $ent« ®eiiO/ S^n af 9)fb. Jt.^ (Sier af 
itaticcup (f. i gioxqt V i711, f V ^764), og IS. f. æoct^uud (f. i 
»b^. 1722, ♦ fpD« y 1748, t i @orø f 1791)j ~ f. i Sorø (bøU 
V) 1752; ttWfl. 3upMraab 1783; m 1783-1791 (Sier af Cbemarf og 
6faftflf0gaarb i SiorHanb; prioatiferebr t&flbfi i StiøUnf)at>n og Sagfocrrb 
(1816). — »LV ^781 fi^arlottc Amalia Xxellt (f. | 1750, 
^ofbame ^o6 2)ronning Caroline S^at^ilbe; fepar., f V 1814), dbfle 2). 
tf itammei^erre, OberfI <&er!uf %., til J^ierggaarb i Si^en (cribfle @i9n af 
Ctatlraab 9ørge <&erIuffon %., til Staffebøde, Wøbfilbe og Sung^olm, og 
dborlotte «ma!ia jRofenfranb«; f. c. 1716, f y 1770), og fflnna ^Irotte 
»ftéborff. — * 2* Sophie greberiffe ironier (f I M^» A ^845). 

eieUanb^far« 8anb9tingd«Sfterretntngcr for Sar 1791. Ifte ^efte. 
9anuir'3nni. Seb fU9. ftraft. eorøe, 1791. U^fr.Srt 9. in.9{i«fcn, 11.453). 

Jtrag (Gl^nftiaiiX @øn af neben^aaenbe Sogneprafi SRour. ®ott(. 
iL og aitaren f. 2)orp(; f. i®{elfleD i gpen 19* SlffartØ 1822; bimitteret 
tfi Unionjltetet fra Obenfe Sat^ebrarfløle 1839; tog f. ^* dramtn artium, 
i bet ii(rfle Sar 2ben (Sramen, og 25. ^prit 1845 t^eologiff ^tteflatø, 
fimtlige mebS^ar. Laudab.; aflagbe 24. ®ept6r. 1848 Saabe ben (omiletifle 
ig ben fateci^etiffe $røoe, b^^n meb bebfle, benne meb ncefibebfie (S^arafteer; 
WØi^rebe fra iRoobr. 1845 inbtil f)7o)?br. 1848 en af ^am i ®jelfleb op' 
tettet højere fBonbeffoTe, fom Artgøfor^olbene imibtertib nøbte ^am til at op« 
^roe; Uet; |>erfoneI (EapeOan i 2)ot)er og SSeng i ^aibuud @t. 30. 2)ecbr. 
1848, i Slaaiup i famme @t. 30. 3ult 1850; fungerebe fra æegbnbelfen 
if 1854 bibHl Sebruar 1855 fom «&ielpepr(ep i f^føtge og €abbet i 86 

@j(r(Iant); hUt> Sognrprcrfl for «^fm og 6em i ^at^uud <St. i. Stpitu 
1855. — ♦ Sllcoline SKarIf ^ingcl (f. I ©oclfltiip $r«fif9aarb f| 
1823) 3). Qf Soonepfdfien fot S)ooer og æeng, S^nflian 97tcolai $. (en 
@9n of »onbmaaler 3o^an (S^rifHon $.a)j f. i Dl)enfe f J 1780, f i 
@t)riflrup $rce^fgaart) ^ 1850) og ^iina ^atia f. ^onfaing (I), af SSoior, 
@tlfe' og Jtlfftf^antlct 3o^anu ®forg $. og '2lne Airfl. f. SBic^elføe; f. i 
iTb^. f^ 1795, ♦ 1819)- — (3oft. rÆe« InDte gWUjloné-Xtoeiibc*, I. 
1854, ®. 27, 33.34). 

Sn ^rcebilen tt( 3bie @ønbøg efter Xrinitoti« oter Sucoø 15, Ml. ^orfenø, 
1852* 14 @. 8. Ofte i ©og^anbelen). 

3 „2)anff Æirfetibenbe" (gorebrag beb ^oe«Wbe ^ræpe*(5onbenl, ©ommer* 
utøbet 1854, „om Orbinationen", i IX. @p. 51647, jbfr. ^p. 517*18). 

3 „9ubfti(((n", ubg. af g. S. 8otf(n ((St libet Orb om (Eoangetiet« $rcebt(en, 
i V. 1856, ©. 666'72). 

*XxaQ (Sl^rifKatt S)atu). — (Si^rag til ^an« Siøgtap^i og 
Sorfatteroirffom^eb i Snblebnlngen HI i,9Hbert eller Srooter^at^neren", 
1857, @. UL-XU.). 

aibert 2C 1832. (9h9 Ubg-X 5(b^. 1857. -* gt^rftebattcren eHer fm^Un 
og 9(malta. Oberf. (ubL ttØigemeb ben originale gortceOing „^ialmar'O* ith 1838. 
— ^Vrberne béb (Sairo eller Slugten fra 8arBariet C^n ^iflorif! 9{oman. ib. 
1833. — ©atfourt, ^løberen i ^øiffotlanb effer daptUtt i 2)mibrif^, af ffi. @cott. 
1..2. S)eet. Dberf. ib. 1833. — @teenfuf«gruBen. (5n fanb gortæffing, obetf. 
Ib. 1834. — ©fomfterfranbfen effer fire Mf^oriffe gortattinger. (3)en Bortførte 
^rinbe; !2)et afSmbte i^rt^Qup; D^afferaben eller ben f|»anfre 2)amc; 3f««^allabfel). 
Oberf. ib. 1834. — 2)en unge C^rentit, eller glortllo og (Suremate. 9{obeKe. 
Oberf. ib. 1833. — € ar ilion, el ^efteffrift for SfiobeHer og SDigte. 9h. 1..26. 
(tnbe(^.: !2)en banfte Sunftner eller 9{#beme i ^rbennerbjergene, original ^iftoriff 
9{obeIIe fra $ef!end 2:ib Ber i !2)anmari 1845; iD^ibbelalberendiØ^pfterier, original 
9?obflIe fra 2)ronning SUIargrett^ed 9{egiering9tib. 1846) og 92 9 ©ni te, (af fatirtft 
3nb(^oIb og meb £ra>fnit). ubg. af (S^r.2). itrag. VtvA'7, ibid. 1845^. — ^nife 
etter ^t^tten pM ^eben. ^lobelie (af SWr« $elme). Oberf. og ubg. ib. 1846. — 
Xbeobor @(^3nnemann, en ^loflcr-iWobcfle. l.-2.a>eeL ib. 1847. — ^anbel«* 
t^ufet 9lbra^am Wla\)tT. Original 9{obette. ib. 1852. — Snfnrgent^^øbbingen, 
etter ^ertuginben of Sugufienborgd S^røm. (Sn paa birfelige Silbragelfer grunbet gortcttting. 
ib. eod. — (Sat (in fa etter ^rigøbegibenfKbeme unber $eter ben ©tore og MwA bei 
Xolbte. ^ifiorifl 92obette. ib. 1853. — 2)en lille $ufar etter ^eldflolt^eb. 
Original golfefortcttting fra ^egt^nbelfen af bet forrige Sar^unbrebe. ib. eod. -^ 
S)en blinbe ©fjalb. Original 9{ibber'9{obett( fra bet ettebte Slar^unbrebe. ib. 
1854. — ©øfterfønnen. Original S^obette. Ib. eod. — 2Røbet i 9Jofenborg- 
Babe. Orig. iRobette. ib. 1856. — SDen algierfte 9legerflabe. Orig. iRobette. 

a) ©øn af ben i ©loc^« fpenfTe ©qfW. ^ifl. I. 3. @. 694*98 anførte ©tift«^robP 
famt ©ogneprcef) beb ©t. Jhiubd Jhrfe i Obenfe, $rof. Xf)tol 3acob (S^rifHan 
i?, og 3»arie (Jlifab. f, SSHnbing; f. i ^elfingør, t ^«« l*itte*®runbet bcb »eile 
V 1840, 88 a. 8. an. og 202). gi., * V 1780 j^aren 2)orott>ea Si^amberg. 87 

ft.a858). — Seiretongeu« !2)atter oø ^enbeø Srober ^onø @tgcr. Origind 
tiporiil 9{otxIie fra ^ebenffa6etd £tber f^tx i S)anmarl. (!2)anf!e @aga<r, før^e 
eamfuifl). ib. 1859. — (gnbt)ibcrc følgenbc golfcfortreHinger: (gn 2)oine« 
(jntefpra; ^amato og ^otaitbo; (Sn @mebe|t>enbe iRatteetyentt^r; lS)(n mobige 
^tM eOer ben tatenbe iMøterfnceøt; gretferen 3ffa (£(»rtfti SDommtt eØer ^ontiuø 
fkM'i gøbfel, $n>net og 2)øb. ^b^. 1855. 

9nft)ar^at>cnbc 9lebacteur af: (Sorfaren 184d. (Sngaaenbe 9{etdfager 
iaob \^m i benne (Sgcnftab jtfr. ^5«brcL" 1844, l«r. 1664 og 1665, 1707; „Stbf^* 
)s*- 1844, mx. 238; 1845, 9ir. 81, 173; „2), gollebl." XI. 1845, «»r. 15). 

Gn beti^beltg 2^ee( SejIigbebØbtgU og ®abet>tfer, (|t>i(!c ®tbf!e ere ublomne 
BBbo 9lat)net: Subi»tg greberitfen, (Sfrceberfoenb, unber fy^lkt iRat^n ^an ogf aa 
tor jlrebtt 2be ^årgange £it)oIi«Stmana!(er, ber ublom i be to førfie Tiax af 
2j»oirs S£ilt)cere(fe. 

^ftrog (SoJ^an), ©int af 3 ar. Jt* (m @øn af Sc^anA., Ølaabmanb, 
Pen iBorgrmefler i aSarbe, og JTaren f. D»lf!; bøbt I aSarbe | 1738, 
Ooer-Xoltbetjent og 3:arabrur i Stammen 1779, S:oIb' og Qonfumtiond« 
Infpecteut t »ibe V 1794, f i »^^^ tV ^812) og (?Ife f. ^illetup 
tJ). ttf ^tafttn X^omo« ^. og ITOette f. Oagaatb; f. i 5)arum ^^ 1767, 
t i flRibe f 1833); — f. i ^Drammen; abfoberebe 1802 (Framen ^ttium 
(Låad.), og i October 1803 ben p^ilologiffe og p^Uofop^ipfr Qframen, l^iin 
mit Bebfe, benne meb norfibebfie (S^arufterr; ^flbjunct 1. S^artd 1825. 
t ugh)t i Obenff. — C3bfr. 5£^orupd Slanb. QtfUn. om {Ribe Sat^ebralf!. 
I. Sottf. ®. 62; III. 67; VI. 11; IX. 24). 

e. 53, Sm. 38: anfee« L er. 

^jtrug CSHoux. ®ott^olb), dbfle @øn af Sl^riftian St. (en @øn 
tf Tlouxii ©oit^olb St. a); bøbt I ©iel^eb | 1757, t^eologif! Sanb. V 
1782, fucceberenbe @ogne)}rafi i ®{eIfleD og gitørup f 1788, petfonel 
(hoeaan fPb. V i791, »irfelig ©ogne|jr(rfl fflb. V 1797, f V ^818) 
eg 3uliane aVaria f. aSenbiren (f. paa SieOebto | 1772, * i 
Øfdfleb II 1793, f vaa S^rifHanalunb V ^8^^; ^* ^f forpagtet 8., 
t paa gjeOebro V 1786); — f. 5. October 1794; tog 1812 feamen 
Srtium (»9?egrt gobt'), famt t^eoT. ^tteflata 15. 3anuar 1816, og aflagbe 
ten ^omiletiffe $røoe 31. %uguf> f. % (Admodum laudab.) faaoelfom ben 
fatedyetifle f. %. (Laud.); confl. Scerer i Stafffoo 1817, OlDiunct fflbd 24. 
»art« 1818, fProtfl i OjeiPeb 20. Octbr. 1819. — ♦ 1. t OlaffloD V 
1819 aSaren 3)orp^ (f. i 92aff!oo ^ 1800, f ^ ®ieIM x^^ 1824), 
ur^dbfle 3>. af ^jøbmanb ^and %xap !D. (en 6fn af fPremierlieutenant 

•) 8tce^?af!or t ®lclflcb og mxnp y 1755, @ognepr«fl fflb. ? 1764, t V 1797, 
75 «., •Cathrine (Jlifabet^ 2»cper, f i ©ietfleb V 1798, 3). af ^cber 
Ca«parfen 9^., ^tot>ft iSenbø^eneb og $r(efl i ®ie(fieb (begr. V 1764, 73^. gi.) 
og SRort^a (S^Iottc Bå^htft (begr. i@ieipeb V 1784, 77 «.gL; it>fr. ®ie«fing« 
3n6elL II. 2. e. 187^). 88 

3o^an S^tipian 3)., ©^ffrteft i SfJoffToO, og STOaTcn »©anfib. Xxap; U y 
1767, t i S^afffoo V ^820, iofr. »fnflnIdPé ^SranJ Dluffen JDorpI^*, ©♦ 
2.3) 00 STOargtft^e f» Øleimft (f. ^ 1775, * V ^^96, f t\ *8*7)- * 2* 
1825 «nf Sott^ca 9llbinu«. — (3ofr. 5J?en« ®rtft«««iji« 1844, 
mu 176 pg ^Q3frl. 3:tb*- f. 21., mi. 282). 

beretning om Senbe, 8aag og Slonb^ ^erreber« ?anbbo«gorentng. Obenfe, 
1845. 35 @. 

3 //Ugeffrift for ben ftangdiffc ^rtc i 3)aninarf" (5Wormoncmc i ©iclffb, 
IV. 114'17; SWere om SWorraoncrne i ©idfleb, VII. 129*35). 

@n @ang (i l^tfigføe'd „i^erftning om ben 2b(n banffe Sanbrnanbø^Sorfomling 
1846", @. 21546). 

ftragbaOe (Sl^trtfKaii Slatta), crlbfie @øn af Sreberif IS^rmt^ig^ 
A., $rocuratoT orb Unbemtterne i 9iibe Stift (en @øn af (E^riflian ffflalta 
St., 95|?* og «6eTrebéj!ri»fr famt gjoflmeflet i SSclIe, og 2lnna STOargtrt^f f. 
»emolg^; f. i æeile f^ 1794, f fftbS ff 1849, jt)fr. ©elmert 97ffr. 6aml. 
II. 468-80), og dontablnr ffiil^flmlne »ouifr f. 97l«ffn (3). af 
$r<rflen ttl @nrum og ^jateborg i Sftibe @t., f)7id 'tagger 91. og Sngrbotg 
f. (Sngelétoftj b^bt i ©rtnbfleb y 1802, ♦ y 1823); — f. i OJette 27. 
9lugufl 1824; btmitterrt til Unioerfltetrt af Dr. philos., @ogneptcr^ i 
aJeibi?, 3. SWiinfr 1843; tog f.a. (gramen artium, i bet n<cflf Sar 2beii 
(Framen, og 30. Octbr. 1848 t^rologif! Slttefiatd, famtlige meb S^aTafteren 
Laudabilis; aflagbf 29. Slug. og 8. @evtbt. 1850 ben ^omiletiffe og fate« 
å)t\i^t ^X9\)t, begge meb Haud illaud.; er nu Sieligiondlarer \>t\> ®^nee^ 
flot^'fi «atin- og fRealffoIe \>aa lyamebaméoejen. — * V ^^2 Qt\i\t 
e^riftiane (Smilit ^al^Ut), ^an« S^aPfi^jfenbeBam (f. |g 1828), 
norflalbfle 3). af Suflitéraab, S§ef for 3nbenrig«minif!eriet8 8WatricuIcom|)toit, 
e^rifitan 9BiI^. 09. ({ufr. I. 57, @upvTem* L 61*62, famt iBengniÆ'd .9am. 
SPaléløD", ®. 3) og Aaren Sophie f. @d^ou. 

(Sb7iftudogbeto92øt>ere. Ifuca« XXIII. 3943. Ot>erfat fra (Engelff. fiB^.1852. 

S)e gamle Sifed $!igne(fer og ^offprog, famt 168 ubt>a(gte gaSter af ab» 
ffitttgc gorfattere, ubgitne, ,fbb.l852. („gcebrel." 1852, i«r.301, af O. e te p^ en«). 

2)en d^riftetige ^»ile. grit otcrfat fra (Sngelff efter »A resi for Christiaos« 
(Voices or the night, Chapter IV.) af 3. (Sum min g. Tltt abftillige anbringer og 
Jtflceg. m. 1853. 

(Sn Skriften« Stamp og ^aah. (Sfter »Voices of the night«. SKeb 9Sn« 
bringer og %\U<tQ. ^\), 1853. 

Staturen« @uf og e<engfel (efter ^lonu 8, 19*24), grit oberfat fra Cngelft 
af (S^rtftianu«. ^b^. 1853. 

3. iBunpan: (in $iI(egrim«oanbrtng. With en fort ^tilbring af gor« 
fatterend Set>net. Ubgioet af gorentngen tt( c^nfleltge Opb^ggelfeøffrifter« Ubbrebelfe 
/ ffpltet Sthf^, 1854. 89 

Cm be 2)øbe9 9?tge og @i(elened £i(ftanb beri, af SaL Ulr. SD^a)^« 
ttoM<iL SrH otoerfot og forøget meb ^nmcerfninger af gatnfe og n^e ^irlefcebted 
eWfter. kh^. 1855. (f. ^3). iftrtcttb." 1855, @p. 408). 

3. Hrnbt, fire 9øger om ben fanbe (S^rtftenbom. 1555*1621. $aant^ 
Mat eg beatbetbet. 1^. 8og. Uogtbet af foreningen til d^riflelige Opbpggelfe«« 
fbiM Qb6rebel{e i gofPet. ^b^. 1856<58. 

O^bt^ggelige betragtninger tit (ber 2)ag i 9aret, af 3. ^. (&xamml\^, 
MotU. 1..3. ^cfte. m- 1857. („S), ^firtetib." 1857, @p. 187^88; ,,Uflefrr. f. 
II. cb. «.- IX. 457). 

Ubgitocr af: iMrfelig @amler. Sibéffrift til d^riflelig OpIp«ning. 1.^5. ©b. 
16*. 1866-59. (it)fr. „(5M(Hania*?of!." ^x. 2598;- ^©ubfliffen" IV. 1855, @. 662* 
68, famt i 2b€t forfortebe Opl. @. 348^51; „2). ilir!etib." 1855, @^ 261*62; „Ugeffr. 
[. b. Cb. iHrlc- IX. 174'76; ,,3)anneoirfe" XVIII. i«r. 56). — 2it bettc 2:ib«ffrift 
kbctcbc ^an f(It>, M. a.: i Ifte 8b.: 9nøgar, 9?orben9 tlpofter, @. 51-77; ^poflelen 
ftnln«' ?€t)iict«Iøb, @. 116*169, 209*256, 302'342; Om ^apifleriet i 2)anmarf, 
6.180*191; i£t ber ingen (S^rifhie mere?, @. 266*72; betragtning ot>tv 1 JTor. 11, 
23-25 fammenMbt meb 1, 6. 1046 og ®a(. 1, 6*12, @. 273*83; I6enebt!t af 
Ksrfta 00 <S^regor ben @tore ®if!op i 9}om, @. 350*384; — i 2bet 9b.: 
I)>e|UIen ^anlu«' 9et>net«røB, @. 16^52, 164<^204; ©regor ben @tore, romerfT 
VSHhp, @. 62*88, 259*285; 2)ct er Slanben ber giør lebenbe. (St ®ibrag tit 
D^Mning om, (oort>tbt gotfelirfen« $rctfler fan betragte« fom ^roefier i 3efu (Sf^rifli 
flRorig^, meb gulbmagt tit at fort^nbe ^and Orb og forrette ^an« @aframenter; og 
(«en>ibt aOe be, ber er inbftreone i ^irlebøgeme fom 2)øbte er at betragte fom (Sl^riflne, 

e. 94*105. (farffilt »ftrpt. «bt>.1856; jofr. ,,Ugef!r. f. b. et). ^r!e" VII. 282*84, 
af 3. 9R. 8. ^iort); $røb Sanberne, om be er fra ®ub! di ^ibrag mere 
til Cpl^tning om, unber l^tilte Setingelfer gotfefirfend $roef!er fan betragte« fom 
3efii S^rtfti 2:ienere, ber ^ar ^tt til at banble paa (and Stegne og forrette (an« 
6dramcnter, ©. 125*158, jofr. gorf.*« „9eette!fe", @. 224*25, og Optt?«ninger 
til ^cttdfen«, e. 361*80. (i»^- /.2>agbl." 1856, «Rr. 227; 295, af H— i.; „Ugeffr. 

f. b. et). iKrfe" VIII. 143<44; 388*91, af ». «et?er; ^,2). «irfetib." 1856, @p. 593* 
e07, «f 311. g. @. ©runbtoig; @^ 692*99, af ^ragballe; Orunbtoig: „?ibt 
mat em Ilterbog« *S)aaben jc^ 1856, 2. Optag 1857; ^. S. 2W ar tenfen: „3 
Ucbning af ^nmbtDig« Optt^«ninger om ^(terbog«*!S)aaben'', 1856, og „(St ©jen* 
fifor t striben om ?Wterbog«.2)aaben", 1857; S3. ©irfebal: „@amoittijbeb og SRet* 
MtflJeb", 1866, og „dampen er flaaenbe", 1857; O. 8aub: „Xit ». »irfebal", 
1867, eg ©irfebalr „di OjenfOar," f. %.; „(5brtfHania*¥of!" 1856, S«r. 2932 og 
»); 3 »oobDob ©fole fierbe ©onbag efter ?5aaffe 1856 (3afob« ©reo I, 17*21), 
6.381^ — i dbie »b.: Spofieten $autu«' tonet«Iob, @. 16*55; (St $ar »e* 
sunfnniger em 5£rocn« Orb, fremfalbt oeb betragtningen af ant. 2, 13*23, fammen* 
(olbt meb SWt. 13, 55*56 og 3o(. 7, 26*42, @. 77*81; ®regor ben @tore, 
e. 164*189 og aoa64; Glffer bu mig? (2. (Sor. 12, 8 9 fammen(olbt meb 3ob. 21, 
15.17), e. 210*18; tCr bin gaber og bin SWober, (S. 218*27; 2>er boor 3 feer 
SRonben m^ Sanbfmtfen gaae inb, ber oit jeg (olbe 9{aboere meb 3er, @. 247*54; 
L tor. 10, 1*11, e. 273^82; Om be „ftjo »ønner" i gaberoor, e. 364*81; — i 4be «b.: 
»retet tU CpWcme, ©. 74*104 og 146*78; 1. Stox. 11, 23*29. 3eg fil nemlig af 
•enen ffiiab jeg ogfoa (or mebbeelt 3er o. f. t)., @. 179 85; 2 J?or. 3, 6, fammen* 
Mbt mtb SRr. 7, 31*87. ^gflooen ftaaer t^jel, men Stanben gier leoenbt, @. 185* 90 

92; Orcøor ben @tore, @. 248*272 ofl 312'71; — i 5tc »b.: (ipf^a*ettut 
4, 17*5, 21. (Om gorfagelfcn og om Xroen« grugter), ©. 21*50; 3)cn „oibrctte^ 
©ubøbprfelfe. 9eom. 12, 1«5, @. 50-57; ©regor ben etore, @. 86*134; — 
beøuben nogle minbre ^rtifter famt !3)tgte i ^t)ert 9inb. 

3 „Subftitfen", ubg. af %. (S. iBoiftn (dn Mt @amta(e om Kbam og (StM; 
efter tbe penny post, i III. 1854, @. d39'41 [og i 2bet forfortebe O^tag, €$w 
178*79]; 3l»)oftIen $eber« ?et)nct«U6, f. 21., @. 481*512 [farfttit »ftr^t 
Abion 1854]; 2)tgte, i II. 1853, @. 670*72; IIL 1854, @. 337*39, fomt I 2bd 
forfortebe C^)!. II. 322-24; III. 176*77). 

3 „2)anff ^irlettbenbe" (Om ^raflefri^ieb og ?5r«(le*(5b, IX. 598*600; TH 
t^riflne SBenncr, 1856, @p. 692*99 [jtofr. „©reobarer mellem Cj^riflne" IL 258*60, 
274--75]; 3 STnlebntng af ^afior ©ufdt« fibfle 2)ttringer i 2)anfl iKrtetibenbc, 1857, 
ep. 100-03; 2)igte, V. 103334; VI. 808*09; VIII. 65*68). 

3 ec^neeHot^^ø „SD^ebbelelfer'' (grcmfHHing af ben af iam bcnt^ttebe Unbcc* 
t>tt9ntng9met^obe i 9eeltgton. i 9^r. 5. 1858, @. 14*20; it>fr. „3)agbL" 1858^ 9tt. 
102 og 107). 

*StxaQtxop (Sl^rifltatt ^ebrr.) tog 1823 Sramrn artium (Laud.) 
og 22. %px\l 1828 t^eologif! ^ttefiatd; øflagbr 23. 3anuat og 28. SRøctl 
1831 ben fate^etifle og ^omiletiffe $rø9e, ^iin meD S^at. Laad, <fe quidem 
egregie, benne meb Laud.; otbin. Stattd^tt i, JtaQunbborg 29. %tiyt. 1832, 
tef. Sop. i Jtolbinø jc. 26. ©eptbt. 1837, ©ognrptcefl t>t\> 8frue-«ltfc eg 
5Jtafl beb »goépltalet I ^arl^uuS 25. SWai 1849. — * 1832 3. !W. ©olf 
(f, I <3Sorbingbcrg f^ 1796), ncrPctlbpf 2). af »bjunct OJeb« flflubolp^ ©• 
(en Søn af &oU\axtx (Siler Srebet« 9B. og 6op^if (SUfab* 9ug(} f. i 
€laurebp i Sfjelbj? ©ogn paa Ralflft | 1760, f i a^orWngborg f .1819, 
f. 3. Q9atfobe „Solfl. ©ejfll. ?3erf..*lf!.« 1. 247-48; 3. ®u^r'« ®maaffi; 
II. 120) og SRagn^ilb Saroline fWariane f. ©o(f (* V 1792, f * ^^^ 
^uué V ^858). 

Uboalg af ^^falmet til @!oIebrug. ^b^. 1857, ^nbet Oplag. Ib.eod. 
(„Ugeffr. f. b. eo. «." IX. 262*63, af 3. SK. ?. ^jort; X. 351*52; „8oIL*goiper« 
@tift«*!3:ib." 1857, 9ir. 246). 

2:ale (tnblemmet i Gamlingen af: „^ler bcb ^øbmanb ®øren denfcnf 
3orbef«rb", 3(ari. 1858, ©. 3*8). 

@r fanbfvn(ig«>ii9 gorfotter af: 9{og(e l^emærfninger om StterBog og 
?Jfa!mebog, af (5. 5. ^. (i „Ugeffr. for ben etangel. HnU'\ VUI. 249*54), fooDd- 
fom af flere 3[nmelbelfer unber famme SKrerfe i ncetnte Ugeffrift. 

ftragl^ (3rnei SRifarl ^etet), ®øn af nebenanfftte Sogneprcr^ 
$eb. «, og Bnna SWotia f. »"ifbemorf} — f» i Cgebeéminbe i (Bot^» 
gwnlonb 2. Decbt. 1820; fom i en 'mtt af 8 9lot til Donmorf; bimlttetet 
til Unioerfitetet fra ben Icerbe (Bfole i 9tanberd 1842; tog f. % (Sramcn 
9(rtium , Itgefom i 843-44 anben bromen meb S^ar. H. ill. , og 8. 9Rai 
J8å8 tpeøloø %tufiat€ (H. ill. 2di gr.); aflagOe 18. og 23. S>icbu 1848 91 

bea ^miUtifle og fatrc^etifle $røDe, f)iin meb bcbfle, brmte mt\> nor^^eb^e 
l^ttahfer; bleo orbinmt SMdflonait )?eb Upfiitiotf i Ø^otbgtønlonb 31. 
iHtbu 1849, og op^olbt f!g famnie^ebé fra Sommetrn 1850 tU (Eftnaaret 
1858, ba ^aii attet t?enbte tilbage tQ Sanmatf; Meo Spgnepror^ for ®tølum 
ogSoenfUb I mhoxQ ®i. 14. ^ugufl 18o9* — * Sol^anne (Slrenora 
2b nb (S), af af b. ©ipreti &, &or))agtrr paa Ula^h^f^olm, og Q9irt^e f.<(anfcn; 
f. i maébti f 1824). 

Qibrag tU: Ohservaiionei meteorologieæ per aonos 1832*54 in Grtfnland tkcim 
(ogfta meb Sitd: Colieetanea rneleorologica sab aaspieiis societatis scieaUama 
Dnice ediU. Fase. IV.). Haan« 1856. 4to. — (^tt>.). 

*Jh:as]^ (fpebrt); Søn af SWiffel «. og Æirfun fPebcrébattet; 
- tog t^fol. ^tteflatø 8* Dciht. 1817; a^gbe ben ^omiletiffe $røoe 3. 
8ctr, 1818 (Laud.), ben fatec^etijfe (H. ilL); SWiSflonair 11. gebr. 1818, 
«r«9 i (Sifrleb 14 3anuar 1829, i Stntnt)) 2. Octbr. 1838, i A{etHnge 
eg Bregninge paA iaaUn\> 12. Octbr. 1847 (men 9tt> fgl. Ølefof. f^ f . % 
tlOabt at forblive i flt ^ibtil ^at>U (Smbebe), SogneprorfI for JØdb)^ i {^aberdleb 
9roo^ i e^nberii^aanb SO^lØ^artd 1850« — • 1. 9[nna 9^. Siebematt 
(S), af Æjøbmanb 2. og Eleonora 2)orp^ (?)3 f. i Sacobd^aDn V ^7^# 
t i Øierlet? $rafiegaarb f 1836). * 2* SP^. Aod^ (9). af $arcea(f} og 
€ineb d^riflian 3øtgen St. og Ulrifa Slntonette f. Ajcngaarb; f. i ^{fet, 
«ram Sogn i Sømingle^n, ^ 1810). 

Sn eomling grønlanbffe ^rcebifener k., ^\9 %\M er Okalleaiit Oi3tnter* 
VofKI). 1838. (9ngaaenbe ben famme ttfføjebe ?t{le ober @øn« og ge|l«®ageneB 
^nne«fe» og aftcnfang^-Iefter jtfr. „2)en gripnbebe" 1837, iRr. 47 og 48). — 
Erkanåutigineksæt tiUårsoarmik , agiéksiroarsut G. F. Uriinjmie, nuktersimarsat P. 
Kragk^mU. ' KJdbenhavnime, 1839. (Xilligemeb ben banfte Original ieonftbed, 45 @. 8). 

AUuægåutU EvangeUumit nUcuiaut^t etc. (©rønlanbff @ommer«$ofHt). KJ(»- 
beobafDime, 1848. VIII. og 732 S. 8. (Selopet af ginantferne; iffe i ^ogbanbelen). 

AttoækksD illaarsaaliksst illegeennat opertanoat, kaUersorsimarsat Wexelåimit, 
naklersicnarsot P. ITrayAmie. KJObenhavninie 1850. VIII. og 206 S. 8. (o: S8e^(t9'9 
4tnbagt«bog^, oberfat og befoflet af (S^fine i 2)anmart og 9^orge). 

gortale tt(: ErkærsauiOaæt , adlat oangudlagH attucgæksæt. Kattersorøf- 
■vsot /. Pauhitimit, N^rdleen illænDiU Uaderslevime. 1853. (®rønlanbft Øønnebog). 

B, 56, 5in. 27: £o!binf<)ectenr I. lolblocferer. — (9?eb.). 

Jtrag]^ (^onl ^attttibal), ®i?n af Sftabø (aSatt^iad) St. Cen (Søn 
af ©orger fPooel 3enfen St. og ©ibfel «Wab«batter) f, i greberlcla f 1777, 
«frer t>€t> ben Icetbe efole i Srebericia 1803, <Rbiunct fflbd f^ 1806, 
6ognepr«fl i ©eefl V ^817, i Darum og a3ramminge V^ iQ27, i ØBer- 
6iarnp og gtefret j% 1833, f I i839) og Urfula (S^riftiane f. @torc^ 
(3). af $rarPtsi tU •6uudbl^ og SBebeldborg ita))el, •&anni(al @.} f. i 9a\^ 
b II 1776, * 1816); -— f. i @eefi fBrorfiegaarb 24. SRartø 1820; 92 

bimittftet til Unit^etfltetet fra 9ii6e Cat^ebratflole 1837; er^otbt \>tb (Sxamtn 
artium (S^araftetrn Laud., hU\> t)tt norfle 9(ar utoKnfet t)tt> Un p^i\o\opiift 
(Sramtn, og unbrrfaflebe ffg 28* Dctht. 1842 t^eotogi{! ^tteflatd met Srtpe 
e^arafteer; S)ar VIumnud paa ^oxå)é (SoOegium fra 23* OctBr. 1839 inbdl 
^an 14u Octbr« 1843 confliturrrbfd fom fidrer t>tt> Obmfe Sat^ebralffole, 
00 beffiffebed 8« 92ol}6r. 1844 til Sbiunct fammePebd; unbrrfdflrbc flg 17. 
3anuar 1851 9)?agif}frconferentd i Ttatf)maiif, ^flronomi og $^9{lf mcb 
Qbarafteren ^Admissus cum laade^ (i))fr. iBinbe'd p^^rbbdelfer', 3. ^. 

e. 557'58); Bleo tiOigr QSibliot^rfar \>t\> (emelbte 6foIf 20. Octbr. 1853; 
Docrlflcrcr fflb« 2. 3uni 1854; oar STOeblrm of ben t april 1857 nebfatte 
ttommiéflon ang* Unbert^iiéning og ^fgangdprøi^e i be I<rrbe @folfr. — 
• i @ønber^øinip V ^^^ S^ielfine d^Iifr (Satinca Q9ro^m (f* < 
Dbrnfe V i826), 3). af Wot^iaé aSil^cIm »«., Ooerlotrer t>t\) Obenfe 
Sat^fbratlfote (en Søn af 9Rfg{meiitdffIrf!j<rr t)tt> bet f^fnffe IDragonrrgimmt, 
æU^rlm S^riflian $i. og SKaria (Flifab. f. «dib; f. i Obenfe 1779, f fpbd 
4 1834, f. eelmerd ^U Sib. II. 240; «einpelé «oié 1834, 92r. 111, 14; 
3»>erffii« Sloié 1834, iWr. 118), og Warp f. Stor^ (• 1816)* — (3»fr» 
^unbrup'd 6!oIe'6aIenbfr 1845, €. 53'54). 

gortegneffe bt>tt Ohtn\t <Sat(H)raIftoU« mat^etnattft-p^i^ftfte @ainltng 
(t 3nbb9b(Ife«ffnft til efoicnd Sfgangøe^ainen og ^ot>d)qraintn 1853, e. 42«53). 

gortegnelfeotxr Obenfe J?at6(braIfroIe9 8ogfainUng.Cbenfel859. 501 e. 
Stxaibtxg (9ltela 9ltroIat ^anfen), €øn af @t|^rmanb ^and 
(E^rifiian St. (f i 9lar^uud V ^8^^' < H^ ^3* '^O ^ Airftinc Sn« 
berfen; — f. i Sar^uud 22. October 1814; begl^nbte i en %ber af 13 
Var at unben^ife @maabøm og befforftigebe f!g ^ermeb inbrit Varet 1832, 
ba ^an tog Op^olb l^eb ^^ngbp @foIel<rrer' Seminarium, ^oorfra ^an na^e 
Var bimitterebed meb bebfle Sbarafteer; l^enbte faa tilbage til f!n Søbeb^, 
^vor ^n ffben 1835 befl^rebe et 3nflitut for3)renge; bleo Srcbie^léarrer beb 
ben M^^ ^orger»3)rengef!oIe t Var^uud 18. 3uni 1847; ø}orbe, meb Unber« 
(l^ttelfe af Jtirfe« og Unberoiidningdminiflertet , rn pabagogt|!'IingDtjii|! Øtejfe 
til dnglanb i Sommeren 1856; oalgt til Solfet^ingémanb f or 9)anberd Vmtd 
4te iBalgfrebé (Sreenaa) 14. 3uni 1858, og mø bte paa ben lObe orbentlige 
Wig«bag f. V. (en af Solfetbingeté Sraeuirer). — ^ f^ 1837 Vne 
darine 3?ang. — (3ofr. .gcebrd.* 1858, IRr. 41, 44; .Slpo. ^0%" 

f. V., mu 42). 

£m etolelcrrerne« Sttlling. 2:tlfgnet gcrcrlbre, ^«rcre og eloleiMmcr. 
Varbun^r 1W5. i„gv<n« eriftf.«i>i»- 1845, »r. 38; 5tit. f. olm. b. eWeL-gor* 
ening 1845. ftc. 12), 

^einri* f eftalcjjl Ct Ctb cm Um cg ^« nbrtdige gcttieneper; for 
fPfm, gorjclbrt cg ?«mt, t tnletning af ban« ffr^e ^uitbrtbeaorfifeB. (Jftcr «. 
Jtiefter»€B* Tiet^ feflålcjSi« 1?ortraiL aolbcrg, 1846 (»: 1845). 93 

Siebigerebe tføtge ©cm^nbigclfc af S)irecttoncn for ©foUlcererforfninflen for 
tisim% og Omegn be ttxnbe ubfomne ^årgange af -„(SonferentøBIab'' 
Mutt« 1841*43), og (far bertil \tlt> l&>txtt følgenbe Zxtititt, beel9 originale, beels 
obdfatte og BeatBelbebe: Ok)erftgt oter be .banfle ^folelcerer'donferentfer ; foreningen t 
b(t ieitngelige ^tftnct paa %t9; Om ?anbcommunebcefenet, forfaaoibt famme angaaer 
6bld(crenie; fdetrogtntnger ober be forffieQige %xttv @!ole(oerer'(|[onferentfer og bered 
8cfm; (Sonfernttfemed 2)ceinoner; ^oebagogiffe Soefefrugter; iRogleOrb tif 9[fbelingeme 
(| olmiiibef tg banff ^foletoer^gorening; £ale i foreningen for Sar^und og Omegn; 
6tolenø StaxxOp meb StDet; ^mling af Opgaber for @tolektrer«Soreningerne; Sanb^ 
W^fitreme« gorpligtelfe til ot ^olbe 2[ftenfloIe; Sorflag om en alminbelig ^cererfep 
i€emmcten 1843; ^oITeffoIend emancipation; Om @!oIetcerer«Soreningerne; ^cerer« 
tfllbct, Betragtet t ®ub9 9{iged S^«; 5£)ieftertoeg; {^borlebeø og ^bort>eb tan man ei 
tim giøre stolen og bet, ber lcat9 i famme, Be^agettgt for børnene, men ber(o9 og« 
ftt fiSreP fremme @!oIen« Oiemeb?; @to(eIcereren9 gor^olb til be ^(bre i (Som« 
mmen; 9logte Orb om gor^olbet mettem $rcefi og ©toletcerer; famt flere (Sonferentg« 
focebrog, Oj^forbringer og Slnmelbelfer. 

3 ,,9Raanebf(rtft og 9{epertorium for ^(mne^^folelcerere'' (92ogte Orb i 
lalcibiiing af ^aflor iBørrefenø 9[rtife( om ,,$rceflen9 gor^olb tit (Kommunen og benø 
@Mctaere^ af 3. (L @mibt og l^raiberg, IL 289*97 [it)fr. fpb. e. d62'69, af 
C 8. 9ørrefen]; (Snhnu nogle J)ttringer t Snlebning af ^apor 9ørrefen9 Strtifel i 
•Sor Stntta og etolen^ af 3. (S. Smibt og Jtraiberg, fftb. e. 55«>60 [iofr. 
UL MO, af Sørrefcn; B. 4243, af @mibt og JhatBerg; @. '74«75, af ^ørrefen]; 
(Snbnn nogte Orb til ^aft SBerrefen, III. 129^32; [^nbeel i] Ubfa^ til en petition 
ti[ etcenberne, angaaenbe en 9^eform af ben banfle SoITeftoIe, VII. 305«20, 321^33). 

3 ,r5tibenbe for afminbetig banff ©foletcerer-gorening" (^cebagogiffe 
£«Efefnigter, 1844, ??r. 1; JJjøbflab'^forelarerne« JJaar, f. ?[., S'h:. 9; Om ©eminari« 
tna Steorganifation, f. 9L, 9b:. 10; @foIen9 2'vo og $it)9tegn, j^onferentø^gorebrag, 
f. IL, 9fr. 12; @!oW«reme meb ^ofltaffe paa ^atttn, f. «., 9tt. 21 [ibfr. «ar^uu« 
etifti-Sib. 1844, 9h. 188, 196, af ®a9fe og ^aiberg]; iRogle Orb til be banfte 
SeO^efoIelcerere, f. 9., 9h. 22*23; efoleng ^amp tmob 2ibet9 3nbfl9be(fer, f. «., 
9h; 24 og 27). 

3 „Har^uu« @tifte«5l:ibenbe" (efolelcererne meb$o|)taf!e paa 9^a(!en, 184i^ 
ftL 215; 9'Jogle ©ttringer om ©fotebcefenet, 1845, ^hr. 223). 

3 „gtfbrelanbet" {<Profe8for (Jlaufen og ©folelarerpanben , 1844, iRr. 1673; 
Om Ctbfelcrreme« Jtaar, af l^raiSerg og 3. @mibt, 1845, 9^r. 2041; Om golfe« 
Polenf Setpbntng og 2ocxttnt9 !Z)anneIfe, 1846, 9{r. 66; Den pædagogiske Presse, 
1852, Nr. 221; Nogle BemcrkDinger i Anledning af Hadvigs Udkast til ,,Lov 
Ibr AlmneskoleTcsenet adenfor KJØbenhavn^, af Grabow, H. P. Jessen og Krai- 
berg, 1853, Nr. 219 [og i »Skolens Reromn« IV. 422-28]; Opfordring, 1854, 
Nr. 140). 

3 Jfjøben^abngpoften" (Om @(oIeIffrerne« Stilling ubenfor ^øBen^abn, 
1847, Sftc. 63). 

3 ,r2)en iTJcrbifle golfeffole" (2il ©anmarf« gotfelcerere, 1849, iRr. 11; 
^orermfbe i 9ar(^uud, fflb.; toermøbe i Spørring, f.9L, SRx. 15; SolteffoIe«$ce[enetd 
Sbtfioii, fpb.; 2)et alminbetige 2cerermøbe i 2(ar^uug, 1850, 9h. 31). 

3 ,,erofen6 Sneform'' (gorebrag beb bet 3bie offentlige Sceiermøbe i ObtTi\t 94 

1852, III. 427*28 [it>fc ^^oxh. godeflole^ 1853, &p. 763 fg.]; ^(ererbe))ntattoit, 
kV. 618-23). — (Silbtcl« tfter Stotogr.). 

*Araiiift (Sol^atttt ^erm.), ®Bn af (&^u ^^ ir ton. SL (en @m af 
i&ieton^mud S., «&ot)ebpr(rfl i ^rff^; f. i IBurtf^ube y 1721, 3)iacontt9 i 
eelring i ^ngrl 1751, $r(r{l i 8e6rabe brb $rff| 1753, ^o\>t\>ptafL i 
S^f^oc famt StMtptor)^ i ^hn^tihoxf $cobf}{ 1772, (Eonfi^otialraab 1783, 
t i 3«e^of V ^794, ibfr. !R. &. (8tné\ „Q3fltrftgf gur A{t<!^fngffti^{d^te u. 
aitftt^umdfunbf', @. 192, famt itorbed' in* ®. 475^76) og S^ariane 
(Sft^er f. def^ont; — bat Q3anbBvøningd«3nfpfctfut i (J^orge 3 6(f b fD^eblrm 
af bet fgl. S)anf!e mhtnft. ecI|Ta( 13. ^Iptil 1810, Siibbft af 5Dn6t. 2a 
3aml812.— • 1810 (S^atlottr ^tmalU Sinbe (f« i Stb^. V 1791), 
S)« af 3uoetfet og berutftct 8otget Soten^ (if)xifiopf)n & (f i Sth^. ^ 
1809, t fft 62. 5L) og »Annette f. Sttamn (f iM^. V ^815, 62 9Lgl.). 

*Arani|i (SoJ^anttrd Safrnind) afgif font Vbiutant )9tt> 2ben Sa« 
taiOon af itb^bnd BotgrtHge 3nfanteri 30. SlptU 1844, og fat å la suite 
beb Qotpfet i 2 Vat fom Seconblieutenant; (^ataftttif. $ccmietliftttenant 
IL 3uni 1844; fif 1844 Unberfløttflfe af bm 9)e{etfen{!e Sonb til en Steifr 
i UManbet; i bet fpedeHf iØffrnrb at gjøte f!g bffienbt meb lignenbe &tU 
{!af)tt fom bet i JTjot^en^aon fliftebe te^nifle @eI{!aS og Benytte til bettef 
gforbeel be i Ublanbet inbfamlebe (Etfattnget; Snfpecteut ogSecretait beb bet 
i ^b^on 18. @ept6t. 1843 fiiftebe te^ni|!e Snflituij afffebiget eftet Vnføg- 
ning i 9}aabe af ben Botgetlige militaite ^jenefie og ubnaont til bitfel. Jttigd« 
3tdfedfot 3. 3uni 1847; fotetog, unbetfløttet af ben 9ieietfen|Ie Sonb, i 
1853 og be paafølgenbe Vat fiReifet til 5Danmatfd $xobinbdfl(rbet, meb 
fpecielt »^enfbn til ^egneunbetoiidningend (hemme i be bet optettebe Slegne« 
ffolet fot .^aanboflttfete. — • i «&elf!nge y 1833 S^tiftiane Ølagba« 
lena gtSIic^ (fra gtebetifébotg)* 

{^aanbbcerterforeningend ^beretninger for 1845«54 (fra 1851 talbet 2. 
9?ce«c« I..4. 2larg.). ^hf). 

@ang6ogfor^aanbt>cerfere beb fefiltge ©ammenfomfler, famlet og nbgtbet 
m* 1850. 

2)tgte t $øf)'9 „aRtmQtur*$iS(tot^e( for SJ^orffabdlcedntng" (VIII. 120; IX. 48, 
96; X. 48). — @ange beb be aT^a^fmonnfte øønbag«f!oler9 56be Sorøfefl 1856, meb 
SWufil of (5. ©onfen. — @ang beb Cafmofeften 10. gebr. 1859 (optr. i „©erl. Xib." 
1859. ^r. 36). 

•Arant|i C^lftrtfHatt 3ol^. Sobietg), crlbfle @øn af 9^. 09« St. iaap 
celbfle ®øn af (S^riflian A.a); f. paa Seiberglunb f| 1727, t^eol. Qanb* a) gebt poa SBtnbnmobergaarb beb røorg i Slutningen af bet 17be ^ar^unbrebe, 
(gier af 2)ciBerøIunb 1724-66, t i S3iBorg 1769, * V ^724 (Sonftance ©in- 
øifm, f. paa ^pbomgaarb 1707, t p(i^ S)eiberglunb 1766, S), af 9WeU ©. tU 95 

^ 1751, tcf* QLaptUan i ailnøfjøSinø V ^763, qjrcrfl i lOinfe! og {Rinb 
11782, fuccebcrenbe Sognrprocfl i ^tixim V 1772, Dlrfef. ©ognf^ræjl 
(ilMi773, Conflflorial.*2(éfféfor ^ 1778, ?JrooP I .ei«m ^nxt\> 1782, 
adcMøct V 1798, t V 1799, {ofr. £enønl(f'« ^&am. Jtrarup«, @. 3=5, 
fait). ^. itTarupØ ®tamt. oD. b. j^rarup{!r &anu, @. 3) og @. @. f* 
tøbberg C3>. af ©ogneprajlfn for «&arIøo og Stamføo, ^^rot^fi (S^iiflian 
H «.; f* i *atlpt}, • fffo. V 1763, f « SSinfel ff 1770); — tog 
i^L «ttfPat« 19. 3unl 1787, ^xaft i dlaux 21. ©eptbr. 1787, i SBorri« 
31* Octbr. 1794, tiQige SorflanDer for og Sørflelærer oeD Seminariet i 
8fnl8 23. »ai 1806, ^mtdvroofl 10. 3uli 1812, Olitbrr af ^nbt. 28. 
Souai 1813, rntleNørt efter 'Ilnføgning i SlaaDe og meb ^enfion fra 
$cs9e-C^m6ct>et 2. 3uii{ 1819. f 3. (iffe 2.) Octbx. 1820. — • (S. 
Stbriciud (Døfct i »e irjf ot) y 1768, t i Sorrig qSraficgaorD), dDfle ©. af 
C^en 9. (en €øn af So^nevraflen i 8f)uDfiøbiiig , $ro9fl ^ané S. og 
9aiia f. «(^i^on; t>øbt i 9t«^ø6ing V 1736, f i Srir|Tou f 1786, jofr. 
Slirrup« 8. a. 6. 159 j »engnitf'é „ffam. @tampe«, 2. Ut)g., @. 21«2o) 
•g S^rtfKane Amalia Sodf Rining (celt)t)e S), af trællen i ©labfure, S7ield 
^f 4. 00 Oc^rimeraab «&enr. de ©tampe'd (Bøfler Atrf^ine (Btampe; tø6t 
t SniØmatf f 1743, ^ i ®Iat)fare ^raRegaarb V 1766, f i ^olDirtg ^^ 
1790). — (3»ft. 3. ©• JTrarup« Stamt. oo. b. itrarupffe gamilie, 6. 3, 
6-7, 11; ^engnidTd ,Sam. etampe\ 2. UDg., @. 21'22; Sauber, Hist. 
scbol. Århus., p* 150). 

91((e^aanbe 3:røfteligt for bem, fom libe eQer funne (omme til at libe. 
i§xftt Gamling« inbe^olbenbe Sampler paa ^ibenbe og Ul^ffetige, ot>erfat af bet S^pbfTe. 
Vb^ntt af (L 3* 2. J^rarup. dtiht 1819. 8. 

?«rcBog i ^^l^fiten er iffc af^arup, men af9?a»mu« U«fing (f. III. 442). 

^Sttaxnp ((Sf^xiftian Sltrlfen), @. 59; fom i ^ar^uué l^atinflole 
1783, tofi p^Uof. (Jramen 11. 3uli 1785, tMog. ^tteftat« 8. October 
1789, og aflagbe ben ^omiletifft $røoe meD betf)e @b«irafteer; bar «i&ob« 
aePfi for Ør^rimrraab ©ultbergd Q3ørn 1785*94; bleo ref. Qa\>. i @fanber« 
btg, 6fanberu|) og @t{ainge 14. iJlot>hx. 1794, ©ognevrorfl i ^ale 18. 
9tai 1798, i æioilb 12. 3uli 1805, flRibber af IDnbr. 28..3uni 1809, 
Con{lfloiial«9(dfréfor (meb Slang raeb j(iøben^aimd Sognepræf^er) 9. ^ug. 
1811« t paa Conflantindborg oeb ^Harbuud 20. (iffe 13.) 3uni 1833., 
— • i 9ar^uud | 1795 A. 2:^omfen (iD. af lOaiibmanb @^tifien %. og 
9ami 3ntdb.; bøBt i @(rréIeo beb J^aØunbborg f 1767, f paa Q^eiberg« »imngaorb, og Jtaren 3en«b. 2?ug«burg, t ^«<» ^iumgaarb, bcgr. V 1719, 29 
9. 3 9)2. 00 4 2). gt. (jcfr. 3. ©. iifrarup« @tamtat)U ot). ben årarupffe gamilie, 
€. 3, MO; gcngntcf« „garn. .^rarup"). 96 

gaarb i?eb J^olfithxo {^ 1834). — (3uft. 3« 09. Xxax\ip9 Stamt o)?, b. 
Ararupfff Samilie, @. 3/ 6-7; Sengnid'd »Sam* Sttaiup**, @. 3*4; SanBrr, 
Hist. schol. Arbus., p. 150). 

©ønbag'^ftend'^cedntng. 1809>11. Obenfe, Seanbeid og Stb^^ (3 8tnb). 
— leeflutntnger ben 28be 3anuav 1814. 9ar|^uu9, 1814. ^ (Erfartng«6e« 
tncerfninger. 1819, meb ^Sb. 

3 ,/int)tUt <Sfi(bert( af ^iøSen^abn'' ((St SDV^tbbel ti( at nnberrette« nemt 
om !eoenbe i et ^uu«, 1805, e. 1240^42; 92ogIe Sibrag tit ^mplanttnte« SMyrhiing« 
^iflorie ^er i 2)anmarf, 1816, 5Wr. 22 og 24). 

Stxavup i^ani ^tlmutfj), ^ngfie ®øn af nebenflaarnbe Qtot)^ 3an«ø 
Satt^a;. »r, — f. i Metrum 27. %?ttl 1820; bimittetet rU Untoerfitctct 
af f!n IBrober, babcerenbe SaprQan Srteb. Soøf Stampe SL (nu Vrorft i 
IBium) 1841; tog 7* ^. (Fjramen ^Artium, ligefom i bet ncrfte 9Iac 2ben 
(Eramen meb @^ar. H. illaud.; Bleb berefter (Siet af QSe^et ®fi6Hb i mø9* 
(ing Sogn; eanbootfendcommidfair i Stingfiøbing 9Imt 1848; SO^eblem af 
ilienbecommiéflonen for Utt)borg, ^int>, SøQing, 9}ørre og «&ammerum ^rne« 
bet 2* a^artd 1853 (fot UloSorg og Hammerum «&eneber f 1854); tWige 
confiit* ^raubbirecteur for «&ammerum «&erreb 1855; (SanceQitaab (meb 
aflang i 7.M. iJlx. i) 28. ©eptbr. 1857. — » 3o^anne røatie Æo^fen 
(f. 1826), S)atterbatter af ii^orentd Slamflng, (Siet af S)e(berglunb» 

3 $a(b9',,2:ib9ffrift for ^anboefonomie, 9^9 dtcttW (Om (Sngbanbtng, 
i XIV. 1852, @. 217^227; fortortct i „3(Imanaf for «aret 1853^, famt i gTmd?« 
,,?tlmanaf eUer ©uu«!alenber for 1854"). 

3 ^alb9 og 3ørgenfen9 ,,!£ib«ffrift for Sanboefonomie, 3bte fltatttf 
(Om en iføitxt lanboefonomif! !0cereanfia(t9 Oprettetfe t SJ'^ettenBorg, notonlig i dtoftod; 
efter metlenborgrte Stnnaler 7be ^Oinbø Ifte ^fb. Ifte ^efte, t L 1853, B. 257'264). 

Om 33anbet« 2(fbem?tte(fe til Ooerridting (i ^3t(manal for Sloret 1854''). 

*j(rarttp (3anttd 83aItl^Qjar), ®.61; ^and S^obet ®.3)«f. 6(9on* 
6oe (3). af $T(eflen til l&øoling og Slønber, 9^ag. 3anu9 fRic. @«; f. i 
æ»bllng V i747, t IT ^S27). — Xoq 2ben (Eramen 1795 (Laud.) 
og t^eol. Qlrteflatø 11. 3uU 1797; af(agbe ben ^omiletif!e ^xøt)t 21* 
9luguft f. »21.. meb bebfie, ben fatec^etijle meb naflbebPc d^otafteet; ^taft 
i QSeirum 20. 3uli 1798 (iffe 1799), STOeblem af 3:ienOecomml«jlonm fot 
@Fob6org, Q3anbfulb, «&ierm og (§)inbing «&errebet 1810 (Sormanb i famme 
1817*30), qproott 21. 5IpriI 1824, (Ribber af 3)nbt. 1* »ug^ 1829^ ^rcrft 
i ©ietløo 7. ^pril 1830; ^i?itiOrUg^oIbt {!t 50 ^atd (Smbeb«iubHæum 5. 
©eptbr. 1848 (jofr. „gl^u. 5)o|l/ 1848, fJlu 211). f * ®i"J^^ 10. 3ull 
1852. — ♦ 1799 m. d. ©runbtbig (bøbt i Ube^Sunbblj V *778), 
2). af ^. ®. (en ®øn af 5Jraf}en i U?aaefilbe, Otto 3^genfen ©♦ 'og 
<S!ifaBet^ H^autnfitxxi) f. paa ©cierø 1744, t^eoU Sanb» /^ 1767^ <>erf. 97 

fcp. iUbe. OQ Oppc-®unb6l> ^ 1775, ©oonqjrocfl fflb. f J 1778, ffH^-t 
1785, 40| «. fil.) og ©olertr ^TOarie go«f ^dning (5), af gjraPen Dim 
H ♦. i ©latfore og JWrflJne ©tampe; f. 1750, Segr.^i Ube-®imb6i? y 
1»5). — 0»ft. ^an« Sramtaole ot). 1). Jtranipffe Samillf, ®. 3, 8, 11 j 
taanlifft .Sam. ©tampe«, 2. Utig«, ®. 25-26). 

JDcii tanboeconomiffe ©foicben. 1837. (itjfr. aWarrfmann'é gortegn. ot). 
8fr. f. fRcntgmanb, @. 45). 

StamtavU o?er I>en JKrorup«*« FamiHe. Kbh. 1847. 12 S. T?»r Fol. Offc 
i tSe^i^iibclen). 

3 ^alb« ,,£tbdfirift for Sanboefoncmte, 9?^ dlctUt'' ((Snbnis et Sibrag 
til 8k bef^ore ©pørgømaalet: 9{aar ere bore ®cebarter mobne og tjenlige til at meied?, 
i YL 553^; <9uano. SD^eb et ®(utningdorb om ^atentgjøbning , VIL 193*229; 
Cm «al»e« Opbrot mcb ©*t^iee, VIII. 66*76; Om iJartofTer, fflb. @. 151* 
168; Jtartof[df^bommen og ben9 Sfarfager, efter $rof. ^lubef, IX. 5372; 
Ikictiraig om gorl^anbthigeme beb bet Ifie fbenffe ?anbBrng«mi»be i @to(!^o(m 1846; 
lÉbg. af 3. 91rr(entud, SRebet« ©ecretoir. ®to(!^oIm 1847, fflb. @. 428450; 
tMfifl Snftmg, oberf., XII. 575-76; 9}ogI( (Srfaringer angaaenbe 3orbffoffer, spergel, 
gnil ShmbbcElIe, mørteblaa ®røn(aal, og en beb Xromlen anbragt goronbring. [(Sn 
eitibelfe til eanb^mid(oIbning«feIffabet], XIII. 239^49; Dm SttlSerebntng af fogtgober 
til Cbagfebning, af Xb- ©arfne«f; mebbeelt, XIV. 133*144). 

9 „a)en ©erlingffe Sibenbe" (Om ifartoffelfrøet« Slnbenberfe, 1846, 9'?r.59). 

^Sttnxnp (9litl$ SBQgom), @«58; tog 1812 (^ramen 3(rt{um (.tSfteget 
golf), 00 i bet ncrfle ^ar p^ilolog.^p^ilof* ^ramen (Laud.); ^TOebflifter af 
,«t^enorum* 9. ©eptbr. 1824 (iffe 1825). — ♦ S. «. STOø^I, ^an9 
€f|lcnb<bam (f. 1803), D. af «. (S. ^, (en @øn af U^tmager mUoM 
«.; f. i «oIbing V ^^57, f i ^^^' t 1843, jbfr. Cengnlcf« ,8fam^ 
Stampe', 2. Ubg., @* 24) og ^arie S^t^on f. gfabticiud CD. af ^rsflen 
C^en 8f. og S^rifltane Amalia Sfodf <&eining; bøbt i Seirffob | 1773, 
• 1794, t * *t^ V *8A9). — (3bfr» 3* 18. «rarup« ©tamt. ob. b. 
itranippe Samilie, @. 6, 11; Sengnid'd .Sam* ©tampe", 2« Ubg., ©. 22« 
~ 8nfte, af (L (S^dpenfen, 1844). 

De natara et asa ImperativU 1825. Gvfr. Seebode*s Miscellanea crilica, 
Tol IL Paru IV, p. 728^7). — Om Oprettelfen af (gli^fier jc 1842. („g. ?. 
1. Jt" L 190*91, af (5. g. 3 n ger fil eb; „^tn grirmbebe" 1842, dit. 82). 

3„2)anft Siteratur«2ibenbe" (S^ecenfton ob. !6abenfi Grammatica latina, 
1821, fh. 3 fg., jbfr. 3nbbl?belfe«ffr. fra ^orfenfi lærbe ©fole for 1844, @. 77). 

Sar een af „2)e 2 o I o" imob ©aggcfcn, 1818. Gbfr. ^oul SW. SKøttcr« febnct, 
€5. 82*36; 9. X- 1818, 9lr. 47). 

•Jtnrntp (Sttela tBQgom Gl^riftO, ©. 60; @tubent(H. ilh); Snben« 
teret bfb Sbngbp ©eminarium 27. S^aj 1825 (entlebiget efter ^nføgning 
i fRåått ås 9l99ht. 1836); fotpagtebe gtiifenbal 1835$ afflob tC^aralbølunb, 
et»»i. I. 2. et. 7 98 

9 )?oteftct t>ti \)txi)aunht ^gftt^rfningéinflitut (f* fSexQ^øti StattØif III. 189'92) 
cp^øttt i. ^ai 1855; bieu Sanbl^otfendcommidfair mrt) Jtamtitfrraabø Slang 16. 
S)ec6r.i841 ; Sl^tblem af ^anD^uuéboIbntngd'Selffabfid ifle Vgerb^tfningd-dom« 
miéflon 21. S)ec6r. 1842 j bbaanete paa bette ®elffa8d Segne be tpbffe ^anD« oø 
gforflmænbd SorfamUnger i Sltenburg 1843, og i SRiinc^en 1844; t)ax 1845 
^rceflbent og 1847 iB{ce«iBr(rflbent S)eb be banffe Sanbmaflb^«3orfamIinget i 
CRanberd og ^arbuud; bleo i^ormanb for ®aarbmanbél^ooen«9lfliidningen i 
9be i^anbdibingøfrebd 6. @(pt6r. 1850; ftl^ttebc fil itb^^on 1850; ^Mm 
af ®tuttericomtnid|lonen 19. 3aniiar 1851, Sormanb for 3agtre(tend ^ftod« 
ning i Qlar^uud ^mt 25. 3uni 1851 Ontlebtget efter ^nføgning ^/ 1852), 
Sarationøcommi^fair for @tatégobferne 13* Smarte 1852, Øtibber af fDane« 
broge 6. Octbr. 1852; t>a\Qi til iSanbØtbingémanb for 9be Sanbdtbingøfrebé 
(9larbuu«, flftanber« og en 5)cel af QSiborg amt) 11. Octbn 1850, ipe 
£anbdt^ingdmanb for famme ^rebd 3. 3uni 1853, mi^bte ^aa 2ben, 3bie, 
4be, 5te og 6te orbentlige dfligébag. — * 1827 .&*a^annid^e (f. i <&ammc( 
$r(eflegaarb V i808), S), af 3. ®. WK (en Søn af ©ottfreb Wt., 8ieutenaHt 
t^eb i^anbmilitfen, og Sll^aren 9}ie(dbarter; f. { .^amniel |g 1766, f i Søften 
V 1850, jt)fr. 5r. Q9orfobé »SDanmorf« ©ejfll." I. ®p. 38) og (ilfebet^ 
SWargretbe ^^riflione f. Sllflfen (2). af »&cnrif dl., Jolblnfpecteur i ^alé, 
{Iben ^olbfaéiferec i •^letting, og !D?argr. IDorot^ea f. S^aU; bøbt i ^alé f 
1781 , ♦ 1797). — (3ofr* &r. Q9arfobe „2)an|f (Rig«bag«falenbei*, I. ©• 
180*81, 327; 3. 53. «rorup« ©tamt* et), b. «rarupj!e gamilie, 6* 7; 
8engni(f'é „Sam* Starup*, 6* 4)* 

92ebacteur af ^anboeconomtf! SO^aanebørt^tft ifter for minbre 3orbbmgcit^ 
fra 'Hpxxi 1844 til iD?artd 1846. (a: l.«2. Sarg.), ^r^^uud og d^onberd. 4to. (fort* 
fat of 9?. ©d^mibt); 

3 ©alb« „2ib«ftrift for 5!anboefonomie, ^r^ dtottlt" (S)et »Itenborgfle 
«onbcat)r«bruø, VI. 134461 [og i ?anboccon. 2»aancb«ffr. 1845, ^v. 4, e. 25^]; 
£)en lanboeconomtfTe ^cereanPaU );^aa ^aralb«(unb. [3nbberetning til bet JtgL £anb« 
]^ixn«bolbntng«ffIffQb], VI. 161*66, og VIII. 276-95). 

3 SBergføe« „beretning om ben 2ben banffe ?anbmanb«'gorfamIhig 1846'* 
(3nblebning«tale, @. 21»25). 

gorfTag tit ?ob angaaenbe Xtenbcn« 5!fle«ning (i „Wig«bag«tibcnbe", 8. 
©e«fion, 1851, gorf^anblinøcr ^oa ?anb«tbinget, Sln^ang Sflt. XVII. @. 141'154). 

•Sraru? (Dot Sl^om* 9lic.), @. 60; f. 19. SDecbr. 1799; ©tubent 
(Laud.), t^col. (Sanb. 20. Octbi. 1823; aflagbe ben l^omileiiffe $røoe 6. 
Woobr. 1824, Itgefom ben fateci^eiijfe meb htbfit S^arafteer; qjraft I dlaut 
2. aparte 1825, fU^eblrm af 2:ienbecommié{!onen for SRingfjøbing 9mtd 
norbre X)iflrict (o: ©fobborg, QSanbfuIb, ^jerm og ®inbing «6erreber) 25. 
Sanuar 1831 (entleblget | 1853), gjrcefl i Uloborg 26. 6cptbr. 1837, 
iRit>bn af iS)anebroge 13. Octbr. 1845, tittige $rot>|l for Uloborg, ©fobborø 99 

tgSanbfuIb ^mttet 27. DecBr. f» %, ffflttUm af ^Imtøraabft for Stinø« 
fifbiag %mt 1846, eogne^mfi for Sløbflrup og UØerdUo i {^i^en 27. Se6r» 
1851 — • e* S». 3:0119 (f. paa IW^ne-SBoeborg [tip6t f] 1805), vnflPr 
t. (tf SIL «• X* ofl «orlf (Sat^arinr f. SWemert (|t)fr. @. 79). — (3ofr. 
),0. itxaxu|>é ®tamt* 00. t. JTrarupffe Samilie, @. 6; Sengnicfd vSam* 
Jtrimp*, ©• 3.4, 09 „CUert 3ocoBfen*, ®. 2). 

Om m ^aa ^^bfimp ^rcrflegaarbd 3otb(r anlagt SSanblebntng (i ,,9 (retning 
m bet anbet banffe 3nbnpnmøbe i Dbenfe ben 20*25be ^tipihx. 1858/' £b^. 1859). 

•JtrariMi C^nxt), @. 61; f. 10. Dctbu 1803; tog 1823 Vranten 
ilrtium, ligefom i bet nafle ^ar 2ben dxamtn tneb dffau Laud., og 22. 
IrrU 1828 t^eol. '2Itt(f!atd; aflagbe 26. 9}o))6r* f. % begge be praftifle 
9ifft)er mrb næftbeb^e S^arafteer; $r(tft i <6ørnum 31. S)ecbr« f. %., i 
iteigfteb 21. fDecbr. 1831. — ^ 1839 «&. ©teenfen (f. paa Sorpegaarb 
Mb Obenfe, bøSt V iB06), tiftflatltfle S. af «. «6« O. b. @. (en 
6fn af (Sapttalii S^mcenté @.aX til ^orpegaarb, iofr. Sengni^'é ^SSincen^ 
6temfm', 6. 2«3) og Slnna f. Øtaémuøfen (f paa 5lorpegaarb ^ 
1858, 75 ^ar gammel). — (3ofr. 3. 9. Ararupd @tamtat)(e ooer ben 
ltioTm:{!c Samilie, @. 7; Sengnicf't „Sam. Jtrarup', @. 4, og „SSincenI 
eteaifcn*, 6. 2)» 

^Sttaxnp (S^ttre ^eber.), ®. 59; f. i Sorrid 26. ai^artd 1799* 
— * (L as. ©orc^^orft (f. 1805). — (3ofr* X «. Jtrarup« ©tamt* 
09. b. Araiupffe Samilie, @. 7; Sengnicfd ^.Sam. ©tampe'*, 2*llbg., ©.22). 

3 M^i^ben^at^nøpoften" (93alg6anbftnger, !Ba(gmøber og $røoet)aIg, 1849, 
92r. 262; Semoerfninger og berigtigenbe OpI^Øningec i ^lebntng of ©agen angaaenbe 
tjrtenboon« ^ofefrflcmrnerc« ^anbel«bmttfgel(e , 1856, ^. 102, jtofr. „gocbret." 
1856^ 9tt. 147). 

^tion Stxtb$ (6at( 9n:b. SSilf^.), ©øn af «. 3. A. On ©^n af 
Srffflen dati S)iebri(^ JT. sea.b); f« i gforetoft i Xønttt ^mt ^ 1742, 
t i Stb^vn, joff. <Rorbed' ^er. ©. 195; SfibfeiØ u. ©^tdberd 2tu ©. 319# 
20, 821; ,9Rincroa' 1804, II. 843) og (S^r^tiane (iffe e^tifiina) 
6op^ie ban 8rai^t (2). af ^offorgplber Sriebr. S^riftian 0. 18., føtt i 
^oOanb, cg IDoroi^ea (Slifabet^ f. Seibtloff; f. i Stb^. ^ 1745^ * fflbd V 
1773, t fSW); — f. 1780 (iffe 1781); ©tubent (Laud.); fif 4. Decbr. i) f. paa ©teenøgaarb | 1728, f } 1814, * 1. eop^ta JTirfKne b. ^ul^, 2)atter af 
»ttmefler ^enrit ^ul« og 9irtbe 9aa9 til aRøaegaorb; f g 1767. 

b) e#n af 9r«rfen 2)eUef ihreb« i 9iobence9, Ztnttv 9mt; f. fflbd V 1705, ^roefi 
i goictoft V 1781, t V 1763, * tlsna (£bnftina Ø^iefe, 2). af ^ræfien 
^inrii^ 91. i Sorctoft Qt)fr. Senfen« ttrd^t. ©tattft b. .(teraogtb. ©(^(e«toig 
L e. 519). 

1* 100 

1807 titt XqI 2)anf7e aSibenffaBtrneø ®fIf!aBd SøVomtMtU for m mat^ 
matijl Sf^anbling, faiDr^oIDtnbe alminbelige Wttt^ot)n til at fott>anMe btoer« 
øerenbe Slatffer til cont^ergerenbr; entlebiget font $oflmefl<r i 9^aate og ntfb 
$fnflon 13. 9»artd (fta j) 1846« f i æpf Daa Søt 6. 9Rart9 1854. — 
* «• 6. ))• atenfelH (f. i «b^. V 1786), S)« af Sontte«9niiraI Sacob 
t). ^. (en ®cn af (Sontce-^miral 3acoB % og ®i(illa a^aria f. 9Hdfm; 
Mt i Sth^. x^& ^'^^•^' t fi^^Ø V i820) og (FngdFe (S^artotte de Stlau^ 
mann (notfl^ngfle 2). af 3uflitdraab, ^øltfitxM'%é\cB^ox Anub ®cfgoriud 
de St. og Ulriffe ©op^ir f. STOaurlten; bøBt i «6^. fi 1739, • f J 1783, 
t i Sthf). V i851, it)fr« Sengnf*« .5am» de JOoumann'). — (3t)ft. 
8ft6!ert w. ©ti^rdbet'ø 8er^ ®. 320, 821). 

*Jtre6a (Sotirab ^etSnlO/ <dbflf @^ af % i. St. (@øpmbc(ara 
til o^enflaaenbe Sari Setb. 88. i(* og 6im af fraøen S)etlef A.a); f. i 
®almdbøl i ^ønbet 3tmt f^ 1770, f < Støginb ^rorjlegaarb, f. 3:^ana)« 
fabl. Sf^efr. 1821.26, S. 386) og STO* f. »inbc (ælbpe 3). af «•©• 8. og 
SuUone Q^xUitt f. $wtf^et; f» i m* H i783, • f 1808, f « «^* 
]^ 1845); — bleo conflit. Snfpertot oeb 3ffetto|)oIitanf!oIen 11« (Roobc 
1834, t^irfel. 3nfpectot li. mQt>hx. 1837 (iffe i <Svpihx, 1839), famt »me« 
Icrtec i Octbr. f. 9«, ^bjunct fflbø 13. mot)U. 1846, og Ot^ertem ffM 
15. a^artø 1858; t)at 9l}eblem af S)frectionfn for bet Søflerlige QSelgiøren^ 
f)M eelffab 1845*1850. — ^ U H 1838 Ci^'e 1839) S». ®. »at- 
cuøfen (f. i «6^. ^^ 1819, f fPW), 5>. af *enr, SKorcu« SR. (en ®ni 
af 8ræntet){inéBrcrnber frøabd 9^« og Skaren 3i9rgenébattet; f« i Jtiøben^t>n 
^ 1789) og (Sleonote 9)?arie f. pendel (3)* af $ræfien i StaneSccg 
paa @amdø, 3o^an Sreberif 4. og S^ttpine Siuren f« (Eiler^; bi^bt i 
^Itaneberg /j. i786, ♦ 1814). — ♦ 2. «. «♦ (g. (Saft Berg (f* i 
gfrebdifflab i S^orge y 1825), 3). af $et. Harboe &, eognrprorfl 
til Sanbe^etfb, flRibbet af @t* Olafd'Orbenen (en S^n af Sieutrnant X\^o 
3)tbetif S., !l^agaf!nfor))attec ipaa Srebetiféfieen, og <&flene SRargarete f*6aU 
me^et; bctt i Sergen J 1794, f wnbet et IBefpg i «6^t>n ^ 1858, it>ft; 
»i^orf! Sorfatter.gerifoit*^ 2. *. ®. 131f32), og 5Innc Margrethe Simmer 
«en(fd (f. iJDanmarf y 1793, fiSanbefliorb f^ 1864). — (?Jottrait, 
lit^ogr. af 3. ^. ZtQxitx, ubg. af en forening af albre Sifciple af S^etro« 
Volitanffolen, 1854). 

©øfterlig SJcIgiørcnJcb. (gt Srar^ffrift, inbejolbenbe (Sftcrrctntnger , bet a) $@lbf}e ®øn of (Sat^ ^tebrii^ j^.; f. i ^oretoft f 1732, $rcefli ®aIm9Bd 1757, 
roeb aWaricfirfe i »enb«borg 1778, f 1788, * V 1759 ©irgitta SKatta ^flt* 
itn, f . i ««vbøl i Xwbcr 5lmt V 1739 (©. af Otto ^inri^ eiJtjen, ^Jraji i 
iV;;^i^r 1726, f V 1769, 70i «, gi.). 101 

CffMiae Selgiørcn^eb« eclffa^ angaaenbe, 1845«50. Sthf^. (Gr, til 3nbtoegt for 
8tift(qen. ubgmet af ^om font ©elffabctø 2)tr(Cteur). 

GiwroMngisier over EJdbeohavos Borgerrepræsentanters Farhandlinger fira 23. 
AprH 1840 Ul 21« Marts 18&a Udarbeidet efter de 13 Aarganges Specialregister. 
IMU1854. 123 S. 

De Dl fGrsle Capitler af Sn!omon$ Ordsprog, bearbeidede som Prøve Ul 
Skolebrog. (t ^dnbbpbelfcdffnft til be offentlige (Siratniner i SD^etropolitanftoIen i 3nni 
fg Snit 1856''; ogfaa fcerftilt JtSft. 1856. 43 €. 8.). 

ComåUui Ifepoi. Udgivet til Skolebrog af C. Kerm og C. P, J. Krebs. Ebb. 
1866. (^^9^. Vof!.-' 1866, 9lx. 273). 

aRcbarSciber tUgeblobet^^orger-lBennen'' 1848*55 og 1857«58 (^bortil (ati 
kbecebe en bdt^bdig 2)eel obcrfatte iBibrag, faafom: 6etnltn og ^elgrob, 1855| iRr. 
4147; Sn ^mmeligftcb, af ^ocfianber, 1857, @. 62*232; (Sn @tiebne, efter ^od^ 
Bnber, 1858, €. 109»24, 153*195; Cebenbc »illeber fra «mcrita, af ©riejinger, t«., 
6. 309406; Xale, ^olbt i en ©Wc 9ivtoar«aften 18**, af ♦, f. %, ©. 410*20; og 
ta ©progbemcerfning, et 8reb, 1855, @. 373*76). 

8ar SRebnbgtber af og (at>be Snbeel i: beretning om bet førfie WitU af 
tribofffabcltg bonnebe efolemomb etc Sf^. 1851. 

%aUt (t „beretning om 9Røbet b. 15.0ctbr. 1851, rebig. af gfr. Cremer«, Stbff. 
1851, e. 10*12, 15*16, 17, 20*21). 

Jtteba (^eberif 6||t{fKan), Qtoberføn af obenanføtte Gatl %tx\i. 9Bir^. 
St. og €øn af Aammmaab ^tin 9rel Gbrffrtan X,, 9(mtdforbaIter 
fot ningfføStng 9lmtpueblfltfct (f. i Sti^. V A784, f * 8»ng!li?6lng ^ 
1830a), pg ^and Ifie fuflru (Sllfabet^ GaroUne f. «&abfteen (D. af 

tsbrea9 ^.^ Sub beb bet aSeftinbifle Kompagni, og Aaren (Slifab ; 

f. I Sth^. V' i79i, • 1812, t iSth^* {i iSlS, jbft. ^b^onø Sbi. ttompt. 
fftrtt. 1818, mu 301); — f. i «b^bn 15^ Ocibt. 1814; Meb optagen 
f «eiIuf«^olm9 I(rrbt6foIe 1826, og brcfra bimitteret til Uniberflteret 1834; 
tcg f. 91. ^amen flxtium (Laud.), i bet paafølgenbe Sat 2ben (Sramen 
(H.ill.), og id^ftetaaret 1841 Sotge-dTramen (Land.); bleb @F<6dI(ege 1843; 
tanbibat paa grebetifd-^oøpital 1844-45; ptibat ^rafticud ipaa S^tifiiané* 
^911 1845; beeltog i be f!anbtnabi|fe Staturforflered ^JHøU i Stbf)m 1847; 
conP. Unberlæge i 6ø*(Etaten 1847; 3)iPr{ctdI(rge paa ^a9ø 20. ©eptSr* 
1847, og i efielfføi IL SRai 1855. — * %nna SX^argaret^ fBoiå) 
iU i (E^riøianøPeb paa 6t. (Stoir V i818), bngfte 2). af $rocurator ®er« 
^arb Stebtri! 8« (I. 170; @uppL I. 199) og Sat^cinc, f. Saronedfe de 
Stetton« 

3 ^M „3:ib«ffrift for 8anboe!onomie, ^t^ »«Ite^ (S^ioget om 3orb' 
bngct paa 2^ø; en Snbberetning til 9anb^uu«^olbning8feIfra6et, i XIII. 46*52). 

i) øibt 2. 1821 meb «nne 9arfine »cnbfen (f. i Pb(. V 1789), 2). af 3o* 
boBMi tofcn e., beb e#«<Statene SRobdIammer (f i Sthlf. 4 1813 i fit 53.9L, 
* 1788 (SMertxttb Oørgenfen). 102 

3 itBibHothek for Læger^ 4de Række« (Om to mærkelige Aborter hos 
Kone, iagttagne, i VI. 218-21). 

3 n Ugeskrift for Læger, Mdem Rakker (Choleraepidemien i Slijelsk^ L«ge- 
distrikt i Efleraaret 1857; Uddrag af en Indberetoing til Saodhedskollcgiely i 
XXVIII. Nr. 6, S. 73-87; [Andeel i] Forslag til Danoelsen af en ny HJdpefor- 
ening for Provindsiallægerne, i XXllL 131-34, jvfr. S. 21'<-21, 337-48, 413-15, 
425-31, 463-64, 476-77). 

Digte (i „Mindeblado for HeriovUnere%.1850, S. 20, 21, 23). 

jtrebd (^attd ^ttn Zoftmp), @tbfianføtteé @ø^tnMaxti, cA^ftt 
eøn af 3o^an (S^riftop^ec StmBtofiud JL (j. i A6^- ^j^ i776, 
ortinetft Stated^tt i Siubfiøbinø f 1813, @ognfrT(r{l i^eb ®t. mtoUi Mdt 
i @))fiib6org og ilurø f| 1819, i 3beflrup paa fialfitt y 1831, f fpM 
I 1848, i^jft. 3* ©atfobé .©en foljl. ®riJiU ?Perf..*ifl/ I. 220) ofl 3o- 
^annr Sat^tine e^dfliane f. «6odf{«r (f. V ^^84, • i M^. ^ 
1813); — f, i aiubfiipbing 1. Otptil 1814; Dimitteret fra ben I«rbc ©fole 
i æorbinøborg 1832; tog T* ^* iSramen Srtium (H. ill.), i bet fjitgenbe 
%at 2D€n (Sramen (Laud.)/ t^eologiff ^tteflat^ S* 3uli 1837 (n. c.) og 
atter 29. ^pril 1839 (H. ill.); aflagbe ben ^omiletiffe ^xgt)t 10. Øtoofa. 
1839, ligefom ben fotedS^etiffe meb not^beb^e S^rafteer; i)U\> perfonel Sap. 
for Aarleb^, <&ocrebv og 9{øne«JØtdlep paa Salfler 24. 3anuar 1840, i 9(a^ 
^rup ff}b« 14. Decbr. 1843, reflberenbe daptUan for Sir^eb, @fiøniiige og 
iUeifebv paa 2aalant 20. 3uli 1844, Sogneprafl i ^olbb^ paa @amØø 28. 
fifloDbr. 1855. — ♦ff 18443o^onne8ouifede©i(^felb (f. V ^81?), 
3). af ,$tammer^ene, Oberfllieutenant ^O^nning 98., til (Sngedtofte (dbfie 
6øn af ObeiM^omafi&reberifSB.a); f. ^ 1767, f V *846X og «niia 
«6enriette 9Rarta t). fBxaH ((rlbfie S)* af 9^aior 2)iberif (l^ciflian D. 8* 
og ttarcline Sophie greberife f. ©ratfe; f. 1778). — Qit>fx. 3» ©arfob« 
„SDen falfi* ©ejpi. 5Perf...&ifl/ I. 156.57). 

9 „^en iRorbifte golteftole'' (gorebrog Deb bet alminbelige S(ereriii#b€ i 
irøaribo b. 19be februar 1849, i Sarg. 1849, 9^. 10). 

2:ale toeb ^. ®. CEIaufen^^aggeø Aifie til (and iD^inbe og til (an« ISre 
(oibt i Stticrfteb «irfe ben 21bc @eptbr, 1853 (inblemmet i ©friftet: „Xil ^enri! 
®corg (5Iaufen*©agge« aj^inbe*. SWariebo, 1853, 6. 9'13). 

3 „Den ©erlingffe Xibcnbe" (gru m. 3. Stttf>9 føbt @to(!fIebt, 1857, Sihr. 
iSS; et aRinbebigt unber Ttetttt: H.RT.K.). a) @øn af 8erte( Sic^manb, til (Snge^ofte, ^Bmanb i 9h^(jøbing paa galfier, 
og 8obt( (Sat^rtne f. grom; f. V 1726, ablet meb 9{ok>net SBi((feIb V ^777, 
t i 1803, ♦ ^% 1757 3ngeborg CatMw ». ©ra«», f. V 1736, f i 1802, 
celbfle 2). af ^eber @nt>oIb i». 8., ttl itoSeboI, og 9Uina o.Su((n)aIb; it>fr. Seng- 
m'if'e „eevtcl 5Bf(^OTann". 103 

Jtiebe i^tnxit 3ol^atttte$), Sibflanføtted Q^roterj f. i @Ofnb6otg 
&3Bnt 1821^ tog i (Sftcrnatet 1840 pbotmacrutif! (bromen (H. ill.); (»at 
lo^ fig fcrtligt efter Q9otantfen; bedtog i bet {fanbinat)i{!e IRoturforffeTmøbf 
iStoiIbolm 1842; teifle { 6epfbn 1843 meb „Xtiton'' til @u il^omad, 
^or ^n et Sabriføt. 

3 jhritjft'« „9laturMftortf! SttbCffrift, i»^ Slatlc" (@t ©ibrag tU ®t 
t^ono«'« glora, II* 291*302). 

*Acei)>al C?(ttg.)/ @øn af ^luguftud A« (nafldbfle @øn af ^abd 
•wn «♦«); f. i Stbff. V 1758, ©tub. fra S^riflianla 1776, t^eoL 6anb. 
y 1780, Jtaie^ct t)eb iPa«f!onen i æeftfnbicn V ^780, S^rafl «?ao ®t. 
Sbomad 09 ®t. 3an V *786 (oibinrtct i M^. V *'^87), f 1790b) oq 
f^né 2bfn «6uPtu >&. 2). )). ^2l4}^flen (D. af «&. )). %• 09 ^tUnt 2)oxo« 
t^a f. S^lønning, f. 1762, * i A6^. ^ 1787, f I flommetup qjmflc* 
gaai^ i Sven); — n^olbt 1812 btb ben )}^iIo(ogif!e $rø^e nceflbebfle, beb 
ben p^iIofop^i|fe 6ebj)e S^arafteer; ^bjunct i @(age(fe 17. ^al 1817, i 
Obenfe 31. SuU f* 91. f « Obenfe. — (3oft. C5«t'8 »SWateHaller*, ©p. 
989} ,S)anp «onberf. ger." V. ®p. 1783*87). 

Jttetufel (Sari ©ttfiati), &øn af «&enr(f A., AiøBmanb I @tege, 
iiipp ^oIb6etjent i Abl^Dn (en ®øn af @tubent og Snformator €e6afitan 
!» 09 SRagbalene 6atl^nne gføge; f. paa S^rifliand^aDn ^/ 1773, f V 
1834^ iofr. 8enønf(f*8 »®an|el\ ©• 1*3, og .Sam. S^rgenfen éb ©d^iøbte", 
€♦ 4*6), og »art^oline d^arlotte f. Wletftx (3). af JTirtmanb QBertel 
[Sart^olomotud ©eBajilan] SU?* og SWorgr. (S^arl. f, 3ørgenfen; f. i ©tege 
{ 1775, t H 1842); — f* t ©tege 1* Ociotet 1811; tog 1832 p^at- 
naceuttff ilramen (Laud.); fif $iioHeg{um paa at anlorggc og brioe et 
Spot^ef i SSefterborg paa »aalonb 15. Octo6et 1842. — ♦ 1843 (gmilie 
ittifttne »irc^. — (3»ft. »engnidPø „garn. 3^genfen cfc ©d^jøbre*, ©♦ 6). 

?^armacicn«©egi?nbelfc«grunbe. SWeb 40 Xrafnit. ^JTbJ. 1858. („©agBl." 
1858, 9tt. 95; „gll?b. ?ofl." f. «., 9hr. 101; „8oir,*8aI|!er« ©rtftettb." f. «., 
Xr. 253). 

3 Xrier« „?lr(^it) for ^^armacie" (Om ©lobiglcr« C)pbei)adng i S)amme, i 
Hl. 1846, 6. 270«73; Cm Succas Liqviritiæ, XII. 394-95). 

Jtrcncfel (^ettri! &mit), ^^^anfgxtt^ nafialb^e iBrober; f. i ©tege a) eogneprftø i Sngom i 91ar(uu9 ©t. V 1753, til £ier t 9gger«(mi9 ©t. ^ 1757, 
t 1774, * I St^. i 1754 2(nna©op^ia?et^ (nceflcelbpe 2). af ©ogneprcefien 
)»cb ^rinttatie Stixtt t $thf^., $rof. S:t;eoL (S^rtpion ^angemac^ 2. og S)ort^e 
©o)}iia f. 9Rør^; f. i ©onbe^ereb i 9[ggerø^mi9 ©t. y 1736, it)fr. <9ie«fing9 
3itM[. lU. 1. e. 377, Xa6. IL). 

k) • L må> angnfta S^ii^fen (t 1786). 104 

25* OctSr* 1801; Uro 6fcontlicitttnant i 6ø«(l^atni 16. erptBr« 1821, 
$rfmicrlieutenant 28. SeBt. 1829, (Ea4?ifainlifutfnant 20. SRai 1810, 
(Sapitain 20. @tpthu 1847, fRiDber af @)Hrit)«Orbfnen (meD FgL 3:iaal)elfe 
til at Bitre famme f | 1847), og af ^antbioQt 14 @rptBr. 1848; af^c^iget 
i 9}aaDe af @ø«(Statrn nieD (£ominant)eur«(Sapttaind S^arafrefr og ubnaont tfl 
<6at}nfcapirain paa ABboné Sif)tt) famt •Cat^nemf^tr og SReMeni af Sth^mé «&aOtK« 
9lbintniflration 29. @eptbr. 1853; \>at fuøpetibttft fra 1856 fU 1. 3an. 1859, ba 
^an atter ooertog fine (Smbebdfonrminger (it>ix» (5ommté{!oii8-S)ommeti i @agen 
mob Sommanbrur-Sapitafø Stxtndtl m» %U, meb et ^ororb af (L (L @enge« 
Ii^D.* Sthf). 1859; .gocbrel.- 1858. mu 19; 1859, 9f?r.21, 22, 23, 26, 
29; ^^TagM.' 1859, ^u 8, 9, 25; .Solfetø fHiéfe-, 92r. 416, 18-22, 
4^4, 26, 27, 29, 31-36). — ♦ 1843 Oline glaufine^ornemanii (f. 
i eiogelfe y 1823), ncrflalbfte 3). af SRajor 3en8 ^røc^ner 4^. (jofr, I. 
706; Suppl. I. 857-58) og 3o^anne (SIlfaB* f. genémarf. — (5t)fr. »eng- 
nWø .garn. 3»rgenfen A ec^J^bte*, ©. 6; .gcrbreU* 1853, »t. 70)* 

3 „!Z)en eerlingffe Xibenbc'' (Cm 9lffatren t Sløfunb t 3tim SRooncb, 
1848, Jlt. 281, 83). 

3 „9{bt Slrc^tt) for eøt^oefenet, 2ben 9{ce!Ie" ((St ^or Crb om ihmoii' 
Boaben, IV. 383^90. [)t>fr. ffib. e. 468*74, af 3. $. SBnlff]; @t>ar paa ([apt«8tfiit 
3. ?. ©ulff« »emarfninøer, V, 13*24. [j»fr. fflb. e.llft^ af SBuIff, @. 123^ 
af O. SQ3. 2Ri(^elfen]; et>ar til 2)'^trr. C[aptt.'^tettt 3. $. fSuIff og (Sapitotn 
aWic^elfcn, fflb. @. 216*24). 

•Aretfc^met (Sreber.), €øn af 3acoB A., Organifl i 6orø og 
affaterialffrioer oeb ^fabemiet f^bé (f V ^^^/ ^0 3l. gi.) og IBitgittc 
f. Soie (* i ©oro ^ 1775); — f. (bøBt V) ^776 iSoio; Biet) 6emfc 
narifl paa bet IBIaagaarbffe ©folelotrer' Seminarium 1796 og berfra bimitteret 
1799 (f^^eget buclig'); fafl &rrer oeb bet Sofierlige Selgiøren^ebg 6cU 
fiaBé ©fole i JTB^on 1799* f 14. geBt. 1845. — * 1799 Sat^fine 
<&e(ene S^arie tflger (f y% 1831), 3). af 8arreren og 8arrerinben oeb 
bet ®øflerlige ædgiøren^ebd @elf!aBd @foIe i AB^on, $eter 9U og SBcttt 
Airfline ^. f. Stanberd* 

*j(rteget (9lnbrea6 9i^ebertf), png^e ®øn af 3o^. de At. (en6#ii 
af l^icf'^miral 3o^an Sorneliud de St. og Sophia lD?agbaIene f« ^rff; f* 
i JtføBen^aon f 1773, f paa 6t. S^omaé i Seflinbien fom O^ef 
for grrgatten »S^inert^a"; {ofr. gr. ^arfobd gortarØ. af gabt. ^i% 2. 
Ubgaoe ®. 717; iBengnicf'd »gamilien de Arieger', 6. 2) og 9L (L 
ginne (3). af Sorenffrioeren i 9{eben(rd, ^nbread greberi! g. ogSacpBine f. 
*erlofffn; bøBt i 9(renbal ff 1791, ♦ 1809); — tog 24. OctBt. og 6. 
9{oobr. 1837 ben {urib. d^ramenø t^eoretiffe og prafrtffe 3)cel; IQoIontair 
/ Pfi JDanfTf (SanaUl 14. 3(ug. 1838, a^ebpiftct og SKebBefl^rer af @tubentct* 105 

{(mfuitfft 1840; hctti^t Z^bflanh, S^mrt}, 3talirit, Scanhig^ (Snglon^ 

Svige 00 eoerxiøc id41'43; Saiictaifl 18. Sf6r. 1843; iBcctor i Soof^n- 

Mg^en t9cO itiøben^aond Unioetflrrt 17. fBHal 1844, o))etotbenHig U^rofréfor 

flb. 28. eeptbt* 1845, ^ttfhtfitixtx af ©amfutitet til ben S)aiif!c £iteratuc9 

{mac 1846, Sl^et^iftrt og S^ebbrfli^ift af S)et Sf^oibiffr Sitfratur«@amfunb 

23.3aiu1S47 (dirnt)algt V i849 og /^ 185G), orbentl. $cofo«foi famt 3(dffØfot 

i bnflftotiet 9* ^2lprtl 1847 (tiaige IDocent I fIedoig{! 9iet 31. ^att9, fra 

L Voi, 1853) ; tog ^orgriffab font ©runbeiet i Stb^m 27. 3anuac 1848, 

•ptgcnepTfltfentant fflbd 29. SeBr. 1848, gien^algt 22. 9Rartd 1854 im\>' 

IflB af CRebacHondcomitern 1848^852, af @fo(ebirectionen V 1831 og } 

1854, ^oroetTeptarfentantfineé 33ice«9ormanb f 1853 og | 1854), fra« 

tUMbtc 19. %thx. 1855; — oalgt til Sltgdbagdatanb for itjøben^aond %mtd 

4tc Sali^Mfliict (itiøgr) 5. Octbr. 1848 (jofr. .IBer!« 5lib/ 1848, fflt. 253), 

ledtog i ØligØforfamUngm 1848'49 (Or b fører for ®runbIot)éuboa(get); Q3ice« 

fiormanb i (ben albrig faqimenfalbte) C^ommidflon angaaenbe en nl^ Som* 

nmaOol) 26. ^21ugufl 1849; faarer til Solfet^ingømanb for Stiøhtnl^am^ 

%Mié 4be Salgfrebd WøQt) 4. 3)ec6r. 1849, og møbtc paa be tre før^c 

loogiociibentgobage; S^eblem af ben ifølge !gU ilBefaling nebfatte Sommidjlon 

til en ni^ alminbelig €traffeIoo6og8 Ubarbejbelfe for kongeriget 3)anmarF 18. 

tign^ 1850, af fRotabelforfamlingen i Slendborg 28. ^pril 1851^ Sffeb« 

Befh^ra af 8emte«3uni«Socenlngen 5. 3un{ 1851, S^ebinbBi^ber til ben n\f 

6tsbniterforeningd>e9gning 18* Se8r. 1852; Q^ef for bet 6(edoig{!e mnl* 

fkxiumø l^e 2)epartement og @ecretariat famt oitfelfg (Statdraab 24. 3an* 

1855; ertraorbinair ^dfeøfor i <&øief}eret 7. 3uui 1856; 3nbenrigd' Wnifier for 

Aoageriget 3)anmarf 18. Oct. 1856 (iufr. i^gfcebreL' 1856, 9{r«243; „S)agbl/ 

f. %., gh. 246; 1857, mu 140; .Q3erl. Sib.« 1856, ^u 247; „SIl?»e- 

9«ft« 1857, Ulu 11, 12, 115, 149; 1858, ^u 4); balgt i Sanbdtl^inget 

dl flIKfblem af Siigdraabet 28« 3anuar 1857 (beeltog i bet9 ooerorbentlige 

6anlfaie i 9pri( 1857 og i ben orbentU Samling 1858); (Sommanbeur 

tf S)anebtoge 3. SD^art9 f. V*; SD^eblem af Srfli^relfen for ben 3)an{!e ^iflo« 

rtfTe Screning 21. ^axté f* %-, tiOige $inantd-9Rinifler ad interim 10* 

SttH 1858; enrieblget i OToabe fom 3nbenrig«»gRiniPer 26. 3uli f. ?!., fra 

L Slig« r* ^* A< regne, og ber^od fra famme $ib ubnotont til ginanté- 

fKniper (f. »SI90. ^^of}." 1858, (Rr. 172); entlebiget i 92aabe fom Sinantø« 

Mii^rr 6. Wlal 1859, og fra famme Xib ubnceont til Snbenrigé-H^inifier 

ffc Jtongeifget S)anmarf (f« .3)agBI.' 1859, Ulu 109, 12; „%\t)r}. ^ofl." 

f. «., flh. 107, 8). — (3ofr. gr* ©arfobø „aSig«bag«foIenber\ I. ®. 285- 

86, og .Sen grunbloogioenbe {Rigdforfamlingé ^ifiom", 6* 29, 31, 55, 59, 

66, 69, 106-09, famtSortcca. af Sabn «ifl. 2. Ubg«, @« 858; •Scrbrel." 

1852, SHu 180, 263; ,«erl. Jtb.- 1852, mx. 181, 185, af «• ^Peterfen, 106 

190j .Jtb^Doft/ 1852, 9h. 184, 259} .»(»»♦ $ofl.* 1852, 9h. 261; 
„ttorfarrn" 1852, Uh. 621; »^linun>fniifn' XI. 9h. 134). 

^et aitgnften(orgf!e Oprør i 9{enb«Borg og bet preu9fiff«ti^bffe 
Oberfalb. (Sftrt^tt af „*$>m^ ^ibøffrifr meb nogen Cmarbetbctfe og gorøgelfc). 
O. m. XiUU ,,9[nttfIeøt>tgBoIf)eenfre Srogmcnler^ IV. ^efte. Stbf^. 1848. (jofr. g. ^. 
0. ». VL 200.03; ^^b^poft" 1848, iRr. 125). 

8ettrag gur ©c^Iedtoig-^olftctntfc^en grage. ^etpgig, 1848. 43 @. 
gr. 8. (Cgfaa meb Xitel: ,,@tanbtnak>tf(^9 $ortfo(io" iRo. 1, og mblemmet t ^ei* 
trage gur fc^leanjig^olfteinifc^en grage in 7 Slbbanblungen." ?etpg. 1849). 

©runblag for gorelce^ninger ooer ben banfte ^rtoatretø alminbelige !S>eeI, 
tilbeeld font 3nb(ebning ti( ben banffe 9?et9t>ibenftab. (Zxt)tt font ^aanbffrift). Ub« 
rom i to l^efter. Stf>^. 1849^50. 

Den SUtvig$k$ Formueret ft-emstillet. Kbh. 1855. („^ogbt." 1855, 9^r. 62). 

Den Slesvigtke FamUie- og Arveret fremstilleU Kbh. 1855. (!I)ette ttlTigemeb 
foranflaaenbe €^frtft meb $ooebtite(: Den sUetHgske PrivatreU tpedeUe Deeh Kbh. 
1855, og ubarbejbebe tilbeeld i gorentng m^ f. ({. 2). ^aulfen). 

3 ,,9cebrelanbet" (^(e beb gefien for be norbiffe ^tnbenter i (SbrtfHanøberg 
eiot9 9iibebnu«, 1845, 9h:. 1921). 

d ,,gorbanbnnger om 2)anmarf« og ^e8btg9 conftitutioneHe govemng" 
{ZåU b. 21. maxt9 1848, i ^h. 3, e. 4^7). 

3 H^anft Sibøftrift'V rebig. af 3. g. @(^omo (Om dtegieringcnø S^olf 
ning9p(an, i IL 146, 109456). 

3 rigll^bc^often" (Sole beb et Salgmøbe i jfiogc b. 2. 9?oobr., 1849, 
9^r. 258, 59). 

3 „2)en ©erlingffe SCtbenbe" (gorebrag beb »alget itjøge, 1849, 5Wr.288). 

Ubgab: a) ^ntifledoig^olfteenfte gragmenter, efter goranfialtning af 
(Jonflflorium beb iJjobenbabn« Uniberfitet. L-XVI. ^efte (1.^ «b.). ^h\). 1848^51. 
Cg. e. 0. St." VI. 191*204); — /J) ?lntif(^Ie«toigboIfteintf(5e gragmente, 
anf Cerfftgung be« acobemift^en @enot« gu Jtopen^agen. I.*VII. ^eft. «openb. 1848«51. 

9 nb e el i Ubgtbeffen af: a) ChrUHan Paulsen's eamlede mindre Skrifter. 1.-3. 
Bd. Med UndersCøtteke if det kongelige Ministeriam for Berlugd5nimet SIcsfig. 
(Ogfaa meb tl^bfl %itti). Kbh. 1857-59; — p) J. B. Lånene eamiedø Skrifter. 
Khh. 1857-59. 

9[nbeel i: Indsiilttng Ui Kjdbenhawu CommunalbettyreUe Tra den combinerede 
Comitee angaaende Indrdrelsen af Vand-, Gas- og Cloak-Aulcg i KJ5benba¥D. 
Hed Ulhdrcnde Aclstykker. Udtogsviis trykt som Manuscript. Kbb. 1853. 67 
S. 8. (3tre i ©ogjanbelen). 

*jtneger (aRtd|aeICtU.a), «ngfte Søn af 3« 6. itcits^^ (^n ®øn 
af @tubent og Stingget (S^riflian 3)itIeo X. og 9Rargr. @regoriane [®eocgina] 
f. ©ijrenfen; bi?bt { Stbf). |g 1766, f * W^^ l^^^ »engni*« .©øfften 
aX^att^ifen", 2. Ubg. @. 1) og %. Wt. f. ®raaf (S), af ^oøbinber 9l{i(^afl 
3o^fln ®. og TOoren f* æ^omfen; bøbt i «b^. V l'^'^O, ♦ f 1803, f * 
tibiigae fit gamilienabn: Jtrtger. 10? 

«tt. \^ 1848); — tug 1824 feamen 3ttthim (Laud.), i bet n<ePe «« 

2b» tcamen (H. ill.), 19. 3lptil 1831 Den jutib* (Smbebderamen oø of« 

l^l)c ben piaftiffe $Tø)>e 5. Wlal 1832; Q3oIontatt i bet S)anf!e Qanceaied 

3. iS)epaitement li* 9røartd 1834, Sanceaip 4. fØlal 1839, (Eanceaifectetoh 

2&^um 1842, grulbma^dtig 8. 3ul{ 1843, IDepattementØfeaetaic og Somp' 

toin^ef i (ianceaietd 2bet Sepattement 22. 3uli 1847 (i 3uflit«minifler{et« 

i^e S)epaTtement f 1848), r>ixUl Sanceditaab 3. 3ult 1848, ^dfedfot i 

2anb«oJ)et- famt «&of* og ©tabétcttcn 18. Sluøup 1850, — * V ^849 

Slattine SRargaret^a SRaøbalene (Sradmine $ritel, f. ©tcrget 

(f. i Mi). If 1803 a), 3). af d^riftlon ©•, ^aPncSonttoIeut I «6^t?n (en 

6m af davitain Anub ®, og 9lnne a^atgn f. Siebe; bøbt poa Stifttand« 

baw V 4766, f * *^^»n V 1844), og 3nget STOaTgar, f. Oraae (J). 

af 9ogMnber 9^art{n S^ri^ian ®. og «&ebrp(g f. ^omfen; bibt i Stb^. 

V 1770, • 1803, t t -^fc^bn V iS^«)- — (3bft. 3:^otup« SBlanb* 

dftenetn* ang. fRibe Sal^ebralff. 8. Sfottf., ®. 47; 9. gfottf,, ©• 24). 

Småting o.s.t. 1831. Oi^bjon« ©tilberP' 1831, 9^r.36; „a)agen" f.«.,9^r.51X 

•Ariflettf en (Ariflen) , ®øn af 3acob C^tiftenfen (f 1794); 
Stabent (Laud.); tog ben p^ilologiffe og |>^i(ofop^i|!e (Sramen meb Ub« 
Bcrfelfe; 8og^anbIet 1799, men op^øcte tf fe mange Sat beteftet meb 9og« 
^belen, og leoebe nu fot en 3)eel af litetaiie Sotetagenbet* f i jtb^on 
17. 3anuat 1849* — ♦ i «b^. V 1800 (Iffe 1799) @. *.. «. »eefen 
(t i Stbtf'h @øN tU «&ofbog^anbIet 3end&)r. 9. (I. 92; @up^U L 99). 
- (3t>fr. ©elmet« 97eft. ©ami. L 489-90). 

foUtibenncn. 105 ^efte, ^x. 13574369, 1. 3annar«26. 9Ratt» 1842. 
(Itonneb ^pcnfcn opførte fom SJebocteur og Ubgii)«). — a)e tuenbi SKartUocr, 
«f epieg. Otoerf. af Set^ CPfmbontjm). «6^f. 1814 (iffe 1816). — 3 (Stoiquip'« 
eofcfrngter (f. (gj. i XLIV, 51142). 

Arifijåndfon (Son), @on af Atift{ån 36n«fon, ^bminiRratot fot 
ntbeel af SP^unfafn^etå Alofletd ®ob« og 3)anebtogémanb, fenete paa SQuga« 
Mit i gnioffabal, og ®u&ttin «6airb6téb6ttfrj — f. paa 56t8at» 
9a6it i Snioffabal 17. 9?ai 1812; nøb prioat Unbenoitdning ^o« $tæflen tfl 
Øtunb og SRodruoelltt i iøfjotbd S^dfel 36n 36nérott paa 9Kø5rufeE; fom 
i SefffaftaS 6foIe 1. Octbt. 1829; bimitteret 9* 3uni 1833 af Sectoc t^eol. •) * 1. 1828 meb 3øtgen (£arl ^tlfjel, (SancetTttaab og (Somptoirc^ef unbet 
®«ietflIpofl*2)irectionen, enepe 6øn af ©ofbebemonb 3(»rgen ^. i.cn Btn af 
(^oorbmanb 3ørgen $. i 8anbdbl^en ^erfen« i Sltn^rnp €>ogn; Mt |} 1766^ 
t { 1843) og (»ertrub f. ©(i^tegel (2). af 3i^rgen (£atlfen &. ogSopbie 3cn«b.; 
Mt i Stbf). V 1775, • 1797, t t ^b- forø »atiftue bo« ¥rinbfe«fe ©ilbflmine 
SRoria y 1818); — f.tlfbb. Y 1798, f paa grebenébotg V 1848, jbft. ©elmet« 
»eftr. eaml. L 199«201. lOS 

So^nfen; t>ai fencte pctfonel daptttan i nogle 9ar; $r«rfl til ]^6rot)b{la& i 
Jtølbufum og £i6faOotii 20. 92ooBr. 1843; SlIt^ingdmanD for ®ønt>a» 
^^ingø ®9dfe( 1852 og mibte font faabon i @(d{!oneme 1853, 1855 og 
1857; mMtm af bet idIonb|!e Htetaite @el|!a(* 

Fdein or9, tOlod f LJdsavalns-kirkJu, 13. d. Junim. 1848, o%Ræåa (i: „Rsdar 
tid élTdr GtiJtiia Ballgtimttonar^f Rvik 1849, bis. 8-9, 16-23). — ((Sfter a^ebbelelfe). 

jtri{hlt|i (3eti6), fPfeubonpm; fee 3end Q^riftian <Ooftrup. 

Jtrog ((Srif), ^feubon^m; fee 9ltU Senfen SiuDmofe« 

*Arøg (®terIoo &tvi^.X @« 66; ncrflorlbfle ®øn of $eb. Offed« 
fen «. (en Sin of Xløhman\> Dt?e [Offe] ©jerloMfen; f. i 3:^ronb^iem 
H i706, t^eoU (Eanb. /^ 1725, 4?erf* (Ea^jeHan i æ«rbalen ^ 1735, 
jePb. CapeBan fflb. V ^"^^S/ ®ognept«fl fjlb. f ^ 1746, OJroofJ i CPre 3nb» 
^erreb 1766, reflgnerebe fra flbfle (SniBebe 1771 og t U 1779 [iffe 1781], 
il>fr. (Srlanbfend Siogr« (Sfterretn. om b. 92orbenfi. ®eiPI. 3. «. @. 352^54; 
Sengnld'é „Sam. Ærog", 1866, ®. 6 fg.) og ^an« 2Den *uptu 51. 2)on« 
(S. af Sancettitaab, Sagmanb fPo)>el S), og 5lnna f. «&oIf!; f. 1730, * V 
1758, t i 3:|>ronbWem y 1810); — tog t^eol. attefJat« 6. 3uH 1785; 
hUt) @fi6«prccfl 16. fno\)ht. 1787, teflb. Cap. « S?i?fjø6fng 3. 3>ec6r. 1790, 
9(r(rji i Sil^e 14* 3uni 1793, i Stege famt Slmtøprot^fl 23. 3uni 1815. 
— ♦ i «B^. V> 1791 (Iffe 1790) 3. STO. ^^olft (bøbt i (Roeefilbe V 
1769, t t Stege | 1850), nccfldbfJe 3). af Sbn *. og 3nger SO^arla f. 
*etéleb (Ibft. 6^)pU I. 841). — (3tjfr. 3.®atfob8: „3)en falflfrlTe ®fi(!L 
$erf..*{p.* I. 53*54; »engnf*« „»am. «tog*, 1856, @. 15; ©tatétib. 
1830, mu 9). 

3 „^agcn" (Omplanten asiragtlos glycophyllas, fom tjenlig til taf[e«8urrogat, 
1810, ^t. 171). 

Jtrog (Santtté), 6$n af S^tiften ^^anfenA., Aiøbmanb og 3orb« 
itugei i @Iangentp (orlbfle 6øn af ©d^ad <Beorg J(., Si^fogeb i Slangerup 
og gteberiféfunb, og 3ba »ude f. *anfenj f. V 1783, f f 1829, ioft. 
Sengnid'd „Sam. Jtrog*. @. 2, meb SiQo^g), og ©op^ia <6enriette f. 
iaéfen (♦ i 1806); — f. I Slangerup 1. 9lptM 1811; fom efter fin 
Sonfltmation paa en d^mSebdmanbd Somptoir i Sioedfilbe, og 1827 paa 
Smtfhien I ^ifJUtøt, ^ooi ^an »at anfat I 7 Sar; tog i C?fteraaret 1831 
ban|!#iurib{f! Qtxamtn meb 6ebfle QiaxaUttx faaoel for ben t^eoretiffe fom 
ptaftiffe $tin)e; opgat> 1834 fin So^ paa Slmtfhien og fjøhtt ei Srcrnberi 
I *metfb, ^oor^od ^an fom (Sonfulent tejfccftlgeDe flg meb {uribiffe 
gotretninger; fiøhtt 1846 ben a3o«Beinf!e ©og- og fPapir^anbel, og bermeb 
^HvUe^iet paa iJi^^iPflfen af Steberlféborg ^tmtøtibenbe; oar gjentagne ®ange 109 

SeTgenepTctff ntant i «&iflerøb og tilflDfl fReprcrfentaHonrnd Sotmanb , faml 
Xfltomn; »al^t til ^tpnitxtt t)tt) Ofliftetned Stcrnberforfamling 1847, og 
attte i Slof«filt)e i mpiil - Wiai 1848. f ^ «&røerøb 8. 3)ecBt. 184& — 
♦|§ 1834 9lnue Sat^rlne (SIlfaBet^ ©unDefttup, 5). of®roéfetet 
9aeU ®. tt i ^^^ V 1820, i flt 54. SI.) »9 3uIfone f. gReuIengrac^&t 
- (3»fT. ©elrner« 97ffr. @aml. I. 476-79; gteberifébotg 9lmt«-3:il>, 
1848, 9f^T, 73; »engnid'S ^gam. Ærog*, Xiaæø). 

Stebigerebe og ubgao: grebrritdborg 9(tnt€«2:ibenbe (et UgeBIab af 
Manbet 3nb^oIb), fra «ugufl 1846 til fxn a)øb. «66, 1846.48. 4lo. (fortfat af Jan« 
Safe 1849). 

Arog^ (Sttbteod 8Qntttd), Søn af St^gget Vnbread Jt. (f i 
Itt^. I i8S8, i f!t 78. «.) og 3ngct STOatfe f. »tid (f i «6^. Y 
1847); — f. i jriøBen^a)?n 5. Octobet 1816; fom i flt eUeote Sat i bm 
itifBm^a9n|!e SorgnOpbffoIe, biet) l^erfra bimitteret tU Uniuerfltetet 1834, 
tog U ^« <5ramm 9ttium (H. ill.), 1836 anben (Sjramen (Laud.) og 28. 
Srrtl 1840 t^eologtf! %tttfiaté (Laud.); aflagpt 4. Octbr. 1841 og 6. Sebt. 
1842 ben ^omtletifle og fate(^etif!e $røDe, ^Un meb bebfle, benne meb nceft« 
M^e e^arafteer; falbet til Sogne^^tcrfi i aVajb^ae paa Saalanb 12. 3)ec8c 
1842 (oTbineret i Stb\). V 1843); balgt til Solf etting «manb for a^aribo 
«oit« 2bfn æalgfrebé 27. Waj 1857 (f. „8on..gaIfler« ©tiftétib." 1857, 
9tt. 106 og .gcrbrel." f. m., mx. 124), gjenbalgt 14. 3uni 1858; mobte 
paa 9be og lObe orbentHge Sligébag. — * 1843 IBoIette (Satoline 
Staéd (f» i «&oIeb9 }| 1818), S), af @ognepr(rflen for «&o!ebl) og 8ur6ø, 
3o6an 'Ubam $. (l^ngfle @øn af H^ajor beb Jtongend Siegiment, 3){berif 
C^riman b. 9.a); f. i Sreberifdfunb f 1783, f i ^olebb V ^^0 og 
Soril (Sat^rine f» SDtc^mann (bngfle 3). af Sognrprcrfien for Saaben^eb og 
(higføtofte, 9ouI SB. og IBoIette IBart^oIbe de UBi^felb; bøbt i QSaabenfleb 
V 1795, * fpb« {{ 1814). 

Omribø af ®eograj)bien, narmef! beregnet meb ^enfpn til be Jfiøbenbabnffe 
€egnef!oIer« Xort). »hff. 1842. („gcebrel." 1842, Sfh. 1093; „Xib. f. alm. b. 
eioleJ^gorening" 1842, @. 131*34, af gr. grølunb, ii>fr. JfrogV« @bar i gor- 
tAlen til 2bet 0^)1. og grølunb« i „Jib. f. atm. b. @tolcL-goren." 1843, @. 165- 
66). Cmribø o. f. b., ncermeft beregnet paa SdmueftoUrned Xax^* 2bet forøgebe og 
ferbebrebe D^jfog. ib. 1843. 3., paanp giennemfeete 0^)1. 1845. 4. Oj)I. 1847. 5. •) Sngneeøn af »^3ebet (Snbolb ©raé«, til^offebal (f. V 1701, ablet \\ 1733, t V 
1771), og «nna to. ©u(^»alb (f. 1710, f V 1787, 2), af (Sapttain greberif b. 
9., til @ubomIunb, og ^nna 9lofenIunb); — f. paa ^illedbøtte i gben, bøbt |f 
1739, t y 1802, * i 1774 Caroline @opbie greberife ©ratfe (f. paa 
gr^endborg i 1745, f paa (Snge«tofte f 1816, 2). af ben i 3n)erg*d „fjceHanbfte 
Cferefie" &* 852 anførte ^of^rcebifant bo9 (Snfefi^rftinben af OPfneøfanb, 3oban 
Sbom Oratfe og SKaria Sb,). 110 

O^U 1850 (91 1849), €• Dpi 1851. ?• 0»>I. 1854. 8. Dt>I. 1857. G^fr. „^crl. 
Zit>." 1858, iRr. 94), 

(9ub«tteiieften i maihøUt ^irte ben 23be Tlavt^ 1851. Xafftgeqe for 
£anbefcebeiu Vrcebiffn. SZ^ti^^ing ^aa galfler, 1851. 16 e. 8. 

9h) Ubgate af !2)anntarfd oø 92orgcØ £trterttua(. ^b^. 1855. 

3 „2)onff ^tcfettbenbe" ((Sn 8emcer!ning t>eb Dr.^atfarc; faafdbte ,,$ragt' 
Ubga»)e" af »ibclcn, I. @»). 220*23, Wr. ^b^poji." 1845, ©. 1186). 

3 „a)cn Sf^orbiffe golfeffolc" ($Ian til nogle goranbringer i mmnt'^BtoU' 
Dafenet« 3nbretntng og narmefl mcb ^cnfun til Janbet, 1849, 9^r. 12; jDfr. iRr. 23, 
24, af 3. Wl. ^jelbgaatb, 9^. 30, af 3. ©mibl). 

3 „Ugeffrift for ben et)angeltf!e jfirfe i ©anmar!" (©emærfninger til (£. 
gogH ^frtft: (St $ar Orb om griffolen i ^Imerifa oq ben banffe golfeffole, III. 
285'94; Slnntelbelfe af „©folen og ix^oti**, pcebagogiffe betragtninger af %x, l^ange, 
IV. 153*60, IX. 184*90, og af C:gog6« „efterretninger om bet (gngelffe SUmue' 
ffolei)afen o. f. »).", VI. 30-36; (gr bet ^enrtgt«mce«rt9t «t giøre Janbemoberne til 
Hnbet, enb ^iyah be for Siben ere?, X. 105410; ?lnmelbelfe af 3. 9J. ©to t^^ olm« 
„golteffoletjafenet i ©(^toeia", ff!b. @. 168*70; Hnbeel i Slnmelbelfen af S), ®. aji^on- 
rab« $falmebog9«Ubfafl, IV. 419-23). 

3 tt Fædrelandets (En Erklsriog t ADledDing af AfsteiDDiogen over Næriogs- 
loTOD, 1857, Nr. 279). 

3 „So((anb««Salfter6 ©tiftø^Sibenbe'' (3)?emg^eb«raabet og bette« førfie 
©ficebne, 1856, 9hr. 51, unber aWflcrfc: A. K.; ^Jeferat af bet flbfle ?onbemobe« gor- 
^onblinger, 1857, 5Rr. 134 [jtofr. S«r. 245, af @. (J. ». ©inbe^bøO]; ©tisjer fra 
Seigebagen i 1857, f. 21., 9^. 247, 53, 57 og 1858, 5Rr.8, anontjmt; ertlcering i 2(n* 
lebning af Sd\\top ©inbedbøll« 3nferat i Sflt. 245, 1857, ^. 250; Zat til $>r. 33., 
1858, Sf^r. 63; ^it ©»ar paa O»)forbrtngen, f. «., 9lx. 112; Sf^ogle ©emcerfntnger i 
Hnfebntng af ©obøeter Seøborpfd npe ^oiect til en Omorganifation af S^ariebo 
fimié fanboeconomifte ©elffab, 1859, 9h. 43; dx ber bo^ 3ngenting , fom bi tunne 
gjøre meb ^enf^n til Snubend $!ødning?, f. "H, 9lr. 67, 72; 2:il $celgerforeningen 
for Sf^orb'galfler , f. 21. , 5«r. 75; ^ort ©»>ar til ^r. ». Olfen i ©fjolbemp, f. «., 
iRr. 93, unber SWcerfet SW.; aWinifleriet af 5te SWai 1859, f. 21, ^x. 104, unber 
SKcerfe CI3 [io\x. f. 21., 5«r. 112, af gr. ©arfob]; ©»)ar til ^x, greberi! ©arfob, 
f. 21., dlx. 116, unber SWoerfe aD; jtjfr. S«r. 118, af 3. 'tafhup). 

Cr enbtoibere gorfatter til famtlige be meb M unberffreDne 2lrtitter i „?oI» 
Ianb«'galfier« @tiff«*2:ibenbe" 1853, for ^bille Seebacteuren blet> tiltalt (jtofr. „2)en 
Manbffe (gmbebfijunfer« gantafter", i „2llmue»)ennen" XII. iRr. 149, 50, 52, 63, 64, 
165; „mpofi." 1853, <Rr. 135, 43; „gl^i). $ofl." f. 21., Sflx. 171; „goebrel." f. 21., 
9^r. 173; „IDagbl." f. 21., 9h. 174), famt til 2lrtifleme meb famme SfJaDnemoerfe i be 
følgenbe 2largange. 

Jtrogl^ iiS^xiftian), &øn af Strebflaget QSøtge X, og jt i tf tine f. 

e^nbevgaatD; — f. i S^^Qøbing paa SRotdø 11. 9(ugup 1811; biet) i 

flt 7. ^Ilar fat i ^l^rnø ^orgerfhle og fom i f!t 15. 9lar ub paa kantet 

tU en )>el^ooenbe QSonbe, fot at Icrfe meb l^and ^øxiif bar f enere <&uudlærer 

ppé mere tannebc golf^ og ble», 18 9lat gi., 9lnben«£<iter »eb S'^pfiøbing 111 

fiørgeiflole; titSragte S 9ac i benne ©tiUing, og tog faa atter ub paa 
(inbet; un^eifaQebr fig (Sjramen t)eb ^ngb^ @foIeIcsrer'®eniinar{um 1837; 
i^cetrebr rt ^ai9 Sib efter en pxi)9at 2)renge{!oIe i @fioe, fom f)an befl^rebe 
i 3 «ar inbtil 1841, t>a f)an i QSIborg ptftebe en Hgncnbe ©fole, Tfge« 
lebe« af teal CE^orafteer; beffirftigebe ftg i be fenere %ar tiflige fom Sommtø« 
(biiatr; fipttebe 1849 til Jtjøben^Kibn^ '^t)ox f)an enbnu er Bofat fom (Som- 
Bidficnair fot d^jenbomd^anbel. 

Unbertotiøningdmet^oben t min prt)>ate!Drengef!ote, tilbeeld efter flere 
fettrinltge Scrrere, famt nogle ^cebagogiffe 193emcerfninger. Siborg, 1842. 26 @. 8. 
— (Cftrr Slutogr.). 

Arog^ (Sfttd aRtd^oel), f. 26. 3onuar 1800 i itiøben^at)n , ^t)or 
band Sabei t)ar ^rcrnbeoiin^brornber; begbnbte fun tolo ^ar gammel at 
ai^be fom @frioer, og fom 1814 inb i bet nut)ctrenbe Solonialcomptoir 
(ba unbci ©eneral'ilolbfammer« og Qommerce'doOegiet); ble^ Sopiifi 1818^ 
B^ f^d^^ ^U^^ to ^<)Yd Sorlib fin ^fffeb meb $enf!on/ og tiente fra ben 
XiJb af fom Sfrtoet; benaabet meb S)anebrogdm(enbened <&(eberdtegn 6. Octbr. 
18a3; pjenfebe 1836 fin Sormue (4450 (Rblr,) til Selflabet til trcengenbe 
doBUJtotrbetjente« UnberfJi^ttelfe. f ugiot i «bI?on 16. JDecbt. 1857. — 
(Mffiolog i ,«erl. flib.- 1858, flflr. 182, og i „%l^t>. $ofl-" f* 91., 
9h. 184). 

(Snbcel Ifeiligbebdbtgte i forffjeHige $(argange af „^øben^abnø ^bredfe«(Som)>« 
tofc« efterretninger." (i»fr. „forfaren" 1862, 5«r. 598). 

jtro^n (Gorfiua 6rimtn6 3no|itnotu$) , @ønnefon af nebenflaåenbe 
eencralaubiteur 2ntf. 3o^. St. og @øn af ORaior i ^ittiHeriet, 3o^an 3a^ 
tob St. (f. i«bt). V 1778, f V ^842) og SWaren (i«ielfen) f.«a«# 
und fen C^. af ®aarbrjer dlitlé Sladmuéfen og ^lejebatter af d^tatøraab 
OHelfen; f. i ©nwrumøore V ^^69, * f^ 1798, f »>flfl ^Bra^etrofleborg i 
1855); — f. { 92vborg 9. @tpihx. 1812; bimitteret fra Q9orgerb|^bfToIen 
}paa O^ririand^at^n 1831; tog f. 91. C^ramen 9lrt(um ligefom i bet nafie 
%ar 2ben (iramen meb (S^ar. Laud.; abfoloerebe 8. ^al 1837' ben tl^eo« 
logiffe ISmbebderamen (Laud. impr. ob spec. scriptum), og aflagbe 1. 
^pril 1838 begge be <?raftij!e ^rpoer meb bebfJe (S^arafteer; bleo perfonel 
CapeQfan i Jøperbccflnge og ^^iBeréleo i gjjen 24. 9lpril 1838, oeb grue^t 
itirfr i 6oenbborg 27. 9l^^il 1839, 6ognevr«P for Sefleraab!? og 9lafJrup 
a 3iin{ f. 91. — * paa »ra^etroUeborg ^ 1840 fiouife Cat^^arine 
Caroline Siftrup Cf- i Sibfit)n V 1814, S)atter af (S»eneraIfrig9commidfair 
^agen (S^tifiian 91«, men opbragen fra Sarnbommen af ^od ®reD 3). d. 
f. 8tofnttott> D«a »ra^etroUeborg). 

9ntination<taIe for 3nbtotelfen af 9ef!eraabt» ^rfe, førf!e ^Knbag i SbDeiif 112 

1842 (tnblemmet i: ^Xaltt t>eb ^efletaaB^ Stixtti 3nbt)ielfe ben 27be 9?obb& 1842/ 
Obcnfc 1843, @- 1-12). 

parabler, famlebe og )paa 2)anfl ubgtDne af en 2anb«b9)>ripep. ^txfit Øamltnøi 
Obenfe, 1848. 

$aT(sftina, nteb 2 Stovt Obenfe, 1859. 

3 „^anit i^ictetibenbe'' ((Srtlcenng i Snlebnhtg af O. ^^^erfen« 3nb« 
^belfe til et 2:otaI<S(fbc(benbeb«'®eIfrab , I. ©)>. 274^. Qtjfr. M^^ogTe faa SM, 
fremfalbte t>eb ^aflor (S. j^robnd Stngreb ^aa SotaI'S(f(^oIbenbeb8feIffabet« 93e(lvrelfe." 
S!bi, 1846]; ^aben @trføe(fe til $af!or Sebinfen i 9(n(ebmng af iQdibel'Ocbbogen, 
IX. @»). 92*95, \n\t. ®p, 222^24, af C. ?e Din fen). 

(St $ar @niaafh)freT i ,,®ubflifren", ubg. af g. (S. 8oifen, og i ,,<St>angeItf( Uge« 
ftrift'' 1859, II. @. 111: Dm 93eltggenbeben af ifa^ernanm, (S^orogtn og Setbfatbo. 

— (««).). 

Stto^n (SttboI|il^ Sol^.), 6øn af So nt ab Jt. (f. { !i!unben i 9fa>tbri> 
Sitmarffen j\ 1680, IDiaconuØ i itolbenbiittel 1717, <eot>ebpt(rP fftb« 1719, 
t V ^''51) og Watgaretbo f. tonnen«. - * 1. 1776 Mebeffa 
4a dip n) (2)* of iTanbffløbet «&an« ffteOeriffen 4. og d^tipine 6fietdb.; 
Mi i «6^. f 1746, f fP^- H ^779). ♦ 2. 1781 (S^rlftlone Cot- 
nelia {Reuter (S), af Urtefrømmer SRadmuØ fR. og SpoUonia f* SBoItd* 
gaorb; bubt I Æb^. V ^758, t fP^ f 1806). — (3t>fr- Sl^danip« fflrthr. 
Sf^efr* 1821-26, 8* 386; S&bferd u. ©c^t^ber« £er. ®. 322). 

^Aroaffng {9titl$ SBrocT); band Sabec % S. J(. (en Segnrføn fra 
eiUe^^ard i S^Uanb, jofr. @elmerd ^th. @anil. I. 479, 80); S^obrren 
Vt. f. eøegaarb (ID. af $et. (L ®., f. Ødt'd »9^aterial{er', @p. 318). 

— 93ar i fin ^ib IDirecteur for bet nu ovbcebebe Aongelige @teentn^fferi; 
bleb a^ajor beb ^IrtiQeribrigabend Ifle fRegiment 29. 3)ecbr. 1844 (fra { 
1845), af{!ebtget efter ^nføgning I 9}aabe og meb $enfIon iinber 92at>n af 
IBartpenge 10. 3anuar 1848; fungerebe unber jtrigen font $labdcommanbant 
i frøibbelfart 1849, og i Aolbing 1850; op^olbt fig berefter i grebendborg. 
t fflbd 6. 3uli 1854. — * ^aria 9(nna Sophie «&ammel (3). af 
Snbread «&. og C^oa f. @(^reiner; f. i Win^tn | 1793). 

^aanbbog i SRanipuIatton eHer ©Iptø^aaubtering. ST^eb 2 Sln^ong. 9b^. 
1849, meb 29 (itbogr. XMtt. 

*Jtrodfing (Sltfolal Ulv«), t^atgt til !0?ebbef}|^ret af ®amfunl)et fet 
ben banfle Siteraturd fremme 28. 9?artd 1856 og 30« Sffartd i 859* •^and 
SSaorige Subilaum fom Solret 9eb S^rifliand^abnd ^orgerb^bffole fe^Iig« 
^olbted 1. Octbr. 1853 (f* „9\t^t). q3ofI.'' 1853, mt. 232; 9^« ^mme- 
rid^'é Snbbi^belfedfPr« til 9lfgangdprcl>en og 9(ardpt^en 1854, S. 72*73). 

— (3vfn ^ 3. 3:^ue« »«febog, ®. 443. — ^ortrait, efter a)agttfr. 113 

mm Ht^ogt* af 3. ®. ^mct \ Xt^mx ét Xlttcnioxfé lit^ogr. 3nfH^ 
S&\). 1853). 

fttt\\t $«fcBoø. gørfle 3)cfL 4. Ubg. m* 1844, 5. Ubg. 1854. 6. 
Ubg. 1858. — Slnbcn 2)ccr. 3bic Ubg, ib. 1852. — O ?> gal) er til Øtoelfc t banff 
edil o.f.to. 2bctt Ubg. ib. 1844. 3bic Ubg. 1856. — @ fem a tU bauft ©rarømatif. 
4btllb3. ib. 1845. 5te Ubg. m. %\U: @fcma til banff ©proglære. 1849. 
6te Ubg. 1^4. 

3)t9tc. Stbff' 1858. G,©err. Xib." 1858, iWr. 269; ^fjhjb. ?op." f. 21., iTk. 
275; ^gcebrel." f. «., 9?r. 280; ,,2)aflbr." f. St., mx. 291). 

Qhifelte 3)igte t ,,2)eii »erlingffe Sibenbe" (1848, iRr. 91; 1854, i«r. 29), 
eg i ,,gabrelanbet" (1848, 9^r, 115; 1856, 9^. 87). — SRogle of ^on« S)igte 
^^^erfattc ))aa Xpbff af % 3. ©ittaften i „^Rorblanb^^fe'', (Slberfelb 1858, og 
cem^oncrebe af O. (L ©ebauer og $. (£. ^odfing. 

e. 69, 2nL 16: 1843 (. 1844. 

Arodfing (^eter Godtier), be SoranføtteS crlbfle Stobet; f. paa 
C^^iand^aon 21. Sugufi 1793; ^at beflemt tU ©tuberinger/ men opgat) 
bft ganffr fott før (Sxamtn artium ^ fulgte fin ]9Barnbomd Si^fi at bprfe 
9hif!fen og fif Qapelmrfler J(un}en til ^cnn-, biet) Organi^ 9eb Sreberifd 
t^b^t Stitft paa 6^rifi{and^at)n 1816, tidige Sl^ngemeflei; )?eb bet fongeltge 
^eattt 1820 (entlebiget 1827); unberoifle enboibete i @ang i dietro- 
polhan^oUn, IBotgerbj^bffoIen i StiøUnf)a)on og !l)øttref!oIen. f 1. @eptbt* 
1838. — (Sbfr. jjr. iBarfobé gortæO. of 8f«t)t. *ifl. 2. Ubg. ®. 815; 
.itS^pop.* 1838, mx. 254, af 03. fflorgen). 

15 @onge af ©.@. Ingemann, mcb 2lccompagnentent for pianoforte. (1815). 
deraf er 1 o^)tagen meb Xcjt i ,Mn\il Slnt^fologi" I. 5. ©. 1856). 

3 enfelte @ange: „?iben $ar|)e|)ige« ^tage", af ©. ®. Sngcmann; „©rubej)igeme^ 
Seng^ af 9^. £ro9ftng; og „(Sbolerafang" (Orbene af en S)octor o: O. ?. 8ang, 
SKifUto of en patient). 

3tL$. iGerggrcen« „@ange til ^foIeSrug" finbeø føtgenbe iD{e(obier af barn: 
Jilaar engang min Xime flaaer," af g. $øeg(i«@ulbberg; „^i famled ti( bet ®ebre," 
af 9t ^roéfing; et fugeret „?Imen"; „gra big, fro big, bu (Soigbøie" og „a)u firoaler 
^eafigt, blibe »oar", begge af Xff. Z^aaxup; „"iftu fuffer jlg mit iøje", of ^.goerfom. 
— 3?L?J. Serggrcen« „^tanbelige ©ongc meb SWcIobier" er optaQtn of ^om: 
J9taar ffol bo min 2:ib faoe (Snbe'', com))oneret 1824 til £e^ of Oe^fenfd^IHger beb 
^ffgen (SoQifenf Segrobelfe. 

3ffe ttbgibne (Eomj)ofltioner of Jorn ere: „^^onefunflcn", (Eontote of ^crft, meb 
Cré^epcr*9ccompagnement 1818; ^L'Addio a Betla, Cantata a Teoore voce solOy 
eoaposu di Pieiro Gasparo Krossiog^ 1817, meb Ord^efter; 9{eformotionث(Santater 
1817 meb Xci^i of ®. <B. Ingemann og g. gobriciuø, meb Drd^efler; (Santater beb 
3obiI({ente for SCbro^om ^oU, 1817, £e^t- of Ingemann, for Dr. ©d^ønbepber, 1818, 
Xqt of ^rom, og for Stmiral ^erbfl, Xejt af 3ngeraann; „Jfunjen« SWinbe", Xt;^ 
of %. ^#eg^'@ulbberg; $eb i^iftop gobriciud'ø Sorbefcerb, 1822, 2:e|:t of 3ngemann; 
^olbeiB« dubelfe^, 1822, Zt^ of Oe^(enf(^lager; ^Sangvioius og Melancholia% 
Xoet, Xnt af 3- ^* 2:^ie(e; 9{eformationdcantate for SDtetropotitonffoIen 1836, Xe(t 114 

af Sd. SorgeQ. — CDintet for %tavLte, S^ioftno, <i[orno, StotoncrHo og gorte)>tano; en 
Snflrumentalfatø com^oneret ot>er ^øt^erlSll; (5n@)^in)}^oni i partitur; $rce(nbiiim og 
@ørøefang ot^er dupitøraob Ælingberg 1821; (Santate for Sanbcabetterne 1822; (S^or 
»eb gefJcn paa i'anbcobetocabemtet 1823. — (aWebbeelt). 

*Jtroi>er, Iffe Strfft^ti (6arl %ttbttit), @. 80; ©i^n of 3o^um 
t^ermanfen St, og @tt)fe dl^tiftop^erdb.; — f. 14. 3anuar 1781 
(iffe 1782); 6rubent (H. ill.)/ tog i Octobrt 1803 p^ilologif! og t tHpril 
1804 v^ilofop^if! (Sramen, ^itn meb bebfle, benne meb nafibebfle ^^arafteer, 
tbeologif! ^ttefiatd 27. Octbr. 1807; aflagbe 6. ^atti og 11. 3uU 1808 
ben fated^etiffe og ^omiletiffe $rø&e, begge meb Laud.; perf» Sap« i ^g^He« 
Peb 26. Olug. 1808, ^t(tfk i 8oI 22. ©eptbr. 1819 (iffe 1820). — * | 
1820 21. 93. ®igxi (f. i Otimflrup i mht @t ^ 1795), 2). of Sogne- 
proppen i (»ufirup, 53alt^agar ®. 0^^- I- ^96; Suppl. 1. 563) og 2lnna 
(Eat^r« f. ^ørbxot. 

AroQer (^enttf $(bolf). 929danførted ®øn; f. i 9oll4*^artd 1823; 
Meo unbert>iifl af ftn ^atftt, og i October 1835 optagen i 8ii6e Sat^ebtal« 
flole, l^oorfra ^an bimitterebed til Untoerfltetet 1842; tog f. 'S. (Framen 
Slrtium (H. ill.) og i bet na^e 9Iar 2ben ^jramen (Laudab.); bleo 
ailuninud }paa IBor^d SoQegium 23. 2)ec6r. 1844 (til 3uni 1849), og manu« 
bucerebe i flere 2(ar i S^aturoiDenfPaberne; abfoloerebe 12. 3anuar 1849 
ben t^ieologiffe (Bmbebeejramen (Laud.), og affagbe 29. IDecbr. 1850 ben 
l^omiletiffe og fate^eti{!e $røDe, ^tin meb S^ar. H. illaud. Imi gr., benne 
meb Laud.; obertog i 3uni 1849 en ^^uudlcererpoP paa 9fføen, ^borfra ^an 
enbnu famme 2lar fibttebe meb f[n (Slebd Samtlie til S^meig; forbleb i 10 
SWaaneber beb ®enferfien i 9lcttf)tben af Saufanne og lagbe ftg i ben Xit> 
meeP efter Sranff; foretog berpaa i 2 Sffaaneber en fflejfe gjennem i^ombatbiet 
og ^ele €(]^n;eij og gif tilbage ober ©tra^burg og Xbln-y bicarierebe fom 
Sorrer i «&iPor{e og (Beograp^i beb (Ribe (Sat^ebralffole fra October 1850 tit 
3un{ 1851; bléb 8be l'æret beb ben lærbe @foIe i <&aberéIeo 23. 2lugufl 
1851, 7De «(crer fPb, 31. Octbr. f. 21., 6te «ccrer fPb. 15. IDecbr. 1853 
CHbJunct f 1854).— * 2(nnat^ea «6ebebig (Saroline de Alaumann 
(f. i Obenfe f 1833), aloPe S), af Oberfrigdcommidfair ®op^ud S^ripian 
de St., 2lmtdforba(ter i 2ldfend (n(rP(rIbPe @øn af ben i 5l^aarupd fæbr. 
S^efrolog 1821-26, ®. 489 anførte ®eneralfrig«eommtdfair og Xolbfadferer 
i fWbfcorg, greber. m% de St. og a)orot^ea f. 2llbec^; f. V ^^94, f < 
9l«fené y 1852, jofr. »engnid'é |,Sam. de J^laumann", og ,Q3rorfon*, 
®. lO'll); og Sparta Sat^arine f. Sbermoed (D. af 2Igent, «&ørfrormmer 
og (Ribber ^aH Sacobfen %. og 21nna Gat^arine f. Sl^obr; f. i Stbf^m V 
1797, ♦ tV 1831). — (2(utobiogrcp^t i @. IB. a:^rige'« 3nbbbt)elfe8pr* 
/U P. vffemU (Sramen i ^aberdleo I. @foIe 1852, @« 26-27). 115 

dugen $at)e^at! beb en Staiffolil £)t>erfat. Sthff. 1850 (o: 1849). {„Sfbi)pofL 
1849, 9hr. 302; „SdttL £ib." 1860, «rhr. 7). 

3)ct franfte @*)rog8 gormlcerc i (Inc Orunbtraf, franfHUct, <>aber«I«D, 
1858. U3)anncDtrtc^ XVI. 1853, S«r. 294^ XiUag). 

^JtroQinaittt (^etttt.)« 

3 ,,^en ctmbriffe a^ercur'' (@)>ørg9maa(, 1821, 9h:. 2; (9r«eren(anbd Seiraer, 
{. IL, 9hr. 21). 

itntfr (iSt^tifttn Sl^tfemna), Søn af forpagtet 4and ^franfen St* 
9% Vnna f. ft^ifeniud (* V^ 1791, f ))aa S^bunigaarb t)t\> Satbe f 
1793); — f. paa l^i^Dumgaatb 29. 3ul{ 179^ tog 1813 p^armaceutiff dxamtn 
(eenflfinm. Laud.), og i (Sfreraatet 1828 (^irurgifl (Sramrn (2bfn S^or.); 
Ur9 c^at. SaraiOond^iruTg t)eb bet fledoigfTe 3ttfonteri-9legtment i ®(edt)ig 
20. Octbt. 1829, fenrre orb Sioregimetttet Suiradferet; afffebiget i 92aabe 
■eb Venflon unbet 9labn of a^artpenge 1. 3uli 1842; beiefter |)raftifeteitbe 
Sfltge i Slendborg, flbeii i 92orbbi)rg paa 919. 

3) tg te, fprtbte i XibfiWobe, f.(Sf. i „^øben^fabn« SWorgenWob" (1826, iRr.112), 
øg 1 ,,eneelilter^ (L 63; II. 178; Uf. •ftntfe {iam.l l^ngfie @m af %(i.St. (f. i STOatt« 1731, 1 1 «6^. i^ 1809, 
iofr«2engni(Pd »Sam. l^.aiofenørn'', @.2) og9)?.$. de 5i:^ura^ (i^ngfie 2). 
af «autlt« de %. og 5lnna b. aHofenøtn; f. f 1746, ♦ V 1762, j i 
itb^.). t 1»- Sebruot 1839, — (3Dft. »JDanj! J^onbetf.-««:.- V. @p. 
1826-27; ^fJltun mcfxoloQ ber »eutfc^en" XVII. @. 10d3'56 [meb ub# 
feiltø Sottegnelfe paa ^and @frifter]; i^r. ^arfobd ffottæH. af Scebr. «&ip. 
2. Ubg. 6. 752; «©. 3. 3:^ue« ficcfebog, ®. 377; Otafe, ©efd^. b. fPoefle 
dntopad, 1850, @. 826-27; Oe^Ienf^rAgerd (Ednbt. I. 127-28; «. S. 
Inbtrfend »røit Sb« dpentpr', ®. 116)* 

SRorberen meb foibt Overlæg o. f. b.; oDerf. paa ^Denff: SRBrbaren meb 
lafl 5fkDn1aggmng. @to(f^o(m, 1834. 8:o. — jfrigdfunften, af(£. de$uV'6egur. 
1.-3. 3). gorbanffct. 1809 fg. — »ntero«. 1818. (r. af (5. Tlolhtd^ i 8. Z. 
•af. @t.). — 2)ramatifle 9$cerfer. l.<4. 2). 1818 fg. (Revae encyclop* T« 
16. p. 122-23, af Heiberg). — 9lobtnfon (Srufoe. 1826. — (Sagelino, Si^ranit 
ben ^booa. 1821. (xo\x, ^iu, Stun^' og 2:^eaterM. 1824, 92r. 26). — 2)en I^fte 
Sorbanbetfe. 1821. (2x1,-, Stvm^* og X^eaterbl. 1822, ^x, 20). — 2)eobat9 
S^bfet. l.«2.!2). 1822. (r. af (S.SRoIbed^ i S.X.anf.@t.; Revue encydop. T. 19. 
p. 643, af Heiberg). — Omoenbelfen »eb ©abene i ?ucca. gortætting. 1823. 
Joatl^bff I „©intergrttn", og farffilt. 5amburgl823. — ©farfagcnrøbt. (Sn 
•tt)t(nnaa(«^tpone i atten Jfapitler. 1823. CZ)enne og ben foregaaenbe ogfoA meb 
MeØ Xitel: Omt^enbelfen Deb )Babeue i Succa, og @farlagenrøbt. Zo gortcellinger. 
IH. 1823). — ®9^ ^ar. l.«3. 2). 1825. (Revae encfclop. T. 25. p. 437). 
Ct»crf. paa ^t>enff. l.<4. 2). @to(t^oIm, 1825. — 9tlma. Original Opera i to 
ma; (øgfoa i „X^eatrer II. e. 321-394). — 2)e to (Slfterinber. 1.^2. 2)* 116 

1827. — 2tf>tp>offl 1.^. 2^. 1825 ffl. ^aa ©toenjf: Farvål Romtn efter 
Marie d'Heores och Renée Rogers Fransyska original. Del 1, 2. OfversXUning. 
Stockholm, 1828. 8:o. — S)ic ffiilftc in $ari«. 1826. "faa ©bcnff: Oknen 
i Paris. Ofvers. af Theodor SundUr. Slockh. 1827. 8;o. — 2)e banfte ©ø* 
officerer 09 S)øb«banbfen. røorg 1827. — 2)ic ifloftcrruinc in ^^or* 
»egen. a)a« 3uba«6ilb. 1830. („3)ic ^olierrainc" et en original iRobcIle 
ttf SW. (5. ©anfen; „^eaban etter ^loflerruinen", i 2)enne« „2)igtmnger'' 1825, og 
eftertrtjft i ®(mqutp*« „?ccfefrngter"; otoerf. paa Z)9\>^t meb faa goranbringcr og 
ttbgibet i eget S^abn af ?. ^rufe, og berfra oberf. }paa 2)anff af 5th* (Sd^om, 
jbfr. „3)en norffe ©uuetocn" IV. [1829] 5Rr. 12. — „!2)a« 3uba«bilb" er en origi* 
nai gortælling af ?ørg.' X^ifteb og flnbe« i Clmqnifi'« „Sæfefmgter" XXXVII. 
273^310; berfra oDerf. paa St^bff af 2. ^rnfe og ubgibet font (an« %x* 
bejbc, jDfr. UI. 833). — L$ Drfi§on rouge. 1831. Otjerf. af X^. @c(orn t 
S*innge« „^\)t 9Je^)ertortunt for 2Worffab«I«ening", VI. ©. 26 figg. -- aanbemane^ 
ren. Cberf. af 3oc. ©e^renb. 1837. — 2)eji I^Jfelige 2)ag. 1829, "^na 
@benff: S)en ^Ivc^lidA 2)agen. £)fkoerf. af ©o^^ie ©vHenborg. ^lara, 
1832. 8:0. 

9loDeIIerne: „iWoflemtineme i 9^orge", „Straffet (Sefbtittib", o, f. *>., oberf. 
af 5£^. @^orn i Seiife« iRpt S3ibL f. SWorffabétoen. Tbe og 8be ©b., ubfont i 2 a)ele 
1829. — 9^9e gortøellinger (2)e Unge og be &amU; S>en farlige %an^i)it, efter 
en banff ©egiten^feb). Doerfatte af et ©elffab. Mh^. 1836. (Slftrpf af „?cefefrugter, 
famlebe paa 2iteraturen« iWarf af et ©elftab"). 

©en 2Ki«ttnbertge. Jpftfjnl i tre $lfter. ©eførget nbgibet af 2. ^M«- ^^&- 
1804 (iffe 1805). gorf. af S^. $.?tng, font o»)(on>t flg i l^ieben^on 17994804 (i!te 
1802), itofr. (S. (E. Serlauff'9 „^ihxoQ i\t f. $. Sing« Siograp^ie'', Up\ala 
1848, @. 9. 

le^. 76, m. 12 og 16: ^ilfttffelfen I SitffiRelfc. 

^Jtrnfe (^eteYX ®i9n af<Oattemager $eter X. ogSat^rine f. @ø« 
tenfen; — f. (Ifølge 2)rtefebbelen) LDctbt. 1797j ftatraabte paa (Brunb 
af ®t>aQt\iQf)tt font ^limelcrret beb S^etropoUtanfToIen meb U^gangen af 3ult 
1850. t 6.3uml851* — * 1824 So^anne S^tlftop^^ine Satoline 
ætcum iU i Stbi). V 1802), 5). af fflogttpffet Sa^aria« 59. (f. I Stbf). 
1763, t ff^bd iSiS) 09 3o^anne 3)orot^ea f. ®d}ult. 

%ioma9 Zff J^xnavL 3bte 2)eeT, oberf. j^(. 1843. — 3afob ban ber 
9eee6, af gm b. ^afaoio. Oberfat. l.<3. 2)eeL {o: gru b. ¥aIaott>'ø famlebe 
efrtfter, 10.42. ©b.). ^(>. 1845-46. 

3 „3uUtrceet", ubg. af «. ?. £tunge, ^J. 1821 (©onetter, @. 3842; 3>et 
Olbenborgffe Unber^om, @. 150^; begge nnber 9{abnet 9(bam ^eo). 

3 2. g. ^nife« „iRptaar«gabe for 1838" (Siben« aibor, af Stbam 2to, @. 
42). — (2:ilbeel« efter SWcbbelelfe). 

"^Jtrnfe (^etntd 3onn6), Søn af S. S), ir. (^ngfle ®øu af (Sonfl« 

Øorialraab $etet ®enrtanud X,, $tobf} i fiangelanbS !Rørre ^erreb 09 ^rcrfl 

til^raneficn VQ %vXitb9Vit, 09 SRatgret^c Sat^atine dea3u4n>a(b; f. i ^rane« 117 

ficrt f§ 1731, altten ^gxn \>tt> S^vfiøOin^ earinffole }liaa Salflet 1757, 
mt^ ^øxtx t>t\> jamme Sfolc 1760, STOag. fP^ilol. V ^'^82, Son- 
Tcctoc oet aSiSoTø 8aHnf!oIe f| 1783, entUDiget efter ^nrødning meb 
SfBfloii V i799, t i aftanDer«; jDft, 3. ©atfob« „a)en falfl, ©eifil. 
?frf.-«W.« I. 112-13, II. 318-19; ^ttnbrupé ©iogr. (Sftert, om p^ttol. 
(dnbiDater, II. 14; Sengnfd'd „gram. Antfe", h, @«7«9) og !l»ette SP?at« 
etet^e f. Serdleto (i^ngfle 3). af $rfffien 3en8 $et)etfen gf, 09 SecHie f. 
8#gt)aD; tøbt i mthheUmtit paa SaalanD ^ 1736, * i O^fjøbing p. 9. i 
1762, t i 33«boT9 1799); — tog t^colog. mttftaii 14. OctBt, 1791, og 
aflagbe Den ^omiletiffe $røi?e meb (ebfte d^arafteet; ^cefi i Sio^^t 2& 
(Roo^T. 1794, ^oM^aldptflrfl i Sflanbetø 19. OctBr. 1798, HOlge 2l)en 
irfiDetenDe SapeUun t^et @r. SD^ottend XixU fjlb. og SpntDa^ot tU ®imm{ng 
tg Sem 29. Vpril 1809, fif Siang meD Jt6^t>nd ®ogne))t(rpet 21. 9e(t. 
1812, %mt«prot)fl 10. 3uU f. 9I., Sogneprceft til ©imming og fiem 30. 
Dttbx. f. ^n., aiitbet af JDnBr. 28. Dctbr. 1817, ®ognept«jl i SRanbet« 
16. apdl 1819; neWagte SBeftl^relfen af ©letleo, OnfUb, fnf9x^al\> ogOflet. 
liidbfTg <6errebet 1832, men t)MU\) inbtil fin 2)øb fom $rooP at foteflaae 
6t#tjring og ©alten ^enebet. — (3Pfr» 8engni(f é „garn. Ætufe*, ®. 7-9)» 

«ntfe (S1&,), f. 1827; ©eminarlp fra ©nebjleb ©emlnarlum 1846 
(meb Ubmcerfelfe); t^ar «&ielpel(erer beb *&ot)eb|IoIen i @fiem 6ogn, ber« 
ncr^ herrer i @nebM $r(rflegaarb, llrebie«8«rer t>t\t Seminariet i (Ranum 
1848*50, ©folelorrer i ^a«^øie beb Ajige 1850, i Jtartfhup 10. Octbt. 
1850. — * Sngeborg jRbbfal^m. 

3 ^C^rifteligt Jolfeblab^ ubg. af 9. ». ©tod^ (^t j:o-?Car« ©arn« (ft> 
^rrfngtr, i f. ^Ix. 31-34, infx. 9h. 37, 4^44 og IL ^x. 24, af ©. ©irfebal, $. «. 
genger, (L g. 9{ønne og (£^. ©(i^aarup). 

3 ,,2)anfr ^irfetibenbe" (et>ar til ^fior ®. 9{ot(^e paa ffonø 2:ilta(e i %n* 
kbning af ©emmeløk) Sfoled Dmbonnelfe, V. 907<12 og 924«28, iofr. @p. 996« 
1000, af ©. 9{ot(e). 

Antnfe (Sad^iat %ttbnif), @øn af nebenflaaenbe (Sonfifiorialtaab 
Wanbrup^JJeberf.J^.; — f. i »Oi^ielfe 6. OctBr. 1800 ; Ut^ Seconblieutenant 
I 6#-etaten 3. SeptBr. 1820, fpremierlieutenant 13. OTot^br. 1827; bar 
fPIabdcommanbant oeb Ooarantaine-^nflalten paa St\^l)o\m, og ubtraabte af 
SRarinen fom (Eapitainlieutenant 6. 3anuar 1839; fiben 02aoigartond((erer i 
SlalBorg. — ♦ 1828 Crifa 3o^anne Amalia »ubbe (f. i d^ripiania 
ff 1807, t t 9laI6oTg ^ 1849), 3). af 3ttPit«raab ^Jeber «., »irfebommer 
oeb ^al^naé og Sreberiféoærf, og %nna Qat^ar. $auHna f« fPouIfen (f* 
euppl I. 808). ~ (39fr. brammer« HrfeL Seittg^bdtaler I. 233^43). 

Snegle Semcertninger om 92at>tgatton«unber^tt«ntug og 9{ak>tgattond* 
cfamen. flalborg, 1851. 60 ®. 8. 118 

♦jttiiofe (SWonftmp ^efterfcti), Søn af $• % St. (f 177*) 09 
So^annc (Skrift endt)attet; — f. paa (S^tifliand^aon ; nøD førft px\\>at 
Unt)ert){Uning, fom t^rrpaa i Sftoedfilbe Satinffole, Stubent (H. ill.), tog 9. 
3uli 1778 p^ilofop^iff (Sramen (H. ill), oø 21. 3uni 1786 t^foloeiff 
atteflotd, $r(ep i <6øieire 21. Septbr« 1787, fif Slanø meb ^nitdvtoDflet 
31. 3ult 1815, (Sonfiflorialtaab (meb Stang 5. Sti IRr. 3) 4. 'UprD 1832, 
Siibbet af 2)nbT. 28. Cctbt. 1836, S)anebtogdmanb 12. ®eptbr« 1837. 
t 14* »pr« 1846. — ♦ I Xbf). j% 1787 3. i3r«lett) (f. i Æb^^. V 
1765, t i ^^W^ V ^847), 3). af eorrrebd^anblrt ^bra^am O. og Xaitn 
iimotv, fencre Sorbemobtr ijcb S^bfeléfilftelfen. — (3oft. gr. ©arfobé 
„»anmatfé ©eJPHg^/ I. ®p. 194; .«etU Xlb.« 1846, 9^r* 100; 3- *. 
a»J?nP<t« „SWebbcIdfer om mit ^e»net^ @. 17'18). 

8ibrag t ben (St)angeltff»(^rtfte(. $faImebog: 9lr. 225 og 419. 

♦Urfiget (Sari ®ottfrO, ®i>» of 5«. *eintic^ 03. it. (en Sen 
af 3o^ann St. og 3lfabe (Sotbten; f. i Øiambon) i SRedlenborg V ^"^^^^ 
t i Xiiben^abn ^^ 1798) og SRaria Vugufta Satolina f. 3:auer 
(3). af JtgU S^uflfuø 3o^ann ®ottftieb ^ og Wlaiia (Elifabet^ f* 3andfen; 
f* i fPl5n V 1764, * 1783, f ^ «t^t?n V 18^7); — unberfafiebe fig 
ben iutibiffe (5m6eb«eromen8 t^eoredffe ^i§\)t 15. Octbr. 1808; ^^fogeb 
etc. i Øltfbb^ 9. SeSr* 1820, birfeU 3ufitrdraab 1. 9^oobr. 1828, »t^fogeb i 
gfreberiWfunb etc. 2* ^ai 1837; entleblget 21, 3IpriI 1842; 3ufHi«feaetoir 
31. 3uH 1843. t i ^R^^bn 2. ^prtl 1855. — * 1812 9. (S. 9t øm et 
(f. V ^789), 5)* af »ubolg gerbinanb 81. (en ®øn af ©uffer-SRaffinabfuc 
2ubo. Serb. Øi. og Qlnna Cathrine f. aBebbetfamp; f. i Sth^. f 1757, 
t f^b« ^ 1842a) og f)an9 2ben ^uflru ^nne SØ^atgr. f. ^in^elbeb 
(ælbfle S>é af «&of»9gent «&and Sergiél^agen «&., til <Sgenfe, og JTaren f. 
etaal; f. i IRi^fiøbing paa g. V 4?66, '^ y 1788, t i Slagelfe |§ , 
1833). — (3t?fr. «g«brel.« 1855, 9?t. 79). 

Genealogiske Tabeller til d« europcvitåe Slatert Historie fri disses Stiftelse 
Indtil vor Tid« Tab. I.-LXXir. Kbh. 184a st. Tvørfol. (^cl^er« ,r^itcraturbL'' 
1848, 5«r. 2; „gobrel." 1849, 9h. 84). 

Genealogiek Oplytning om de tre SlægtHnier f der formeoes at have Succes- 
siODS-Eet til den Gliickstadtske og Kielske Deel af det forrige Lehns-Herlog- 
d6mme Holsten, og hvis eventuelle Retligbeder ere forbeholdte i Warscbaner- 

ProtocoUen af sTja^ ^^^' ^^ ^^^ Patent. Kbb. 1852. 

3 »2)en lOerltngfle Sitbenbe'' (»ibrag til 8ebømme(fe af @Ie«t>ig» po\xti\lt 
gorbclb til bel banffe «ige, 1848, S«r. 294). 

^Arøqet (Sntl %ttb.X fee «ro^en *; * i. y 1783 meb Jfnne (Jat^frine 8v<««- 11» 

fttøqet ($aitd ®intfi), Q3ro^er ti\ netrnflaaenbe $rof. ^ent. S'^tf* 
SL 09 ?. 3;. ^.; — f. I Xbf)m 31. 3anuar 1798; Wmlttmt fra Den 
itiibm^t^nffe IBotgerDi^bffoIe 1815; tog ^Haret efter p^tlologiff-p^ilorop^ifl 
(hamen; oar i en SRcrffe af ^flar Sffufif« 09 S^ngrlarer I Xb^x>n} 6Ieo«6of« 
caittot )}eb S^rtfiiané^org Slutdfirfe 1844. 

6nbce( <8anø«(2[om))ofttioner, f. (S;, i „Sdxa^a", dEpcfud af 92orbif!e @ange 
før fire aRanb«fietnmer (1. og 2. 9b.) , t ,,@ainling af ffeerfietnmiøe 3Ranb«fange, 
Bbg. af ben banffc @tubcntfr*©angforening" (l.-i. ©b.) , og i ^SWufttal«! »ntj^ologi" 
1866. — (2L EBlnt^er« ©tubenterfang: „^er nnber gi^ot^imten« rolige ©ft?99^" »9 
Ce^tcnf flager« Sf^ationolfaiig: ,,3)cr er et t^nbigl ?aiib." — (9ee\)ib.). 

*ArøQet (^emrif Slif.), SWebflifter of ©tubenterforeningen 1820 (en 
af l»en« førfie 1, Seniorer*); WlcbUm af bet fgl. 2)anf!e a^ibenff. @elf!a( 
la ^Ipril 1840; forebrog i @ommerfemeflret 1840, og flben W^ial 1843 i 
jlere 9ar S^clogi oeb ben fgL iBeterinairjIoIe; fif ilttel fom $tofedfor (meb 
dtanø i 5.StU mu 8) 12. 3un{ 1853; Berejfie, unberf!øttet af ®tatdfadfen, 
ben iReieifenffe Sonb og :ganb^uud|!olbningdfeIf!a6et, i 1853*54 be engeljle^ 
ftotfti, ixflt, ^oOanbffe, franffe og n^'founblanbffe Stt^^n, for at unberføge 
Siffedcntt« bero<rrenbe itllponb. — (3ofr. 8fr. ©arfobé Sortafl. af gcrbr. 
*ifl. 2. Ubg-, ©. 782-83)* 

SJaturJiftortff lærebog. 4. DpU mi}. 1847. 5. Opl 1851. 6. Oj)I. 
1855. — ©runbtrftf af 3ooIogien. 1838. (it>fr. „%Xrf\i. <pofl." 1852, 9h. 23, 
216). — 3)onmarf e gif f c. I.'III. ©b. 1838*53. [Unberfiøttet eubbiberc af bet (£laefenf!e 
gibeicommie]. (Cfen« „3^«" 1842, (S. 556^57; 1844, @. 466; 1846, @. 387^88; 

1847, ©. 702*03; ,,©erl. lib." 1852, ^v, 255). 

Ubgat): o) 9^aturMftortft Xib«f!rift. 1..4. ©b. 183743, m. «bb. 
(Cfen« ^SP«" 1842, @. 915*44; 1845, @. 506*39, 666*702, 730*92, 910*18; 1846, 
6. 117*48). ©ertil l)ax l)an enboibere feteret: t 3b i e ©b.: Dcerfigt ober be norbiffe 
Irter af ©lægten Hippolyle, ©. 570*79; — i 4bc ©b.: Dm Cyamus Ceii; meb 
et for ©emcerfninger, betrceffenbe ben mulige 9nt>enbelfe af be paa ^baleme Iet>enbe 
^maobpr »eb ^toalortenie« Slbffittelfe, @. 474-89; ©effrioelfe af nogle ?lrter og 
6(argter af Caprellina; meb inMebeube ©emcerfninger omLæroodipoda og bered $Iab9 
i ©bPemet, @. 490*518, 585^616, ^errtl Stab. VI., VII., VIII. — ^)«Ratur^tftoriff 
iib«ffrift. ^\) SRaffe. I.-II. ©b. mi. 184449, meb mh. (Ofen« „3^«" 
1846, @. 421*62; 1848, @. 774-827, 1027^29). $eri flnbe« af barn: i Ifte ©b.: 
©ibrag til ^unbffab om ^^pfnogoniberne etter ©^f^inbteme, ©. 90*139, fertil 
tob. I.; 34t^i>oIogiffc ©ibrag, ©.213*82, 639*49, bertil 2a6. II., HL, VI. og VII.; 
tardnotogiffe ©ibrag, ©. 283*345, 453*638; — i 2b et ©b.: ^arcinologiffe ©ibrag, 
6. 1*211, 366*446, 527>609, meb ^obbertabler; 3(i&t^>9oIogi(fe ©ibrag, ©. 225*90. 

3 y,Dei Mongl. Danske Videmk. SeUkabt naturv. og mathem, AfhandUnger'^ 
(Gfdolands Amfipoder, VII. 229 fg.; scsnk. afir. 1838. [Okens „Isis*^ 1838, S. 
372] j Monogra6sk Fremstilling af Slægten B%ppolyté*$ nordiske Arter o. s. v., IX. 
209.36Oi «^«*- o/**-- 1842, ikke 1843. [Gel. Ani. d. k. bayer. Akad. XVII. 

1848, 8. 615-16; Okcos ^isis" 1844, 8. 157-59]. — I samme Selskabs ^SkHfter. 
åu Mække. flaturv. og mcUhem. Afdeling*^ (Forsdg til eo moaographisk Frem* 120 

Stilling arKrebsdyrslsgtenSøryefte«. Med BeroerkniDger om Dekapodernes Hdre- 
redskaber. [Bertil fem Kobbertavler], i IV. 217-304; særiktit aftrykt. Kbh. 1856. 
86S. 4to; Jvfr. Forchhammers Oversigt ov. Vid. Selsk. Forhandl. 1856, S. 170-71). 

3 ^Oversigt over det Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandlinger^ (Nye 
nordiske Arter af Amphipodemes Orden, 1842, S. 37-42. [Okens „Isis^ 1844, 
S. 808-11]; Om de nordiske Pyknogonider, 1844, S. 5-6; Fem nye grønlandske 
Fiskearter, beskrevne, sstd. S. 139-41; Bidrag til Kandskab om Krebsdyrslægten 
Sergntet Edvo. og om 11 Arter af samme, 1855, S. 22-34; Bemærkninger i An- 
ledning af en Afhandling om en meget ufaldslsndigt bekjendt Gruppe af Krebs- 
dyr Pacbybdella o. s. v., sstd. S. 127-131; Bidrag til Kandskab om 5a6e//eme, 
især de nordiske, 1856, S. 1-36; »ar$kUt Aftryk, Kbh. s. a. 36 S. 8.; Under- 
søgelser over Krebsdyrenes H&reredskaber, sstd. S. 170-71). 

3 ytÅmUichtr Bericht iiber die ein ond zwanzigsie Versammlang deotscber 
Natarforscber und Aerzle in Grfilz im September 1843, herausgeg. von L. Langer 
and A. Schrfitler", GrSlz 1844, 4to. (Cber das Verhaitniss zwischen dem thier- 
ischen Leben im Polar- und in den Tropenmeeren , S. 178 flgg.; samt nogle 
mindre Meddelelser). 

3 ^atb« ^Xtbftffrtft for ifanbeefonomie, 9ii> fitatit'' (9?ogIe ©cmcerf- 
nragcr om giffcricmc« gremmc »eb fnnfKg ©cfnigtiitng, XIV. 52*69; farftilt af* 
tr^ft, ubg. af bet fongl. ^anb^uud^olbntngø^^etflab og ombeelt i ^cobtnbfeme. 
åb^. 1852. 20 @. 8.). 

Meddelelse til Prof. Ed. Grub$ af nogle ved ham i Syd-Amerika indsamlede 
AnneHdår, til Beskrivelse (i „Videnskabelige Meddelelser fra den natarhistor. For- 
ening i Kbhvn** 1856, S. 45, 46, 48, 49, 50, 52, 58). 

SttBtftt (8nbtitg Sl^eoborX be 2t)f ^ranførred Prober; f. i Stbb. 28* 
a»art8 1810; btmittetet t« Unit?erfltetet fra 53orgfrbJ?bjfoIen fflD« 1827; tog 
f* %. dramen artium/ ligefom i tet na^t Sar 2ben (Sxamtn meb (S,l)ax. Laud. ; 
fiubftebe i nogen Z\b X^eologi^ men opgao bette @tub(um; beffaftigebe f!g 
flben i et bift ^ibdruni meb journaliflif! iBicffom^eb, og rebigerebe i iBe# 
ø^ubclfen af 1840 f^S^agend" ^oIttl{!e Sttifel; bat fenere i en Stceffe af Sar 
i^flprcr i granjf. 

pengene« 9((magt, efter Phomme et Targent af (Smile @oubeftre. Cber« 
(at. «bb. 1843 (D : 1842). {,,©crl. a:!b.'' 1842, 9^r. 281 ; ,Æen grifmbebc" 1842, e. 503). 

^icctota eller gorfo.ning meb Sibct, af ^. 193. ©aintine. Oberfat. ^b(. 
1843. U©erl. Xih." 1843, mv. 248). 

^ax leberet iblonbt Snbet en $(rttlel angaaenbe @t(enber«3nfHtutionen (i ^^b^pofl'' 
1835, ^x. 46); ober greberif ben 6te (i ^IDagcn" 1840, ^x. 23); £il ^eben^n«* 
poflen« politiffe ^anbefløber (i „IDagen" 1840). — («ebib.). 

*Jht]^lou (9n(biric^ Son. 9lnbøl|il^), 6øn af 3' O. it. og S) o ro« 

i^ta (J^arlotte f, ©eeger« (f i Æongené ^ngb^ |f 1830, 78 2I*gO; 

— f, i Uriften IL @e<)tbr. 1785 (^berfen 1781, eOcr 1787); fom aflerebe 

1810 til StiQbtn\)ami', fif 3:itel fom qjcofefifor !♦ S^oobr. 1828. — (3bfr. 

i.iDaitfl' Jtonmf.'itr.'' ¥*€{>. 184041} &r« Sarfobd gortcra* af gabr. 121 

^ 2« Utg« 6* 815; „iRotb* Srlegrap^'' I. 428; Oe^Ienfd^Iftget« (Srinbr. 
IV. e« 40, og lySisten^ffrfft" V. 335. — 9$oittait fotan ^and fulb« 
jhmMgc 61a)9eeniDtof) af ^^B^ttbox^tn** , 1847). 

AØDcrdorgtn i ftaldsUBndJgt Klaveeradtog, med TitelvigDet, hans Porlrait og 
flere Sccocr %t RdverborgeD. Ebh. 1847. (udkom, 1846^7, beftefiis). QvAr« 
^IbhposL«^ 1846 , S. 1047). Udvalgle Stykker af E5verborgeo , p. Pf. solo. -> 
SMia, RUveemdtog. — Hugo og Adelheid y Klaveeradlog med Text. — BlverMi, 
Goviplet KUveerodtog med Text. (1828). — Musik tit K. L. Bahbeke Cantate 
til Sdrgefesten for J. G. Moltke 1818. — „De to Dage«^ (Op. 12.). — Yariationer 
for Pft. over Natiooalsangen ^^008 Christian stod ved højen Mast**. (Op. 16.)* 
Hg Vé§ao9. 1844. — Dansk Folkesang. (Op. 35.)« ^ Seehe vienHmmige Gt" 
léNf« fUr MInnerstimmen. Op. 67. (Mailied; Lied des Scbiffers im Baftn; 
Abeodlied; Der kleine Hexenmeister; StSndchen; Der Trioker). Stimmen. — 
Camlscbe Canons fiir 3 MHnnerstiromeo. ^ Thema af Preciosa. 1.-2. H. (Op. 
53.). — (Studier for Pianoforte), Lette Rondoer. Op. 31. Nr. 1 over et Thema 
af Don Joan; Nr. 2 af Figaro; Nr. 3 af Rodhstteo. Kbh. — Lette Rondoer over yndede 
Operamelodier. Op. 73. Nr. 1 af Sneen, Nr. 2 af Barberen i Sevilla, Nr. 3 af 
ib. — Op, 84. Nr. 1 af den hvide Dame, Nr.2 af Samme, Nr.3 afMuur- 
ib. — Fire lette og fremskridende Sonatiner med Fingersstning. Op. 88. 
Ed. aoov« Nr. 1-4. Copb. 1851* — (Studier for Pfte; fbr fire Bænder) Sonatine. 
Op. 17. 2. Opl. — Tre Sonatiner. Op. 44. Nr. 1-3. ib. Ny Vdgat)e med Finger- 
satniDg. 1.-2. H. Op. 55. (1853). — dnskerue af B. S. Ingemann f. 1. SL 
m. Pfte 1854. 

Adsftillige af hans hos Lose i Kbbvn udkomne Compositioner for Pfle, issr 
haea Yariationer over Thetnaer af „Jøgerbruden** (Op. 48.), anmeldte i „Journal 
fiir Ronsc, Luxos o. Mode^, Weimar 1823, Marts. 

Ses lette Rondoer for Pfle, Leipiig 1823, og Lette Variationer over 6 dster- 
rigske Folkesange for Pfle, 1.-2. B. ib. eod. (Ny Udg. Kbh. 1845), anm. i 
vJonnial f. Kunst, Luxus u. Mode% Weimar 1823, May). 

Sang-Compositioner i „Braga, Sange for 4 Mandsstemmer^ (Sang til Fribeden, 
i 2. Bd.), i „Samling af fleerstemmige Mandssange% i „Musikalsk Anthologi** (L 
X og 4. Aarg.), og i Homemans „Musikalsk Museum**, 13. Aarg. 

BBdvldere: Rondoer (Op. 40, 41, 113), Sonater (Op. 59), Euryaotbe (Op. 62), 
YiUielm Tell (Op. 116), m. m. * 

Stn^Unan ((Sl^tifHati ^tbttH 9U>olpti), ®øn af 3o^an Litton 
Sraem St. (en 6an af ®ognrvrorPen tU 6eIDr oø Qlaflrb i QSiborg @t, 
C^ti^ian SL oq 3o(anne Sucie f* @fat; tøU i fStbexq f 1785^ Gand. 
jons ^^ 1810, UnDenetdpTOcurator i ©iæOanbd Stift, ^ ^^'^ ^^^^' ^d 
Confnmtlondfadfrret i SLlø^t) og ^tUnt SatoUne f* 3aco6fen (f. i 
åO^ f 1785, t i ^i^e f 1852); — f* i StjøQt 18. dthtuat 1813; 
IMitrtet ta Unfonfltrtet fra 8fiof«fiIbc 6atHraI{!oIe 1831; tog f.V. (Sramen 
Vrtium, Ilgefom i tet paafølgenbe ^ax 2brn (Sramrn meD S^at* Laud., { 
Sotoaret 1837 d^ramen ocb bet d^fiturgiffe Sfabemi (Ifle ^ax.) o% i duftet« 
ømt f« 9L meMcinp ifxamtn t^eb Untoetfftetet (Laud.); ^rafttferenbe f^Qt 
i 9me-^t>tinat fta 1839; S>\flrict9i<fge i @fanbet6otg mtb tU^ettxvUl^x^V 122 

bifltict 17. Septet. 1853. — * miitlmint &op^it (Sat^tiite Sro^» 
6oefe iliStbf). f 1815)^ 2). af Oberfllteutfnant og 99ataiaondcommanteuc 
t)fb$rinbd (S^riflian Srebetifé {Regiment, 3ené (S^riflop^ec 9Rarq9arb S- (eii 
@øn af affaiot SBil^elm 3)antfl «entif af.a)$ f. i Satbe V^ 1783, f i 
Stbf). y 1838 b) og ^and Ifie ^uflTU Qiai^axint Sffagbaltne f. Srnefcn (f. 
^^ 1792, ♦ 1814, 1 1 «^^ y i824). 

9?ogIe Orb til beboerne af @tore ^ebbtnge og Omegn i Snlebning af ben 
inbifle (S^olera. 18ia 4 e. 8. (2:it Ubbeltng). 

3 j^Vgeskrift for Læger, Zden Række**' (To Tilfslde af Forgiftning YedTdrfe- 
rtfg, IL 229-32; Fragmentarislie Uddrag af SchdnMns klioislie ForelBsnloger; 
efter Gnlerbodts Udgave, VIL 81-98, 113-28; Bomuld som udvendigt antiphlo- 
gislUlc Middel, VIIL 108-112). 

SMb (eitlfttt élafafon) ble^ SapeOan til fflatel^ og 6fålmaniefg- 
mtili i iBai5afiranbac $roofl{ inben 38(anbg a3efler«9(mt 1849; niøbte fom 
Suppleant for SnftfeOdneé Sl^Øfel oeb Wt^inget 1853. 

a^ebrebacteur af knriUd Geetur Vestfirif(ngur gefid éi af Flatejar framlira 
Stofofélags bréflega félagi. 1.-5. år. Re7lgavfl^ 1847-50, og Kaupmbfn 1855. 

^ftnnjtn ((Sari 9teb0/ ®*84; Stubent (LMud.); tog 9. 9lpril 1822 
ben iurib. (Sramend t^eoretiffe $røoe; Jtammerfecietaic 2« 9(ug. 1834, 
t^irfel. Jtammenaab 25. ^ovbx. f. %., oirfel. 3uflitdraab 29. 3(pril 1840, 
Siegieringdiaab 8. 9^ai f. %, entlebiget t)eb ben oeflinbilTe flRegjetingé Op« 
^(TOelfe 3*3anuat 1849 (meb fgL ^probation V^ 1853); tiKige Suftitiaciué 
i ben t^eflinbifle £anbd«Ooenet 1842, Sftibbec af fDanebtoge 6*Octbr* 1851, 
Sonfetencetaab 10. 9ffartd 1853, Ooetbommec oeb ben t^eftinDifle Sanbd« 
Ooenet 7. 3uli.(fta |) 1857; fongeoalgt Sffeblem af Solonialiaabet for 
be banf!«)7eOinbif!e JØer 27. @eptbt. 1852 (møbte paa 1., 2., og 3. ®egflon; 
»otmanb /^ 1852 og | 1854). — ♦ 1828 «. ®. iDorot^ea ©a^lén 
(f. i Ab^. /^ 1793), 3>. af S. 2). (f. i Stod^olm, @oIobanbfer, IBcg« 
ttvffet i Sth^. 1798, f « ^J>^- iV *851, 81 «., f. «8«fenbeé »atbog- 
fot 1800; ®. 97) og 3o^anna aacoline d^Iifab* f. S^ort^orfl, fgl. efu^ 
fpiOerinbe (♦ 1792, f i ^^^ V i845, i flt 75. a., »• af ben I .8«fr.** 
be« Slarbog* for 1800, ®. 97 anførte «ogtrj?ffet 3o^an Stiebr^ 9».^ t 
1789, og 5)orot^ea Sophie m., f i Sthf). ^ 1809, i (It 75. «.). 

a) <Søn af SBtl^elm $., ^remierlteutenant t)eb bet ^olfleenffe get)orbne 3nfanted'92e' 
gtment (t y 1741), og SWaria ^elena (JftfaB. f. ©ejniget (* 2. { 1742 gricbr. 
(St^riflian ®tramboe, ^remterlieutenant Deb fpenfife nationale Snfanten^Stegtmentj; 
f. i XvbfManb V 1735, f 1809, * 1782 JKette ©inbfelb (2). af 3en« ©.. Cjer 
af Olufgaarb i etabø ^erreb, og ihrfKne f. 3uul; bøbt i ^rbe f 1751, 
t i 1784). 

b) ♦ 2. 1828 meb @op^ie 8onife greberiffe ©enfton (f. i Stbff. \\ 1797, t 
i etorebebbtnge V 1845), S), af ©taMmuftfne 9)^(i^ae( greberit e. og ^(ene9Ram 

A Oaccbfa (f i M^ V 1809, 44 «. øg 3 SØL gi). 123 

^Shtnsen (9tieber. Sttbto. 9(em«), ®øn af ttatl «bolf ^.; — Het) 
Sib^ af 3)nbt« 28. 3an. 1811. — 3. ^. Qlntonrtta Succatini. 

- (3t)fT. ^3)Qnp jron»crr..efr/ V. @p. 1861«62; ©ictf^nué' ttononrf,* 
to. 9. »HufL VIII. 438; gn S3arfob« SortaO. af 8<rbt. «lp. 2. Ubg* 
6. 628). 

8Met og Urtffe @ange for (2[(at)eret. fl. 4to. — St^rifci^e (SefSnge. 
^UM. 1788. — 3^^ft^^ute (Eompofttionen fibr ®efong nnb (S(at)ter. (Sopen^. 

- Vøli^bl^mtita, et )>eriobtfr 8«rt for @ang og Q[(at}eer. — SRuftfalfl ^^^t* 
aat^gatse for bet fmufle J^iøiu 1800. — ^uøioa^l b. borgiigli^flen dtbanifc^en 
5rir«meIobien ic 1816. C,9?orb. MfTuer", 9^r. 49; 3en. 2. 3. 1818, IV. 369^74). 

SRnftt tU: ^olger 2)anffe, eller Oberon, i 3 9. af Saggefen 1789; i)^tel9 
fembat, i 1 ^ af Jhiife 1804; — S^or og @ange ttt ^@aIotnond 2)oni"; @ange 
til Oe^lenfc^Iager'ø ^agbart^ og ©tgne, ^ngemannø SBIanca o. a. fl.; — 2)aø 
^oleinja ber @(i^5pfung. (SlaDterauØ). 3^^<^t ^Vmne auf ®ott Don @d^mibt'$^t« 
fdbed. ibid.; ^t^mne auf bie ^armonte. ibid.; 2^auergefang am ®rabe beø ^a^r^un" 
terti. (partitur). 

^rre af (an« C[om)>ofittoner ere optagne t ^@amltng af fteerflemmige SRanbøfange'', 
eg i ^aRnflfalff Hnt^ologi^ l.*2. »arg. 

^Sttfl^l (GP^rifKan SBUfetiX ®m af «&erman 3enfen it., SD^e^ec 
paa itronborø (Stoorrfabrif, og ^atia f. Silfen; — fom 1777 i QBøØfe« 
Bogerterf paa Jtronborg (Bebarfabrif, (bor (an flob i 8are i 5 ^ar og 
gben arbribebe fom ®oenb inbtU 1784, ba (an antoged i »Brbeibe (od 9lufl# 
Bcflec ^an i Xb(bn, (bor (an maaxtt f!aae 3 9(ar i Sorbimbt for at 
fuwe blibe Qmtdfoenb; bleb i 1788 ubtagen for i jtrigen at tieue fom 
RegimentØ«9ødfemager beb ben notfie ^rrnee, ber bengang bar i @berrige; 
fem i bet følgenbe ^Sar tilbage til Jt6(bn, (bor (an forbleb i fin t{t>Iigere 
etiØing (oé Øtufimefier Wlau, inbtil (an 2. 3uni 1792 ubnabnteø til dtu^* 
mePtr i>fb Jtb(9nd ^rfenal; bleb IDanebrogdmanb 28. 3uni 1809, flftiober 
ftf 5)nbr. 28. 3anuar 1812. — ♦ 1. V 1799 »flnna (Bnfobet( ^an- 
fen (S), af Srebetif »^anfen; f. i d^xom^^øUt [bø6t i (Sébønberu^ VI 
1769, t i ^^^ V i808). ♦2.^ 1809anne5)orot^ea*anfen (D. 
af $att^f mager 3ørgen 4^. og a^arie Jtirfitne f. jtamp; f. i Mf). V 1777, 
t fftb« J 1814). — (3bfr* Jtb^bn« «br. Sompt. (Kften. 1827, flh. 156). 

*9t9lil (^etir.Sarfeti) beeltog i iØflifterned @t(rnbetforfamI{nger i (RoedHIbe 
1844 cg 46; gjenbalgt til @t(rnber«@ubpleant for jrb(bn i 3)eebr. 1846, 
9g HI fBorgerreprafentant 29. 3am 1845, 13. Wlam 1849, og 22. SftartØ 
1853 (fratraabte | 1859); bar i ftere ^ax Sormanb for IStooIi'd ^t» 
Mfe O« 1857). — ♦ ®. S). ®ro«fopff (f. i M(. ^ ^792), 3). 
«f ^jmagecmefltr 6(riflian $(Hipp ®. (f i irb(« f| 1821, i fit 77« 
1) 90 flnna S)orot(ea f. @((øuning* — (9ng. ^anS Saarnu(r#(StabIidfe« 
»enr f. .»etl- 3:ib.* 1845, mu 212). 124 

Slnbeel i: Oetoenining angaaenbe $aanbt>cert9« og gabrtflaugene famt 
be bermeb beffcegtebe 9^certng8beie i ^øUnhatn, afgiben af ben af (SommunalBefh^relfen 
ubbalgtc Comitee. Sthf^. 1847. VIII. og 200 ©. 8. Cgccbrel." 1847, Sflx. 290, af 
D. g. SKilllcr; ibfr. 1848, %c. iS; ,,©erl. Stib." 1848, «Rr.ll, 12; famt ,^aonb* 
i»(ert8f!anbend SBemoerfninger beb ben 193etcentntng ang. ^aanbboerfø' og f^abritlaugene 
in. m. i ^øben^abn, fom er afgiven af ben ifølge fgl. SJefoIution ubbalgte (Jomitee, 
inbfenbt H( Sorgeneprctfenrationen af £)(benn«nbene paa @tanbeu8 ^egne."' Stbf}. 
1848, anm. i ,,gofbrel." 1848, ?h. 217, af O. g. SWftlUr). 

©effritoelfe ober en forbebret (Sonfhniction af Xaornujre. (^aa benne 0?>f!nbelfe 
er^olbt (an 10. 3ult 1844 tpatent paa @neret i 10 9ar). 

♦ftqUedbef (^ebet) boi førfl a)egn i .&o«flng i Xf^tf. — ♦ i »al« 
torø V ^784 (tffe 1778) «. «. «o«flng (f i Sfpum $t«flegaorl) ^ 
1830, i jlt 77* «.)• 

*5t9nbe (SBtobet StotfonX Mfit Søn of (S. Jl. (en @øn af Snebfet 
eiemrnø Jt«; f. i ^bring 1715^ Stubent fra Valborg ®foIe 1736, 
91manuenfld ^oø ^iffop Q3rorfon i 3(aIborg 1739, t(;eoL (5anb. V ^'^^^' 
©ogneprfffl i .{^olflebro f 1749, $robfi i Uloborg <6meb 1768, Stiftéprobfl 
og @ognepr<rfl beb dxut^StiiU i Valborg f 1773, f fP^« 73^ V., Jbfr. 
3:au6eré Q9iogr. OTotttf. om 3)lfc. I Valborg Jtatffebtalff. I. 80«8i ; Bengnlcfé 
^dbU J^nbc«, og „Sam. 93rorfon^ ®* 12.13) og «• »• fflrorfon 
(3). of 09. 53. og Vntonette SWargr. aiirfe; f. i fWebolben ^^^ 1728, ♦ i 
Valborg ^ 1750, f fffW.V i794); — ©tubent (H. ill.), tog t^ieolcg. 
Vtteflat« 30. Dctbr. 1781. f "9^^ ' Sreberiféborg 10* Sanuai 1844. — 
(Sbfr. ^aubftd '3iogr. gtotitf. om2){fc« i Valborg Aat^ebratf!. I. 81; III. 23). 

^Sttfnbt (Otto CSl^ttf}.), Sf^ØanførteØ ^ngfle iBrober; bøbt 11. 3uni 
1766; @tubent (Laud.); oar i |ffnbeb 17 Var beeld Sanbmaalet, beeld 
2anb{nf{)ecteur paa Srebertføborg og kronborg Vmter; fif 28. 9lot>hx. 1800 
en aarlig ©ratification (af 600 StbtrO for at gaae til(;aanbe meb paalibelige 
Unberføgninger oeb bet brneflcerebe ©obfeø Vf^ombdfe i S^orge, og bar^eb^ 
lem af ben dommtøflon, ber beførgebe SReoiflonen af @fatteauf(rtningeti for 
Sanmarf efter Sororbn* 1. Octbr. 1802; bleo Vmtøforoalter og flftegimentø^ 
ffrioer 9. 9{oobr. 1803 (fra { 1804); SP^eblem af iD^atricuIeringØ-dommtØ' 
{Ionen 28« SP^artd 1809 (entlebiget fra { 1823); birfel. ^ammerraab 18. 
Sebr. 1811; oirfel. Su^ttØraab 8. mal 1824, oirfel. d^atøraab 12. 3iini 183& 
— ♦ I 1814 S». Jt. mtl\tn iU i »oeøfilbe V 1788), S), af »orber 
WogenØ m. (f. 1737, t • • • • ; f* »engnW^Ø i^Sam. Sange, IIL*, @. 3) 
og @aIonie fiedlie f. Sange (albfle S>. af ^nnø flftaømuøfen S., ^{øbmanb 
og Sarber i Srebedføfunb, famt (Sjet af @anDbiggaarb, og ^anø Ifle <6uPru 
SKoren Sappel; f. 1756, ♦ 1779, t V ^827), — (3bfr* 3:auber« ©logr. 
fRotitf. om Sifc i Valborg itat^ebralf!« I. 81; Sengnld'Ø .(5bbe St^n^t", 
PB mSam. (Brvtfpn", ®. 13> 125 

Stirre (9ltitoma), $feubonvm* 
Sn SoYtcelting, tilegnet mine unge 2Rebfø{}re. £6^.1853 (9: 1852). 150 @.a 

Itfi^I (SftrgenX ®øn ofSaarbeier ^awi St. og 9Inna f. fRo^tper; 
f. i pomfrit) i Aeding^ufen @ogn, SRenbdborg Smt, 15. 3)fcem6ei 1812; 
Hep confl. GopiiP 1833, og Øienteffrioer og S^ef fot bet .^olflfen'Sauen« 
brgffe <Kom)?to{c unbrc (SeneraltoIOfammeC' og SomtnrrcecoIIegiet 25. i&ecbr. 
1838. t^irfel. ^ammertaab 10. ^axté 1841, ^^olbfortjaltet og Sotflanbec 
fot ffabnfcontrolen i SBanbébecf 19* 3uH 1844, af OprøtéregteTtngm ubnat^nt 
til Currtoltinfpecteur for •^ettugbømmet @Iedoig (meb 9o)}d -i J^IenØborg) i 
3nni 1848, flpgtebe efter Slaget tjeb {^rebertcia og lebebe uben (SmbeOe (Bofat 
i Wtona) til f^nn 1851 hUi) confiitueret fom 9)?anifef}controIeur; ubnaont til 
Sbef for a^antfef!com|itoiret i ^Itona 6. 3un{ 1853. — * (Saroline S^rii* 
ftine »oura WidUex (f. VV ^821), 3). of .Pattemagermefler (Bottfrieb 
Wt. 9R. (IL 339) og 3o^. C^meren|e (E^rifHne f* Ærar^mer. 

^anbbuc^ ber Bo^^øcfe^gebung in ben ^ersogtl^iimern @d^(edn>ig unb 
(oipein. (Sopen^. 1844. 2te untoeranberte 9(uflage. (mit 2 Sn^.). ib. eod. (fertil: <Bnp* 
element, forfaatibt ^ertugbømmet @Iedt>ig9 2:oIbIot>gioning ongaaec; tilligemeb et 
XiØog om 9r<enbe)^tindbroenben6eftatningen, af S. 9. SBxuun. glenSborg^ 1859). 

^ftill^U (aStrgttl^e), 3)atter af ®ørend)^f!e@oeIberg (f i ^ffibbel* 
fort y 1810, 77 9U og 8 STObr* gi.) og 3lnne «Warie f. Staal; — 
tfbt 21. Sanuar 1762. — * 1791 6. m. S. o.Jtit^Ie (en @øn af Sari 
dofiao r). St., SRaior oeb 2bet ^gerd^ufifle Øiegimenta); bø6t i fBlnger i 
Sggtré^uud ®t. \l 1748, f » *o^^fen« V [«f« V] ^812, it>fr. iittflfg 
tfl 6tot«tlb* 1812, S^r* 71). 

ftfi^tttl (Sntolb SRagbalnd llitbtead), ^ngfle &øn af (Sancdliraab 
liguft ®ottUeb St., tUflb^ S9« og 9iaabfluef!rioet i Ølanberd (en Sm 
<f Øaibcrmefier og H^ajor oeb Ab^bnd^borgerlige ^rtideri, 9lugufl ©ottlieb 
«. ©gangfrSat^rine f.^nberfen; f, i Sthf^. {^ 1779, f i ®«^5? fl i849, 
itfr. tetgn{<f é „9am. ^ruun", ®. 6), og 3o()anne S^agbalene f. S^ei^ec 
(BtfØorlbfie S>. af Oberfllieutenant @imn 3o^an 0. 9R. og STOagbalene Sftargar. 
f. »tuun; bøbt i *el(lngør V 1^84, ♦ fj 1805); — f. i SfJ^borg 27. 
SecembfT 1821; o:ptogeé 1833 i (Ranberé lotrbe Sfole, ^ootfra ^an afgif 
M Unit^rrfttetet 1840; er^olbt oeb (Sramrn artium f. 91. Laudabilis, og 
^ Zbtn foamen 1841 Laud. meb Ubmcerfetfe; abfoloerebe 6. 3nli 1845 
ku t^eoløøiffe (Smbebderamen (Laud.), og aftagbe 19. Octbr. 1851 ben 
^omtlettffr og fateti^etifle $rø^e, ^iin meb S^ar. Laud.^ benne meb Laud. •) t f S 17T0, • 1. V 1741 «gnefa aWorgaret^ (fe 1750). * 2. 

1756 $ebet)ig Seata t>. (Sf)erbergen. 126 

et quidem egregie; birt) confUfuerct fom 2cnn oeb Obrnfe SiU^rbralffoIe 
12. 3anuac 1847, iit)n(rt>nr tU 91biunct \m 6. Sebr. 1848, (Soaaborator 
oeb ben torbe- og flfteaI'@foIe i Slendbotg 28. ICfcbr. 1851, Sorflanber 
00 Sørfielcrirt \)th ®foIeI(rrrr»®eminadet i Xønber 5. ^nli 1836, tit« $ro« 
fréfoi (meb flftang i 5. itl. 92u 8) 1. 3am 1859. — * %nt d^Iifobet^ 
IBU^ert (f. i (Ranberd V ^8^6). S), af Æjøbmanb .&ané iB. (en ®øn 
of ^xafitn i St^ebe og 9inbe, $ro)?fi i^audte »49. og ^nna f. iBrøci;ner; f. 
i Xt)tt>t V 1778) ofl 2)orot^ea (Eat^rine f. »imf^ou (D. af Sufiltøtaab 
$ebeT Ænubfen i., $oPmef)er i jtolbing, og 3lnne ®op^ie f. SQi^htd), f« i 
«oIblng fl 1791, ♦fPb. V ^810). — (^utobtograpM i «. 3. ©imefen« 
3nbbs^belfed|!Tift tH ben offentlige (Siamen i fflendborgø torbe« og flftealffole 
1852, ®. 50-51). 

2>et banfte Semtnartnmø Sabntngøfeft i 2:ønber ben 7be 3anuar 1858. 
Jtønber (trvft i a^rgeltønber) 1858. 16 @. 8. 

iØ{ebubgit>er af: (Sn l^etoenfning om bet tbeologtffe ©tubtumø gorbolb ixi 
Q^ianten, nteb ^etifpn til ®pørg«maalet om ^otntø 3nbførelfe. Stbif, 1843. („goebreL" 
1843, iRr. 1275; „^O^tol a:tb«ffr.-' VU. 395). 

5tfi^nel (Sbtiarb IDeobatad), ^^^Øanførte« iBrober; f. I Sf^^botg 18. fl^obbr. 
1818; nøb privat Unbetoiidning og bleo bimitteret af Sftanbetd @foIed {Rector, 09* 
SBorgen, efter af^olbt ilentamen 1839; tog f. 3. (£ramen %tium (Laud.), 
i bet norfie 9(ar 2ben (Sramen (H. ill.), og beflorftigebe f!g berefter meb 
€progf}ubier. 

3 „gabrelanbet" (Slnmelbelfe af X^. ®. 9lepp*« „2)ono - magporifTe Op- 
bagelfcr", 1843, 5«c. 1126; jDfr. @p. 9154, af 2. Oppermann, og Jtbi^pofL'' 
f. «., 9hr. 22, af dttpp). 

St&l^ntl (Zl^eobor Sejrtnd), Srober til be 2be Ooenanffrte; f. i 
9f{l»borg 3. Sebruar 1813; bimitteret fra aSiborg (Sat^ebralffole 1832; eri* 
l^olbt f. ^. oeb (Sramen Slrtium, ligefom i bet paafølgenbe 9(ar oeb 2ben 
Qramen Q^arafteren Laud., og 23. dlot)hx. 1836 til t^eologifl Stteflaté 
Haud illaud., specimeo scriptum laude dignum; aflagbe 7. Ulotybu 1838 
Begge be praftiffe q^røoer meb beb^e S^arafteer; oprettebe og beØ^rebe, flrar 
efter at f)a\)t abfoloeret (Smbebéeramen, en prioat Unbert>iidningd'^nfla(t i 
SBiborg, og b(eo tiOige 19. 9ebr. 1839 antagen til Sieligiondlorrtr oeb ben 
iQ3iborg Sugt# og Sorbebrtngd^uud inbrettebe @foIe for uccnfiimerebe Sanger; 
BfPiffet til orbineret Jtated^et og 9frfle(<rrer oeb 9orger|!olen i Semoig 9. 
S)fcbr. 1841, 6ognepr(rP i Sorb^ 10. 3anuar 1846, i Ulénæé unber ®ot« 
torp gfroufli i eMberlpttanb 7. 3onuar 1853. — ♦ a9e|J? »ar fen (f. i 
Jtb^. V 1812), 3). af afb. fPoIitioagtmePer Sftaamua fi. og «ne Sophie 
greberiffe f. ©oenbé^olm (f i Uléncr« ^rcrpegaarb V 1859). — (3ofr. 
Ajrgn/d^é ,Sam. ©ruun*, ®. 6). 127 

8. SS^eft ^aanbBog teb ©t^ge« og 2)øb«fengeit for eDangeltffe dffvxfint, 
iMifat L-2. 2>eel. Siborg^ 1844. 

ffalmcr øg oanbcltge ©ange* ^i#rrmg, 1862. O^Ugeffr. f. b. cb. ^rtc'' 
I 41-44, ttf 3. 3Jt 2. *jort; ,Æ. JHrfelib." VII. 8ia'14), 

2)c6 fiSntg« ©egen baut 2)ane'Serfe, 2)ed S^olfeø <Segen tf} ^5ntg9'@tSr!e. 
ftcbtgt, gfialtcn om 2ipen SKfirg 1858. @d^Ie«»ig, 1868. CUgcffr. f. b. cd. 

twt- XJL asT-as, of 3. a». ?. ^jort). 

Den ttTteltge 2tt)9'(Srfartng« X^eologte contra 9{^etortIen9 X^eo- 
Ugtc Hf fL g. (5- »ilmor. ODtrfot. @Ic«t)tg, 185a 0,2). iKrfettb.^ 1858^ 
6^ 406^08. of gr. ©cl»cg; ^2)ag6f." 1858, ^t. 151, littceg). 

JtøUe C<Sa6{ier fdnn^atb), Qrober til nrbenflaaenbe Stiftøp^i^flcud 
Sac ®. J^«; — f» i ^jøben^abn 3. %pxil 1808; bleb @fconbaeutrnant i 
Bø^dtattn 22* iDrcbr. 1826, ^rrmierUeutcnant 7« 3)fcbr. 1834, Qapitain- 
linitmant 11« S)rcbr. 1842^ fRibber af 3)anebroge 3. Octbr. 1848, af« 
ff^iøtt i €7aabe meb dapitainø S^arafteer 21. 9{oobr. (fra y^^) 1862. 
t ligtot 19. 3anuar 1854. 

Xanfcrom S)aninarr« ©øtjocrn og bet« Hntoenbelfe. Sthff. 1851. („©erL 
Vb." 1851, 92r. 116; St $ar Orb om 2)anmart9 gorfborøtxefen. Semeerfntnger og 
Mrogtnhiger, foranlebtgebe beb (£. StøhM: „Xanfer om S^onmorfø Øøboern." Sf 
a Snfanteriofficeer. ^b(f. 1851). 

St>ar til ^en dnfonteriofflceer'' meb ^enf^n til ^on«: „Hi ^r Orb om 2)att« 
sarte gorfDor9i>afen.'' Sthf}. 1851. 

^ftølle (Sarob @eorg), ^toberfmi af nebenflaaenbe®ognepr(rfl3o^. 
Set* St. og &øn af (Sad pet iBernbt X« (en @øn af iBagermeflrr Socob 
9efmb St. og (Sufanne Sat^arine f. <&ening; f. i jtb^. f^ 1765^ f ffibé 
iV 1826) og 3. 3). f* $0$, iffe Qa^ (l£)*af®eorg (S^ri^op^ 9. og@ibfe 
Oléb.; f. I Jtb^. f^ 1777); — ©tuDent (Laud.); Weferbe^irurg Peb bet 
é^. Sfabcmt 1827-31; tiaige (]^ir. Sanbibat paa greber{fe-.&oepitaI 1827- 
31; pctoat $rafticud i ^^orbingborg 1831*40; ^ar. Siegimentd^irutg 29. 
Sttli 1838; S)if!rktg^{rurg C^iprictélcrge) i 92pfiøbing 9. mm 1840; 
6tiff«p^pf!cug i Saalanb-galfierd Stift (S^pfiøbing) 13. 2)ecbr. 1844; Piifl* 
Sn^ttéraab 6. Octbr. 1853. — ♦ 1. 1833 «. 8. Ufball (f. V ^809, 
t t 9)pfiøbing p. g. V iS^^). 3). af ®eneraIfrig«commidfair «and greb. 
U., €#- og Sanb-Jtrigøcommidfair i bet norbre fjaaanbfle fDiflrict (en &øn 
•f Sufiitéraab, <&øirf}eretd«^bPocat, {Iben Siceborgemefier i ^b^Pn, $rber U. 
•g »ntonette f. ^onfen; bøbt i JTb^. V i775, f ¥ ^836), og 2»aria 
Sotot^ea f. Jtøbfe (2). af iQBagerme^er (Sorl 9lboIp^ Jt. og S^rifiiane f. 
Veberfen; bøbt i Xbp. V 1774, * 1803, f i Sorbingbcrg f 1838). 
• 2. I 1858 Øladmine (S^riftiane gugl (f. i ^aU i 1824), 2). af 
tmtéprevP, {Ribber S^riflian g., ®ognepræfl i (Sreenaa (en@øn af2)egnen, 
CiBd. (heol. 4and «6enr. g.; f. i ^^rup Peb^obro | 1780, f i ®mnaa 128 

V 1846, Jofr. %x. IBarfob« »Donmarf« (SdftW ^ ©p. 192; II. ®p. 87), 
09 SKl^acHne f* 3an|fn (5). of QBfifop fRaému« 3. og Srcberiffe f.^ftetfen; 
mt i 9^?fiø6tn9 ptta g»or«ø | 1791, ♦ i «6^* V 1813, t fPI>« V 1855)* 
— (3t)fr. »ott.i^Salpet« StifW-Sib. 1857, mt. 200, 2, 5> 

*Aøbfe (Sol^iin ^et)/ @øn of Sagrtmeflet 3aco6 fBerenb iT. 09 
©ufanne ttat^atlnc f. petting; — f. 25, (iffc 27.) 3uli 1763; 
ot>ctt09 font Smbent bageriet efter f!n gfaber; abfoberebe ben t^eologiffe 
(SmBebderamen 9. 3ult 1795; aflagbe ben ^omiletifle $røt)e 19« @ept6r. 
f. %. meb bebfle S^arafteer; ^rcefl paa Slbl^eben 27. 9Vai 1796, i d^gtueb 
3. Santtat 1800, fif (Rang meb 9mteprot)fiet 31. 3uU 1815, $r<rfl { ^ctx 
23. @eptSf. 1818, entlebiget formebelfl Slinb^eb & 92o)?6r. 1822. — *1. 
®ufanne (S^atlotte (^arie) Wttt^tt, 2). af ^ar^^fmager ^ugufl <&rinr« 
(Sinfi 91?. (t i Sth^. V 1812) 09 (Slien datf^tlnt f* Øiadmudfen (f i Hqu 
t)eb gpræftegaarb | 1814, 80 910. ♦ 2. ®. SW. SWel^eT (ben Sorrige« 
SøPer; b(?bt i jtb^» ^ 1763, f fPW). 

5tøbfe ^ield Gl^rifKan), ®øn af n)^éanførte3o^. $et. 1^. og @u- 
fanne 6^arU (Offarie) 9Veper; f . i itføbenbabn 16. 91pril 1793; bleiy i 
(Sfteraatet 1806 9lrtiaericabet, 09 5. 9lpril 1810 ubn(rt>nt til ©eeonblieute« 
nant i Sngenieurcorpfet , i f)^i\Ut ^an jlben efter^aanben r^ffebe op, nemlig 
10. 9lug« 1814 ttl ^remierlieutenant, 24. %tg. 1822 tU Sapitaiu; unber 
18. 3unt 1837 tiOagbed ^m 9Saiord (S^arafreer meb Slneiennitet i fHrmeen, 
og iinber 7. S)ec6r. 1848 ligelebed OberfHteutenantl Sbarafteer. — (Sftet 
at oorre blepen bimitteret fra Sngenieurcorpfetd Unberoiidning i (Sfteraaret 
1812, gjorbe f)an XUntfit oeb Stl^borg Sarflning inbdl Q3egvnbelfen af 1813, 
fra ^otlfeniCib af inbiil 1820, altfaa ogfaa unber bet fienbtUge 3nbbrub peO 
bet franffe Xeiferbømmeé Salb, f)an Par anfat peb Sæfiningdtieneflen i 9tenbg<i 
Borg, meb Unbtagelfe af en Fort Sffellemtib i 3(aret 1815, i ^ptlfen f^an 
fulgte bet banffe 3(rmeecorpé, font Par beflemt til Stanfrige, bog uben at 
naae bette S^aal, t>a f^an ^en^ørtf til ben iDeel af famme, fom forinben 
PenDte tilbage til ^^olfleen; giorbe fra Segpnbelfen af 1820 inbtil ®Iut« 
ningen af 1822 ^ienefle Peb Aiøben^aPné Saftning, men bleo fort efter fin 
Sorfremmelfe til dapitain commanberet til ffrebericia for at be^pre ^Ifeneflen 
peb Saftningerne og be fongelige SØ^ilitairbpgningcr i StøneipUanb og <&aberdlep, 
og ^apbe fra benne ^ib fin flabige Q3opd i Sreberida; beorbrebeé i 6(ut* 
ningen af 1833, altfaa enbnu før bet baoarenbe IBejcorpa forenebeé meb 
Sngenieuccorpfet, til at opertage Seifonetninger, og pebblep i benne Sunction 
tnbtil Ubgangen af 1837, bog uben at foranbre Op^olb; inbtraabte berefter 
igien i fine tioligere lienPfor()oIbe til 9}øneip(Ianb , ^Por^ol ttt Pog tiaige 
ff/tnf i fint %ai oPerbroged ^am at af^olbe Seifpn i forffjeQige Rimter; 129 

tt^nwnt til OWDber af JDflncbroøe 28. 3uni 1840. f t Sretetido 29. 2lprU 
1849. — ♦ 1823 TOejrtc STOatla ©ruun (f. i grcDfricia |f 17^8), 
ncrftcelDfle 3>. af 3ufiitdraab, 9liDt)er Sertd $. (I. 219, @u\ypl I. 253) og 
»agtalcne 5Battara f- 33r^c^nfr. — Oofr. ©dmeré dlth* ©ami. IL 215- 
16; gtnftnicP« ^®j?ren aBcbcge^ 1839, ©. 5; 2. UDg. ©• 3). 

3 ^3Jlilitairt 9eej>ertorium, 2ben SRaffc" {©ctragtninger o\>n ©øiffolc 
deteme« gor^olb t 9(rnieen, efter bered ^nfcettelfe beb ©eneralfiaben, 3ngenteurcor)>fet 
flfl SrtiHenet, ncermep meb ^enfpn til ben i S^epertoriet o'^ta^m 9(rtiCe(, lalbet ®e« 
IVtoing, i V. 1847, ©. 342-356). 

SteUt (3 • • . G^r.), kantor oeb ^rinitatid ^itfe i JtiøBen^on 1855. 
— ♦ Antoinette Satarine SWec^tele ©ottotp (f i Jtb^. f 1858). 

©angbog for @t. So^anned Sogen 3oi^obabel til il^orbftiernen, famlet og ret>t« 
beret of €. ©. S3i«b9 og (Sbr. ITøIIe. «bb. 5837. 112 @. 

^Jtøntgdfelbt (So^anned ^tt%x€h.), @øn af 3faa^ St. (en @øn 
of ©fræDbcr 3oet^, og SWettc 3)?aric f. 9^e^; f. I ^b^* V ^771, f fftb« 
^ 1829) og %. ^. f. 3)a^I (ID. af ©fibdtømmetmanb Anberd 9)aéniudfen 
3). og 9»arie f. IMnb^arbt; bøbt \>aa a^rlflianfiMn Y ^776, * ^ ^gll, 
t i J^b^^. V 1827); — bleo inOfat fom a)lfdpel i STOetropolitanjToIen 1. 
Octbr. 1823; er^olbt oeb (^lameti Artium 1829 6^arafteien Laud., con« 
^rtft fom «&jdpe((cret oeb greberiféborg larrbe @foIe 1. ©eptbt. 1835; 
penntttrrebeé fiben omtrent i et Aac for at tage tbeologifl Attrflatd, ^uilfen 
^an abfoloereOe 23* April 1&39 meb (Si^ar. H. ill. , specimen scriptum 
laude dignum; bleo i 3unt 1856 af JTong Odcat af ©t^erng og S'^orge 
^rrt meb ©ulbmebaiden „Memoriæ pignus^ for fit f. A. ubgione genra- 
logtffe Arbribe ooer De norbiffe Øttgerd Jtongrflcegter , og mobtog 2. IDecbr. 
f. A. ben banffe Sortjenft-Sroebaide i ®ulb, meb Jlittabdfc til at bære 
famme; fif iitd fom Ooerlcerer 19. SWartØ 1857. — * 8. S3. ^rogb (f. 
|Kia ©gbolm f 1818, 3). of jjorpagter St. og STOarie ttbrifiine f. l'unb). — 
(3ofi. <&unbrupd ©fole-^alenber, 1845, @. 4L42; 8rr. Q3arfobd Sortidl. 
af gabr. JQift. 2. Ubg. @. 858). 

Genealogisk- htåioritke Tabeller over de nordiske Rigers Kongeslægter, Anden 
omarbejdede Udgave. Bekostet af den danske Historiske Forening. Kbh. 1856« 
410. — ^isrebog i ben gamle ©eograpbi^- Snben forbebrebe Ubgabe. ^bt;. 1857. 

$rø))er af en Soerebog i )6erbendbif torten, dnbbpbelfedftnft til greberitø« 
borg Ictrbe @toIe« ^obebe^amen i ©eptbr. 1845. ^bb. 1845. (^^erl. ^ib."' 1845, 
5hr. 235). 

Genealogiske Tabeller til Oversigt over Hertugddmmerne Slesvigs og Holsteens 
Bistorie og Forhold til Danmark. Kbh. 1847. Tverfol. 3 Tabeller, {„"tft^t 
Iftenbf." 1847, 9lr. 108; ^»crt. Xib." f. 31., ?er. 124, it)fr. gorf.'« ^^Cemcerfning" i 
♦gtebrd." f. A., 9^. 132; ^empel« ,,«ibrag til 2ib«bip." f. ^', 5»r. 23). 

Dberf^ettelfe af nogle Stffnit af bet ®amle Seftament, ubarbeibet til 
euppu i. 2. s^« 9 ISO 

Stitcbnhig t>€b bet (eBraiffe Øtubinm og forfinet meb o^It^fenbe 9[nmctrlntnger. ^^, 
1852* U9^t X^col. SibSflr.'' V. 228*29). 

(E^ronologift Oi}eTftgt ot>tr be moerleltgfle Segbenf^eber i boet goebretanb« 
^iflone fra Segpnbelfen af 9(aret 1848 til 5te 3unt 1853. ^nbb^belfeøfrrift tit %\* 
gang«* og ©otDebejamcn i grebcrif^borg Icerbc <^foIe. Sthf). 1853. (JDfr. „gcebrcl." 
1854, i«r. 192). 

3 ^©iftortffc aarbøgcr"' (2)anff (SJronotogie , clfcr Ot)erflgt efter Slarfrlgen 
af be betpbeligfte SBegiDen^eber i ben ^anffe ^iflorie, inbtit Slutningen af 1848, i IL 
1*216 fteraf ejiflere 20 «ftrt>f meb forfWt $itel. S^. 1848; Jtfr. ,,gabrel.'' 1849, 
9tc. 37, af «ønig«felbt. — Slfbenpttet i Ubbrag af (5. ?angberg i „3)e »igtigfle 53e» 
gitjen^eber i 2)aninorr9 ^iflorie'', 1857]; 2)e cat^olffe (Srfebifro))per og ®i{topper i 
2)anmart, og be etoangeliffe ^Biftopper i kongeriget 2)anmarl og paa 3«Ianb, i 111. iBb. 
6. 1*216; anm. i „W 2:^eor. 2ib«ffr." IV. 355*56; „«erl. 2ib." 1851, «Rr. 234). 

3 „9'?orbiff?iteratur*2:ibenbc" 1846 (©erigtigclfe af en formeentlig ^iftoriff 
iSBerigtigelfe, 'J^r. 16; Om ben n^e Ubgatoe af ben banfte @batefpeare, dlx. 20; 9[n« 
welbelfe af (S. Slemmer: „^emoft(^ene«'« ^amp mob $(^ilip", 9lv. 51). 

3 ,,9cebrelanbef' (iRogte Orb om be iRe*|>(filoIogirte Kbiuncter« StiØtng i 
©amfunbet, 1845, 'Sflx. 2071; Dm be auguftenborgfte ?anb«forr«bere, 1848, 9lx. 170 
[otoerfat i ^amb. (Sorrefponbent etter iRene B^t^ung, f. 9L]; Om Fr. Barfods »Dan«, 
marks Geislligbed«, 1849, Nr. 55; Et Par Ord om chronologisk Ndiagtighed, 
6. A., Nr. 164; Om Regeringens Forhold til de ved de lærde Skoler i Kongeriget 
ansatte Lsrere, 1852, Nr« 211). 

3 „5reberif«borg*«mt«tibenbe^ 1853 (XitScelgeme fra en 55celger, ?Rr.23, 
eg flere politiffe (SmaaSlrtifler, meefl unber iWocrfet —♦). 

3 ,,9ibt l^iftorifl XibCftrift*' (©ibrag Ht ^Jerfonat* og ^of^iflorien unber 
«ong (5irif!ian V. af utnjfte Wber. SKebbeelte i VI. 267*279). 

3 rt^ye KirkehittorUké SamUnger*^ (BemsrkniDger Toranledigede fed Ar- 
bandlingeo ^Altertavten i Frae Kirke i Odense*^, I. 158-60, med TiJlægsbe-' 
mcrkniDg, S. 352 ^ jvrr. y,Njt Theol. Tidsskr.«^ IX. 332 fg., af C. T. EngeUiofi). 

Strtitlerne angaaenbe be norbiftegorbolbe i ben banffe ^aanb*llbgaoe af 
JBrodJ^au«*« (£om)erfation«*2e5i!on , 1..3. ^efte, Ceipgig 1857, ere be^ianblebe af 
^rnig«fe(bt. Sigetebed fra Qogfiat^et Qt. og frembele« ^rtifteme tit „9^orbift Q[on* 
terfationd*?e(i€on'' (åhf), 1859) ang. 2)anmart« ^iflorie, ^olitit, ©tatiflil og 
Oeograb^i. — ((Sfter 3lutogr.). 

Steppen (Slbolp^S • • .), f. 1801 ^ r>at fftflSfTim i ^olbfammeret 
og Sarrr oeb ^BorgerbpDffoIen paa S^rifliand^abn; tejfle Derefter ubenlanbø 
tQ op^olbt fig en ^iO i a^itn^eit, ^Oor ^an leorbe af Snfotmattoner; gi! 
faa e^tx 3talien tit ®ræfen(anb, ^t>or ^ait førfi bleb Særer i ^ifloiie og 
(Seograp^i t^eb 9l?ilitaic«®)^nmafiet i ^trorud. og fibrn $rofedfor t)eb Unioeu 
fltetft i »flt^en; offfeOigebrd oeb SoranbringeM i gor^olbene i @eptbr. 1843, 
00 giorbe faa en Øtejfe til @)^iien og ^atæflina; ^jrmoenbte i ^aret 184S 
og føgte forgjæoed rn ^Inforttelfe font $rofrdfoc i ^ngelf! eUer S^Qgrorf! oeb 
JTioben^aonØ Unioerfltet; falbted i CBeg^ntelfen af 1846 tit $rofedfor t 'Ux' 

gi ^tf Uniorxfitetet i $^{labdp^ia. 131 

Tk9 warld in the middle agei: an historical geograpby. New-Tork 1854. 

3 e<^ou»'« ^3)anff Ugcffrtft, 2ben ^ceffc'' (©rubfhjtfer af en 9?etfe i 
e^nen og^alcefUna t Såret ISH, i VIII. @. 143«56, 157^76, 221«60; (Sn 2)ag paa 

AdfCDlares and Conqaests of Ihe Normans in Italy doring the dark ages bj 
F.SMem^ translated (i ttthe American Joarnal« 1848, Jane-Septbr., p. 615 sq.)« 

^StB^tt (Scftacf aineb.), ®i»n af 3. 3. ^. (f. i ©etgcn 1771, f 
iSat^uu« I 1846a) cg STOarøtet^e^irftinc ((S^rlflinf) f* ©elmer (3). 
af 5lpot^cfer ®c^Q(f ©.; Mi i IHat^uu« ^ 1766, * fflb. |»- 1799 b), 
t i80*)j — f. 5. October 1801 j ©tuDent (Laud.), tog p^armaceutij! 
bamen 16. 3uni 1823; f!f ZitiaM\t til at anicrgge et ^pot^ef i 9iant)erd 
16. dlo^ht. 1831; QBorgerrevrcrfentant fflD. 1838 (Sormonb ff 1838); 
togrrlig aRaaDmanD ffil). 1 1. Sanuar 1847 (meD fgU ©tabfotfldfc ^ f. 21.), 
gienoalgt 1855 (meD fgl. @taDf«flelfe }f f. 21.), entlebiget efter 2lnføgninfl 
i9laa^e 29. 2lptt( 1858; 9ttt)t)er af iDanebroge 6. Octbc. 1851; oitfcL 
CanceatraaD 29. 2Ipri( 1858. — ffiolgt til 2t)en @t(rnberbeputeTet foc 3l»U 
lanbd 3Die ^iøbflabti^rict (9ianDerd) 15. 3an. 1841 , Ifle ^Deputeret fflb* 
27. Sanuar 1847, møbte { IBibotg 1842, 44, 46 og 48; fonget^algt 
SRigdbagémanb 12. Octbr* 1848, Dceltog i ben grunb(ot)giuenbe flRigéfot« 
famling 1848*49; 2ben ^anbdt^ingdmanb foc 9be SanbØt^ingSfrebd iHau 
^uud og SRanbetd 2Imter, famt en IDeel af 93iborg 2(mt) 29. IDecbr. 1849 
(3bic £antét^tngdmanb fPb. 20. 3uni 1855, men neblagbe {It !02anbat 29. 
€eptbr. 1855), mobte paa be 3 førfie orbentf. Øtigdbage, i ben 4De ocbentL 
9Kgdbagd Ifle og 2ben @eé{Ion, famt jpaa ben oberorbentlige SRigdbag 1855; 
»cblem af ligeretten 8. Dctbr. 1850 (til ^ 1853); beeltog i be ffanbi- 
nam^t S7aturfor|!ermøbet 1840, 1847 og 1856. — * *. ip. ©infel (f. 
i 2lal6org ^V ^^^^» «^^P« ^- «f S''^- ®- ff- ff ^777, f V A836, 
M^ ^. »&. 9^ielfen« ©tamt. ot). 3oc fPebcrf. Deici^manne IDefcententer, 
6. 6'7) og ST^icoIette IBrobera f. IDeid^mann (nceflcelbfle IT), af .Rjøbmanb 
*enrif 2). i 2lolborg og S9arbara Wgnet^e f. 2lgerbe(^; f. V ^782, * V 
1803, t 6 i8^4)' — (3oft» 5r. ©arfobØ „2)anfr Øtigébagéfalenbet" I. 
6. 179 og „^en gtunbIoogi\)enbc Wigéforfamling« *&ifl.'* @. 53, 71-72, 
73; 21. ^. S^ielfene @tamt. o\?. 3. % Dc<(3^mann« S)efcenbentet , 6. 6. 
— iPorttait paa bet lit^ogtap^erebe Q9Iab: rrlDanfle Solferepræfentantec i 
æibotg* 1844, tegnet af fi. 2l.'®mit^, lit^ogt. i ««ren|cn ifc ttomp,'« lit^. 
«nflalt, fl. Rol.). a) ®iot 2. 1803 mebCUfabetJi ©elmer, &øfttx til ^an«lfle©u|lru; bøbt i Stor* 
trai« 15 1772, t IPb« :^5 1846. 

b) ®t»t 1. i Star^mi« V 1792 raeb Stpot^efer ^etcr iRielfeu 8i?ftager (f. I 
^ørfen« 1751, t i »or^au« 1797). 

9* 132 

S^ebrebacteur af ^itbenbe for Sor^anbluigerne Deb $rot>inbrtaIf}«nbenie fer 
9{øCTe«39(Ianb 1844. )6t6org. 4io. (^eri af ftam: Snbragenbe betrotffenbe engoran« 
bring t&nlt* og UnberDtiøntngØboefenfteOi^erbefivrelfe, nut}., @p.710; betrceffenbe bd 
fenefl befienbtgiorte gtnantørfgnflab og Subget, @. 766; angaaenbe Oprettelfen t 
$rot>tnbfen af en efter Xtben« gorbnnger og StbenfTaben« @tanbt)un€t ^enftgtømctdflg 
{^elbrebelfeøanflalt for einb^oage m. b^ @p. 939^40), 

gorflag til 8ot) om gomr^elfe paa 10 %ax fra 23be SD^art« 1851 at regne af ben 
Xctionatrerne i @unb(»eb«6rønbanf}alten i ^øben^aDn mcbbcflte ubdullfnbe IBerettigelfe 
til at aiberebe eunb^eb«brønbbanbe , i ^9}ig«bag«ttbenbe^, 2. e<«flon 1850, 
gor^anblinger paa Sanbøt^inget, II., 6|>. 3105« a ^fiad^tvbovpf^ (3ettd Slal^r), ®øn af <&cnr. 6. (L fi. (en @øn af 
ten i Seeibe^d tBefft. o9. {Ringe Sogn @. 67«68 anførte 6ogne))r(rfi ^^nd ^. og 
Sat^arina SP^aria f. Suntt; bøbt i SRinge V ^759, f i Ottbe \^ 1845) 
og 3)orot^ea Sat^rine f. Siaf^t (3). af Staabmanb 3end flft. og @op(te 
Caroline f. ®oIbt a); biøbt i «ibe f 1775, * 1795, f i Øtingfiøbing y 1851). 
— t i ^H i846. — (3ofr- ^aOifen« ^TOeb. 6^riftP..»ej:. XXIX. 405). 

Några Ord till AllmSnbeteD om SmiUkoppor ocb Vaednaiionen såsom skydds- 
medel emol dessa. CbrisUsDStad, 1837. a*o. 

iatoppiban (^and @eorg fLbolpl^), f. 4. @evtbr. 1811 i ©oenbborg, 
^bor ^ané gaber, (Sarl^boIp^S. (bngfle @øn af ITOogend i. b); f. \o 176^, 
ti@ornbborg ^ 1843), bar 91|)ot^efrr; — tog i goraaret 1831 p^armaceutijl 
d^ramen (Laud.); oar førfi d^jer af giebet^oU i SpUanb; fjøbte 1844 
^roefffflegaarben Ubberupgaarb oeb ^aflunbborg, fom ^an afi^ænbebe i ffftai 
1855; bleo Stteblem af ^licnbecommidflonen for <0olbef %mté oefilige S)if)rict 
28. Sebr. 1854; er nu 1 fir Isårer oeb Det (SIa6frnf!e 9Igrrbvrfntng^3nflitut paa 
Sfia«gaarb paa gaiper. — ♦ i ^Jærebp beb ©fielffor ^ 1840 Jtaren 
a^at^ie ©op^ie greberiffen (f. 1814). 

3 ^alb« „2:ibøflrift for ^anboelonomie. 9lb ^tctttt" (Semcrrtninger 
ober (S^eoalier'iepggetø S^^rtning i ^alIunbborg'(Sgnen , X. 461*72; Snmelbelfe af: 
dfamed g. 9B. 3obnflond (Sate^iømuø i Sgerbprfningøci^emi og 3orbBunbøUere, ooerf. 
af C. X^omfen, Sthf}* 1850, XII. 562-57). 

' a) t i 9itbe V 1828 i fit 84. «. 

b) $@lb{ie @øn af ben i eiedf^ fpenffe ©eiftl. ^i^ II. 1. €>. 313^15 anførte $roop 
^anø 3a€obfen og 9nna STOaria Sang; f. i ©øbp fj 1719, abi. og fucceb. 
^ogneprctft for ©øbp og Zwnxp } 1749, birtef. eogneprcep fpbø jf f* ^f 
?5roDfl i «aag ^erreb 1775, begr. V 1793, ♦ xSthi). 1753 3obanne2)orottea 
dtatn (begr. i eøbr^ V 1804, 67. SL, pngfle 2). af ^nø 9t. og (Satf^r. <Bopff. 
V. J&ippeu; it>fr. eicd^ anf. efr.@. 315*16, og a^icøftngø 3ubelL IL 2. e.210}. 133 

9^1b« 09 3ørgenffn« ^2:ib«ffrift for Sattboelonomie, 3btf ^otttt" 
(Om 2)r(Hntng meb eantefieen, IL 192*97 ; iBore ^rctdtnarfer, VI. 226*32). 

9 «v3)en ISerlingffe Zihtnht" {(St 9Rtbbe( til at ffctmmt ^tortnend fTabenge 
Siidnng paa ben mobne @oeb, 1854, ^. 180). 

Sa 6oitr fce unbec 6. 

Sabegaarb (^ . . • 3 * • •). < Sinttnge, æeile 9{mt 
eibrag t ^9lørrfit>bff Xibenbe"' (faofom: Om ©onbetoennmic, i II. iRr. 22; 
O^forbring til ©onbetocnnerne« SWobflanber« ; ©folelcerer ©ertng fom ?olitt!er. 2)e 2 
t&ffe o^tn^fte i «,9(miiet)ennen" X. iRr. 32 og XI. 92r. 27). 

•eal&be (6ari greb* fEBU]&.X ©. 91; f. 27. 9Iprll 1802 fiffe 29. 
«rr« 1801). — • V 1834®ftet 3.«oH)lng (f. i 5JoT«grunb } 1795), 
S)* af Slebet (5.^ Srifrur og <6anbtenbe fflb6 (en ®øn af 3)egnen ^nbread 
ftiMrfcn d, paa ««føj f. V *755, f i798). 

^eal^be (®er]^. Sttbti.). @. 90; «offo66eTf}iffer 20. fRattd 1799. 

Sranben i ^jøben^abn b. 5., 6. og 7. 3uni 1795. $aa Xi^bft, mit 1 
tet nnb 5 ihtpf. — ZoU Stabe gigurer til Xegne^S^Delfer etc 1814. G,2)agen'' 
1814, 92r. 6 og 78). 9Reb nl^t Sitelblab og 9ar«tal 1834. 

^Safter (^eb. Saggefen), f. 9. Octbr. 1733 a); fom i flt 7be ^ac 
ttl Sti9f>tnf}a\)n} tbeol. Sanb. 12* 3uli 1753; (S^inaprcrfl 24. Snobbe (otbi- 
tttret f |) 1758; ©ogneptcefl i ©fjeljfør 29. 9^o»br. 1765, i fflomløfe 18. 
Siigufi 1769, enflebiget efter %nføgn<ng i 92aabe og meb $enf!on 6. 3aiu 
1809. — ♦! JTb^- V 4766 8. X. Ouift, f. 39ort^lg (b^bt iÆaOunb- 
borg V 1738, f i *itleri?D), «nfe efter 3ocob Ouifl. 

(Sn efritoelfe tit »lentef ammeret, bat. 30. SWotobr. 1805 (I „©agblabet*' 1859, 
ftc 109). 

Sanber (Vtitoit). 

gortcellinger for Unflbommen af (Sugenie goo. Oberfatte fra betgranfte. 
(9ld> fe| ^itf^ogrop^ier). J»(. 1847 (9: 1846). 

^ang (ftnbreto), (Ribber of 3)nbr. 11.9(ug.l824; tittige gforligetfeé« 
eommidfair poa @t. Sroir; benaabet meb IDanebrogdmcenbened <&ceberdtegn 17. 
Oetbr. 1849. 

*8ang (2l|eobo¥), 6øn af (R. % S. (en @on of ^rorflen til S^nber« 
*fjnip og Ojefleleb, 3ørgen ».; f . i ©onber-^oirup ^ 1733); — f* 10. 
9bobr. 1766; ®tubent (n. c), tog 1788 p^ilof. d^ramen (H. 111.), 14. 
3an. 1794 t^eoL ^tteftatø, og aftagbe ben ^omiletiffe $røbe 8. 3uli 1794 
faat)cIfom ben fated^etiffe meb bebfie (S^arafteer; OrlogØprce^ 11. 3ul{ 1794 •) ^er M^ Kutobiogrop^i i ejÆVanb« 6tift9 aif))e«ilr^ii9. 134 

$t(r^ i HnttxOBt) 29* Sanuat 1802, i epitUemp 20. aVartØ 1812, ent« 
Ifbigrt 13. 3u(i 1831. f paa (Earl«min»e i eMexøb 17. SRarté 18d5. — 
« i enffere |^ 1802 S)otot^ea 99aria 18ranbt (f. i {Roholte 1778, 
t i ®eUmb V i848), 2). af 3o^an SMeo 09. (m @øn af boeger 
Serbinanb f8. og S>oHf)tn Qdir^trot); f. i itb^. f 1741, $ra9 i Kobolte 
fl 1773, i Snefere V 1^83, entleblget i maaDt oq meb qUrnjIon fra V 
1810, t i SpieQerup y 1824) og So^anne jtir^ine f. Sange (f i d^nberdløt) 
V 4812). 

"Sangberg «SatI SBU^.), 6. 93; 6#n af Jt. <& 2. (f i ^6^. V 
1833, 75 9U; it)ft. Sengnicfé tiStmb Qtnqdhutf^", ®. 3*4 09 ^UaQ til 
gom. SBoré^e, @. 2) og 93. SR. f* 3acobfen (♦ V ^790, f ^ ^^^- i 
fit 61. V.) — f. i SCh^t)n 11. 8e6r. 1801; @tubent (H.ill.); Meo «nben« 
2ceret oeb ben borgetlige flRralffoYe i Øl^bocg. — * Amalie 3 end fine 
S)re9er (3). af ^ané Sangfelt S)« og 9Inne dot^ar. SBerliin; f. i ^el« 
(Ing^ V 4810). 

2)en banffei^ongeroe(fefra<9ormben<9am(f tit(E^rtfttanVIII., giennem^ 
gaaet, forøget og meb SeDtiøfleber forfi^net af (L 9)^oIBec^ (i ^^^iflonfte Sarbøger, H( 
0)>It^8ntng og Setlebning i 92orben«, fcrrbetef 2)anmarr§ ^tfiorie. Ubg. »eb ben banffe 
^iflorifle gorcning af (£. SWoIbet^^", Iftt 2)eel, ^bj. 1845, @. M76; it>fr. „i«orb. 2\tt. 
»b." 1846, gfhr. 8, af gr. ©arfob. — Ubbrag t gorT« ^2)e bigtigpe SBegioen^eber 
i 2)anmar!a ^tflone'', 1857). 

l'(ereBog i IBerbend^tftorien tif SBmg for be fføkre stoler. l.«2. !3)eeL 
Obenfe, 1849.50. („©etf. SKb.-* 1849, S«t. 249; 1850, 9hf. 137). 

9{ogIe 2:aIeT, ^olbte beb fefllige Mtg^eber. iRpborg, 1851. 26 @. (3ff« i 
IBogbanbe(en). 

gorberebenbe ®eogra^^te, ttf 8ntg t>eb Unberoiianingen i GloIemeO neberffe 
itta«fcr. Sthf). 1857. {„2oIL.gaIper« ertfta*2tb.-' 1857, 9h:. 237; „S)agM.-' f. «., 
i«r. 261). 

S)e Digtigfte ieegit)en^eber t2)anmaT(a$tftorie, efter bereø (i^ronologiffe 
gølge. m* 1857. („2)agM.-' 1857, 9h:. 289, 2itt«g; „gl^t). ^oft.-' f.«., iRr.296). 

Stebacteur af: 9{r^Borg Soia. (Sn )>oItttfI og 9oertt9femcntdttbenbe, ubg. af9{. 
(L ed^mibt; fra Ifle ec))t6r. 1851 til Seg^nbelfen af Dctober 1856. 9hyborg. 4to. 
ai>fr. ^SDogbl." 1856, ^r. 238; „gli?o. ^of." f. ?U i«r. 239; „goebrel." f. «., Sh. 
240). •fertil (e)>erebe ^an ftben bl. a.: Om ©eti^bningen af SBegtoen(fcbeme i bet ofi' 
lige fi[itn, 3apan og (£btno, i «arg. 1858 (oj>tr. i SoIL-Rdfler« @tiftfl*2ib. 1858, 
9tt. 74); 9lefrolog ooer ©ogne* og ®aniifonf)^rarP C S^Hm« i ^^B* 1859 (optr. i 
JBerL Xib.'' 1859, S«r. 26). 

Sibrag i „^iøbenba)>na|>often^ 1849 (Ung. 3nb<n»artering«oorfenet i 9h^borg, 
Kr. 43, iofr. 9^. 51, 52, af g. 2. »ierfremib, 9h:. 63, af £angberg, og 9tt. 80, af 
Sierfreunb). 

*&iitgberg (®nnber), ®. 93; ^anø a^obet 3. it. f. (Sngelbtet^ 
(3). af St. Qt. oa SKatia (Elifab. 8801«^, jofc« Sengniif d »Anub (Sngelbret^", 135 

6. 3-4, og XlUttQ rtl Som. ©or«øe% ©♦ 2). — gfi^bt & geSr. 1772; 
tog 13. ^rt. 1793 pl^Kof. (foamrn (Laud.)/ oø 17. Ocfbn 1794 thtoL 
flttefiatd; aflagte ten ^omUrtiffe 9røt)e 4«@e|)t6t. 1795 (Admodum laud.); 
^t\. (Sap. i SautOal 16. Octbt. 1795, $raP i ^TOofØ 5. Sebr. 1802, i SpngM 
4. 6tptbt. 1812, til liBerg 1819, i @ta)?aiigfr 1822 \amt i flere ^ac ^rooft 
t i ©tajjanget 1. 9Iptil 1844. — ♦ (S^tiftina SKargreto fflein (f. i 
3eonageT 1776), 2). af Ole &t. og S^riflione S^anneflaD, og dnU efter 
VftenfangéprcrfI og Øiectot greb. fier^e i %ønéberg. — (39fr. »92or|I gfotf* 
«e..* 4. «. ®. 378). 

Songe (6arl aSBil^etm), @øn of fiavott Søtgen 8« (en ®øn af 
^{øSmaiit) og garoer i Sreberifdfunb , famt (Fjer af Sanboigc^aarb , «@ané 
8la«mu«fen «.; f. 1765, f ^831, i»fr. »engnic!« «8aai. fiange III.*, ©. 
3^4) oj ian9 Ifle^&uflru i^ene ^iaxit f. Si^nfé (norftcelbfle 1£). af ^rorflen 
t Ube- og OppcSunbbp, $eb. SJeberf. g. og i^ouife f^gtif^j f. i^elflngpt 
U 1766, t i greberiféfunb V 1805); — f. I greberiféfunb 23. SKort« 
1801; bimitteret til Unioet|ltrtet fra grrberifdborg ©fole 1819; tog f« 
«. (Fiamcn artium (Laud.), og unberfaflebe ffg 21. Slpril og 9. 9»ai 
1S25 ben fulbfianbige {uribijTe C^niBebØeramend t^eoretiffe og praftiffe $røoe 
meb (Sbar. Laud.; biet) ^ubiteur oeb Ifle jvbffe 3nfanteri'9tegtment 12« 
3ul{ 1829, DoerauDiieuT 12. ^al 1835, ^ubiteur og flftegnffabdfører t^eb 
barben til^efl 9. 3uni 1842, ttaagt Sftang efter dtangfrbn. 5. Jtl. dlx. 3 
b. 10. 3uni 1845, SftiDber af 3)anebroge 18. ©eptbr. 1846, conflituevet 
(S^ef for ^ongeriqetd Ifle UbfTrbningdbifirict 3. gebr. 1854, \)\xUl 3uf)itd« 
taab 6. Octbr. 1854, c^ar. ©eneralfrigøcommidfair 15. 9(ug. 1857; t^algt til 
goIFetbtnijdmanb for ^b^^nø 2ben IBuIgfrebd 14. 3uni 1858 (f. r^gcrbref." 
1858, 971.135, 36, 234; „DogH.* f. 2(., flf?r. 139; .Serl. JKib.« f. a.,97n 
134), og møbte paa ben lObe og Ilte orbentU Øligdbag ; biet? lD?ebIeni af Som« 
miéftonen for Ubarbribelfe af Ubfafl til Sooe om goranbring i ^cernepligtd« 
Ioi?gi»ningfn 21. 3uni 1859. — ♦ 1830 Antoinette greberlffe de 
Sontaoice (f. i damborg || 1807) 3). af »lene gran^oi« de % og 
Seannette d^arlotte S^ariane f. 9ioifin (f i Stbf). V ^^^^ < f^^ ^- ^* O* 
— (3ofr. i^engnid« „gam. JJange II I. ^ ©. 3). 

Om ©uborbination ogdtefpect, til Srug \>tt Unbert}it9ningen paa 2anh* 
<abet»«cafccmict. ^hf}. 1851. 44 ©. I. 8. (3ftc i ©og^anbclen). 

Sange (6 . • • 9SB « • •). ^rigdfectetair og engelfl Sonfutatfeeretair« 

Letfattelig engelsk Læsebog til Brag i Skoler og for Begyndere i det engelske 
^prog. Med en Ordtrøg. Kbh. 1853. (Med et Forord af J. S. Ferral). 

gortegnelfe oter be i ^iøbenbatn \%axti 1853 af (S^'olera bortbøbe $er« 
foner, tnbebolbenbe biøfe« 92amie, ©tanb, Stber og !S)øbdbag. itbb* 1853. 64 ©.8. a) * 2. meb (Sa^ttain greber. ^ubt). »erntb (I. 117; ©up)>l I. 132^83). 136 

*eanse (Sranbd aRarttn), &. 100; tog li. Dcthu 1811 ben iuxilK 
Hxamtné t^rotetiffe, og {har rfttt ben i^raftiffe 3)rel (»iBrqt)?«!'', .^rCX 
t i ^b^»n 10. fiWart« 1845. — ♦ 1817 8e»{ne Sbrlftine Wallin 
iU i Sthf). V 1798), S>. of ^æbffabrff^i ^coin 3ofep^ 9. (f. I ^cefm 
1773, t i ^^^. V A818, f- «br. Sompu (Jfterr. 1818, l»n 116 a) 09 
l^on« Ifte *ufttu dbel STOatfe f. SJflufl (t i J^b^. V *810 ^ fit 34. 5lat, 
(• «ttbr. Sompf. (gfterr. i810, mu bi). — (3ofr. .©crl. 3:ib." 1845. 
!«t. 99, XiUar, »IDrn 5rf(!nbebe'» f. «., mt. 35; ,«b^po(l/ 1845, Oh. 
62; 1847, @. 8i8.19). 

9[Iberttne eHer $røt>ef!enen for 3)?(enb, at 9L?afontatne. 2ben 2)eel, oberf. 
i»^. 182U (1. 2)eel oterf. of 3. (L «ti«e). 

2)aab9'9Rfnigb(ben i 2)aninarfL Ubgat)e efter Scteme. (tlbt>a(g af Srb 
roinolfofier 7be ©b. 1. ^O- ^^' 1841. 

^Slinge (^ebertf Clavé), @« 94; (and fll^ober fRebeffa f* 3:onu 
merup (t I «6(. j% 1846, naflen 73 91.). — 3:ofl 1815 (gramen ^rtiuitt 
(v^eget dobt")^ 00 tbrolog* ^fltteflatd 18. 3an« 1825; Dmlarrer i æorbingi* 
Borg 22. Dctbr. J833, b<«p. for ben p^ilof. IDoctcrgrab 25. Octbr. 1836, 
confiiu {Rector i O^orbingborg 16* SRartd 1841, fafl anfat 11. 6eptbr. (uieb 
anciennitet fra {) 1841, enileHget i O^aabe og meb iSartpenge 13. ^artø 
1846 (fra V f- ^*' ^^ ®^^^^^ neblagbe«); boibt 1847 og 1848 Sorelard- 
ninger ooer ^orbagogifen \)e\> Sthf)^né Unioerfltet, (oilfe (an ifclge færlige 
fgL atefolutioner fortfatte i ^ibdrummet fra 1849 til 1858, og {Iben 1859 
tiaige oeb O^afloralfeminariet Qt>fx. 8tnbe'g »WebDelelfer" 2bet ^. @. 262« 
63; »gffltbrel.* 1849, fJlu 265); tit. 53rofe«for (meb SRang i 5,J^l.97r.8) 
4 D^oobr. 1849, fltibber af 3)anebroge 1. 3anuar 1856. 93ar gormanb i 
iBefiprelfen for @anifunbet til ben banffe l^iteraturg fremme fra 14. SRarté 
1849 til 1854, Oalgt til Suppleant i @amfitnbdraabet 8. ^pril 1854. — 
* 2. aJaluban-røftUer (bøbt i J^lerteminbe V 1803), 3). of 3eii« 5?-a»» 
og SP^arie ^enebicte f. {Rofenf}anb*®oij!e. — (3bfr* 9. IBarfobØ Sortara* af 
8«br. «i{l. 2. Ubg. ®. 791). 

®rceft ©rammattf til ©lolemfø iBntg. 4be omarBeibebe UbgaDe. 1844. 
(jbfr. $. <@oIniboe: 9^ogIe goranbrtnger Deb og %\tictQ til ^ange'd groeffe ©rammattt 
3nbbi?bdfc«fWft til b. off. (gjamen i ©ergen« Icerbe @fole. ©crgen, 1850. XIII. 35 
€^. 8. m. 1 2:aB.). ^aa @t>enff: Grekiska Sprtkets Grammatik til! Skolang. 
domeos tjenst« Djpp/. 4, Christiaoslad 1833. 8:0. Femte Vpplagan, Lund^ 
1846 (1847). 240 S. 8:0. Ny dfijenåttning. Orebro, 1839. 8:0. — SD^^ateri' 
alier til at inbøDe ben groeffe formlære. (Sn^cefe^ og^tite^l^og for be førfie 
IBegpnbere. 3bie omarBeibebe Ubgabe. £Bb. 1844. Ubfom paa @oenft unber 
Xitel: Ofningar i Grekiska FormlXrao fttr Begyonare. Ofversltloing. Uppl. 2* »J * 2. meb iL (L S). mølUt. 137 

CkristMDSlad, 1B37. a-o; Land, 1817. 8:0, og: £d<- ocA 5(i76oib i Grekiska Språket iiU 
Njbegynnares tjenst. drVersHttning. Orebro, 1840. 8:0. — Brudstykker af en alm« 
Grtromalik. £i Bidrag til Grammatikens Historie. 1.-2. 1838 fg. — AlmiDdelig 
Grammatik. 1. H. (Lydlcre og Ordlære). 1840. — ipronominet K. 1842. 
(^.?. o. «•*- I. 202.03. af (S. g. 3nøcr«Icb). 

Hfmmbettge Semcerfninger ober ^cebagogifenø ©tubtum. 3nb!ebningØ'$ore« 
bni§ til ni StceTfe gorerceéninøer obcr ^Jcebogogifen« ^ifloric. Sthff. 1847. 24 B. 8, 
{JfL «fUnM/' 1847, iThr. 136). 

eiolcn ofl ?tbet. ^cebagogifTc ©ctragtninøer. Sthf). 1856. (Ubfom, 1854*56, 
i to ^olbbde; anm. i „Scrl. SLib." 1854, 9^r. 122; ,,3)annebirfc" XVII. Sfh. 169; 
»etolen« »cfonti" VI. 49*71; ,,Ugc[rr. f. b. cb. «trfc" IV. 153-60 og IX. 184*90, 
of H. «rogb; ,,Scrbrer.- 1857, 9?r. 88; 139, 40, of (£^r. Xrojer; „9?orb. Unibcr* 
jltctfcXibfrr.^ IV. 1858, 1. ^. @. 133*35, af (£. ©.). 

Ubgab: 3nbb\?beTfc«ffrtfter tit bc off«ntItgc (Sjamina i ©orbingBorg Icerbe 
6We 1843, 44, 45 og 46, trp!tc t^b^bn (og m«bbccfte fertil ©foleefterretningcr 
far «artne 1842'46). 

3 jfFædrelandef*' (Nogle Remsrkninger om SkoleandervisDingens Princip og 
Hctbode [Foranledigede ved Professor Hauchs Betragtninger angaaende Undervis- 
ningstiden i vore Skoler], 1850, Nr. 292-94; sctrskilt Aftryk. Kbh. 1850. 20 8.8. 
[jbfr. ©. ^. Clad^e'« 3nbbbbelfc«ffrift til b. cff. d^amtn i Sar^uu« (SatBebralff. 
1851, e. 29>32; „(S^rifKania^^oft." ^x. 2667]; Anmeldelse af J. B. Stochhobn's 
^Folkeskolevæsenet i Schweiz^, 1857, Nr. 216 ; Et pædagogisk Indlæg i Anledning af 
de aeoeste Bevægelser paa Skolens Enemærker, 18()9, Nr. 83-85; nBnkilt Aftryk. 
Kbb. 1859. 24 S. 8.). 

3 ^Tidiåkrift for PhHologi øg Pædagogik!^ (Til pædagogisk Orientering. 1. 
Den principielle Debat; Udgangspunktet; 2. Didaktiske Bemærkninger, i I. Aarg. 
1859. I. H. S. 44-51 og 2. B. S. 122-49). 

^ange (^aM, iffe So^annré), @. 05; nocpt^ngfle @øn af ^ta^. 
^* Wa. 2. (rn ®en af Stadniuø ^an^, 2bfn trflbcrrnbe dapeUan bfb @t. 
»ortrnd ^irfe i flRanbrtd; bøbt fflbø ^ ^"^^^^ <^^^I* ®<in^- if ^"^S^^ 
9agtflfT i Iffiittenbrrg 1738, Selrpmft t>eD bet fjctaattbfFe ^becbcbe SnfontetU 
Aegimftit f d743, ^taft i ®Htlh}9 og ©jebbrdb^ } 1745, i ITiftrebl) og 
Wfpnbftup V ^752, t i i754, joft. 3. 93atfob« .5)fn falf!. ©ciflf. 3Jerf.# 
«»•• I. 251-52; ®|ffif!ng« SuBftt. III. 1. ®. 377, Zah, II.) og 51. STO. 
f. ©ru un (♦ f Sorø \^ 1746 a), 3). af llrS. 18. 09 9lnno f. fift^; — 
5r(rP I ©fiainøe 19. 3)ccbt. 1781* — ♦ 1. i ^6^. 3). »oten|em ♦2. 
I Sftéløfe Af 1796 3^atcn 5Jcb<tfcn* *3. i ©fiflflføt |f 1799 SWaten 
«balføe gjajjngf (f. i ©fjflfrør ff 1766, f I ©lagelfe ^ 1832), 3). 
ftf 3acob ©ftjetln ^,, ©pfogfb og ©pjfriofi: nu m. i ©fjcIfPøt (pngflc ©øn a) * L i *b^. V 1741 meb ^ieron\?mu« ?arfcn SCafd^oio (f. i ©øllcrøb | 
1709, t^ol. Canb. V 1727, ©ogne^rap for »røn«^øi og Seobobrc jj 1736, 
t H 1744). 138 

af ben i 3. ^arfobd gfalfl. ®e{f}T. ^nf.r^i^. IL &. 235^37 nævnte 9taq. 
Søitn <&anfen $., ^xctft i 97øne-9.^etB]^ \faa Salfler, og ^ané 2ben ^uftm 
maxtn 3acobdb.^t7aIføe; bøbt f| 1730, f i Sfielffør ^ 1804 b), 09 ^and 
2bfn «uf}ru (5Ife f. OUoariud (f i Sfjelfføc ^ ^808, 74 ^; S), af htu 
{ Sf^^erupé S. ]B. ®. 440 09 i ©jeøfingd inhtU. III. 1. @. 301, %ah. I. 
onførte $roD{l, !l^aø. «&oIøer C, $rff{l i Orétoo og $irne, 09 ^an« 2b<ii 
^one Stixfiint Skålene f. emit^). — (3t)fr. ®ie«fing« 3u6elL HL i. e. 
377, 3:aS. IL). 

»eottge (^ottd aRodftn), ®. 96; @tubent (H. ill.); tog 8. 3uH 
1777 p^ilofop^iff, og 12. 3uli 1780 p^UoIogif! (Sxamen, brgge meb (S^au 
Laud.; hUr> bneftec IDccanud; Si^fogeb i Q3fUe etc. 1791, ^^fhiort ctc i 
Obenfe 11. 3uni 1802, tiaige S^rocutator oeb Unbenetterne i S^en« 6Hfr, 
Obfnfe Sl^t^ing itnbrdgrt, 17. 92oo6r. 1809« f < Obcnfe 26. (ifU 25.) 
gfbn 1816. — ♦ 1798 STOaren ©iebing, iffe Oicbbing (D. of itjøB. 
monb 3en« ®. og «niie f. 3uuT; t>gU i Sttibbclfatt V ^771, f i Obenfe 
f I 1816). — (3bft« .^unbnip'é Siogu (Sftemtn. om 9)^iIoL (Sanbibato: 
L @. 25). 

*Songe (petition), $feuboni^m; fee 3o^anttc S^riftiane Srgenث 

*Sange (3o]^« 61^tiff*)/ @* 96; fom pen tiI6agc tU Jtiitoi^aim, 
^t)oi: ^an f 20. October 1850. 

@9bfrugter. 1816. (ub!om paan^ unber 5i\HU 929taat^ga)>e for 1823. 
Sthf),). — gomirtcn Ulfclbt. 1.^3. 3). 1826 fg. (anm. of Obc ^Jomfen i „SfL 
Sf tenO(." anf. <Sr.)- — ©runbaarfagertil ^onbelenø og onbre 9{(enngø))rie« Stanb«« 
ning 0. f. to. 1826. G,3:eIegro^)&cn" V. 593-602). — »anbgrøb cg euttrmelt, 
og @uurnte(t og $anbgrøb. iparobie paa ^ong@a(omon og 3ørgen ^attemagec 
«f 3ørgen ^xtl\tn, gulbmcegtig. ^6^. 1826. 70 @. 8. (pfeubon\?mt). — ®xtt> 
€«fcy. 1829. Oj)ført paa bet fgt. J^eater 30. flpxW og 9. SWoi 1829. (,,5£>ogen*' 
1829, 9hr. 105, 113, af Ot>t XJomfen). — Sorbcnfljolb. 1832 (iffe 1831). — 
^aanbbog i SD^oberSmaalet. 1832. ^Mfx. ^tllniueftoUn" 1856, 9h. 11« Wanu 
7, of g. 3)i^rlunb). 

Belgien*s Ehre und GHidL Denkschrfft aaf den Gebartstag Leopold*k de« 
Erslen^ Roenigs der Belgier, den 16. Decemb. 1843. Briissel 1843. 12 S. & 

2)e ni^e 3)?iniftre og ben ni^e @totøforfotning; ^rbeibentea 9tet; S^aobe«' 
^tlflonben; politiffe Sig^eber og a^obfcetninger. $ihi. 1848. 12 e. fl. 8. 

(St dtitmbret tit etotdrntnifler 9.<S.£)rfteb og 4 fmao polittffe Irtttler. IK^ 
1848. 18 (S. 8. 2btt foranbrebe Oplog. Ib. eod. 

ipotrtotiff Sole beflemt til iBoIgmøbet ben 5. Det. 184a m. m. Stbf^. 184a 

8 @. fl. a 

b) * 1. i erielifor V 1758 meb 2)ott^e SRunbine gtiia (S), of ©ogne^mPes 
ffib. 2Kog. ?eter g. og a)ortJe Clifob. f. Jhtjflng; f. i ©fjelffør \f 1729, f \9^ 
V 1759). 130 

Haandbog i fire Sprog med lDterlinear-0vers«tte1ser. Prifvekefie. Kbh« 1849. 

60S.8. 

Qibcrgrcenbfen eller (Safinomcenbene« goerb, bcamotiferet SrentfliØtng. Ubg. 
af 3. SflicUciu ^hf). 1849. 32 ©. 16o (pfeubont^mt). 

!Røbi»enbtge 0)>(vdninder angaaenbe @(e9tigd ^ag, tfoer bet 2:oIb»$(ag 
mon agter at paalai^Qt beb ^olblinienø ^oxlxQQtiU ; — ^tgd)>artietØ !93ilbfaielfer og 
^elitifte ©røbe; o. f. t>. o. f. b. ^b^. 1849. 14 @. 8. 

Dm Oprinbelfen til ti?bff gorbunb og tbbff (Sentrolmagt; ©jette 
Srcberif« 3iibtrcebelfe i gorbunbet. (5mbeb«eeb — iWilitaireeb; militair ?(5rc — 
mifitait 2:ertori«me. Æb^. 1849. 12 @. ft. 8. 

Om j2:t>ang«t>oebning og S^cernebt^rbe, en 3(rt af Xrcelbom, og iBebHø, at 
6taten et tør ttinge 9}ogen tt( at flribe i en unyttig og uretmædfig ^rig. Mhff* 1849. 
8 e, ft 8. 5«b Ubgabe. ib. cod. 

grebS' og gorfoningø^etab eller Opforbnng tit bet banffe golf, at fcette 
©rcrnbfe for i6orger(rtgen og aftcerge ^anbetø Obelceggelfe; o.f.«>. S^f^. 1850. 10 @. 8. 

gronffc ©tambogftbtter og SRimbrebe (Originalarbeiber) famt engelffc og 
t^bffe OTiginaI'2)igte og nogte banfle 2)igte. Itb(. 1850. 44 @. 12o. 

$lage ti( 3ufHt@niintfieren ot)er Sbreøfecomptoiret« ^redfetbang og 
^rti»atcenfur, meb ubførlig gortlariitg af (Sagen« Omflænbig^eber. ^b^. 1850. 

Ubgat) goIfene@pngePbWe „2)rogebuffcn", faml en gorerinbring, inbe^olbenbe 
en Ubfigt otjer 2)igteren« ?et)net og Slrbeibcr. — ©alleric for banffe (Slaefifere. 22 
»b., m. «obb. — greia, ubg. af S'i. g og b og 3. (5. Sange. fib^. 1825. golio. 
— etot«t)ennen. 1825, 5Rr. 23^53, ubg. of ^l. gog^ og 3. (5. Sange. ibld. 
eod. goL — 2)en (Sonftitutionelle, (et Ugeblab af blanbet 3nbboIb) rebigeret, 
nbgh)et og forlagt af 3- C Sange. ^x. 1*6 (begbnbt i Slugufi 1844). ^b^. 1844. 
4to, og ^x, 1*2. ib. 1846. 4Co. {^x. 2 biet) beflaglagt, jofr. ,,^b<H)o|i." 1846, 
€. 875). 

3 ^^iøben^at3n«bo(tcn" (©jenmccle tmob „gcebrelanbet" i 5lnlebning af ban« 
©efjenbtgiørelfe om gorcbrag otoer banff (Sprog og Siteratur, 1845, (S. 1123; Xil 
?cblicum, f. %,, @. 1143^44; Xxi be cerebe Salgere i 2bct 2)ifirict, 1848, 9^r. 229). 

3 ^2)en ©ertingffe SCibenbe" (g. 8W. Sange [et ©ørgebigt], 1845, '3tx. 99, 
tillæg, og i ^2)en grifinbebe" f. »., 9^r. 35). — 3 ,, S) en grif i nb eb c« (di 2)igt, 
1846, B. 144). 

@. 97, Sin. 34: gortoeHinger og 3b9ller o. f. b. ubfletteø. • 

Sange (3ol^an Wlaxtin (Sf^xifHan), db^e @øn af 3 e nd S., (fjer af Sit)' 
llebgaatb »eb grcbericia (f. paa Søjtbeb V ^786, f f Oaetup qjraflegoorb V 
1848, f. 9engni(f'« „gant. 93rcb«borff", S. 3), og SWatgtet^e IDorot^ea f. 
Srebdborff (naficelbfle S), af Subrllcrteren $cot7fl aborten ^^omfen 09« og 
(Sttcn gai^r. f. J&ornemann; f. i 93efleri!ierningc i gpen } 1792, * V i8ii)j — 
f. paa iiZ^bflfbgaarb 20. ^}at\é 1818; bimitteret til Uniberfltetrt af ^rceflrn i 
Seflrrffjetninge, S. »&. QBretéOorff 1836; tog f. 21. foanten 5lrtlum (Laud.), 
•g 1837-38 anben (Sxamtn (El. ill.); fluDerebe i^^^eologi, flDen S^atur^tfioiie ; 
ilrb Sllumnud paa fSoxOifé (Sodegium 26. Octbr« 1842; foiebio^ Qotai " 140 

M a)etfrinattf!oIen fra 9)?ai 1842 tU Cttohn 1844; t^ar ^^anret i fnatuu 
Woxie pet %x. Stiid'Ø {RralfToIe i ,ft6(9n, o^ i i8otanir t)fD bet d. aBeflenffe 
Snflitut; i ©ommerl^oIoaaTet 1846, 47 og 48 miDlettiOig 3)ecfnt i Sotanif 
Deb @orø ^Fabemi; h\t\> ^éflflrat og IBtbliot^efar ))fb Unioerfltrrrtd botoniffe 
<6a)7e i it6^t>n 25. %ehu 1851; tiltraabte tilbreld \)€t> Unberfløttelfe af 
6tatdfodfen og brn fRfifrfenffe Sonb i S^ibten af Wlaxt9 1851 en )7iben< 
ffaSfltg fRf jfe til ©v^bfcanfiige og ®panien, ^uorfra f^an i ^pril 1853 t^enbte 
HlSagc (joft; .gcrbtfl/ 1851, 97r. 239); oocttog ffift «Brof. »iebman'é 
S)øb, ifølge ,ftiife- og Unbett^iidningø-^Mniflfriftd ®frbelfe af 30. Dcthu 
1856^ Ubførelfen af be meb ben borani|!e <&at>(d IDirrctorat forbunbne (øbenbe 
gronetninger; ubnat^nt tU 3)ocent i fBoianit )7rb iSftcnnair« og ^antho^^vi^ 
ffoUn 11. 9Qartd 1858 (fra } f. 91.). »S ^^'^ t^^bod efter ^nf øgning i 
92aabe entlebiget fra fin (Fmbeb«{liflmg I7eb ben 6otanif!e ^au 31. SRart^ 
f. 91. IDeeUog i bet ffanbinaoiffe O^aturforfTrrmøbe 1847. — * (Sline 
Cathrine $Breb«borff, ^ané 6ø|!enbf6arn (f. i 6orø ^ 1835), næfl- 
crlbfie 2). af l^ctor Dr« 3acob <&ornemann 9* (f. I. 200; @upp(. I. 233) 
og fPf trine Sacoblne f. STOøOer. — (3ofr. „Sabrel." 1857, 9^. 3, 34). 

Knt)it«ntng til at fjenbe be banffe goberurter. Cfter ffiadlBerg« Ao- 
Tisning lill svenska foderviiitfrDas kinnedoni af @. 2)reier. Snben Ubgat)e, 
efter gorf.d 2)øb beførget af 3 o ^. Sange. Ubg. af bet Gonget. Sanb^uuø^olbntngø« 
felffab. «b^. 1843, meb 2 XabeØer. Xrebte Ubgat)e. ib. 1847, meb 2 Sabeller. 

herbarium for ben tanboeconomifte iBotani!. (Xørrebe og Jpaa @!nt>« 
t)a)>ir o)>ncebebe planter, i Wlappt). Sth\f. 1847. golio. (Ubfom, 1845'47, i nt 
«cfter). 

Haandbog i dm dan$k$ Flora, Kbh. 1851« (Udkom, 1850-51, herieYiis).— 
Anden omarbeidede Udgave, ibid. 1859. (Udkom, 1857-59, i syv Hefter). 

$Iante))()yftotogi og ^(antecnttiirend 2:beori, BearBeibet tit Snig for 
Sanbmcrnb af 977. 3. @d^Ieiben. ^aa 2)anfr. 9J2eb 113 Sroefnit. Sthif. 1855. 
(Ubfom i tre ^«fter; anm. i „gcfbreL" 1856, 9?r. 130, af $. Sro(ortcnfen) ; „©erL 
Xib." 1855, iWr. 246; „gftjt). ^ofl." f. «., 9?r. 249). 

3 ihrøijer'« „9?atnrbiftoriff Sibgffrift*' (^^aturbiflorifre aWebbctelfer af el 
©elffab, »eb ». @trøm og 3ob. Sange, i III. 395^409. (Ofen« „Sfi«" 1841, 
@. 894*95]; ©tbrag tit ben banffe glora for «arene 1841*42, i IV. 458*473); — i 
M^O dtcelfe^ (©emcerfninger om Vegetationen }paa 2eUanh og galfier, I. 428<52). 

3 Zntc9 „Sr^ib for ^barmacie" ($rof. @(^fed^tenba(« Opforbring til t>eb 
Xctietegning at ubrnfle en reifenbe 9}aturforffer, mebbeelt i I. 262'63). 

3 f,ForhandHnger ved de skandinaviske Natarforskeres (Jerde Mdde 1844'^ 
(Ct Forslag om en stadig Udveiling af Natargjenstande imellem de skandinaviske 
Natm-forskere^ S« 199-200). 

3 ©d^outo'« „3)anff Ugeffrift, 2ben ^cttW (<5n nuentet Sitboqct til ben 
banffe gtora, i VIII. 9hr. 190, @. 137-38). 

3 9, Videmkabélige Meddeleleer fra den natarhistoriske Forening i Kjdbenhavn* 
fOm Bogh éaMske Planlerø Fordeling og formodede Graodser for deres Udbredelse. 141 

(Udtog af et i MOdel d. 25. April 1849 meddeelt leogere Foredrag], 1849, S. 77- 
%i Nogle Bemerkninger om EfteraarskDopperne hos de danske Arier af Slegten 
Epilobiaro. [Foredraget i den nalurhist. Forening, Decbr. 1849]« $. A,y S. 97-110; 
Nogle Exempler paa Planlers Acclimalisation, 1854^ S. 37-45). 

3 „^\ht ©tifté'Xtbenbe" (Ubbrag of et ©reb fra ^om, bat SKoIIoøa ben 
aObe 3ttnuar 1852, i Slarg. 1852, ^x. 23, 25, 26, cg berfra i „gTpbr^^oflen" f. «., 
«r. 103. 8, 11). 

3 ^tb« og 3ørgenfend „Sibdftrift for Sanboefonomte, 3bie fftctUt" 
(2>e bilbDo^enbe $Ianter fotn ^icel^emibbel til Sorbbonttering. (Sfter bet 2:9bfte, i II. 
161.191. [JDfr. IV. 193*221, af (5. (5. 2lnbre[en]i SornMob [Ulex] fom goberurt. 
Tf. 160.63). 

3 ,,Ugeffrift for Sanbmcenb" (gorebrag i bet tgl. l!anbtiuudtloIbntng«^@eirrab 
m $lantef)^gbomme, IV. 60^63). 

Om Mdens Vegetation (Tilleg til C. PuggaardCs „Mdeiis Geologie populært 
frcmslillei**, Kbh. 1851, S. 263-77). 

Oberftgt ober ©rønlanbd $(anter (i $. Øttncf d „(^løntanb, geograb^ifl 
og Patif^if' beffreoeL" ^b^. 1857, Stiflceg mx, 6, e. 106.135; jbfr. The American 
Joomal of science and arts. 2. Series. Vol. 25. 1858, pag. 124-26). 

gorflag angaaenbe ben botaniffe Unberbiidning beb ben paatcenfte ?anbbo» 
^#iffclc (53ilag B. 2. til „6ommi«rion«*©etanfntng , i Slnfebniiig af IBeterinoirffoIen« 
Ubotbftfe til en i^cereanflalt for be ^anbbobirtfom^eben bebrørenb« gag." åh^, 1855, 
og optrpfl i Xibfiffr. for ?anboef. 3. S». III. 370-74). 

a^ebarbejber i 9^ orbift (So noerfationdle^ic o n(9(rtiner angaaenbe SBotanil). 

©ibrag til „Flora Danica«, fase. 40, 42, 43. 

^Songe (3ol^an 9ltc.), @. dOl; ^t^éanfgiM ©øfTenbebarn; alb^e 
€øn af^^or ^ave !i}ange, Sa^itain af Snfantriiet og (Sjer af ^talbpgaact^ 
Ofb (Bfanberborg (en @øiineføn af ten i S^^erupd ^. 9* @* 3'få anførte 
3ttflitdraab 3rnd ^. og naficribfle @øn of ^^roprietair 3o^an :^. til S^øDfUDe 
og *2lnna tWargr. f. S7ceoe; f. \><ia l^øitoeD f 1787, f paa ^alb^gaarb |f 1844), 
og Sat^arine f. !|}aé(cn (5). af Sorpaglcr ^r, f. \}aa ^rancfjar ^ 
1788, • I 1813, t voa Jlalbbgaatb V 1854); — f. paa aiobfilbe i 8rpen 
8. 'Ilugufl 1814; ©tubent (Laud.), tog 1835 2ben Qtxamtn (H. ill.) og 
11. Sebriiar 1841 t^eoIogt|I '2ltteflatd; aflagbe 3. dlo^tmhn 1844 ben 
fatrc^efiffe, og 3. ©e^tember 1850 Den (^omiletiffe $røbe, (liin meD n(t^» 
bfbfle, benne meb bebfle ^^arafteer; bleo ^2llumnud paa (Slrrd'é Sodrgium 
30. Tiaxte 1842; bar 1842'47 l^cerer oeb iliinitatid @ogne|Tole i Sthl^m, 
og beffffftigebe ffg tidige fom !I)?anubucteur; bleo $ccefi oeb ^Iminbeligt 
^odpitaf og '21bel (Sat^rined €tiftelfe i Stbf^m 28. februar 1854. — * 
y 1848 'I'U Tie «&oI|enborff (f. ^^aa Safirup f 1816), 3). af afb. ®obd« 
foroaltet fflbé 3o^an Sriebric^ Jq. og 5DoTot^ea 3)?argtetbe f. ©oigt« (f f{- 
1849, I f!t 64. aar> — (3bfr* ».Dagbl.- 1859, dlx. 222, 36). 

3 ^9rc)>bcerer meUem (S^riftne" ({)bab bar bet, ©øren Jtiertegaarb 142 

l»m)e?, III. 217*22 [it)fr. ^^agbl'» 1857, 9h. 258, af 3. ^. Sange]; $af!or »otfen 
fKatcniiferer tncb ©anb^ebøttbnenie, fpb. @. 249>53). 

Songe (Zl^omad), €øti af (SanceaUaab 5£^omad S«, (Somptoird^ef 
ttnbn ®eneraIpoflbtrrctionfn (tn @øn af ®e^eime«Sonfft<nceraab, birfgetrnbe 
SR<btm af $enf!ondfadfe'S){rectionen , (S^tillian 9BiI(ifIm 2., ®torforé af 
a)nbr. og IDanebrogémonb a)j f. i ^6^»n V 1793, f fP^« f S" ^840), og Ul- 
tiffe 9)?atgrer^e f. Slnbrefen (3). af ^ccrflen Send ^ og ©teenine 
æiifab. ^xmnt f. SBInt^cr; f. i Sanbb^ i ©iaOanb V i809, ♦ 1829); — f. i 
JtiøBen^aDn 30. fnorsmhn 1829; inbfat i QSiborg (Sat^ebtalffolc i OctBc. 
1842^ og bftfra bimittmt 1848; tog [• 9* Qxamtn artium (H. ill.), { 
Ut nftjle 9Iar 2bfn (Sramen (H. ill.), og 26. 3uni 1837 t^cologtff (Smbebd* 
cramen (H. ill. 2di gr.)» — * f 1856 gannp ©jellfrup (f. f 1836), 
5>. af afb. ^Codpit^l^Ioege i Obenfr, Soncraicaab , {Ribbrr Satl %boIp^ ®. 
(f. I. 492; @upp1. I. 553) og fØtaxit Soncorbia f. (Sonrabfen* 

9{tntSret> til Defeosor -fidei, alias Slad« theol. Xifuxai). gra X^. 2., ^tod. 
theol. Sm. 1855. 

To BomanceTf komponerede for een Syngestemme med Pianoforte-Akkompag- 
neroent af Joh. Bindseil og E. J. Olsen. Khb. (1856). Hos C. Plenge. 

aUnøbommcn. ©tilbringer. i»^. 1858. GÆagbl." 1858, 9hf. 285; „«»«* 
ti«fcment«tib/' f. «., «Rr. 278;„8H?b. ?ofl." f. «., «Rr. 293; „53frl. Xib." f. «., 
^Jtv. 298; „«btpofl." f. «., SRr. 167; @tecn|!rup*8 „2)anff aWaanebdffr." 2. »1. 1859, 
I. 240; „gven« @ttft«-SCtb/' 1858). 

SWobcproeftcn, et eiag« SfioDeHe. ^6^. 1859. 14 @. 8. Slnoni^mt. („2)a8bL" 
1859, 5«r. 53; „3). ^irfettb.-" f. «., ©p. 382-83; „»berti^fement^tib." f. «., famt 
I abffiaigc ^roi)tnb«-9l»)ifer f. 8L). 

jtirfen meb ©traotog. ©fitbring fra »eflerbobet of forfatteren til „SWobe* 

protften". Sthf). 1859. 46 ©. 8. (ir3)agbl." 1859, 9lx. 119; „53erl. Stib." f. «., 

Sihr. 146; „gli^t). ^ofl." f. «., 9«r. 158; „2). JeUtetib." f. «., ©p. 382*83; „«t)er* 
tiefenient«tib." f. 9.). 

3 „«nont?m iriJ^taaragabe" for 1853 og for 1854 (ogfaa meb Jitel: £«é* 
ntng til UbDalg efter forffjfllig ©mag). Sthif. (SoctæØtnger og !3)igte unber SJ^cerfet 
2b. ?.; JtJfr. ««b&pof!." 1852, 9h. 306; „g«brel." 1853, i«r. 48). 

9 Ugeffriftet „9?orb og ©i^b" („2)en førpe ©amta!c", 1858, IL, SRr. 1 og 2; 
„Ungbom og Sllberbom'', ©amtale, 1859, I. ^. 5). a) ©øn af ^axi9 Xffoxna9 UriQt, Xolber i Sangefunb (f 1773, jbfr. ©ieøflng« 
SubeCL III* 1. ©. 210; Sengnicf'« „%am. Sange, IIV ©. 1.) og iBocbara %hu 
gael f. a^onrab (^. af ben ^o« C^ieøfing anf. ©tr. ©. 191497 ncttnte dubeHcerer, 
$rot)fl !3)attb Wil. i 3erpen og f^axa 2ben ^uflru Barbara Seopolba); f. i $or^ 
gmnb } 1753, t t ITbb. V 1839; * }J 1788 «nna ^old »atjn f. SRennfirt^en, 
(Snte efter J^obmanb ^an« 9{at}n, og 2). af £ambert 9{eunlirc^en og dobanne 
greberifte f. ^aafibøl; f. i €bnpian«funb H 1756, t i «b(^. V 1839, jtjfr. 
£W'a ^eupplmmmQbt" 1889, ©. lOa 143 

3 J^tn »crlingftc Xibcnbc^ (greberit SC. fOl. SWolttc; et ©ørgebiøt, 1867, 
%. 274). — (3:Ubccl« efter autogr.). 

Sange (Zl^oniad ^ettnatiX ®øn af Suflitdraab Herman $*, Dt>ex* 
9efgaint«flrtt)et )9eb JtongdBrrg @9boarf (orlblle Søn af «6and ^l^omad 2., 
Solbei i Sangefunb, 09 l^arSata ^Zlbigael f. Sftonrab); — bøbt { ^ongdberg 
2S. IDecfmbet 1771; bimlttfret til Unføerfltetet fra ^ongéberg 1790; 
tog f. 91. (Sxamtn artium (H. ill.), 09 28. 3anuar 1705 ben t^eoretiffe 
Sed af ten latin|!'junbif!e (Smbebderanien (n. c); Heo ^ubiteur 09 CKøtt« 
ØctjhiDet Deb .Rjøben^at^nd borgerlige infanteri 22« ^prU 1803, tidagt SRang 
cftn Wangfororbn. 0. Sti ^i. 3 fra 20. 3)ecbr. 1805, tiQige Vubiteiit oeb 
N bøTgerlige ^rtidericorpd 1811, Ooerfrigécommidfair 1811; bar enbi^ibere 
6eaetair »eb ben borgerlige 3nbruflerlng«.Sommi«flon i S(hi)m (fra ^jj 
1805), famt !Wpnfier|!rioer beb QØronbcorpfet ff!bS. f * '^^^»n 8. ©eptbr. 
1828. — * Coi^rlne »ouife »Urtenfen Oaogget (D. af gelbberebet 
tbca^am 9?ortenfen [meb 5£ilnabn iBoger] 09 Jtirflen ^^omadb.; bøbt i 
gtflttiféborg j 1772, f * ^^^^ V ^836). 

Ubgot): •) gortegnelfe otoer bet borgerUge 3nfantcric« ©tab^^Otjer* 09 
Onber^fftcerer efter bered Snctennite, meb bo^f^ict 9nt)iiØntng ti( bered SBoe)}oc(; for 
flere »or, f. (gjr. 1809, 1817, 1818, 1826. — fi) gortegnclfe o»er bet borger* 
lige artillerie^iSorple« @tab«>Ci5er* og Unber»Officerer, meb {>o«føiet Slntoiidning 
til bere« ©oepcel for 3laret 1818, 0. fl., fanitlige trpftc t ^b{|t)n. 

^ongelattb (CIfett %iSåitt), Søn af 8tadm. 8. (en @øn af fSitt^ 
©wgemeflet 09 ilolber 3en« d^rifllan 8.; f. I^orløt V 1767, f iSth^-) 
»9 3». f. ®iebe (J). af 9Brobiant«forbaIter ®.; bøbt i Sreberiféocern f 
1770, • 1797, t t •^^^.), — f. 23* 5(pril 1802; ©tubent (H. ill.); «e- 
^tn af bet €(^ouborfTe 3n{litut i ^bf)\)n 1829; conflit. ^olb« og donfum« 
lm«.Unberbetient fflb. 26. Srebr. 1844, fgl. SoIb-'Udfi^ent ffib. 13* ^pri( 
1846; oar unber krigen 1848*50 før^ Sulbmcegtig beb 3ntent>anturen t 
S^, bernfffl 3ntenbant i 92øneibQanb og {^fben; ubncebnt til Ooerfrigé« 
etmmtdfaic 6. Octbr. 1851; ffben conflitueret fom Qlrc^ibar unber ^trigd« 
Wnifieriet (f. „glbb. $ofl/ 1855, 97r. 29), fafl anfat 31. 9»artd 1858« 
— ^ 1830 <&enriette CRegine Amalie $en(on (bøbt i ©labfare V 
1808, t t '^^^- I 1833), pngfle 3). af qjrobfl 3fnfi ©int^jer 33* Gofr. f. 
105; euppl I. 115) og (^and 3bie <&uflru 9l?dria (Slifab. f. ^ap« 

3 ,^3Raanebffrift og 9{epertorium for 9irmiie*@Io(eIcerere'' ((St gorpag inb* 
gbet [1836] til ben kongelige 2)irection for ©orger* og aimuc^folctjoefenet i kh\)m 
irf O. 8ongeranb og »inbctilbe, i II. 132*38). 

3 ,,2:ibenbe for alminbelig banfl ©loWcercr^gorening, 2ben @uitc" (©rub* 
fbrfler om etoletorerflanben« ^enfionertng, 1843, 9{r. 5, 7, 13«11). 

Saii§gaai:b Ool^ouned ^tttx) ^ax S^ec^anirué 09 J^rfedfecretaiti 144 

oprettfDe i OctoSet 1834 en otr^opati|! ^nflalt \>aa @tore«^(otg Deb 
Stbl)^n, ^oilfen f^an foreflot) inbtil 1851 (jofr. %r. g. 93. STOunfa, IL 
224; .Ugejfr. f. »ag/ 2. «• VI. mu 26, @. 405-16; ,«8i6l. f. »ag.- 
3.91. II. 435'37); Meo oirfe(.,ftammerraab22. SrptBr« 1838; moDtog Sor* 
tienflmebaiaen i ®ulb (meD iltaaOelfe til ar bare famme) 18. Septbr. 1846; 
flDen 1852 go6rif.€ier; 3uj«téraaD (met) flfjang I 5. JTL mu 3) 1854. 
5Deeltog i be j!ant)inaolj!e S^oturforffcrniober 1842 og 1847. — * 1836 
i^enriette Sat^artne ffreberiffe Sonrabine ilrefc^otø (f i M^. 
V i847). 

Beretning om døf arthopadUk$ inetituts Virksomhed fra dels Stiftelse 183é 
til Begyndelsen af 1844« Kbh. (1844). 48 8. 8. og 4 Tavler. Ikke i Boghan- 
delen. („Ugeskr. f. L«g.»* 2. R. 1. 168-71). 

3^2)anft goltcblab" (aKcre om®9mnapif for pigebørn og atomer, V,226-27), 

Songl^ortt (6Mf^i<in 6atl Srl^arb), albfle ®øn af ^dmué 3a« 
<ob ». (en @øn af gfeltflarer S.; bøbt paa S(iripiunéø | 1749; praftife« 
tenbe 8age i SfJafffoo 1777, ©iflrictéc^irutg ffib« f^ 1804, f V *810, 
f. gelmer« »IDen Danjfe fiogeflanD", 2. Ut)g» @. 33) og »2lnne ^irftine 
f. Wieffeét^al (2). af WegtmentSfeltffarer fPeber «. og Qlnna IDorot^ea f. 
*oarf«fj bipbt i greberiWfiab i Ølorge V ^761, f t Q3eper.^arlebj? 5Jrafle- 
^aarb \iaa fiaolonb ^ 1826); — f. i Sf?af|!oo 27. jjebruar 1790; fom 
1801 i fin Søbebped Satinffole, og 1806 i S^pfføbing (Sai^ebralfFoIe, ^t^orfra 
^an bimitterebed til Unioerritetet 1810; tog 1811-12 p()tlologtf!'p(7ilofop^ifI 
(Eramen (Laud.), og 16. 3anuar 1816 t^eologif! Qlttepatø (H.ill.); aflagbe 
^en ^omiletiffe og fatrd^etiffe $cøoe 8. og 12. gebr. 1816, ^iin meb bebfle, 
benne meb naflbebfie (S^arafteer; bleo perfonel (Sapedan ^od ^mtdproopen 
DOer ©arnle ^b^ond ^2lmt, (S. <&ammonb i liBrønbbpoefier og ^rønbbpøflet, 
famt ataxti i Øteligion oeb @fo!eIarer«@eminariet i Q3Tønbbvoe9er 10* ^21pril 
1816, (Bogneprafl for ^errebdfirfe og IMOeløitofte paa l^aalanb 20. IDecbc 
1820. — * 1821 Sat^arine SRagbalene <&ørbroe (f. i (Høbbing i 
Sømingle^n f 1801), 3). af 'Jlmtøproufl, Dr. philos. ^and <&. (iofr. 1. 
738-39; @uppl. 1. 893) og ^and Ifle fufiru ^iauHant eahint f.^øaing* 

Soenbe »ligtaler ober Sne 9{aabauge. SJ^aribo, 1836. 

Songl^otn (^attd ^øfhto), €øn af Sf^p^anførte; f. I ^e^evStaxltbp 
$raflegaarb 1822; bimitteret til Unioerfltetet fra ^Jpfiøbing @at(iebralf!o1r 
1840, tog f. ^H. (Srainen %tium (H. ill.); bleo ©econblieutenant i (Saoa« 
lerieté 5trigére(eroe 9. Sebr. 1844, tog Sunbrnaaler^lframen (t. g.) 21. Sebr* 
1846, fif l^anbrnaaler^^eflaQing 12. ^axté f. 91.; tiQagt ^remierlieurenantø 
9lnciennitet 22. 3ult 1849, ubnaont til ^reiuierlteutenant 24. IDecbr. 1854. 

Det danske Monarchies presumtive Tronarvings, Hans Hdihed Prinds Chriitian 
^I^ajimarÅf, farfaders 64 FaBdreoe-Aner. Haderslev, 1853. Et Ark sioitFatenl. 145 

'Sangfjer (®tienné) oprrttebr 1842 tt ^anbeld* o^ ®pri>0'^fabfmf 
\X\9htn\f(iW, i\>i\Ut f)an enbnu forefloafc; ubncront til \)ixUU ^ommrrceraab 
20. Wotté 1848; HfO®ro«ferft I «b^»n I855v — * V ^840 ^irftine 
»aifltet^c *a«fer, f. «WøIIet (f. V* 1807, f i '^b^- H *858), 
fn!e efttt ©ouorcnementø« og <&ot7ebt?agt^f!rføft 3o^ann «&enbti^ ^^aéfd (f. 
f 1796, t ^ 1834). 

2)en prattiffc ?anbmaafer, etter letfatteltø }pxaU\\t SBeitebning i Janbmaaftng 
X. ^otrmcft for ^anbmonben. 3bie foranbrebe Ubgatje. Sthf}. 1845 (o: 1844). 
88 e. 12. 4be Ubg. ib. 1860, mcb gigurer t Sekten. — @fat(ammer o. f. b. 
l^c Seerne (ben iffe arit^metiffe). 1. Q. (Sritfenø gornmlarbog. 1840. 2ben Skæfte 
(ben aritbmetiife). 1. $. Sebetraab i IBareealcuIatur (iffe $arecaIcu(atton). Ifle (SurfuØ. 1842« 

^rofpectud ober b^nø ^anbeld« og @prog'9[cabemie i åithtnf^a'on, £bb*1844^ 
8 @. 4io. (3fte i Sogbanbelen). 

^rammatir ber bentf(^en @pra^e. (Srfle 8ieferung. ^openb* 1^7. 

(Sbelfteine. (Sine ©ammlung »on dbiotiømen unb Germanismen; ))on eigent« 
tilden, uneigentltc^en unb fpric^toBrterlic^en 9lu«brii(fen uub 9^ebendarten. 3un^4P 
flir bie f!anbinot)iWe 3ugenb, b«wu«geg. bon ®. ?. ©. (grid^fen. ^open^. 1847. 
Øomme »eb ©. l'angfjer. STOeb banff og ti^bfl 2:ejt. (2:rt>ft fom SWonuffript). 
9bff. 1860 (a: 1859). 76 @. fl. 8. 

Det bobbelte ®ogbo(beri. ^rafttfl og tbeorettft fremfKIlet. (Ogfaa meb 
£ite(: 2)et italienfte 8ogboIberi. (Sn 9{)ytaar6gat)e for unge S)>^emief!er, ber be« 
Itemmc fig for 4>anbelen). ilfbb.1848 (o; 1847). („gipb. ^ojL" 1848, Kr.3; ^gccbrel.-' 
1865, S«r. 137, jbfr. „©erl. Jib." f. «., 5Wr. 157, af @. Jangfjer). 

^aanbbog i $anbeU«9{egning, meb ^enfi^n til $ra^9 i !Danmar!9 ^anbd 
og ti( 2)nglingend Xaxx>, fom befiemmer fig for^anbelen. l.«2. 2)eeL ^hf). 1852^54. 
Crglpt). ?Jofl.« 1854, 9?r. 159). 

^aanbbog i ^arefunbffab, eller S^are^ileiricon. Ifle 2)ee(: 9^aapofferne, 
ftotnrprobucteme. 3^eb et fulbftcenbigt alpbabetiff 9{egifier. j^^. 1856. <Ub!om, 
1854-56, i fvb {)efter). — ^aanbbog i te(^niff Sarefunbftab o. f. b. 2ben 
2)ed: Srbeibø« eder i^onflprobucterne. Ifie $efte. ibid. 1857. 

Soenné ^angfjer« ^anbeUatabemt i j^øbenbabn, oprettet 1842. Sthf). 

1859. (f. „©erL Jib." 1859, iRr. 146). 

Sebrbu(^ ber beutf^enSprai^e na(^ einem neuen ©i^fleme bearbeitet. Jh)penb. 

1860. £). m. ZH.: Spbft Grammatif. ®ear betbet efter et ni^ere SvPem. ^ft 
fom SKanuftript. m- 1860 (j: 1859). 384 @. fl. a 

3 „2)en 53erlingf!e Xibenbe^COpforbring, 1848, Sflt. 269). — »ibrag til 
^llnftrirte 3eitung^ Seipg. 184a — @. 102, 8in. 5 f. n.: 36 I 37. 

^eanng (SRat^. G^rifi. V^*^* Otto), dbfle ®øn af «eiir. ®. & 
(en €øn af ^tanimertaab ii^., til ^i^ooebgaatbrn «6egfel beb ©teenaa; f. paa 
nan^auØgaDc [bpbt j] 1779, @tubent fra 3lar^uud ®foIe 1798, t^fol. 
Sanb. i 1802 og jutib* 8anb. V 1806, ^i^fogeb i grebeiicia ^ 1809, 
tidige 8anb9afmdcommiéfait i IBetle^mt, meD jtammetraab« (Rang {} 1811/ 
litligf ®orgf mffler V 1814, ^frrebéfogeb pg «&frreb«jW\)ft \ J&a\)^ ^ft Wxi^ 146 

^mtt)n V ^820, t>\tUl Sancrairooø |f 1820, tirfel. Sufiitdraai) f| 
1836, entleWget V *842, f * Obenfc V ^850} f. Scngnicf« „garn* »>. 
fRofrnøtn", @. 5«6) 09 3). O« f. \>. {Rofenørn (cribfie S), af ^ammrr« 
^txxt, Obcrfllieutmant 3)^ $. O. »♦ W. a)j f, paa «ar^oIm | 1777, * i 
aar^Uttd f J 1809, f fP^«)J — f- ^7. ScptSt. 1810 ^ tog 1829 (Sramm 
91rrtum, ligefom i bet ncrfle 9(ar 2Drn Qxamen meb d^ar. Haud illaud.; 
xtiUt uDrnlanDd 1837*38 ^ 4^ar. ^ataiOondd^irurø 9. 97oD6r. 1840; foretog 
fra 1. ^ai 1846 mrt) offrntUg UnberPøtrrlfe en SReife til Stanfrige og Algier, 
for at gjøre fig Sefienbt meb bet fran|!e militafre <&odpitaId« og ambulance« 
©cefen m, ». (jt>fr. .Ugefft. f. ?aget-, 2. 8*. V. 51-55, VII. 42«48); 
ubnfft^nt til 9ltbbec af Sereølegionen (meb fgl. ^lidabelfe ii( at (crre famme 
^ 1847); bar conflitueret Overlage unber .ftrigen 1848-50; hUt> SRibber 
af 2)anebtoge 29. ©ecbr. 1848 (meb »2lncifnnltet y f. %)] Ot^frlage t 
?lrmeen 27. Octbt. (fra yV) ^^50; bar unber ^aobenpilflanben 1848-49 
i @oenbborg, 1849« 50 og efter 5trigen oeb 2. 8for(larfningd 3(tgercorpd paa 
%ld; Ooerlffge t?eb 6te3)ra(icn*9tegiment 19. ^pril 1852, og ocb 10. Sinie« 
3nfanteri«$atai(lon 16. 3uU 1857; tittagt Stang meb (fapitainfr i ^^Irmeen 
30. 3uli 1856. — ♦©?. S. »• »lofenørn, ^an« 6ø|fenbebarn (f. i greberifé- 
berg Sogn oeb Stb\)\>n V 1818), n«ft(rlbfle 3). af g. 2. 5. % t>. Ol. (f. 
paa Stail^olm jf 1781, f ^ damborg V ^834, iofr. .IDagen- 1834, mx. 
232; »engnIcPé „gam. JRofenørn", 6.6) ogSubit^^nn f. *open de I'^nfe 
(3). af plantagevejer a^o^en fra ©uabeloupe; f« paa @t. Sroir V ^'^^^' 
♦ 1812, t Pao Slottet Qamarque t SpbfranWge ^ 1858). 

Om ^Imbulancer og om mititair»mebiclnate gort^otb i granfrig og i Danmatt. 
(St gorflag til en 9{eform af ^anmartd militaire 3)tebicinalt)cefen. iD'^eb en lit^ogra« 
J)beret XaDle. Cbenfe, 1848. („Ugeffr. f. Jffger^, 2. «. VIII. 225*241, af ^. 
ed^miegelott); „gcebrel." 1848, «t. 9; „©erl. Xib.-' f. «., 9ir. 33, 34, af «. 
©aggefen). 

3 „©ibliotbef for Jager" ((gn Atrfsia ani completa, togttogen, i XLIV. 
[9^. 9e. »b. 14.] e. 285^87); — i 8éie Bække (Om Militsrhospitalfrne i Algerien, 
II. 280-309). 

3 yfUgeikrift for Læger^ 9den Række* (Nogle BemerkniDger om Joamalislikens 
Angreb paa FravereDde, Til. 42-48; Nogle BemærkDinger om SaDdhedsfJeiiesten 
i Felten, X. 13-32). 

♦8orc^et (^et SofO, f. 29. 3)ecbr. 1801, t i *t^. 15. 3uni 1847. 
— ♦ ^» 1830 g. S^tf Oline Sange (f. V *812, S), af J^ammerraab 
og Solbforoalter 2. i ,ftattunbbi>rg og ^Unna f. 5lrier). ■) 9ngPe ©øn af (Sonferenceraab ?eber Otto b. »ofcnøm, Hmtmanb ober golfter 
(f. 1708, t 1751), og (5»a 9Wargretbe ®rflner (f. 1721, f 1760); — f. Y 1751, 
ti«ar(>uu« V1818; • V 1776 Cbel ©enebicte t). ^enft, 2). af konference« 
taab greber. ?ubo. <Slyri|Han 0. $. og Hnna Stargr. t>. ^oljien; f. paa gjeUebrø 
fi 1757, f i flavf^mi V 1^^; i^f^* ^engnicT« „garn. 0. aiofenøm", e. 4^ 147 

*8av^eitt (Sfaac ^itttt}, albfle ®øti af 3. & (f. f^ 1761, f * 

«^. ff 1845, ioft. SrnønW'« „3oofl o. *fmert\ S. 4) og ©ufonne 
6op(ie f. ®(]^nei&et (naflcrlbfte 3). af (Stat«raat) %Bra6am 6. og (SUfab. 
f. t). «cmettj f* f 1777, ♦ V ^797, f « ^^^ V 1815); — tog 1817 
(Erarnen ^Ittium (SReget got)0 og 27. ®e))t6r. 1822 mebidnfr Sjramen. — 
• i 1831 3uHane (Sllfe gWot^fefen, fffe a»ott^^tefen (f. f 1807). — 
(3i>fr. CaQifen« 9»eb. @(^tlfiM«c- XI. 71; XXIX. 452; »mgnfcf« .Soofl 
». Oemrrt*, ©, 4). 

a)cn gattige« frtbtlUge gormt^nbcr. 1827. (jbfr. Wønne« »r2)anff ^e» 
ri|ion«blab" III. 1827, 9^r. 15). 

Sarfen (. .,. .X @fotfIttret i Stlouhti i \Xh^ ®ogn oeD JtadunDBorg. 

3)anft®rainmatiffor ©e qpnbcrc. if b^. ia51; 34 @. 12o. (3cnf cn8 2:tb«ffr. 
f, fUmucff.' cg ©emtnoriitoccf. X. 70-81, of iW. 2: ©ed^cr). 

•garfen («.), ®. 104; @foW«rft o. f. »• 

aRinbe om ben 20be 3uni, 59 Sarøbagen ftben @tat>n«baanbetd (øøning 1788, 
et Xtgt (i „enl a:ib." 1847, i«r. 140). 

♦fiarfetl (Vnbft6), 6. 104; ^>at Iffc \>aTtt ®aarbmanb i Oamborg, 
«en hetx enbnu fom •&uuémanb i O^n^Stlnhr^^ (<&enl)Hdn{ngen ttt 9}orb. 
JWrff3:fb. og 9ltt. 3. 3. a)dgaotb ubgoaet faalfbefl.) 

Sarfett (Stnberd), f. t ©amborg Sogn orb STOtbbrifatt 29. 9lpril 
1801; laae i 2| ^ac fom @oIbat {it{oben^aon 1823-25, fttfiebr {!n gttbre« 
gaatb, <S)amborg S^argaatb, 1825; bar @ognfforf)anbfr 1842-48; balgt til 
Solfet^ingémanD for Obenfe %n\H 4be Q3aIgfieDd (IZ^ibbelfarO 27. Sffai 
1853, gimoalgt 1. X)rcbr. 1854 og 14. 3uni 1855; møbtr i brn 4bir 
ozbrntl. Øligdbagd 3bie Scdflon, paa ott, 6te, 7be, 8be og 9be orbentl. 
SHgébag, famt paa ben oberorbentUge flfligébag 1855. — (3l>ft. gft. ^au 
fob« .a)an(! 8lig«bag«falenber* I. @. 177; «J). ^trfetib.* 1857, @p. 461-64). 

9{oget om ^irfeftriben i S)anraart. tb^. 1855. UUgeffr. f. b. et). ^<ft 
VL 222^23, af 3.a». e.^jort; „3). iHrterib." 1855, ép. 857-64, af (£. 3.©ranbt; 
,^rct>bflPtcr mett. (Sbripne" 1855, ©. 127-28; 179^, af 3oban @tep>«tifen; 
JKrfelig @amler" I. 1865. 6. 385-86, af d. Wt. ^ragbalU; „«ubfHRen" 1855, 
Kr. 12, e. 359»66; 9}. £b* Singer: Om iHrtefreben t 2)anmart Sthi^. 1856; Mx^ 
«rt. O. ?. ^. Sarfen og ?. (5. Olfen). 

2ibt mere om *tr!eftriben t 2)anmart ^b(^. 1857. („Ugeffr. f. b. e»>. 
«.-* IX. 202^, af 3. Sro. ?. ©iorl; „3). ^rfetib." 1857, ©p. 342-47, af ?. (5. 
Olfen; €p. 602-04, af «. 3. ?unborff; „©reobærer med. Sbriflne'' III. 58*59). 

3 „3)en Siiorbtffe Jlirfe-Ilbenbe^ (3nblctg t en ®ag t Hnlebnirg af gnbe* 
lige gorfamlinger, af «, ?arfen Oamborg og O.^-^- fi«rfen ©frceppenborg^ 
1887, (W. 105-11, 137-48; jofr. Col. 412, 574-99, famt«Tt.3.3.5)eigaarb, I. 335). 

3 JS>an\t £trrettbenbe^ (di aabent lereb til $apor $onto^^ibciu i 9 148 

febtting of $an« Seilebnhtg til ^ebømmdfc af 0)^iMrRfIfen i bore 2)age, IX. &p. 
166-70). 

3 frUgeflrtft for ben e^angeltfre JHrfe i S)anniart'' (Om ben af @runbtt)tg 
l&ntbte ni^e «ane, XI. 51*58; ^t>av til Snbrea« 9{telfen i @tnbing, XII. 364*67). 

Satfen (Vnbet6), (Baarbmanb i €fubfriøfe, %^tfttnp 6oøn, @orø Slmt 

9 ^?[Imuet)ennen*' ((5n Slnfe, VI. 9?r. 34; Ct a>i|lrirt«møbc i ^©onbetoenneme« 
eefftab'', VII. 9hr. 56; (St far Orb til eehretoer @mibt( paa ®i9felfe(bt, f. %., 9hr. 
83; 2)en (S^rifienfenffe @ubffri)>rion, IX. 92r. 17; 5ttlbagegang9'$arttet« ncerbcercnbe 
93e^oebeIfer, X. 9h:. 2; S^oftor Stcth9 x \^t\t fin 9RagtfuIbfomnien^eb, f. 9(., 9tt. 44; 
Sfmtmanbenø @t)ar paa etagen ot>er 2)oltor ihrebs, f. 9., 9{r. 74; 2)ifin!tdmobe i 
©onbet)cnnerne« ©elftob, f. «., ^x. 100; (St 2jrcer af ®rtt) greberif S^anneffjolb, XI. 
9h. 7 [it>fr. 9hr. 15, af 9{a9mu«fen t>aa Sette^oj]; et>ar tU gortalter Stadmuøfen, 
f. 9L, 9lr. 22; Opforbring, f. 9., 9hr. 110; Om Salget i 9tingf!eb, XII. 9hr. 53; St 
far Orb til banffe SKebborgerc/f. «., 9lt. 95). 

Sotfeti (6Mftett), f . i 5)oIb^ Sogn »eb ^Jerteminbe 10» Sttoi 1804, 
foeftebe fin ScrDiegaarb (Slffgffet Deb SDalbp), bleo Sognefotflanber (og Sor« 
manb)) ))aTgt til SftigdbagØmanb for Obenfe 9lmté 8be iBalgbiftrict (iTiecte- 
minbe) 5. Ocibt. 1848, og beeltog i ben grunbloogioenbe flRigdfotfamling 
1848*49; Solfei^ingdmanb ff(b« (nu Obenfe 9Imt6 ^en æalgfrebd) 4« IDecbt« 
1849, gjenbalgt 4« ^ug. 1852, 26. Sthx. 1853, 27. 9»ai 1853 og 1. 
2)ec6c. 1854, møbte paa famtlige be fer føtf)e WigØbage. (3bft. Sr. Sat« 
fob« „a)an(! aftlgébagéfalenber" I. <B. 198; .^Imuebennen" XII. mx. id', 
,a)agBI.* 1854, Øh. 285; 1855, S?r. 73; .S«brel.* 1856, Wr. 42). 

(Sn @ang, ombeelt til famttige 9^g8bag«m(enb. Stbf^, 1848. (o)>tr. i „'S)annt^ 
totrfe" XI. 9tt. 5). 

3 „HImuebennen'' (goITe^Sorfamlingen paa TtanMot'SdaXft i ^en, VII. 
9tc. 46). 

2) i g te i „SUnraetoennen" (VII. i«r.76), i 3. «. ^anfen« „^tftorie og a)igtning" 
(9hf. 18, 24), og i „IWørrewbff Xibenbe" (II. iRr. 20). 

*Sarfett ((Sl^rtfKan), @t(fe- og jnttbefrcemmer, « 1838 8ooife 8ub# 
t>*Øf«n (t <>«o S^ørtebro »eb Sthf^. V 1853, I flt 44. %). 

Satfra (^), Qommiéfionoic. 

Ubgat>: 3nlegabeforS)anfte (d: fangen „€d^(e«toig'^eIf}etn meerumfc^mi' 
gen", tOnfireret meb 22 [,,banf!e"] Srcefnit af ^agaarbX' i»^. 1846. (f. „3)en gri^ 
ftnbebe" 1846, @. 608). 

Sutfett (^attd), i iBdbdIøfemagle, 6engeløfe Sogn, Jtføben^abné 3mt; 
©ogneforfianber. 

9 „SImnetennen" (3 Hntebning af S. Sord« „^anbøb^ffolen og Ifaab^bl^ 
nugbomraen", 1842, 9h:. 23; jbfr. 9tt. 25, af 2. Jord). 

3 ,,^en grifinbebe" (<9ienft)ar til faflor 2etd i Vnlebmng af (an« „XaV 
ar mig i „mmuet}€ttttitt'' 9lr. 25, i larg. 1842, 9tv. 80). 149 

Sotfcn (Send), f* 1807; \>ax @mel) i StMt^cttU\e, men opoa^ i^n 
ytofeøfion 1853, ta ^an af en IDerl ^ciftrlige Socgfolf blco uOtolgt ti( og 
tnbeiØøttet fet ai te|fe omfring iiBant>et, f^^tx ^an font $t(eHfant Dirfrc for 
.ten hitre a^^iefion". — (SnfrmanD 1858. — (3t)fr. 91. 3o^onfend 3nb« 
I^Dflfe^lhift til en 9Qiéf!ond Soienbig for ^ele Sporten« ^B^. 1853, @. 10; 
,9ret)b(rrer meU. tt^ripne'*, II. 268»72; V. Sfh. 1; ,5)en intre SKiéflon«. 
Sitenbe'* II. e. 25*27, 41*45, 53-54, 57-61, 68>69, 81-88; IV. 
115-16; .Ugejfr. f. t>. euang. ^irfe* VK 50.-55). 

a)en bebfte 93en. $thh. 1852. 8 @. — ®ubd Orb og ^trten. ib. 1853. 
lee. — et^arOrbtil mine 2:rof«t)enner i 2)anmarL ib. 1853. 16 @. — 
tanbelige ©angetil ®ub« i^ørn« £)))b9ggelfe ubg. Stingfleb, 1856. 64 @. 16. 
2bet forøgebe Opl. Stb\f. 1856. 64 @. 16o. 5te forøgebe Op(. tb. 1859. 

9lebacteur af: 2)en inbre 9y?idfion«»£ibenbe. (St religiøf! 2J{aaneb«<®Iab. 
Sbie flarg. 1856, 5«r. 1*12, og 4be «arg. 1857, i«r. 1.3. «b^. Qbfr. »rt. ?. 
9Rortenfen og ^. ©ørenfen). Xif betteCtab ^or Jan Icberet, Bf. a.: i 1. Harg.: 
3 3efu 9^Q0n!, @. 3*5; ©etragtninger ober SWi«fionefagen , @. 14*16; 3)en fanbe 
Znt9 fBihnt9h^th, @. 35^36; beretninger, @. 67^69; St iBceb imob »apti^men og 
Wormoniemen, ©.76*77; aWi«flon«*3lrbetbe, ©.13*14, 32. 46,67,86; — i 2. SI or g.: 
92ogIe 9Ridrton««®eretninger fra iBornBoIm, ©. 20*23; ^^ogle (efterretninger fra ©orn- 
(olm, ©. 76*78; ©fal jeg eller ftal jeg iffe?, ©. 81*84; gortfat SWi«fion«*«rbeibe, 
6. 15, 23, 45, 61*62, 76, 96; — i 3. Sarg.: aWi«pon«efterretninger fra 3bttonb, 
6. 1345; S)et litte 2:roe«-0rb, ©. 17*21; ^oab forftaae« oeb bet Orb: SWenig^eb?, 
©. 33*42; Xroen og 2)aaben, ©. 65*73; @nbØ Sanb« ))aaoir!enbe 92aabegjerninger, 
6. 81*88; Jrirten: bet bellige ©amfunb, ©. 113>126; Wn iOeflemmelfe for Sugufl 
og ©eptcmber, ©. 126*27; aWi«fion«beretning fra 3vttanb, @. 132*35; SWeer om 
TO«fionen i S^llanb, ©. 155-58; ®ub« Crb, ©. 177*88; — i 4. SI arg.: %\l mine 
2:roe«*©øbffenbe i ^errcnl, ©. 2*10; ®ub« 9?igc8 Scaiiflelium, ©. 33*43. 

3 „5)anff «irtetibenbe" (Om ^rcejleoielfen, IX. 802*06; oj)tr. i „2)anne- 
i^irfe" XVIL i«r. 292). 

^Satfett (Send rø^rifL), ^ané 9^ober t^ar (5onr. S^riftiandbatter 
(iffe (5briPian«ba^I). — f * 9^orlbo 4. SWartØ 1848. — ♦ 1* fioofft 
«miUe@^uI| 0>øU iSthf^. ff 1796, f? 1818), 5). of S^rifilan (Sid^en- 
bro<^ ©., ref. (SapeOan og @ler af Qdogtr^ffertet i S^aribo (f. III. 113), og 
tt^orl. fiucilie f* qjeberfem — * 2. 1836 (S. a». 3: tomfen (D. of 5Cr. 
bejDémanD 3en8 %. og (Sot^r* SWarie f. Sit^^in; f, i Mb. f 1797)* — (3ofr. 
,5«mueoennen* 1847, mx. 36, »Urt.: „(gn Jale-^ifiorie''). ^ 

Slebocteur og Ubgiber af ?onanb8*^often. 1844 til 4be SWart« (9h.28) 
1848. SWaricbo. 4. a*>fr. „?3erl. 2ib." 1846, 9?r. 83, 2:iIIceg; 1847, mx. 21, Sil- 
Ifltg). — 9{ebacteur af ^odanbø og galfter« ©tiftø S(bbredfecom)>toire 
efterretninger fra «arg. 1834, 9?r. 57 (18. 3uli) og tittige Ubgiber af fammt 
fra 9tx. 14 Hl 9h. 78 1835 (29. ©e|)tbr.). SWaribo. 4lo. 

*8orfett CSen« ^ent«) tog 1792 (5ramen «Mtiium (Laud.), t bet næfle 
Sar ten p^ilofop^iffe (H. ill.) og p^ilologijfe (Jramen (Laud.), J4. Dctbr. 150 

1796 t^eoloøil! ^Itteflatd, og aftagbe tm ^omfTetiffr $nfl^ 27^ ion, 1797 
niet bet^e, ten fatrd^^rtiffe meb naflbcbflc a^araffeer; gjorbe flctt dtejfet til- 
før« og tiaantd, int)en« fom utrnlanbø; cef. dap. i XløhtUt) 10. ^uH 1801, 
Dr. philos. 15. 3un{ 1805, 2beti ref* dap. \>€t ^ar^uué S)om!irfe 27. 
anai 1808, tit. $rofedfoir 14. 'Upril 1813, $rttfl f Slangrtup 5. 3uH 1815, 
til 9xut'StixU i ^ar^uud 4« @rptbr. 1816, tillagt (Rang efter Øiangftbn* 
8. m. mv. 8 b. 2. 3uH 1817, «r<rp i *oI6ef 4. 3uli 1821, btép. for 
ben t^eol. ©octorgrab 27. €'lot>br. (creeret f^) 1821; entlebiget efter Sn* 
føgning i 9?aabe og meb $enf!on 24. 3un{ 1849; Sofatte f!g berefter i Stl9' 
f^en^omu t fP^8 30. SWaj 1852. — ♦ ®. ®. STO. ^euéner (enbnu 
leoenbe). — (3»fr. ^unbtu^)« 33iogr. dfterretn. om Dr. theol. S. 73«74; 
©ét'« .STOaterialier*, @p. 118*19; Solhat Sloi« 1855, 9^r. 87 [afS. Dvt- 
lunb]. — Om ^an« »gaanbffrlfter of ontiquariff-topograp(?iff 
Snb^olb, obergione, ifølge ^an« iBeflemmelfe, efter ^an« S)øb til bet fgl. 
92orbifre Olbffiift.eel^ab« ^iporifI«ard^aoIogi|!e Sr^to, f. „9lnttquarif! Sib«^ 
^lift" 1852-54, @. 14). 

SufcBia. (©eri af \fam feb: T\i be tcenfenbc og fambittig^eb«fntbe 9Kcenb af 
ben getftlige ©tanb, ©. 1»22; Slm)it«ning til en bibenfTabcIig t^cologif! ©ogfamling for 
trifleligc 9?cIifiton«Iarere, ©. 42-66; ©eretning om bet af ^om forejTagne JBiHenffaB«' 
felffob for gv^n og 3^Uanh, @. 67*80; ^rcebifen i ?lnlebning af 5«orge« Slfflaoelfe til 
©berrtg, ©ønbagen ben 6tc gebr. 1814, til Slftenfang, @. 92413; (gn efterlignelfefi* 
twerbig aWaobe at befatte ^raftefalb ^oa; meb Hnmcerfninger, @. 121*24; ^oilfe ere 
golgernc af lange ©acancer i be geiflHge Cmbeber?, @. 129*56; Conjeciararam io 
Canticum Cantieorum exegellco-crilicarum specimen, @. 170*204). — Tentamen exeg.- 
crit In iur Pauli ApostoU mariiimum etc. 1821. (Revne encyclopéd. T. 16. p. 331- 
32). — ^olbcf« amt. 2. ©b«. 1. ^. (24ibfc ^errcb, topograp^tf! beffreoen). 
1842. — Vaalanb og galftcr. 1. ©b. (9^ørre*©ønber- og guglfe ^erreber, topo* 
grapbiff beffreone). 1833. 

S „'ifltfz\tt @tilberie af ^jøben^ai^n'' (9{ogle gorflag til pengemangelen« 
Hf^ielpning, 1823, ^v. 57 [jDfr. 9?r.59]; 3 Slnlebning af ©emarfningerne toeb nogle 
gorffag tit pengemangelen« af^ielpning, f.SL, S«r.65, 66 [jtfr. 9fir. 70-72, 76]; (Snbnn 
9{oget om ben geiftlige^tanb« Stilling og^aar, famtSRibleme til gorbebring for ben, 1825, 
9?r. 35'37 [jtofr. ^r. 77-79, 81]; ©øn tit t)ore unge flribbare Xbeologer, f. a., i»r. 
59; »epttf til ©lilberiet« 9fhr. 66, p. 1054, f. «., 9tv. 71; ^rcefierne« gll^ttefl^e, 
1829, Snx, 3; jofr. 182«, i«r. 105). 

d^^elegrap^en, nbg. af 3. (L 2anQ(f (Om 3ubelfe{ien for (SMf^enbommend 
tuflnbaarige 3nbfore(fe i 2)anmar(, famt om be fe^r t^eologiffe 2)octorbi^putatfer og be 
rtorige i Sliilebning af benne gefl nbfomne ©frioter, i V. Slarg. ^x. 48). 

3 •9'ip greia" (©ibrag til 9eeformarton«biflorien, 1827, 9ir. 30; ©»ar paa bet 
i iKøben^aton« eWberie 9lx. 76, 1827 3nbn^ttebe^ betreffenbe ^olbet« SImt, f. «., 
92r. 32; Ogfaa 9{oget om 8anbemobeme« t>ibenff abelige gor^anblinger i ©irrflanb« 
6tift, fom ©ibrag til nøjere Dpft?«ninger for gorfatteren af 3lnraelbelfen i ^bb^n« 
efilberi 92o. 103 eibe 1640 fig., f. %., 9{r. 44; 91ftt)unget eoar til Philocleru« 151 

Alethioas i Snlebntng af Sthim9 etilben 9{o. 18, i ^[arø. 1828, 9{r. 9, ibfr. 
Ji^Xita efilben" 1828, 92r. 9, af Pbilokleras Alethinas 9: m. 9^. Skaarup). 

3 ^ein^eU .^©tbrag til 2:tb6(iiftorlen'' (iRoget ora U fo«miff€ Segcmer, ber 
i Sven ben 12 ^aii 1832 ((ct>e o(fert>erebe at padfere @oIen, 1832, Iflx. 78; 9^ogk 
^(trtninger i 9ln(ebntng af @t)aret t @ladelfeat)ifen iRo. 27 og 28 1833 paa ben 
^aaftanb: ..at 1800 9lar« (Srfaring (lar Icert og at bet flabfcefle« cnbnu ben2)ag t!2)ag, 
4t (£HfH fiirte« gienber altib tomme tilfort," 1833, ^x. 86 og 87). 

3 „i^iøben^a)on8))often (iRoget om be i)W\Qt ^(bdoaaber, 1833, 3lt. 121; 
7>tn npe aimanaf, 1834, 9?r. 256, 58, 60, 61, 62, it>fr. 1835, i«r. 3, 4, af 3. g. 
e^oun) og $. C[. Orfteb, og 8arfen« ^tpV\t t ^v. 18, 19). 

3 „®øn bagen" (9em(er(ninger t^eb bet ntytig ubfomne ))^t^fif(«geograp^tf{e ^ort 
tittt jS)annemart og be benneb fulgte opli^fenbe 9em<crlntnger [af Olfen og @(^outt>]y 
1838, 9ir. 31). 

3 M©oI&«f 3[bi«" (©or^« Xeftamente, 1849, 9^r.36, 49, 51; 9'Joget om^otSel 
Jfjibflab« «(bre gorfatning, f. 91., 9lx, 71, 78, 78; legatet til ^olbcf ^iøSfiab« ^r!e, 
eioler og gattige, f. 21., ^x. 81 og 82). 

2)c«uben ^ar ^on i forffiettigc Xibablabe (f. Sj. „3)agen" og „Æb^fbn« ©tilberi") 
ftretet meget i 9lnlebning af 'l^cngefortoirringcn i og efter ben engelfle ^ig; ligelebe« 
enbeel om toort goifoar«t>cefen i bcii engdffe ^ig og om 9Kanoeubrerne meb bore 
ihigøftibe f. @|r. om l'inieffibet „$rinb9 (S^rifiian"; om ©ejfllig^ebenø borgerlige og 
Uibenffabelige (Btitting; om ©ejoccfenet, jCrceplantningen paa Cejeiie, ?(nt«ggelfen og 
IBeblige^oItetfen; famt di og Stnbet meb ^enf^n paa !£ibdomfloenbig^eberne i be fenere 
Sot, 1840 fg., og gorflag at l^nlcegge @orø tfcabemie tit ii^iborg (i „!S)en ®erltngf!e 
Xibenbe"), men att enten anon\?mt eller pfeubon»>mt -- ((8fter Slutogr.). 

^Sorfen (3ol^auned Gpl^rotm), @øn af ^n. S. (en (8aarbmanbd« 
fw fra DOé-^erteb); bleo ©frioer I ©enetaUiloIbfammeret i T)ecbr. 1813, 
og (Jrtroflrioer paa *BoIitlfammcret i 3uni 1815; tog 22. October 1816 
banfi*juribif! (iramen meb bebjle S^arafteer for begge ^røoet; (Sopiifl IL 
Sbtcht. 1816; gulDmcegtig 27. (Hobbr 18i8; tog 1819 (Jrameu »artium 
<Laudab.), og 25* 9lpri( og 9. Wlal 1825 ben fulbflcrnbige juriDiffe (Framend 
t^eoretijfe og vtaftijfc Deel; ^Jolitifecretair 22* gebr. 1826, $oIitf.*n«ilfient 
17. ©eptbr. 1828; extraorbin* gjrofefifor 8. dlo\>hx. 1831, «D?ebIem of bet 
Jtgl. fDanffe ©elffab for gabrelanbetø ^^^Rorie og @prog 29* gebr. 1836, 
^rof. orbin. etc. 2. 9(uguR 1836, ertraorbin. ^dfedfor i ^øjefleret 20* 
3anuar 1839, S^ebflifter af ben banffe ^iilorijTe gorening 14* gebr. Ib39 
(gormanb), Øtibber af iDnbr. 10. 3unt 1841, ^anfreprafentant 17* 3unl 
1841 og 2. 3uni 1848 (Sormanb V ^845, »egnffabéreoifor V ^8^0 
og V iSoi)^ Weblem af bet ^gl. X)anf!e æibenfTab. @e(f!ab 3« ^echt. 
1841 (og af ©elffabetd ^ommidfion for Ubgioelfen af et banf! IDipIoma« 
tarium og banf!e Øtegefler ^ 1854), 3nfpectot oeb UniDerfitetéqocefluren 1* 
a^aj 1844, 9l?eb|liftrc og ai?ebbet))^rer af brn fledoigfFe .^jelpeforening 22« 
3uni 1844, ^cblem af Sommunitetd- og Siegentébefll^relfen 17. ©eptbr« 
1845 (gjenbalgt \^ 1850 og V 1855), (Fp^orufl for ben Qlrnamognaapflk i52 

SHftdfe 19. 3uni 1850, ^UtUm af Sommidfionen til en n^ @tiaffrIoo« 
Bogd UbotBeftelfe for ^ongcTiget (Danmorf 18. %ug. 1850, (Statøroab Cnte^ 
(Rang i 3« Sd. dlx. 9) 18. Sftaj 1851, Unityerfitetetd (Rector 29. ®ept6r. 
1853 (øfenooløt j\ 1854), (Sonfertnceraal) 1. 3anuar 1856, Suftitlariué^t 
«øiePeret 30. 3unl 1856 (f. „8«brel.- 1856, mx. 162; ^Daflbl." f. «., 
Sit. 155 j r#5l!>». fPoP." f. ^., S7r. 155). — 18Ie» fongeoalgt Stanber- 
beputeret 21. S7o)7Br. 1841, 4. 9|)rt( 1848 og 29. W^al 1848, møbte 
eaabe i Sftoedfilbe og Viborg 1842, 44, 46 og 48 (IBireprotflbent begge ®tebet 
1844 og 46); t^algt til Oiigébagdmanb for Jlb^ond 7be æoIgDiflrict 5. Octbr. 1848 
(i»fr. ^gjorb. ielrgrapb* I. @. 29), bceltog I OJIgfiforfamlingen 1848« 49 (røeb* 
lem af ®runbIot78ub)7aIget); SoIfet^ingØmanb for Jlb^t^nd 3bie IQalgfreDé 4. lDecBr» 
1849 (f. rrScebreL'' 1849, mx.282), gjent^algt 4. ^ugufl 1852 og 26. gfebn 
1853; 4br ^anbøt^ingémanb for Ifte Sanbøt^ingdfrebd (Jtjøben^at7ti) 3. 3uni 
1853 (neblagbe ftt SWanbat y 1854, f. „Dagbl/ f. «., mx. 206), Ifle 
Sanbét^tngdmanb fflb. 20. 3uni 1855 (tOalget e{ mobtaget, f. „SffOrel.* 

1855, fJlx. 145) og 3bie Sanbdt^ingømanb for lObe Sanbdtbingéfrebd (^eile 
og @fanberBorg ^mter) f. 3).; møbte paa be fem førfle orbentHge aOtgd« 
bage, \>aa ben ot^erorbeiitltge Oiigdbag 1855, paa 7be orbentl. aOigébag og 
Deb 8be Oiigdbagd førfie ^øt>t (\*anb8t^ingeté iBiceformanb unber ben ouer« 
orbentlige Øligdbag og 7be otbentf. fRigdbag famt i 8be fRigébagé førfie 
9?øbe); ^eblem af Sligdretten 15. Slugufl 1855 (Sormanb V 1855); 
a^eblem af fRigéraabet (oalgt { Sanbdi^ingeO 19. IDecember 1855, og 
beeltog i betø førfie Samling 1. !D?art8 • 2. 3uni 1856; frøeblem af „!D?on< 
arc^ietS" Sltgéret 27. Wiai 1856. f < *^^»" ^6- SfJoubr. 1856. — ♦ (S. 
<&oIm (ID. af ©abecommiéfair $ar8 '^Inberfen ^, og !9?ette iØ?arie 9ffortendD.; 
f. paa Oflerbro »eb ^b^on y 1808). — (9lefroIog, af g. X, 3. ®ram, 
l^SfJorbijfUnloerflteté.ilibffrift'' 3. 5larg. I. ^. 1857, ©.225-31; i »3>agbl.* 

1856, S7r. 275 [af % 8. S. de donlntf, og optr. I gott.'galflerø ©tiftø- 
Xib. 1856, mx. 242]; jtjfr. ,2)anf! Aon^crf. iJer." VI. @p. 65-66; 8r* 
S?aifobØ „5)anf! aHigØbagSfoIenber" I. @. 161, 326, og gortafl. af g«br» 
<6tf}. 2. Ubg. @. 777-78, famt „S)en gninbIo)7gioenbe fRtgøforfamlingø 
«lflorie\ @. 18, 19, 23, 24, 39, 46; »iBerl. $lb.* 1852, S7r. 172; 
1856, S7r. 269, 74; ^gabrel." 1856, fWr. 269, 74; .glpt?. q?ofl/ 1856, 
mx. 269; „Dagbl.* 1856, 9?r. 101, 271, 76. — $ortralt paa bet 
lit^ogrop^erebe 9?lab: „2)onf!e Solferepræfentanter i Ålborg 1844", tegnet af 
S. ^. ©mit^, litbogr. i fBorren^en A domp.'é Utb. ^2lnf!alt, fl. gol.; lit^ogr. 
af $. ©emgøe, fammeflebd 1856)* 

Om@amforfebningeinftitutet (t „«ntifTe«t)ig5oIflf«Ff« gragmcnter'' , ubg. 
teb «. g. «rieger, I. ^efte. ^b^. 1848; iofr. „Jtb^pofl.« 1848, 9?r. 114). — Dm 
ftntenbelfen of ©amforleMing«n meb ©enf^n tit £ucce«fionen i ^crtiigbifm' 
ma i>ciitm (i „3lntif[e«t)ig^olfleenffe gragmenter'', II. ^. iTb^i. 1848; itofr. „g. ^. o. 153 

l" YL 195-99). »egge )paa X\^t>\U »on bem 3nilitut ta ©elnmmfbde^nung unb 
>(f[ai VntDcnbnnQ auf ba« ^erjogt^um ^otflein. (Sine paat^reci^tlic^e Sb^anb(ung uoit 
3. Q. Sarfen. 9Cu« bem 2)antf(^en iiberfe^ bon C^. Sle^mann. (,,9ntifc^eøn>ig^o(' 
Peimif^c gragmente", ^frauegeg. bon 31. g. Jhrieger, I.). *o^en^. 1848. (?eip3» 
hprctn. bec Siteratur XXX. 1850, @. 21). 

Dm 3«lanbø l^tbtilbcerenbe ftotdretltge ^tttling. 3nbB9beIfe«frnft til 
AifBea^n« Untoerruetd g'efi i Snlebning af ^. iD?. I^ongen« gøbfeløbag. ^bb. 1855. 
4io. OrT)agbI." 1865, <Rr. 239; i»I>j<$d<$lfar« 8.ér, 1856, Nr. 21, 22; i/Nor6ri» 
1856, 9lr. 12; „«iig«burger Mg. Sritung" 1856, 2., 10. og 11. Cctbr., af Jf.SWan^ 
ret, oterf. i „Ny rélagsrll« XVII. bis. 58*78; jbfr. fixi. 3<$n @igurd«fon). — 
faa 39tanbff: Um tW&u Ulands i rikiiiu ad Idgam eins og hun hefur veri6 
btBgad til. ' Gefi^ ut ad tilhlutan ddmsmélasijdrnarinnar. Kaupn]annah(jrta 1856» 
46 bis. 8to. (»^Jdddlfbr" 8.år, 1856, bl. 122). 

3 ^3urib. SCibeffrift" (©ibrag til be gamle S)anfTe ^rot)inb|lolIot)bøger» 
(fllvne, XllL og følg. ©b.; Ubtog teb $.C[. 2). ^aulfen i $tt\i. Beitfc^r. f. SRec^tø' 
tofffenfc!^. anf. @t.). 

3 aRofbec^Ø „92rrb. 2:ibdffrift'' (Cm itongetxerbtg^ebcnd ^Irbelig^eb i S)an« 
Wttf, IV. 1 fg.; farffilt Sftrttf. m> 1830). 

3 ,^^tftoriff 2:ibSf!rift'' (Om 9eig«bage famt 9eig«raabet i 2)anmarl inbtif 
166a L 241 fg.; farflilt Sftrt^f. ^b(^. 1840). 

3 „2:ibenbc for gorbanblingente t>eb ^robinbriatp^ntberne for @i(cllanb9, gvenø, 
8olIanb« og galflerd Stifter te. (Snbragenbe fra ^am felb og glere om goranflatt' 
nnger i Steøotg til ben banf7e 92ationaIttet« £))>rftbolbeIfe og Ubbifling, 1844, I. 
6p. 721-30; jtofr. II. iWr. XXXIII., @. XCVII*X(IX.; »nbragenbc fra barn ffb og 
glere, bftrofffenbe goronpaltninger i @le«t)ig til at opret^olbe og betrtjgge banff ©prog 
fg 9IationaIitet i ©ammenftobet meb bet 2:9bfre, 1846, I. ep. 247*52; jbfr. II. <S)>. 
3&38«3552. — 9ng. ban« gorebrag om 9(rt>efølgen i ^ertugbømmerne [1844^ 
I. 6p. 2043-2050] f. ifieler GEorrefponbenjblatt 1845, iWr. 1, 4, og galcf^S Hrci^io filr 
(W<^. n. f. to. b. ©er3ogt^. IV. 1845, e. 204-10). 

3 „Xibenbc for gor^anblingeme toeb $rot>inbflaIf)cenbeme for 9{ørre'39Qanb'' 
(Xnbragenbe fra ^am felo og glere om goranfialtninger i ©leøtig til ben banffe 92a' 
tianalitet« Cpretbolbelfe og UbDifling, 1844, ©p. 441'51; Snbragenbe, betrceffenbe^ 
ol ©toenbeme boØ $and iD^aieficet t>iOe anbolbe om , at bet maatte blioe funbgiort for 
famtlige $. SSi'^ Unberfaatter, at bet ingenlunbe ^ar toceret SD^eningen meb be til ben 
flefbigfte ©tffnberforfamling i Slutningen af ©toenberfeøponen 1842 afgivne (Srflce* 
linger, cX inbrømme noget til ^rcejubice for ben beflaaenbe banffe @tat«een^fb, og 
Bobnltgen ilTe at opgibe ben banffe drones 9{et til ^ertugbømmet Sleøbtgd f)ebfe uab« 
{fiflige gorbinbelfe meb famme, 1844, @p. 10124014; jtofr. 9h:. XXVIII. @. XLV.-^ 
XLVIII.,' ?lnbragenfce om ?ot)ubfafl, figtenbe tif en Opb«belfe og goranbring af ben 
pfltrimonielle 3uriøbiction og Øbrigbebømagt, m. D., 1846, I. <S)>. 40*43; jofr. 9[n* 
bang 2. Slfbeling, (S. 7*40). 

3 ,^9?igØbag«tibenbe, gor^anblinger i^aa golf ettinget" (Setcenfning om en 
tbnngen g«fteaflr«ning, i 3bie @e«fion, 1852. [iofr. „S^orb og @l?b", 5». 
«. I. 1852, @. 232'246. of g. ©e^cfteb]; ©etoenfning otoer bet fongelige ©ubff ab 
CBgaaenbe S^ronfølgen« Orbning, i 4be @e«fion, 1853; fcerffilt aftr. 
»b. 1853. 44 e. 8, fomt optri?ft i „gæbrel." 3853, 9ir. 9, 10, og otoerfat )pa(x 154 

granff: Rapport de la Commission chargée, par la Dléte da Royaame de Dan«- 
marc^ d^eiaminer le message royal relatif å Tordre de snccession aa tr/^ne. Tråd. 
da Oanola.' Copenh. 1853. 70 pag. 8j }t)fr. „glpD. tpofl" 1853, 9^r. 36, 44, af CL 
SDirdind'^oImfelb). 

3 ,,3) en ©erlingffe 2;ibenbe'' ($it Sorfgcrnc i Jfie Benjabn« 7bc .»alg*2>iflrict, 
1848, <Rr. 247, og i „mpo^-" I «., 9h. 230). 

S ,»2)agblab(t'' (^lere anonyme Srtifler angaaenbe forbed o tb et beb ®ninb« 
IbbSbePemmelfen af 29. Slug. 1855, nabnllg eii laiigere juribiff 25ebuctioit i 9hr. 224, 
25. 6eptbr. 1855). 

Samlede Skrifter. Fyrste Afdeling. (Statsretlige Foredrag og Afhandlinger). 
1. Bd. 1. H. samt 2. og 3. Bd. Anden Afdeling. (Privatretlige Foredrag). l.B, Bd. Tre- 
die Afdeling. 1. Bd. Civilprocessuale Foredrag. 2. Bd. Criminalprocessuale Foredrag 
og Afhandlinger. Kbb. 1857*59. Udgivne af F. T. J. Gram, A. F. Krieger og 
P. A. F. S. Vedel. Ovfr. «FlyT. Post.., 1857, Nr. 111; 1859, Nr. 205). 

(S. 108, ?in. 7 f. n.: 272*81 I. 268*82. 

Sarfett (Sttfl Sol^an Qtmil), ®øn af Sfomagermefler Wab« ®9t* 
ttup !é. 00 5lne SWaric f. SWenf^entf; — f» i J^jøbenbaun 22. 3ttU 
1825; bleo, 10 ^ar gammel, optagen fom C^Ieo i bet fongl. Opfo{hing8(;uu8, 
og fom firår efter fiti (Sonfirmation 1840 \>aa @omptoiret ^o8 benne Stif« 
telfeé Sorflanber, Soncefliraab Sord^, i ^tjllfen 6ti(ling ^an forbleo tnb* 
lil 1845, ta benne \>aa ®runb af fin ^øie SllDer neblagbe f!t (Smbebe; 
anfattrd tiQige t februar 1843 fbm ISoIontair i Jtji^ben^abnd Sattig* 
^fffend t&eoebcomptoir i QJartoo, og ubna^nteø tU Soptifl fammcflebd 1* 
3anuar 1846; bleb SttlDmotgtig ff)b8 1. SKarté 1855; 3nfpecteur Deb iJ^tcoIai 
@ognd ^rbeib%u8 1. 99aj 1858. — ** 1851 dRofalia ®op^te (Smilie 
«orc^ (3). of afb. l^ottocoUecteur a^eter ©.; f. V ^^5). 

3 „SIpt)e*?Joften" (@Dar til ^. ?. ^cfob ©ørrefen, angaoenbe et af ^am til 
bette ©lab 9hr. 263 inbfenbt 3nferat, betrafieiibe bet fongelige C^)f^)flri^g«^^^u«, 1849, 
^x, 271, unber iWcerfe — t —; ©bor til gorfatteren of Slrtitlen i „?oaanb*galfler« 
»»i«" om „be tjøben^iabnffe ^leiebøm« ©e^ionbling", 1852, i«r. 288, unber SWcerfe X., 
jbfr. <Rr. 280). 

3 „SRorbtff $enntng»9^aga}tn" ((Sntelte (8maa(iif!orier ; fra Wlaxi% 1850 
til 3uni 1852, uben iWcerTf). 

SD^eborbejber i UgeMabet „©orger^^ennen" 1854*59 ({ibortil ^an leberebe 
eu iWcengbc oberfattc ©ibrag, faafom: 9eeifeffijjer fra ©eorgien, 1856, 9^r. 30*32; 
eiigaer af SWobilgarbene ?io, f. SL, 9?r. 33*39; Sien« ©epormelfe i ?laret 1848, i 
iarg. 1858, iWr. 25-30; ?cerbe konger, f. %, <Wr. 30, 31 ; .iRiagara*©anbfalbet, [. «., 
i«r. 31*33; 3rlanb og bet« golf« ©ceber og etiffe, f. 21., SRr. 35-37; ©atabia og 
(guropfferne, 1859, 9?r. 27-30; ^erlefifferiet i Californien, f. 21., iRr. 30-32; 3onatM 
Bilb, f. 21., ^x. 32*35; 6cIfTabelige gornøielfer, golfefefle og offentlige gorlp|!eIfer 
^0« domerne i ©egpnbelfen af bet nittenbe 2larbunbrebe, f. 21., 9Jr. 35»39). 

(Jnbeel ?eilig^eb«bigte, tilpiflebe forffjettige gamiliefrebfe og ^an« noermefle 
^aarerenbe. — Uaber iØicerfet X. ^ar ^an ubgibet „@oItaten i gelten". S)tgt 1848. 155 

Sorfen (Sørgett), f. 6« smarte 1811; tar fftfl ©aarbfaflft i GlniN 
Ittnte paa Ø^øm, mrit fjøStf ffben fin ®aarb tU (Sien^om. — * 1 * • « •; 
•2* 6op^le • • . . fra Stitlbt). 

3 „SLItnuetoennen" (SReb ^tab ©inb^flemmng ffal man møbe }paa 8a(gbagen 
imeb ben Wlanb, ber ei til pemme ))aa ben j^anbtbat, font mon fe(t) ønffer og fiem« 
iner|>aa?, i VIII. 'Jlx. 93; jofr. ,,SWøen« SU)!«" 1849, 9^. 28). — 3 „Ttetn9 
ftfti«" (92ogIe Orb HI iD'^eblemmerne af iD?øen9 l^ranbaøfuranceforening fov rørlige 
(Renbele, 1. 9lr. 33 [jtjfr. 5Rr. 36, af 2:icbemann og 3- ^anferi]; @bar paa ttenbe 
IRobbemcetfninger til min mceglenbe Slrtifef, f. ?(., SRx. 38 [iofr^ ^. 41 , af 3. ©«n* 
fn]; ®ienft>ar ^a ^ognefogeb dørgen ^anfend „nøbtbnngne Drb", fflb. 9{r. 51, 
itfi Sbc. 52, af 3. ^anfen). 

Sarfftt (gats SJ^rWan), ®øn af ©ieflgioer ^reberif S. og itaten 
f. X^rilgaaTb; — f« i Obenfe 19. 3anuar 1813; bimitteret fra fin 
8øbebt>r« dat^ebralffolf 1829; tog f* 9I. (Fjcamen artium (Laud.), i bet mfti 
Sar 2ben Vranten meb Ubmcerfelfe, og unberfaflebe fig 23. Dctbr. og 14. 
9loobt* 1833 brn fulbficmbige iuribtffe d^ramenø t^eoretiffe og rtafdffe 
$røOf, begge meb (if)ax» Laud.; Mtro QfuIbmargHg ^oø Ooenetéprocuratot 
€feel i ^ug. 1834, bod jtammerabtocaterne ®å}ad og ®voron 1835«41, 
9{olartué for Stbf^m^ iBorgerte^rafentanter 29. !D?artØ 1841 (til f f 1848), 
tog 2)té)?ac^eureramen 1842, bleo ^^røoeprocurator ))eb i^anbøover« famt^of« 
eg 6tabéretten 26. 3anuar 1843, fProcurator )9eb alle Ooer« og Unbenettet 
i IDanmarf, <&ojrf)eret alene unbtagen, 17.. ^21ugufi 1846, tog Q9orger|!aB 
fom ®runbejer i Stbl)r>n 27. 3anuar 1849, oalgt til ^orgerrepiarcntant 
ffib. 12. 'D?ait« 1850, gienvalgt 25. SM^attd ^1856 (99orgerreprftfentanterneé 
Sicr-Sormanb ^ ^^57), men fratraabte i !D?art8 1858; — Solfetbingdmanb 
for Sthf)\)n9 Ifle OSalgfrebØ 30! ®eptbr. 1854, gfenoalgt 1. 3)rcbr. 1854, 
14. 3uni 1855 og 14. 3uni 1858 (f. ^ffabrel.* 1858, Øh. 133, 36; 
.©agbl/ f. 91., mx. 138), mobte \i<ia ben 6te, 7De, 8be, 9De, lObe og 
Ilte orbentlige Sfligdbag, famt \iaa ben ooerorbenilige fRigébag 1855; 9fteb«i 
lem af Den af 3ntenrigdminif)eriet nebfatte (Sommidfion, ang. Soranbring i 
ben gjelDenbe @lempelpapird ' !i!ot)gioning 31. Suli 1858. — * i Obenfe 
V1844 Gbriftiane ©op^ie fiouife ^eltoeg (f. i Obenfe |§ 1822), 
3). af IDiflridéc^iiurg , Dr. med. A cbir. *&ané 3<>c^ttriad *&. (f. L 629; 
€uppl. L 761) og Qlnno (Sifabe f. SBenbt* — (3ofr. 8r. S9orfobØ 
,©onff CRigebogéfalenber" I. @. 261). 

Oeretning angaaenbe be ^iøben^aionø 9orger«9{eprcefentanterS ^^trffombeb beN 
femmenbe legater og ©tiftelfer, efter S^eprcefentantftabet« Seflntning famlet og 
nbgbet. SWeb 1 XabeL «bb. 1854. a»ff. .,®eri. Sib." 1854, 9^r. 190.93 fig.). 

gorfatningø* og Salglotoe for bet banffe Sl^onard^ie og bet«t enfelte Sonb^ 
bele, meb flere be reprcefentatiioe gor^olb bebfommenbe Sctftpffer. ^tu 
faffnng«« nnb SBablgefe^t^e fiir bie banifd^e SRonarc^ie unb \fftt ein^elneit ^onb' 156 

tl^U, nebfl mtifitttn bie rc|»ra(entotit>en tJcrJaltniffe betrcffenben Hcttnfiiltfe. Shff. 
1856. GÆagM." 1866, SRr. 14; „©erl. Xib." f. «., S»r. 17; „gH?t).*?of!." f. H. 
9hr. 23). 

3 „gcebrclanbet" ((gt ?(ction«'3nb(flpg mob SRcbacteurfn of „gcebrefanbrt", 3. 
g. Oiøbtoob, 1844, ^x. 1657; it>fr. Sfh. 1660, 64^65, 66, 79). 

2)c«tto9 i 9Jebactionen of ©orgcrre^jrcefcntantcrne« gcr^anblragcr 1850*57. 

•Sorfm (91. • . .)# *&anbe(éfulbmagtig. (6om (Reb ae trut af ,91« 
minbrlid Sommidfiond-Xibrnbe'' , D^ot^St. 1839 flg. Bleo ^an oeb 
«of< 09 @mbdtetd S)om af 30. 3uH 1842 for SReObeelagtid^eb i C^Iuflon 
af og Xrobd mob be of Pengene Sogeb og Q^olitirt, fot at ()acbf et af 
Sørflnffbnte afgioet 2)ectei, ttufne Soianfialtntnget m. m., anfeet meb en 
fSkukt af 200 fRbbh.). 

Snftoarlig d^ebacteur af S)agMabet „iD^orgenpoften" 1846. ^B^. 4U). 
(?lng. »eWfager imob ^om t benne (ggfnffab jofr. „«crl. Xib." 1846, 9tt. 208; 
„i?b^pofl." f. «., <«r. 209; „«Rvt »ftenbl." f. «., 9«r. 286). 

Ubgitoer afSnorgenpoftcn. Sttmtnbeng Æommt«rtond«Xibenbe, fra 1852, 9hr. 
4 til 1853, S»r. 61. goL (fro 1852, S^r. 243. 4lo). 

Ubgob: @agen meøem (Sierne af ^jøbenBobnd SCbreøfecontotr og Ubgitoeren 
og 92ebocteuren af ^oben^oon« (£ommi«fiond«2:ibenbe. l.«2. ^efte. Sth^. 1838. 

^Sotrett (C(e 9rt $o(in) biet) fiben ©aarbeiet i 3)on8 i 'Ulminbe 
@ogn beD ^olbing, ^\>ox \^an enbnu er bofat. S)eeItog i be flanbinabiffe 
^Irfcmøber i ilb^»n (1857) og »unb (1859). 

Dr. aWorttn Jut^er« ©tore (Soted^ismu«. Dtoerfot poo tDonff til ben 
menige 9Ronb« og be Unge« 9h^tte og 9rug. $00 np ubgik>et of O. $. $. 9orfen. 
Obfufe, 1839. 12o. — ®ubelige Stanter om ben fonbe Cmbenbelfe dl (S^ripum 
og om en beflonbig gorb(it>e(fe i iSf^riflo. Ubbragen af et opboggeligt Sli^onufrnpt, og 
førfi ubgiDet pao Spbff, men nu tit be (Senfolbigeø 8ebfle i !3)anf!en efter bet fierbe 
Optag ot>eifut of TI. d. $of(^o(an. Ubgioet. Obenfe, 1842.— !3)anb8 og Spil, 
5Jerben« Hfgub. gremfHttet i fin S^^øgenBeb. Obenfe, 1842. 16 @. — @e nb eb reb 
tit $«. ^riont'cerbigBeb Oiffop Dr. ®. $. SBr ammer. 3 9(nlebning of Ban« %n* 
metbelfe i m^t tBeoIogif! Sibøffrift of $af)or fB, ^irfebatø og SRagtfier St. Viborg« 
fdoQi „©fat ^ræfien tocere Øognepoioe eHer SRenigBcbend biener?" j^olbing, 1852. 
16 e. — „Xil ©oorbmonb Snberd Sorfen paa ©omBorg Tlavt". (1853); eet 
)6Iab. — 9$eilebning tit Sebommelfe of: „93eilebmng til l6etommeIfe om Op« 
Datfclfen i toore 2)age". Jfolbing, 1854. 68 e. — (5r ©runbtoig« ^cére 
uIutBerff? gorontebiget toeb „iRoget om ^irfeftriben i 2)anmar!". ^ofbing, 1855. 
72 @. („2). «ir!etib." 1855, ep. 857-64, of €. 3. »ronbt; „Ugeffr. f. b. eo. 
IKrfe'^ VII. 282.84. of 3. 2W. ^. ^jort). 

3 „2)en 9{orbifte Jfirfc«2:ibenbe'' (3nblæg i @agen ang. prit>ate gubelige 
gorfamlinger« SfBoIbetfe, of O. $. ^. ^orfen og fi llorfen, 1837, QEoI. 105*11, 
137.43; iofr* (Jol. 412, 57499, fomt »rt. 3- 3. 2)eigaarb, 1., 335). 

3 „l^olbing S[t>i«" (Om SroedfriBeb [(Sn Strib mettem Bam og $. g. 
^ftrjerj, i fiere Siummexe af »arg. 1860 og 1851; jofr. „2). ieirfetib." VI. 272*78, 
-f Zp. ffenger). 157 

3 .,a)anff «irfctibcnbc" ((gt ©ret) fra en jt^bfT »onbe, VII. 321-330, 345* 
52; (St $01 Orb i ^[nlebning af gafler ^an\tn9 {forebraø t>tt> Wløt>tt i %axffm9 
ben 6te 3iilt 1854 om ®runbtt>igd og flere ^cegmcenbd gorflag om $rcef!e»Sri^eb t 
^eenbe ttl tere og liturgi, IX. 691-96, 70942 og 727*28). 

3 „©ubftiffen", ubg. af ff. S. ©oifen (3 anlebning af ©tuttet: „bet er gobt 
a \><nt ©am om Sulen", II. 1853, ©. 186-192). 

3 „dannebrog" (Sreb til ®runbtbtg om (and ^øiffote og ben banf7e 
gorcning, 1854, iRr. 2-3; jbfr. ^v. 4-5, af 9?. g. @. ©runbtbig). 

I »Forhandlingerne paa Det rørste Skandinaviske Kirkemede 1857, adg. af 
F. Hammerich«« (El Foredrag, S* 173-75). 

•Sorffll (Vfter), bimitteret af batJOfrenbe Stub. il^eol. 3. 58. ®. 
3enfen; tog 1829 C^ramen %tium (H. ill.), i tet nafle ^ar 2ben (£ramen 
(Laad.), og 24. Cctbr. 1833 t^eologif! ^tiefiatd (n. c); fif 8. Sebr. 1856 
ti ^ar« (fnerrtébeølQing for itongeriget S)anmarf paa ^nlorggelfe af @por« 
l^rif efter en af ^am angiven @onf!ructii>n , famt vaa 9Int7enbdfe af et af 
bom ligelebeø angivet ^vp^^i^at til at ^oI(e ^ogn^julene paa ©poret* — * (S. 
9U (5. Sflielfen (f. ^ iS^i)- 

2)anft epTOglcere. 1842. (it>fr. »ugaarb« „etoIe-8tbIiot^er', e. 70). 

Ubgit>er og9lebocteur af: SJ^orgenpoften. (St 2)agblab. JTbb. 1844<53. ft 4. 
(torg. 1851, 9er.ll2tit 1852, 9^r. 242 go(.; fra 9«r. 243. 4io). ©egl^nbt 1.5J)ecbr. 
1844; fif fra 15. ^q\ 1851 tiOige titelen: ^Kminbetig Jh>mmi«fionø - 2:ibenbe. 
af«arg. 1852 yir.4 til 1853 Jlx 61 toar 5». Sarfen Ubgioer. — (»ng. 9eet«fager 
inob ¥. Sarfen i benne (ggenffab JDfr. „»erL 2ib" 1846, 9tt. 68, 76, 106; 1850, 
«r. 3U5; 1851, 9^r. 72; „gæbrel." 1850, «Rr. 302, 4; 1852, S«r. 3). 

SImeennpttigt 2)anff Jfonverfationø-Se^ifon ot>er bet Sibebærbigfle \^a^ 
tåren, givet, l?unfien og ©ibenffoben, fra ben albfle til ben ntjefie Xib, i alp^abetiff 
Orben, efter SBrocfbauØ'd Spbffe Original, npefle Ubgave. Sl'^eb nbførligere lB<banb> 
fing af be S'^orbiffe »Jiger og meb »fbent^ttelfe af be bebfle ^Iber t forffiettig »etning. 
Ubg. af et eclffab beb ?. Sarfen. 1. ©b.-S »b«. 55. ©. (»: A- «. ®. SBrangef). 
«b*. 1849^59. 410. (jvfr. „^agbl." 1858, ^t, 92; Xiflag til 91t, 98, af ?. gor- 
fen. — (St ^ar SlrtifCer: 5«iel« ^emmingfen og % 21. Heiberg tpto^ttt i „©ønbag«brab. 
tiltog tiI?oa.*8aIfler«@tift«-a:ibenbe", II. 9tt. 18 og 21). 

Holberg« 2)onmarf« $>if!orie. S^ii^ Ubgabe. 1.-2. ©efte. S!b\). 1856. 

3^,3)en©erlingffe Sibcnbe" (Om @^oroeien mellem ^jøben^aon og grebe- 
rif«bcrg, 1858, 5Wr. 136; .(gn nr? (Slag« e^sorvei, f. 21., 9tx, 141). 

♦Sarffti (Søren eflfilbfen), nteflj^ngfle ®øn of *anØ 8., Ajrtmonb 
i Jtjerteminbe og gorValter paa 8unbSgaarb«®obé (en @pn af l*aurit8 
Snterfen og QBlrtfee (Sutrinc f. Sarfen; bipbt i ©oenbborg J| 1760, f ^ 
itjertrmtnbe 1^-1828) og (L 9. f. (£Iaufen (3). af ^jøbmanb $eter 6.; 
mt i ^jertemtnbe | 1762, f fflDd f 1858);— tog 1822 (i^jramen '2lrtium, 
ligefem i bet nafle ^ar 2tien d^jramen nteb (S^ac Laudab.; ^efecbed^frurg 
beb bet i^hr. Wabemi 26. Smarte 1836, d^ar* Øiegimentdc^irurg 25. fJlevhu 158 

1837, Dt>nå)itvixQ )Hia ^nminbeligt ^oøpttal 25* fØ^attØ (iffe %pttl) 1843, 
rit. qjrofféfot (mel) fflong I 5» Jll. iWu 8) 13. SWottg 1847, Sllbbet of 
S)ane(roge 6. OctSr. 1853; n ^etiUm af bet St^U mebiciuffe ®el|!a6, og, 
beeftog I be Sfanblnotjijfe Q^aturforjfetmøber 1840, 1847 og 1851. — •©.«. 
SKatgen (f. I Stb^m V 1815), dbfle 5)» af ^anbelfibog^bet So^an (g. 
fW. (t 1832) og @t>pf)ie (glifaS. f. ^eedng (5). af Otto Sari *., 3:oIbin. 
fpecteur i Oioedfilbe, og S^dfliane $etrise (Beate ^TOarie ^ax^x. f. SBluefen; 
f. 1789!, ♦ 1813, t * «b^. V ^856). — (3tjfr. gengnltf'Ø «q3urc^atb 
Heering". — fPortrait, malet af frøonie«, Ilt^ogu i IBarenften A (Somp.'é 
3nfl. 1844. goK; )}^otogtap^eret af S. $tt(. Xbf). 1859). 

3 „Ugeftrift for l^æger" (Zo ©t^geHIfoelbe, X. 390 91); — i ,2dcn Rækkeif 
(Cllnlske Forelæsninger. I. 40-48, 73-80, 104-09, 163-68, 216-19, 401-05; Be- 
retning om en lilhoclastisk Operation, ndfSrt paa Almindeligt Hospital, utd, S. 
113-19; Fordankling af hamor aqaeos og cornea transparens aden foregaaende 
Betsqdelse. $sid, S. 212-16^ Om Caries; fire cliniske Forelæsninger, II. 30-48» 
Clinik. Blepharoptosis congeoita og atonia catanea dr mascalaris i det Overste 
Øielaag, $sid. S. 366-71; Clinik. Morbi articalares, sstd, S. 446-50; Om chro- 
niske Saar paa Skinnebenene; cliniske Forelæsninger, III. 97-141; Meddelelser 
fira Almiudelig-Hospitals chirorglske Afdeliog, ssid, S. 257-271; Om Strictarer i 
Urinrøret, V. 215-251; Om Gonorrheens Væsen og Behaodliog og om den gonor- 
rboiske Opbthalmies Væsen, XV. 292-99; meddelelse i Phiiiatrlen om Behand- 
lingen af Udslet paa Hoved- og Ansigtsbiiden, XVIIL 154-56, Jvfr. Schmidt's 
Jahrbb. d. Med. Bd. 81., S. 232). 

3 „8t6Itot(e( for 2(ZQtv" (Om ©ubpertofleatal^cedfer og bere« gor^ofb til 
Necrosif og Senregenerotton. [3 Ubtog o)>Iarfi i bet ftge mebtctnffe @etffab], i XLIY. 
[9^. 9e. »b. 14.] e. 248*270; (St^ilf(rtbe af ©frioetrampe, bt)onmob ber )oax ant>enbt 
2:enotomi, fflb. e. 431*32; Gn epge^iflone, ff)b. e. 436'37); — i *f8die BækåeM 
(To Sygehistorier, II« 135-38; Tilfælde, som havde indiceret Tracheotomi, VIL 
143-45; Tilfælde af Brystkræft, sstd. S. 149-50; Tilfælde af PhIebiUs og Cancer, 
88td. S. 151-52; Dipbtheristisk Udsvedning paa Saarflader, sstd. S. 155-56); — i 
u4de Bakkei (Tracheotomie indiceret af en Kræftsvulst paa Halsen, X. 417-21; 
Atresia af Stemmeridsen, med en stor Fistelaabning nederst i Capat laryngls. 
Helbredelse ved Operation, sstd. S. 421-26; Om palliativ Behandling af Kræft ved 
Ælsmidler, sstd* S. 426-31; Aarsliste for Almindelig Hospitals chinirgiske Af- 
deling i 1857, XIII. 397-402; Fattigvæsenets SygestaUstik for 1857, sstd. S. 
402-10). 

3 nPhiliatfiem ForhandHngem (Sygehistorier, 1845, S. 3-4, 18-21; 1846, S. 
9-10, 11-12, 16-18, 19, 21-22, 38-40, 54-55; To, af oouiplicerede Tilfælde led- 
Mgede Lithotomier, 1846, S. 56-63; Tilfælde fra det Almindelige Hospital, s. A. 
S. 65-66 [af ham og M. Christensen]; Tilfælde af Osteosarcom paa Underkjæven, 
s. A., S. 73-74; Om Cysto-arelhrltis, 1847, S. 2-3; AmpaUtion af en Pes varas, 
s« A., S. 11-12; Almindelig medOllær-kræftagtig Dff eneration, 8. A., S. 25). 

9 uBotpitalå^Meddeleltery Tidskrift for praktisk Lægevidenskab« (Beretning 
fra Almindeligt Hospitals chirurgiske Afdeling: Erysipel. ambulaos, Syphilis, Ope- 
nUre Foretågtnétt ^ Fracliirer, Fistula lacrym., locarcereret Divertikal-firok , L 150 

h^l Sjphilis, Tertisre Hadtaberkler^ ArthrUis gooorrhoica, Erysipelas amb,» 
Strekapparaier, Taarefistler, Operative Foretagender, Cbloroform, ssid. S. 265-320» 
Sjphililisk Saar i Urinrøret med begrændset UrininflltratioD, Helbredelse ved Calo- 
metocoor, sstd. 8* 392-96; Fuldstændig Urinsoppression i 12 Dage med dddeligt 
Udbld, sstd. S. 397-406; Bemtning fra Almindeligt Hospitals cbirargiske Afdeling r 
OperatiYe Foretagender: Bløresteen adskaaren af Urinrøret , Osteosareom i Max. 
sap., Sarcom i Orbita, Steensnit, Stæroperation, Rbinoplaslik, Incarcereret Brolt 
reponeret ved Chloroform, Phiebitis traam., Radical Helbredelse af varicøse Sval- 
Her, LoxaU Cabit., FracL Max. inf., sstd. S. 492-582; -^ Om DiflUs Phlrgmone, lU 
97-117} Skodsaar igjennem Bækkenet med dødelige Følger, sstd, S. 276-284; Be- 
Teloing fra Almindeligt Hospitals cbirargiske Afdeling: Tertiær sjpbilitisk Testi- 
kelsvolst. Antydning af de alitiindeligste sypbilitiske Hudformer, Herpes gom ter- 
tiær Form, Praktiske Bemærkninger over Strictar i Mi^stlarmen, sstd, S. 289-316; 
Om Behandlingen af Urinfistler bos Mænd, sstd, S. 624-543} — Meddelelser fra 
Almindeligt Hospitals cbirargiske Afdeling: Om faste Fractarbandager, saaledes 
som de anvendes i Alm. Hospital [Jvfr. IH. 213-16], Praktiske Bemærkninger om 
Necrose t Benene, Om Behandling af Ganglier ved sabeatan Gjennemskjæring, 
Iagttagelser ved incarcererede Brok, III. 38-82; Meddelelser o. s. v.: Om Oleam 
juaiperi empyreamaticam imod sqvamøse, lobercaløse ug andre ^adsygdomme, og 
001 Levertran i store Indgivter imod Lapos, Tvende Tilfælde af Sygdomme i Urio- 
veiene, sstd. S. 217-253; Om Instrumenters Anvendelse i forskjellige Sygdomme i 
Crinveiene, ssid. S. 409-444; — Beretning om Beenbrads Behandling med Dex- 
trinforbindinger ; Fortsættelse, IV. 29-40; Praktiske Iagttagelser over Beskadigel- 
ser af Hovedet, med tilføiede Bemærkninger, utd, S. 128-156; Iagttagelser over 
Epjglottitis og dens cbirargiske Behandling, utd* S« 197-216; Om Betændelse 1 
Hofteledet, sstd. S. 401-437; ^ Om forskjellige Deformiteter af Undereitremite- 
tcme og deres Behandling, V. 147-180; Cliniske Foredrag over ubevægelige og 
indeklemte Brok, utd, S. 411-465; — Diagnostiske Bemærkninger om indeklemt 
Brok, foranledigede ved flere i den seneste Tid i Hospitalet behandlede Tilfælde, 
VL 93-117; Chirorgisk Casaistik, tf Id. S. 295-317). 

3 FUrhandHngar vid de Skandinaviske Naturforskarnes sjette ållfte i Stock- 
kolm 1851 ", Stoekh. 1855 (Udsigt over Behandlingen af de primære, sypbilitiske 
Tilfælde i Almindeligt Hospitals cbirargiske Afdeling, S. 315-337) 

3 nHospitalstidendei (Nogle Bemærkninger om Nyrops Hysteropbor, I. Aarg* 
1868, Nr. 27). 

Satfnt (S. . • 6L • ♦ .)• 

2)en ^alt>((engte ^rceft, etter en fi^cefi« mange Ult^ffeø SKfcetbe. ^^. 1833. 

Sorfett (aSil^cIm), @foIeI(rret i 9lad(i^ 

3 „'S>tn 9{orbiffe Sotfeffole" ((5t $ar Orb i Hnlebning af 2:^. ^atbø 
etDfte om Søtrebog«'£atetifationerne i 9[(mue«'eroIerne, 1850, Slit. 32). 

Suréfeit (Sacsi 6Met), 6øn af Sfitøcapitain og Sorget $eter S« 
•g ^^autrn^r f. SlbeU f« i @a^P 7. OctBr. 1811; fort tilføeø og tniv 
C^nnanO (mrl^ ®dggm ^^iDtonning Srøatie'); et nu ,^ofaYb<ca4){ta{n, og I 
bc frtirre Sat iofat i<9am6otg« — *4entiette Sophie Amalia (Silet 160 

(f. i &otéhlngf>^ i @j(raanb V ^^^^\ ^* <if Sognrprarfl «&nirtf (S. (f. I. 
866; SuppL I. 404) og f)an9 2t)en <6uf)ru, (Bop^ie Amalia f. 3ort^øu 

2)et røbe glag paa gortoppen. (Et Siflete af £it>et om6oib paa en Oclog«« 
tnanb, m- lBi4. 32 @« 12. 

2)et broenbenbe @li6, @t 9UIebe af ^ømonbølbet, ubg. af S. 3orbaii. 
4(6^. 1844. 40 @. 12. 

« Sddfett (Kjrfl 9teber.). n^Palbfle 6øn af Øtadm. i. og ^an< 
ifle«&uflni Xaren Sanbotp^ f* 3ftt\h^t. — (Om ^and Samling afOib« 
fager i @letterup, i fl^ari^eben oføribøbab i Sven, ibfr. »IBerL 5riD.* 1858« 

«r. 214)» 

• 

* Sodfett (Gadper 9ttber.)/ e^n af SRielS 8. (en ®im af (Rat^iad 
SacoB 2, vaa JØrn^obeb i «&ammerum «&(rreb; bøBt | 1738, f i ^798) og 
S), f. SortHng (£• af 3acob S. og %nna e^ri^ina %.] bøbt i Sihf^. 
V 1752, t fP^« ¥ ^827); — unberfaflebe flg 22. «pr, og 1. SRai 
1797 ben Jurib* dxamen^ t^roretifPe og praftiffe $Tøbe} furnunu Vøfeéfoc 
31. IDecbr. 1800, SuftitiatiuØ i itb^onø ^oUttret 5. 3uni 1810^ oirfeL 
3uf}{téraab 22. gfebr. 1811, ^dfeøfor i ^øjeperet & %pr. 1813, oirfel. 
(EtotØroab 31* 3ult 1815, t>i9p. for ben iurib. 2)octorgrab dO.Dctbu 1817 
aeeret ^ f. ^•), SP^eblem af SufiitSbirectionrn for Xiaøfelottrriet 1. WHaitB 
1821, Weblem af bet ®fanbinaoif!e 8aeratur«@eIf!aB 11. Waj 1825, Mibbec 
af IDnbr. 1. dlo\>hx. 1828, Sonferenceraab 2. ^ax\9 1833, 3)anebrog«manb 
28. Octbr. 1836, dommanbeur af 3)nBt. 28. 3uni 1840, ®torfoT« af 
3)nBr. 26. Sd^aj 1850, Sormanb i SRigéretten 24. SRartØ 1855 (f. gforbteL" 
1855, dlx. 72), oalgt af Jlongftigetd ^piefleret til !D?ebIem af ^Wtonau 
^ietg' 8ftigdret i SeBruar 1857^ entlebiget i maat>t og meb $enflon fom 
^øiefieretd-^dfeøfor 24. OctBt. (fra ^) 1858, famt ubnæbnt til ©e^efme« 
Conferfnceraab (meb flRang « 1. ^I. mx. 13). — * f f 1807 S». 6. 
^reu^felbt (f. \>Qa @U £^oma6 i Seflinbien ff 1784), 3). af Smerglet 
St. og (Flifabet^^ f. 9ffagen8 (bngfie 3). af @tab8^auptmanb 3oa(^tm f^elc^iot 
aff* paa @t« il^omaé). — (39fr. •gunbrupØ IBiogr* (ifterr. om Doctores juris, 
@. 125; „Scrbrel." 1851, mu i, ,53erl. 5:ib.- f* 31., S?r» 1; Sengnicfé 
^3acoB STOagenØ", e. 3). 

Er Eftertryk slridende mod den almindelige Retslære? Særskilt Aftryk af 
Pbilosophiske AfhaDdlinger til Sandbeds, Dyds og Smags Udbredelse. Kbh. 17d8. 

Sodfen (Smil 6oncQb aSBoIbemor), ®øn af 3ufiitéraab, CRibberSarø 

&, S^olbinfpectrur i .^Iflngør (en ®fn af ^rflrnbebiinéBrornber £ard 9. og 

(Sat^rine f. «nuDéb.; f* i JlB^on V ^784, f t *el(!ngi?r ^ 1851), og 

itirftine (Sat^rine (SUfaBet^ f. S^pller (enefie 2). af Q}rrrg^uud^oIbet 

i^/>/i^ iK^.y f. i Sfiepib V i783, t * «tipngft ^ 1843); — f. i Sti§- 161 

Utd)am & 3anuar 1816; bimittetet til Unberfbetet fra Stibt Sat^etralflole 
1834; tog f. ^2L diamm 3lrttum, i Det itefie ^ar 2ben dtamtn, tQ 1(X 
floobt. 1840 t^fclogtj! ^Ititrflatd, famtUge mrD 6(^ar. Laudab.; ofbg^e 14. 
3ttni og 17. Ocrbr. 1847 t)tn ^omtletiffe og Utt^tiftt $Kfoe, ^itt tnrO hcHt, 
trane mel) iiotflbebfie dt^aiaUeit) giorbe en Ubenlanbéteife, og MeD 8(eter i <6i^one 
ogAeograv^t t^eD ten oiDmffabeltge 9tedl|!oI( t ^^eijlnggt i 844, Sotfiant^er fot 
ftmmeefolf 1852. — *V ^832 SuIieSBtll^elmineaX^otetet^eS^mitt 
(f. V 1830), S« af 3ufliidraaD, Siitittx St^rt^tan aBil^elm ®., XoUtM* 
fner i <&(l{inøør (en 6øn af @fi68capitain $^oniaé SBolfffeu @. og (S^ti« 
fitanr QKagboIrne f. itnubfen; f. paa ^fftiftiané\)at>n \^ 1796), og iS^tåfit 
Henriette (E^rif^iane f. (Sul^ab (3). af l^ieutrnant Sffabd £atfen @. og 9lnna 
iBoutfe f. o. etriifer; bøbt paa dtronborg f 1803, * 1823). — (3ofc. 
S^omv« Slanb. (Sftmetm om 8)ibe Sat^btalff* IX. @. 2S). 

indbydeUetikrifier til den offentlige Examen i Belsingtfrs videoskatelige Real- 
skole for 1852-1859, trykte i HelsiogGr. (Beri leverede han, forndett de xiarHgn 
SkalMperreininger, endvidere: Oversigt over Realskolens Historie fra dens Op- 
rindelse ar, lb52; Realcatalog over Skolens Bibliolbek, 1855^ Plan for Helsingdrs 
Miere Realskole, 1856). 

^Sndfrn (Sfrebenf), ®øn af Sforoaltrr 8. ))aa Slpgaarb paa Sangelanb 
og S)ort^e f. dtaare; bobt i Stornfc 26. !Rai 1797; afgif flben fom 
(Solenibf flvrtr ; ubnceont til itammeiraab (meb Slang i 7. Stt. Uh. 2) 29* 
Octbr. 1847. — • 1. ©opl^U Sreberiffe <&ottnt (f. i 3acobé^aon i 
flfloib.OJtonlanb V 1S06, f V* ^^33), S), af .trjfbmanb S^riftlan gre- 
briif ^. (bøbt i (Sgen paa 9(8 ^ 1767, f V 1808a) og Gat^^rine fiouife 
f. Sf^Iaff (^. # m<bael Xti^Ux og S^arie .^ttptne f. £oren$en; bøbt i 
«b^. V 1*^76, ♦ 1804, t 18*»b)» — ♦ 2. 1834 3ngei *rbrotg 
<$lifabft^ Sci^be (f. paa (Sétom V ^8^1) # ^* ^f £ottO'(5ontroIeut 
Snberd .^olfi %. og Sat^r. Slftatie (£lifab. f. $friffet (f. ®. 4). 

godfett (®0tt|iUf 9^cbmanb), ®øn af a^atedalforoalter )7eb £anb« 
<5tatrn« 3ji^uu«, (5<;rtftian grebettf «. (f. ^ 1774, f V ^813) og 
(S^^rifttne SWartr, f. Sifc^er (f. V ^^82, f V i821; anben ®ang 
giot mrb ©folflater a^arteiid i {Raaboab); — f. i .^joben^aon 3. "JlpriT 
1803; bimitterct til Unioetfltetet fia ^orgfrb9b|!oIen paa &t;ripiand(;aon a) @øn af3acob$ount, rertberenbe (SapeUan dl (Sgen paa ^I« V 1^60, 6og« 
nepræfl til <Bøgne i (St^rifiiandfanbd @ti[t fg 176^, til Xt>eb og ^irtenøed f. 
etift 5 1789, t 5 1793. ^'' 

b) ®tot 1. V 1800 mcb @ijtue (5 or tf en, fl«npent i Orenlanb ftngPc @øn af 
?Jr«flcn i Joerflcb, ^ro»ft eeren 9uul (5. og 5lnna f, ©rorfon; f.l775, tl804^ 
f. tøgnitf a „^eb. 9iiclf«i Cortfrn", @. h2). — ®iot 3. | 180« mt^ * • . . 162 

iS2i, tog f. % Qxamen arttttm (H. ilK) oø i htt ncr^e Sat 2t)fn (Stw^ 
mtn; beeltog flDen 1830 i Sonetntngrtne ^tti Ut JtøL Xt^tatné Staé\tttt» 
9% Srcreiariafd'Qomptoh (nat^nltg fom SiolU^ttmt), pø BIco 9eD AøL SRefoL 
6. 3)ecBt» 1834 fordøbtø foc 1 &r anfat fom fPlt^f)lt]pn ^o8 S^eattet^ 
^ooctTftite £)efonemi-3nA»rcttttr, Dr. flRs^ge, ^oilfen ®ttUinø Deb Xøl. SRrfoL 
23. Vptil 1836 ubprafte« »indtil oi^ere*, ^Dotrftrr ^an iføløe .KgL 9tefoL. 
13. Snnt 1837 rr^olDt fa^ Vnfcrttdfe fom Véfifirnt t^ct) SbratrrtØ Oefonomi« 
3nfvfcteur, oø teD Dr. {R^øeø i^tlcbiøelfe uDncronleø til OefonomUdnfpecteur 
tét> b(t jtøl. 3:^ratec ifplør Xøl. SirfoK 9. 3aniiat 1838 (entleDiøft efter 
^nfføninø i 9laatt oø meb ^enflon & 3anuar 1857); BIet> HQiøe Qoptifl 
l>eb bet flote StotiQU SiMioti^cfé Uti(aaninø8|)totocol 1835 (3nfpecteut oel^ 
^iSliot^rfet« Ublaait V ^^^h ^^^^^^B ^ammer.%éfedfo( 2& 3uiii 1840^ 
jtammrnaab (mcb Ølanø i 7. Al* 8^r. 2) 18. @ei?tbr. 1843; tiltraabtt 
i 3ult 1846 meb offentliø UnbetPøttelfe en Ubenlanbétejfe^ for at øjore f!ø 
bcfiettbt meb Son^iiciioncit oø Snbretninøen af UManbctØ betpbeliøAc Ueatie^ 
for Orrncrfl efter ffn ^^jemfomfl at øi^re Serflaø til et npt ^eaterø Op6i^« 
øelfe i JTiøSen^aon (jofr. »JTb^pofl/ 1846, 91%. 167); ubnort^nt ti! dlibber 
af lDonef»roøe 2* Sebntar 1857; trebie Q9ibHot^ef«@ectetair oeb bet flote 
AonøU CBibliot^ef 16. gfeBruar 1859. fi Ab^on 19. Sanuar 1860« uøiot. 
— (3ofr- .g«biel.- 1860, Øh. 16, 20; ,«exl. Sib.- f. «L, «r- 17^ 
,gl^o. *oP.* f. «., mu 18)- 

Docaraeoter og Actstykker til EJåbenkmmi Møfæaningi Hisiorie, Med 7 Ta-^ 
beJler. Kbk. 1855. Cr3)agbL« 1866, SRr. 63; ,,«crl. Jio." |. «., Wr. 69; ,.8«brel.'* 
f. «., <Rr. 73; „aTibCffr. for Jhtg«»cf(en" 1856, @. 106.08, jofr. „glt^o. *o|t- f. fL, 
«r. 246). 

Bidrag til BOnms Hiitori9 i de fOrste HalThandrede Aar. Kbh. 1858. llo. 
CgæbreL" 1858, <«r. 50; „a)ogbL" f. «., iTh. 50^51; „glt^D. ^ofl.- f. «., 9lr. 51). 

3 „^iftortft Sibøflrtft" (Sibrag til ben banffe S^gningøbiftorie af 
9rd^iD«2)ocumenter og anbre JHlber. I. greberildborg 6Iot. gørfte Sfbcling, i IV. 
665*592). 

Sadfett (^ond), f* 28* 3utii 1776 1 ^Øannebefg^ufet unber 9alt^!fe»> 
øaarb, t <)7(rt^eben af Obenfe, af fattige <9uugf(ef)ere: Sa8f3bfen og 
SRaren fRaém udbatter; robebe aQerebe mrgrt tiblig rn ot^erorbentlig 8# 
00 ufaboanlige ^ttlorg til Qftuflf, og bleo, ba SoralbreneØ Xaar iffe tiQobe 
at labe ^am fflge {in Silb^telig^eb paa anben 9l?aabe, iforr \^aa goranflalt« 
ning ttf 9?oberen, ber for fin @tanb oar en ualminDelig $erfonlig^eb, fat i 
S^re boé ®tabØmu{ifanten i Obenfe; lagbe fig/ ^fter enbt i^cetetib, ifaer efter 
tBioIoncel og Orgelfpil, bleo 1801 anfat fom Organi^ oeb @t. pebere Stiift 
i i)?rfioeb, famt fort efter tidige fom SRuffflorrer oeb .^erlufébolmd 6foIe, og 
^ ^r// 1803, utm foregaaenbe %nf øgning, ubnot^nt til aSioIoncedill i bet 163 

fengcHge XaptV, ^ax tit ftn Søb nt anfret og fi^gt ffftnfmctm, fomemmflig 
paa pianoforte og Violoncel« f i Jtb^on 20. 3anuar 1827. — * V> 1802 
6a ra 3)orot^ea «&unbrtu)> (3)« af Sfrabbftmefler og Sebemant) <&an8 
«• og mat datffxint f. 8ie6e; f. i Obcnfe | 1778, f i JTolbing ^ 1859). 

Vianoforteffole. Ifte !3)eel. 1814. 2b<t OpU^ 1819. — 2ben 2)eel. 
1815. (Omorbeibebe Ubgatoer af begge 2)e(e toare nceflen fcerbige ba forfatteren bøbe). 

O ftore <9nbl oi (ote 2)tg etc, ubfat for 3 etcmmer og ubgtoet tit Srng 
to^ Sieformattondfeflen 1817. 

9or pianoforte ^ar ffan coni)>oneret og nbgibet, ncermefl til Snig for ^ngre 
Steoer: ISionbo, IStbagio og28i$alfe. — ^f banO talrige ![!ei(tgbebd<(£om)>o« 
fttioner, fom naften alle b^nbøre tit Verioben forenb 1814, er 3ntet ubgit)et i Xvfilm. 
— (Qfter SD^ebbelelfe). 

*eadfeti (^and Sl^rifKon 9titi4), Sibfianførttø ®on; f. i 9Iefioeb 
6. 5uU 1803; tog faooel Iffr^fom 2Den tramcn meb BcbPf tt^^araftrcr; 
befforfiigebe f!g, foruben meb 5l^eoIogi, ifdr meb lingoifitffe ®tubict; oat 
1827-1830 Scrrer i be øoer^e itiadfe^ af o. aBeDeud 3nf)itut; 'flDiunct i 
Søborg 9* Vug. 1831; f)avt>t i fim 3lac forbecebet flg til p^ilologif! (Sm« 
bebéeramen, ba ^an i'Upril 1840, eftet Vnmobning, iiibtraabte I ^efl^telfen 
fer Obfufe Øiealffole, ^vid 3nfpecteur og a^eDfot^anbet ^an oar til 3uli 
1835, og bernsfi (Snebefiprer inbtil bend O^boroelfe meb Ubgongen of 9laxe 
1855 ; antoged fra 1. Sanuar 1856 til ^imelarer i be npere @prog (^pbf!, 
^anfl og (Sngeif!) i {Realflaéferne beb Obenfe (Sat^ebralffole (inbtil @Iut« 
oingen af October f. '21.)i bleo fltector oeb QSeile Vmtd ^pjere 9fteaIf!oIe i 
Aolbing 1856; fU 3:{tel fom f|3rofedfor (meb »ang i 5. Al. mx. 8) 27* 
6eptbt. 1858. — * f 1830 'flnna ^aria ®reoe (S. af @frabbet< 
me^et Siteter ®* og Slnna 9^aria f* «&unberiU); bøbt i Obenfe f 1802). 

JDpgaoer til munbtlig og ffriftlig dnb^oelfe af ben franfte ®rammatitø 
Clementer. g#rfte Stffnit. Dbenfe, 1844. 2bet uforanbrebe Oplag. ib. 1849. 
3bie uforanbrebe Oplag. ib. 1854. 4be OpL ib. 1857. — Snbet Sffnit ib. 1845. 
2bet forbebrebe Opl. iU (trvtt i åhi),) 1853. 

granft l^ftfebog for 8eg)^nbere. Obenfe, 1845. 2bet forbebrebe Oplag. ib. 
(injft i »bO 1«53. 

granf! Jcefebog for ©folerne« tatere ^taéfer. Obenfe, 1847. — granft 
Sfffebog i to paroHele Sfbelinger, for bolerne« laoere ^laøfer. Slnbet omarbeibebe og 
neget forøgebe Oplag. ibid. (trpft i m-) 1858. („8erl. lib.« 1858, %c. 194). 

Opgaoertilfran|!e@tile,1amlebeogbearbetbebe. gorfle ©amling. Obenfe, 1850. 

granff (E^tcmporatlceøning for ©folerne« b^iere j^laøfer, famlet og bearbeibet 
Obenfe, 1851. 

Xpbfl (Slementarbog. Obenfe, 1853. — Ubt>alg af ben tobffe (Bxam* 
»attf« gormlcere. til prafttft dnbotelfe i (Slementarflaøfen. ((St ZiUct^ til ^ox* 
latteren« t^bffe Qlementorb«^;. Obeafe 185i. 

\1* 164 

Fransk Chresiomathiå for Skolernes bOiere Klasser. FUnte DeeL For de 
hdiere Mellemklasser. Odense, 1854. („*S>agf>V' 1854, 9hr. 204; jofr. 9h:. 213, 
af ?a«fen, Sfh. 232, af SJeccnf enten, og i«r. 249, af ?a«fen). 

Sl^bft^cefebogito ^araUel'^rfuS, for 9J{eIIemna«f er. Obenf e (trpft t Stbf).), 1856. 

Opgaver til tt^bfte ©tite i tre ))arane(e Sffnit, for ©folerne« ^øiere ^aøfer. 
Obenfe (trpft i ^^i.) 1857. („SBert. Jib." 1857, iRr. 220). 

SBcretning om Sette 9mt« ^øiere S^ealffole i ^olbtng for @!o(eaaret 
185657, 57*58, 58*59, 59 60. 3nbbt>belfe«ffrifter. «oIbhig, 1857-60. (f. 
„IDaøbl." 1858, «Rr. 163; „gcebrcl." f. 21., 9^r. 166). 

Xt^bffScefeboøito paraHele Slfbeltnger, for @to(eme9 labere iMaøfer. Obenfe, 
1860. (^^SDagbl- 1860, <«r. 151). 

SD'^ebubgitser af: 3bte og 4be beretning om Obenfe Steatffote. Obenfe 
1848 og 1852. 

3 „2)en ©erlingffe Sibenbe" (»nmclbelfe af lUe O^tag af (J. ®. ©. ga- 
ber« „SWoralf!4ripcIig ^cefebog", 1845, iRr, 119j anonymt). 

3 „gven« @tift«*a:ibenbe" (Siogle ©emccrfninger cm Clementamnbertoii«* 
ntngen i Obenfe 9ecaIffoIe, SWart« 1852, i »arg. 1852, i«r. 62). 

3 y^FædrelandeV* (Et Par Oplysoingir om Odense Realskole, i Anledning af 
C. Funchs Brocbare om den videnskabelige Realskole i Aarbas, 1852, Nr. 104> 
— (3:ilbcel« efter 2luiogr.). 

»Sadfen (Sultud aSiQiam ®toxQ), f. i 8iifetøb 10. Oct. 1817; 
inbfom i IBorgerbpbffoIen paa S^riflianø^aon I ^2Iuguf} 1831; tog 1837 
(Sramen 9lrtium (Laud.), 1839 2ben diamtn (H. ill.) og 9. Wai 1844 
t^eoIogi|! 9(ttef}at^ (B. ill.); aflagbr 5. gebr. 1847 ben ^omiletifle og fate« 
d^etiffe ^xøt)t, ^iin meb @^ar. H. ill. I"* gradus, benne meb H. ilL; 9ac 
i ^enbeb 2^ ^ai (1844*47) <&uu81(rret (o« Licent. tbeol. 3. U^. 9Io(^ t 
Lønborg, bemafl i 2 ^at (1847-49) SnHiiuibrfl^rer i Jtolbing, og flbm 
<&uudlærer i Stenbiup @ogn i Sønberj^aanb; fif 20. @eptbt. 1851 ^liao- 
belfe til at otbtneteø fem $af}or vicarius for @tab)) og S^abum i 9Rtbe 
@tift unber @ogne|)iarf}en Sc^ølerø gtafortelfe paa SRigØbagen i Sti^r>n 
1861—52—63—64; bar ^Itlpepxafi i iVnborg og (Sgoab ^oø 9)roofl 3. 
æ. ^(oc^ unber benne« @l^gbom«fotfaIb fra Wloi til @eptbr. 1854; Heb 
perfonel (SapeØan for Xf)ifitt> og ^ilfleb i Aalborg @t. 23. 'Kug. 1854 (tU 
S)ecbr. 1855); bar fra 1. ®eptbr. 1856 til SO?oj 1857 meb ^i|!ovpen« 
Sonfiitution anfat fom Jbl^lptpxaft ^o« $raften Q9ruun til S)ober og lUeng 
i ^ai^uu« @t. unber en af ^am foretagen ®unb^eb«reife; befli^rebc meb 
^iffop^en« Gonflitution ligelebe« (Smbebet for* Sognepraflen i J^jeiteminbe, 
$roDfl 3. 93. ^loc^, unber ^and IDeeltagelfe i SRigdOagen iSfteraaret 1857; 
flben 9pril 1858 •()ielpeprafl f)oé $raf}eu ^iait^t paa Spø; perfontl dapd' 
Ian fammefiebø 19. Wlaxié 1859* 

3 ,,(S^rifteligt golteblab, ubg. af 3. ^. ^loc^'' (®uflat) m^lp^, I. fftc. 2; 
ifnffganue, /. 2L, f^. 4; ©iffop Slembert o(^ ^tbmu^enu, (. «., ^u 5; SKortea 165 

ftit^cr, f. «., Wr. 7; ®iib« Dtb og »ore Orb, fflb,; i?onø«I|teb eg ©etteren, f. fL, 
Str. 8; Om 9Kt«{lonen paa evb^abdøerne, f. 9L, 9hr. 10, 11, 12; $onI ®er^arb, f. 
9^ 9h:. 14; Cn bonff (£6riflen»Ct>inbe« fdige ^enfart i 9{Mb«menfo, f. 9L, 9hr. 86). 

3)igte, fprebte i „tb^« iWorflcnblab" 1839, „©alonen" (III. a 1841), «brc«fe- 
ftotfen (1844, 5Rr. 150), „l^annemrfe" (X. ghr. 160; XII. ^. 81; XIII. 9^.10, 37, 
104; XIV. 9?r. 14), ^C^riffeligt gotrebtflb" (h 9h:. 24, 29, 37, 47; II. <«r. 4, 22), 
i ,,C^nfh(tø eomler« (XII. e. 180^), og i ^2)<mf! JKtfcHbenbe" (1860, @)). 
1-2). 

^Sadfeti (9ltfM), Søn af Cancetliraab SorrntS i., førft Sotpagtrr. 
f{ben (1773) (Sier af itongdbol (f fflbø f 1804 i {it 77. «., f. (SDrupØ 
^SJ^fteptttp*, 6. 68-69); — f. I gebtuot 1757 paa ©flfø; Stubent fra 
SRof «!i(be efole 1779; tog t^roIogt|! 9ltteflatd 10. ^Ipitl 1782 (H. ill.); 
BleD C^jer af Jtongøbol 13. Sebruar 1794, og folgtr fantme meb (SobØ 
6* Octbr* 1812 (f. (Sflrup'8 „$9geflrup\ 6. 6&69); berrfter (Baarbeier 
paa ^friortefpring, f fffb. 11* ^ai 1826.— • greberiffe aSiim^ (f beb 
^jortefpring ^ 1832). 

»Sodfeti (9lte(d (Si^iift. SlQiorg), dbfle ®øn af Søm« Saøfen 
9^^Borg (en €øn af 8foIeIarer og Jtirfefanger iR^borg i ^raneQcer paa 
Sangrlanb og $(fjeffn af Snfprcteur Saflfen orb SIrancfiar ®(ot} f* paa 
iangelanb ^ ^"^3^' Sulbmægtfg beb Obenff Stiftdcomptoir 1809, Peb ^al« 
borg Sdftécomptoir 1814^ 2ben Slaabmanb og ©tiftørcbifor i Aalborg ^ 
1820, t fP^«v [• 2lflIborg ©tift« 5lbr* 9lb. 1821, mu 146; 8rngni(fØ 
i^Oap 9l?abfen fDraém", 6. 4) og S. *&. f. ^raém (f. i Jti^rup 9)rafie« 
gaarb V l*^«^* * ^ 5^«J^o^f9 ¥ ^812, f V 1826 a). ». af (5b. «. $• 
og 9nne Jtirfl. f. miiUti); — U 15. 9(pril 1812; tog (Framen 31rtium og 
ben pMlofopi^i|!e (Vranten meb S^arafteren H. ilL; confl« Scerer beb Star« 
(ttuø 8teaI|!oIe 17. @eptbr. 1839, '^Iblunct 10. S)ecbr. 1810; gif peb benne 
6foIr« (Reblffggelfe (V 1853) i lige (Sgenffab ober til (Sat^ebralflolen f^b« 
25. Sug. 1853 (meb ^eflaQing f 1855); oprettebe i Sorbinbelfe meb Sb- 
junct a)?und^ en Sorberebelfeéffole i 9(ar^uu8 (fra | 1854); Meb Sbjunct 
beb ffioedfilbe Sat^ebralffole (oeb IBpite meb H. QtiiUt)) 17. S^ob(r. 1856 
(fw ^V U ^- a^ tfflne), t i 8floeéfiIbe 26. 9lpril 1857. — * SW. SWeier 
(3). af il^ee^anbler 3aco6 SU?, og Steberiffe ^etbinanbine f. Ogitoie; f. i 
«b^. Y 1816). — (3ofr. ^unbrup'Ø ©fole-ttalenber 1845, @. 69*70; 
3nbbbbelfeé{lrift til be off. dxamina i Sar^uuS Qat^ebralflole 1857, @foIe« 
(Sftenetninger, ®. 18a9; 3nbbbt)e(feéf!r. til be of. (Sramina i fRoedfilbe 
Qat^ebralffole 1857, @fole-(Efterretn., @. 5). 

Fortegtielse over Aarhuus Cathedralskoles aotbropologiske og zoologiske Sam- 
liog, samt over Aarboas Cathedralskoles Bibllothek. FOrste Afdeliog. Mathema- 

a) Oii»t 2. meb do^oji ?e/er ^taati, Stiøhmanh i Solborg; \. ^ 11%. 166 

tiske og Dalorfidénskabelige Skrifter (i T}In<l^7<l«l>«S9krift lil de offenU. Examim i 
Aarboas Calhedralskole** 1855). — Forteffnebø ofer Aarbooa CaUiedralskoks Bi- 
bliolhek. Andeo Afdelliig. Geograpbiske og bialoriake Skrifter (i y^Indbydelsesskr* 
o. 8. V." 1856). 

^Sadfeti C9lteto 9tebet0/ ®^n af ot^mftaaenbe gontofffcndcoimniéfalc 
mtlB &; — f. paa JtongØbal 10. 3uU 1798; ht^ø^tt bcit lon^e ©tole i 
€laøelfe, ^øotfra ^an bimtttetebed 181^ men ub^olbt ifU Qtxamtn ^TitAum. 
t fom ©foleteret og JtWefanger i røeelBi? 7. fWott« 18o4u — * 1828. 

*8odfeit (^ttn Sot.)/ ©itfionførted Srober; f. v(^a Jtongdbal 90. 
Sle^ht. 1795; tog 1815 banff inriMf! dxamtn (»ei ttbeqt^em', »Sri*); bleo 
beteftft ®aatbeier i .^erfleboefleT, Jtjøfienfiaond 9(int, fiben ^oIb«9éf!f!ent i 
«tø6en^aon. — • I 6fiel(ftft V 1825 røatfe æilfabei^ <8<iv (f. i 
Gfjelffft f 1800X S. af JTifbrnanb 9^ab8 (S^riftmfen 18. (en ®fn af ^^an- 
bfUmanb S^rtflen 03. og Sffaria (Slifab. tB.; f. i ertrlffør H ^766, t ff^t)6. 
f 1841) og ^nna AltfHne f. *aar«é (• i ©ftelffør y 1795, t ff»W V 
1852, i flt 76. «.). 

•godfett (^eb* Sitr.) tog 24 Octbr. 1793 tbeologi|I ^tftM (n. c.) 
og aflagbe 12. a^artd 1796 ben (omileltfle $røoe (Laud.), f i SocHlb« 
flrup 1. Tial 1849. 

^Sodfett (9tadmnd), <r!bfle Søn af 3øtg. ^leranbet & (enSøn afWer« 
anbft ?., 3)egn i Ørre og .Oobéager, og Sngeborg D^irlébattrr; f. i Ørre ^ 1713, 
6tnbrnt fra 8l{8e (Sfole 1738, t^eol. (Sanb* f ^ 1742, Sogiieprorfl i ^eUø 
og gSelprup y 1753, f V ^'^83, joft. J^^otuv« *3Ianb. (5fterr. om «ibe datpt- 
btali!. VIII. 48-49; »cngnW'Ø ^&am. ?aØfen\ S. 3 fg.) og W. 3^ ©• 
f. SCteboe; f. 1731, • 1 Ml^. 1754, t ^ *aberélet) 1794, naftælbfle ©. 
af Øiadm. 98. og ^and 2ben ^ufliu (Sat^r. Warie f. Sfdberg (rart Jtier« 
fleinf); — abfoloerebe ben t^eol. (Fmbebéeramen 30. Dctbt. 1781; ^rcrfl 
iOoetnbnip 4. 9IpriI 1788. — • !• V ^^88 SL i. fiWelbpe (f. 1763, 
t i Coetnbtup y 1789, ID. af $o^mr^et i Obenfe Ultif S^tiflian SR. og 
©Itgitte f.J^orfen). • 2. «. a).'&oImet (f. V 1765, f * Ooetnbrup f 
1600, S), af .^oøpitaléforflanbet i Obenfe .^enr. (Ebtipian 4. og (Sbrifiione 
»oolfe ^anfen (ener SBi^mann). • 3. SK. (E. Sauitup (f. V ^^80, f ^ 
«(^aotflet) $rarPegaarb f Sl^en f ^ 1850). 3). af ©ogneproefi 3o^an dbtiftion 
8. I Sbrflrup (f. I ^npeb |4 1737, f A' 1803) og Salome f. 6a«f (3). 
af ben i Sormd Ser. II. 315 anfi^te' Q^tt^op^ 6., Qltti^ibiaconn« i 
«&aberØleo, og S^atia (Slifab. f. Beife; f. i ^aberølro f 1754, « f 1773, 
i- } 1828). — (3oft. eengntcTØ .Samilien l^éfen" 1849, ®. 3-6; ®am^ 
ittfé^^aaémué ittxebot', 6. 1-2). 167 

SaSfnt (8t . • • ft. * « •). 

eidcb^ugøeren« 2)attrr rHer brn gamle iHrfe t $orfeti9. Sortceinnø grun' 
M IKM €t bonft eagiL 1^2. S)e((. Stbh. 1852. 111 og 104 e. 12»*. 

*8otti (^orbmaif Otto Sottt.)/ ®* 116; abfolombe ben t^eolo« 
gi^e (fmbetideromen 12. 3ait. 1830, og aflagde ligetebeé ben ^omiletiflf 
^t$9t 21 9{obbT. 1832 faabelfom ben fatec^etiffe meb (S^arafteren Laud. 
<i quidem egregie; bar fom Sanbibor fReligconélarec i flere of ^obebflabend 
fifne ^libatffoler; bleb ®ognepr(rtl i Øibdltnge 31* Octbr. 1834, i $ca(e« 
trofleborg og ftraru^ 25. 3anuar 1845; 9tibber af S)anebroge 6. Oct6r* 
1854; $t{Icp ober 93i6org @tift 7. 92obbr. f. 91.; benaabet meb 3)anr' 
brogdmcettDened «&(eberdtegn 6. October 1856. — * f Srørup @« 6. <&. 3« 
Soft r up (f. I DDenfe V 1807, f I *flagenip OJrorPegaarb ff 1854, 
IDfr. „3:aler t)tti ^enbeø 3ort)ef(erD ben 5te IDecembet 1854. 'Hitxt^U for^Ben« 
Tier*. Sthb. 32 ®.8.), 2). of ^, % $oflnH) flofr. 111.391.92) og M« 
Uben *uPru SKagbalene (Jai^jr. f. 3:rojeI. — (3bfr. Sengnitf« „Sam. 
iaub", @. 1, og „*an« ©eibflin*, ©. 2; Sr. ©arfob« jJortalL-af S(rbr. 
^ifl« 2. Ubg. 6, 877. — $ortrait, lil^ogr. af (L goriUng efter 9^o« 
tograp^i af 3(eger i iBtborg). 

2)en ((riftetige Daab« ^etftgnelfe. 1842. („Zf^tcU^ilSt Stb^fTrift'' VIL 
187.88). 

@ørgeproebiten o^tx ^ong (S^riftian ben Ottenbe. Obenfe, 1848. 

^rcebiten t)eb i93i6e]fe(f!abet« Tliht i @orø £irfe, @ønbog fiften, ben lObe 
9uli 1853. Ubgbet af @orø ©ibellelffab. tbt., 1&)3. („Ugeffr. f. b. e».i?irfe'' IL 

S'^tnefibfteOrb til 8rabetrolIeboTg og Jtrarup iZRentgl^eber. Xxe ^{^rcebitener, 
^Ibne i eiutntngen af Håret 1864. Obenfe, 1855. (»Ugeftrift f. b. et>. iKrte" 
V. 400). 

Xt( $. Sirtebal t Hnlebning af (fan«@frift: „^ambtttig^eb og Ketfcerbig^eb^ 
t)benfe (trott i Stm ISbl. (^Ugeftr. f. b. eo. ^irfe" IX. 25; ,,5). Ittrfetib.'' 1867, 
ep. 79'84, af ®. «u|(f; ep. 95400, af 31. gleif*er; @p. 100*103, af (J. aW. 
4rr ag balle; „St ©jenfoar lU ©iffop ^au6^ af 33. ©ir f eb al. Dbenfe, 1857). 

Circulaire (o: ©prtebret?) til »iborg €tift« (Sfifllig^eb 1855. — (Sircutaire, 
tot SJiborg 1. 3annar 1858. 2 @. 4to. — (Sirculaire, bat. ©iborg ©ifpegaarb, 
ben 1. Sannar 1859. 2 npaginerebe 9labe. 4to. (ogfat t „(Soang. Ugeftrift'' 2. 9t. 
1859, L 273*80). — Sirculaire, bat. !^iborg IBifpegaarb iSanuor 1860. 2 upagi« 
nerebe eiter. 4ip. (og i «!D. ^rfetib." 1860, ep. 163^67). 

8or en goranbring foregaae meb (konfirmationen? dt Orb til Ooer« 
oeielfe if«r for ^rafter i golfetirfen. ^bb., 1860. („gipo. ¥ofl." 1860, iRr. 
^; „Coangel. Ugeftr." 2. ». III. 286 97; „l^iagbl." 1860, S«r. 155; g. ?. ©. 3eu- 
1^: „(Snbnn et Orb om (Sonfirmattonen.'' jtbb. 1860). 

3 genger« og $3icfebald "S^ibnedbprb fra ^errend ^un«" ($oorfor toenfe 
iHenneffene \m 9tbet paa (Snben cg paa 2)ommen?; paa anben @onbag t Sbt>ent, i 
I. 15>27; 2)crfom W trce, at &ut> (ar opreifl Ctrifliim fra be S>ibt« ^4 touBAit 168 

t9i Og troe, at (an (ar opreifl o9 tiQtgemcb (am; paa gørfle ^ffebag^ fflb«. @^ 
SSd'iOe). 

3 2)afn{ter'9 ©omlms af ,,$rcebttrner oter Stangelterne« (^t>or((be« bf 
lotntnc til ret at Befjenbe, at S^rifiu« er ®ubd @øn; t>oa attenbe @ønb. efter Xrint« 
tattø, i 11. 170^183; ®ub« gott i 2:rce(boni; ))aa tre og tptenbe @ønb. efter ^nit.^. 
fflb«. e. 2»247). 

3 3)aTnfter'« 6am(rag of ^?r«bt!ener ober SptftTerne" (2)en foT«fcef!ebt 
J^onge; ^aa ^angfrebog, i 2. Gamling, 0. 59*71; ®ub er trofap, fom iffe f!al tabe 
(Sber frified ober (Sberd S^^^mue; paa ntenbe @ønbag efter 2:nntt., i 3. Øatnttng^ 
@. 197'211; Sort ((ripne eaqfunb; paa fpttenbe 6ønb. efter Xrinit., ffib«. @. 
212.228). 

3 *.5)anff ifirfetibenbe" (2)et fbenffe ?r«|lecoin>ent« SWøbe. i VIII. Bp^ 
833^48, (eri M. a.: Saub*« «2:(efe« om 2:roe«betienbe(fen og JTirfen", ©p. 834-36, 
famt (an« gorfbar for bi«fe, @p. 84044, jt>fr. @p. 836.38, af Sirfebaf, o. ff.). 

3 Selmers ,^Nekro!oguke Samlinger^ (Hieronymus Laab, Sogneprcst til Frd-> 
nip I Fjcn, i If. 1849, @. 34.54). 

3 ©amltngen af ^2 al er »eb @. (£. ^. 3. 2a nb*« 3orbef«rb ben 5te 3)ecbr-. 
1864" {ZaU, @. 24-32). 

3 »Ugeffrtft for ben ebangeliffe iKrfe t 2)anniarf'' (Hnmelbelfe of (5. (5(rt» 
ftiani'Ø „(&n librn 9Robgtft mob 3)?ormonemed folffe ^cerbomme«, i IX. 158-59).. 
— 3 ,,Ct)angeIiff Ugeffrift" (3Webbetelfe om 9Kenigbeb«roob i SBiborg 6ttft, 2. 
». III. 273-79). 

♦8oub (^tftoiilimué), s. 115; albflc ©fn af ®» S. 9» (^ngflr 
@øn af ben i iRl^erup'd S. S« ®* 3.37 anførte (Statdraab og fgl. Sibmcbicu^ 
<&ieron)^mud 9* og 3e(anne 3ufitne f. S^arffenberg ; f. ^ 1735 [iffe- 
1734], føtfi »Tlubitrur oeb @atben, flben loltn i Obenfe, ttlflbfi 9}af(uuØ^ 
fort)aIter I ilb(bn., f fflb«., f. firngnid'« .garn. 8aub*, ©♦ 1»2, og .^an«- 
©eibclin*, ©♦ 1-3) og @. (5. f* Stiéht^t (^* af »&. aHaéniudffii Jt. oft 
delene »Hmbrojla f. ©tintf; f. I Obenfe f 1749, ♦ ipb«* V *768, i i 
Xbh. I 1799); — tog 1789 pbilofop(ljf (gramrn meb Ubmorrfelfe; 6Iet> 
9llumn. paa dlné* SoQegtum 8. 3uni 1791, t(eo[. (Sanb. 27. Ortbr. 1794;. 
aflagbe 10. 3uni og 29* 9^oobr* 1801 ben (omUetijTr og fated;eti{!e $tø9e, 
^tin meb (S^ar. Laudab., benne mrb Laudab. et quidem egregie; ^bjunct 
»eb grue-l^attnffole 1797, Cbrtl(trer fflbé* i Wloxal, SRrltgicn og '21nt(ropo#r 
logi 28. 5tpr« 1799 (meb SBeflaUing y^ 1801); 5Prafl i grcrnp 27. O^cbbr. 
1801. t fftb«. 20. ^ugufl 1848. —♦ iSthf). i. g. 3ini (f paa 6[ube# 
goatb t)eb EfJbborg * 1859, I flt 80. «ar), 3). af *. £)• «♦ 3inrf (f» IIL 
643) og @ufanne (SIffab. f. 93ontft. — (^leftolog, of ^. O. «. Saub, 
iSelmei« .IWffroI. Soml." II. 1819, ®. 3464; {ofr. *• eteffrn«: .©a* 
id^ erlebte", II. 172-73; X. 428; 3* 3J. 9Hi?n(let« .SWebbelelfer om mit 
JdfPiitt^ e. 29, 30, 39, 63.64, 90-91; Sengnicf« .garn* 8aub», @. 1-2^ 
4fg ^^né eeibdin\ &. 1«2)* 109 

♦gtttti (ffiinielin fftth.), ®. 116; «ogtTj?fffr 22. 3un 1835, ©or- 
|«rQ)f«ffntant I gjJjfføSIng paa gfolfler 1844. f fflb«. 10. 9lpril 1843. 
— ♦ 8. «tTftine (d^tipinr) %. ®. $^omfen (f. V i807), D. af 3. 
S. (f. III. 338-39) 00 ^anø Ifle <&ufiru IDorotl^ra {Rebecca SecKia f. <&e« 
>«t. — (3»ft. .i'oa.-galftft« ®tifr«.$(b/ 1846, dhc. 43; »engnfdP« ^gam. 
ftml.* €• 1, og .^an« ©eiUelin*, 6. 2). 

grobe grebegob. 1834. (^eraf rfcr et gragment: ^(Jri! og 3^oITer^ unber 
Itefc **• b, tibltgere optaget i Oti\tn^\^it9 ,,^roinet^eii«« IV. 77*88). 

Stfebog for 8oIlanb og gotfter. Ubgbet af ®. 2avih. 9h^!iøBing, 1837. 

S^ebactenr og Ubgiber af: So(Iaiib«»gaIfter9 @ttftd«2:ibenbe, inbtil 
la «t>r. 1845 (92r. 42). S»t?tji5btng. 4to. (^an« Cnfe fi! 7. SKaj 1845 og 30. 
Cctbr. 1846 SetoiHiiiger ti( at brh>e ^oatcvfTcriet og til at ubgtoe benne !£ibenbc, famt 
la 3anuar 1857 !6eotatng tit i gorentng meb 3. (£. ^ørgenfen at fortfcctte bettc 
Bøgtn^fferi, og UbgioeI[en af @ttft«tibenben, f. %xU 3. (J. Sørgenfen, @uj>pl. I. 
993. Sng. 9{et«fager i 9(n(ebning af sirttner i bette Sdlah, jofr. „Sth^poft.'' 1846,. 
»t. 124; ^«erL Xib." f. «., 3er. 124, 298; 1847, Sir. 64). 

*Sonr6rtg (^aud ^atttng), @fn af fiaur. 8« (en 6øn af QScrber^ 

$cber DIefen og !Raten fiaurtbdbatter; f. i Saurberg i ^ar^uuø ®tift f 

1746, t fl- i817) og (Slien Sat^r. f. «6otttng (f. i Hatting f [bøbt 

V] 1749, ♦ 1779, t i ©otnbborg V 1804a); — f. (b^bt f) 1782 

(iffe 1781); tog 1799 (Vranten artium faat>eIfom 2ben (^ramen meb Qf^ax. 

Land., eg 10. 9ffaj 1803 t^eologi|i %teflatd; aflagbe 6. 3uU 1806 og 2. 

Sos. 1807 ben fate^etiffe og ^omiletifle fUrøbe, i)iin meb S^ar. Laud. et 

qvidem egregie, benne meb Laud«; ^lumn. paa SDalfenborfd (Sotleg. 13. 

IprH 1806; oar i en atcrtfe af flere ^ar l^cerer t)eb Jtj^6en^aDnd Sorger« 

^tfttU, fiben 1. SRa{ 1810 <&uudlærer ^od ®reb ©eb^arbS^oItfepaa 

•lonu); 55rapfl i .perenfJeb 26. gebruar 1817. f fP^«* — * i *ebenPet^ 

{ 1819 9?. €. $eterfen (X). af (Sdcabrond^irurg S^fiian greb. 9). og 

«ne Cat^ar. J^irfline f. ®mlt^; bøbt i *orfen§ | 1794). — (3ofr. Si9n 

.»ttterialier-, @p. 776). 

♦gourbrrg (^rber), f. 17gebr. 1783 (iffe 1782); ©tubent (H.ill.); 
inbeifoflebe {!g i Octbr. 1799 ben p^ilofopbiffe $røoe (H. ill.), i Octbr. •) 3Jatter af ^an« ^enril Hatting, nfffl«Ibj!e €øn af ?rcef!en i iJarife, Mag. 
^enrif 3ørgenfen ^. og ©ufanne i^jelbébatter ^åft^ttt; f. i ^arife [iffe i ©atting] 
\l 1699, eognn>r«fl i Hatting V 1732, t tpb«. V 1763, jt)fr. iRi^enM)« ?. 2. 
6. 227; <»je«ftng« SttbcD. II. 2. ©.218) og ^an« 2ben ©upru, »nnife Ca- 
t»rine f. ©teenftrup (f. i Xonilb V 1718), 2). af ?}rot)p Mag. 3acob ^tU 
fra ©. t iorrilb (en ©øn af fiot>\t 9iiel« ?ucafen ©t. i £)«Iø« og (Jat&rine 
»ieiab.; f. V 1688, t V 1760, * «nna (JatWne f. ©rorfon, be^r. 'i 
1788; 50 tL> 170 

1800 ben p^noIogifTe (Laud.), og Si.Dctht. 1804 teolog. CiÉbebtoamni; 
ii^ag^e 27* ©eptbr. 1808 Begge be ptafttffe Srfoec met) (E^ar. Laud.; imt 
i fine Sanbibataar ^tbatlcrier paa forfFirOige Slebet i Spett, Saalaitb o§ 
S^flaitbj J^ated;et i efant)er6org 17. 3uU 1816, $r(rfl i fnpfjøMng 21. 
lapt. 1830, $roufl 4. 3uni 1834, $r(efl i JTjøge 6. 9)^artd 1833, f fflM. 
2. 3uni 1856. — * 1817 S. C^. ^ fir et (bøSt i Soetibbotg y 1787), 
albfte 2). af 3o^ann 92icoIaud 9^., l&^rictdt^irutg i ®t)enbborg (f. i Wetffeiu 
baufen < <&annoret f 1742a), f i @t)enbbotg V ^^24, joft. eelmetø »S>cii 
Danffe S(egefianb', 2. Ubg. @« 40, Sengnicfd »Sam. iBtebéborff' , @. 2), 
og <&elene ($ene) 3o^anne f. iBtebdbotff (2). af $t(rflen 5£^onia« SRortenfen 
æ* i Q3e{ietf!ietninge og Gat^t. ®roub f* fSamto; f. i OQetup ^ 1755^ 
♦ i æefletffietninge V 1786, f * Sbenbborg |f 1800). — (5»ft. Ølf« 
^STOareriaHet", ®p. 776). 

3 „iKaanebffrtft og 9ie<>ertorium for aimuf^^folelarcre*' (pp* 
l^øntnger og lØenKrrfntnger tt( ©taftet meb Oberftrift ,,@(oIet>cefenet i ^øge^. Sf et 
«reo til Ubgtoeren, i VIII. 89.9% jofr. ©.132.44; „«erl. 2ib." 1847, 9h. 99, 102). 

Sautent ($aro(b Stntott), &$n af 4of«3)anbfemer)et ^iette 3eatt 
1?.(tl831). cgSroatieMofeSonnor (f /^ 1842, 71 »21. gU; begge af be» 
tomerff-far^olffe iRcUgiondbef jrnbe(fe) ; -- f. i S(løbtn^avn 18. 'ilugufl 1809; bi« 
niitteret fra iBotgerbt^bffoIen paa Sbrifltand^atm 1826; tog f. % Qtxamm ^rriun, 
i bet norfie 9ar 2ben (Vranten, og 23. »prtl 1833 t^rologif! ^Ktteflat«, fomtlige 
ttieb e^at. Land.; aflagbe 7. Octbr« og 20. 9}oobr« 1836 ben ^omifeHfle 
og fatrc^etiffe $Tøoe meb bebfle S^arafteer ; bleo Slumnud paa 6ot<^8 Sol« 
iegium i Qlprif 1834; @ogne))r(rfi i ©iedfing og 9)ørdger i 9latbutt8 6t 
17. Juni 1837, t (Borup, f. St., 8. iKart« 1847. f fft^«- 18- Sloobt. 
1859. — ♦ 1838 «anne SWarte Sel? (f. I Stbf^m V *803), ». tf 
©frorbbermrfler <&and @^rif!ian Sbrtflefen 9. (f V ^^0) ^9 ^^^<« ^^ 
ftine f. ©a^Ier (f V 1825). — (3ofr. ,T^an|l Jtirfetib.- 1860, 6p- 
275-88). 

iU^orten Sutber« Ublceggdfe af ben 68be $falme angaaenbe ^aoffcbag, 
himmelfarten og $intfen, ooerfat Ubgibet af foreningen til (i^riftelige Opbi^elfc«« 
ftrifier« Ubbrebelfe i golfet. m- 1853. 80 ®. 16o. 

3 gcnger« og ©irfebal« ,,S3ibne«bprb fra ^erren« ^uu«^ (perten ^t 
®imon ipeber« (Bfib; paa .5te ®onb. eft. Xrinitati«, i II. 75'84). 

3 «'5)«nrf Æirfetibenbe" (Cm et ^irfemobe i Slarf^uu« b. 3bie 3un 1851. t 
YI. 499-500; Om ^rtem^bet i Sar^uu« b. 15be og 16be 3uH 1852, VII. 609'15; 
Om 9Robet i 9(atbuu« ben 7be 3uli 1853 til gorftanbling af tirfelige (^jenPanbe, VIIL 
513*23, beri af b^m felo:. (Sr ber garc for, at itatboltcidmen oil faae gremgong i 
2)anmarf? $t>or(ebrd ruffer en troenbe ^ut^eraner pg bebfl mob ben? @p. 516*22; 
Om iD^obet i^larbuu« 6te 3uli 1854 til f^or^anbling af tirfelige ®ienftanbe, IX. 569« ^) Sføfge S>oahé*3itU^tn; efter en anben Hngibelfe f!al ban bcerc føbt V 1740, b»tf' 
fft cgfaa pa^fn bebre meb ben ^tnbft^ttnui^ , al ^ccn (om (Koaipiigiikbttitg 
teertog i magrt t>th «o«bad^. 171 

, |erl Cif (am: Sr bcc gare for, at J^at^foUcidmen til faae Srcmøang i 2)aiiniar{?, 
^ 570.73. og SWcbbeWfc, @p. 578.82; (5r (Stripenbom gorbring, bafentlig Rorbring? 
ccbtag i»eb bet fiiTelifle 9R^e i etedt>tg, 1857, ep. 518—21; 2nHts9 Ubloeggelfe 
gliber «at, f. «^ Øp. 573.78). 

3 ed^DUtt)'« ^5Danf! Ugeff rift" (Ubtog af 3 »rcDc fra faflor £5pergaarb 
I ll^cmh»it, ben norbltgfle Moni paa ©røntanb, mebbecft i VL 9h:. 145'i6, ®. 
4-10; pfr. VIII. 176). 

Sotttent (Sol^an ^rter), ^robrrffit af fR^donfiirte oftGøn af Jtrigd« 
ab (Rofa SOfter Sofepl^ 3:imot6eu« 8*, Siflricrøc^irurg i 9}efloeb 
Ilt I Watfeiae V ^797, f i S^lfflpeb V 1839, f. ©fimcr« ^^en Danffc 
igeftanD' 2. Ubg. €. 33), og Sotine (Slifabet^ f. So^c (3). af 9og« 
Ibct So^onn Sraugotr 8. og 3ba frøaria f. )!emoig; f. i A6^. } 1797, 
igi9); _ f, { jtifSm^aon 1820; bimitreret fto ben («Tbe Sfole i mu 
M^ot% 1840; tog f. %. (Sjrameii Strtium (H. III.) og i bet føfgenbe 9at 
le« janten (Laud.); fluberebe Scrgebibenjfa^en, beføgte fornemmelig Sre« 
iM«4e9pitaI, og tog Sorberebelfed (bamen i Cfteraoret 1844; banbt Uni« 
iflfrtei6 (Baibmeboifle 1846 fot en *21f^anbting til Sefoarelfe af brt Såret 
iiieini ubfAtte mfb<cinffe ^^riidfpørgdmaal: »^bilfe fforffiellig^ebec 
mhtj/^ bet nienneffeligf SegemeS $e tin au m 'efter bet forfQedige itjøn og 
Ibci^- (loft. €elmer« 5lorbog f. 1846, ®. 126; .1B16T. f* g(rget* XLV. 
IL 9L «b. 15.] (S. 233'34); ubn<rrnt ti( SluSiniié paa CHerd' SoUegium 
LgMt. 1846; abfoloerebe iSotaatet 1848 Sarge«(l^nimen (H. ill. l"i gr.); 
n mnibbellart beteftet con^itueret fom Unbedctge beb Ifle fRefetoe-Scrger« 
iqrir ^ beeltog meb bette i JtrigenØ førfie gelttog. f ^ ^fø^en^aon 6. 
)nht. 1850, uglbt. — (3oft. .©ibl. fot 8<rget\ 3. 81. VllL 439). 

©ommerferien etler be fonjilbrebe ©folebrenge. ?t^fl(pt! i to 51ctcr af 3. ?• ?. 
mngetct fer $riDatt(eatre, eg til at opføre« af Øfoirbifciple , meb en (Sftertate rit 
Itftna unge Safere, angaaenbe <Bi^tttt9 Opførclfe. iKeb 4 Stt^egrap^ier. Stbk., 1848. 
Be. 120. 2. OpL ib. 1849. 3. Op(. 

S in« t i gel ten. Ubbrag af en Soege« !2)agBog i dommeren 1848. ^^ 1849. 
[abet Oplag tb. eod. („9{orb og BW VI. 1849, @. 199«204; ©c^acT« Ugcblab 
1848-, e. 123^24; ,,g«brel.« 1849, SRv. bl; „«bJpop.'' f. 31., SRr.74; ^CerLXib." 
. K 9lr. 76; Jflex\>. Jelegrapb" I. 404.05). 

Sarmefceren frfmfat i ^oerefoetninger og (Stempler, til <8mnblag beb mnnbtfige 
fmbrag. Stbh.^ 1850. 28 ®. 8. 

Saittenttitd, $feubonbm; feeS^tiftian S(au6 Sotengen. 

Sonri^eit (3. . . .), 9(rrer beb Q3orgerf{oIen i Obenfe; Meb tiOige 
ttmaftiflaret oeb Sat^ebralffolen fftOd. fta Sf^i^taar 1857. 

tortfottet 8atebog i Berbcn«tiftorien. Obenfe, 1852. IV. og 104 e. 8. 

^Sattfnt (^aitS ^tntit) var &toUlaxet i aSetle, tneftn ^u\(UuvW 172 

fijjrcr, 09 flbfn icnn Ueb SoTflerffoIen f 9lar^uu8* f fft^*- ^- ^P^^ 
1856, 43 «. flT. — * V ^842 Jtnubfine !Karle Jooife Wunbt (f» 
y 1815), 2). af ®nrbfrttnrf!er 3aco6 97. i %or(uu8 (na^db^e @øn af 
3u))elerx ^fiiWp 9ff. i Ab^t)n og Wette S§rtf)tane f. SBint^et; U f f 1783, t 
I 1837, iofr« ernønicfø .^obo^ud t&rnr. aRunbt\ @. 1-2) 09 ^ne Xtu 
ftine f» IWotftfb (f. V 1791, ♦ 3^0 1811). 

®einfci(egerne cQcr iftifec aj^aptntltan i Sit>«fare paa 9RartinfficIbct (fo 
Sort«IIhig for bra mobnere Ungbom, forbanffet. 93(ile, 1844. 120 ®. & (^ i 
Oog^anbflen). 

a){ebubgttoer meh TI, Reimann af: ^ocomotttoet, ft UgeBfab, 9{r. 1'22: 
«b^., 1847. gol. 0»>fr. «rt. «. ?. SJoaru^, III. 312). 

*eotttrtt|i (Sargen ^jott), €øn af 6 6n 92 le* 9. (f i ABl^.a) 09 
tion« Sbfii *uPru 2). «♦ f. JtnopMf- i «^^- V ^772, t * ^i^nfl V^ 
1836, f* 3. JQ. »auiTup .»eb 3). C. fiautruv« ©fgtaDelfe", 1835bh 
— tog 1816 ben p^UoIogifl • p^ilofopHffe d^iamen mcb Ubmotrfelfe, 
t^eolcgifl ^ftrflatø 20. 3ult 1824, cg a^agbe brn ^omartiffe 9x$9t 24. 
9ug* 1827 faaoelfoni ben Fatrct^rtiffe meb S^ar. Laud. & qoidem «gregie; 
$ræP i 5tjøng 2. 3unt 1830; Panbt 1835 en Srcemie af bet eoangrf. åfxi" 
ffelige $r(ebifel(gat; 9}t09{l 11. €ept6r. 1838; $ræfl i <6ammeT 30« 3uli 
1839; SRibbet af IDanebit 18. @evt6r. 1843; beeltog ifølge fongU Qefdin^ 
(V 1846), tinber 8if!op 3. % fWvnfletd @i^gboiiid'SorfaIb, i i^W^ttnt^ 
©tanbrtforfamling i Øloedfilbe 1846; blet> @egn(pr(efl i ^aatnSi^ paa 9Iina« 
get 21. 3uli 1850, O^iflop opet ^aalanb • SaljlrrØ etirt 6* OctoBet 1854» 
t i 9^^riø6ing paa &aipet 11. 3uii( 1856. — ♦ V *831 S. ttat^u 
(Sat^lnfa) ^eftman (f* i StløhtnHt>n f 1808). ii(rPdb|le 5). af Stam* 
merraab 3o]^nn 6^rif}op^er £«, ^olbfaéfrrrc i (Sl^rifliandfteb paa ®t (Sroir 
(albfle Søn af 3o(^an $etec £., til Q?ePfedfrn i dfet ^rtf^egielb, og %nna 
f. SWoIben^atDfr; f. -^j 1761, f fo *842, jofr* ^engnftf*« .3o^. C^ripopfc* 
XefJmann-, ©. 1-2; aHegtPeret til ^QfJorjfc etiftflfer" III. 6. 1042; 3.*. 
«autTUp: ^IBeb 3. d. Xejtman« Itipf', 1842), og ©opbie Smalle f. Om» 
fleb; f. i(5fer aJrorfJffliflb | 1787, f i SWal 1829). — (Omtib« af ^an« 8ett* 
net, pfb (S. (S. €(^arling, oebføjet f)ané .IBettagtninger o»et (giinbtin^ 
0. f. 0.-, @. 1-56; iofr. .^oflanb-gaipet« ®tifté.3:ib.* 1856, mt. 118. •) ®iPt 1. V 1789 ntfb anno fiirftine SRølIer (f. paa »ipfbrcgaarb, bøbt \^ 
1765, t V 1794, 2). af ^it{9 Tlititr, der af »iPebrogaorb, og 3nger SWoria f. 
SKoir, jofr. Hengntcf« „SDaPtb aWof^t", e. 3-5). 

b) 2). af Qtatéraab, 9Kpnt»2)irecteur ©an« ©jerpen i?nop^ (bøbt t ©ragerna« 
V 1729, t i ^b^. V 1788) og S)orotbea (Jatbarine f. ?vng (2). of »am^ 
merraab og aTOvntmeper Xruel« 2lnber|cn ?.; b^bt i ^ongfberg V 1738, t ^ 
M^. V 1819). 173 

124; .»ed. Xib." f. «., S^r. 136; .gcrDtd/ f. %, dir. 136; ^%\t)^. 
IPop/ f. «., S7t. 143. — $orttait, efter ©aøuemotppi lit^^oør. i «it* 
tdibtifø 00 'Hagaatbd lit^. 3nfl. 1856). 

8eb l^ammerraab og forrige ^Ibcadferer 3o^an (Skrift offer S^eftmand 
iNfle. 2)en 24be Dctober 1842. (iD^anuftnpt for IBenner). 7 @. 8. 

Xale t>eb (Snfefrue Snne (£at(rtne 9lr6o*ø føbt CEoItet« ^e ben 6te 
gefcr. 1846. (iKanufcript). ^bb. 

betragtninger o»er Srinbring, ©jenfjenbelfe oj ©ienforening efter 
2)lben. 6n 2:røf)ebog for ^ørgenbe. iD^eb forfatteren« 2t\>ntt9\øh, af CL (S. 
€(^arliiig. Irbb. 1857. («Ugeffr. f. b. eb. «." Vllf. 434*36; ^glpb. ipofj.'' 1856, 
«i, 282; .«erl. Stib." f. «., 5»r. 294; ^Dagbl.-' 1857, S«r. 134). 

®rat>taler. «bb. 185a (.Ugcffr. f. b. et). 5?." XIL 440; „2)agbl.'' 1858, 9lr. 
»6; ^glp©. Vop.'' f. «., 92r. 296; ^oCgalp. erift«rib. 1859, S«r. 3). 

3 2)ain(ier'ø gamling af "iprcebtfener ober Goangelierne'' (^bortebetf 
^SiitltDeté Sorger tunne babe beied $Iabd i ben ^errend ^uu«bo(bntng, b^^onseb bet 
cdge 2w \tol i}orbe forberebet for oø; paa anben Sønbag i Sbbent, i I. 14«28; Sig« 
idfen om JMinten mf Qrm ^oeben fom en gremnilling af ®ubø 9{ige ; paa femte Søn« 
Ug efter ^eOig tre gonger« !£)ag, ff)b9. S. 16M73; ^oorlebeø Snbfigt i (Sbrifien« 
taimen« futbe Qeffaffen^eb a(t mere aabnrr £)t)erbeotiøningen om benø ®ubbomme« 
lig^b Svbgang i {>ierteme; paa trebte Sønbag i ga^en, ffib. S. 251*262).. 

3 ^2)anft ^trfetibenbe'' (©ret) til ^apor !Drejer »>aa Sangelanb, i VIII. 
176-79). 

3 »Stfl^ebielfe i giue ^rfe anben 3u(ebag ben 26be 2)ecember 1854'', ^b* 
1855 (Snebilen efter 3nbbielfen ober (Sbangeliet paa anben dutebag, S. 21*33). 

3 .»eolIanb'Salfterø StiftØ^Xibenbe'' (^v^bebreb til Stiftetø ©eifilig^eb, 
1856. Kr. 32; optx. i i^^agbL" f. «., 9fir.4l). 

Sraitrritt, a^feubonbm« 

8tbrog tt( i^iøben^abnø iD'^vfterier, etter en ung Stubentø natftge C^pen« 
tfL e(ret>et til Sbt>arfe( for atte jøfiergabeø 3untere. ^hi), 1853. 20 S. 8. 

*i^j[htd^ (^ond), @øn af (§r. <&anfen S. (f. i Srptbr. 1733, 
fcgt. i 8loe«filbe V i789a) og ^ang 2ben ^uflru ®. SW* Ol« battet 
6c^i^^ (f^ I æoeøfUbe f 1746, * fflD- ff 1767); — tog 1792 feamen 
trtlum (Laud.), og 24* Octbr. 1796 t^eoU ^tteflat«; aflagbe 17. 2)ecbr. 
1796 og 5. 3anuar 1800 ben ^omtletiffe og fated^etifle $røoe meb bebfle 
C^rafteer; $ra^ paa 97ott)f)rømø 30. ^al 1800, i {Ringe 1. mal i807. 
— • i Mf). — (3bfr. JØØt'é ^«WateriaUer«, @p, 276). 

gorføg til en 8eftribel|e ot)er Slinge Sogn. 1826. Qofr. Sd^Ieøn). ^otfL 
tmeab. ¥rot).«©er. 1828, 111. 473-88). t) ♦ 1. i »oeøWbe V 1757 mcb Retene SWargret^e Sbfen f. ®rubner (t i 
S^øHfilbe } 1766, 50 %. gt.), @n(e efter ^øbmanb $obel 3bfen, ibfr. Su)>)>l. 
I. 899« 174 

SrfrBote (9toti(Of6) hU\) Solobanbfft 9eb bet fgt. Zfftatn famt Sor* 
flanber for IDanbfeffolen 1842, mtlebiget efter ^nføgning i 9laQt>t 09 meb 
9)enfton 2* S^artd 1847, og rejfie berefter tflBage HI UbYanbet* 

9{pmp&en (Slort« t>eb 2)ianad ^of. 9aM i to Slter. 9hf^. 1846. 8 6. 
8. (0»)ført ipc @<mg paa bet !gl. Xf^tatn 15. SWai 1846; it>fr. „©erl. Xth." 1846, 
5Rr. 106, 12; ,,!». WtenM." |. 3L, 5«r. 112). 

Sffoltt (^attd ^ettrif), €øn af Uttefrormmer 3aco6 @e))erin 2» 
og Vne f. 3uul; — f. paa Gt^ti^iand^aon 19« BfeBruai 1819; Bcføgte i 
nogle Sar «&• O* Sii^end S)rengeinPitut, ^oorfra f^an i Soraaret 1832 gtf 
ot^er til borger tbbff olen f)aa (S^nRiand^uon, og bimitterebeø berfra til Utii« 
)}erfltetet 1837; etl^olbt t>eb (^ramen artium f. 9. fi^orafteren Laod., 
og 6(et9 i bet ncefie Sar ubmorrfet t^eb 2ben (^ramen (bo ^on er^olbt laod. 
præ ceteris i aQe 8fag); opnaaebe 1839 Scceøflt for en Sf^anbling til 
^eft^arelfe uf Unioetfltetetd, i bet foregaaenbe Sar ubfatte p^ilologiffe 
$tiiØopgabe: „Plutarchi scriptis de Alexandro Magno, vita et 
ambabus de fortuna et ?irtute eius commentalionibus, accuralios exa- 
minatis, ostendalur, quibus polissimum fontibus originem debeant bsc 
Plutarchi scripta, et quatenus eis in rebas gestis magDi imperatoris 
tradendis fides babenda sit'* (iofr. Setmeré Sarbog f. 1839, @. 185); 
bleo Sarer i frøat^eniatif i bet t). 9Beflen|Te 3nflttut 1840, t 9atin og ®rff^ 
i tBorgerbt^bffolen paa e^rifliand^a))n i Sugufi 1841 (ti( October 1842); 
unberfafiebe flg 10. og 11. Ø^oobr. 1842 v^ilotogif! (Fmbebdeiamen (Laud.)^ 
I^oid prafftfle $røt)e ^an aflagbe 22* Sug* 1843 (Laud.); conPitueret font 
Sctrer »eb Sorø SfabemieØ (crrbe @foIe og Opbragelfed • Snfialt 1. Sprif 

1843, Sblunct fPb«^ 22. Septbr. f. S., Doerlarer oeb ben tobc 6foIr 
(Pben Septbr« 1852 falbet „ben ^øiere Stealflole") i SRonne paa QSom^oIm 
6. 3uU 1844, forfiltret i famme (l^genffab til Ooenfe (Sat^ebralffole 1& Soli 
1854. — ♦ i »&eiringor V 1844 S^icoline 3:imot^;ea tt^riftiane 
®^ott> (f. i «elj!ngør j\ 1819, f ^ 8*^"«^ V 1845), 2). af Sbiunct 
^an« @. (iofr. III. 102) og Qi^xifixnt SWargret^e f* qjetetfen. — (Suto^ 
biograpl^i i 3nbb)^brlfedf!rift til b. offentU Qxamtn i (Rønne I(erbe 6fotr 

1844, e. 20-21; {ofr. «&unbrup6 @foIe«6alenber 1843, @* 167; 1845«. 
. ®. 32-33, famt iBiogr. (gftenetn. om p^tlolog. (Sanbibater, @. 103^04; 

3nbb9belfe6{!rift til éRønne ^øiere {Realffoled offentlige (Siamen 1855, 
@. 67)* 

Om Underviisningen i Dansk og Tydsk som Grandlag for den grammalisktt 

Dannelse, (i „Indbydelsesskrift til Eiamen i Renne lærde Skole*', Kbh. 1846). 

Laiintk Læsebog for Begyndere. Kbh. 1847. (Jlb^t SlftenbL" 1847, ^. 196). 

UdvaigU TaUr af Markus Tullius Cicero, Bearbejdede til Skolebrug. 1 D. 1. 

^"' Forsvarslaie for Sextm Roidus fra kmena. (0%saa med Titel: Samling af 175 

ke og latinske Forfatteres Skrifter, adg. til Skolebrag, 4. Bd. 1. H«)* Kbh» 
1851. — / Anledning af Udgaven af Jf • T. Ciceros Forsvarstale for Sextus Aofct'ur 
fn Åmeria. ib. eod. 18 S. 8. '— 1. D. 2. B.: Talen om Pampeiutet Beskikkelse 
tilHerferer. (9: Samling af gr. og lat. Forf/s Skr., adg. til Skolebrug, 4. Bd. 2. 
B.). ib. 1852. — - I. D. 8. Hr. Talerne mod EatiUna. (o: Saml. af gr. og lat. 
P«rC etc. IV.). ib. 1853: — 9, D. 1. H.: Den forste og anden FiUppieke Tale 
Md Jf. Anioniui. (s: Samling af gr. og lat. Forf« etc. VI. 1.). ib. 1856, — 
I. D. 9. B,: Talen for Titos Annias UUo. (o: Saml. af gr. og lal. Forf. etc. Vi.. 
2.). ib. 1853. (De to sidstnævnte med fslles Titel: Udvalgte Taler af Cicero. 
Aadeo Deel. a: Saml. af gr. og lat. Forf. etc 6te Bind. 1856). 

kortfattet banff@»>ro9(«reHl ©folebrug. «S^ 1857. (»gcebrd." 1858, 9^r. 
m, af CE^r. %xii\t{). 

SortceUtngec og @agaer, fortalte for Qørn i ^iemmet og )paa ©folen, j^6^. 
1»9.. U2>asb(.- 1859, SRr. 285; ^.gfpto. ^ofL" f. «.. SRx. 298). 

3 .Faedrelandet'* (Om den ferste Grammatikundervisning, 1858^ Nr. 264 [Jvfr* 
Ur* 296, af M, Hammerich] i Mere om den ferste Grammatikondervisoing , 1859 f. 
Ik. 68-68 Qvfr. Nr. 70, af U. Hammerieh^ Nr. 180, af C. W. SwUlh]; Nogle 
Caaseqveoser, «. J., Nr. 75). 

3 Cc^neellotVd ,,^iemmet og @Io(en« (Cm 6rugen af (SOarafterer i &o» 
In, l.»2., meb en (gfierffrift af Øc^neeflot^, I l.*2. ^eftr, 1859; jtofr. „7>aQhl^ 
18G0, 9tt. 10; ,,glpb. ^op." f.Sl., Sfbc. 13). 

Sf^mantt (Sboorb 9tbol)i| SmUtud), ®øn af neben^aarnbe Son* 
fcifiicrTaab 9^art* (Skrift. ®ottI. i. 09 ^ané ifie <(^uflru gtebetiffe 
tfOifr f. ^f(^; — f. i AjøSen^aon 6. Ulot)tu 1821; nøb Sfoleunbet« 
biining i AjøBrn^abn og $I5n; fluberebe bereftcr Soofpnbig^eb i <&eibclberft 
tg MA; tog beb $aaf!etib 1846 Den {uribiffe (Sranien brb ben fgY* Ooer« 
Ipl^fQationdret i Jtielog et^olbt: ^b. gtoeiten S^araftet mit fel^r dt^mli^er 
laljrid^nung"; Meb i @rpt8r* 1846 anfat fom ^mtøfecretair paa ^Smt^ufet 
i $I(n; fif 21. 9ug« 1847, ifølge ^nføgning, ^iOabcIff til at arbeibe fom 
Salontait i bet Sleéoig«, <&oIf}een«, Sauenborgffe (SanceQi, i l^bilfet ^Qti beb 
fgL ØtefoL 18. 9X?ai 1848 bleb probifotif! ubn^bnt tilQanceQi^; bat bereftcr 
Ceaetatr paa <&aberd(eo ^2lmt^uud; ^éfedfor i diiminal' og $oIitiretdcom« 
ailflonm fot <&aberd(eb ^mt 18. @ept6r. 1850, tiQige confiitueret fom 
fenetéfogeb for «&aberdleb <&erteb og fom ^gerrebd* og Øiibefogeb for Xr^u 
fnip .i^eneb 19. @rptbr. f« 9., ubnorbnt til <&enebdfogeb for Sll^rfirup <&emb 16«. 
Sdmiar 1851; fD^eblem af ^2l4)peUationdrettrn for «&ettugbømmet @Iedbtg 7. 
9ai 1832; Stibber af 2)anebroge 1. 3anuat 1859* — * 1851 S^riftine 
6o|)bie Mntonctte ©(mefen (f. i »&aber«Ieb ^^ 1821), 5). af @øren 
€., $remifr«9)l{a)or I bet ^ol^eenffe 8anbfeneer«9legiment (en @øn af Øiit» 
icPrr StoémuØ @., dUgimentdqoarteermefler og 'Hubttcur oeb bet ^ol^eenffe 176 

«^trfr.a»fgimenta); f. i *ab««If» | 1792, f fft^« V 1858), tq (Sftu 
fHane Sfrgitttt f. 9øe% (3). af 5?ojhnfflfr 09 3:tan«<?ortfon>alia 3fn« «, 
øg Stiifitn f. S^mitt; f. i «avfunl) SineeflaatO y 1797, ♦ 1818, f 
i ffiieé6ttbett '/ 1843)- 

iOeti ^em 3nftitut ber (^efamrafbele^nnng unb beffen Sntofnbaig 
attf bad ^(raogt^im ^elftetn. (Sine flaatørcc^aic^ l^^anblung t>en 3. (S. ^ac» 
fen. 9n« bem 2)anifc^en ilberfe^L (^9nuf((le«tt>ig^olfletntf(^e^agniente^, ^eranøfcg- 
ten «. g. Årieger, L). (iopen^ 1848. 

C^e6«r die umertrønnHehe Verbindung SchUswigt mU Dtunemork io sualt- 
rechtlicber beziehaog, von C. F. IFeyeiier. Copeob. 1848. (Ooerfat efter gorfotte' 
ren« ^aanbffnft). tinbet Oplag, men uben Stegifter, ubtom i glenøSorg 1850 fem 
ySBoWtiU ^udgabe«>. Xrebie Oplag af 8friftet« ^!S)ntte« ©tflcT ubfom nnbcr 
Xitel: 3engniffe Don ©taat«re(^t«Iebrern, ^iftorifern nnb anbern ®e* 
le^rten feit b. 3. 1721 fiber bie Serbinbung @(i^(e«»ig« mit 2)onemarf. (9eet>fbirter 
^eparatabbmd an« ber^i^rift: fiber bie ungertrennlic^e IBerbinbung Sd^eftoigø anft 
2)anemarf). doptnh. 1851. 16 e. gr. 8. 

Uebtr das wcthre Verhaeliniit dss HøvMogt van Auguttenburg sum BabttM' 
^ehen Aufruhrt. Eine aclenmaessige Darstellang nebsi Oeilagen afis deo Ang«- 
sienbargischen Papieren, vod C. F. TFeyener. Copeob. 1849. (Oberfot cfUr $oi> 
fattereu« ^aanbffrift). Ztoeil« uod Dritte Aufl. ibid. eod. 

Sel^tnann (®eotg 6at( ^eturi^), d^^Øanførted Prober; f. i Jtff' 
6en^abn 27* OctoSet 1815; bleo føtfi fat i $etri 9ffrnig^ebé Øteoipole og 
feecncrfl unberoitfl i •hjemmet af {!n Sfaber; optoge« faa i ben fj^brn^aonffe 
Sorger b^bflole, ^oorfra ^an bimitterebed til Unioerfltetet 1834; er^olbt'oeb 
<£ramen ^2lrtium f. 9. <&ooeb(^ara!trren Laud., oeb ben p^ilofep^iffe d^ramoi 
i bet nafit ^Uat H. ill., og unberfaflebe {!g i (^fteraaret 1840 ben formebe 
tnebicinft-^irurgiffe C^iamen (Laud.), bleb f. %• Sanbibat paa *2llmtnbeHgt 
«&o«pital, og tiltraabte 1841, unberflottet af f!n gaber o^ af bet %f)ottftt 
Øtrjfrflipenbium, en Ubenlanbgrejfe , paa ^oilfen ^an et ^abt ^Har {luberfbe, 
fornemmdig Op^tl^almiatri, i $ar{« (unber @t^el) og et gjetbtngaar (naon« 
lig unber 3&ger) i SBien; bar efter •^jemfomften mebicinff Sanbibat poa 
^2llminbeligt <&o«pitaI i ^albanbet 9lar; bleo Unbrrtege ueb AongenØ Siocoipi 
9. 'ilug. 1842, $rofector oeb Jtjpben^aon« Unioet)ltetg p(;v{toIogiffe aXhxfntm 
fra 1. Sf^oobr. 1842 til 1843, IDiflrictdkge oeb ftb^on« gattigocrfen (8b€ 
2)iPtict) 1843; oalgt til @ecretaic i „^^Uiatrien"« 1843; biéputerebe for bm a) Øøn af ^gent og IBiceborgemefter i 9^anber« @øren ^imefen a: ©imonfea (iofc 
(»altben« ^eftrioelfe ooer 9eanber«, e.l06, 115; ©tabfeibt« Seffrioelfe ooer 9^08« 
brt«, e. 35G; (»ie«nng« 3ubea. 11. 2. ^. 75) og 51nne @opbie f. eommerfelbt 
(D. af ^an« ®., roerfie (SapeQan i 92anber«, og SBil^elmine ©opbie f. 5hiofD; 
— bøht i »onber« \l 1760, t 18**, * 1791 -©op^ie ^ebeoig @ijtrnbofai 
(^. af maiot e. og (glje f. ^tagbatte; bfbt i »anber« Y 1757, t Y I«®)- 177 

mfDldnjff »icentiotøtob 19. grtr. 1846 (Otabrn confererct f f. «.; d: Dr. 
med. ^^ 1854); \)at Sorge ))eb 9angeffi6ene 1848, conftituetft Oorrlcrgr 
teb eaioiet^et i Sll^hoxQ 1849; unbrr æaaSenPftanben 1849—50 iJ^S^un; 
<onflit. ODfTlorge ocb Sajaret^rtne i ©ledotg 1850; ubncront tU fRtbbcc af 
Sanebrogf 6. Octbr. 1850; berrftet ^rahiferenbe (Øjeiilirøf) i Sth^m-, tiu 
$roffdfor (meb (Rang i 5. AL 9h. 8) 6. Octøt. 1854; aHibbec af SRotb' 
(Ijcnte'Otbtnen i 3anuat 1857 (meb fgU iliflabelfe til at borre famme | f. 
«.)• 3)ecItod i be ffanbinaoiffe 9^atuKfotfferiti^bec 1844, 1856 og 1860. — * i 
goraaret 1843 <&anfine (Signe) filaubine 9ffa(te);Tang (f. i Ab^On 
V 1819), otlb^e 2). af flftegimentéti^tTUTg, (Ribber •^ané Sffarcué Wl., l^crge 
i»eb 2)ø9{lunime • 3nf)i(utet famt t)eb ^ugt^ufet i^aa (I^rif)iané^a9n (ælbfle 
6fn af (Regimentdc^irurg ST^at^iad ®m{t^ 9^., 3)if}rictd^irnrg paa Wt9tn, og 
Bolette SRargr. f. (Eofier; f. \>aa STOøen | 1793, jt^fr. @rlmerd »3)en banffe 
teøefianb', 2* Ubg. 6. 36; Sengnicfd „^am. <&age', @. 1), og Saroline 
Stibelmine f. (Earlfrn (f. f| 1794). — (^utobiograp^i, t^rbføiet Uni' 
tietflteietd, til Den aarlige (Reformationdfef! og (Rrctorffifte 1846 ubflebte, af 
6. 9. 9B. @tetn fotfattebe fBrogram: ,,De structura neuromatis cujusdam 
maximi nervi ischiadici*" , Haun. 1846, p. 23-25; (ofr. ^^unbrupø 
t3iogT. (^fterretn. om Doet. medicinæ, ®. 264*65) » 

Sufcultationeu antenbt paa ©bangre og gøbenbe, af $. %, iRagelé. ^aa 
%ut\t ubgioet JTb^. 1841. 

De ralioDibos pbysiologicis el pathologicis BumorU aqu$i OcuH humanL 
fars I. CommenUiio (pro grade LiceDtiali). Haania 1846. (^^Ugeftr. for Soeg.'' 
2. «. IV. 9lr. 12, @. 177483, it>fr. @. 221-28, af ?e^mann). 

SRebrebactcur (fra 1. 3uli 1844 til 1. 9{otbr. 1845) af Vgukrift for Læger. 
Jmdm Række. 1. Bd.-3. Bd. (Nr. 21). Kbb. 1844-45. (3t)fr. ^^cebrel.'' 1844, 
«r. 1652; Jliteratur- og ©ogMbdd'Xib. 1845, dlx. 2, 3, af *. ©eJmer; itfr.Ugcffr. 
f. 9<rg. 2. 9t. HL 478-80). — Stit bette 2:tb«f!rift bar ban tetxret i ben førfte 
Xceffe: Keratitis og Amaorosis, (toenbe ©vge^iftorier) , t VI. 9^r. 18, <B* 273^ 
^fr. 9lt. 20, @. 30542, af 31. ®. 2)rac^mann); ©ef!rtoet|e o»er et gammelt ^ta* 
rt^em, VU. 284*87; Om ©lautom, efter eic^et, IX. 220*24; Om einbfeitø d^egene* 
larion, fflba. B. 353'56; — i „Iden Række'^i Beretning om de skandinaviske 
lUlorforskeres Sammenkomst i Christiania, i Juli 1844, meddeelt j Philiatrien d. 
2Sde Juli, i I. 49-65, Jvfr. S. 127. (Optagen i det norske „Ugeskrift fbr Medicin 
9g Pharmacie** 1844); Om Øiets Yandvadske i physiologisk og patbologisk Hen- 
leeade i foredraget i de skandinaviske Nalarforskeres medicinske Sectioo, 1. 81-91. 
Ovfr. S. 206-12, af L. JTrion, samt S. 203-05, og 300 i 11. 122-26, af Aug. Thor^ 
Ham; Forhandlinger ved de skandin. Naturforskeres Qerde Mode 1844, S. 352. — 
Oversat i Wallher's a. Ammon's ,,Journai der Cbirargie u. Augenheålkunde" XXXIV. 
nNeoe Folge*S IV. S. 192-208; Jvfr. „Nachscbrift'% S. 209-14, af v. Ammon); 
Eadaa et Par Ord angaaende Øiels Vandvædske, i II. 383-86 (Jvfr. S. 418-19, af 
i. nonuMi); Til Behandlingen af Strabismas ved Caaterisatioo, XII, 25-29; 
Oversigt oter eienopentiooer foreugoe i Aaret 1855, XXIY. 251-5^ 178 

3 ,;©t6liot6ef for gager" (2)cn obfletridftc ©in« i ^eibclberg, mebbeclt 
btrfra, t XXXIV. [97. di. Øb. 4.] @. 265«74; — Om Dannelsen af kanstige Taare- 
kanaler [Canalicnli lacrymales], i 8, R. IX. 282-288^ Om Taareresorpiionens Me- 
kanisme, $std. S. 288-93; — Om HelmbolU's eiensjfeil, i 4. R. I. 449-51; 
Trachom, Blennorrhoe og Diphtheritis, IV. 454-58). 

^ j^ForhandHnger ved de skandinaviske Natorforskeres fj$rde Møde 1844*^ 
(Om en egen Hemi-Paralyse af Muscnlus rectas externus ocnli, S. 387-89). 

3 ^fHospitah'Meddeleber^ Tidskrifl for praktisk Lsgevidenskab** (Et Bidrag 
til at bedemme Ysrdien af de for de specifiske Opblhalmier vedtagne anatomis kr 
KJendetegn. Forelarøt i det Kgl. medicinske Selskab, i II. 67-85). 

3 „Hotpitats^Tidende" (Oien-Klinik, 1. 1858, S. 73-74, 193-94; II. 1859, 
8. 87-38). 

3 ^2) ag b( ab et" {^l JTjcebend SReblemmer fra to bitnbe ©øbffenbe, et 2)tgt^ 
1858, 9h. 263). 

2)e«uben flere minbre 9f^anbltnger i forfljeØtge jtt'bøffrifter, famt enbeel fmaa.- 
ntufitalffe (Sompofitioner. 

"»Srl^tnann (©rorg SRart. Snbu.)/ ®9n af $ctet <&eint. æ. &; 
oat Siojcrger, ba ^an 28. 8fe6c. 1808 ubnet^nted til SeconbUtutenant ))e^ 
en af bc i S'Jpne.aj^flanb c^rettebe nbe ©otaifloner. — ♦ a». *&. 06bru<>^ 
(bøbt f Sthf). V ^783, 2). af Sitren D. og 9lnna Sat^rine f. grit«). 

^ej^mann (aRortm ^^xi% ®ott(.), @øn af 3. ®. & ødxaft i 
^afelau 1773, f i807) 09 gWaria (glifabet^ f. Sornifel; — bleo- 
»irn. (glatétaab 26. Sebr. 1817, 8abrif.3)irecteut 11. Ocib. f. «., S»eb» 
birecteur for bet natur^i^otiffe S^ufeum 24. Slpril 1829; afgif fom %ahxlU 
IDirecteur 13. Octbc« 1831; IDepartetnentS^ef etc. 19. Octbr. 1831, treOlr 
^Deputeret 30« Sf^oobr. 1832, førf)e ^Deputeret 19. 3uli 1834; Sitbber af 
2)anebr. 28. Octbr« 1836; entlebiget 19. 3)ecbc. 1840 (fra \ 1841 at 
regne), og ubnoront til fionferenceraab 31« iDecbr« 1840. f ^ A6^bn 4.. 
October 1856. — • 1. f (iffc |) 1809 S. «• «e^ (f« i JtaOuntborg | 
1787, t i *t^.)/ 5>- «f 5'«»>- '-8. Qofr. I. 84-85, ©uppl. I. 88) o^ 
©ufanne l^cobore f. Oottlieb. — (3bfr. ^glpJ). ^eft.'* 1856, fHr. 234). 

3 ,r^anf( golfeblab" (Opforbring til 3orbab(er9 ;2»^rtiting, i XL Sarg. 1845,. 
SRr. 27*28). 

3 ,r$(t(anbtungen ber faiferf. leopolbinifc^e^carolinif^en Scabemie" {9ltnåf^ 
trag iiber ben Didns ineptas, i $3b. XXI. Z^L 1. 1845. 4. 6. 389). 

gorfattebe „Sn^ang iiber ba« IBerl^Sltnig ber ^prac^en tm ^ergog« 
tbnm@((leøtt)ig'', 191. gafcfd „'S)a9 ^ergogt^um @(((e«tt)tg in feinem gegenn>ac' 
tigen IBerb^ltniffe gu bem ^Snigreid^e 2)5neniarf unb gn bem ^ergogt^um ^olOein. 
(Sine ^iflorif^e nnb fiaat«re(^tli(^e (SrBrtemng." Stitl, 1816. (f. (S. 2)ir(fin(f'{>o(m« 
fdb: „^anmarf, e!e«t>ig og ©olfleen''. itbj. 1844, @. 7; (5. g. atten: „®efc^. b-. 
ban. @prac^e im ^ergogt(. ^c^Ieøtøig", II. 89*91); og antaged at bore gorfaner 
4tf: ^SwBtf gabeln in ben norbfc^Iedwigfdben ilKunbarten, gefammelt t>on Dr.. 
iScttiieb, éetonoørtet bon Dr. (£. ^tibttft. «. Men, anf. et). 179 

^Sclimaittt (^rter fiRart. Ctio) tog 1828 bm p^o\oqift»\Mo^o^ 

l^^ilfe <lhoinm (Land.), og 15. ^pu 1833 ben iuribiffe dxamtni t^eoretiffe 

3)eel; SRebflifter af Scrfffotrningen 1835, af Snbuftriforeningfn 12* 9Iug. 

1838; ubaiecibebe 09 ot^maftr @tubfntfrned Slbrrøfe tU 6^rif)ian VIII. 4. 

S)«cBr. 18393 SWebflifter af ^Scebrelanbrt- 7. DecSt. 1839; tog æorgft|!aS 

fem «ninbejet i Jtb^Dii 11. Tiaxté 1840; Sorgeneprcrfentant fflbd 9. 9(pr« 

1840 og 29. 3an. 1845 (fratraabre 1846, gimt^algt 9. SeBr. 1847; æice- 

fonnanb 26. 9laM 1841); fagføgt t)tt ©enrralflfcalen 18. 9thx. 1841 og bfmt 

^t ^ølefknet 20. 3an. 1842 (J^fr* Soa.«9oTf). @tiftd-Sib. 1841, Sf^r. 18^ 19 og 

23; .Den griflnbebe* 1842, mt. 9, 12, 18, 49); gWebBefll^m af 5:rj?ffefti^eb«. 

6eifraBet 31.9^artd 1841 (oftere gjent).); S^ebftifret og frøebBefti^rer af bet@fanbi« 

mift eelffab 15. @eptBr. 1843 (gien^ 17. OctBr. 1845 og 30. Octbr. 1847); 

«fifP«ef«-5(bt)ocat 1844 (f. ^^B^pofl." 1846, JRr. 8, 10; .8(rbreL« f. 51., mx. 

1786); øjotbe en Øieife til (Sngtanb i eommeren 1845 (f. „Times** 1845, 9*'13« 

ftig.; 9Iar^uud 6tiftd-£{b* 1845, 8lr. 153); SrøebSefh^rer af Aonftforrningen i 

9anØ 1846; tejfiepaanl^ tilStalien 1847*48; — ®t(rnberberuterft 23. 2)e(8r. 

1840 (i^fr. %aI6. Sloi« 1841, g}r. 12), møbte i fRoedfilbe 1842, 44 og 46 (jofr. 

.Rabiel.* 1842, mx. 990; 1845, »h. 1789; 1846, JRr. 306, og ,®etl. 33b.- f. 

«., OTt. 300; r/2)en gciffnbebe* 1842, ©. 424); 3bie ©tflmbetbe<?uteret for 

XhffM 22.S)ecBr. 1846; Dalgt til «be erfarne 9^crnbd' (aIbtigfammen!aIbte)9or« 

fsmlinø 17. Srøartd 1848; S^ebinbBt^ber til (Saflnomøberne, paa ^i^ilfel^an 20. S^artø 

1848 Piflebe og Begrunbebe be fem )>ebtagne fRefoIutioner; Sffinifler uben $orte« 

feiiae24.a»artd 1848 (f. •9{l^t«ftenBIab« 1848, 9^r.82); gif firår i et biploma« 

tif Kirmbe tt>et Berlin til Sonbon (f. »Ø^orb.iSelegrap^" 1. 106); t)ar8iegjeringd« 

cvnmiéfair for fRørre-Spaanb fra 29. Stpril tit 17. Wlal 1848; emiebiget efter 

Infi^ntng i 9^aabe fom SKini^er 15. 9lQt>bx. 1848; itbncrDnt til Smtmanb 

•ver Seife Slnu 8. S)ecBr. 1848; toged tit Bfange af @Ieé))ig^oIfleneme t>t\> 

lolbfaigø Snbtogelfe 23. SIprit 1849 og BortførteØ til ®ottorp og {Renbd- 

^6 (t^fv- »Sttbrel.« 1849, mu 155; r^fRorb. Selegrap^ I* 413; II. 

521«23)> aHebflifter af aSefle 9(mtd lanboefonomiffe gforening i @eptBr. 

1851(gormanb til V ^860, f. »DagBI.* f. 'B., mx. 81); «ibber of 2)one. 

htge 3. 9pril 1856; Benaabet meb 2)aneBrogdni(rnbened <&(rberltegn 2. 

3«Rttar 1858; Sommanbeur af 3)aneBroge 1. 3anuar 1859 (f. „SI^o. 

9o9«* 18S9/ 9h. 9); — SoIfet^ing6manb for Seile 9(mtd 3bie aSalgfrebd 

22. 6eptBr. 1851 (f. .8I90. $ofi.« 1861, mx. 227), gjen)?a(gt 4. 9(ug. 

1852 (iDfr. «9{orb og et)t)\ 91. 8t. 1853, III. 98); >^anblt^ingdmanb for 

10.8anblt^{nøefreb«(a3eire og®fanberB. 9lmter) 27.©eptBr. 1854 (2benSanbd- 

t^iastmanb fPb. V i^6), afgif ifølge Sobtraf ning 22. S>echx. 1858 (f. .9(rbrel. " 

1859, 9h. 124; .©agBl." f. «., f^r. 124; ,5I^l?.{Pofl.* f. 91., flir. 134; 

v«eil. Xib.' f. 91., 9h. 138), øjenpalQt fom 2ben Santfit^ln^^mcitv^ \n 

fnmf iMM^fifrM 20. Suni 1859 fipfr* JTolblnfl 9l\)tt 4W«, ^w\, 

12» 180 

00 »IBerl. 2:iD/ f* %, 9h. 143); møbtt poa brn Sbie Øtigebaø, i ben 4. 
ØttgØbaoØ Ifle €edf!on, )Kia ben ooeTOTbentUge Øtiødbag 1855, famt paa 
6., 7., 8v 9v 10. 09 11. aftiddbag, i l^bilfen {ibfle ^an t>aa (Brunb af f!n 
<&flbrfbdtUfianb bog i!fe beeltoø fra SRibtm af IDecbr« 1859 (f* »Scrbiel/ 
1859, Sflt. 291; »a)aøbU'* f. «., 9h. 292); æice-Sormanb i eanbøt^tnøet 
30. @fptbr. 1857 oø 4. Octbr. 1858 (f. h^^. $ofl/ 1858, 9h. 11, 
266, 74, 84); Weblem af Stiødietten 7.0ctbn 1854 (HI V ^^55), øien- 
)?aløt 15* 9luø. 1855 oø 7. 3>ttbu 1859; Silforotbnet »eb Sanbdtbinørté 
aiiødtaabø)?alø 14. S)rc6r. 1855; Daløt i 8anb6t^inøet til 9ffebleiii af WiøØ« 
taabet 19. 3)ecbc. 1855, oø beeltoø i betd f^tfie @amUnø 1* 9^artd til 2, 
3uni 1856 (f. .f^orb pø Spb" 1856, I. 200, 241; II. 299), i beK 
ooecoibentliøe @amlinø i Slpril 1857, famt i be orbtntl. Samlinøec 1858 
00 1859; Sotmanb i aSaløbefi^telfen for 10« Sanbøtbinødftebé 17. 3anuac 

1859. — * $ 1844 Ginette Spatie Bolette $uøøaatb (f. 1821, 
t S 1849), S), af ®to«feter ^ané % i Stb^m (f. i Sthf). f 1788, iofr. 
9u IBarfobd »2)an{I fRiødbaødfalenter' I. 117'18; Senønid'd »Sam. ^aøe", 
@. 5) 00 Solette (Sat^rine ^eberiffe f. «&aøe ((elb^e 3). af ben i €dmecl 
02efroI. @amU II. 263-73 omtalte Ajøbmanb S^riflop^er Sriebenidt^ ^. og 
S^iifliane 2ltnette f. Sufl; f. i ©teøe 1 1798, ♦ 1816, f i Stbf^m. {{ 1847). — 
OBioøca^l^i i .@!anbina))if!t $ortrått-®aaeti'* 2. «&eft., 1848 [af £).$. 
etutgenbed^et]; »3)anfr Jtont9eTf.-!^er/ VI. 135«37; Sr. tBotfob« irS)an|l 
fRiøøbaødfalenber" I. 6. 240^41, 328; .^auftietet »benbe' I. 1859, 9t€. 
12, af 9t. Qarfob; jofr. Vapereau, Dictionnaire aniversel des Conteai* 
porains, Paris 1858, p. 1069; «« 3. i^uel l^crfeboø, ®. 478; 8Ia' 
bet »Salfen*, Sunb 1843, af ^. gf. $ouIfen; &t. Qdarfobd grortoO. af 
%atu m* 2. Ubø. ®. 825, 36, 40, 42, 45, 46, 64*65, 67, 72; «.(L 
9lnberfen9 »SJftit Sio« (Si^entl^c«, @. 91; »3)en Conflttutioneae* 1844, 92r. 
86, 96, 140, 41, 83, af 8ft.»atfob; »2)en ^tijlnbebe" 1844, 6. 687*88, 
690-92; 1845, Uli. 6, 31; „«b^pofl.» 1846, fl^. 8; 1846, 9h. 292; ^S)anne. 
tjirfe- II. 9fh. 16; III. mu 55, 61, 70, 75, 76, 77, 80, 89, 94, 97 oø 98; IV. 
mx. 8, 40, 42, 49, 50, 51 oø 52; VIL Sir. 7, 9, 17, 72, 74, 75, 99 oø 105; 
VIlI.gh.l07; IX.Sfh.l7, 19 00 58; „S<rbrel.* 1846, Kr. 201, 305; 1847,Slh. 
81; 1851,57r.239,Slloten;1853,Øhr.33,270,74,77; 1854, S^229; 1856, fl^ 
304; 1860, 9h. 15, 23, 117, 121, 128, 132, 134, 135; .»I^o. $ofl.'' 1853, 
Sflr.273,277; .93frl.2:ib.* 1859, 9^« 179,202; 1860, !«r. 117, 132; ,3)aøbl/ 

1860, mu 15, 117; .Sorfaren* 1863, mt. 681, 82 a: 9^ Sulte, Sir. 28, 29; 
iSefd ax^aterialier«, @p. 1133*34; .Slorb. Seleørap^* 1. 339; II. 801.—- $or* 
t r a i t, teønet af d^. l^ebmann, lit^. i <Sm. IBcrrentgenØ lit^. 3nP. i »$oet.*poIit. 9i^t* 
aatéQa^t 2. Otarø.; lit^oør. efter (f . æftren^enø fKaleri. Jtb^Dn. 1841 [iffe 1842], 

SoJ.; i^eiaittinavifh ^orttatt-^aaerl" 2.<6efte, 1848; t »SOu^eret ^ibenbe' L 
iS5«, i9t;i2.~eiI(PtteUtl»«oi\.* !&&%,%* «&Vv.SR!^«iiiugbu28). 181 

gøTftoaretale. 1842. Ipe Op\. (2000 (g|^L) (jtjfr. ^!Den grifinbebe" 1842, 
fhf. 16-18; anm- af «. @. Orfteb i X. f. ?. o. «. aitf. ©t.). 

^auTtbe @Cau og ^and Xater. (Ubg. af bet fledbigffe ^icel^efelffab). Sthff. 
1844. 20 e. a SCnon^mt. (Ubbeelted uben Øetating). 

Om alminbe(ig ISScernepIigt og So(fet>oebning. gorebrag i ben roed« 
filblTe ©tcenbcrforfamling af 1846. (iRænnefi beflemt for ffan9 5Boe(gere). Stb^tn 
18i6. 

Sire Sret)e tit The Times. (j»^. 1848). 8 ©. 4. 

SRebubgtt)er af ^^gcebrelanbet". at)fr. Mg.^aO. ?. 3. 1844, I. 5«r. 73, @. 
577»80). — ^ertit letjerebe ^an .BI. 3.: «ret) fra ?ari«, bat. 12. S)ecbr., 1842, 9h:. 
1097; Om (gmbeb«eben, 1844, 9?r. 1569 at>fr. 9^r. 1584, 86, 97, 1607; „©ert. 
Cb.- f. «., mx. 125, 28, 130, 34, 48, 52, 57, 59, 70; „«bt^o|t." f. SL, 9f?r. 131); 
Sale t)eb goI(efcf!en paa ©famlingøSanfe, 1844, iRr. 1621; 2:ate t>eb ben norbiffe 
etnbenterfeft ben 13be 3anuat 1845, i $(arg. 1845, 9?r. 1802; Sole teb geflen i 
C|ri{ltan«6org« eiotd 92ibe(^mid b. 25. 3uni 1845, f. %, ^x. 1922 a«>fr. 1846, ^x. 
37, 38; ,.©erf. Jib." 1846, 9ir. 34, 36, 119, 120 og 122; farat „Oeneralflffolen« og 
^øieperet9«9ibt}ocat ^e^mannø 3nb((eg i ben imobCand. philos. $ouIfen, (Sa)}eQan 
^hoeg og ^^iefteretd'Ubbocat Orla 9e(mann anlagte 3ufltt«fag''. ^6b. 1846); gor^ 
frøiffrift, 1845, mx. 1944, 45 [fcerffilt Slftrvf. Sthff. 1845]; %H Jfonpforenin^ 
gen, 1846, 9^r. 75, 76, 77; Zalt teb gef^en paa ^Dten b. 21be 3um 1846 tU3mnbe 
for 2:i?(^o Cra^e, f. «., 9?r. 145; (Sancettiet og ?5re«fen, f. a., %:. 280 (jofr. ^x. 
283); Slleninbfrbantgfi 3nb((eg i en ^reøfefag mob 3. g.®tøbti>ab, 1847, 9hr. 43 og 
44; Snmelbetfe af ^ot^er ^age'ø: „!S)e fafte @tat«bommere og Softomeretten," 
f. IL, 8«T. 87, 92, 93; Xak toeb iWaturforfteme« «ff!eb«fefl, f. «., ^. 173; atter- 
nberbantgfl 3nblceg t en @ag mob „goebrelanbetd'' 9{ebacteur, f. 9., 9h. 210; fCtter- 
Bibcrbanigfi 3nbtog for ^øjefteret i ben mob Cand. philos. g. iQarfob anlagte ^or- 
fcbnrfag, f. 9L, 92r. 232 og 234; Sbxth til Qeflprelfen af foreningen mob Srcenbe- 
•mibrif, f. H., gh. 279 (jtofr. „gltjt). ^ofl.'' 1847, Sflx. 275; „CEorfaren" f. «., 9Jr. 
876); Sre oi i gorfoardflanb?, 1848, gøtgeM. til ^x. 63; To Skrivelser til Rigs- 
leaeral PrUtwiiz^ 1849, Nr. 155 (Jvfr. „Nord. Telegraph" I. 413; II. 521-23); 
El Star tii endeel Yslgere i Veile Amu 5le Valgdistrict, 1849, Nr. 282; Tale 
ved Valget i \«eile 22. Septbr. 1851, i Aarg. 1861, Nr. 224; Oplysning angaaende 
kans Forhold mod de slesvig-boUteoske Udsendinge i Ma|[t8 1848, s. A., Nr. 
239 Qffr. Nr. 243); To Breve til J. A. Hansen og „Fædrelandets" Redaction, 
1860, Nr. 15 og 23; Rigsdagen og Valgloven, 1860. Nr. 105, 6; jtjfr. „gipo. 
fo^- f.«., 9fh:.109, af »eejnbolbt 3enfen; 9^. 119, 127 af IX.; „3)agbt." f.Sl., 
fe 115, 16, 17, af t. 2. (5. de Contnd). 

3 ,,3uribiff Ugeflrift" (Sale, ^oorbeb ban b. 12. gebr. 1844 inblebebe fin 
fHfk frøtjefag i ^øjefteret, i V. «arg. 9^. 23, 6. 353*56). 

3 jfDanik Pantheon, et Portraitgallerie for Samtiden** (Laar. Skao's Biogra- 
phi, i XXI. Levering, 1844). 

3 ^3)anff golfeblab" (Sn CrHaring, V. iRr. 15; Om Xpd^o ©ra^e«- 
etlttai, XII. 9«r. 58^ [it>fr. ?«r. 51 og 52]; Om ben flbfle ©eltiffelfeffag i grant- 
1%, XIIL Ste. 23, jofr. "Stx. 24; «©erl. ^iib." 1847, 9^r. 206). 

9 ,,«ImBei»ettnen-' (Xale, 1847, 'Slx. 16). 182 

3 ,,a)en ©erlingffe Xibcnbe" ((gn %vt\Ui i ^otmpeDifepriben, 1847, i«r. 
240; 3 ^nfebntnø af ben af 15 @tcenberbe|>ut(rebe af @<tbegaarb8(iern.e8 Safgftaøfe 
offentliggiorte (Srncennø, 1848, 9{r. 68; dn 8reote;rfing mtUtm O. Se tø an n og ben 
preuepfte ©efanbtiSonbon, »JibberCunf en, 1848, i«r.l09,it)fr. „gabrel." f.«., $^^138). 

3 wSor^anblinger om 2)anmarf9 og @fedt)ig8 conpitutioneQe forening" (^ate 
beb Tløhtt ben IL ^ati9 1848 i j^øben^at>n, i ^. 2). 

3 „!S)e|)artement9'£tbenbe'' (KQerunberbanigft beretning til ^an9 SRajeftcet 
kongen fra ^am, font 9^egienng8commi9fair for 92ørre'39llanb, bat. b. 17be SRai 1848, 
i 2(arg. 1848, @. 138-141). 

3 „Sibenbe for gor^anblingerne teb ^robinbftaffloenbeme for £)pifteme^ (9[n« 
bragenbe om Orbningen af be fiatdretlige gor^olb meQem irøonarc^ietd forffieOtge 2)e(e 
og 3nbførelfen af en fri gorfatning, 1846, I., @J>. 4247; jbfr. ep. 47*113, 114-15, 
og Jthifpo^'' 1846, i«r.l68), 

3 ,,9{tg«bag«tibenbe, J^or^anblinger paa goKet^tnget'' (gorflag ti( en 91bre«fe tU 
iTongeu, i 3. @e«fion, 1851, @|>. 124345 [jtjfr. „g!pt). ^ofJ." 1851,' ««r. 280]; Ub* 
fajl til en (Soramunattot), fflb. Hn^ang B. @|>. 867*968; jbfr. „ffccbret." 1855, ^Dir. 9). 

3,,«eile«mt«*a»)i«*' (Xale beb SJalget i »eite 4. STug. 1852, i«arg. 1852, 
(gjtrablab fflx. 105 [og i „59er!. 2:ib." f. H., ^x. 183]; ©t>ar paa en Oj)forbring fra 
et Sntal 93relgere om paanp at fiiHe fig ti( bet i gebrnar 1853 foreftaaenbe 8alg, 
1853, 9h. 16 [og i „glpt>. ?Jofl." f. «., «Rr. 33]; ©fribelfe HI ?af!or Stimp, 1854 
mx. 166 [og i „ffabret." f. 2L, ^^r. 296], i^fr. f. H., 5»r. 168, af (5. C JJem«. 

2)e«uben abftiQige £a(er, f. (S^: X\l kongen beb $. iD^ajeflcet« 8ef#g i $ei(e 
23. eept. 1857 (i »eile «t)i« f. «., ^x. 148; jbfr. ^3)agbl." f. «., v)er. 236); »eb 
gefJen i grebericia 6. 3uli 1858 (i „«erl. lib." f. «., 9^. 155, 56; ^gcebreL" f.«U 
^x. 155; ^©agbl." f. «. i«r. 159, og fl. a. ©labe); »eb 200 «ar«iub«aet for etor* 
men paa ^jøbenftabn (i „a)agM." 1859, ^x. 38; ^gocbrel." f. «., 9^. 39, og fl. o. 
«Iabe); 3 »eite Hmt« lanboefonomiffe gorening (i „3)agbl." 1860, 9er.81, og „%lpt. 
¥ofl." f. H., i«r. 88, jttfr. fflb. ^. 93, og ,,3)agbf.'' f. «., 9hr. 102, famt „glp». 
^ofJ," f. K., i»r. 105); »eb 3nbt)ielfen af bet nb 9Jaabbuu« i greberida b. 6. 3uti 
1860 (i „»erLSib." 1860, 9tv. 161, 62; „©agbf." f. 21., 9Jr. 162). 

»ibrag i @. ©runbttoig« „®omIe banffe iWinber", !!• ©.^0 f. — »reb 
til 3. ^tt'm (i 2)enne« „(gn 2M>P«I^ ®- 8»9). 

SD^ebrebacteur af Jliøben^abn« »orgerreproefentanter« gorftanblinger 1847*48. 

Se^mann (aBill^elm Otto SBalbemat), @ibflanføTted Qdrober; f. i 
j^iøben^avn 7. 3uli 1817, b(et) ^econblieutenant ))eb bet Olbenborgffe 3n> 
fanterirfflffliment i OTenbéborg 1. gebr. 1834, 9)remlerlieutenant 7. 3uni 
1839; inbtraabte fom Slet) oeb ben milttaire <&øj|!oIe i 3ngenieurafbeltngrn 
1840, unbrrfafleDe fig 9fgangd«(Framen 1844, og ubn(r)>nte8 10. 3uli f. 'H. 
ti( $remietUeutenant i 3ngenieurcorpfrt, meb ^Sndennitet fra 1* '^ugufl f.9l.; 
oar fra goroaret 1848 Inbtil 1. Decbr. [• 21. ^blutant ^o« *rig«miniPcrfn; 
c^ar. Sapitain 26* '2Iprt( 1849; (Sapitain af 2ben Aladfe i Sngrnieurcorpfrt 
2Z Q(ug. f. ^., OB (Sapitain af l(te Aladfc ffib. 18. Sffarte 1850; (Ribber 183 

^f S)ancbn>ge 28. 3anuar 1851; forejiot) Optettdfen af en e(ectio*magnettjI 
Xdfgtd^^Unie fra •^elfingør ttl <&amborg 1852; ubnaont til fMhUt af 
€9ortb«Oibcnen (meb fongU XiUaM^t til at bare famme Y 1855); (enaa- 
bet meb Sanebrogdniftnbetted «6(eberdtegn !• 3anuar 1856; oalgt til USeb« 
(em af »igøraabet i 2ben j^rebd 3. 3uni 1857 (f. i^^aøbl/ f. ^., 9}r. 
127), beeltog i betd €amliitger 1858 og 1859. — * ^belaibe SRarie 
^ntonic S)at)tb (f. i Xhf). f^ 1832), 2). af Sonferenceraab, Dr. philos. 
ti^riflian (Beorg 3). (f. I. 328; @uppl. I. 357) og ®eorgine SiticDiine f. 
'Srantfen* 

XelegropS'OrbSog. ithff. 1849. 4. 

9?ogIe Opli^øiringer om Sefegrafanfæget imellem ^efftngør og ^amSorg. 
Dbenfc (tr^ft i åm 1856. C^erU Xib." 1856, iUhr.Tl, ibfr. 9ftr.86, of Se^mann; 
^brel." f. %., 9U. 89, 119). 

3 ,,2>anfr goIte*^aIenber for 1844" (Om Otbmeteorer, @. 140453). 

3 @c^outt)'« ^2)an|t Ugef!rift, 2ben »«!fe" (Om gabrifer« 3lnlag paa 
Bebiyggebe @teber i fanttarifl ^enfeenbe. [iD^eb en gaI«>anogra)>(eret $Ian], i V. 
5tt. 130). 

3 f^FadrelandeV* (Telegrsflinierae, 1849, Nr. 198j ADg. Aolsggelsen af en 
tlekuomagnetisk Telegraph fra Kjebeohavn til Korser, s. A., Nr. 297; Om elek- 
troroagoetiske og optiske Telegrapher i Daomark, 1850, Nr. 18, 19, 20, 22 og 24 
iJTfir. Nr. 35, af G, Schram]; Ultimatam, s. A«, Nr. 41,' Endnu en Valghistorie, 
1852, Nr. 193 [og i „Almaevennen" XI. Nr. 111]; Om den electriske Telegraph- 
linie, 1853, Nr. 279 Qvfr. Nr. 281, 82, af Lehmann, Nr,286; „Dagbl." 1853, Nr. 
281, 84/ 90]; Om Telegraphanlægget, 1854, Nr. 2 [jvn*. Nr. 15, af EngU$h A 
Hamuen, Nr. 53, at Lehmann; „Berl. Tid.'* 1854» Nr.69, af English <Sr Hanssen] ; 
Om Telegrapblinier, s. A., Nr. 23). 

3 ,,goIfera!enber for a)anmarl 1853" (Om be eleftromagnetiffe Xete- 
gropber t 2)anmarr, meb gigurer, @. 62^76). 

3„3)en ©erlingffelibenbe" (©fritjelffc ti! 3ngenieurcorpfet, angaoenbe 
Wægget af ben eleftriffe Xelegropblinie, 1853, «Rr. 90, 91; »ng. »fbrpbetfe i ZtU* 
iropblinien, 1854, 9tt. 275, \t>fc. „©agbl." f. «., 5Wr. 272, 78). 

3 n^Sfltft %vå}x\> for (Søbccfenet, 2ben 9ecct!e" (Sflanbfcettelfe af Xete* 
Sropbføtroaben i etorebelt i SKart« SKaaneb 1854, i IX. 166-182; jofr. „©erl. Xib." 
1864, 9ir. 187; „gcebreL" f. «., iRr. 192). 

3 ^TidukHft for Krigsvæsen'' (Om de milltaire Bibliotheker i ^Jfibenhavn, 
i V. Aarg. 1859, S. 314-22; f. „gtpt>. ^ofl." 1860, 5Wr. 7). 

Selrtnatiit (3end ^l^riiitan)/ f. i '2(ar6uud 2. gebruar 1807, af 
gøralbrene: @!r<rbberme{}er flRadmud Qlbolp^ &, fenere i£oIb- og (Son< 
fomtionifrrtient i (Sbeltoft (f fjlbé* | 1849 i flt 76. «., jofr. 3. «. «e^r- 
muWé .WflrfWomfJer", ®. 68-69 a), og ^and lfte*uflru JRalmlne «ir- «) OHM 2. 1823 meb %. t. 9{ørager. 184 

ftint f. 9oiup (t i ^aiftttua 1808); — iat rn fen Xi\) i @neUnf<e»;. 
!om paa S^ngb^ €!o(eI(riet<@enunartnm 1825« og btmitterebed ^erfca t827 
meb a^orafrerrn ^Wl€%tt buetig'' ; ^ax .^uudlcrTer ^od ØoblforDaltfc iaw 
bftg raa Scheel orb ®utnaa 1827^832, biet) <£fole(atet i <(>oIiiic 9eb 
(Seeltoft 1832, i ®ienilb teb (Brrenaa 1835, entlebiget eftrt QlnfføniRg paa 
®tunb af @9agel{g^fb 1852* (St <&uudf(sf)er i ®ientlb fibrn 1843; nb* 
n«p9nt til 9oTli{)dmag(ft 1854 (efter ^ov af 10. mal f. %.); S)ifinctl€oiii» 
mtéfair fot 9{øne «&ei:reb, SRanberd ^mt, i be minbre iQanbeienbomébef!bbeTC» 
IBtaubforentng i S^øne-^^Uonb flben ^Uugufl 1855. — iSalgt d( $olft* 
t^ingémanb for Sftanberd ^nité 5te iOalgfrebé ((Sbe(toft) 14. 3uni 1855, 
møbte paa ben ooeroibentlige Øligøbag 1855 famt paa 7be, 8be og 9br 
orbentlige SRtgØbag* — * 1832 S^riftiane Jtaftrup, 3). af SoDttain 
j^aflrup paa fSttø. — (3ofr. gfr. Q9arfobé |,Dan|! SRIgdbagdfalenber" , L 
S* 220^21). 

glorenttnø S3(rgftrøm (Her ^iergmanben paa 2)'{oU. Or^mol gor«- 
tceQing af Suguft ^imenn'c^ar. iRanberø, 1843. ^feuDonpmt. irøeb fortale af G. 
e- ©Ii*cr. (,,3)en grirmbebe" 1844, 5Wr. 107). 

Markhlomtttr. Grenaae. 1850. ^ S. 1. 8* 

„^omt^paiVxtn^ Scefen og Soerb" t>(b D. 97?. ©jerflng, nnber alminbdt^ 
SWenncffeforflanb« «elp«ntng. (gt Snbtccg i @agen. it6^. 1857. 48 e. (jtofr. ,»3)agbL** 
1857, 9?r. 292, of O. iW. ©jerfing; 5Wr. 297, af £e^rmann). 

3 „Conferentfiblab, ubg. of ©tolelrererforeningen for Slarjuuø og Cmegn'* 
(@(oI(I(erer«gorentngen for ©reenaa og Omegn, 1841, 92r. 4). 

3 ,,aRaanebfrrift og 9?e|>ertorium for S(lmue«@(ofeIftrere'' (^i»a^ 
(ar ©folelrereren i @(CTbeIe«beb at agte paa, for ai (and 9?e(tgion9unberbn«aing fon 
oorbe fattelig for ben Unged gorftanb, mobtagelig for fjertet, oirffom paa Stlltcn, eg, 
frugtbar i fioet?, i III. 25*29; og fTere Stttifler uben Sila'on). 

gorfTieQige Seiltg(eb9bigt» og 3nferater, fprebte 2:ib efter anben i 9ar(nn» 
@ttft««2tbenbe og Stanberø 9(mtø«9«>t«, famt i „*$>tn 8erlingffe Sibenbe'' (1839, 2)ecbr.r 
„%\\ (Sntebronntng SD^arie @opf>ie greberitte t>eb greben! b. 6te« !Z)øb''). — ((Sftrr 
Slutogr.). 

itmhit (S^rtjltan Sttbntg @btiarb), ®øn af 'Kuctiong^olber 9ur 
guft G^riftian "i. i j^joben^aon og ^and lf!e •&uflru (S^rifttane f.. 
iXiUt (t i «6^. 1«^ 1830, 37 51. gf.); — f. I «lø6en^at)n 15. Sunl 
1815; inbfat 1. Octbr. 1826 font S)tfctpe( i 9)?etropoHtan|!oIen, (norfra (ati 
bimitterebed til Unit^eifitetet 1833; bleo ubmcrrfet Deb &amen »4iti«m f. 9., 
ligefom bet nftjie Sat peb 2ben (Framen; tog 30* Octobet 1838 t^eologift 
Vtteflatd meb (S^arafteren Laudabilis inprimis ob specimen scriplam, og 
aflagbe ben (omiletiffe Q}røpe 11. ^ug. 1840, faabrlfom ben !ate<(eti|re f*. 
9(* meb Laudabilis; par fpéfelfat meb UnberPtidning og meb forffjeØige 
€tuNer, inttil $an confiituerebed {om 8<eret Peb ben Icerbe Sfofe i iBorbing* 185 

loTft 30. Wtaxié 1841, oø nbnaontre ti(9lbjunct i)t\> faimnc6fo(e 17«3uni 
1842, i ^Dilfrn ^an ttnt)eroif)c i •^tfiotie, Sfograp^i oø ^^bP; entlebiøct t 
i^a^e 00 meb Qartpenge 13. SR^artd 1846 (fra ^^ famme Qtar, t)a ®fo(en ntt>» 
kgbel)) Dat brreftet 9axtt i Satin i brn øoetfie Aladfe i itifbenl^aond 9ot« 
gni^bfble 1847, og uiibmifte i (Sfterflargtfelffabeté fRral^oIe en 3)ed af 
1848; unbrffa^ebe ffg 11. og 12. ffflai 1849 p^ilologiff'^iportfl (Em6ebø« 
oameiir bet ba for^e (Bang af^olbteø i {in teformerebe @Hffe(fe; etl^olbt oe^ 
len t^eoretiffe S)eel (Sl^arafleren Laudabilis og 15« 3uni 1849 oeb ben 
yiaffifk %ot)e Laudabilis et quidem egregie; ubn«t)ut til ^Jlbliinct Oeb^ 
Obenfe Sat^ebtaipole 5. Vugu^ 1849, og til Sonrector oeb ben (atbe Sfole 
i^abeiøleo 10* @ept6r. 1830; a)?ebpifter af „SfoIfefhiftfelffaSet" i ®Iutnin» 
fea af 1852. — * 1841 Sautence (Saura) (S^atlotte Søvgen]« 
fen (f* i Stbfft)n \8 ig^Q, S), af afb. @fip)}et 3o^anned 3. og OUe« 
gaarb f. (Slrønbed^). — (^utoBtograp^i i @. IB. ^^rige'é (Sf tenet« 
Btnger om <&abeiéIeo fatbe @foIe 1850*51, @. 5*7; ioft. ^unbtupø 
.efoIe^Salenber' 1845, ®. 47, og i^QSiogt. (Sfterretn. om p^ilolog. San« 
tfbatet-, I. 112^13; II- 27)» 

SRanfreb. St bramatift !Z)tgt af l9i»ron. Oterfat. Stbff. 1843. (,,l9er(. Xib."^ 
1M3, 9lx. 15; ^i«p ^ortcftuia«" 1843, IL 30). 

Sremftifling af ©tcenberneO gor^folb i t)^tbbeUfberen. UbarBdbet til 
toning for !3)ifcip(ene i be friere (SloOfer. (i ^^bb^belfe^ffrift til b. offcntl. (S|ameh 
t Socbingborg Iccrbe Btelt i @eptbr. 1844"). Sthif. 1844. 

Oberfigt otoer (Suropa« goKeftammfr. Z\i SæOning for 2)tf€iplene i be 
Hirre (ECadfcr. (i ,,3iibb9b(Ifee|!rift til b. offtntt. (Si^amen f liSorbingborg Icerbe €(oIe 
1845-). m- 1845. 

BoraW Oder og Breve, udgivne til Skolebrag. (Ogsaa med^TUel: Samling 
«f grcske og latinske Forfatteres Skrifter, udgivne til Skolebrug ved en Forening 
af Skolemand. 8. Bind). Kbb. 1855, med en Tabel. (jtfr. „Sdttl £tb." 1855, 92r. 229). 

Udvalgte Oder af BoraU^ overiatte. (,,i Indbydelsesskrifl til den offentlige 
Kiamen i Haderslev Icrde Skole i Juli 1856^ Haderslev 1856, S. 3-19). Gt)fr. 
i,3)amiO)irfe^ 1856, 'Sh. 154, og ,,59erl. Xib." f. a., SSlx. 156). 

Våcdig af BaraU' Satirer og Epoder. Udgivet til Skolebrug. Kbb. (trykt I 
Hiderslev) 1858. (Tidsskr. f. Pbilolog. og Pcdagog. I. 1859. 1. H. S. 63-65^ 
af J. Forehkammeri ^^glot). ^ofl." 1858, i«r. 204; ,,©«!. Jib." f. «., iTh. 205). 

tnfelte fcerffilt tn^fte 2)igte (faalebeO ben betienbte @ang: »IBort aj^oberOmaat er 
Wligt^, ber ogfaa flnbeO i ©oifen« „©nbfliffen'' 1859, @. 287-88). 

^mmtng (^ontl), €on af @or. i. (en @on af flranøport^gfor^ 
Mier i 92i)Borg 9ooe( i. og 9nna a^aria d^ggerg, Jofr. ®ieéf!ngd 3u6ea. 
n. 2. 6* 350, Stamt.) og S* 5l« f. @<]^(?um (f i Wisborg i 1825, i 
ft 7a 9at)} — bleo Wumnug paa SBalfenborfé (SoO. 27. IRoobr. 1811 > 
tog t^Ql- attePate 18. 9(pr. 1815. 186 

^Semutg^ (Otto), @øn af 8fr. S« (en @øn af Sadvar 8emt)iga); f. 
i (Snbetdlpt) V ^725, ^uctionéOirectfur cg d^in af ^fleettlpfl \)th Xbi^^n, 
t I m- V i799b) og ^an« lj»e *uflru €. Jt. f. Ottéfcn (f. 1732, 
♦ 1753, t i7**); — tog 1777 (Eramen artium, i Det n«Pe 9fot 2bfn 
(Sramen, 20* ^axt9 1781 t^eologif! 9(ttefiatd, og 1789 banfT'iuribtfl &a« 
mrn (^æeqoem"); »i^fogeb ttc. 31. JBecbr. 1789, <|Jrocurotor 28* Decbr. 
1792, 8anbl}(sfendcommidfatr 18. 3uni 1795, Q9ii!ebommft i Aronborg 
S)tflrict 26. Octbr« 1798; tiaige t)eb ^^eOebrfd »irf 8. '2lug. 1806, (Ribber 
af S)nbr. 28. 3anuar 1810. — * (S. 3. Ordned (f. paa «&eQigrabegaat^ 
I 1770, t y 1844, 3). af C^riflian E. og 3». f. ^ger^olm)* 

jforte men gninbebe 2:anler t>eb at Icefe Aammerberre ^uc^Yoalbd uforgribelige 
kanter. 1786. 

3 „»eleriuair*@eIf!oBet« ©trifter'' (Jorjlog til at inbfm jubler etc, 
i II. 18W92). 

SettOtt (aStl^elm), a^uflflcerer og gfortepianoflemmer i Stbf)\>\u 

2:aBefIarif( $tanoforte«@fole, tiSigemeb eu til ptali\\t Snt)enbelfe børenbe 
^alt'SIRaaler for Segpnbere og mere £)oebe tt( burtigere og t^eoretifte gremffribt. 
m- 1844. 

*8engm(f (3o^. Sari Soutd), dbfle @øn af Studios. juris 
(S. 8. S. (en @øn af So^an Sebrec^t S., (Seneralfttg^commiéfatr og Sl^eblmi 
af bet notfTe ®eneralitetd« og Sommidfatiatd^Sonegiumc); bobt ^ ^'^^^^ t 
i Stbf).) og 3. aWaria f. «oIte (f. V 1777, ♦ V ^793, f V *808); 
— biet) (Japitain 15. S^otjbr. 1826; 9Iéf!flent og Gontra • Q5og^oIber »eb 
J^iøben^aond $anbt)(rfen 28. 3anuat 1846; tidige @frioer t)eb Ajø« 
ben^at^nd @flfet 4. ffflai 1850 (men ifølge ^nføgning entlebiget fia 
benne $ofi 27. 3uni f. a.); afgif meb ^enflon oeb J^iøbenbat»nd 3kam 
gifhatd Omorganifation i a)?art8 1858. SSar ^ebflifter af «3)et gene 
alogiff'biograp^iffe ^elffab' (|f 1838); er frøeblem af bet a) @of!enbebam tt( ^gl. (Sonfeøftonariu« (S^riflian ?emt>ig og @øn af (Sbrijlen 2., 
@ogneproef) i Sibemarf, og I3irgitte (Srifdb. ^ongel; f. 1692, (SapeSan og fncceb. 
©ogneproeft t(Snber«løt) ogSSraabp V 1715, ©ogneprcrfl fflb« | 1719, i^aarleto 
og ^imliugøie f 1727, t 1732; * i(5nbfr8l^t) y 1716 »arbara ?enb (3). af 
$rceften ff)b9 Xibemanb 2. og ban« Ifie ^ufhu 9(ne ^rfHne Knber«b. 9ofeI; 
bøbt fflb« If 1694, t 1753; itofr. Oiefipng« 3ubell. III. 1. &. 388. Zob. IL). 

b) ®i»t 2. meb Hgnetc (Jugbatn (f V 1621, i fit 73. «.). 

c) @øn af (S^rifKan ^engnid, førfl SIteutenant i poIft^ttbauifT 2:ienefle, f enere fbsA* 
manb paa Ufebom, og ^nna (Sabina o. $a«fau; f. 112H, f paa ftn <^arb Ulle* 
oolb t)eb CbrifHania fg 1776, * V 1761 @ara SWaria ^labe (3). af Jfjøb* 
manb 3en« Oregerfen ?. i Cbripiania og (J(fe 2)orotbea ©tranger; f. 1728, t 
f} 1787^ jtofr. ^engnicF« „garn. ». SWuntbe af SWorgenWeme" 1854, e. 13, famt 

^gam. ecttøaidt', 2. Ubg. e. 1). 187 

Xgl. SRoTffe fBtbenlfaSerneé ®elflab i ii:^ronb^iem (f| 1843); ^sbret meb 
^n foenfl-noiffe a^ebatQe (meb 3nfcr.: Pignus memoriæ) i ®ulb 28. Wlai 
1843 (f« p^^etL ^ib." f. «., 97r. 145), Den ban|!e Sfortienflmebaiae i®ulb 
(met) ^idabelfe ft( at hatt famme) 10. Wtai iSo2, og bm fejfetlige øflrr« 
rigjic Pote ©ulbmebaitte (.LIteris et artibus") 14. ffkaxt^ 1853. — * (S. (S. 
»tJ^fc (f. i aebfbrtlcrg |f- 1805), 5). af tf^r, fp, (en @øn afeupetcargo 
d^tipian ». og ^anø Ifle «one Xaxtn f. 8unbj f. V® 1777, f V ^840 a) 
og «. (5. f. ®mit& (f. i m^xn V 1779, ♦ {{ 1804, f i Slanu) 55r«flf# 
gaaib V 1858, ®»Per til f)ané l|ie ^ufltu). — (3t)fr. @tamtat)len oD. 
Sam« Scngittcf, 2» Ubg. @. 2; i^engnid'd „{$atn. 0. UKunt^e af fTOorgcn« 
Werne", 1854, @. 13*14, og ©upplemritt fertil, @. 3; famt: »®I«gt* 
fEabøfoibtnbelfer og IBeneficter, oebfontmenbe ben banffe Sinie af gfamilien 
Jengnicf," 1857). 

Genealogier over adeKge og borgerlige Familier. Første Samling. (Heri, foraden 
ile anfarte, endvidere: Brilggemann; Conradt-Eberlin^ Cortsen; Dreslerf Eaaber\ P. 
Hoppe;/. V. Jermiin y é Jessen; Koefoed^ !•; Krieger; Lengnick, II; v. Leth; Liitti- 
diaa; Ldvenhjelm; N. Nielsen; Plade; Chr, Rothe; Scavenius; Scbaffalilzky deMncka- 
dell). — Jnden Sam/ing, Ute Bind^ indeh. Familierne: Akeleje; Banner; Barfred jv. 
Bebagen; v. Bergen; v. Berregaard; Bille, II.; Bilsled; v-. Bornemann; v. Brandt; Bre- 
dahl; Bredsdorff; Breinholm; C. S. J. Brock; Brockenbnus-Lavenhjelm ; P. Brun; 
Brechner; Bandesen; C« W. v. Biilow; Caroc; A. Claessen; Cold; Daldorph; v. 
Dears; Dorn; Dorpb; J.P.Dreyer; Erikson; y. Fabritius; B.Feddersen; J.Fiscber; 
de Fischer; Fleiscber; Fog; Fogh; Fohtmann; C. Foss; L. Foss; H. D. Friis; S. 
Friis; A. From; R. Gjellerup; E. Giessing; v. Giirtz; Helt; Hjardemaal; Hjort; 
L. Hviid; O. H5yer; Jemdorfj; Jadicher; Kiehen; O. Kierulff; de Klaumann; 
M. Koch; V. Kolderap-Rosenvinge; S. Krag; Krog; Kynde; Liliencron; v. Lind- 
kolm; Lcss6e; Magens; P. Malling; lUoldenhawer; de Moldrap; Mnodt; L. H. 
Manlhe; Miinster; Nannestad; de Neergaard; M.Nellemann; Oppen; J. v. Osten; 

Pksner; Rodriguez; Roosen; Rothe; N. Sehiem; v. Scblanbnscb; Scbliktkrnll; v. 

Schmettan; N. N. Scbnitler; ScMiller; Sehested; H. J. Soelberg; v. Stibolt; Stricker, I., 

II.; Suhr; Svanenskjold; K. P. Sdltoft; Tang; Tauber; de Teilmann; Tetens; Thaae; 

R. P. Thestrup; Thye; Toft; Trojel; Tryde; P. J, Valentin; J. Vissing; Wind; 

Winther; C. H. Winther; J. Cbr. Winther; Wormskjold; — Anden Samttngs 

Ziet Bind, indeb. Familierne: Abo; d'Aucbamp; BalslUv; S. J. Banner (jvfr. 

„Flyv. PosL" 1849, Nr. 277/ 93; „Berl. Tid.'' s. A., Nr. 294 og „Kbbpost." s. 

A., Nr. 902, af Lengnick); Becker; de Behr; Bille III.; Blicher; S. Bojesen; F. 

C Brammer; H. Bruhn; B. Bruun« Briinnich; Byssiug; N. S. BSgh; de Carlsen; 

Cederfeld-Simonsen ; Colding; /. Damkier; Diechmann; Drewsen; K. Engelbreth; 

Falbe; Fan6e; Fenger; Flesborg; H. Flindt; de Flindt; L. Fogtmann; Fuglede; 

Foiren; P. L. FOnss; N. Gad; Gaolzel (Krenckel); Gide; Glahn; G6tzsche; 

Bammershaimb; F. W. Hansen; F. C. Harboe; J. A. Uarlz; Hee; v. Hemert; a) ^t)t 1. y 1802 meb itaren ^irftine @mit^ (f. i aRc^m V 1781, t Y 
1803), 3). af 6o8ne»>r(t|len t ^otbc!, ^rotjfl Xroel« 0. (III. 190-91) og ban« 
ipe ^nftru «nna ^lønetbe f. $(um. — 3t)fr. Sengnid^e „^atl ^%'', ^. V^ 
188 J. 

J. Sci«B; A. O. 

f, 4. Wifdl; Wiacr; t. Wvlicb^ 

»•^ 

04|øv«), t«(*vaM$ teitz; CnMCfFcy«; Fmi; F« 

HfiA; /»^yfMOi * Schi6*r; 
Knf (M«<fc) j KnM«; EryMisf ; A. A. Lflsf«; L. S. Iw^iTg; G. Liaie. L oe r 
MMi^ Urcfc; Lirtluni fWék;« C4fSfe)i Lya^kyei J fffcttf ; MMfcw^icne (sidste 
Véi^t)i Pkétterf r. 4L #ecåc; Kohaau; Kote; F. ^. SohMå^ JL SctalU; de 
Umf Mueel; Smteatp; StocfclcCh (»idsle Ud^.; t. Stéciea^ D. ▼. Stéckca; Tcsf- 
1— wi Thaaøiøf ; Vtåtm^f VogeBKå-SUtmsinp ; v. ITertnii Wcstragwri; Willocfa; 
WUMcrIHdt; r. Wirtzea. (Med TilUeg til ioe af eslSrte Sunlarlcr). SemUige 
ffyfcte I KMmi 1844-1^9 i Ttcr-^ 

XåuHt, flfrffe fg iØUnbfre Btnhtnttx, Ux i lime 1619 ti 1814 ttt 
(•rtcbe i åiøhtnia^n. Ab^n. 1S47. Xosi'a 

9crf«naf(^ift«rtfte Bibxag, rstt^mmasU 2)anBaTr« eg Ktrgc« 9ti\U 
ffglfcb I ffltre eg s^e Xib. t(^ 1847^58. Xeor^ (vbton i fat M^V 

Cm Scmtlien Cfreg*g 1&{oiii|l til Satc^dcr i ibfSai^aoa. t^ 1850. 
19 e. 8. ((li t 8egMbflcii>. 

Cm Ubbrcg cf SRinifterialSeger. SRamfcnpt fer Scbbmaoibc. i{b^ 
1851. 15 e. 8. — 2bet Cpia^ ibid. 1^5t ((£i i 8egtobdCB). 

eatop, 9ref. tbeoL ^an« ^enlfeii 9tefev'« eg ^nftrae« 2>eBation af 
14. 3ttli 1624 ttf ^crlnfg^efm« etiftelfc åhfh 185& 6 e. a — %ex* 
(^anbltngcr em be af 9tflep^ Dr. * $ref. thcol. ^an« ^ealfeii ftt\tn e^ 
^nftrne b. 14. 3itft 1624 fttnberebe Srt)>Iabfer i ^Infg^elm« efole. (lRami» 
\anpt fer ©ebfemmcnbc). Stbff. 1866^57. 36 B. 8. 

Cm €^løtgtf(abØfer6inbener eg 8fneftcter, bebfommnib« ben banffe 2ime 
af familien ifengntd (9{amxfcri)>t). iib(. 1857. 9 6. X^crr-a 

Q^retoe t^bffe ^^gne, o)>bagebe miber en genealogiff Unbrrføgdfe. Sorbe. 
1859. 13 e. I a (e«rflirt«ftrv! af ^»fflfrjpbffatji«", »ugufl 1859; jtofr. ^gabrcL- 
1859, Jtt. 201). 

©Ibrog til forffifHigc Xtb^Blabc. f. Cf. ^Aiøbcnjatné^joftcn'' og ^gli^tf- 
tpeften," Hlbtel« unber SW«rfe X— X, c f n, — X, — f — f — , og W. — 
Ulben, rt 3)igt, unbertegnet — 3 — (i „7>tn griflnbebe" iaS9, 9Jr. 25). 

iiO (Vbam), ^feubon^m; fee $etec Jtrufe (Suppl. IL 116). 

Seon^arb (Sptttx ^ittrui)), f. i f8\^m &tMQ 10. ^ril 1809; bi« 

ntitttret fra @foIe((rteT«@eminaiift i Sfaarup 1833 meb <&ooeb(^arafrereit 

S9fget tuellg^^ et Snben-Sctict oeb ^orgrrffolen og S^otbegn i Saaborg> 189 

Smaatet meb Sanebrogømcmbrned ^arbetdtegn 6* OctBt. 1834. — * SPtatie 
«omatb (f. i OOenfe V ^8^2), Søflac til 3o^. 9iic. ®. (@uDp(. I. 
576). 

(Sfogra^tte for SUmneffoIer fantt 8orgcrf!oIer9 neberfle (Slaøfer, tneb en (ort 
Qcfftibclfe ober ^oIctRma i et SiQceg. Xbff. 1848. (9Roaiiebff. og 9}e))ertor. f. ^ 
iniie'6(o(eL IX. 72). 2b et forøgebe og forbebrebe 0)>(ag. Obenfe, 1852. (9Reb 
iOntn. Stovt ot>er 2)anmart, duxopa, øfUige og teftltge <9fobu9). 3bte paan}^^ gien« 
nanfeete Opla^ ib. 1854. 4be Oplag. ib. 1856. 5te Oplag. ib. 1858. 

9tegneapparat forborger« og KImueftoIer. (Opgater). Obenfe^ 1849. (^groøe« 
fiolens ^iteratnrM.'' 1849, 9h. 2). 2 bet Oplag. ib. 1852. 

Sacitbog tit Opgaoerne i 9^egnebogen. Obenfe, 1849. 

8#ining«'SCpparat meb et flort Sntal C^empler til 8rttg beb 3nbøbning af 
tvbff eproglcere. iReb et 2:ilktg om ©ubflontibenteø ^i#n og ^roepofttionerne. 
Saaborg, 1852. 

2:i^bft ^cefebog for be f#rfte Segpnbete, meb fcerffia ®Iofebog ot)er be 
tanfteltgfie Orb og 2:aIemoaber. Obenfe, 1853. 

Sangbog tfær ti( 8rug t Slmuef!o(er. gørfte ^efte, inbebolbenbe 25 @auge 
(meb 92ober), famlebe og ubgbne af $. $. Seon^arb og ^. 3. Olttfing. Stbif. 
1852. 

€$(rift!ce«ntngØ«9pparat for Sorger« og fKrnneffoIer, famt prioate dnflitnter. 
Cbenfe, 1854. 52 @. 4. (Sit^ograpberet). 

Sitybft £ftfebog for @maaf(oter og 8orgerffoIerne9 neberfle i^aøfer, meb 
Olofebog oter be tanfteligfte Orb og Salemaaber. Obenfe, 1857. 

Si^bft Scefebog for øtoerfte Aladfe i borgerlige 9teaIfIoIer, meb (Stofebog 
eber be toanffeltgfie Orb og Salemaaber. gaoborgi 1859. 

SkoUkort over Europa. 4 BUde. Fol. Odeose, 1849. Tredie paany revide- 
ret Udgave, ibid. 1859. — SkoUkort over PdtcBtååna^ til Brag i Borger- og 
Almueskoler. Ny revideret Udgave« Odense, 1858. (4 Blade). 

Ubgat) 91. @ørenfen9 v^lnbet 8reo tit mine IBenner og lOetienbte i !S)anmarf«. 
Soaborg, 1855. 

*Sm^e (S^ttfKatt €onteKtt6, ®rebe aO, ®øn af ®. &• & (en @øn 
<if (iontre^^Hmiral (S^ttflian S. og <&i^tleborg Sebine, Qomtedfe <&otd; f. f 
1735, iDfr. Seitgnicf'd „garn. l^erc^e", ®. 4*6) og «• 6. b« j^iog^ (f. 
\ 1739, ♦ V A764, t I m*) 2)* af ®. ». b. «tog^ og *ebeblg [*et. 
big] Vugufla \>. Stfiggemann); — f. i j^iøben^ubn; bleo j^ammer^erre 12. 
3nnt 1803, fRtbber af 3)nbr. 28. Octbr. 1817, IDanebtogdmanb 28. Octbr. 
1836, (Sommanbeur. af 3)cb. 28. 3uni 1840, ®e^fime«Sonfeienceraab (meb 
»ang i 1. S\. IRr. 13) 29. Secbr. 1844, etorfotg af 2)anebtoge 1& ®eptbr* 
1846. t Pfl« 8er(^;enborg 26. «pril 1852. — ♦ !• U. @. b. 8ebetgo» 
Ofbt i CWerøb V 1771), 3). of «. b* 8. (f. ^j^ 1734, f * Steberifé- 
borg V i^O) og Srrbrriffe »oul^, Comtetffe ©t^a^aUji«) It ?Ku&a^t>X 190 

(Z). af ©r^ejuteraab ^lhxt6)t G^rifiop^er, Se^ndgret^e @å). br 9RuÆabca og 
(56tiptane@op^lat).b.8fi^e; f. V 1749, ♦ H 1765, fff 1786). —»a* 
8BiI^. S)otot^ea Sat^atina 0. <5trog]^, ^ané Søffenbrbam (f* ^/ 
1788, t paa 9n6)tnhox^ j\ 1848), J^nflfle 5). of S. g. o. Jt* (f. i 3:^ronb* 
Mem I 1737, f I *aber«Iet) V 1829, iofr. 9f^. m^hol b. 3)eutf(^;fn 1829, 
@. 245*46; ^hUf^ u. @(^rj)berd Ser. @. 320^21, 821; SengmÆ'd ^^garn. 
t>. *CDg^", ®. 11-13) 00 ^on« Ijlc ^ufltu fHojlnc (5Iifa6et^ ». groncfen-^ 
berg (S), af 9?aior «6an8 (Srnfl 0. S. og d^Iifab. @op^te 8iaben; bøbt i 
9l«ffii« V 1751, ♦ J 1773, t y i798). — (Soft. fiengnJd'é ^gam. 
«er<]^e/ @. 4-5; ^^txU Sib.- 1847, fWt* 108; 1852, mu 102). 

*eeri^e (^enr. ®eorg ^lemnitng) tog 1810 v^iIoIog.»^^iIof. (Srameit 
(Laud.) og 13. 3an* 1817 ben iuribiffe (^xamtné t^eoTeti|!e 2)eeL 

a)igte, 1815, og ^oetifle ©maaffrifter. 1818. (©egge rec. af (5. ^eU 
htd) i ?. X, onf. @l.). — 2) en gobe ©fafer, etter fort S5eilebnmg etc for ©f«* 
feren etter ben, fom ncermef) ^ar benneb at ffoffe. 1826 (iffe 1825). 

^Set^ (^Ihtxt), @øn af $eb. 1\ ~ f. (ifølge £)ø6efebbelen) 
26. 3)ecember 1795 (bø6t i a^aréleo V i796); tog 1813 dTramfn 
9lttium meb bebpe Q^arafteer, og 12. 3anuar 1818 t^eoIogi|! 9itttftQt9', 
aflagbe ben ^omiletiffe $røoe 23. 3uni 1822, faaoelfom ben fatec^etijle meb 
Bebfle e^arafteer; ^bjunct 12- 3)ecbr. 1818; orbuu Stattå^tt etc« 14 gebr. 
1823, reflb. SapeOan etc« 8. Octbr. 1830, ®ogneprcrfl i S9?ibbelfart 17. 
3uni 1837; oalgt til @t(rnber«3)eputeret for JØfHftemeØ 7be Ajøb^abbifirict 
16. 3anuar 1847, møbte i SloeéftlDe i »IlpriUiTOaj 1848; Stigébagdmanb for 
Obenfe ^mtd Ste aSalgbiflnct (lD2ibbeIfart) S. Octbr. 1848, og beeltog t 
ben grunblobgibenbe Stigdforfamling 1848*49. — f i !DHbbeIfart 9. Octbr. . 
1849. — ♦ 2». S. <Silf(^;ou (bøbt i Obenfe ^ ^793). — (3ofr. 
Selmer« mtfx. SamK II. 541*48; «Danff JJirfetib.« V. &p. 45-48, 
49; gr. ^arfobé »3)an|! Sftigébagdfalenber'' I. 141, 325, og gortatt. af 
gabr. ^{fi. 2. Ubg. ©. 765, 875; .gjjené ©tifta.flib.- 1849, mu 25ft 
og 263; 5loI6org etiftg^flib." f. «., 9^r. 235; .gcrbrel.* f. 51., fnr.243f. 
„«6iporle og Digtning" f. 51., fflx. 17. — ^an« ®raOminbe, f. „Danne- 
Olrfe- XVI. 1853, dlx. 162). 

geft'^rcebifener. Snben beti^beligt forøgebe Ubgate. Obenfe, 1848. 

^S^rifteltg ^uu««¥ofti(. 1.-2. 2). Subet Oplag. Obenfe, 1817. Sre* 
bie Oplog. ibid. (tr^ft t Sthff,) 1855. (j^fr* S^orcfmann'd gortegn. ot). @tr. for 
anentgmanb, 8. 2). — "^aa etenf!: (Skriftlig $uØ-$oftifIa, inne^ottonbe $re» 
bifningar på åxtt9 @dn« oc^ ^dgtibøbagor. fL)[t)erfatt af (S. ®. 8 ring. Del I., IL 
^unb 1844. 8: o. Ugret?'' 1845, 6. 34«35). 

Jtitteligt ?eilig^eb«taler. «nbel Oplag. Obenfe, 1851. („9hjt ZitoU 
Zib^.^ IV. 15é'57, af (L (5. e<l^arl\ttft). 191 

6anø 09 %a\t tøeb ©ørgefeflen i Srøibbelfart ben 26. %tf>x. 1848. Obenfe, 
184a 

Qber« finter focfcerbe« itfe og forfage irfe! ^roebiren Ipe^tntfebag 1848. (2x1 
goitcel for eaarebe og galbne« (Sftertabte). Obrnfo 1848. 

?r«bitcncr ot>er lMbe!fe«5iftorien. gørflc ^fftc 9^ff. 1849. (^2)anff 
fiirtetib." IV. 604^05, of ?. -©eltoeg). 

3 3)amfict*« ©amling af ^^rabifener ot>er SijangcUerne" (Sciengjen* 
non 2:i&h>I og anfccgtning tit jdar^eb og !6i9^eb; paa anben ^aaffebog, i I. 338*347; 
2)cn rette Orben i tore @orger; paa femtenbe @onbag efter 2:nnttatid, i IL 137446; 
2)cn Barm^iertige ^erre og ben ubarmhjertige Xitntx; poa to og tt^tenbe 6ønb. eft. 
Xxtmt., fflb. @. 228.237). 

3 2)amtier'« Gamling af ^^rcebifener otoer (S)>iftlerne'' ((9ub« Orb 
fkaær fa{i: berfor toafle ®ubØ Drbø tjenere if!e; paa f jette <Sønb. efter ^aaffe, i 2. 
SamL @. 125*135; ^torlebeø Soten o))naaer ftt£)temeb; )?aa @ønbagen efter 92otaar, 
13. eatnf. e. 26-35). 

Set^ (Wbnt (Smil), ^roberføn af fR^dnotonte og @øn af nebenaiu 
fntr £anbp^)^rtcud S^ riftian ^.) — f. i Jtongend Sl^ngbi^ 23. S^otbr. 
1822; bimittrret ti( Uniterfttetet fra Petropolitanffolen 1840; tog f. 9. 
diamen artium, ligefom i bet nafie %qx. 2ben (Sramen meb Q^ar. Laud.^ 
og 16. 3anuar 1846 t^eologtff ^tteflatd (H. ill.); biet ^bjunct t)eb ^tu 
lttf6^olmd Icrtbe @foIe og Opbcagelfed-SlnPalt i Septbr. 1847, 3nfpecteur 
{pbé 1. 3anuat 1855, fif £ttel font Oberlarer 1. 3ult 1858. 

(St motiteret gorflag tit en Sneform af ^erlufø^olmø ©tiftelfe. iRepteb, 
1851. 28 e. (antn. af (L @. 8u(^^ol<} i 92efh>eb Sti« 1851, SHx, 72, og i 
49erf. Xib.'' f. «., SRx. 176). 

Cm gorberebetfen til og Optagetfen i be ubtibebe @foIer9 pngfte 
Cladfer, ncermeft meb ^enfpn til ^erluf^tolmø @toIe. (i Snbbpbelfeøftrift til ben 
effcntL Sfgangdeiamen og ^otebqramen i ^erlufø^olmd Icerbe 6!oIe og Dpbragelfeø« 
a«alt i 3uli 1853", @. 25*64; farffilt Hftrpl. »iepteb, 1853). 

Nogle Bemærkninger om OpdrageUesanstaUer. (i „Indbydelsesskrift til de 
tintU Afgangs- og Aarspr6ver i Herlufsholms Icrde Skole i Jaoi og Jali 1857'\ 
8.3^). 

Set| (9ltibrea6 ^tttx SHaxtin), @øn af ot)enanføite Sogneprorft 
Ilbcrt 9. og frøat^ea d^riftiane f. (StIf(]^ou; f. i iR^borg Ifle&ebr. 
1822; beføgte i fer Var (Eat^ebralffolen i (Ribe, ^torfra ^an bimitterebed M 
Untoeifitftet 1838; er^olbt teb (Sjramen artium f. %. S^arafteren Laud.^ 
øg unberfafiebe f!ø klaret efter anben (Sramen meb famme Ubfalb; fiuberebe 
tfipoa et %axé Xib $(;i(oIogi, men omb^ttebe fenere bette @tubium meb bet 
^logtffe, 00 beflob 1. Srøaj 1843 ben t^eologiffe (Smbebderamen , ligelebed 
Keb Laad«; a^agbe ben fatec^etiffe $r^bc 28. (^obbr. 1847 (Laud.), U<i» 
^m ben ^omtteti|!f (Admodum laud.); forefiob i to %at ^i&^4.V> 192 

en \>xb>at S)Tengef!oIe i !DHtOelfatf, (leo tereftet 10« ^ay 1845 conRiturtet 
font Hm 9eb (Ribe 6at^ebraIf!o(e, og 20. Vpril 18å6 ubnat)nt ttl Slbjunct 
fammrftrbø; ))oIgt tU S)iaconud i 3(a6entaa 25*9ugufl (ftabforflct Y ) 1850, 
Od brffiffet tU Danf! dompaftor fammeflfbø 2. 3ult 1852. — * i OitSr V 
1846 STOargret^c Sleflinc 3:^>orup (f* i 8«6c V 1820), 4>nflPe J>. 
af $rofedfoc, {Rector $et. 92te. ^^. (111. 374-77) og Srrteriffe 3)oTot^ea f« 
Slbratnoioi^ — (3ofr. il^orupd Q9Iant)ebe (Sfterretn. om Oiibt Qat^ebralffole 
IX. 25; ^unDtupØ @foIe*(£aIent)er 1845, @. 63). 

Btn i 8efter^at)et, Oterfortlelfe af 3. (S. 8terna4(r«: ^^e ^a^ig^ 
Jthff. 1846. 

$etcr 9{icoIat Sporup« Q^fterfabte 2)tgte. Ubgttne of (L (5. 3:bor]i)) og 
itnbr. gft^. ^^. 1847. (nbfom i tre ^eftcr; jtjfr. ^©crU txh." 1847, Sir. 2^. 
9[n(ang (»mil: ¥eter 9{icofai X^orup« Setnet. Ubgioet af (S. (S. St^orup og 
^nbr. Set(. JTb^. 1848. 

gem og ti^te ^falmer, til I3rug oeb fripelige Sorfamlinger. 9HSe, 1849. 
<Knon9mt). 

^unbrebe ^falmer, til tirtettgt S3rug famlebe og lempebe. SlaBemrao, 1851. 
tlnoet Oplag. ibid. eod. 12. 

^rabilen om SroeCfribeb. S!bff,, 1851. US)anff IKrletibenbe*' VL ©p. 
232^). 

(St $or Orb om ^falmer og $fa!mefang. glendborg, 1852. 

Zo ^unbrebe ^falmer, ubgione fom2:tØceg til ben $ontopptbanffe 9falmc6og. 
ilabenraa, 1852. 

$. $. ^xahU Ubtog af 8ibelbif torten. 2:rebie Optag, giemtemfeet af %. 
Setb. a^eb Sfbtlbninger (i 2:qrten). Slabenraa, 1853. 12. 

3 „S)anfr itirlettbenbe'' (Om bet alminbdige og fceregne ^rceflebømmc i 
iWentgbeben, 2:ole i »ibe Jttrfeconoent, i V. @p. 254*58 og 265*71). 

3 „S)annetirte« ((St $ar Orb tit 9Iabenraa SRenigbeb, i XY. 1852, 9hc 
148). 

3 „I3ubf titlen" (!3)anfr eoar paa et tpbfT <Spørg9maaI, i II. 1853, e. 16*28; 
8arttmoeu9 ben i^fmbe [iD^arc 10, 46*52], gorebrag boibt i hoptrup ^ir!e i flnleb* 
ning af et ^rcepeconoent ben 31. Octbr. 1854, i IIL 1854, @. 705*717 [og i 2. for» 
lortebe Opl. @. 383^91]; 2)en b^Øige @tefan« ^ifiorie, anoenbt paa oore 2)age« firfe* 
lige gorbolb, i IV. 1855, @. 131*148 [og i 2. forfortebe Opl. ®. 66*79]; gr ©arne* 
baoben unber atte Omflanbtgbeber gplbig?, i V. 1856, @. 355-65 [jofr. e. 432^38^ 
af Sbrifttani og g. (S. »oifen; Ugefhr. f. b. eo. St. VIII. 1856, e. 93<94; @. 
246*48, af (Sbriftiant; ,,^fel. eamler" II. 365, 9lottn]; 2i»tt er aRennefleneØ 
^9«. [Qt Mt 3nbIebningØorb til leibeQcttfniug], f. 9L 6. 372*77). 

9{ogle anoni^me @maabigte, beel9 tn^tte ganffe enteltoitø, beeU optagne t 
„^ibe etift«*3:ibenbe". -- ((gfter «utogr.). 

*S(t| (6^rifKan), bobt i yftax%leo 28. SVartl 1794; tog 1812 anben 
iFrauirn (Laud^ 0fl24.3uni 1816 mebic{n^(Smteb6eramen; SXfiricidmeMcttd 193 

18. dlor>hu 1818, Canbp^^flcu« 12, OTuguft 1825* — ♦ 1820 3of. $«. 
Hint Sanfen (S), af $rn|loni{l 9Bil^rIm 3. og Sat^rine (SlifaS. f. %md] 
iAJthi). I 1798). — (3ofr. Saflifen« 3»fb. e(^nffp..8fi. XI. 290) XXX. 27). 

8et| (^mrif 3itlm6)/ eøn af $eDer l^, @lu^ ^^eoL, Airfe- 
fangft cø ©folelcrrer f garum (f. I Sthf}m V i774, t i ^amm |f 1849, 
jofr. Selmerd 9^efr. ®atnl. TI. 448*49), og ^nna Spatie f. 5£ønning; 
— f. i garum 25. 3uU 1815; 6Ie» 1830 ftiDfat i Srfbfriffi6org# larbc 
Sfole, og ^ftfra timltterft lil Unitjcriltctft 1836; tog f. 51. (Sronun Qlrtium, 
i tet paafølgente ?(ar anbrn (Sramrn, og 19. 3anuar 1841 t^eologif! %ttt* 
ftat9, famtligf meD (S(iar. Laud.; aflagte 14. og 19. 9Iuguf) 1844 ben 
fatfi^eiifte og ^omUetiffe $røt)e, og er^olDt for ^{ln Q^ar. vix laud., for 
ttnnt AdiDodum laud.; op^olbt fig fra goraaret 1841 paa ^angelant fom 
^uutlctttx (^od ^rftften ®raae t ilranefjar fra %\>xi\ 1841 tnbtil @epiBr* 1845, 
((mflrft paa ^erregaarben @teettdgaarb) , iiibtil i)an Sefftffebed til orbineret 
Jtatec^et og Sørjlelccrfr t)fb ©orgerflfolen i OTubfjøbing 2. ©eptbr. 1848; 
tNinbt oeb Ubgangen af ^Haret 1851 en ^Pramfe for en Vrsbifen af legatet 
for brn et^angeliff-c^riflelige Scrred UbSrebelfe; bleo ©ogneprcrft i D^imtofte og 
liftxup i 9lar]^uu8 @U 19* 3anuar 1854. — ♦ V ^^^ 3:^omaUa 
d^rlftierna SWargaret^e OBojefen (f. i itranefiær Y 1827), pngflc 
3). af Exam. juris ^l^omad ^dlm 93., ®obdfort9a(trr t9eb ®ret)|!a6et 8ange- 
lanb, {Iben ©aarbbruger paa OlbenbierggaarO fflb. (en @øn af QS^fogeb 
6nfn 98. i S^il^borg og Sortie ©oD^le f. SBruun; f. V 1785, f V«« 
Olbenbierggaarb V 1847, it)fr. Cengni^« „©øren ©ojefen«, ®. 2, og 
♦Som. ©ruun", ®. 11), og ^an« Ipe ^uflru SWarte Æirfline (C^rlflme) f. 
Ottefen (f. V 1795, f 1827). 

Xiltceg tit 8oUed Scerebog. ger l^orger« og ^Itniueftoler. 9{ub!iøbing, 1851. 
20 6. 12. 

Ct>erftgtdtat)Ie for ^rcefter, tiQtge fomgormcenb i ©ogneforftanberffaBerne. 
»ffliber«, 1860. („©cri. 2ib." 18(50, «Rr. 28). 

^ttJi (3ol^ati Srebetif), @øn af 3. Ti. ^. (en @øn af 3ørgen 
^flggefen «.a); f. I S>alum ^ 1753, tfjeol. Sanb. V 1780, perf. dapel- ■) @øn af ©ogneprcefien i ©tore^ebtnge Sagge 9{ielfen og 3ubtt(fe (S^rifHanfb. 
^ongcmac^; bøbt i ^tore^ebinge | 1715, ©ogneprcefl til (SUnfhrup i Star^uud 
€t. i 1742, til 2)oIum og ©anberum i gven j\ 1752, enttebiget 1785, t i 
«oIbing f | 1787, ♦ «obil (©olette) aWargrete Obel (f. i 1719, t i €brifHan«- 
felb 1807), 2). af Oluf 3*rgenfen O. (en @fn af 3ørgen ^attefen O., gorpagter 
}^ Olanb 1 Xbp, og 2)orotf>e Oluf db. ©enneld; f. f 1680, @ogneprceft i ®ubom 
cg Meoorbe i »iborg @t V 1713, iS)«Iø« iaalborg@t. V 1731, t i 1753, 
j»fr. Xaubcr« 8iogr. 9{otitf. om 2)ifc. i 9(alborg tat^ebralft I. 102) og @opt<a 
$anfb. Xanc^ 194 

Ian i S)alum og ©anbrrum |§ 1784/ ©ogneprcrfi }i^aa 2ti§ V ^785; i 
©»anninge f 1794, f ¥ ^813) oø ®. f. ^ol8le» (|?nøPc 5). af 8. 9. 
39. og ^Ipoflone f. Conge; f. i *floI«^auge (Prajifgaarb i gljen ^ [bp6t y] 
1766, t V^ 1816a); — tog 1822 (5ramen artium, ligcfom i Det n«pr 
9ar 2ben Vranten meb S^an Laud., og 29. Ofpiil 1828 t^eologif! ^tte« 
fiatd; aflagbe 3Die Tlal 1829 ten ^omiletiffe og fate(]^eti|!e ^røt^e, ^itn 
meb 6ebf!e, benne nieb naflbebfle S6arafteerj Meo ^uuélæret bo8 ©roptietalr 
gfenget \>aa S^aegaarb i 9?o)7br* 1828; 5tated)et i Sfaaborg 26* H^ai 1830, 
^ircrfl i @oanninge 23* 3anuac 1835, tlQige $roofl for ©atting ^emb i 
©Oenbtorg ^mt 16. 3unf 1851. — ♦ *. TOelffené (D. af 3o^att 
5ro. og 3nger SWoIc ne S'lieléb. ; f. I Xøtring JTro oeb ^orfen« y 1809). 

3 genger« og ©irtebal« „83ibne«b»>rb fra ^erren« ^uu«" (3)€tt 
SMingaarbrnd ©jerning, (fortil ^enen talber od; ©ønbag ©e^Jtuageftnia, i I. 194*203; 
^tjorlfbe« )o\ retteligen ffulle ontgtrae« meb ^crren« Orb , at bet fon bcerc belftgnebc 
gnigter iSIanbt oø; @ønbag ^e^agerima, ff)b. <B. 204-214). 

oon Setl^ (3o^an ^rebertf Strtiolbttd), @øn af 3uflitdraab ^a» 
t^iad Q^briftian o. ^,, flfiaabmonb, $^< og 9Raabf!uef!itOet i ^aif^uu^ 
(en ®øn af ©eneiatlieutenant 3o^an greberif o. S., Sommanbant i Stiøm 
Ben^aonb); f. i mU f 1766, f i ^lat^uué f 1825, jofr. Bengnld'é 
.SWat^ia« 0. Set^", @. i), og 39 irgitte Ottilia (ifølge 2)aa6éattejlen : IBirt^c 
Dttine) f. 0. Solfenffjolb (f. paa ©ccbl^gaarb i ^olbefé «mt ^ 1779, 
♦ V i796, t i Obenfe V 1839, D. af ben i I. 412 og €uppL 
448 anførte Oberjl 5lrnolbué 0. 5. og @lifab. f. t>. 6e(>ejleb); — f. I 
©ebbv i ©jæflanb 17. 3unl 1800; Sleo ©econblieutenant i bet i^bjFe {Regi- 
ment lette S)ragoner 20. 3annar 1817; Aammeriunfer 1824; forfat til bet 
f^enjle Ølegiment lette Dragoner 1827, d^ar. ^Jremierlieutenant 1. S^ioobr. 
1828, oirfl. $remierl{eutenant 1836, 6ar. 8iitme|!er 25. S)ecBr. 1838;. 
ubnceont til {Ritmeflcr i 5te Dragonregiment famt @dcabrondcommanbeut 
1842; SRibber af Danebroge 28* 3uni 1845; tiOagt ^aiox9 anciennitet 7. 
^ai 1849 3 ubncront til iØ^aior t)eb 3bie Dragonregimeut 1852; Oberf!« a) ®it)t 2. V 1814 racb9ea«mu«tianfen, bai). ar^cfceper af gnglefanggaarb i 
©ra^etrotteborg @ogn. (jt>^x. @uppl. I. 704). 

b) @øn of ©eneroflieutenant aif^atbia« i>. ?et^, til @anberumgaarb (ablct f 1757), 
og Catbarina ©ebetoig t). ?ø»enbielm; f. paa S8eieru^>gaorb i gpen } 1737, f « 
^el } 1817, * 1. V 1764 Sniia STOorgaretba \>. ®er«borf (3). af (Sonfe* 
renceraob, Slmtmanb (5^iri|Hon t). ®., til 35o«ne«gaorb, cg 3lntonette o. 9Jo(enwn; 
f. 1748, t i «ibe V 1766); * 2. | 1781 @opbia Birgitte 9?anfcn (D. afOberff 
^an« 9^., Sommanbont paa ©ombolm, og ?ot>ife b. ©erbanbt; f. i rø:ø«fj^bing 
V 1763, t V 1782). — 3t)fr. ©iféftng« Oubeff. III. 1. @. 377, Sab. II.; 
S^ant^ep« Gamling af S3iogra^(ier i Orbenøca^itulet, 6. 154<55; ^engnid'd 195 

lieutenant 22* 3un{ 1856; $rafeé fot (R«montf*(iommldfionen 30. 3un{ f* 
^iL; Scnaatet meb DaneScogémarnbened ^citnSttqn 31. 3uli 1858» — * 
1834 ®catc ttat^rlne (5^>tiftcnfen (3). af gotvagter grrtctif «• oø 
»oDUb ÆlrfHne f* »a^il; f. paa grilffnSotg f 1812). 

3 »SWiHtairt S'fcpertorinin, 2ben dtccUt" (©emarfntnger i Hnlcbninfl af 
Jiortcnaiit ». ©arU« npc Slibe * (5<n>i|)aflc, i V. 118-138, jtfr. @. 225-77, af 
8 art tf). 

3 „Tidukrift for Erig9væi$n** (RemoDtehestens Drestar, ia57, S. 250-55). 

*itt^ (Sara æaMtn) toø 13. Spril 1818 t^eologil! 'Kttefiaid, og 
ajfaabe 12. 9^oo6r. 1820 famt 2. 3anuar 1823 ben fatec^^etifTe oq ^omfle« 
tifle 93iøt)e, Segge meb Q^ar. Laud.; )7ar Sam i Steligion og Satin I S^lø^ 
Ben^aotid Q9orgetb)^bffo(e fta October 1817 til 3anuar 1821, betnafl Såret 
i fire 9ar for gf. 99. Anut^, SeM6eftbber af ®ret)f!a6et Knuthenborg; 
Meo orbin« JTatec^et fiSeile 14. Septbr. 1825, ©ogneprcrfi i SiQe^ebbinge 
3. 9lpr{I 1826, til «orne i St^en 15.3uli 1852. — * 3* •&. 3. Srebé« 
borff (f. i 93efier^@fieminge f 1797), 3). af SWorten J^onifen S. (jofr. 
I* 199; ®up)>I. I. 234) og (SOen (Sat^r. f. «&ornemann. — (3ofr. Seng« 
nitf«- ,5am. SBaftlet)", @. 5, og „Sam. Srebfiborff*, ®. 3). 

9ff(eb«'$rabtfen (folben t Me^ebinge og $at)ntøk> StivUx. 12te @ønbag 
rftrr Xrinttatt«. ^iøge, 1852. 22 e. 8. (Sj i Sog^anbelen). 

UbDalgte ^falmer, gooborg, 1856. 60 @. (ubg. af S. ©. Set^). 

Xaler (inblemmebe i Gamlingen af: „SD'ltnbetater ot>er (9ebeimeconferent6raab 
greben 9ret>e af Siae Sra^e bolbte t>eb ^an« l^ifcettelfe beu 3. Octbr. 1857. ^aa* 
Jetg-, 6. 12.22 og 26). 

3 Senger« og ©ir!ebal«„Stbne«bprb fra $erren«<^uu«4» (8ibet«©rob; 
^a SWibfaPe eønbag, i I. 266-276). 

^et^ (8at6 $aogen), ©ibfianførted @øflenbebarn og Søn af Oluf 
Steb. S. (t^eol. (Sanb. ^ 1769, perfonel Sapellan i 3)aluitt og@anberunt 
Il 1772, ©oøtteprafl i ^jert i *abereUo UJroofJi f 1784, f V 1826) 
eg Sotille 99axia f. Xtxp (* i Aolbing j^ ^787); — hUt> c^arafterif. 
Satataondd^irurg oeb Srtiaericorpfet i Stbf)i)n 16. 92oo6r* 1817; oirfelig 
SatatHontfc^irurg 9« ^ril 1828, c^arafterif. Siegimentdd^irurg 7. Sebr. 
1836; fif aRang meb Qapitainet i ^tmeen 18. 3)ecbr* 1848; ubnctPnt ti( 
9tittet af 3)anebroge 6. WlaM 1850; fungerebe efter Arigen fom Ooerlage 
9rb ^tiOexicotpfet i Stbf). f vm (SMf^iané^aon 21* SKartd 1854. — * 
1824 *a. 3). 3:0 f te, iffe Storm (f. I Mf). V 1788, f paa Orbcrflunb 
IS 1857, S)« af @abemef}er ^nbread %. og S^agbalene S>anieU f. @torm). 
- (3ofr. Saaifenø S^ebir. €(]^riftp.«Ser. XI. 290-91). 

tamoig (6atl ipeter (Bram)/ Sroberføn af i\ebentlaatti\)t ^^^x^t« 

IS* 196 

))t«fl 3:^otaIb 2. C9 @øn of (5tat«raab ©øren 3o^on 8., 55l^fofleb oø 
IB^ffrioer i @orø fanit IBirfebommn og ®frit)et i ®orf 9itf og Dcb 9att» 
niti «oI6ftfl (f, i Sthf)^n V 1794, iofr* gt. Q?arfob« .©aiij! »igdbagd- 
falfnbcr", I. ®. 133), og «aten C^rlftence f. ^iørgaatb (5). of 
Sanceairaab $ebrT 9^., QSirffbommcr t)rb (8tf0ffa6et MreBorg, og 9nne 
(Sttt^rtne f. ©lerlfip; f* I Oufteb V ^797, ♦ 1819); — f. i gførSføD wb 
9?efføeb 27. ^ai 1820; biet? 1833 inbfat fom !&ifcipd i ^ftlufd^olm« 
lorrbe @fo(e og Opbragelfed'^n^alt, og ^rtfra bimittftct tU Unioetfitetet 
1837; tog f. 9« ($ramen 9Irttum (Laud.), i 838* 1839 2brn (Sramtn (H. 
ill.), og 23. OctSr. famt 15.'i6* 9lot)hx. 1842 ben fulbftonbige iutibijfe 
(Fromend t^eoretiffe og prafti|!e S)ee( (begge meb Laud*); bleo iBoIontah i 
bet banffe Sanceaied 3bie (f 1848 3uflitd-9^int{leneté 2bet) 3)epattentent; 
Sulbmægtig i bet idianbfle IDepartementd (fopebitiondcomptoit 8«3)e(Br. 1848; 
tiltraabte i Sommeren 1831, unbeifiøttet af @tatéFa6fen, bet <&uTt{g!arIffe 
@t{penbium, famt af bet fra bet H^oltfeffe tU «&erIufé^o(md @tiftelfe ffienfebe 
Øegat oplagte SieifefUpenbium , en l^ibenfTabcIlg Ubenlanbdrejfe, ^oorfta ^an 
l^enbte tilbage 1853; Meo (S^ef for 3u|litd«!roiniM<td i^^ ^Departement, 
famt t9irfelig Supitdraab 23. 3unt 1836; fungercbe fra li« SuH til 9X^ibten 
af 2Iugujl f. ?(• fom S^ef for ©ecretarlatet i STOiniperlet for Wonarc^lctfi 
foraeé inbre ^nliggenber; ubnarbnt til t)irfeltg (Statéraab 31* S>ecbT. 1857; 
opertog ifølge fgL {Refol. 8. 3anuar 1858 titlige be unber Suflitd-aRiniflerictd 
2bet 3)epartement ^en^ørenbe @ager, Pebfommenbe SranbforflffringØ« og 
Q9ranbp(efenet, inbtil pibere; blep fongel. flilfororbnet peb Steprsfentantjfabet 
for bet alminbelige ^ranbadfurance « Sompagni for QSarer og (Sffecter 20. 
fØlaM 1858; foretog i @ommeren 1859, i Srorening meb (Sancellifecretair, 
Sulbmcegtig Øtimefiab, en (Reife til Ublanbet, napnlig til <&amtorg og Øel- 
gien, for at blipe befienbt meb be brrporrenbe @ø« og ^anbeléretter; blep 
(Ribber of Danebroge 10. 3)ecbr. 1859. — .^ar befiuben P«ret OTeblem of 
flrre nebfotte (Fommiéffoner, nopnlig: ongooenbe ^ffottelfen of nl^e ®age6e< 
flemmelfer for JTongeriget (| 1837); ang. 3nbførelfen af Surpinbretningen i 
IDonmarf (^ 1857); ong. ben enbelige Drøfrelfe og Se^onbling of et Ub« 
fofl til en olminbelig ©troffelop for JTongeriget JDonmorf (V 1859). — 
* a^ot^ilbe 9^etrine 92ørgoarb, ^ond ®øffenbeSorn (f. i fRorup 
qjrcrflegoorb {\ 1832), 3). of ©ogneprajlen for ^irfefoob* og «ibferup, 
55oul SWot^ S^ejlrup 07. (f. poo Setreborg V 1802) og fKorgretc 3o. 
^onne f. Søbring (D. of «gent, nor|! og fbenj! Sonful for S'Jøne-Spflonb, 
C^jriflop^er *anfen ©øbringa); f. i Bergen V 1808, ♦ 1830)* 

a) f. i ^obro 1782, f i «olborg V 1^60; * 1. 1807 . . . ^oberborf (f 1808, 

2). of 3upitøraab 3o^anned $., 3ufiittanua i 8ergen9 ®ttft««OPerret). * 2. ,V 

1809 gtebttittt Clif ab. grif(^, f « Aalborg V 1860 i fit 72. %., S), of 

2:on>mfpectettv divi^an^iilto g. \ <>ox\tu*V — 3!*i\t- n%f^^.?ofr*' 1800, ^.4S. 197 

Om gornbunberføgelfen t crtmtnene @ager efter franf! 09 engeif! ^tt. 
Sn 3nbberetntn9 HI bet juribtfTe Saculfet ^6^. 1853 (o: 1852). (^$(9«). ^ofl." 
1852, 9hr. 334; Jtbffpo%^* f. «., S»r. 287). 

Intlage, $ot)ebfor(anb(ing og SBebidlcere i crtminelle @ager efter 
fronf! og engelff 2Htt. dn beretning til bet juribiffe gacultet. kbf^. 1854. 

3 „Fædreiandef' (Anmeldelse af: An esay on the principles of circamslan- 
tial evldeoce, illastrated by naroeroas cases, by WiUiam WUIm^ Esq., 185i| Nr. 
79, 80). 

Inbeel i: !8etcen(ning fra ben ti( Iffattetfen af ntft ©agebeflemmelfer for 
tongeriget n^fatte j^ommidrton. åhff. 1857. 

Stnntng (Sl^oralb), ®øn af Sanceairaab, Suflitdrecretair beb fianbd« 
Dvtu famt «&of« og Stabdretten S^riftop^er ®ram S. (en ®øn af 
5o^an .gcnt. S. og Dorothea ©titteéb.; bøbt i ©ragern«« V ^764, f ^ 
«^. T?^ 1826, iufr. irDagen" 1826, ^t. 241; 3:^aanipfi f«br- S^^efr. 
1821—26, @. 468) og SiciUa Sparta f* Jtird^^off (3). af Soroaltet 
«. paa *olmegaarb5 bøbt i Olfirup f 1767, ♦ 1791, f * Slagelfe V 
1847); — f. i «i#ben5abn 2. Octbr. 1805; bimitteret til Unioerfltetet fra 
!)^opolttanf!olen 1824; tog f* 9. (Sramen artium (Laud.), i bet paa« 
fflgfnbe 'aar 2Den (Sramen (H. ill.), og 12. 3ult 1831 t^eologifl ^tteflatd 
(H. ill.); aflagbe 21. 9X?ai og 26* 3uni 1837 ben fated^etiffe og ^omiletifle 
$Tfbe, ^iin meb bebfle, benne meb nirflbeb^e (E^atafteer; unberbt^e i en 
Shrffe af 13 91ar beeld pribat, beeld i Snflituter; Meb orbineret Aated^et og 
Snfidflrtet beb Sorgetffolrn i ©lagelfe 26. ^ug* 1837, @ogneprorfl i ®fiør« 
^tnge og 8faaibrup i Sicrllanb 15« S)ecbr. 1850« 

afftebøtale i eiagelfe. 1851. 

3 #rSIVt). ^Poft." (3)en fiiHe ®rob. S)en 7be gebruar, 1855, i«r. 33). 

^Setieflamiii (®eotg)/ Dr. og tudfif! Qoaegieraab* f i ^o^xoa 6. 
Oetbr. 1854. — ♦ ttaroline SraentfeU 

bon Seoe(fait (^aM %tthmt ^annihal), Søn af ©f^eimeconferenee« 
taab ^(Ibted^t $^{Iip b. 9., baoorrenbe ®tiftam(manb ober ^gerd^uud 
6tift, tilflbfl Sanbtiof! i ^inneberg (en @øn af (Se^ejmeraab og 3uflitiariué 
*an« grfftr. b. «.; f. paa grbtenb^l i ©iaHanb V ^744, f V 1817, 
iofir. SRant^epd ©amiing af ©iogtapi;ier i Orbenøeopitulet , ®. Io9'60a), 
og ^and 2ben <&uflru (S^riftiane greberiffe f* Somtedfe af 9BebeU 
ffiebeléborg (^. af Vmtmanben ober 93orbingborg og Srbggebelbe ^2Imter, 
»reb ©.; f. pna ©elbtinge, bøbt V 1765, ♦ iffiebeléborg «apel 1 1775, 
t li 1821); — f* i e^iipianfa 9. 3uU 1777; Meb ©econblleutenant 21. •) eu>t 1. paa (E^rifHanøborg f 1771 mebSrebertt(e8ouife(£omtedfe afSD'^ortfe, 
^ofbome ifo9 (Sntebronning Juliane SRaria; f. f^ 1751, t ^^ il'l^* i 198 

mt>t>bx. 1781, Vremietlieutenant 11. S>ni>u 1789, Øtitmefiet 31. 3uU 1795, 
toajor 9. JDecbr. 1807, DbetflUnitenont (i »itjregtmcntft Irttc Drogonrr) 1. 
ge6r. 1816, jtammrr^etre 16. Wlal 1824, OOfrji 25. «roart« 1826, dom« 
maiibeur for ©iorHantfle Sanbrenert'8fiegiment 1830, d^ef for famme 8iegt< 
ment f. ^2I«, og for bet f^enffe Slegiment lette 2)ragonet 1834, Stibbec af 
2)anebroøe 7. 3unt 1835, benaabet nteb 2)anebrogémornt)ened t^aberétegn 
28« Octbr. 1836, Generalmajor 1839, (SommanDeur af £)anebroge 10. 3unt 
1841, afflebiget i fflaatt og meb $en|Ion af .^rigdtieneflen 1. 3uli 1842. 
— ♦V ^84^ ^^alia 5lmaUa ©iUe (f. iStb^. V 1792, f ¥ ^8^)' 
2). af ®e^eime«®tatdmtnttlrr, ^mtral ©teen ^Hnterfen $. (en ®øn af Somre« 
^mlral Daniel (grnfl 39. og So^anne So^j^ia Amalia ©tibolt; f. i ?léfen« 
V 1751, t i Stbl). V 1833, f. ^x6). for @9\). XII. 24«65; Sanj! 
JTonoerf. 9ex. II. 260-64; 5r. ^arfoDø Sort«fl. af 8«br. ^ifl. 2. UDg. 6. 
677*78; »engnitf'é „Den abelfge gamllie Q3iae*, ©. 17) og greberiffe SBil« 
^elmine S^arlotte f. t?, IBornemann (D. af CEonferencetaab, ©eneralaubiteur 
aBH^elm t>. 93. og 3:^alia f* ©torm; f. 1770, ♦ j% 1790, f | 1851). 

@^tract afbefor(Sataneriet gjelbenbe ^aroIDefalingfr, j^ongelige Stt^olw 
ttoner og ©eneral^CEommidfariatø^CEircuIairer og ©trbelfer inbtil 31. Decbr. 1830. 
$thff. 1831. 96 @. 8. 

*Don Setie(fOto (S>H>tt. aBtlJ^eltn), ®øn af «. S. D. SB. d. ^. 
(en ®pn af ^ofjunfer 3oac^im Dlebrid^ o. e.; f. ^jaa ©d^ttjJeéfel | 1754a) 
og ^anø Ifie *Oufiru SO^art^a f. D* flillifd^ (D. af kammerherre, %mt< 
manb «Oenrif 9Bil^. t). 51. og <&elena 9^argarei^e f. t). Arog^b); bøSt i 
Stavanger f 1758, * V 1785, f § 1801); — bleD «ammeriunfer 24. 
Dccbr. 1813; 3:oIb- og Sonfumtioné^jraéferer i flflingfipbing 1. 3an. 1826, og i 9Ior. 
^uu8 25. 'Tipxil 1844; Jtammerberre 25. 3uni 1846. f i Qlarbuué 6. 3uni 
1849. — ♦ V 1818 (5. 5B. »og (f. i ^ffle-lWefJijeb qSraflegaatb i 1793), 
(tlbfle D- af @. 8. 5. Ccelbfle @pn af 3f?rg. fllafinméfen 8., (Sognn)r<rfl t« 
*J>lfIfe og l^eUinge, og ^ble Sat^r. f. fiemt»ig; f. I *ølelfe V 1762, f I 
3beflrup ^ 1819, {ufr. «@unbrupd Siogr. (l^fterr. om p^tloU Ganbibater I. 
40^41; II. 19; 3 ©arfobé: „Den falfl. ®ejpi. qjerf.^^ifl." I. 217-19; 
Sr. 5lIgreen#Uértng: .Sam. Jog**, ®. 19^20), og Viborg Dorothea f. 
^^bring (D. af 3ber 3o^an 3:. c); f. f§ 1759, ♦ i M\^ V 1789, f i a) ®bt 2. V 1^02 meb Sultane Tlatia i». J(rog(, i^am lf!e ^ufhrue« @e« 
ftenbebacn (albfie D. af ®e^eime*(Sonferenceraab, 3«gennefier greber. gerbtnanb 
10. ^. og Seortne (Slifabet^ f. t>. Scandcnberg; f. paa ®ram | 1774, f V 
1848). 

b) 3^i)fr. Jengnicf 8 „gam. t). ^rog^", ø. 10, og „i). 2iaif(^'', @. 1*3. 

cj ffulbmagsig i bet fgl. ^ig«»Ditcctoriat, f. 1706, t V 1765, * . . . e|)eilberg. 199 

3bfftrup ^ 1812). — (3ofr. Øét'8 .®?atfrioIier% @p. 862; fifibferø lu 
6*r5beT8 «er. ®. 345*46; Sr. Sllcjrecn-Udflng: ^gam. goø«, @. 19). 

3 ^iiiøbcnJ^aDn« ©filberi" (Om Dorc i?anb«bJ?^rceflcr« faiibe ©titting ctc, 
1825, 9ir. 82 fg., jtofr. enbtoibcre f. «., S«r. 99). 

♦Setiiil CSSrafl)/ ®»n af ©ni om. i. (f I Qlorl^uué -g 1845, 73 
11.) pg ®otton (Iffe ®atton) IDienbel; — f. 16. (tf fe 10.) SWai 1810; 
tog 1829 (sramen ^^Iriium, ligefom i bet nafie ^tar 2ben @ramen meb 
^^r. H. ill.; oar 1853 i $ari« een !D?aaneb; erboibt t^eb SinnntéIot)en for 
1353^59 (af 29. IDecbr. 1857) en aarltg Unberflcittelfe paa !Bioéttb til flue 
fprogtjibenflabelige *2lrbeiber; befugte f&ttUn i dommeren 1858; — Jjalgt til 
IJ^eblem of ©amfunbStaobet i ^»(Samfunbet til ben bnnffe ^itteraturé Sremme'* 
8, *:!lpril 1854, 28. 9»artS 1856, og 26. SWorté 1858, men ubtranbtc 
eftet eget Ønffe 30. !Waite 1860. — (3ofr. 5r. 93atfobØ Sortæa. af gæbr. 
^ip. 2. Ubg. ®. 855; »©agbl. 1859, S^r. 183 [i SWor. ^oitmonn'é 
IBreoe fra 5)anmarf]; ^glpj?* qjojl." 1859, D^r. 258). 

©øbbelen i S3ern. l.*3. 2). 1834. 

^aanbbog i bet banffe ®prog«> ©rammatif, ncprmefl beflemt tit @eIo« 
Ihibium. gerfie ^efte. (Ogfaa meb 2:itel: 3)anff Jpblcere og 2)onft ^iøn«» 
Ictre. 2:0 9Ronogra)>^ier). Ubgioet af <@amfunbet til ben banffe litteratur« gremme. 
Stb^), 1844. (jtjfr. Sbr« Srojel: „9?og(e ©emartninger om banff ©rammatif og 
banffe ©rammatifter" , i 3nbbi?belfe«ftr. til b. offentl. Sjamen i ^olbing (ccrbe @fole 
1847, e. 23, 9bten; „<«orb. gotteffole'' 1854, iRr. 3, 4, af g. 3)1? Hu nb; „2)anifc^c 
SnpSnbe-, t>on (£. SDircfincf-^olmfelb", 1846, e. 108). 

83ebel« ®airo. Ubgitoet afiSamfunbet til ben banffe iMteratur« gremme. ger f te 
^c&ering. «b^. 1845. 4. (ett. 1. gol.). (jt)fr. «gæbre(." 1845, ^r. 2077, af ?ebin; 
1846, 9?r. 20, af 3. 31. Dftermonn; i«r. 23, 137, af Sebin; «Rr. 145, gøfgeM., 
af «. «. ©orgen; <Wr, 158, gølgeblab, af ? et) in; *.©erl. 2ib." 1845, 5«r. 307; 
1846, 9^r. 21, 128; fomt: „©etcentninger afgimie af ben, til at unberføge be meCtem 
ta forrige ©eftprede i ©amfimbet for ben banffe ^iteraturø gremme og Sanbibat 
?cbin fiebfunbne gor^anblinger, nebfatte (Somitee." (o: ©. %. ©orgcn, g. a)?.^nut^ 
•9 9i. ^et?en). ^bb. 1846. 16 @. p. 8; (£. moibt^i „Cm Ubgii)clfcn af anber« 
^bel« banfle ©ojo, og om ©amfnnbet til ben banffe Sitcratur« gremme." ^bb»)n, 
1846; 3. ?et)in: (SuSreboejling. 2:r^ft fom 2)ianufcrij>t for @tubenterforenin* 
sen« aWeblemmer. 5ibb. 1850. 32 @. gol.). 

^Ibnm af nulet}enbe banffe SRcenbd og Obinberø ^aanbffrifter i 
lit^ograjj^erebe gacfimiler. 2;il ©rug t)eb @friftlæ8ning i ©folerne. @amlet. ^hff, 
1846. aWebian 8. („^JJorb. ?itt. 2ib.« 1846, 9?r. 4; „"Jien grifmbebe" f. ?l., S«r.ll). 

2ot>t for øamfunbet til bet qtoinbelige J^enbee ©el. 1847. 

Ifrig« »gortallinger for menig SWanb. 92r. l.*9. (Snbtagten til fæbre- 
lanbffe jøiemeb). Si^. 184a Qbfr. „^bl^pop." 1848, 9lx. 150; „gU?t). $op." f. a.. 
«r. 168). 

9«eoIogerne og be fremmebe Orb. 2:re S)Qgblab«'2trtifler. Sthff. 1849, 
<^«breL-' 1849, 5Br. 12; „««orb og ©pb, V. 1849, ($. 299-303). 200 

Dm flanen for ben n^eUbgai^e af (S^r. $eberfend@friftcr.^6())?n 1849. 

dn %pptU åbff. 1850. 48 €• 8. (itifx. ,,g«brcl." 1850, 9ir. 106 og i07, af 
Sc«)in; 'iJlx. 111, af g. ?angc). 

(gt $ar Drb cm aRoflbaIene-@tiftcIfen. Sthf^. 1851. 12 @. (OmtaU i 
^gIVi)f«*Pof!en'' og onbre ©labc). 

gorjanblinøer paa bet offentlige ©tubentermøbc ben 7bc gebruar 1855, ub» 
gibne of 3. g et) in. JTb^. 1855. 14 6. 8. (it>\r. „mpofiJ' 1855, ?Wr. 42). 

!3)annemarr9 9{iged ^iftorie t>eb $!ubttg Holberg, ^p Ubgat)e. 2)eelt 
nb! 3 2omer. Ubgtt)et of 3. 5?et)iu. I.-III. ifb^. 1856. (Ubfom, 1855*1856, i fvt> 
cg tvtte «>efter; it)fr. »gt^t). ^ofi." 1855, 9^r. 277, 81; 1857, 9h. 85, 97, af 3. 
©abibfen; „gcebrel." 1857, 9^.95, af 3. ?e*)in). 

8ubfctg Holberg« trenbc (Epiftler til *-*, ^borubr befatte« bet got» 
nemfte'of (an« Sii9 og Sebnet. Oberfatte af bet gatinffe i bet 2)anf!e Sprog 
(1745). Ubgitoet af 3. Sebin. «b(. 185å (Ubfom 1857 i tre €>efter; jbfr. 
^SDogbl." 1857, i«r. 177; 1858, 9^r. 65, Stittæg; „goebrel." 1857, ^x. 223, of (S. SB. 
©mit^; „®erl. Stib." 1857, S«r. 290; „gol-golper« @tift«.iib." 1857, ^x, 227). 

Lagar fOr deo Skandioaviska Fdreoingeo. Berlin, 1858. 7 S. 

Sf^ogle Zxat of ?itoet i ©omborg, cplaj! i Stnbenterforeningen ben 6te 
iRobember 1858. ^bb. 1858. Slnbet Oplog Ib. eod. („glt^o. ^oft." 1858, «Rr. 
273; ,,Dogbr." f. «., 5Rr. 281; „?oa.''go(|ler« @tift«'3:ib." f. «., iRr. 247; „2)er 
greifc^fl^" f. «., »hr. 145, 149; 1859, ^x. 19; ,,glen«burger Seitung" 1858, 5Rr.286. 
Niecen fremtolbte en SRceiigbe ^rtitler i ben norffe $re«fe. gorøbrigt git et flort^rub«' 
fh?ne af ^tecen fra ^2)onnetoirfe" 1858, ^Ix. 274 ober i be flefle bonffe ^robinbøobifer). 

ni Kriiiken af det Synonyme i Dansk. KJtfbeobavD, 1860. 0,gl);b. $oft'' 
1860, «Rr. 68; „2)ogbI." f. «., iRr. 71, SiHag; ^x. 75, af S. SWiiaer og ^. (5. g. 
Ubrobom«; „^ib«f!r. f. ^(ilologi og ^oebogogit" I. »org. 4. .&., e. 353*62, af g. 
©. Sie^e). 

Ti7 Polemiken om det Synonyme i Dansk, Kj^beobavo, 1860. Qbfr. „glpb* 
$op." 1860, ^r. 145 i „goebrel." f. «., Sflx. 143; «©erli«fement«*Xtb. 1%., iRr. 147; 
„2tb«ffr. f. ^(ilol. og ^cebog." II. «org. 1. ©., of g. S33. Sie^ie). 

©olbcrg« (Somebier t eet ©jnb. Cfler ben Siebenbergffe SReccnfloir 
pflont? ubgibne. l.*3. ©. Sthff. 1860. SWeb ^portroit. gorlfcctte«. ("glpo. ^ofl." 1860, 
5Rr. 147 i „S)agbl.'' f. ?1. , 9^r. 151; Mr. „©erl. Jib." f. 21., ^r. 159, of C. 2. 
X((aarup); 9^r. 164; .»3)onff ©og^ionbler-Stb." f.«., 9h:.53; „SDogbl." f.«., 5«r.l65, 
of ». ?to). 

SRebtgerebe: a) ^jøbenbobnfi ?«fefo(on« literaire og critiffe Uge* 
blob, ubgitoet of 3. «. Seeierfen. ^Rr. 1.-8. (13. SWoi— 29. 3««). ^b(. 1837, p. 8. 
(©eri onmelbte (on: ©igtc of g. 3. -©anf^^ i 9"?^^. 4, og 3)tgte of @opbu« 3a(le, £ 
92r. 5; Sntiqboriff ©ogbonbel i^jøben^oton, i ?Rr. 5, m. m); — /?) „'S^ogeuS" c ri* 
tiffe geuillelon, april 1841— 3an. 1842. 0»f^. ,,5)en grifinbebe" 1841, 9?r. 114). 
©eri of ffam 9^ecenftoner ot>er: ^oricf« fentimentole 9^eife, t>eb ilRognu«, 1841, 92r.88, 
96; 92obetter af ©oubin« Siofen^off, f. «., iRr. 168; ©enftien« bonfte Oromraotif, f. 
«., 9?r. 215, 225; (5. (5. aWønPer, 3)onff 8progrcere, f. «., 9?r. 234, 236; ^oetift 
2aftboQ for ©ørn cg barnlige ©joele of ©orfob, f. ?(., iRr. 269; 2Rabfalune of (Sarit 
fftlar, f. n., fRr. 295; 2. SWei^er« gremmebotb'©og, 1842, IRr. 266; Om Jfjen«« 201 

BeiMgflfen i be banfTe @ubflontto«T, 1841, 9{r. 228, 229, foniben langt flere, enbog 
lelvberigerc ?[rtiNer; — y) j^jøben^abn« 2lbre«febog for 1856. Ubgii)et af (L 
9. Soerfen. ^eb 1 j^ort og 6 Paner, (fertil (eterebe ban: Seftrttetfe af ^iø« 
benjaton). (jDfr. „gcebrel." 1856, 9^r. 57; „^Jagbl." f. «., 9ir. 60; „9>ixl 2ib." 
|. «., 9hr.63» 65, 67, af C. ©øg^ og (5. ®. 3»erfen; „glv*>. ?ofl." f. 2L i«r. 61; 
»r. 69*71: ^Cafino« X^eater og «bre«febogen," af 3. ?et)in, fcerftUt Hftrijt 
Sh\i. 1856. 24 e. 8.). 

3 Soremng meb g. ^. Siebenberg famtebe og rebtgerebe (an: @u|>))Iement tif 
Ceblenft^ISgerø 2)tgtert)(errer og ))rofatf(e @rrifter. 1.'2. 8b. ilbb- 
1854. Crgabrer." 1854, S»r. 264). 

Vetittefejber: 

Ortbograp^ift gejbe 1837: (Sont)erfatton9bIabet SSix. 3 of 3.Set)tn, beft>aret 
t f^orbif! Ugeftrift, 5Rr. 3, ^jøbenbotn« Scefefalon« Ugeblab "Slx, 3 og 5 (af 3. ?et)in), 
kfwrel i 5«orb. Ugeffr. i«r. 27, J^tortil itb(^)of!cn iWr. 186 of 3- ?et)in, i^fr. famme 
«Uib 9«r. 201 of — «. 

Cm ^olbergd Ortbograpbi og @)>rogform 1844: „gcebretanbet" 1844, 
»r. 1492, 1495, 1499, 1503 af 3. Setoin; bertil 2Wo(bed^: ,Æ« bet ^olbergffe eam* 
fimb« SWeblemmer- 1844. 36 @. fl. 8., bettU ,,gfebrel." 1844, S«r. 1551, 52; 53 af 
3. eetin, 9^r. 1558 of SWoIbed^, SSix. 1559, af 3- Sebin; bertil g. ?. 3. 3)aW: 2« 
8d96mng af ^itifen oioer !P. ^olberg« (Somebier , førfie Sinb. St^. 1844. 32 @. 
jL a, jDfr. „goebrel." 1844, i«r. 1687, af 3. 2et)in, (Somite-Cetoenlning (af (5. 2:. 
fogeUtoft, (S. $(oug, $. S. ©tenerfen ®ab, 2)?. $>amnien(^, 3. ^. Dfiermann) 1844, 
11. 6. 8., ,,«er(. Jib." 1844, 5«r. 272 af SWoIbed^, gcebrelanbet f. «., 5Rr. 1713 
of 3. ^er>in, SSlx. 1728 af ©. ©orgen, SW. ©ammerid^, 8. Dppermonn, (£. ^oug; 
•Betfimtning o^tx ben bolbergffe £)rtt^ogra))(i af g. $!. ^iebenberg," anmeibt i gcebrel. 
1845, 9lr. 1889 of 3- ?et)in. 

Dm Dpgibelfen of bet bonffe @prog. 1846*47: Sfi. SW. ^eterfen i 2lnna* 
ler for norbiff Dlbtpnbigbeb 1844.45, @. 1446, onm. of $t, SRotoflng i 9lorb. ?it. 
tib. 1846, Sflx. 15, 16 og of (S. SWou i „©ert. Jib." 1846, 9^r. 292 XiUceg, fertil: 
Rogle betragtninger otjer bonfl ©prog og banff Sietffritoning , of 3. ?et>in i iRorb. 
«t Xib. 1846, i«r. 43, 45, 48, 49 (fcerffilt oftr., «bb. 1846. 41 @. fl. 8.), 
jbfr. gabrel. 1846, 5«r. 310 af gund^, »øginb ogSBarburg, 1847, i«r. 6 of 31. ©teen, 
»r. 8 af 3. 8et)in, Siix. 11 af ®r. ©regerfen; „©erl. 2ib." 1847, SSlx. 12, 16, 27 af 
I. 9{eumert og ?et>tn. 

|{iøem)>eioifeftriben 1847: 9(nmelbelfe of „pan og $rø))e )paa en nt? Ubgate 
af 2)onmarf« gamle goIfet)ifer t)eb @D. ©runbttoig," af 3- ?et)itt i „gcebret. 1847, 5Rr. 
222, itofr. S«r. 233 og 235 of @. ®runbtt)ig, ««r. 240 og 242 af 3. 2et>in, Slix, 246 
of 6. @runbtt>ig; Om J^joemt)ev}ife'©ogen of 92. g. @. ©runbttig, anmeibt af 3. 
^ttin i ^gcebrel." 1847, iRr. 253; „gti^t). ^ofl." 1854, «Rr. 81, af 3. ?ectn. 

Cm 2a(emaaben enb figei „gtpt. ^ofl." 1853, «Rr.66 of 3.?emn, „goebret." 
f. JL «r. 70 af €. 3. ©ronbt, ,,grt?o. «Pofl." f. «. SRr. 72 af 3- ?et)in, i«r. 78 af 
Ifenibt, 9h. 81 af % ee»in, ,,gcebrel.'' f. «. 9^r. 72. 

BIbrag: 

S^gabref anbet^ (3)anf!eD*)erfcetteIfer og Oi)erfcettere, 1840 «Rr. 257-264; %aU af 
♦. €. lørfleb i S^aturforfferne« SWøbe, f. H., Sf^r. 315; (St ©otum om ben m?e Ub- 
løbe af 8cbel6 forbanflebe @a^o [tilfHHet ©efiprelfen i 6amfuTibtt \ox ^tu Wx6!t«> 202 

litteraturs gremtne], 1845, 9lx. 1813; Christiero Pedersen, 1849, Nr. 207. (jvrr* 
Nr. 221 , af C. J. Brandti ; Anmeldelse af Oehlefischldgers Tragedier i ti Biod 
[Kbb. 1849], s. A., Nr. 213; Anmeldelse af C. Molbech's „Danske Ordsprog, 
Tankesprog og Rilmsprog", 1850, Nr. 251, 55, 56, 60; Consistoriets Erkleriog 
til Siiidenterne, 1854, Nr. 54; Om Ordel; „skriinlægge,'' 1856^ Nr. 98; Oehlen- 
schlagers Værker og den lilierære Ejendomsret, s. A., Nr. 201, 2; Anmeldelse af 
^,Peder Paars,'' med 100 Illustrationer. Andet Oplag, 1857, Nr. 84. [jvfr. „Flyr- 
Post." s. A., Nr. 85, af J. Davidten] ; „Peder Paars og Styverfsngeriet^'^ s. A., 
Nr. 95, jvfr. „Flyv. Post." s. A., Nr. 97, af J. Davidsen). 

3„@to(f^orm«gigaro" (Xtn norbiffa ^ogtiben, 1846, 9ir. 5). 

3 „2)cn ©crtingftc Sibcnbc" (9^ogIc Drb om Cprcttelfm of et ©dffab for 
bet qmnbetigc "SSy^mU i Stiøhtnf^am , 1845, 5Rr. 232, 34; oftrpfte« fcerffirt i 
1000 (&^pl). 

3 „9?orbiff Jiteraturtibcnbe" 1846 (Snbnu et ?ar Orb om gr. Bé^alht' 
mofee 2)anfte ^jccmpeDifer, 5«r. 21 [it)fr. 9h. 22]; fingtjipiff 3)iaetanteri, S^r. 39 
[j*)fr. 9?r. 41, af 3. ?. Heiberg]; a)en telefcopiffe ©progoibenff ab, forebroget of 3o» 
i}axi ?ub»ig Heiberg, 9h:. 42). 

3 „gIt?*)e»<Poft<n" (Om giirf!ifling«.@ubfrripttonen, 1848, SRx. 112; 9Jegiflra' 
tor ^aiifi ^ubfen, 1851, «Rr. 150; 2We|ler og ?rcrling, 1852, 92r. 187, 89 [Mr. 
„(Sorfaren" 1852, 92r. 609]; ©r. ©\)enb ©runbttig og SJibenff aberne« ©elffab, 

1854, mx. 80, 81; „(Safmo« Xbeater og 3lbre«febogcn", 1856, IWr. 69.71, færffilt 
aftrpft. ^hh. 1856). 

3 ,,3)agblabet" (SWoIbed^« banffe Drbbog, 1854, i«r. 211; (5t $ar ©emcer^ 
iiinger om anben Ubgatoe of SWoIbec^^fi bonf!e Orbbog, førftc ^eflc, f. SL, iRr. 
218 [jofr. Sflx. 223, 226, of ?etoin; 234]; Om 3Ibebranben i Stoornbp, 1858, 9h. 
52; it)fr. 9Jr. 57, 60; „S3erl. 2tb." f. 21., 9ir. 54, 55, of ij. Often, 3o^onfen og «n- 
brefen, og »»glt^t). ^of!." f.Sl., g?r. 58, of 3. ^eoin). 

3 UgeMobet „©orger*©ennen" (Oplosninger om Orbet ,,53og^anbIing*', 

1855, @. 375 76). 

»ebigcrebe t SWort« og april 1848 toeb krigen« Ubbrub en ftooenb« 21rt«el i 
fijøben^aionø Slbreéfe'iSomptotrd (Sfterretninger ø)?erfl efter 2:ibeu6 ^^ejlig^eb. 

3 aWart« 1860 ot>ertercbe« til @olg i ?lbre«fe*(Somptoiret« efterretninger : 2)onff 
Orbbog of 3. ?etoin. gørfic ^eftc. 2l>91al; men beite er en aWpftiftcotion. 

*%tt)xn (SlRofed) tog 1830 (bromen 9(rtium (H. ill.). 
3 „SJ alf torten", ubg. of O. 2^>omfen (3)rcngen *ap«, 18^, I. e. 175). 
3 ,,9?pt ©lob for SlrbeibsflaCfen" (©bob ®atn babe t>i of \>ox ®runb- 
lob? [©rubflpffer of ben Xolc, bon ^olbt tjeb ®runblot)«fcpen], 1853, 9h. 19, 20). 

Seuinfcn (SarRen), @pn nf^entif^eijinfen, ©fcleloptfr og Sogne^ 
begn til ^olbcf og Ubbi? i Qlor^uuØ ©lift (en ®i?n of9lieIé8.; f. I ^anb«- 
b^eu ®unbefirup oeb 9tanb(rd, f I ^olbtf f 1832), og ^ne j^ttf ti ur f. 
©øren fen (f < M^m V i 849, i fit 67. %, 2)* af (B'nU^'wti og 203 

SfoWorret 3eti« ©• I UbbJ?); — f. i *oIbff l)eb Wanbet« 5* ^ptil 1812; 
ux ht^tmi til at oare ©eminarifl og fin Satetd Q^ftecfølget; men f)ané 
fgrn Ulpfl fertil, 09 9^øbt)enbig^et)en for ffateren til iffe at forfømme en 
Brjlig^eb tU at faae en @pn anbragt, meboirfebe til at l^an bleo fat i $og« 
trjjfferlare i fflanbcrfi f (Jfteraaret 1827; bleo ®t)enb I Soraaret 1832, og 
famme (5fteraar, paa bat)«renbc sBorgemefler og Q3J)fogeb, 3uflltéraob £. (5. 
Sf^ecfelmann'd Sefoflning, o)>tagen i dtanbetd larbe @foIe, ^^orfra l^an i 
i^fteraatet 1836 afgtf til UnioerPtetet; tog f. ^21. (Sramen Qlrtium, ligefom t 
bet naPe Sar anben (^jramen meb @^ar. Laud.; hUt> Qllumnud V'aa SRegent« 
fen i a»ai 1839, og paa (SIrrd' @oaegium 16. gebr. 1842. 3 ^oraaret 
1841 foranicbigebed ban beb en iØjenfoag^eb til at fremffpnbe fin Qxanun, 
men fif ^er (^ f. S.) flt enefie ©jramen««haud ; foretog berpaa en lille Ub* 
flugt op a\) @oerfged Oflfpfl til (Stod^olm; benbte meb fll^rfet &\)n og 
^elbreb tilbage berfra og tnbOtOebe ffg atter, 6. ^ai 1842, til ben tl)eolo* 
fliffe dmbebSeramen , t)eb ^bilfen ^an ei^olbt S^arafteren „Laudab., inpr. 
ob specimen scriptum'"; aflagbe 23 ^ug. og 20. Octbr* 1843 ben fate« 
<^etif!e og l;omiletiffe $røoe, begge meb bebfte (S^arafteer; bar Sforrer i ^ari« 
boe'd Ølealffole og ^S)anneqt>inbef!olen"; banbt 13. S)ecbr« 1847 ben af 
,@elf!abet for Srpffefribebend rette ^rug" i Såret 1841 ubfatte ^^rcrmie for 
,en ijopulair Sremftilling af ben c^riftelige Stixfté «@iftorie* 
Obfr. „3)an|! golfeblab* ILIIl. 1848, ®. 196 og .QJerl. iTib.- 1848, fl^r. 
44); bleu 9)r«fl oeb greberifé.^oépital famt Subfelgs og ^pieje-Stifielfen i 
itiøben^aon 27. 3anuar 1849, reflberenbe SapeOan beb ^rinitatid @ognd 
fønbre 2)if)rict i Jtb^on 29. Sugufl 1858; tiOige (Religionékrer i ben fjø* 
ben^aonjfe 55orgerbbbffole« øberfle Jtlaéfer 1858. — * i Stbt), ^ 1847 (511 fe 
<&anfine l^eolnfen, ^and @/if!enbebam (^« af 3uflitdraab l^eoin £., 
"flmtéfor^alter i SRingTjøbing, og 3nger 2)orot^ea f. £oebe) f. i SRingfiøbing 
'^ 1819, t i Sttf}. V 1853)- 

3ulen og 3uletrftet 2:t>enbe digtninger af 3mmanuel. ^bb. 1844 
(j: 1843). ?JfeubonJ?mt. (3. f. ?. 0. ^. 1844, @. 12(V22; „2)en grirmbebC 1843, 
6. 598). 

(S^riftelige 9[nbagtdtimer, et Opbvggelfe^ffrift af %. S^olucf. >$aa ^Danff. 
5Rfb gorfatteren« litbogr. $ortrait. åh\). 1845. (Ubfom i tre ^fbelinger; anm. i 
•IbcDl. a4b«ffr.'' IX. 374.382; „Siteratur* og ©og^^anbela^^ib." 1845, S«r. 1). — 
«nben Ubgat>e, meb «Portroit, ib. 1847. (SWet?cr« „fiteroturblab" 1848, S«r. 2). 

Ubtoalgte ^ræbifener af «. XboluA Otoerf. 1.'2. 3)ecl. ^bb., 1846-47. 
(Ubfem i fire Jpefter; anm. i „3:beol. 2:ib«ffr." XII. 178*180; „33erl.2ib." 1846, ^v. 
248, 293; 1847, i«r. 91; „3)en griflnbebe" 1846, @. 488; 2WeJ?er« „eitcralurbl." 
1848, 9h. 2). 

SRat^ftuø, 9Harcu9, l!uca9 og 3o^anne6* (Soangeltum, Slpoftlerneø 
djerninger og 3o(^anne«' ©re»e, meb 3nblebmnger og Slnmajrfninger (i 9aU 
to SJbelfimfcettclfe. m., 1847). 204 

^cerebog i 33erben9(tftori(n, tneb ^enf^n paa Sultur, Siteratur og 92e(i« 
gtonøidcefen,, for køtere 6to(er og til @e(t>be(cerelfe af ®eorg SGBeber. ^aa 2)anf!. 
(1..4. Curfu«), «b^. 1847. (-©erL X\\>.^ 1847, SRr. 163). 

9tmeenfatt<(tg gremflilling af ben d^riftelige Airted ^iftorie, et af »@((« 
ffabet for Jrvftefrijeben« rette ©rug« fronet ?Jrii«ffrift. ^hi). 1848. {„Zf)tol Xibeffr." 
XII. 340*345; ,,grpt>. ^ofj." 1848, i«r. 207; „Cerl. Stib.« f. «., i«r. 230). 

S)e mcerfeligfte ©egioen^eber af ©erben«* og gabrelanbø'^iftorien, 
en Ifebetraab for ben JifJoriffe Unben)ii«ning; tiloeef« efter ©reboto. Stbf},, 1848. 

©iiøbomd'Sog for ©ørn i hjemmet og Stolen, inbe^olbenbe: 1) ©ibelfprogø« 
©og, en ^ebetraab t)eb 92eTigion9unben>ii«ntngen i {hjemmet og @foIen, 2) $falme« og 
©ønne'©og for ©ørn i hjemmet og @foIen, 3) Orbf^rogd'©og til ©rug teb Unber* 
t>ii9ningen i ^iemmet og Stolen, 4) ^aUUS&oQ, inbebolbenbe 50 gabler efter ©ib^ai, 
)@fo^ og ^(^cebrttø. Ab^. 1849. (^oer af btdfe 9(fbelinger ogfaa fcerfTilt meb egen 
Jpotebtitel). anonymt, (anm. i »©ert. 5:ib.« 1849, '^x. 33, af 91. 2 &. g en g er). 

Obt^Øfeud* ^iemreife. gortalt efter ^omerd Ob);«[ee af (Srnft Stapp. "^aa 
S)anft. «b^ 1850 (a: 1849). 

92eaI'(£oncorbantd eHer ©ibel'Orbbog, meb en 2ibdtat)fe og en gremflil* 
fHning af (SMf^enbommend ^ot)eb(oerbomme i ©ibelfprog. ^hf>. 1854 (a: 1853). 4. 
[^eraf er foerftilt oftr^tt: 2:ib«taole otoer mcertelige SWcenb og ©egioen^eber af 
bet iøraetitifte goltd {^iflorie og bermeb famtibige $erfoner og gorbolb f)o9 onbregolt 
og (Sbriflenbommenø ^ooeblcerbomme, fremftiQebe i ©ibelf^rog. Sthl). 1854 [a: 1853]. 
(«©et(. 2ib.* 1853, i«r. 282; ,,Ugeftr. f. b. eb. ^te" II. 417*18; Jftft St^eoL 
Xibøftr." VL 205^7; »S), ^rtetib.« IX. 92-95, af (5. (5. 3. «ro^n, jtofr. ep. 
222^24, af (S. Sebinfen). 

Søfe ©labe af bet blaae ©inb. gørpe^efte: Wlah9 $anfend mcertelige 
Jeonetøløb, en gortrefling, I.*II. «f 3mmanuel. Sih\). 1854. ^fenbon^mt. 
0,glt?t). ^ofl." 1854, 9^r. 122; „SDagbl." f. «., ^r. 152; „gæbret.« f. «., 9?r. 
228). 

©erbaT«(Soncorbont9 efler ©ibe(-Orbbog til bet ^tft Seftamente t ben 
aut^oriferebe banftc Ooerfattelfe. «bb. 1856. 3mp. 8. (Ugeftr. f. b. et). JKrle*' VIIL 
334*35, af 3. SW. ?• €>iort; „i«t?l 2^eoI. 2ib«ftr.ir VIII. 198.201). 

©erbaT*(Soncorbantd eller ©ibel^Orbbog til tatgte ©teber af bet 
(SamleXeftamenteiben out^^oriferebe banfte Ot>erfcttteIfe. ^bb» 1858. 3tnp. 8. 
(„Ugeftr. f. b. eo. ^irfe" XII. 30; .»3). iJirtetib.« 1858, @p. 526-27; „i«. Zfftol 
2:ib«ftr/' X. 192-93). — ((gfter «utogr.). 

gedmffil i^titUy 9^v«anførtefi 55rober; f* i Ubbp 1809; bleD 18^4 
inbfat fom 3)tfcipe( i iRanberd larbe @foIe, og ^erfra bimitteret til Unioer« 
fitttti 1829; er^elbt beb (Sxanxtn artium f. S., ligefom bet n<rjle «ar oeb 
2Den (i^ramen (E^ataf teten Laud.; fluberebe i ftrre 9(at iBobF^nbigbrb, fenere 
^^ilologi og f>Ur> i Spril 1839 ^llumnud paa iBort^d Qollrgium (inbtil SRa{ 
1841); unbecfaflrbe flg 13. og 14. i^ot^bc. 1840 pf;iIoIogiff ^mbebdrramcn 
meb a^ar. H. ill. (12 $otntd), ^oiø prafiiffe $røue ^an aftagbe 13. i^oDbr. 
^3éS (H. ill.)) confiitueret fom Scerer oeb ben lortbe @fo(e i <&orfrné 22. 205 

92ot>6r* 1842, ^9or \)an unbetDifle i Satin oø 5Danf!; teimc Sonflitution 
6<r)7etfd atter eftrt ^and Onffe 4. Oct6r. 1845, ^t)oreftfr ^an^ tiltcel« for 
at gieiit)inte {!n ®unb^eb, øiorbe en Sieife i ^^bfHanb; biet) f enere, 14. 
Septbr. 1848, conflitueret fom Sorrer t^eb Sreberifdborø larbe ®foIe^ ubn(rt)nt 
tU ^bjunet ffibd 6. fØial 1830 (meb 'anciennitet fra y 1848), entlebiget 
efter 9nf øgning i S'^aabe og meb $enf!on fra Ifle @eptbr. 1851. f ugil)t 
i *u<rin 9Jraflegaarb i 9lngel 23. ^pxil 1857. — (3t)fr* *unbrup« ©fole- 
Calenber 1843, ®. 166; 1845, ®. 35, 253; ®ammed »iogr. (Efterr. om 
p^tf. Oanbibater, I. ®. 101; II. @. 25; 3nb^^belfedf!r. til ben offentlige 
(Fromen i *orfené Icrrbe ©fole 1844, ©. llO-ll; 1848, ©. 102-03; 
famt 3nbS]^be(fedffr, til b. off. d^ramen i Sreberifdborg loribe ©fole 1852, 
€fo(eefterretn. 1851*52, ©. 24). 

Seførgebe ben tpbffe Oberfcettelfe af 3. $. £ra))*9 J^ongl. banf! $of' og 
€tat«calenber for 1853 og nogle af be følgenbe llar. j^opeu^. 4. 

©ang beb et gaffeltog i 9{anber9 i llnlebning af formælingen 1828. (optr^ft i 
^i$b^\^t>n9 ©firbcric" 1828, ©. 1427.28). 

eedtnfen (SftitU), ©øffenbebarn til be 2 Soranførte og ©øn af 3uflité- 
taab, 9mt«foroaIter i 9iingfiø6ing , S et) in S. (f. i ©unbefirup i Ø^oDbr. 
1784, bøbt i Hørning ff f. 'Ji., f i (Ringfiøbing | 1833) og Snger 
3) or o t^ea f. Soebe (3). af QSrpgger «6and Sørgenfen X. og (Elfe ^ou 
ten«batter; bøbt i Stb^. ff 1795, * V 1814); — f. i (RingFiøbing 21. 
9Rai 1815; bimitteret til llnioerfltetet fra bet lotrbe Sn^itut i ffrebericia 
1832; tog f» V. CFramen artium, t bet paafølgenbe ^ar 2ben (Framen, 
famt 7. 92ov6r. 1836 og 6. 92ot)br. 1837 ben t^eoretifle og praftijle 2)eel 
af ben fulbfioenbige iuribifle C^mbebéejramen, famtKge meb S^rafteren Laud.; 
Mro Srulbmoegtig ^oø Ooerretdprocurator ®* $• S>af)l i Ab^on; $røoepro* 
airatot t)eb 8anbd-Ot)er« famt «pof-cg ©tabéretten 10* ^pri( 1845, og ubnort)nt 
til $rocurator oeb aOe Ooer« og Unberretter i Danmarf, «Søiefleret alene unb« 
tagen, 16. Sugufl 1847. — * fBoIlJ? fl^ariane ©infel-^eorn (©. af 
6fipper dxif SB-^^. og S^arlotte 92icoIine f. ^aberup; f. i Stif). f 1816). 
- (3ofr. .a)agbU* 1857, dlx. 5)* 

^emocratiet og !Ba(gene. $olitif!e Zoler og fragmenter. 92r. 1^2. Stb^. 
1848. (.gll?t). ^oft." 1848, 9h. 220). 

Za be herrer $oe(gere for ^illerøb ^iøbftab og Omegn. Jtbb. 1848. 8 
6. p. 8. (UbbeeUeø uben betaling). 

Snegle Semcerfninger om 2:oangdafUdning of gcefteforbolbet, af N—o. 
JH. 1852. 2bet ret)iberebe Oplag, Ib. 1853. — «nbet ^efte. ibid. 1853. („©ert. 
Xib.'* 1852, 9Jr. 292; 1853, mt. 72; 1856, <«r. 135, af g. TI. i^nutb; .»^bbpofl.- 
1865, 9b[. 232). 

IHernnberbanigft Soreftilling tii kongen i ttnUbmn^ a\ ^tn ^oixiW 206 9{iødbagd moth^erebe 2)agdorben angoaenbe en gcefteafIø9ningd(oi> (mtbecflrebm 
af ©cmporff, Sapcnffiorb, 9Jcergaarb, @cat>cmu8 09 SBoIff). 12 ©. t Jolio (1856). 
Oofr. ^ffccbrcl." 1856, i«r.ll5, 27, 28, 29, 76; „«6(><)oft." f.«., «Wr.l31; „S^aflbl." 
f. «., iRr. 171, 72, 81, 83; „«erl. Xtb." f. 21., 9ir. 175, 77; ^SoU. * galper« 
©tifte^Stib." f. «., ^t. 118, 21, 35, 47; ,,g(t?b. ?Jop.« f. «., 92r. 163, 76, 77, 
79, 80). 

3 „2)en »jatrlotiffc gorening« ©erelninger" (Om ^øbpceberne« »et 
til at tittcegge« en farlig og pafifenbe Hnbeel i golfere^rcefentationen, 1849, Sflv. 4). 

3 „glt?toe»?oftcn" (©jrtract of ^an« 3nb(fleg t@agcn mettem Slbre«fecontoiret« 
$rtt>tlegie^aoere og Ubgit>eren af „$(t}erti«fenient9tibenbe", ^erba^I, 1852, 92r. 103^ 
105, 07, 09; (St Sdxtt> ti( 9}ebacttonen, 1854, ^h. 105, 06). 

♦gedtfoii (SfamS), f. 22. (iffc23.) "npxil 1803 a); tog 1822(Sramfn 
artium (Laud.), 09 i bet nafif 5lar 2ben(5ramcn (H. ill.)* — * 8f. 33 en* 
bir (f. { Stbf)' U ^809). 

^au( (Slifforb. 1^-2. 3). 2[nbet O^Iag. m- 1848. 

93 øn i2(nt(bning af 3ubeTon)ingen, ^c. 9[(ron @afomon9 (unbrebaarige gøb« 
feløfep ben 14. HuguP 1851. mt}. 1851. 

iWebubgiber af: 3«raentif! Ugcblab for iWorben, Sbf^. 1857; be* 
gVnbt 6. gcbruor 1857. (it>\x. „9^orb og ©^b" 1857, I. 170-73; „3)a9bL'' f. «., 
mx. 34), 

9^ogte iD^tnber om min benflumrebe 9^en, ^roePen 8. QL iD>{iiner. Sridbrm^ 
ger fra ^on« Ungbom«tib (i „?ub\). (£^. SWilffer« (Spermfltle^ 6. 57*62). 

Setot) (SSernl^orb Sorl), @øn af afbøbe ®ro«ferer®amueI Stat^an 
ittv^ 09 benned Ii9elebeé ofbøbe «&uflru Sicilie, f. Sfteld^iot, cc f. i 
Stløhtn^aw b. 5. 3uH 1817^ tog 12. fnobbt* 1834 ben SefoMe <Eni«_ 
luen for at funiu blioe 9}icbtielvtr, 09 unbeifafleDe fl^ 30* Ocfofeit 1833 
Hn tJ^cttmaceutljTe <Jramcn (H. ilL). 3 3?f^^iibrtfen of 1838 tiltraatte 
^an tn Ubenlontøtejfc og 6If» mitci |lt Optdb i Seilhi 1839 ubn«mn ittj 
Br, i QJ^ilofo^i^ifnj feffn^te berrfret bc tJtfltiijPe Uniufifiictet I t^^bflltiiibj 
fottfatte Sftejfen alctinem Æ^iof, ^i^^tij, td nortl^e 3taf«n til fffiartis, 
^erfra til flunté^ bet f^bltge %\lUn 09 aiifoni til 0>lDni, f^%n l^i" iff 
om ©intften 1839—40 og in&ttaf enbcllg t gSarie i 9J?4nM J^ 
flflret 1841 ftf ^an btt ^^yero of ^i^ibcnfTafcnos 
ffijf ben atmogvÉffn[fc S*uft i mZj 
JTjcit(n^a)?n, unDerf^gte l^uftl 
tafri, fom ^^itcnPabeiTtfi 
fOs3 bi#fe lUiberftfQetfff 
af biSfe meb <&@. 
ujfie ^n tilbade rilj 
207 

tra fra ©uabrtouve o, f. ».; Befi?øte i ©ommften 1844 atter Stl$Un^at)n, 
brrltøg i bet ffanbinabiffe fnaturforfferntøbe i Sbri^iania, tei^e fenere ril 
6tocf^olm og betfra ooet gfinltinb, ®t. $etetdborg og 9ffodcou tiI6age til 
SadØ, f)\>ei f^an fom tibligete fortfatte fine l)iben{labeltøe ^rbejbet i 2)umar 
jjiit)ote gttbotatotium. 3 55eflpnbelfen af 1845 BcoHflebefi ^am af J^onfl 
C^ti^ian ben 8be en (Reifeunbetfti^ttelfe af 800 9ib., b« 21. 3uni f. '21« 
SlfO ^an utnaont til membre correspondant de la société philomatique 
de Paris oø b* 27. f* ^. til membre étranger de la société d'encoura- 
gement poor rindustne nationale. S>tn 12. 3unt 1847 biet) ^an ut)« 
lurt^nt til fUtofeØfot i (S^emi og S^etadurgi t)eb llnioerfltetet i Bogota, 6e« 
ffgte atter J^jøf^enbabn i (September, blei) b. 9. 9?09br« u^næt^nt til membre 
correspondant du museum d*histoire naturelle de Paris og forlob faa 
3)age efter (Suropa for at begioe flg til @bbamerifa. Jgan anfom til Bogota 
i SRibten af Wlaxt^ 1848 og bleo fort 5£ib berefter ubncront til 2)e« 
eanud for bet t}ibenf!abeltge Sacultet, ben 21. @ept6r. 9?r(rflbenc for 
el instituto de Ciencias naturales fisicas y matematicas de la Nuova 
Granada, famt SBiceprorfibent for Oiegjeringéraabet for ben offentlige Unbet« 
t^Øning, og enbelig IDirecteur for 9^ufeeme i UBogota. @enere bleo han 
ttbncn^nt til 3)irecteur for Sffønten i Bogota og Vopat^an; mobtog i 
Søret 1850 en SWtØflon fra ben franffe JRegjering og foretog i ben »ftenflgt 
Here {Rflfer , bbort^eb b«" befugte be t?igtigf!e STOiner ber; fom i Slutnin« 
grn af 1851 tilbage til (Suropa, biet) b* 19. 3an. 1852 ubnotont til 
niDber af SQreélegionen, beføgte atter Jtjøben^aon og oenbte efter et f^ar 
i^aaneberd Opbclb tilbage til fSariØ; biro 6te October 1852 ubnceont til 
Sibber af 3)anebroge, fort Sib efter til membre de la société météoroli- 
giqoe de France, eg b* 30« ^ngufi 1853 til essayeur proYisoire k la 
Bonnaie de Paris } b« 6* Octbr. 1856 benaabet meb 2)aue6rogØmornbened 
foberøtegtt; er^olbt b* 1. Octbr 1858 en fafl ^nfotttelfe fom essayeur 
adjoint des essaies des monnaies, beføgte atter AJøben^aon paa et $ar 
Itaaneber, fom tilbage til $arid i 3)ec6r. f. '21. og er^olbt ben 13* 8frbr» 
1859 af «6«* Tlal Jtongen ben banffe gfortienfimebaifle i ®ulb. — (3t)fr. 
.Bert. »b** 1847, i^r. 222). 

Note sar la composition de la paraffine. Paris, 1843. 81 (Annal, der Chero« 
Q. Pharro. 44. Bd. S. 308; Joarn. f. prakt. Chem. 27« Bd. S. 360). 

Nole sur la eire det abeilles. (Extr. des Aonales de Cbimie et de Pbjsique, 
3^ Serie). Paris, 1843. 8. (Joorn. f. prakL Cbem. 30. B. S. 13). 

Reeiiefcbes sar ia composition de tair aimosphérique. Parts, 1843. 4. (Joarn. 
f. »rakt. Chem. 30. B. 8. 207). 

Rediercbes sar le$ diverses espéces de cires. (Eitr. des Annales de Chimie 
M de Pbysiqae, S"« Serie). Paris, 1844. & (Joarn« f. prakt. Chem. 36. B. S. 
^; Auialct des seleoces natarellesy d"« Sétie. Zoologle« Tom* d. v* "V^^* 208 

Recherches sar la eomposition døs gas que Teau de mer (ient en dissolalion 
dans les differens moments de la journée« (Eitr. des Annales de Chimie et de 
Phjsique, S«« Serie). Paris, 1845. 8. (Joarn.^f. prakU Cbem. 38. B. S. 358; 
Annal. d. Chem. a. Pbarm. 58. B. S. 326). 

Sar quelqaes eombinaUons nouvelles du pereMorure d^étain. (Eilr. des Ad- 
nales de Cbimie et de Pbysiqae, S«« Serie). Paris, 1846. 8. (Joarn. f. prakt. 
Chem. 36. B. S. 144; 37. B. S. 478; Annal. d. Chem. o. Pbarm. 56. B. S. 
242). 

Observations simullanées faites a Paris & a Andilly pres Montmorency pour 
recbercber la proportion d*acide earbonique conienae dans i*air atmosphériqae, par 
BousHngauli dr Levy, Paris. 

Recherches sar la constUution de Vatmotphére, Paris. s. a. 8. (Joarn. T. 
prakt. Cbem. 52. B. S. 278; 54. B. S. 249; Bibliotbéque uoiv. de Geneve, No?. 
1851; Frorieps „Tagesbericht". Pbysik a. Chemie. Nr. 453« S. 199-200; Annal, 
d. Cbem. u. Pbarm. 78. Bd. [N. R. Bd. 2.] S. 123-24). 

Mémoire sar la eomposition de Vair confiné dans la terre végélale, par B. 
Lewy & Boussingault (i Annales des sciences natarelles, 3«« Serie ^Bolaniqae. 
Tom. 19, pag. 5-16, 1853). 

Recherches sur la formation et la eomposition des émeraudes, (Eitr. des 
Annales de Chimie et de Pbysiqae, 3«« Serie, Tome 53)i Paris, 1858. 8. 
(Comptes rendus 1857, Tom. 45., Nr. 21, p. 877-80; Neue Jabrb. (tir Mineralogie 
1858, S. 308-09; Journ. f. prakt. Chem. 76. Bd. 1859, S. 167-171). 

3 ffForhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres fferde Møde 1844*' 
(Om Voiarterne i Almindeligbed, S. 116-137). 

gorfTjellige anbre af (anø d^emiffe Unberføgeffec og 9na()^fer finbeø i ^^Annaien 
der Chemie und Pharmacié** (Untersucbung des Maynasbarzes , LII. 404; fiber 
das chinesische Wachs, ib. S. 424; Analyse eines sauren Blineralwassers von 
Paramo de Ruiz in Neugranada, LXIV. 292); — og i ,^Journal fUr prakHeeke 
Chemie'' (Chines. Wachs, XXXI. 13; Untersachang des Maynasbarzes, XXXII« 94). 

*8etiq (Sari SbO. aRarmd), Ø^t^éanføtted ®ø{Ient)e6am og ®øn af 
9». 8. og 3. f* ^ctffd^ct (t iStbf). | 1856); — f. 10. («fe 8.) Srptfcn 
1808a); tog 1825 foamett artium, Høefom i bet n«Pc Sar 2Dfn (foamen 
meb ^atafttxtn Laud.; t)id)>uterrt)e 22. 2)ec6r. 1832 for licentiat« og 11. 
a»ai 1833 for 3)octorgraDcn (crefrfl ^ f. 2l.)5 *Brofefifot otbinariu« 1. 
©fptbr. 1850 (Jofr. Sinbe'é »SKcDDdelfer- 2. *. S. 315-17); tiltraaMe i 
©lutnlngrn af 1846 en aftejfe tfl (Snglanb og 3rlanl) for at gjøre j!g hf 
flenDt meb nogle af be beroarenbe m<rrfcligf!e Søbfriéfliftelfer; ubnæont til 
(Ribber af Dane^roge 6. Octbr. 1853; beeltog i be flanbinaoiffe 92aturf orffer« 
møber 1840, 1856 og 1860; ualgt af Stiffhtnf^amé SP^agifirat og CBorgerrepræfen« 
tation til S^eblem af Somireen angaaenbe et n^t alminbeligt <6o«pitaI 14« 
3uU 1856. — * !• *. SBulff (f. i Stbf^. f 1820, f ffib« H 1852), «; (Sfter 3)2etbettlfe tit ben alminbcttge (gnWa«fe. 209 

3). af 3. ^Tntm« SB. (f i Stbif- I 1831, i flt 79. 3!.) og Olltila f^ 
?angr. — * 2. | 1854 . . • . 3ttco6fon (f^ V* 1829), S), af 55rofce» 
fer, Dr. med. gu^olø 3. (jt)fr* I. 763 j ©uppl. I. 926) o^ 'attfidkjue 
3acoSinf ®flbelminf SWarte f. ^Jfftl^oltt. — (3t)fr. .^uitbtupø ©iogr. dftcr« 
Tctninøei om Doclores meJicinæ, vS. 223^26, 292. — 9Jorttalt, lit^. 
ffict IDaduenf otpvi af (5. Jottling i 3* •SoffenSBerg & So'fi. Ilt^. 3nP. 1860)* 

Ubtog af gøbffldoibenfraben. 1843. (3. f. 2. o. ^. 1843, II. 362^63; 
„mi f. ^ag." XLI. [9f2. 9e. 5Bb. 11.] @. 17091). — ^nbcn gicnnemfeete og 
for^gebe Ubgaoe. Æb6. 1856. — ^aa Sdfanbff: Kennshibék handa Tftrsetu~ 
ionum eptir C. E. 'Levy. Snuio a fslenzka eptir rådstdfun kanselliisins af 
Gmmlaugi péråarsjni. Kanpmhrn 1846, med Træsnit. 

jfcrtfattet Sn^itøning for unge SD'^øbre ti( funb^eb^mceørtf) S^orpfetmng af 
bttti fpccbf SBøm. m- 1846. («S3ed. Xib." 1845, i«r. 266; „2)cu grirmbebe" f. 
IL, e. 464). — anbcn gicnnemfeete Ubgabe. ib. 1859. („SDagSl." 1859, 
Sh. 115; „gipb. $0(1" f. «., S«r. 136). 

ChriMiian Johann Berger^ en litterær-hialorisk Skuze« 1 Aoledoing af Refor- 
naiioDsresten 1856. O vlndbydelsesskrin til KJdbenbavns Uoiversilets Aarsfest 
til Erindring om Kirkens Reformation". Rbh. 1856. 4.). („Bibi. f. Læg.", 4. 
R. IX. 408). 

Beskrivelse af et Par ved Underkroppen tammenk<angende levende pfdte 
Tvdlingtdetre (Ischiopages). Med 3 litbographerede Tavler. Kbh. 1857, 28 S. 
4. („Bibi. f. Læg.", 4. R. XL 464). 

3 «53tbItotbef for Sfleger'' (9?ogte praWfTe SWebbefelfer, oploefle t bet fgf. 
bkHc eelffab, Ubtog, XL. [il ^. ©b. 10.] @. 429-31; Unatomtff ©effrftjclfe af et 
fcgleformigt ^t>brocep^a!iff ^ot>eb. [SKeb 2 ftplograp^erebe afSilbninger] , t XLII. [W. 
JL S9b. 12.] @. 217;24; XoMfcelbe, {^tooraf bet ene om 8 paa gøbfrt«fHft«Ifen føbte 
«i«fcflrf, i XLIII. [gf?. ». ©b. 13.] ©.20002); — i ,,Sdie Bække'' (Beretning om 
F6d5els8tiftel8erne og den praktiske Accouchementsandervisning I Løndon og Dubr 
Ihi, II. 141-204 [Oversat af G. A. MiehaeHs i „Neue Zeitsebr. Rir Gebartskunde'' 
XXVIL S. 392-449; i Udtog i Schmidts Jahrbb. LXVIII. 249-252, af Sickel]. 
Bet medicinske Selskabs medikoforensiske Udvalgs fjerde Aarsberetning , IX. 
151-57); — i y^édeBækké^ (Tillæg til F. C ErebsTs Iagttagelse om to mær lige 
Aborter hos samme Kone, i VI. 221-24; Embryotomie paa Grnod af Nyredegene- 
ntion hos Fostret, foredragen i det kgl. medie. Selskab den Ilte Januar 1855, 
uti. S. 225-32 [overs, i Guosborg's Zeitschr. VH. 420 fis.; Jvfr. Schmidts Jahrbb. 
XCIIL 321-22, af Sickel]; Beretning om et Extrauterinsvangerskab med Fosterets 
Indsænkning i Urinblæren, meddeell i det kgl. medie. Selskab, X. ^1*53. [jvfr. 
Mniidis Jabrbh. C 202-08, af v. d. Bosch] i Om L6sningen af Skulderbladet fra 
Kroppen som anvendelig Embryotomie-Melbode, atfct. S. 431-34. [Jvfr« Scbmidls 
Jahrbb. CII. 38-39, af v. d.. Busch]; Om Anveodelaen af Chloroform i den kgl. 
fddsclsaAiftelse i KjAbenhavn, utd. S. 443-55 j Jvfr. Schmidts Jahrbb. CII. 40-42^ 
«f T. d. Basch). 

3 ^jfjgeskrift for Lager, iden Bække'' (Om AoteOeiio uleri, L S. 1-12; 
Obstetricisk CasuisUk. 1. * Hysterotomie paa Grund af en byperlrophisk Forlængelse 
af Modcrhalsen, II. 113-122; Aog. F&dseissliflelseDS Orobygom^, W. 1^-^*, ^«- 210 

saltlierne af de onder Fddselssiiflels^ns Lokning trafne interimistiske Foranstalt;^ 
ninger, fra 28de November 1844 Ui 8de December 1845, meddeelt i IV. 130-143 
[jvfir. V. 291 flg.]; El Par Ord om Dadrddslernes Hyppighed i den kjdbenbavnske 
FodselssUaeise, XXXI. 367-69 [Jvfr. S. 382-83, af W. Hoten] ; Svar paa Spfirgs* 
maal om Abortens Hyppigbed i den kjobenhavnske F6dselsstiflelse, sstd, S. 397-401). 

3 ,,2)cn ©crlinafte SibenbC (2)en imerimipiffe gfbfd«|liftelfc, 1846, "Sti, 
247), 

3 ^2)et !gl. ntfbicinftc ©ciftabø @frifter. 'Jlr^ dtctttt" (©ctragtningcr 
ober 3orbemoben>(cfenet i 2)anmar( font 9J2omenter t\\ en 9{eoifion af dorbemobtrlob* 
gibningen, I. 1848. @. 267-281). 

3 „BotpitaU'MeddeieUer, Tidskrilt for praktisk Lægevidenskab** (Om et Par 
msrkelige Tilfslde af Ruptara spontanea uteri i Fddselen, I. 75-103; De nyeste 
Fors6g i Fbdselsstiflelsen i Wien til Oplysning om Barselfeberens Ætiologie, stltf» 
S. 199-211; Tangoperation ved meget hditslaaende Fosterhoved i et Par scrt 
complicerede Ftfdselstillælde, utd. S. 407-422; Om den kunslmæssig fremkakite 
for tidlige F6dsel [Partus præmaturus artificialis], i Anledning af et for Moder o^ 
Barn lykkeligt Operationstllfclde, utd, S. 425-454; — - Om Navlevenebetcndelsca 
og den derved fremkaldte Pyæmie hos spæde B5m, H. 317-379; — Den nyind- 
rettede Accoachementscliniks historiske Udvikling, HI. 1-37 ; Et Tilfælde af spoo- 
Un Uterinraptar i F6d8elen, meddeelt, tstd, S. 305-318; Fortsatte Forsdg med 
Anvendelsen af den varme Uterindoache til kunslmæssig Fremkaldelse 9t den for 
tidlige F(Ntsel [Partus præmatoras artificialis], ssid. S. 319-337 [Schnidcs Jabrbb. 
75. Bd. S. 182-83 af Sickel]; — Om Trismus og Tetanus poerperatis. Cllnisk 
Foredrag^ IV. 41-55; Om en mærkelig Circulærruplur og Afstødning af bele det 
nederste Uterinsegment i Fddselen med paafaldende horlig Regeneration og Hel- 
bredelse, $std. S. 56-76 [ScbmidU Jahrbb. 76. Bd. S. 340-41, af v. d. Busch]; 
Om psychiske Indvirkninger og Albominurie som Aarsager til Eclampsieo hos 
Fodende. Clinisk Foredrog med senere Tilsæminger, sstd. S. 287-307 [Schmidts 
Jahrbb. 78. Bd. S. 49-50, af v. d. Busch]; Iagttagelser om Cephalæmaiomet bos 
spæde B6rn og dets hensigtsmæssigste Bebandliogy tsid^ S. 511-537; — Om et 
indbildt Svangerskab aflosl af et virkeligt Svangerskab, Y. 250-60; Et nyt Forsøg 
med den varme Douche til kanstmæssig Fremkaldelse af den Tor tidlige Fødsel, 
fffd. S. 261-70; Om Tvillingr<Kdsler og deres Behandling, utd, S. 573-614 [Udto^ 
i Schmidts Jahrbb. 81. Bd. S. 326-30, af v. d. Busch] ; — Om et Par mærkelige 
Tilfælde af Extraulerinsvaogerskab, VI. 197-218 [Udlog i Schmidts Jabrbb« 84. 
Bd. S. 323-27, af v. d. Busch]; Casuistiske Heddelelser om pladsetig D6d i 
Fødselen og Barselsengen, utd. S. 343-366; i Udtog i Schmidts Jahrbb. 84. Bd. 
S. 191-93, af V. d. Busch). 

3 ^,Forkandlin^ ved de skandinaviske Naturforskeres 7då Mfidé 1856^^ 
Oiristlania, 1857. (Om Embryotomie, med Discossion, S. 441-43). 

3 ©friftet: ,,Den hygieiniske Congres i KJøbeobavn, Joli 1858*'. (Foredrag 
om den bedste Forebyggelse af den store Dødeligbed blandt spæde Pleiebøm, S. 
153-60, jvfr. S. 134 fg.). 

3 groriepd „92ottgen'' (Uebér b. nterflviirbige breit^pfige menfc^lic^e ^\i* 
Mbttttg in datama, »on Sfcina, ilbcrf., 1837, 9?r. 57). 

3 ,^I¥9ue ZeiUckrift flir GeburUkunde^' ^l&Tta\iT^fi%«fi uber den Trismos der 211 

KeogeborncD, VII. 335-352. [Jvfr. VIII* 264 fg., af SehdUery, Zwei Fille von 
sackArmiier Yerschlicssang des obereo Theils der Speiscrdbre mit EinmaDdang 
des uotercn Theils in die Laflrdbre, mit einer Tsfel Abbildung, XVIII. 436-449). 

3 MUOerå „JrcAtv" (Beschreibaog einor Missgeburt mit vollstlodiger Wtrbel- 
ipslte and einero Darmbracbe in der Riicl(grathsb(ible, [bierxu Taf. V. Fig. 2. und 
Tat VI.], 1846, S. 22-33; jvfr. ScbmidU Jahrbb. 47. Bd. S. 72-73). 

finbeel i: Udvalgsbetænkning om, hvorledes man, i Overeensstemmelse med 
de beslaaende Love, ved bensigtssvarende administrative Foranstaltninger, kan sik- 
kre I]6beDbavn saavidt malig imod Indførelsen af Cbolera fra Sdsiden (i „Bibi. 
Ibr Lager", 4. R. X. 198-219; særskitt aftrykt. Kbb. 1857). 

^9 (O^rifKoit Øtgfr.) tog 1827 (Sramen ^xx\\m, faaDelfom t bet 
filgcnbe ^ar 2ben Q^ramen meb S^arafteren H. ill.j flben S^ortd 1831 
4nilt«ret f^rfi $od i^anboafenøcommiøfair, ®obéeift Anubfm i gfoiBadum, 
fAcR ^0 Øiigdbaødmanb 99. 91. •^anfen fammeflebø* 

9n§gaT« 8ebnet. 1837. ^aa @benf{: Sndgarii l!efi»ern(. ((Sfter 2)an« 
fui). C^pionøflab, 1842. 12: o. — 2)en gammef^banfte d^itnt' Arønite. 
184L O^fr. ^©aøbl." 1858, ^. 149, Xitteg). 

3 ,rS>anfl golteblab" (Om ^«nu>cbifcnic, til banffe SWcenb og ih)mber. [O^* 
fffbiing tt( 3nbfamltng, mebunbcrtegnet af @t>enb ®runbtbtg], IX« 9hr. 45, og 
i fkre 8Iabe). 

3^^an|t«ir!ctibcnbe"(0mgorberebclfcn til en np S)anff ^falmebog, L 412* 
13; ^nl og ^uml, fpb., @p. 638*44; @enbebr(t> tU (£(rtflne åtoner, VIL 113<23; 
yneflcoatg i Sørntnglen, 1856, e^. 552-55; Ubtotelfe om (Sonfinnationen, 1857, @)>. 
587r39; eic«oigff ^raile.gri^^eb, 1859, @p. 557*60). 

3 v^Danneoirte" (@amle bonfTe ^tnbet \%o\Xt*Wlm^t, famlebe og ubgtbne af 
6. Oniiibtt)tg, XVII. 92r. 254, 55, {ofr. 9h:. 260). 

3 ^3)en toeft|Ie«bigffc JibetibC (rønbrtmcerfct bcb ©røn«, 1856, SWr.lO; 
gtonti^iting, f.a., 92r. 20; Om be foreflaaenbe S3aTg til bc flf«btgffe @tcenbcr i Ztn^ 
kt, 1860, 9{r. 86, optr. i abertiøfementø^Xib. f. 91., 92r. 178). 

3 „^agblabet'' (£ale oebO)>ret9ningen af a^inbefletten beb Srønø, 1858, 9^. 184). 

Stiinf, ^ffubon^m; fee Setgi^ ^tnx^t* 
^mxm (Sacoi). 

Sntoiiøning til »iabl. 3. Ubg. flalBorg, 1842. 4. 0)>L iTb^. 1843. 5. 
OU 1844. 6. Opr. 1845. 10. Opf. 1851. 

Inbiiøntng til at øbeloegge iDlnlbbarpe. (1. og 2. Opl.). Jtiøben^abn, 1851. 
86. a 

Itmnfntng til 9lotte« og 9)^ufefangft, famt at forbnoe !i3crggetøt. JTb^. 1851. 
86. 8. 

lumimitg til 9l(ebefangft i 9e(tbefa|:e. «b^. 185& 8 @. a 

^SUItntitrg (VerlnrH ®;^/r af ^. .0. de 2. (en €øn a\ %\q^v^ 212 

xaat) ©frt *anfcn S.a)j buSt I ^otfenø f 1737, f PW ^itpnn) f [We 
^/] 1777), 09 JCaten Øiofenftaiibd t>. 3rminø€T (^. af ©eneraaifute' 
nant (Sari ®ott^ilf 0. 3., til æinbum-ODcrgaar^ f f^b. ^ 1764, i flt 78. 
3U, f. Sth^. ?lbr. OtompU (gftm. 1764, dit. 55, og aihtte Dorothea f. 
gtlebenrd^j f. 1739, * paa i8lnbum*£)oergoarb {^ 1765, f pa« »ibfhup 
V i807); — * f 1802 STO. ®. »♦ 5lren«totff (f. || 1771), 
®. af Jtammerl^erre, (SapUainneutmant of ©ø» (Staten greb* t>. 51. (f. 
fg- 1745, t P«« æiéborøgaarb ^ ^829, joft. »^rofpectet af ban^e 
<&erregaatbe meb Q9e|h. IX. l«b) ug ^and Sben «&u^ru <&ebet)ig IP^atgtet^ 
?a8fon (S), af 3:øger l\, til SSefierlabegaarb oeb 3lal6org; f. 1740, * V 
1766, t if 1812). 

Std^tettierg ($attd ^ettrit), 9^fydanførte« db^e @øn; Dat SH« 
fcipel i «&etIufd^olmd I(rrbe @foIe og Opbragelfeé • ^nfialt 1819'1823; 
tog bereftet Sorfl«(Sramen, og Heo Sorfl« og 3agtiunFet 1827; Seflbber af 
etam^ufet Sibfirup 29. ^ug« 1842; tit. 3ægetmefiet 1845, <&ofiagftmeflct 
6. Octbt* 1853. — *?lnbrea arenétotff. 

3 ©alt)« „2:tb«ffrift for Janboefonontte, 9^v »a«c" QSR^ Ubffiftiring, 
©ot>ertet9 Op^ceioelfe m. m., unber @tatn^ufet 93ib|)rup, mebbeelt i XL 1619, B. 
259*65). 

Stbøt (^attd Senfeti)* 

3 vSlImuebennfn« (©t>orfor fragter 9onbe«@ønnen for at Mtt>e 6oIbat?, i IL 
1843, mi. 17). 

*eiebe (Sl^rifl. 9teb. SttL ^egelttttb), ®øn af 3u^téraab 9. 3* 
2. (@of!enbeSarn til nebenfiaaenbe SRegidfeur ®eorg 3ul. S.), Unioet{iter8# 
Soroalier i JtjøBenl^aoné og ffrcberiføborg Smter, famt <6odp{taUforflaiibef 
i Sfloedfilbe (f. i (S^ri^iania | 1789, en 6øn af ®lad^anbler &, f 1805, 09 
©orine f. grand, f i Stb^- V ^849, 91. «.), og (SaroHne gtebetiffc 
f. STOun* (S)* af aborten SK. c); f. i Zaatnhr^ fj 1790, ♦ ^^ 1843); 8) f^bt i ©orfen« } 1697, ablct V 1739, oprettcbe etamffufet »ibftrup t »iborg 
3lmt f 1763, t i ©orfcn« V 1764, * ©obtlb ©ofgaarb, b#Mt©orfen« V 1711. 
t ffib« Y 1795, 3). af 8orøeme|lcr ©tep^an ©ofgaarb. (3*)fr. ©ofman« guw 
batfer II. 165; SW. grvbenfiberg: „2)pben« Ubøbeltg^eb, en ©arattng af be Xaler 
og IBer«, fom biet) ^olbte og ubgibne ot>er (Statdraab (9erbarb de ^tc^tenberg^ 
@or#e, 1765. 4.; «b^|Dn« »br. (Jompt. ^terr. 1764, 9hr. 91). 

b) • 1. i ^b^Dn H 1764 ©ec^mann (f 1764). 

C) febt i itolinb 1754 , refiberenbe (SapeUan i 2:aamb9 paa Slmager */ 1785, €^neprorP 
fPb« V 1788, t fPb« V 1791, * t 9eoe«fi(be {§ 1785 3be «malia »orfoeb, 
celbfle 2). af CEarl greberif 8., ^ogncprceft i SaQendoeb, og (S^arlotte %a9nm«b. 
Bang; t>øbt i gogcbbp Deb Sf^efbeb y 1761, t V 1633; iofr. <9ie«rtng« Snbefl. 
UI. 1. (B. 121. 213 

— f. 20. (tffr 26.) Suli 1815; tog 1831 dxamm 9lttium, i bet næjle 
9ar 2ben f&iamtn, og 30. OctSt. famt 16. 9loo6t. 1835 ben fulbficrnbige 
{tttibiffe (^ramend t^eoretiffe oq praftifle iDeel, famtltge meb df^au Laud.; 
Snbtteuc 15. 3um 1840, Srøeb(iielper for @ectetairetne ))eb ©toenberfoifam« 
Kngerne 1842, 44 og 46, (Sanceaifi 8. 3ult 1843, gulbmægtig i bet banfle 
Cancedied 4. IDeparrement 6. dlo\)bt, 1847, (Srpebittondfecretait I @tatd» 
fraetaTiatet famt ©ecretair l^od @tat8raabd « $raflbenten 30. S^artd 1848, 
»irfelig Sufiitdraab 9. €evt8r. 1849, SRibDer af S)ane6roge 6. Oct6r. 1851, 
tritfelig iStatdraab '6. Octbr. 1852, ©tatdfecretatr 3. !D^attd 1854, (enaabet 
neb !Dane6togøm(cnbened «&atberdtegn 1. Sanuat 1859. — * i SfianbetS 
fl 1848 (Smilie «anne Henriette iBrotf (f. i Jt6^t)n V 1822), 
3). af Obeifi Subo. Sreb. æ. (f. I. 208; @uppl. I. 245) og ^and 2ben 
iufttu (^Ufab. SInbrea f» Sange. 

Ubgiter, rcbtgerer og fortcegger: 2)epartement«ttbcnben. 1.43. ?latg. åhff. 
1848*60. fL 8. (®eg)?nbt 17. 9lpnl 1848; fortfcette«). 

•Stebe (Oeorg Sult««), f i '^^j^bn 1* 3anuar 1845 (|bfr. 
.»^pofJ.- 1845, ©• 4). — • 51. 2). ©ploer (f V* "f« V ^838; 
j»ft. 8fT. ©orfobfi SortaHinget af gabrelanbet« *i(iotle, 2. Ubg. ®. 818). 

*8iebe (91. • * • 9(« « • .), ©ognebegn for Xifføb« og ^ornbeffi STOe« 
aig^ebet; flben entlebiget. f ^i^ 5lprfl 1822, { f!t 67. 9tar. 

^eintberg (Svtbttit BnbtJtg), I en maffe af ^ar 53iMiot^efar oeb 
Stttbenterforeningen; ®?eblem of ©amfunbSraabet i ^©amfunbet til ben banffe 
anfratur« gremme'' 8. Slprll 1854 (ubtraabte efter eget OnjTe ^ ^856). 

©c^acf ©taffeibt« ©amiebe 2)tgte. l.*2. 3). 1843. (Heiberg« ^nUUu 
infbL III. 1843, %c. 26 27; 3. f. 2. o. ii?. 1843, II. 224*36, og 257*71, af Cbr. 
3bbI, fign. „yi?. ^ortefcuittc" 1843, IV. 286; „3)agen" 1843, ««r. 80; „3)anf! 211- 
han-' 1845, 9^r. 26, af (£. iWourier; $ol«t*« poetiffe Soejebog 2. Ubg. ©. XV.). 

©amitnger tt( ©(!^o(t ©taffelbtd lUbnet, fornemmelig af 2>igteren« efter« 
léu ^aanbffrifter, ubgione af g. 5. 2 i eb en b er g. g^rfte 3)ccl. 2Keb et biogra* 
DW Ubfap af a. Tlolhtåf. m\). 1851. 2luben !£)eel. ibid. 1847 (meb enSfter« 
ffrtft af IMebenberg, 1851). Ogfaa meb XiitU ©c^ad ©taffelbtd ©amiebe 
£tgte og 8iograp^ie, ubg. af g. S. Siebenberg. (for ©amfuntet tt( ben banffe 
Jittcratnr« gremme). a»4. S)eel. (ubfom, 1846.51, i fem ^efter). („9ii>t Sftenbl." 
1847, 9hr. 238; „glv». ?o|!." 1848, ^x. 37, 38; C.aWourier: „©ibrag til^unbffab 
m ben å3e(anbling , forlcengft afb^b 2)igter 21. SB. ©ci^acf ©taffeibt bar bceret (^jen« 
fob for. a)e ©errer Jiebenberg og SKotbetb tilffrebet". «bb. 1851. 36 ©. 8.). 

8€tftnfntng oter ben bolbergffe Drtbograpbie. gor bet botbergffe 
eoRfnib. «*. 1845. fl. 8. (3nc i »ogbanbelen). („©er(. 3;ib,'' 1845, ^h. 
ISB, IGO, af €*r. 9. ». fIfUipfen; „ff«brer.-' f. «., 91t. 1889. a\ 3. ^tV\i\V 214 

^ubbig ^olSergd (Somebier, ubgitne for bet ^otbergffe ^atnfunb. l.^S. 
93mb. Sthi. I. 1848. II.-III. 1847. IV.-VIIL 1850-54, tneb ^olbergd Paalfiutne 
^ortroit. ©reb. 8. gor @elffabet« SWeblemraer. (^g«brcl." 1855, "iflx. 275; Jlox\f, 
UntteTfUct^Xtbffr." II. 1. 1856, 6.191-92; it)fr. 3.?et)in). 

So^anneø (Stoalbd famtlige ©frifter. Ubgibne beb Unbcrp^ttetfe af @am« 
funbet for btn banffc ?ttferatur« grerame. (9fcbtgeret af 5- ?• Hiebenberg). l.*8. *S>ttl 
Stbi. 185055. (©oWmon'« 3orb. Jtbffr." 1852, @. 126; jbfr. S(rt. (L og.C. ?. 
£^aaru^). 

<Su)>)>Iemetit tU alle Hbligere Gamlinger af Oe^tenfc^Iagerd 2)tgtert)(trfer 
og ^rofoiffe ©(rifter. l.«2. S9b. Ogfaa meb Sttel: Oe^lenf ellager« 2)tgtert>oerfer og 
^rofatffe @frifter 25.'26. ©b. (Samlet og rebigeret af Siebenberg og 3. ?eDin). 
«bb. 1854. (,ÆcebrfI." 1854, 9?r. 264). 

Digte af Schack Staffeldt^ advalgte og udgivne ved F. £. Liebenberg, Kbh. 
1855 (3! 1854). (^goebrel." 1854, 9lr. 297; „©agbf." 1856, Sflx. 175). 

3obanned CSmatbd Ubbalgte @frifter. Ubgibne t>eb ^. 2. SieSenBerg. 
Ubgabe i eet ©inb. ^^. 1«>5. Ubfom i otte^eftcr. (itjfr.: „aWcerfelig Ittercer Jrein' 
føerb tnbaufet for iD'^oralitetend 2)onif)ol. (Siler ©og^anbler (S. ?. 2:baaru^ contra 
b'^rr. (Sanbibat liebenberg og (Sancettiraab ^^ft. Ubgitet font a)>{anufcTt)>t^ 
«bb. 1855. 38 @. 8.). 

!3)ramattffe @cener af (L ©reba^I. ^nben, forfortebe Ubgat>e (t^eb 
$. 9. liebenberg). Ubg. af ©amfunbet ti( ben banffe Siteratur« {fremme, l.'d. ®ee(. 
m- 1855, meb gorf.*« ?ortrait. („S)agbl." 1855, iWr. 57; „©erl. Jib." f. «., 92r. 
61, 299; „%\tit>. ^ofi." f. 3L, 5«r. 138, 40, 43, 44). 

?ubi»ig Holberg« $eber $aard, ubgit)et for bet ^olbergfte @amfunb. Ogfaa 
meb £ite(: Peder Paars. Poema Heroico-comicum af Hans Mikkelsen. SHib 
ttsenbe gortater og 3ufl 3uf)efend ^nmcerfninger. ^b^. 1856. (ubfom, 1855*56, i to 
©efter). 

^oetiffe @frifter af g. 3. ©anfen. UbgiDne t>eb g. 2, ?iebenberg. 1.'2. 
«b. *b&. 1857, meb gorf.'« ^ortrait (Ublora, 1856*57, i ni ©efter; jDfr. „©eri. 
$ib." 1857, mv. 114). 

©ørnene paa be toogefiffe ©jerge. dn gortoefling for Ungboramen. Ubgi* 
toet paarttf. Tlt\> el Jit^ograp^te. Sthf). 1857. („3)agbl.'' 1857, 9^r. 293; „gtpto. 
^efl." f. «., 9h. 297; „gcebrel." f. «., 9hr. 295^. 

abam Oe^Ienfc^tager« ^oetiffe ©frifter. Ubgttjne af g. 2. Jiebenberg. 
gorlagt af ©elffabet til Ubgitoelfe af Oebtenfc^lSgerfi @f rifter. I.-XVIII. 3)ee!. Stbif. 
1857.60; fortfcette«. (I.-II. ogfaa meb Xitel: SJomantiffe 3)ramaer; lil.-XII.: 
Xragiffe 3)ramaer, 10 3)ele; XIII.-XVIII.: ©pngefpil, Jpftfpil og @fue* 
f^i( famt gorfptl, prologer og (Spitoger, 6 2)e(e. — 9lf benne Gamling faaed feer« 
ffilt: Sllabbin efler ben fomnberlige ^am|>e. ©ramatiff (Soentpr, 1857, famt @ørge* 
f piltene ^el og ©alborg, ©a(bur biin @obe, (Soneggio, ©agbart^ og @igne, ©aton 
3arl ^itn 9?ige, ^alnatofe. ©toerfobber, 1859. — 3t)fr. „^a^hl" 1857, 9h. 269; 
305, 07, af ?iebenberg; 1858, ^x. 20, 73, 157, 235, Xittctg, 268; 1859. Wr. 44. 
126, 182, 232, 294; 1860, ^x. 50, Xittag, 125, 160; ^goebreL" 1857, iRr. 271; 
1858, fRr. 37, 99; ,,atoerti«femenl«tibenben" 1857, 9ir. 268; eteenfhrui)« „3)anit 
ifiaaneb^fit.'' Yil. 81*88, 354, at ^. ^Wtutøii; YllL 491; „««orb og ^rfd" 185^ 215 

1. 78.79; ,,eolL.gaIfler8 @tift«-!i:ib." 1857, 5«r. 240; 1858, "Slx. 32; „5Ip». ^op." 
1859, 5Rr. 231). 

3lebacteur af; 5?ongetiget 2)anraarf8 2lt>erti8fcnient«*2:ibcnbc, ubg. af^al* 
bnr «. ©rilner, fra 1. Cct6r. 1855 inbtiC 19. 3uni ia57. Sth)}. p. gol. 

3 ,,3)en ©erlinflffe Sibcnbc" ((5t $ar vbcrtigere ©emoerfningcr om ben Se« 
^nbfbc nt>« Ubgauc of be flamfe goIfet)!jfr, 1847, 5«r. 226; jbfr. 9^. g. @. ®runbt» 
ijtg: ^Cm ^ceinpetji[c»53ogen, en Stemme mob ^r. Cetein«, ^r. ?iebenberg8 o. f. te." 
tbh. 1847; ^gcebrd." 1847, 9h. 253, af 3. ?ebtn). 

3 jnNoriHik UniveriUeti TidikrifC' (Nogle Bemærkninger om Texlcritiken I 
Cehlensehlågeri SkrlOer, i 3. Aarg. 1. H. 1857, S. 191-218; jbfr. „gcebrcl." 1857, 
^ 117). 

♦gtebetiBerg ifOlidiatl %vtbn\t), ^ngPe &m af 5. 5. 8. («lbPe @øn 
af ^unbtmagfi S^tipian i. og l^anS iPe ^upru Sol^anite ©rorgia $eberdb. 
jthftberg; f. 1725, jofr. 5engni(f8 „a^rifJIan 8ict»fiiljfrg* , @. 1—2) og 
W. f. (Srønoolb (f. 1727, * 1752); — tog 18. 5an. 1792 tM- ^tte. 
flat«, og oflagbe bercfter begge be vrafiipe ?}wDer mrb bebfle Sfcarafteer; 
^r«P oeb 5tugt., maép* cg gortebrtngSfcufet 21. Bebr. 1794, i gfrfbrrtf«. 
Hrg 13. ffebt. 1799, tittigc ©lotåprceP 12» 3ult 1805, Otben«-93ipo|)^en8 
tBicartu« 28. 3unl 1808, og iRlbber af 3)n6r. 10. «ug. f. 51., J&ofprotfl 

2. SWart« 1810, fgl. SonfeSPonatiué 22. dlot>hx. 1816, Sanebrogémanb 
16. !D?ai 1824, dommanbeur af 3)nbr. 25. ^lai 1826; oot SWeblem of 
6eljfrtbft til be fijpnne iBlbenpaber« og Smagen« llbbrebelfe. f ^ '^^^»n. — 
^ 1. i Sthf). f 1794 ®. (I. Coietgaatb, f. ®fitti(^ (bcSt paa C56tl' 
Piané^aon V ^750, f i greberifsberg V *802, iffe 1801), 3). af flRafve- 
mejjfren »eb 53i?rnetufet ©fittic^, og Snfe efter JnPitutSefiijret Q^icolai Oulét- 
gaatb i ^bb. (f. 1749, f V ^789). * 2. *«. X. 35 i r^ (f. i ^aagrrup 
SraPrgaorb i 5^cn V ^783, f ^ J^^^- if ^855), 3). af 6. 6. ^auten- 
tiuø tp« (jofr. ^^unbrupø IBiogr. (^ftetr. em Doet. theol. @. 64) og (Sleo* 
note *ebe»lg f. ©eibelin. — (3ofr. gr. 33arfob8 gortæH. af gfæbt.^if!. 2. 
Ubg. ®. 688, 763; 8. ^eltoeg „5)en banjfc JTirfe« *ip. II. 439; 8engnid'8 
»e^ripian Cifbenbetg", 6. 2). 

Stnbagtøbog for Omnbetiønnet , af iD^arejoH. 1.^2. !3). 2bet Opl. 1797. , 
<8ørpc CpL o»eif. af Slnbrea« 6t)enbfcn). — 3acobi8 Jamlebc ©frifter, 1817. 
(Ujiberpøttet af ^elffabet tt( be ffjønne Sibenffaber8 og @mageh8 llbbrebelfe). — 
eafrm« SWinbc t>eb ^icbenberg; SWuf. af <Bå^U: — Seb (5tat8raab, ?rof. g. (L 
©inéløo« @ra» (i ^3)agen" 1811, "iRv. 182). — diau^ ^abcl« (i „Xilfluerne" 1821, 
«r. 84). 
6. 138, ?in. 16: 4795 I. 1795. 

*2iehman(^ub.SRiåiQtl), @øn af mcoUi (S^rifttan 9. (f paa 
fanbejenbommen .aHoIfg^eb* i93ebpet®ogn ueb ^orfené V ^845, 61 9L)} 
tBg 1832 (Sramen 5lriium (Laud.), og 1833 anben (Sramtn (H. ilL)-^ 216 

conf}. J)ocfnt tjet Unfoctfitetet 1838 (tffe 1837); fom tilbage fra Wlnkty 
1843 (iofr* „Stbbpo^" 1843, Øir. 147); 2)ocfnt ceD æetctinairfPoIen fra 
(Sfteraatet 1837 tilOctober 1840, og attei fiten S^aj 1845; antoged i Sult 
1843 til UDgtocr af „Flora Danica"; SWeMem af Det ^gl. 2)anj!c a?iDfn» 
flaberned @elffa6d v^l^ltffe Xladfe 13. ^nhx. 1844 og af Detd meteoiolo« 
giffe Somitee 18d2; mraortinair fDocent i ^otant! orb Jtiøben^aoné UnU 
t)erf!tet mrb ilttel af $rofrdfor ertraoibinaiiud 28.9^^0061. 1843; (Sraminator 
i Soianif 9et) Den ))^rinaceutt{Ie d^ramen 22. DctoSet 1851; $rofedfor 
otbinanud i ^b^ond Untoecflietd mat^ematip[«naturoiDen{!abe(igf Sacultet og 
2)irecieur for Den botaniffe ^aoc 29. Tlatié (fra 1. ^Iprll) 1852; reifle i 
92orge i Sommeren 1852; ubnceont til Slicber af £)anebroge 6. DctSr. 
1853, og ttl gtiDDer af iJ{oibfiierne'Orbcnen (meb fgl. SiUiibelfe til at batre 
famme V iS^S)} beeltog i be {!unbtnaot|!e D^aturforffermeber 1839, 1840^ 

1844, 1847 og 1851. f i ^i^ben^oon 29. October 1856. — * 1. 184ft 
•eenrieitc ©opbie STOotie Hornemann (f. i Stbf). ^^ 1823, f \P^ 
V 1853), i^ngpe D. of igtatéraab, SBrofeéfor 3en8 ffiilfeH *. (I. 706;. 
@uppL I. 858) og fWarte Subit^e f. ^omeman. — ♦ 2. i Mf^. f| 1854 
(Sbrtftine 3obanne Oluffen (f. i ^elfingør | 1832), 3). af Comptctrt^ 
jQané t&enrif $ er min og Warte S)orot^ea f. ©øeborg, og aboptextt af 
gjrofeSfor S. R. ØJ. Oluffen (IL 499). - (3t)fr* gr. fflarfobé gortaU 
linger af gabt. *ift. 2. Ubg. @. 861; .Sabrel." 1856, Sfh. 254j ,i8erU 
3:ib." f. 9L, OTr. 256). 

Ftora Danica. Icooes plaotaram spoote nascentiaoa in regiio Daoiæ dr in 
dacatibus Slesvici, Holsali« d: Laaenburgiæ. Fatciculus XLI.-XLiV, (Tabale 
2401-2640) car. F. ^. Liebmann. Hauniæ 1845-58. Folio. (Ogsaa med dansk 
og tydsk Text). (jvfr. Oversigt over del kgl. Danske Vidensk. Selsk. ForhandL 

1845, S. l34-a5; 1849, S. 53; 1852, S. 124-25). - Supplemenhtwi. Fasclculaa 
I. (Tab. 1-60) cor. F. M. Liebmatm. Baan. 1853. Med 16 Sider laUnsk Teii^ 
Folio. (jvfr. Overs. cv. Vid. Selsk. Forbandt. 1853, S. 57-59). 

3J{cbreba£teur af: Videntkabelige Meddelelter fra deo naturhistoriske For-^ 
ening i KjObenhavn, for Aarene 1849-54. Rbh., 1849-55. Med Steeotryk. (Heri 
findes af ham: Om Meiicos Aroideer^ 1849, S. 11-25. [Udtog i Froriep's i,Ta- 
gesbericht''. Botanik. 1852. S. 63-64]; Mexicos Jancaceer, 1860^ S. 36-48; 
Bidrag iil MeHotmeemes Familie, s. A., S. 65-73; Chætoptelea, en ny Slegt at 
Elmenes Familie, s. A., S. 74-78; To nye ValnOdarter fra Mexico, s. A., S. 78- 
80; Mexicos og Central-Americas Begonier. [Meddeelt d. 14. April 1852], 18S9y 
S. 1-22; Heiicos og Central-Americas Bubi. [Meddeelt i M6det d. 17de April 
1852], s. A., S. 150-164; Novorum plantarum mexicanarafn generam Decas,. 
1868y S. 90-107; To nye Arter af Slægten Castelia Turp^ s. A., S. 108-111). 

3 ^alb« ^2:ib8j!rift for Sonboeconomi, 5Rv 9Jatte" (©emærfninger i 
ilnlebning af en i jlib«ffr. f. 8anboec. omtalt nt^ iJartoffcIart fra SKepco, i VI. 172* 
176). 

^ ^cfcuto'é ^2)anff Ugcflrtft, 2beii diatU" (Om bet .fortottbebe Cib«g. 217 

^ gorebrag i ben nohir^tftoriffe gorening, VI. 5Rr. 136; Dm @uffcrrørct« (5ii(tur 05 
6ufferprobuct!onen i Slmmca. [?5o^)u(«rt gorebrag i ben naturjiporiffe gorening], 
P. 9h. 151 ; iRaturffilbringer fra America« ©pb^aDfifpp. gorcbragne i ben natur* 
Wteriffe gorening, VII. ^. 157 og 179). — 3 @aiitmc« „2>anff Jibéffrtft'^ 
Omn!^ Otto Boigt, I. @. 72''77; leotaniferen JTam^Mbener, fpb. @. 77*86; 
(iøfl^flen. ^opnloert gorebrag i ben natur^iflorifte gorening, IV. @. 1-16; (Sacao* 
planten. $opu(art gorebrag t ben natur^if!ori[fe gorening, fpb. @. 525»535). 

3 j^ForkttndHnger ved de skandinav. Natarforskeres fjerde Sålfde 1844'' (Fore- 
drag over nye RodparasUer henhtfrende til Balanophorernes, Cytineemes, Oroban- 
chineerDes og Mooolropieernes Familier, samtlige Former af den mejicanske Flora 
[ThoDDiogia mexicana Liebm., en ny Art af Balanophorernes Familie; Helosls 
Bexicaoa Liebm. j Scytanthas bambasarum Liebm., novnm Cytiniarom genus; Ta 
aye Arter af Slægten Conopholls Wallr.j Monotropa coccinea Zuccar.], S. 177- 
186; Nogle biologiske Mærkeligheder ved flere mejicanske Arter af Slægten 
C^Mciila [Cuscula anrea Liebm.; Cuscuta strobilacea Liebm«; Coscuta Sidarum 
Ueboi.j, S. 193-197; En ny Orchidee-Slægt [Androchilos campesiris Liebm.], 
fcenhdrende lil Mejicos terrestre Former, S. 197-199; Oplysninger angaaende 
^iMico, S. 202-04; Om Cycadeernet Plads i Systemet, navnlig med Hensyn til 
Reiehenbach'i Anskuelser, S. 204-214; Oplysninger om Zonaria deusta Aocl., S* 
214). 

3 „Overstyl over det kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandlinger" (Om 
Central- Americas Palmeformer, 1845, S. 4-10 [jvfr. Forhandl, ved d. skandin. 
Natarforskeres fjerde Mdde 1844, S. 175-76]; Om Americas Algevegetatiou mel- 
lem 15 og 22° N. B., 1846, S. 72-77 [og i Trier's „Arch. f. Pharm." III. 382- 
88]; Udsigt over Lycopodiaceerneå Forhold i Meilco, 1847, S. 37-43; Oversigt 
•ver Egeslægten i America, 1854, S. 159-189; Mindeskria over Etatsraad IV. Hof'- 
mam Bang, 1855, S. 206-222). . 

3 i^gabreUnbet" (Om secterne« og Ciffcrne« €i?gbom, 1847, 9fh:. 153). 

3 ^Forhmndiinger ved de skandinav. Naturforskeres femU MUde 1S4T' (Nogle 
Ord om Befrugtningen hos Cyeadeeme ^ S. 501-07 [overs, i Frorieps „Tages* 
bcricbt". Botanik. 1852. Nr. 142. S. 49-53]; Om Mexicos Podettemoner ^ S. 
508-515). 

3 „Petlt's og Thornam's y^Tidukrift for popul<Br Nalurvidentkab** 0: „Popu- 
lære Ilatorsklldrioger'' (Den tropiske Zones Foraar. [Populært Foredrag, holdt I 
Ud naturhistoriske Forening], S. 7-20; ooerfat i ,,9}orbif(^er 2:elegra^^'' II. ^. 
841'44). 

3 „Døf kgl. Danske Videmk. SeUkabe Skrifter. åU Række. Naturvidensk. 
•g natbem. Afdeling" (^Mexieot Bregner^ en systematisk^ critisk, plantegepgraphisk 
Undersdgelse, i I. 151-322 [tærskiH aftrykt. Rbh. 1849. 4.] ; Mexicot Balv^ 
grm bearbeidede efter Forgængernes og egne Materialier med Tillæg af de i Nica- 
ragoa og Costa rica af Mag. A. S« Orsted samlede, samt nogle faa ubeskrevne 
vestindiske Former, IL 189-277; Philetæria en ny anomal Slægt af Polemooia- 
ceernes Familie, med en Kobbertavle, II. 279-284. [Begge tamlede aftrykte. 
Kbh. 1850. 98 S. og 1 Tabel. 4.]; Mexicot og Central- Americat neldeagtige 
Phnter (Ordo: Urticaceæ) indbefattende Familierne: Urticeæ, Moreæ, Artocarpe» 
og Clmace«, 11. 285-343; tærskilt aftrykt. Kbh. 1851. 4.). 218 

3 "IDepartetnentøtibenbe" (Setctnfning om Snoenbelig^^ben af Pinas pioa- 
5lcr til filittebcplantning, 1852, mx. 31; jtofr. ^33«:L Xib." 1852, i«r. 143, of «t^ 
gcU). 

3 „iififui/e« dø« icUne^M naturellet^ (Indeisemmain io horio Academico Han- 
nien$t anno 1852 collectoram, i 8^ térle. Botanique. Tom. 19. 1853. p. 366-CT; 
Indei seminam horti Academict Haaniensis, anno 1853; spfcies novc, i 4»» térie. 
Tom. I. p. 329-332). 

3 „2)anmar(9 innftrcrebc fklmanal for 1856,« rebig. af (Elaiibtn« St9* 
fen^off (Om Stoffet, ^i»oraf bc faatalbte $alme* eller ^anomabatte forfsrbige«, 6. 
88-91). 

9Rebubgil»er af: CoHeeianea meteoroloffiea sab auspiciis societatis scieotia- 
mm Danicc edita. Fase. IF. (ogfaa meb ^M: Obserrationes meleorologics per 
annos 1832-54 in Grønland facUe). Haan. 1856. 4. 

.^an« af bet ^gl. 2)anfTe $ibenff abemeø @eIffaB miberfiøttebe ^ctxt ooer be 
Hmerilanffe (Sgearter er for flørfle !Z)eIen folbenbt og oil beb $rofe«for Steen« 
ftru)}9 9Rebt)irfning ubfomme. 

StSiettiftg (6arl)* 

epnet paa greberildberg @Iot b. 5te 3um 1851. (®tgt). ^(. 1852. 
16 @. 8. 

Btmettnd^at (Vitønfi), ^feuboni^m; fee Send G^riftian 9e^t« 

mann» 

^Simfilbe (Sl^rifttatt ®otin), ®øn af 8a id 8., @ognebegti til®raa« 
brøDre-^odpUalet tOtenfe og $aarup, og ^nna Gat^rtne ((SormØbattfi?) 
S3iering (* i ©amtofte ærotflegaarb V 1766); — tog i ^ptU 1790 
|)^iIofop^lfr (foramen meb Ubmottfelfe, 23. 9lptil 1793 t^eol. Wtteftat«, og 
aflagbe ben fate(^etif!e ^xø\)t 10. 97otjbr. f. 51. meb S^orafteren Land. cl 
quidem egregie, ben ^omiletiffe meb Laad.; 9Iumn. paa (Fletd' (SoQeg. 6. 
^o\)hu 1791; bar 3fleliglon6l«rer i ben fjoben^aonjfe SBorgerb^tffole; reflb. 
6ap^ i 8(5rtf«fiø6ing 30. Wai 1800, OJrotjl i Sabl? 7. ^Iprtl 1809, i ©fjel- 
Ifør 31. J)fc6r. 1828. — * 1. \^ 1806 SK. Catharina Sngtwerfen f. 
fPetermonn, Iffe qSatermann (f. i M^ton | 1770, f ^ @«tp). 2). of 
iBtce^tBranbrnojor, SKuurmefler STOelc^ior ^einr. 5). og ^nna 3ufiina U San- 
fen, famt iSnfe efter <&orfe 3ngn)erfen, ^olb« og ^icentforbalter i SCrfdfiø« 
btnga) — * 2. 1821 %. *a. «rag^ (3). af ©tj^rmanb ffornelfu« SL og 
3o^anne f. Samrabt; f. I Stbff. V 1783, f « ©flf'ffi»t tV *^6)- 

8ittb (91. . . . ^offmonn), Stiformator. 
9nft)arbat)enbe 9{ebacteur af: (Sorfaren, (et UgeMab af Manbet og fatirift M) ©øn af 3ngtt>er ^arffcn, ^r!e|anger og »SfoUIcfier i 35cflerr©argum, 33rebpeb 
$fmt, cg (Smmet f. f«ifi|en; f. i »e(ler*©argum | 1765, * 1794, t i 1805. 210 

3nbtoIb, meb ^Xroefnit) i% og fodagt af glinc^. 3(arg. 1845 og 46« Mif. 4. Ot>fr. 
trt. 2R. «. @oIbf*nitbt, @up|)r. I. 575. — Om 9let«fager traob ^am i benne 
Cgenffab, itofr. ,,©cr(. Sib." 1846, ^x. 117; „^b^pofl." f. SC., ^x. 241; 1847, 9^r. 
1; „Wpt^ftcnblab" 1846, 9'h:.286; „3uribif! Ugeffrift* VH. 662-656; VIII. 219.224). 
ftnfbarltg Ubgttoer af: Ubbalg af ^orfarend to førfte ^(årgange. (S(rt« 
fiania, 1845. 

*8mb (6orI 6mtl), næftdbfle <Søn af ^^enbr. Qrnolbiid %a\i^ 
lott) t)* 9., ^aiox t>eb ifie Sibregiment (en ®øn af 9atd 8.3 bø6t i Ofler- 
Siiiém f§ 1770, t ^ "^t^- V i832, i^fr« Cengnltf*« ^OT. OT. ilanø*) og 
fBi. a. f. ^ang (3). af 3ørgen Sl^omfen ^.^ S^ulbmffgtig t Qa^ltanmtxtt, 
«g S^tifliane Sarolette ^orot(?ea f. 53iclfc; bøbt i Sthf^. V 1775, ♦ .V 
1800); — f. i Stl9htnf)amj blfU aJoilmejiet 6* fflug. (fra yV) 
1838; frabøntt f!t (SmUH oeb ^øjefieretd IDom 16. !l^artd 1853 (loft. 
.gIi?o* 5BofJ.- 1852, mv. 194, 95). f i M^on 27. 9lugujl 1858. — 
* V ^838 ®. 2). g. an o ben S or g (f. ^aa iBorgaorb I 53alum Sogn | 
1811), S>. af ©rneialmajor *&and SU«, til IBorgaarb (en ®øn af 3od^um 
a. og STOargaret^e f. Q3ed^; f. i ^orfen« ^ 1753, f VA^ SBorgaatb V 
1820a), og ®op^ia 8ouife gonflantine (Qonflance) (Slifabet^ f. 0. Sl^oltfe 
(H). af Sari ^ugnfi Q^riflop^ 0. 9^., ^eéflff (Se^ejmeraab, Aammrr^erre etc, 
og @t>pf)it (S^rifltane S^reberiffe f. (Somtedfe Jtnut^; f. i *i&anau | 1775, f 
paa IBorgaarb Jf 1824). 

Hn ^eruanerinbed ^cenbelfer, fortalte af benbe feb. il^eb en fortfattet 
(iftorift 3nblebntng (fra $eru9 0)>nnbflfe til betd 3nbtage(fe af ^isarro) i to ^f« 
berrager ubgibne af (9re))tnbe d*Happoncoart di Graffigni, ^xa ^tatienff. ^h\f. 1855. 

8if!o)>pen af OdnabrildC* gortceøing af Stage beSurt^. Oberfat. ^hf). (tr^tt 
i ^otbef), 1856. 12. 

iWtnbre gortcellinger af fremmebe gorfattere. VI. iBanbbrtlferne, af 
^enrp SD^urger. Oberfat. (^agMabetd geuitteton). åh^. 1856. 

♦Slub ceUef), f. i XiøUnf)at>n 12. 9lbri( 1809; 6Ieb SRibber af 
Sanebrcge 18« ®eptSr. 1846, Sapitain af 2ben Jtladfe i 8be <!inie*3nfan- 
leriÉaraiaon 3. *2lpril 1848, (Sapitain of Ifle Jtlafife 17. 3uli f. 91.; mob- 
log af Jtongen af ©berige og S^orge en ®u(Dmebaitle (meb fgl. ^iflabelfe 
til at bffre famme f 1853); ubnoront til S^afor 6. Octbt. 1854/ og anfat 
beb 13. 8inie-3nfanteri6ataiaon 9. Octbr. f. %, forfot fom <Walor til 18. 
SnfonteriSataiaon 28. Wrte (fra \) 1860. — * Caura 9lmalia 9ln* 
beréfon (f. i ®5t^aborg V 1807). 8) ^t)t 1. meb «ne aWøinic^en aWøHer f. (Jortfen (f. 1732, f 1789, «fbfte S), 
of Cogneprceften i 2;^if!eb og 3:ilfleb ?eber ilf^ietfen (Sortfen og ^opjie (J^art. f. 
If pa4 famt dnft efter ^øbmanb S^el SRøØer t $(alborg, jbfr. 8engni(f 9 „$ebet 
Slid\tu (Sortfen"). 220 

Ubbrag af ben banffe Srmee« Organifation til $3rug for Sonbcabetcor^fet«- 
9fgang«*C[ra9fe. åh^. 1847. 

*etttb (^enbrif (Betff.), €øn af @!t6écaptroin ttc. % 2. og ^. $. 
f* ®ri«6erg (f i Xbf). V ^849, noget om 73 5lar). — S9Iet) flftlDber 
af 3)6r. 31. ^ug. 1831. - * Qf^. 3). S. QSa!entiner (f. i ^bf}\)n. ^ 
1811), 2). af mmm ^., ,5tirc^fpie(oogt" i fJ?ortotf (f* V ^779, f V 
1821) og STOaria Sotot^ea f. ©Ufen« (f. f 1785)* — (3iJft. enboibere 
.Sagen" 1833, 9lr. 285). 

£itti> (^Olgft Sreberif), ®øn af $eter Suliud iS. (Sførfielorrer beb 
beA cladfenffe Segatffole unber bet !gl. ^^IrttdeTicotpd 1815^ Porrer og Q3iee« 
3nfpecteur oeb 93or jjrelfer« Sogn« arfcejbefFoIe paa e^ripian8§a»n 1823^ 
®raber oeb Jtb^ond Qléflfientdfiifegaorb ubenfor 97øireport 1850, Danebrogd« 
manb f| 1854, f V i855) og 5:rtne Sinb; — f. paa S^rijilané^atjn 2. 
92obBr. 1822; Biet) ^dflf^ent beb ^é. 3^a{. itongend ^aanbbtSUotl^e! 1841, 
fif 3:itel fom Sectetair 1845; gif flben 1850 f!n Sober tll^aanbe beb Se- 
ffrgelfen af ©rooerfonetningerne, og Seft^rebe biéfe efter ^anø S)øb; Heb 
faP anfat I bette ©mBebe beb fgl. aHefoL 21. røarté 1857. — ♦ ®bba 
55ong, f. (Peter fen (f. paa S^rif!iané6abn f| 1821), ©• af ®ro«ferer 
3end $. og Atrfline f. ^jortSerg, famt C^nfe efter Cand. theol. 3acob 117ico« 
lai <6afd Sang, Sotrer oeb S^rifltand^aond Sorgerffole (dbfle €on af^olb« 
controleur $et. Zop SBanbal Sang, {ofr. Sengnt(f'd ©enealogie ober 3* S«- 
Seut^ené Defcenbenter, ®. 12, og 2lnna f. aWoégaarb; f. I Sthl}. 1814, 
t 1 1850). 

NordUk Frimurer-Tidende* Udgiven som ,,Manu8cript for Brødre*', af Br« 
H. Lind. Bibliothekar. 1.-8. Aargang. Rbb. 5852-54. & (iffe i Sog^on* 
belen). i 

gittb (3 ). 

Snfoar^abenbe 9{ebacteur af: (Sorfaren (et UgeMab af Manbrt og fattrift 
9nb^o!b, mcb Strcefnit, ubg. og forlagt af et eelffab). Sihf). 184041. 4. (»egpnbt 
i Octbr. 1840; jtofr. «rt SW. 91. ©olbf^mibt, @uppl. I. 575). 

*Stnb (Send (Sl^rifl.)/ 3)anebrondmanb 22. Secbr. 1813. 

*£inb (Send ®eorgV ®øn af 6 om. 9., 2)if}tict$d^irttrg og $of}o 
me^er i S^b^i^^ing i ®iaUant (en &m af @foIe^oIber 3ørgen ir, bøbt i 
©teenliOe i ©IceUanb V ^754, f i S^l^floSing | 1825, iofr* Selmer« 
,2)en banjfe Cccgefianb", 2. Ubg. 6. 34), og 3ngeborg Waria f. 51<^e. ifft 
^gier (3). af 3end ^d^e, kolber i flRøroig, jofr. Sarfend ^oihtt '21mt I. ®. 
»2; Mt i flRøroig V ^766, * 1791, f « S^pflWng | 1827 i flt 62. 
^•^/ — A / 3fipfiøbinQ i ©iattanD 1794 (i«c 1793); tog 1812 ben 221 

^(ifoIog.'p^Hof. Qxamtn meb S^au Laud., 09 3» 3uni 1817 ntet)ictn{I(Em« 
Bebderamcn; btdp. for Sicentiatgraben 12. Srøattd 1822 (a: Dr. med. ^^ 
1854); 8anbp{^9f!cud 9. ^ug. 1822, t^irfrl. 3uflitdraab 30. ^ot>hx. 1832, 
fRibbft af 3)ane6roge 5. OctSr. 1850, (^tatdraab (meb Stang i 3. XI 9^r. 
9) i^€ 3anuar 1859. (Sv WUtiUm af bet fgL mcbtdnffe 6eI{Ia6 i A6^on, 
og beritog i be jfonbinauifFe Q^aturforjfetm^ber 1851 og 1856. — * STO. TO. 
€. .©ojje (D. af Coiitroleur 93.; f. i ffreberiWfunb ^ 1790). — (Stjfr. 
eaUtffitd Witt. ed^nftf!.-£er. XI. 364-65; XXX. 66; ^^unbrupd Slogt. 
(5ftm. om Doet. medicinæ, @. 259^60). 

2)t<ctettffe 92egler for £)ieblif!et (i ^^iborg ettft«'2:ibenbe'' 1857, og berfra 
i »gl9t>. ^ofl." f, a., 5«r. 206). 

*8tiib (^etft @ttgel) tog 1831 (Bcamcn artium, Hgefom f bet nafle 
Sar 2ben C^ramen meb (Sf^ar. Laud., og 1. 9^o))Sr. 1837 t^eologifl Stte« 
|htl; aflagbe ben (omiletifle $rø\)e 10. 3uli 1841 (Laud.), ben fated^etiflc 
(rå laud.); oar «&uuél(rrer paa Sorii^olm fra ^fteraaret 1835 til (Sfter« 
aaret 1836; 'fllumnué paa SSord^d (SoQegium til 1843; bidp. for Sicentiat« 
graben 23. 3)fc6r. 1839 3 ^olbt fom ^rioatbocent apologetiffe gorelcedninget 
V^ Stbhr>ti& Unit^rrfltet 1840; ttltraabte i 3uni 1843 meb Unber^øttelfe af 
Sinantfftne famt af be (S^Ier|!e og 9lofenfran^f!e UntberfEtet6'@tipenbier en 
UbenlanbØreife, ^i^orfra ^an fom tilbage natfie i^oraar; hUt) $ratf! ^tt> Xlø* 
benbaond civile ^rrefl^uuø og Q9Iaataarn 27. 3uni 1844, og oeb ^ugt^ 
Ølaép« og Sorbebringd^ufet paa Sbrifiiand^abn famt ^aarnene i SitabeQet 
Srreberifd^aon 10. S^oobr. famme ^ar; @ognepr(rf) for @cth\) og «&aQendIøo 
i ©icraanb 5. TOai 1855. — * V ^848 2lgne8 »unb (f. i Sth^. f 
1827), S), af <$tf}oriemaIer, $rofedfor oeb Sfabemiet for be ffjønne i^onfier 
i JTb^., 3o^an Suboig ©eb^arb ^. (en @øn af TOaler <&and ©iemert )^. og 
SRaria TOagbalena S^rifiina f. Q9remer; f. i Aiel |§ 1777, iofr* SBein« 
iDi(^'d iton^er'Ji^cr. @. 114; Sr. 93arfobd Sortc^a* af %ctt)u «if}. 2. Ubg. 
6. 806) og auøufia f. »orenft (3). af ^enric^ fi. og greberiffe ©ll^elmine 
f. «inbrup; f. i CltabeUet greberife^aun V ^^97, * 1820). — (3»fr. gr» 
»arfob« »ortflttt. af gæbr. *ifl. 2. Ubg. ®. 760)^ 

3o^an Oorbon. 1836. (it>fr. ?iunge*8 „©^nbag^blab" 1835, S^hr. 24. @. 375* 
380). — guta«' Stoangelium. 1842. (it)fr. „3)en grifinbebe'* 1842, @. 171-72). 
— garebog i ©ibelf^iftortcn af 6. ©. ©er«Icb. 5. Opl. Siv ttbg. ©jen* 
semfett (og forfvnet meb et ^nbang) af $. (S. Sinb. Jtbb. 1844. 92v Ubgaoeø 
3bte Opl. Ib. 1848. 4be Dp(. ib. 1851. 5te Dp(. ib. 1854 6te Opl. ib. 1858. ^aa 
3^anbff: Kenrnhibék i Bibliusdgunni , eptir Sfend Borchmann Benleb. Magnet 
Grimtåon islenzkadi. Reykjavik 1854. („p}6d6\rur'\ 6. år. 1854, S. 290-91). — 
i^icerlig^eb og grelfe. 1844. US3erI. 2:tb." 1844, iRr. 122). 

SRoa (9ub fortiener, at Tltnnt\Ut \fax i(Srb#btg^eb for ^am og logger ^2 

famme offentlig for 2)agen? Ubø. af ^reningen til c^rificlige 0);>6l7ggelfe«ffnfter9 t^ 
brebelfe i Solfet Sthi. 1846. (Omarbeitxlfe efter 3acob«). 

Om ©foIeunberoiifntBgenf fortrin for $ribatnnbertit9ning. dhi 
Zait, åh\f, 1847. (Xrvtt paa (SfterflÆgtfelffabet« 8e{oftning)* 

(Set 8ibrag til @tar paa bet @pørg9maal: b^oi^I^be« Ian Srbetberclaf fen« 
Staax forbebref? Stbi. 184& 8 e. a G^fr. ^^poft." 1849. 9tt. 154). 

£0 ftraffebe ^erfoner« 2i» og {»cenbelfer. <Sn Searbeibelfe af 9. $. d« 
3n«fieu'« troncbe ^rii«ffrift ^Slnton og SRorit«.- ^\f. 1850. („ettl Zib," 1860, 
9lx. 75). 

(S^riftenbommend dnbfll^belfe paa ben fociale forfatning fra ben^ 
Gtiftelfe tit 3ufttnian, optpft af jfirtefcebrene« @Ynfter, (Sondliebefiemmetfeme o^ 
be teiferlige ?ot>e. (Si Sibrag tit ^nbffab om (SbriflenbommenØ l^irfninger i ftfnmi' 
bcligbeb. m. 1852. (^gcebrcl." 1852, 9hr. 123, 127, jtfr. 5Rr. 125, 30, af ginb; 
^«erl. JiD." 1852, ^. 143; „gipb. ^ofl." f. 2L, 5«r. 187; „2). Uirfetib." VIL 398* 
400; 3vt X^^eoL libéffr." IV. 1*31; V. 235*36; ©o^Iman'« ^9^orb. libffr." 1852^ 
e. 315*16; ®er«borf« »e|)ertor, 10.3a^rg. 14.^.; „The Eccleslologist", Dfcbr. 1868; 
p. 432, af e. etei>(en«). 

(£6riftenbommen9 3nbf(pbe(fe paa be occibentalffe %olUUaq9 fo« 
ciate gorbolb fra Sar 500 tit 814. (St Sibrag tit JhmbfTab om C^riflenbom« 
men« Sirfninger i 9l(minbefigb(b. Stbff. 1858. {„^t %itol Sib^fft.'' X. 198 99; 
„Ugeffr. f. b. et>ang. ^rfc" XI. 219*20; ^2). ITirterib.'' 1858, ©p. 279; n»€tU lib.- 
1858. 9hr. 48; „SolL'gatfler« ©rifts-Jib." f. «., 9lx. 57; „glpD. ^oft- f. «., i«t. 
69; ®er9borf9 92epertor. 16. 3a(rg. 3. 8b. 1858, ©. 65*66). 

a^^ebrebactenr af UgeMabet „93orger«$ennen'' 1850*54 ((Dottil ^n blanbt 
Snbet mebbeelte: Zt(d tit en ©ammenligning meQem ben borgerlige forfatning ^o« 
be (S^rifine og ^o9 Rebningerne, faaoel Clbtibenø, fom 9{utibenø, i Sarg. 1852; Xo 
betragtninger oioer ben 8øn: Qb'to o9 i !2)ag oort baglige S9røb. (Sjter tllban ©tolj, 
i Sorg. 1854; foerffitt aftr. m. 1854. 20 ©. 8., f. „Ugeffr. f. b. eD. Itirfe- 
III. 150). 

BT^ebnbgioer af: Ugeffrift for ben et>angeliffe j^irte i 2)anmart. l.«4. 
9b. Stbff, 1853-54. ((eri abftittige Dpfatfer og Snmelbetfer famt Sf^anblinger af iamf 
faafom: Om ^rctfleeben, I. 161<69 Qofr. ©. 273>87, af 3. !B. 2)augaarb, ©. 324, 
af ?inb; 2). iKrfetib. IX. 252-63, 270-79 og 281-92, af *.g. «iborg; Ugeflr. f. b. 
et>. St, III. 313*15, af ^inb]; Om geifllige 8eføg i 2)etentiondfoeng9Ier, II. 17*21; Om 
^irfetugt i ben banfte ^rte, IL 24147). 

3 ..2)anf{ Sotfeblab" (iBaptifienie, i VIIL 9h. 14*15, ©. 53*58; unbec 
aWoerfe 554). 

3 „gctbretanbet" (9{ogte Orb i Snlebning af Uorbénen i ©traffeanflalten paa 
(£^rifHan«(aOn, 1845, 9^r. 1825 [jofr. 9{r. 1869, af S. R. Sidbp]; Ang. Eaergivelse 
«r Slfif i offentlige Sager, 1859, Nr. 75; jofr. „3)agbl.'' f. «., 5Rr. 78). 

3 ,,2)en ©erlingffe Xibenbe" (3 Sntcbning af 3ernfteber ?unbe« „gorftag 
tit gorbebring i be orbeibeiibe (£Io«fer« «aar," 1848, 9ir. 204; Snmetbelfe af Niecen: 
„etriben imettem £Jrf!eb og SWpnfler, af H— t", 1851, 9h. 100; Sp^oriSraer af ?. 
« e., 1852, 9lr. 33, 104, 121). 223 

9 eti^rling« og (Jngetøtoft*« „"Sfltft X^cologiff XtbSffrift" (0?)lpfninfler U' 
trerffmbe bet ^pørgømaal: inbfom ber \>th (S^nfienbommen et npt ^rtncip t beir 
romcrffe gotogitninø, etter We?. IV. 1-31; f. ,,3). iKrteHb." VIL 799*800}. — (%\U 
beel« efter Hutogr.). 

einba^l (3. . * . 9- . * .)• 

Kortfattet Seilebning til9]^altgi#rtng og JØIBri^gning. j^ø^en^amt, 1849. 
32 e. & 

eiiiba^l (3* * . . as. . . .), f. 1817 i {Rørtang i SifiøB ®ogn i 
6i(rttanb; Sleo Seminavifl paa 3onflnip 1837, og berfra bimitteret 1839 
«eb (E^ar. „Weget buelig'; @foIeIffrer i lBef)er<(5gebe i^JffOanb 10.S)ec6r» 
1840. 

^rføg til en llebetraab t)eb Unben>ti«ntngen i gøebrelanbetd ^iftorte i 9(< 
■Kfbteme. UbarSeibet, namnefl efter 91 (en« 8cn:ebog i 2)anmarf9 ^tfiorie. åh\f. 
1816. Xnben Ubgat)e. 9{efit)eb, 1853. 12. 

3 ,,iRaanebffrift og 9(epertorium for Stmue«6foU(itrere'' (^ubientø M 
filtu^S)>{inifteren, IX. 1848, e. 416-20; Knbed i: Sbre«fe og petition til ^Itudi' 
og Unberttidning^'aT^inifieren, ff)b. @. 377-86 og 3d3'403). 

3 ^Den 9{orbifte golteffole" (beretning om ben for "^xetftt og @or# 9m« 
ter o|>rettebe forening til Unberfløttelfe for etoIelærer-lSnter, 1851, @)}. 379*80; 1852,. 
ep. 348-50). 

Siitbfiaae (S^floffer Otto), f. i iBogenfe 1818, bimitteret fra 
6foIeIarrfr'@eminatiet i®!aarup 1837 O^lTOeget buelig "); &tU\axti tSUnte» 
aofe 00 Jtirfrfanget i (Soerbrup 5. 3uni 1840. 

$rattif( 9{egnebog for ^eg^nbere. Srøeb Sacitlifle. 9{efh)eb, 1849. 82 og 
12 e. & 

*StiU)fiers (3aco6 Q^rifltott), @on af ^ i. (en @øn af ^oiger 
Oentené S^^ielfen og ^nne (Slifab* f.Sinbberg; bjibt i Slibe ^ 1758, @tub. 
fca 8ti6e @foIe 1778, t^eol. SunO. (Laud.) f 1782, eoOega oeb 9)i6r 
6foIe 1781, il^icepafior i 3ernoeb V ^'^8'^' ^^f* ^P* ^^^ 9li6e 2)omfirfe 
og $r(r^ til 6eem {§ 1793, f i Slibe; {ofr. S^orupd Slanb. (Sften. om 
Wbe Sat^ebtaip. I. Sortf« @. 54; VI. 13) og ^nna SD^agb. f. 3acob« 
fen (f. paa ©eemgaarb ^^ 1766, f i »itOi — f» Ofolge S)9bu 
febbefen) 8. 3anuar 1797; tog 1815 dxamcn artium („SX^eget gobt"), 
t^eol. fltte^atd 14. 3an. 1822; aflagbe 20. og 27. @eptbr. 1835 t)tn 
^omiIcti|!e og fatec^etiffe f^xø\)t meb brbfle (S^arafteer; ^llbfunct 12. 92obbr. 
1822 (entlebiget V ^^30 i 'flnlebning af ^and 2)eeltagdfe i ^irfefampen); 
Mp. iox fffagiflfrgraben 7. S^^obbr. 1828 (o; Dr. philos. ^ 1854) f 
6o6nrpi»{l i Singfieb (uben 'Anføgning) 8. Sanuar 1844^ 9(SredmebIem af 
),8ociedad arqueologica BBpaBola'' i SVaDtib 1846 , €«ftntV^a^ ^ %v^^*^ 224 

£9nb^ og Cløf^ f SiMatit 2Z. 9lc\ 1857: — tai^t til Selfctbtngflmanb 
føc f?ari(ø ^mté 10c iBoIøhcté (9}aff[c9) 26. ithu 1853 (f. .Sa^ceL' 
1853, 9h. 43, 51), g)fn9algt27. 9{aj 1853 (f. »I>a«iirmifr' 1853, 9h 126), 
i.3>nbu 1854 (f. .5«Did.' 1854, IFJr. 286), og 14. 3um 1855, mt bte i 
4te oiDentL 9itgdDagé 2(fn og 3Die €e6|lon, raa 5., 6., 7^ 8. og 9. ortrntL 
fRu^étaq, famt paa ^en oOrrortfntltge SRigdtag 1855: Stcblrm af SRtgécaa« 
ttt (oafgt i Solfrtbingff) 8* Sanuat 1856, og beeltcg t betd forfic Samling 
famt i bff« oorroibentlige €aniling i avtt! 18o7* — f i 8tne«^i^nt(^ 10. 
fbitbt. (6cgt. i SiftmtterTg H) 1857. — • | 1826 9lnna ttatbt. 
mifaSet^ ^anfrn (f. i M^. \ 1805), 2). af 3)rftillafeuc og armte* 
t»iin«lraniDn 3nié $fbrT ^anfm [l^oprtng] (f i Sib^. V i812, 53. 9L) 
og (Kfe d^tipionc f. 3orgfnfen. — f3ofn 3. 93arfot« ,5)« faift* Ocffk 
lig^ $eff.'*ip-* II. €• 169-170; »IDanp Jtonorrf. 8cr.* VI. 295*97; 
%u f&aifoH »3)anP 9ligdDogéfalent)ft/ L €• 146, og SettaO. af g«^ 
*i». 2. UDfl. @. 763-64, 877; SBrocf^au«' (Sonoetf. »er. 9. '^lufL IX. 10; 
Vapereao, Dictionnaire universelle des Contemporaios, Paris 1858, p* 
1108; Stienipd bUntf. (Fftmetn. om ffiibt datbrOraljfoIf IIL 68; VI. 12; 
J\. 26-26; J^eol. g^aaneD^jh. XIII. 211; 8. ^fltrtg .©en banjfr Jttrfe« 
*tp.- 11.552, 66, 67, 627; OSf« .OToterialtfr-, Sp 405, 559-60, 845; 
.»erf.Xib.- 1847, Ult. 306; 1849, f)^r. 290; 1858, 97r. 21, 34, SMteg; 
^^Imuetjcnncn* VIII. Sfh. 88; „daUel" 1853, Sf^r. 236; 1854, 9{t. 110; 
1857, 9h. 289; .Danneoirfc'* 111. 92r. 22, 30 og 31; SoflUBoIft. 6Hftd« 
»b. 1854, 9^t. 82; .a)anj! jtirfcnb.' 1857, Sp. 861-63, af Sfl. g. S. 
Q^iunDttiQ, iofr. 1858, ®p. 16; „C^rfeunb" L 1857, 92r. 52 [og bccfra noget 
foifotrct i £oa.- Salflftd etiftd* Xi^," 1858, ^r« 7] ; .Q3eb Dr. Stnbbfrgg 3oTbe- 
f«rb la 5)fcbr. 1857, of 1^. ». @. OrunDtoig-, i „iBubpifffn* VII. 1858, 6. 
33-37 [famt i 2bft forfortebe Oplag, S. 16-20]; „di *ar Drb tU Dr., 
9Jo(lor SflcoS ttbtiflian ginbberg« (Sftfrtiiale uf »&. 3orflenfen.* iTb^. 1858; 
,8I*». qJofJ." 1857, 9^. 292; .^a^bl.'* f. 51., »J^r. 294, 99; 1860, ffh. 
113. — $otttait, malet af I99atrni^en, lit^ogt. uf & •^eiPeb, 1838; 
Ut(|ograp^etei af S. 9* itocnerup. Jtb^. 1858)« 

$t>ab er (Sbriftenbom i Xanmatt? 1826. (f. ^. ^eltøeg „2)en 2)an|re tbfeø 
C)!!!." II. 513-14). — ©of- og 6tab«'9ect« ^ienbelfe 09 3)om, bebi^mt, 1826. ff. 
ff)b. <S. 526, 27-29). — Db imcnpiione MtHUnsi etc. 1828, og eenbebrct) til 
9^. ©. ©oblenbcrg. 1829. ($3eggf r. af (^efeniu« i^aO. Sag. S. 3. 1835. II. »r. 
136, ®. 457-59). — (Se Dr. $rof. %\^tt\. ©. 9^. (Slanf en en «r(tg ^ceeer 0. f. il 
1829. (f. ?. ©fl»eg „2)cn bonfte ^rte« ©ip." II. 544-47; SW. f. S. IV. 169 fg., af 
9e.gogtmann og «.@. Je)rfteb; „©orgeroennen" 1830, i«r.4011). — S)eu banffe 
$t\xU9 fvrnbolffe 8^ger, 1830, og ©iftoriffe Dpli?«n!nger 0. f. t>. 1830. (f. 
5. ©elrøeg „2)en 2)anf!f Jhrte« ©ip." II. @. 564-65; SW. f. S. V. 842 fg. jttfr. 
IVtfaneb^ffr. f. (J^^ripenb. og ©ip. II. 169-186, af Stnbberg). — SMaanebffleift 
fct Sicif teabom og ©iftocie. Ifkt^b. 1831 (iSe 1830); beg)»iibt teftcuiia 188a 225 

K^aO. Md. S. 3. 1833, II. 9Rat, 9hr. 95, @. 145-152). Om ^an« l^ibrag i bette 
Xibtfhnft: „Opii^Bnin^tx til $rof. (Slanftnd gorføg ^aa at rtbbe fin falfte ^«r« 
bom, et 3nM«9^ — ,,?r«ftcn ®ab for ^cmn« aiter*', — og ^galff ^cerbom i 
8or Sretletf Sfttfe^ ibfr. 9. ^dtoeg ,,^(n 'S>an\tt $thM C^ifL" IL 554<56, 579 oø 
591*9& — ,,Om Staten« ©ogbom" etc ^aa Xt^bff: fiber bie ihrant^eit bed 
etoote« nnb (Sancelleirai^ ^ornfenø ^eilmittel. ^o)}en^. 1830. ^ Leitre k Mr. Che- 
falier P. O. Brendstpd etc 1830. (Seipg. S. 3. 1831 , I. 9h. 63). — Bovedreg^ 
Ifmo af den hebraiske Grammatik, 2. Opl. 1835« Paa Svensk : Hebreiska Gram" 
tmafikenM Bufi)udreglor ^ med 8ir()ljande Conjugalioos och Declinaiions - Tabeiler. 
CiVersitining frln aodra Danska Originalupplagao. Upsala, 1843. 80 S. 8. 
(„Frey" 1843, S. 256-58). t. Vppl. Upsala, 1844. 8, Vppl. Of^ersedd af J. H. 
fbid. ia52. 120 S. — goreUbige OpIpCntnger etc. 1832. ^aa Xpbff: «or* 
iSnflge SRitt^etlungen iiber bie neultg angetommenen ^eler ^illføtrup^n, abgefanbt t>. 
b. Dr. ¥rof. t^eol. (Scfermann, ^xantt unb St<ifln gu UnterpUtgung ber falf^en Sebre 
bc« fa^or (L $. ^idbp. 1832, og: ^rceften (L ^. l^iøbi^ og l)au9 ^ieler« 
llenner o.f. t>. 1832. il^aa Xpbff: S)ie brei $rofe«foren b. 2;beologte an b. Uni' 
ncrfttSt gu Aiel, Qdermann, granfe u. AZfitx bt\åf\tbtn t)or ber 9{t(^teTfhib( b. aUgem. 
4fvfL Stvcåft n)egen ibreø 9{e<ponfum in b. SBiØboft^en @ac^e. 1832. (Segge onm. i 
eåfiHto. ^etft. Sanenb. $rot).8rr. 1832, III. 487*92). 9[ng. ^oiefteret^bommen 
i 6agen meflem «i«b^> og ginbberg |pfr. ^^bpop.*' 1834, @. 501 figg. — 2) en 
florbtfte irir(e«2:tbenbe. 1833 fIgg. (iofr. 3eitf(^r. f. eutber. Zi)tol u. ^rc^e 
1842, II. 194, af «. ®. Seubelboc^). — ©iblen o.f. t. 8.'9. ^cfte 185053. L*5. 
«. 2t^t Opl 1857-58. l.«9. ^. mrb 2:itel: IBiblen o. f. P. 1.-2. 3)erL iTbb. 1850 
—1883. C„7>an\t JJirferib." V. 796 99; IX. 807*08; „t»pt %\fto\, Xibfiffr." III. 
150*51; IX. 72477 og X. 1.-67, af «. g. SWeferen). Dtt lObe C>ffte: 2)et m 
XeftamenteØ Retlige 6Ictfter, ot)erfaite efter ben forfi trpfte Ubgape af ben 
^«f!e (»ruBbtqrt. Stbf). 1856. U^. ittrfetib.'' 1857, ep. 120*24 og ^a. galflec« 
€tift«-rib. f. «., 9?r. 64, af ^. ». (5 brif tenfen; ,,UgefIr. f. b. tt>. *ir!e" X. 
145-65, 177-194, 235 54, 331 51; XL 33 51, 105*18 og 149-168, af (5.2borfiIfen; 
pfr«: JftoQlt £)plv«ninger i Slnlebning af $afior ^bornifend Semcerhttnger meb ^en« 
fifa til min »ibelotJerfcettelfe^ [(81 efterlabt ©mbfhjfee], af 3. C. ginbberg i „3). 
trrhtib.-' 1858, ep. 105*08, og „Ugeffr. f. b. ep. i^irfe^ XL 225*39, af C. SC^or* 
filfc«; ,»9}anbgIo«fe til i4nbberg9 8ibeloperfcette(fe^ af %t. ^el»eg i „^. JKrfetib.'^ 
1860, ep. 564—66). — Annonce etc 1843. QPfr. 9. f. 2. i>.k. 1843, IL 15-34, af 
9. «. C^iiftenfen). 

Dr. SRartin Sutberf gortate til ban« lille (Satet^iCmu«. Sftrptt efter 
^tnbbergø OPerfctttelfe og tilegnet be oprettebe og Porbenbe SRenigt^børaab. ^(« 
1857. 8 e. & 

3 annaler for Nordisk Oldkyndighed. 1842-43** (Fand af Guldsager og 
byxaoUnske Guldmdnter ved Ruthsker paa Borabolm, S. 164-66, jvfr. Tab. VIII.). 

3 ^éfmoires de la Sociélé Royale des AoUqaaires du Nord. 1840-1844** 
(Esiai sar les monnaiu eoufiques frappées par les emirs de la Dimille desBouides 
H les princes de leur dépendaoce, p. 193-271, cfr. lab. XL). 

3 „2oIlanb-9al{ter« ettftø-Stbenbe" (b(. ifl.: iD'^agt og $ri^eb, 1848, 
IKr. 17 Qofr. ilf^^. 22]; eial Pi ønfte en gor anbring i 2)anmarrø gorfatning?, f. &, 
9tr. 22, pfr. „JTbbpoft" 1848, 9h:. 33. — (Sn »rtitel i Uarg. 1847 er optagen i 9t. 
Z. gcnøM*« ^m follelig OpIp«ning", i ^2). I^irtetib.'' IIL ev* 5d-^V 226 

3 ^atmncbennen" (©Hftatntmanb ^clfitn og 2:insfleb ©ogneforflaitbairaB, 
IX. 9{r.73 [i«>fr. 9}r. 74]; 2:ingfteb ^ogneforflanberfraB og jtamtner^erre Saron ^olflen, 
f. S./ 9{r. 79; Xtngftrb ©ogneforftanberfTab og il'ammer^erre, @Hftamttnanb ^clftm, 
af 3. (5. ?inbberg og W. ^. ^Illing, f. 3J., i»r. 84; Om kammerherre ^oljhn, af 3. 
(L llinbberg og 9{. ^. J^pHtng, X. 9h:. 1). 

3 y.Fædrelandet*" (Om en ny Commanallov, 1852, Nr. 2; Tanker om Ord- 
ningen af den danske Stats Regeringsform, 1854, Nr. 49, jTfr. Nr. 55, af X. A* 
3: C. LUtken), 

3 »9{ig9bag9ttbenbf, ^orbanblinger paa ^olfet^inget'' (^orflag til 2^, ^t>or« 
teb § 2 i ?ot> af 2ben SRai 1855 angaaenbe stolegangen paa ^anbet nbtibe«, i 9. 
ee«fion 1857, Sln^ang A., Bp. 267*68; jbfr. 3enfen« Xib^ffr. f. aimnelT.» ofl 
eemtnariiD. XV. 35875). 

©. 149, 2m. 30: IV, I. V.; «n. 33: 63 I 64. 

Sttibberg (^etcr SRortttt), Søn af (Sonferenceraab «&ané 3ørgen8*, 
6ecrerair og (Somptoit^ef oeb Orbend'Jtapitufet (en @øn af @fippet Sørgen 
^anfen 2. og røaren 3afob«b.; f. i M\)t>n V 1790). og SWaria 5Doro- 
t^ea f. Ctoift (3). af @Fomager (S^riØian 2ubo. CU og ®ara Ulriea f* 
Stxahht; U i Stbf^ H i79i. * 1815). — f. i ^ifben^aon 14. 9}oobr. 
1815; tog 1840 C^ramen i 9?e4^antf beb ben polptec^nifle ftrre-QInflalt 
(H. ill.); bat betefter anfat beb 3rrn6anean(atgget i <6oIfleen; Meb 6. Sug. 
1847 antagen til (fra ^/ f. ^.) miDIertibig at fotefiaae Qtolotgningd- og 
9}ei«3nfpecteuc-($m6ebet for @taben Jtjøben^abn, og 5* 3ult 1849 fa^ an« 
fat i bette (Sfmbebe (oalgt af Sorgerreprsfentattonen). — * ^ 1855 $etrea 
a^aria IDort^ea 8unbe (f. i Xbf^m V 1831, S)* af Hebenanføtte 
3ci«f»ø6eri'(51er Q^etet »reb. 8unbe). 

3 i»^en Serltngffe Sibenbe" (Om Pørre @toeber« gorfviitng meb 8anb, 
1847, 5Rr. 52, 53, 56, 57, 59, 60). 

3 ^albd ,,Stb«ffrift fer Sanboefonomie, 9l\^ ^ItttU" (Om fli^enbe 
Øiøbntng. Qn tort gremfitlling af g^rbelene beb at bent^tte fom Ojøbning be fibbenbe 
Ureenltg^Kber fra beboebe Steber, famt en Snbiif ntng tt( btøfe« gorbeltng poa SRorfer 
eg i $aber, ubarbéibet efter bet Gngelfte, i XII. 118*141; foerftilt aftri^It Stbf^. 
1860). 

^Stnbifrg (9laamita, iffejR.), @. 149; barSortet beb IBtfgbamdfbten; 
benaabet meb IDanebtogØmatnbened «&atberdtegn 28* Octbt. 1836. f i Z$n» 
ninø 13. ^pril 1849, i f!t 57. '2lat. 

♦Binbe (9eorg), Søn af (S. 5). 8. (en Søn af ben I S'h^erup« 8. 8. 
@. 346 anførte (Sonferenceraab ©abriel 8., itaéferer beb ben fgt. ^atticulair« 
Aadfe og beb @fatfaaimeret, og ^gnet^e (Slifab. f. SBobroff; f. i Jtb^bn 
V 1754, t fP^«r i»fr- ?rngni(fé .ffam. iMnbe, I.*, ®. 1*3; Abbbn« 
6HIbett 1826, mx. 75) og 3. (L f. $utf(^et (3). af 3o^ann (Sottlieb 
«?• og manon f. flWc^ebout; f. | 1761, * 1781, t * *^W; — U Of^I«« 227 

S>gSeffbbfIen) i6» affort« 1787; hUt) ^remifrHfutenant 1. %etx. 1808, til« 
lagt (Sa))ita{nØ Vndfnnitet 5« ®ept6r. 1812, Sotf^anbct fot ^rtiarricabet« 
3ii9itutft 27. 9luøufl (iffe ^priO 1820. Stibbet af 3)n6r. 16. 9?aj 1824, 
SanebrogØmanb 25. Sl^oi 1826, (Eommanbeur for %rtftleTicatft-3iif|{tutft etc* 
27. Sanuat 1828, liOagt 9ffaiorø Olnciennitrt 13.Stbx. 1830, Qommanbeuc 
fot 8anbcabet#(Sorpfet fra 1« SRai 1831, Oommanbrur af 3)nbr. 28. Octbr. 1836, 
Aammn^etre 28. 3uni 1840; afflrbiget eftet 9lnføgning og paa ®runb af 
6oagdig^eb i IRaabe af jrrigøtienepcn mcb ^enjlon unbet S^aott af IBatt« 
pmgf 8. 3iini' (fra |) 1846. f i Sthf^m 12* 3anuar 1847. — ^ f 1813 
SL aiot^e (f. « Sth\ft>n V i792), 3). af 9lnbrfa« ©im «. (f. II. 
700) og (Bcorgia f« «&{nd^elbfl^. — (3bfr« 8engnl(Pl „familien 8inbf, 
1.-, ©♦ 2> 

•Stnbegnotb (^ebrt), f- i <l^genfe €ogn i %t^} pob I ®actnerlare 
^ eartnrren oeb ^^»{bfilbe, ^^ofrrn; bleo 3)anebrogémanb 28. Suni 1809, 
»bbrr af Dnbr. 1. 9lor)ht. 1828. t < «bb. — ♦ i «b^. ^ 1791 Mnna 
fri^fen, ^nl 6ø{!rnbf6arn (3). af«^nø (i. og 2)ort^r Sjatte . . •; bøbt 
\ i^eeb igfiKn A ^^''*8, t < *6^* t? 1827). — (3t)fr* 0«t'« .1»at«ria* 
lier", 6p. 831). 

£tnbeitaii (. . . .). 

2)anff @etfr«@ong af <9rnnbtbtg (i ,A848^ fll^ufU'iSrmbnnger for ^tant« 
førlt m^ Scit, 9h. 9, famt fcerffUt ithff. 1848). 

^Stnbettcrotte (Sol^ott Sfteberir), @øn af (Skrift ian Sin fr up CU 
fl 1705, ablet f 1756 Sinbencrone, f paa (SiordløO, f. 9br. (Sompt, 
«ftm. 1772, Sflr. 141) og SK. f. *oImfteb (f. 1722, • j\ 1742, f * 
Sthhvn, 71 21. og 4. 9^. gi«; S), af gr. «&. og (and 2bfn «&upru 9)?art]^a 
»rinrf, f. «engnf(Pé „Sreb. ^olinfleb*); — hUt) ^offunfer 23. ©eptbr. 1766, 
(Ftatøraab 21. Octbr. 1774, J^ammei^crre 1. £9?ai 1780; Sl^eblem af bet genra« 
Iog!|ir og (eralbifff €eli!ab 1777, og bctø Sor^anber fra 10. ^tchu 1798 
(Wf 1800) tfl 21. SfloDbr. 1803 (jofr. ©eilauff, „Det fgl. Dan j!e®eljf ab •, 
6. 153, 164.65, 168). f i ^^^ — * 93. 3K. *arboe (f. i«b(on V 
1750, t \M. J 1800, f. „Den Danjfe $ilj!uer" 1800, mu 49, «6^. «br. 
dompt. (gfterr. f. 5L, Ulu 182), oclbpe D. af 8. »garboe (f. i IBroager y 
1709, t i«^^- V 1783, iofr.3tt>wg»8 fjcrtU C^Ierefle @. 397-406, Sfl^erupfi 
8. & e. 225/ ®{eéfingø Subett. II. 2. ®« 260, 2:ab. III.) og ffreberiffe 
Sottlfe f. «er«Teb (f. i Sreberiffiborg V 1720, ♦ i M^ V 1748, f fPW 
fl 1780, iofr. 3. 8f. Sinbencrone'é „SQreminbe ooer Srue ©ifpinbe «&ar« 
boc*. «bb. 1781; Stbf)\>r\^ «br. Compt. (gfterr. 1781, mx. 4, 5, 7). 

9tebe am •ebttrfbø'Xage be« j^5nig« 31. iD^artO 1764: $te aSgemcine &åftv* 
Hk oli bil fc^ltbarffe Oabe ber Stegenten. Øorøe 1764. 4. — ^cUt^^t^tul^iv 

Ib* 228 

t>eb »Turene ®rtmm. dbie bonffe Ub^(tot. Stbi. 1844 (9: 1843). 4b€ Ubg. ib. 
1863. 5te Ubg. (©efWfict af 3. SK. 8. ^jort). Ib. 1857. 

9{o9(e ®ra)>ftrtftfr, tnbførte t ^(t>nd ftiftti\t*(S,empto\H (Sfterretntngec, f.<S(. 
1800, Sftc. 182; 1813, i«r. 240. 

^nbrnffld (3off|il^ 93fttebict), * iaxolint (Bgecmann ry. (Sget« 
Bu tø (f. i Stffn am »ngct f Ungarn ^ ^763, J V 1840), 3). of 
Arjfrrl. jtonøl. ©rnrtal og Stnbøcommanbant i 9fmberg, (Egermann )>• C 
og Soffpta *2lnna WHaixa f, ». Sc^micb (f ff 1806, i fit 69. «•)• — 
(3»fr. ,5)00^* 1833, 9^. 53). 

fimbentb (tttne), «&anbclémanb. 
iRoget om (Sommerce'^ptUet J^B^. 1820. 

•Stnbgteeit ((SMftiAO Stitoloi, iffe 9ltt« iS^t.), ®. 153; bvbt 18. 
S)fc6t. 1772; tog 24« Octbr. 1798 og 5. 3uU 1797 Den Mb. (Sramrnø 
t^eoretiffe og ))raf tiffe 3)efl , Begge met) Laud. — * 1800 (L Q* 8ftelfen (f. 
i m- U 1777, t c. 1812), D. af ®eorg »riberif »., »eputetet i bet 
93(flinDi|i«®uinetf!e fRente« og ® eneral »^olbf ammet (en Søn af jtiøbmanb 
$eter 8. og Qatbar. (SlfaBe f. (Slaéfen; f. i (Sfernførbe f 1744, f i Jtb|i. 
V 1810, {ofr. ^ant^eb'd @am1ing af Q9iograp^ier i Orbenécopitulet, 6. 
26-27), og Sl^ette Qatbarine f. Slemenfen (ID* af Qeter (L og Sl^argaret^a 
«.; bøbt i SønberSorg fy 1747, f < ^^»w ♦ 1829). 

*£mb^orb (aRogrnd), @øn af IDegnen ^att^ia^ 3o^anfen 8inbo 
^art; — f« 25. SeptBr. 1769; tog 4. SeBr. 1794 lBr(rlimhi(rT • (Siamen 
(Admissus), 7. tØ^aj f. V. t^rologif! Stteflaté, og aflagbe ben ^omiletifle 
fPrøoe 8. Warté 1795 meb Bebfle, ttn fatrc^etiffe meb narflBebfle C^arafieer; 

— Bleo IDegn i ©pQing 1792 (iffe 1790), $ra{l i iBiøréløO 6. OctBt. 
1797, $roofl for Sønber^^^erreb paa 3^oréø 1803, Vrafl i 9(éferg 17* 
gfeBr* 1804, i JØRBirf 1. ^pril 1814, beb Srue-Jtirfe i '^lar^uué 29. 9Vartd 
1826, oeD Tiomfirfen føb. famt @tiftdprobR ogiProofl for Var^uué JtiøBM 
og <6adle ^erreb 18. ©rptBr. 1829 (iffe 1831). — f < '^ar^uu« 13. »Hug. 1845* 

— « 1. i $rcrfl^oIm V ^797 (iffe 1796) 5)* ©. ©ommet (f. i 58r«P* 
^olm f £ 1774, bøBt f 1775, f i ^arl^uué). S), af ?aur. 6. (t(^eoI 8anb* 
y 1756, ©ognrprorft i ®oémer og ^aOing ^jj 1760, f i Vior^^olm | 
1792, 53 *». g(.) og ^u^ru f. Hartmann (f f^bé V 1792, 47 % gi.)« 

— ^ 2. 1833 Sophie Sl^ic^elfen. — (QBiograp^ i 9lar^uuØ 6tiftØ« 
%i\>. 1845, mt. 150; ibfr. Sr. 8arfob« 3)annu ®eiPL I* @p* 185-86; 
II. 6p. 87; ,©erl. 5lib.- 1845, mt. 202, ^llflog). 

^Stnb^olm (Setttelttté), tiØige Jtirf^faugec; IDafleSrodØmanb 28. 
Cct6r. i836. f i 9Ror«6v (iffe Wo^eB^) 9. aparte 1851, 69. %* gi* £nibl^obtt (^OM), eøn af mt^éanføur, f* i 9R9Uht^ paa Salftrr 81. 
SttH 1814^ timinrrft fra \>tt Q3cflet6oTg{!e €foIeI(tret'@em{natittm meb ifte 
(Ofaxahtn 1832; 6Ie9 <eieIpeI(rreT i ei^étofte Ut fnt^Htbin^ 2^1. @ept6r. 
183^, iaxtx oet) ^orgerffolcn i (Røbb^ 12. S^artd 1839. ©folelotret og 
Attftfangei i StaxUbJ^ }paa galprc 31« 2)fcbr. 1840, i 9l?oréb9 1. SRai 
1851 > l^algt til SoIFet^ingénianO fot Wlaxibo Smté 5te iBalghrDé 26. %thx. 
1853, og møDte i ben 4t)e orDentI« migøbagø 2bcn @fdfion (7. 9)Mrtd-i9. 
Spnl 1853); Steoifot og ®ognccommidfait i gral^rrø Stvéforfiffrtngdfelffalb 
foi jrreaturrx 24. 3uni 1854. — (Soft. 8t. a3orfobØ »Sanf! SiigébagØ* 
falwbcr*, I. ©♦ 269). 

^unimanbenø j^iøtfcn^abe eHer 9[ntii9ning til ^at)fbcr|rter« 2)i)rfntng for 
U ^uuømctnb, fom ingen dorblob f^a\>t, men blot en ^ate^Iabø. ^tftiøhin^ p. 9. 
1818. 46 @. 12. (3Ite anmclbt tU ealg). 

flnDttØning for ^nudmanben til ot pløie meb ^øcr og HI at btyrfc fin 8ob. 
(Ubg. af SRariboe Smt« oeconomifte ©elffab). S^^Qøbitig p. fj. 1849. 40 e. 12. 
(9!e anmelbt til @alg}. 

^on Stttffoto (^Mffofi^ ^attotg), dbPe @i9n af !i^. ^. t). 8. (m 
6øn af ®eorg ®eb^arb S., iH æietFon> og $e(i(, og Srøacia (Slifab. 8&tion>> 
f. c. 1709, t i748); — f* 14. ©eptbt. 1740; Scrgermefiet i ben flof 
f9f9eligf ^eel af<&olpeen 1. ^al 1764, porf^rfleL ^olfleenf! Jtammer^ne 23« 
9{an« 1773, fif banf! 3nbføbdret og ^belépatent 25. 3uni (iffe 3an.) 1777, Me9 
Sffgermeftef i 2bet ^olfieenpfe S)iflriet ($ldu) 13. SD^of 1780 Gibber (©tor« 
!er<) af a)n(r« 1. 9lai 1782, Oberforftme^er 29« 92art6 1784, ®e^jmecon« 
fetenceraab (meb fRang i 1« Sti mx. 13) 28. 3anuar 1812« — ^ (i« 09« 
e. o« b. «ii^e (f« { 1753J, 5). of *on« ^{hxtø)t b. b. 8« (en ®on of 
£iebt. Otto o« b« i., til 2)ambed og JTanboto, og (S^arl. Amalia du $uit<; 
f« 1708, t f 1770) og 2)orot^ea »ucia b. tttaraon (f« V 1717, f V 
1760). 

^on Smf^oto ($ottd Cttleo Sftottctdcttd), f. i «&ltfc^^oIm 4« ^al 
1788 (tffe 1787), tog 1806 p^iloIog.'V^ilof. dxamtn (Laud.), og lagbe flg 
ifct eftec SRalecfonp og Slrc^iteftut; unberfa^ebe flg 10. ^pr. 1812 ben 
iurib. (bramme t^eoretiffe og i ^pt« f. %« bene praftiffe $rooe; fom f« 3« 
til 92orge, ^bor ^axi i 2 ^lar fiuberebe ^etgoafen og tec^niffe 9}ibenf!abei 
paa Jtongøberg; anfarteé 1814 fom 8ieutenant i 3ngenieurcorpfet, og bleb t 
Kaj f. 9. Jtammetiunfer \>t\> S^Tiflian Sreberifd «&of ; afgif fra 3ngen{eureme 
1815 og 6teo SRegimentdqoarteermeflec og Qlubiteur oeb 9lgerd^u|l|!e ribenbe 
3crgeTC0Tpé; famt beb ^cmeeforanbringen 1818 Q9rigabe*9ubiteur i Qaoaleiiet 
og Oarntfoné'Vubiteur i (S^rifiiania , ^ootfia ^an tog 9lf{!eb 1820; beeltog 
i Jton^ og Signeffoleud Stiftelfe i S^rifiiania 1818 og oar i flere 9ar 
terre ocb famme; obertog 1823 Ubarbeibelfen af Q9bSWt^<^^ \^^ vx^'W^ 230 

Boliø i a^ripiania og hUt> 1825 , ba (Brunbøencn U^M , 6Urtil9øiitng^ 
Sntenbant; fulbenbtc @lotéblrøningen 1848; bUt> 1843 SUbber af SBafa og 
22. Sug. 1849 af @U Olafø Otbrn; WtMtm af iSibftif!a6enif< Scl^b i 
^tonbt^fin fra 1821« f orb et UipfffétUfalbe unbet 6tubfntrxmøbct i 
S^Øiaiiia 10. 3uni 1851. — * H ^^^^ Serbinanba 9luøufta ^tU 
tinø, f. Sarifiud (f. i ^Irrnbal V 1780, f i (E^ri^iania V 184»X 
Cfoff rfter 6øfYiøécointni<fair, Ooerlobd oø ^nbruOettngd^ff i (S^rifHanii 
Oabiifl «rtHnø (f V 1826). — (9^fftoIoø i .S^iifliaiiia-^oPfii* 1851, 
9h. 991 00 bftfra i ,,9f!^b.*$ofl.' f. ^.. 9lu 144; Jofc. ^fHotfr forfattet« 
»er.* 4. *. @. 400.01). 

9tffrH>f(fe ot). b. botbtnbe JfonøeBoIig t CE^nfHanta, tneb 2 ^teentr. (E^dfKania 
1826. 15 &. 8. — Ubfafl ti( jftrfcbvøntnøer paa ianhtt i SloxQt, til 8rtleb« 
ning for be ^irfeeiere, fom uben 9[rc^itect9 ^jorTp DtSe o)>føre ^irfrr, forfattet efter 
Seranftdtnittg af ihr!e»2)e))arteineiitet. ib. 1829. 6 91rt aflang gol. nieb 9 Htb. Zq»^ 
(er. — Forslag aog. Opf/irelsen af el nyf Skueipitkuut i Chrisliania, Mint derned 
i Forbindelse siaaende Orgaoisatioo af TbeaUet. Cbrisliania 1836. 25 S. fol. med 
4 Steenlr.-Ta\ler. (antn. t Srøorgenbl. 1836, 9^r. 86 og t 2)en (SonfHlutionclU f. 9. 
9h:. 58, 59, ^t}oriniob ubfom SD'^obbemcrrfntnger i ©uppL Q(ab til 9{r. 80). — gor^ 
ffag ong. en gorbinbclfe mcIUm JrongeboHgen og C[b"ftianta 8ty. ib. 
183a 36 ®. 8. meb 2 Iit(. ^ — SBettrage gur gtøecfmafftgen tlnorbnang be« 
Bnf^aucrraume« m ^c^aufptel^oufern, mit 3 erlaut Beu^n. (Stmoorfcs bet Bet« 
anlaffung be« neu an^ufiibrenben Berliner Opernboufe«. 8 6. 8. 

3 ,,8ubfttt!cn'' ((efterretninger om Jhinftftolen iiEbn^tanio, IL 1820, 9far.5,6). 

3 „ai'^orgenblabet'' (£)plty«ninger i SnUbning af ^Ingrebene i 8(abet ^*S>m 
ni^e etatiborger" mob ©lotSb^gningiarbeibctSBefb^relfe, 1838, 9h:.256^ 57. [^^erimoo 
nbtom : SBemcerfninger ang Srbeibet« Ubførelfe m. m. paa ^ongebotigen og $r. Slot«« 
intenbant Vinftoto« Opfat« i 9)?orgenbIabet iRr. 256-57 f. fL (SbrifHania 1839. 40 @. 
8.]; $arfan(crgget ti( j^ongeboligen, 1849, 9^r. 231, it>fr. 9h:. 233. — (an antage« 
at batoe forfattet nogle, 2 22 nnberffrebne, Opfatfer i bette 8(ab tit gorbcel fer S)aii' 
marf nnber Mgen 1848*49, f. (S(. 1848, 9h. 144). 

3 ^*S>tn CEonftitutionene" (Ubtop til en $(an for (SbriØkma ^^ Ubtu 
belfe, 1838, 9hf. 33, 39, 43, 51, 53; Om Concurrence i ^Jrojecter til offentlige ©^ig* 
ninger, 1841, 9tt. 269, 70. [jbfr. SWorgenMobet f. «., 5lr. 292 og Knfioto« @»ar 
berpaa I „l^tn ConfHtutioneSe'' 9h. 311, 12]; Om 2:brenbbiem« 2)om!irfe, 1842, 9h. 
10-21). 

3 „(Ebrifttania^^often" (Om i^ongeboltgen i (SbrifHanit, 1849, 9{r. 290, 91, 
meb 2 litbogr. $rofpecter; Om Bebømmelfen af Segaingeme til ben ai^e ihrte i 
Cbri^ania, 1850, 9{r. 586. [ibfr. 92r. 565 og SRorgenbL f.S., 9h. 92, 94]; Om Op« 
førrlfe af Strbeiberbofiger fom et a^ibbel til at forbebre Srbeibeme« j^aar, 1851, ittr. 
877. meb Xegn. [jofr. ©emcertn. i 9h. 882 og 883]. 8igefaa er bon uben Xt>f3oi 
gorf. af Opfatfen i f. et 9hr. 50 og 51, nnberfftebet 9 22: (tab er at bente af 
Sr«b«ttTbubrne i ben fIe«oigfre Mg?). 

2)e«nbenbebanb(ebe ban oftere anonymt i 2)agMabene9(Smner bcbfommeabc tiftaia, 
^Bn/efi' cg B^gnmgelcttfL 231 

eifioe (9rité eiftri^ti (Smil), 6øn af Skriften Sfriiø i., frøajot 
•g ^taiflonØcommanteuT oe^ $rinl)« O^rtllian Srtbrtifd GRcdiment (m 
€fn af @#tfn 3^at)fm S.a); f. i æeiruui V 1764, f t Stbbr)n V 
1837 b), og ^an« 2t>tn «uf)ru 9^ctte 9Raria f. «ufum (D. af $rarf}ni 
X^omaØ «&« i QSigrr^eb og ^ané iftt Stont 91nna ®j[ertru& f« QBetie; f. i 
Jtirff^^niiige V i777, * taSiøerM f 1817, fi^'^'R«'«^ I iS^^c); -« f* 
i Sl9bai\^m 1817; neDfatte fig fom SogtTpffer fflt« 1844 (ifølge fgL 
^fOtUing V f- ^)f i Faaborg (QdeoiØ. f ^ 1849), og atter i Jtb^. 1852, 
teieftrr ^aa ^ani^eléplabfen ©ilfeborg (QSeoia. V ^856). — • V 1841 
SBatbiUe @opMe Sloor (f. | 1821, 9Rot)e^ntUrinDe i S(b\). 1854, 
t i «b^. V ^^"^i ^* <>f 2)i^Tlttge S* i ODrufe). 

9{ebacteur og Ubgiber af a) gaaborg politifte 9t>i« og 9ltxrtt<fementt« 
tibcnbe, fra 28. Octbr. 1850 til a Slpril 1852. Oalt 193 i»r., b^ornieb o;>børt)* 
gaaborg. 4to; — fi) @tI(cborg Sot«, fra 6te iKaj 1857. eUteborg, 1857* 
eO. 4to. 

Jigficbefl rebigfrebe ban (unbfr fin ^one«, SW. @. gtoor*«9iaon): golfcaotfen 
(9orrtt«fenifntitibenbf meb geutHeron), ubgtoet of et dnttreøfentfTab. 6te2)ecbr. 1852 
til 22be 3annor 1853. (^ernifb opbi^rt). JTbb. S^^* 

2i9on (ttnbteaé Saurt| Qiaxl), @øii af SKanadfe &, Ooerlaret 
tib «9oImené €ogneflole og £^anebrog<ntanb (f. i S)øllefielbe paa 8aalan^ 
V 1782d), og '2lne mi\ahttf) f. Soenbfen (f. f 1786); — f. i 
J(J9beii(^aon 20. Sebruar 1817, bimitteret 1833 fca bet 0. UBef^rnfie 3nRi« 
tttt til Unioerfitetel , ^oor ^an f. ^* tog il^jramen tRrtium og følgenbe ^Hat 
ben p^ilofopb^ffe (^Mtnen, l^itn meb bebfte G^atafteer, benne meb Ubmcrrfelfe« 
(j^tet at ^aoe (^ 1839) taget t^eologif! C^mbebérramen (meb Laud.) oar ^an i 
fem »Har (fra f ^ 1839) 'AlumnuØ X'<ia ^ord;d doffegium, og oar anfat fom lerret 
t>eb bet 0. SBefirnffe Snfiiiut (fibrn lb37), fnmt oeb SBaifenbufet (fiben 1839); 
tiltTaabte i ^oraarrt 1845 en ^^uudlorrerplabd ^od ^l^oroalbfend ^Datter, 
Aammer^errinbe $au1fen i 8Rom, ^oor ban forbleo i to %ar, og foretog 
berefter oeb Unberfløttelfe af gfonben ad usus publicos en fer Waaneberl 
ftejfe igiennem Italien og 5lpbf!Ianb; ptioatiferebe efter {!n «&iemfomfi iJ^jø« 
^nbavn, og aflagbe 30. ^pril og 7. 9^aj 1851 ben fatet^etiffe og ^omile« 
ti|le $røoe, ^im meb 6^ar. ^Laud. et quidem egregie*, benne meb .Admo- a) eogneprcefl t IBetrum t mU et. f 1748, t 1773. 

I>) Oiot 1« 1812 meb afforia 3abrtmann SBflr<}eI (f. i £)Ifemaglc f} 1787, f ff 

1813, f. etatittb. 1813, 92r. 100, laS; 3). af eognebegn (SbnfienS. og Sl^elia 

Jreberitfe f. ©eile). 
c) 9i»t 1. i 8tgerf)eb V 1^08 meb (Sbirurg 3oban {^enbrtf 9{oft. 
4) eøn af 9tt<l^arb £tfto (f. V 1743, eognr^roø 1 2)øaeficlbe og 9Ru«fc V 1779« 

t t 2>øaettelbe V 1789) og Qlifabet^ dffxifAnt f. ^o^t C ^ ltu\\2t>\>^ Yll^^. 232 

dum Laud."; hUt) rffl^erenbc Q[a))faan t)tb %xut»StiiU t ^alhotq oq Gcdne'^ 
pxtifi til &9n\>tX'%xanbné 6. 3unt 1851, Sogneprctft \)t\> &t. SPI^ortfnd ø§ 
@f. 3Jft)a« jtirfft < fWfSoeb 30^ IDfcbt. 1858. — ♦ 1- V ^851 Rraiit- 
jine S^riftiane 9ffat^iIDf <6on7t( (f* paa Jtlint^olm )>aa 9)}pen f| 
1826, t < Aalborg j\ 1852), naficrlbøc ^. af 3uflttéraab, (Sobéforooltn 
I9eb QSemmetofte J^Ioflrt ^am Sbrift* SBonaoentura ^. og ^ne So^anne 
Jtirfline f. (Rcpbolj (f. eurpl. I. 866). — * 2. "Hnt grebertefe JJouffe 
)9« (Eontabt'^berliti (f. iStbl). ^ 1825), dbflelD. af <6øiff)frefd-^Øfe«for 
$ftff 3o^on ^Irrri o. (B.^d. (orlof^e ®øn af ®eorg (S^manuel D. a.«igr., 
Sa|)ttain i @9»(itattn og ®tromrolb'3nfirctrur trb Crrfunb, og Slnna 
©oi^^la f. abilrgaarb; f^ i i^b^oii V ^789, f fP^« V* i847, it)ft.«eng- 
ttidd ,,8fam. o. donrabt-lSbetltn'*, og »Søffren ^att^ifen", @. 6) og 3o* 
Jeanne Q3ictorinf f. D. b. dlrde (^ngfic D. af Dbtxfi S)iebc. ^Ubolp^ 9* b* 
{R* og ebarlottf Amalia f* S^etebin; f. paa grebendborg ^ 1800, ^ f{ 
1821, t V 1853). 

Hutieros Redivivas (Her ben (SDangeltfT'l^utberfle Stidt^ 2)ogmatil. <St bog« 
tnattff SRepertorium for ©tubercnbe (of St. ^afe). Doerfat efter Originalen« fjerbc 
Ubgate. «b^. 1841. Ugcebrel." 1841, S«r. 508, of 3. g. -©agen). 

Fragmenta seteeia ei seriptis Patram eeclesiae Lalinae edidemnt notisqoe 
ivsuaxerant J. Bagen et A. Lutov. Haantae, 1850. {„9ltft Zf^toU Xtb^ffr.'' IIL 
156-57; „«erl. Xtb." 1850, iRr. 242). 

®nh9 Orb« gormantng eg 2:røft unber Sitoet« Sroeng^Ter. (Sfeer ben 
^Htge efnft fiemfat af 9. £tftoko og 3. ¥aluban-iD{il((er. Satborg. 1853. 
88 e. 8. O^Ugeffrift for ben eoangelijle ^irfe" H. 370; ^«erL Xib.-' 1853. 9h. 3 ^!S)anff 2:tbøftrift. rebig. af e^outo" ((Sn 93anbring t bet celbflc d^npettge 
«om, II. 1848. @. 157*178). 

3 „9{pt £beo(ogtff ^tbøftrtft, nbg. afe<^rltng og (Sngelétoff (OmQrifK: 
ieorøfaefielfe t iD^ibtelatberen« j^unfhxsrfer, II. 50*67; ihtnfl » arc^æotogtfTe SRebbelelfer^ 
III. 1«87; Om (£aIoini«nien9 dnbfrpbelfe paa peeren om etaten og paa ben flatøborger* 
ige gri^eb i bet 16be %ar(^unbrfbe, VIII. 74«115; IXixxéf oon gutten, IX. 285*329). 

3 ^jFædrelandBV* (Eo religieas Criminalbistorie fra Aarel 1823; mcddeelt^ 
1855, Nr. 247, 48, 49). 

3 „Danf! SWoaneb^ffrift, rebig. af ©teenfhup" (©robrene SBe«te9 og SWe* 
tbobidmen, II. 211*241, 291>325. 365<387; mtiiam ^tnn ogObceterne, III. 289«325, 
869*433; ^igen fra Orlean«, of ^ofe, anmelM, IV. 145*169; Ojforb i ©egonbelfen 
of bet 18be 9larbunbrebe, V. 50*63; 3i'bon (Soloin og 9^eformatTonen i ®enf, ffib. @. 
117'164, 222*263; grant« af 9(«pP« [^in ^eiltgenbitb bon dati $afe, ^etpatg 1856], 
onmelbt fftb. @. 453*475; ^nthtx paa SSBortburg, VI. 1*39; Ulri^ 3»tngti, fpb. ©. 
397»419; t>ettugtnten of »alliere« ©efjenbelfer, VII. 1*33; Om ^a^txitt, ecparati«* 
»en og «ff ormen of ©totcfirftt! i ©t^errig, fflb. ®. 355*382. [Ubbrog i ^Danft 
''irfetib.^ 186S, ep. 425-40]; M\tt paa (JLobitrg 1580, VUI. 341«d78). 233 

3 ^Ugcffrift for ben cbangeltffc Stittt i a>anmarf^ (3 anlebning af 
^geni)>i9rttReI: ,,92ogIc ©ertnaniømer^ XI. 145-46; £)m 9^<Iigion«fn(ffb(n i ©betrig 
fir og efter ®runbIot>en af 1809, fpb. e. 385-99). — (iilbcel« efter »utogr.). . 

Stfloo (@l^rtfitQit 9ttcf)Qtb @trrn), fnpdanførted QBrober; f* i Stlø^ 
tai^on ?• 3anuar 1821; biet? i S^ourmber i835 tnbfat fom S>Wvt\ i 
WttUopeWtanftoltn, ^Dorfra (an 1840 afgif til Unioerfitetet; er^clbt t)eb (^ra* 
mm artium f, ^. Qbarafteren Laud., og oeb 2ben (Vranten i bet naf^e 9lot 
famme Q^araftrer mrb Ubmcrrfelfe; t^ar firen ^vril 1843 i 3 ^at Isårer i 
£attn og ®xctfi i be øoeifie Jllaéfet i Q9oTgert^bf!oIen paa S^riflianøbaon, 
og flben 1845, iSorbinbelfe meD nogle GiQe^jer, bejfcrftiget meb at forberebe 
og btmitiere Stuberente til Unioerfitetet; unbrtfaflete fig 13. og 15, ai?ai 
1848 ))(ilologi{! (SmbebØeramen meD Q^arafterrn Laud., og 11. IHoobr. f. 
9L ben praftiffe 4.<røoe meb famme Ubfalb; tiltraabte i Octbr. 1849, unber- 
ØVttet beeld af @tatéfadfen, beelé af ^kommunitetet og et UnioeT|ltetd«®ti« 
penbium, en oibenffabelig fltejfe i ^ranfiige, Italien, ®r(rfenlanb. ii^iQraflen, 
St^bfflanb og (Snglanb, (oorfra f)an fom tilbage i Sommeren 1851; bieo 
@ubrectot l^eb IDomfFoIen i @(eéotg 1. ©eptbr« 1851 (entlebiget i ø^aabe 
/j 1853 fra -^^ f. 91.), Ooerlcrrer og conflituerrt (Rector oeb «&erIufé]^olmØ 
Ifftbe efole og 0))bragelfeé''21nf)alt i Octbr. 1853, beffiffet til SRector fflbø 
6. Octbr. 1854 (meb fgl (konfirmation j\ f. 5(0, tit. 3Jrofe«for (melt 
Sang i 5* S(U mi, 8) 1. 3anuar 1859. — (^utobiograp^i i 3ungo 
daitfen'é 'v^eitr&ge gur neuefien ®rfd^id^ie ber 5Dcmfci^ule''« <SinIabungg» 
f<^r!ft^ €å)UétD. 1852, @. 33*35; jofr* »gunbriip« 39iogr. (Sfterrein. om 
p^ilolog. (Sanbibater, 1. 111.12; II. 26; % (S^r. Qa\)M «8eiligt^ebdoerd« 
1857, e. 137-39). 

IndbydéUuåkrifl iil de offenllige Årgangs- og Aarsprdver i Herlafsholms larde 
Skole 1854, 55, 56, 57, 58, 59, 60. (Herlil leverede han: Eneirelninger om Her- 
lafsholnis Icrdé Skole og Opdragelsesanstalt for Skoleaarene 1863-60), Nestved. 
at>fr. ^©erl. a:ib.'' 1858, iRr. 159; „a)agbl." 1859, "Slx, 158; ^gabrel." f. IL 
Jhr. 160). 

eiftoo (3en9 SBilJ^elm Stetot), Srobet tfl be 2 groranførte; f. i 
Jtifbenbatjn 25. 6e<)tbr. 1826; befogte S»iI(^;ioré ^Borgerjfole; bleo bereftet 
toer i (fngeif! oeb SP^ariboe'é (Rralffole, a^elci^iord ^orgerflole, Sc^neeflot^'d 
Satht^ og {Realffole, (Sfterflorgtfelffabetd SRealffoIe, 9{. 3a^Ie'd $igef!oIe o^ 
Sannelfeg'^lnøalt, famt jtb^ong ^orgerbQbffoIe. 

EngeUk Elementarbog. Kbb. 1852. Andm Udgave, ib. 1854. Tredie Ud^ 
fooe. ib. 1857. ^jferda I^dyaoe. ib. 1859. 

Gkmiarium Ul de »rate X CapiUer af MarryaU y^the Cbåldren of ihe new 
iorest^ Kbb. 1853. 234 

BngeUk Lætebog. FiSnIe Afddiog. Kbb. 1856. Andel Oplag. ib. 1858. — 
Aaden Afdeliog. ib. 1857. 

Engehke Stmoveber, Fyrste Afdeling. Kbb. 1858. 
StorUs and sketches^ selected. Copenb. 1858. 

^tl^tn (3oa4im Gtetfi^mtr), f* i @ommetfleb i ^ahtittt^ Snit; 
f#ffl etubent i StitL ~ « 3. Jt. Xøten (f i StløUn^ion f 18SS, 
74 91. gammeO. 

sule (®.X 9^ffubon|^m; fee 3o^anned ®fotg Sog ©teenbeig« 

^Sttittge (Slttbireoé ^etet), S^n af 9. e. (f. 1767) og S». St. f« 
Siintl^et (f. 1775); — aommerce-®ecretoir 12» Sanuat 1828; cntlcDtget 
fom (SopiijI efter ^nføgning i 9{aabe og meO IBartpenge 3» 3uni 1835 (iffe 
1836); Xa€\txti og SBog^olDet S}eb QSanbfuur*, IBrønb* og €øbabe«91npalren 
)9eb JMampenborg 8. 3uni 1844, offfebiget af fammeé IBe^i^rdfc 24. 9pr{( 
1847, men ooertog atter benne $ofi 1854 ifølge «&øiefi(tetdbom af 25* 
Octbr. 1853 ^u ,t8er!. Zib." 1847, fflr. 129} 1853, OTt» 249; 
»Sll^o. fPofl*" 1853, iRr. 249). 

SBakoeilev etc dn bt^orifT dtoman af S. @cott. Obtrfat fra C^ngeffT. ^ 
fCnbcn gjennemfecte og forbebrcbe Ubgatx. (S. <Scott*d Samicbe Xomaner. 
eiette Stnb). Stb^. 1857. 

Scener og ©tilbringer af Qegtt)enbeberne i $ari« t)eb Ubbntb^ af S^e« 
l»oIuttonen i 184a irbbt»n 1848. (Ubfont IftUttinS meb bet fceae« 24tel61ab: ec^ 
ner og @filbnnger af bet fcanfTe Solti deeoolutioa i 1848. 1^ 8b. M|. 1848; 
jtfr. „Wvt aftenblab" 1848, 9tt. 87). 

gulbficenbig !2)agbog ooer 8egioenbeberne i !2)anmarf fra ben 21be SRort« (ttl 
ben 8t)e Tlax) 1848, ncermef) meb {^enfon ti( £))>røret i ^ertugbømmerne. l.«2. Sb. 
eller 16 ^efter. (l.»8. ^. ogfaa meb kitlerne „golfebemonftrationen*' og ^fjofhbwct* 
grtfen" etc). ^b- 1848. («nont>mt). 

Sluguftenborgerned ©ammenfooergelfe mob ^anmar! og hertugen af 
Vugupenborg« ^ooebanbeet i bet bolfleenfte Oprør, ubbraget afSBegener« ©trift om 
benne ©jenpaub. Sthf^. 1849. 

Ubgioer af „i^jøbenbaond'^often« tnbtil Ubgangen af Snnt 1845. (f. 
„9{orb. Stlegrapb'' <• 295. — 9[ng. en S^etitfag tmob barn, iofr. »2). ^oltebUb" X. 
6. 22). 

9{ebacteur og Ubgioer af: a) $oIittf!e gltybeblabe, Supplement til bor 
3ournal.?5rféfe. Octbr. 1848- SWart« 1849. (24 Wr.). *bb. fl. 8.; — b) «oi«* 
Salonen« 929beb«blab. ((St SYiaingØblab til galbobelfe paa ©aberne). 1.^3. flarg. 
I849'1851 {Sftx.dS, boormeb opbørt). ib. fl. 8. (^eraf fcerftilt aftri^tt: Dr. ^arN 
manaiD^orb. Sn (Snmtitalbiftorie. Ooerfat efter be i JUm ^oxt ^eralb" publi' 
cerebe ^Ictf^offer. Stbb. 1850); — c) 2)anmarr, et !3)agblab, nbg. af et 3ntere«fent« 
fkh. Jb. 1849. (begt^nbt i 3«n«ar f. «.; ii»fr. „2)annebtrle^ XI. 9hr.5); — d) eaU 235 

tifd^e 815tter, gur (SrgSnaung bet beutfc^en 3onvna(«$redfe. SoJ^ø. 1848 (9^. M2). 
Stéptnf^. 4. (^cgi^nbt i 3uli 1848). 

3 ^^agblabet'' (4»(an)>enborg ^obeanflaU, 1857, 9hr. 34, i«>fr. 9hr, 37, 40^ 
af ©. »ofcn og l^iungc; ^^gabrel." f, «., ^r. 47; 49, af giungc). 

3 „^en Scrltngfte ^tbenbe'' (2)en ^am)>etiborgfIe $tu>tlegte(ag, 1858^ 
»r.31). 

6. 156, Sin. 26: iRtyefle ^amtonia o.f.t>. ubflettt«. 

Sobebatt} (Sbmunb ttbolfi]^ Soj^otmed) ^ Søn af SanceHiraab 
(SroTg (Sari grriebric^ &, Seaetair, '2Ir(^ioariud og Staéiexti ttt bc« 
{IféoiBife Oberret (en @øn af 3ufliréraab og ifU £)ofrreid«@rcretait 6atl 
Sitebri(^ S. og i&atf)axina Dorothea f. Xf)om\tn'y f. i @icdoig ^ 1778^ 
t y i82oa), og Snna grriberica f. J^irc^nrc (ID. af io\)am &riebt» 
A., IBtanDbirecteuT t (Sottorp %mt, og SKaria ^lifab. ^.i f. i élféoig f^ 
1789, • 1807); — f. i ©ben ©Icéctg 10. 3)ecbr* 1820; tete efter f!n 
(SoQflrmation S^armaci, og bar ^ermrb fpdfelfat i fbb ^ar, ^borefter f)an 
atter begbnbte fine tibligere, men afbrubte bibenf!abellge@tubirr; nøb omtrent 
2 Sar Sorbeiebelfe af $rofedfor $^iIoIogi« 3o^. Sffatt^iaé @(^ul^ i J^iel, og fom 
1844 til Unioerfltetet fflb. fom Stud. philosophiae; tilbrog fig 184S 
alminbelig Opmcerffom^eb i Stitl beb et i ^^Inlebning af •^ertuginbe 9BiIH* 
mine af ®I(t(féborgé Søbfrldbag forfattet og \>aa bet beroarenbe it^eatrr meb 
meget ^ifalb opført &ef)fpil; ubgab 1846 et 5 9cté Stpffe „3)ed iBilb« 
fc^ni^erø 5to(^ter*, fom bleb fotibeled gunfligt bebømt, og opført i i^tel 19. 
S^artØ 1847, beb bbilfen 9ejlig^eb 5£il|!uerne, efter ber ^erffenbe ®fif, ^brebe 
iStgteren meb gjentagen Sremfalbelfe; tiltraabte i ©ommrren 1847^ unber« 
{tønet af et SRrjfeftipenbium, fom «i&rrtuginbe SBil^elmine forffaffebe ^am, og 
^ooitil (Snfebronning ^aiia @op^ie Sreberife bibrog en betbbelig 3)eel, en 
ateife i SIbbfflanb og beføgte naonlig damborg, ^Berlin, 9eip)ig, 2)reØbeti, 
^anffurt a. fØl. og «&ribelberg; fom i (Sfteraaret 1847 til JTjøben^aon, fot 
at gjøre fig Befienbt meb be norbi^e @prog og norbifl 8itrratur; bleo 1833 
nbncbnt til ^^jelpefecretair beb ben fledbigffe Stornberforfamling , og arbei« 
bebe efter fin 5lilbagefomfl fra Ølendborg fom IBoiontair i ^Departementet fot 
Jtirfe- og ©foleoorfen unber fTOinlrlerlet for »gertugbømmet ©ledoig. — • ^^ 
1854 (Sleonore Souife irøaria S^nge (f. i «oIbe! f 1835), orlbfic 
S), af Suftitøraab 3o^an 9nton ^., «&errebØfogeb og ©fribrr i SRerløfe oø 
3:nbfe ^eneber (en @øn af SujlitØraab 3acob S^ri^ian i., ©ecretair og a) fif en fønbeci^bff ^vå^, fom tibligere ftrcb fig 8ouebanø o^ 2ø«ebani, og 
af pillen en ffi«ngbe (ar »oret banffe (Smbeb^mcenb og SKtlitoire i et Sibørum 
af 200 flor. — (9. €. %. (obebang er befienbt fom tafentfulb dompenifl, eg (ar 
fot fTerc Operetter i SRufif, navnlig „^e^vtten'' og „gcobora'', opført 1813 paa 
SOftatxtut i ©leøbig, Sicnøborg og JKel. Jtaéfercc l^d^ bet Ohiéfeitpr Sibcicommiø, iø Souife Rafør« f, S^føOn; f. ^ 
«6^. V 1789, t i «oIScf If 1849, {ofr. 6elmrr0 9}eft. 6aniU O^ 
462«'53; eftignfifø ,,9am. 9rotf øø »Tcbal«, 3. Ubg. 6. 10*11). oø (Bi— ^ 
fabct^ (iarolmc »oømfiie f. manUl (f. I Jtb^;. V ^807, ♦ 1830, <rltfle' 
S), af fReøtmrntdi^iniTø flnDrraØ Sari 9B*a) oø ^and 2t)fn «$uflTU (Stten f^ 
jticfeterp, f. Senønitf anf. 6t.). 

S^ortoalbftn. ®n (Sebi^t. iNel 1844. 

2) ed 8tlbf4nit;crd 2:e4ter. Solføbroma <m9 ber 3^ ber Steformatioiu* 
iHel 1846. 

O^orm ber SIte. dtomatije. ihel 1846. 

I^pnebnrøa, ober bad iHofler in 3tfanb. Qin nratantifc^ed 2)raina. 4Nfl 
1847. 

^clbblumen. ^cbid^te. iHd 1847. 

2:obtcno^fer fih: StUntq (SbrifKan ben V^ten. j^o^en^aøen 1848. 8 e. 12. 

?tcber aM bem Xagebnd^ einef bSnif(^en Golbaten, øeboren in €^(^Ieil9iø. 
Stoptak. 1849. 36 e. & 

9latilr(i(^fett nnb Unnatilrttcl^tett ber @(^Tean>i9«^elfteintfd^en 
Clm|>5rttng bargepeUt Don etnem beutf^en 6<^fedn)iger. ^anigføeben Don 
$. ^iort j^open^. 1850. 24 e. & CrSIpt). ^oø." 1850, 92c. 57; »itb^p.^ f. 
%., 9tv. 104). 

^olftenfpiegeL (Sin Seitrag ^ur 8eleu<^tung ber bSntf((«MPetnif(^ S^oge* 
S)>Hl ^tflonfc^en 8ei(agen aui ^o(pchiif((en ^^rtften. !Bon etnem bentfd^en€$(l^(e<« 
lotger. ^erauøgegeben Don $. ^jort. j^open^. 1850. 72 e. 8. (^ri^b^po^" 

1850, 9lt. 104). 

. Sin SBort fiber bie ben>orragenbf)en (£(fara(tere nnb SBeamten in ^oipein. 
itopenb. 1850. (Slnonomt). 

Die Måntage 1848 <fi Eopenhagen, Slim mangen and Erlehnisse eineo 
Aageoieageo, heraasg. mit einer polii. Nachschrift von einom SchUiwigmr, Kopeah. 

1851, 50 S. gr. 8. 

£0 SRooeller. irbb.1851 (9: 1850). USI^o.^oft'' 1850, 9^r.263; ^Jftbpo^" 
f. «., 9{r. 280; ^^Sbnn'' 1851, e. 5). Ooerfatte paa eoenf! i „^øt^eborg ^an^ 
bela oåf eiSfartd'^tbntngd" ^dljetong 1851. 

dn UngbomObrønu 9tomau i tre 2)ele. L-a i^bb* 1852. CSI^. $0^.'' 

1852, S«r. 294; ,,2)anneoirte- XV. i«r. 211). 

@(^t(ber ungen unb<S^ara(tergilge and ben gelb^ilgen in @^fean)tø 1848*50. 
!^Sntfcben Seri^terfiattern na^erjS^It oon etnem beutf^en €$^(eon)tger. ^» a) @øn af 6ergeant i eø<(Staten (SbrifKan Ulri! fBanbel og CElIen iMrfKne SRogenO^ 
batter; bobt M Stb^. H 1764 (ttfe 1766), t V 1820 (f. ®elmer« „^n banfle 
ScrgeftanO'' 2. Ubg. e. 59),* 1. ff 1799 (Sbriftine Smalta )Hømtt, f. paa (Ebn« 
fUanibaon |t 1781, f f 1801 (olbpe 2). af enffer«9taffinabeur Sreberit iSbnpiAn 
ffL og (E^nJHane 2)orot^ f. Sord, f. SenømiT« ^8nboiø Secb. WomoT). 237 

m^t^tUn t>on ?• <&iort Stuptnff. 1862. IV. n. 180 ©• 8. (,^b. ^ofl.^ 1852, 
9ti.267). 

6tne 2:auBc aud ber %xdft 9loa(d. ©ebid^te. SHtona 1854 {o: 1853). 
(Jft^pop.- 1853, iRr. 299). 

^ ®. eoftr*« Slef^rBttd^ ber SBeHgefd^id^te. 9[uf Sfranftaltttng bed j^øntg« 
Wifm SRtmflermm« filr bad f)fT3ogt^um @(^Ie«n>iq in'« 2)rutf(]^ il6erfe<}t t>on f2. 8obe« 
ban). 1.Å 2^fi(. (Dgfaa meb Zittl: I. l^ebrbud^ ber dten ©efd^id^te. II. ^ebrSu^ 
bcr @ef(^i(^te bed SDtittetalterd. III. Sle^rbuc^ ber neueren ©ef^tc^te). ^o)>en6agen 
1863.54. (it)fr. „gCt^b. ^oft" 1853, 9hr. 191; „S)«nif«»)irffe-' XVI. 9tt. 217, 294, 
»nag). 

Sahtntala, Nacb dem iDdisehen des KaHdauL Miniaiar-Aasgabe. Leipiig, 
18M. (f. „gipt,. ^op." 1854. 9ir. 2«)). • 

9{oineo nnb 3u(ia. 2:ragl$bie bed €>(a!ef))eare. 2)e]ttf(^. Sci)>3tg, 1855. 
^11 IL 166 6. 16. 

Xntigone. XraøjJbie bed @op^ocIed. S)eutf(^. Setp)tø, 1855* IX. u. 119 
e. 16. 

iRarren bed (Sliicfd. ^iflortfd^er 9{oman. l.«3. X^eU. Hetpgtg, 1856. XVIII« 
a. 1122 @. a (fei^j. lit. u. frit. ©latter 1856, S'hr. 20, of ^ernnann SWarfgraff; 
^2)enrf(^fd aWufeum" 6. 3aN. 3an..3iint, @. 175-76; rÆflgbl." 1857, iRr. 47). 
¥fla2)a nff: Lykkens G jakke. Ed historisk Roman. 1.-3. Deel. (Med et kritisk 
Tiltog tf P. CAr. ZoA/e). Kbh. 1856. („gtpb. ^ofl.-' 1856, i«r. 245). 

Mdel paa Helgoland eller eo FortaUing om en Rigmands Søn. Original- 
lfo»flle fra Nutiden. Kbh. 1857 (o: 1856). Gtofr. „2)0961." 1857, i«r.47; „gcebreL*' 
f. fL, 9hr. 101). 

3p^igenia tn Xaurtd. ^åfan\pit\ bed QEurt^tbed. 2)eutf(^. Setpgig, 
1867. Cr©L f. liter. Unter^olt." 1857, gebr. 26. n. SKari 6.; i\>fx. „'S>a^hV f. %^ 
ftt. 72). 

famlet, $ring t>on !3)5nemart @(^aufpte( bed @(afef))eare. 2)eutf(i^. 9ei)>« 
gig, 1867. {„©!.f. liter. Unter^alt." 1857, gebr. 26. u. SRSrg 6.; it)fr. „5)agM.-' f.lL, 
Ih:. 72). 

9let)tUtt og @ruefpt(. &b^. 1859 (a: 1858). (3nbe^.: (St>entl^r paa en 
9eife fra CEbrifKania til ^jøBenbabn i klaret 1764, 9{ot)clIe; Gremiten, bramatiferet 
9^oi>eIIe; @ttri( eølonge, romantifl Xragoebie; ©tubenter^lSoentpr, 9{ot}elIe; rec i 
Jea^xs. ^op." 1859, 9h. 31; „^a^hl^ f. «., iRr. 4, Wr. „gltjt). ^op." f.«., iRr. 7, 
4if Q. Sobebang). 

(Sin nener ®Iaube. ©iogropffif^'Cnlturbipodfd^er 9{oman. l.«3. X^eil. gran!« 
Inrt am SRoin 1859. (Om @ubfcri^ttond«3nbb9belfen ^a benne Xoman, 
f. ^^agblabct" 1859, S'hr. 79; itofr. „glt?». ¥op." f. «., 9h. 81, of C. gobebong), 

3 «r9Iiri»e'$oftcn'' (e(edt>tgd ni^e Organifation. [glpøHge Itanter], 1848, 
5bc 299). 

3 ,,9{orbif4er Selegra^^'' (3ur ®t\é^^tt ber bSnif^en SRupi, L 427*29; 
IL 502*03). 

3 ^oiflSnber'd „Ueber 8anb unb 9Recr^ (Vrnc, »on eiømpieme ©iømdfon; 
>catf^ t. 6. Mcbang, 1860X 238 

dnUUt t^bffe og banffe 2)igtc, f)>reMe t ,,2>eti 8er(tngfb Sibenbe^ (ld48^ 
»r. 292), ^^JH^bfnMnepopcn" (1861, 9h. 3d), „gIt?D^¥ofl€^'' (1854, 92r. 279). 
— (tilbed« efter Vutogr). 

Solmotiti (6. . » .) 

dteboctfuc af: SØløen« 9bt« eller etege {»ofitiffe og ftoerti^fcnteiitfHbciibc 
etege 1853*186a i. 

•Sol^imttli (fyM Sarfrn), f i iTiøSen^aoii 21. 3uni 1853, i ft 
60. Hat. 

SolmeQft (GL « . . eeiftottl), ®fn af (L SB. & (f. i (England, 
t i Sti^. V 18^^« i i^t 83. Haiy, brflprrr en Unberoiiøntngé« og $eii- 
flond • 'Knflalt i Jt6^. — * Amalie ®tQf)l, Snfiitutbeflbterinbf (D. af 
afb« grignrant t>eb bet fgl. treårer 3o^an IBaleiitin Sari @« og %if Sat^r* 
eaboline f. 3»lbb!eton, f i «t^. V ^^56, 74 ^.). 

(Slaube og ^auftne, eøer j^jorrfig^cb og @to(t^b. The Lady of Lyons, or 
Love and Pride, @!uef)>it af (S. 2, Øultoer. Oioerf at. Stbi. 1843. Qbfr. „^S>€n 
grirmbebe- 1843, ©. 276; „iRi? ^ortefcuitte" 1843, IIL 160). 

Engelike Læieåiykk$r til Skolrbrag Tor Mellemclasseroe, med ForUoringor 
oTer de Tanskeligsle Ord og Talemaader. Kbb. 1844 (o: 1843). 

SngcIftScefeBogfor Øegi^nbere, til Qmg tocb ben før^e UnberbtiOmng. M^ 
1845. — $oa @t>enft: (Sngelff SafcBof. Stccentnerab utgiftoen af fL SBtlliaoM 
fon. erocf^olm, 1845. 8. 

Sngelffc etitløDcTfer. l.<3. eamftng. Sthff. 1845^50. 1. ^. 2bat ^anl» 
giennemfete og forbebrebc UbgaDe. ib, 185L („Sth^po^.'' 1846, 9h. 191, 95, 96^ 
af (S. g. findtx og ^o^mcvcr). 

(Sttgctf! 6^rogIcere, tU Qmg for @Io(er og $nt>atnnbetbtiOnmg. ifb(. 1860 
(o: 1849). („©erLJib." 1849, 9hr.279, 282 (af C g. »ncfer), 283 (af 8o^nievet), 
284; „mpofL" f. «., Wr. 279). 

Soefe (. . • 0/ ^roptietoir. 

9 Ot)arta(ffriftet nOrton^ ubg. af St. 8e(fer (@agn og Obertro t 8fnbfV9fd, 
mebbeeUe i II. 1851, e. 311.15). 

*ioti (Søtgen ^eturu^), Søn af 8 or. i. (en ©øn af Soren^ ^., 
Jtiøbmanb og banf! Sonfuf i S^emel, og Sat^arina (Slifab. f. (Rikban); it>fb 
^ngntd'é ^mc. «&anfni 2oxd^, 6. 3) og 9t. (8. f. fSeå^ (3). af Sørø« 
©•a); f. i Sthf^. f 1786, * f 1806); — f. i «b^. «• 3anuar 1810j 
tog 1828 Qxamtn Slrtium, Ugefom i bet nafle Sar 2ben (Sramen mcb a) f. i SpHanb af Qønberforcelbre 1731, ©roøferer og bebuteret Sorger i Stb^^ 
9etbber af S)nbr., f i ^t^b. V 1B16 (f. SRantbeb« @aml. af 8tograp^ier t Or« 
benécapitulet, @. 149), * »irt^e (Smerenfte »eftorff (t V 1880). 289 

(^or. Laod.; d^ar. ^atarøonø^irurg 24* 3)fcbt« 1838^ Ueo 1842 confit« 
tneirt 9ø 18. 3unt 1845 fgl. anfat UnDerkrøe ))eb 9t)e ^inifSnfantrtiSa« 
taiffon; oar i Seiteii 1848*50) fangen ort) @Ie<t)lg 23. ^pu 1848, ber« 
rftfx 8ffør ocD <6o9cbqoartecrt og ^Hbfutant (oé (SotpdflaSélorgen , inbtil 1. 
9aj 1849; fungrttnbe Omlage ocO 13. 8ataiaon og i 1850 Ofb 5* 
Mnif'^ataiQon; ubnoDnt til SRibbet af IDane&roge 29. 2)rc6t. (mtb ^Uncien« 
niftt V) 1848; t>at efter {^rrben Unbeilage i StiBbtn^atn , inbtil ^an 19. 
Suni 1853 ubnaonted til IDifiiictdlage paa Sranø (i 92aabe entlebiget fra 
8antmilitair.(gtaten V f. 51.). — ♦ V 1853 3ba Souife 3n>eUn (f, i 
itb^Dn y 1828), 2). af Jtammerberre, ®eneraluiaior, (Sommanbeut for Sto« 
øatben tilfobé, 3o^ann 2)et(eS} (IDetloD •(^attioig) 3« (en Søn af dapitain 
t^* 3.; bvbt i ®&jlron) i 9}rdIen&org V .^769, f i S(f>f)\)n ^ i841) og 
Snnette dat^infa f. ®ong (f. 1797, f * ^^^^ V i853)* 

6fnmlerter og ©egiben^eber fra Wgcni Xtb. 1848-50. «f 3. ?• 1..3. 
»Bint. i»i. 1851.52. («lle tre 2)efe meb fceHe« Zitttbtah 1862). („g^brel." 1851, 
*»• 192; „%l^x>, ^ofl." f. «., ghc. 191; „a)onnet)trle^ XIV. 9^. 143). 

Sar ben egentlige 92ebacteur af: ^iøben6at>n€ Sffeate'rblab, Itibenbe 
før ^ater, SRufit og Stnnft, nbg. af 8. Quf^ og 3. 6d^mtbt. l.«2. 9[arg. (begi^nbt 
1« 9{ot6r. 1844). Stbff. 1844*45. 9ntperial 8. og 4. (forfatter tU be originale 9r« 
I3te i famme). 

3 »Sigaro, 3oumal for ^iteratur, ihtnfl og WtufiV^ (Qretoe fra 8e|lli;fl(n af 
^»toer«a, 1841, II. e. 2^8, 25»3l, ononijnit). 

im er tffr forfatter ti! „^oedfle bagateller af fne^tø 9^.'' — (XilbeeU efter 
*%.). 

8mf (Sotett^), SWanf^xU^ albflf IBrobet: f. i i^iø^^abn 20« iTOattø 
1806; fom eftet fine Soralbreø 3)øb fom Qlefeføn i ^ufet ^oø fin eiorgt« 
^^ dtatøraab 8aur, IRic. «&oibt i&uppl 1. 875); bimittrret til Unittet- 
V^rt fra ben fif6en^aonf!e ^orgerbl^bffole 1824; tog f* ^.Hxamtn artium, 
i ^et poafolgenbe 91aT p^iMo^iff-p^ilofor^iff Oframen, og i.Vlai 1829 tl^eo« 
^i|! ^ttef^atd^ famtlige meb S^araft Laud.; aflagbe 23« Septbr. og 2. 
'ot)8t. 1832 ben !ate(^etiffe og ^omiletiffe Vxøt>t, begge meb (S^ar. Laud. 
^ qiiidem egregie; bleo i (Sfteraaret 1829 iatn i 9le(ig{on, fiben tiaige i 
^AQ|I beb IBorgerb^bffolen i Sthif^n; iaxn oeb @ø«<Ftatenø S)rengef!oTer i 
^^ober 21. fRartØ 1830, Ot^eilorrer beb fammeø $igef!oIe 9. 3annar 1831, 
S^neprsfl i 3bbOnip og æalføUae i ejaQanb 30. ^ugufl 1833, i «&beb« 
^ og 8l!^ng f. ®t. 24. 2)ecbT. 1836; oalgt til SRIgØbagØmanb for S(iø» 
Bfii^na ^nttø 5. SSalgbiflrict 5. Octbr. 1848, og beeltog i ben gninblob« 
««>nite »igøforfamling 1848»49. — * | 1831 ^P^^iHppine Henriette 
6«ibt^ (f. paa (Sorfeli^e paa Salfler j\ 1806), D« af (Sancelliraab Sl^o«' 
M 6«, 9o^r^ i fnt^^tt> (111. 186X ^ SRargt« 91t(a6. V %tVt\)\Vt^» 240 

— (3ofT. 9t. SarfobØ ^IDanfr fRigdbagØfalfnbet', 1. 6. 214} »OamiicM 
nm« VIII. Sf^r. 6; 8fiiønt(f'd ,mc* «anfen Sor^'*, @. 3, og ^.Smi 
Stomve«, 2. UDg» 6. 20). 

Sanbøboftolcn og ^anbibt^nngbemmen. (Si $ar Otb ttl Obfn>«K|f 
b«nigct gorpanbfrffabfrnc Sthf). 1842. (^gofbrcL" |!842, 9hr. 974, af *. »ttb 
UmueDennen" 1842. 9^r. 16, 23 (af «. Vfarfen), 25 (af Sorcf), 27, 39 (af 2. « 
^o»f(fcn), 43 (of ?ord); "3)« grifmbcbe^ f. «., 9?r. 80, af C. 8arfcn; Wxt 
mann'9 gortegn. ot). @tr. f. SRentgmanb, 6. 39). 

3 „SKrnneDrnnen" (©frbdfe til 9((nittft>ennen« 9{eboTtøT, THI. 9{r. 8 
Oplivninger til $r. ^ørenfen« ©fnoelfe i SHmucDennen 9hr. 115, i XL 9hr. 121)* 

3 „2)en 9{orbtftf SoKeffoIe'' (et8re]» til enbbtg SRortenfen, 1853, 9{r.25; 

3 etttftet: ^2anrt6 9{tcoIat ^k}tbt'', Stb\), 1856 (Xole, |>aa jKrfegaarba 
€. 23^26). 

Sorfti|fii (ebootb), 6an afetubent og Sfolelcrrrr 8enbt(SboaTl 
S. (t V ^3^' ^ f^< 46. 'Har) og «anna 3)orot^fa f. eocen^fn (f 
^b^. 1^ 1853, 67 'S.); — ^ar i mange ^ac ootrt anfat Oeb Abbtnba^« 
^bretfrcomptoir. 

9{ebacteur of: J^ifbcnbabn« VbreøfecomptotrO Sfterretntngec (fi 
7. angu9 1853, 9hr. 183). Jtbb- 1853 60. ft- %ol 

^Sorenjm (6orI ^rnr.), bngre '49robet til $eter «&{ort 8. Oj 
®øu af %f). 8. (en @øn af 9on>agtei 92ifé S.; f« paa «&toit^oIm i Jtegf 
tiad @ogn x^aa ^Id | 1754, f i ^^abcréfeo) og OH^art^a f. <&iort (3) 
af »aaDnianb gjfier *.; f. f »gaberéleo V ^^70, f t\ *842); — unbei 
fa^ebe fig 23. ^rcbr. 1830 ^rotliminair-iSramen (Adaiissus); confl. toi 
il* januar iS31, 'ilbjunct 3. IDecbr. f. ^. (unbtr^i^e t ilffijf og matm 
>^ifior{e), entlrbiget t 92aabe og meb 9}aripenge 18. Octbr« 1844; ubnc^i 
16« aXfarté 1853 til ftulbmcrgtig, og 31. Octbt. 1856 til Contcoleuc M 
ben fgl. Sentralfaéfe fof ^ettugbømmet ®Ie<oig, f i $lenØborg 3. 9th 
1859. — (3ofr. ^unbrup'é 6fole«(Salenbet 1845, 6. 21, (Rot. •; ^^\ 
nttAtU" 1859, 9fe. 3Q). 

2:9bfte Stiiløoclfer til ©tolebntg og $rh»atiinbert>ii«ning. Stbff. 1841 
in^ttl ^ib." 1845, »r. 112). — Inben Ubgaoc. ib. 1853. (3ofr. ^rglpb. M- 
1853, 9h. 185). — S:rebie uforanbrcbe Ubgabe. ib. 1859. 

3 $. & 9RølIer« „(S^cea'' for 1847 (Ic^flc« paa eti^o«, bramotifT ©fitfc, I 
111-136). 

3 8ierbittgaar«ffriftet „gor giteratnr og ifritif*' (Ubbrag og »fftriftcr 
nogle 2)o€amenter, bctrcrffenbe Stiøbti af bet ^olbergfle 3orbegob«, IV. 173480). 
3)igte, nnber SWoprte C ©. ?. (i „^ortefeuiHen" 1841, 1. og 2. ©b). 
e. 158, ein. 5: UeSer bie I Ufber ben. 

S^enjtn (6||rt^ail Glattl), f. i 6otterup paa Sunbeoeb 4. Wlai 241 

1829, af Sørol^rene: ^ocldmanb Slaud 8otfn}en og Wlattn, f* 3øu 
ICNfen. Jtun 5 ^21ar gammel mifteDr ban fin SaDet; Sffoberen (Der tøbe 
1857) dgtfDc 1835 bane enDnu leoenDe ©reDfaOec Jørgen 'Hlejranbet« 
en, bec meO mrgen Om^u før^eDe fot SteDb^rneneØ Dvbtageifr« fTOrD fine 
) 6rfren(e beføgte b<tn Spend ^Ulmueffole, og blro coiiflrmftet 1845. IDa 
)asd ^(etec, IDeqn og ©folelcnec $• $aulfen troebe at opbage goOe (Soner 
^N ten unge ^onbeDreng , uiiberuiOe l)an barn frit et 9laré %if> efter ^ané 
lonflrmatton, ifar i ^lu\if og :lQbf!. Seb Q^aaffe 1846 fom ^an efter 
Degitrn ^aulfend 8laab til (Savpel, til cand. theol., $rioatl(erer fRau^, 
mmtfi for at larre X^tfl, ba ^an oar af ben S'ormening at f)an, fortrolig 
»eb begge Sanbdfprogene, bebre oilOe fomme frem i iBerDen, \)t>at> lUei ^an 
eaeie maatte flaae inb paa] fom t)eb t])aaf!e 1847 til ©folelorrer 3ørgen* 
en i JtobbeUeb i (Sfferiid Sogn i ^ngel, ^oor ban bico i 3 ^2lar og gjorbc 
ig unber benneé 93rilebning fortrolig meb De forffieflige (Srene af beit laoere 
Rat^rmatif og meb Sanbmaaling; til ©{engjelb maatte ^an unDcroife ^e 
ninbie Q9ørn i iéanbdbpffolen; nøb fra $an{!e 1849—50 UnDeroticning i 
^tin bod Stebetd ^rorfl, $rof* Df)rt, og brgvnbte paa egen «&aanb at 
IttDere ®rar|! og Sranff, ba ^an nemlig nu ^aobe beRemt fig for ten afaDe« 
iiijfe 9ane og oalgt Ideologien til fit 9remtiOø«@tubium; bleo t>et> ^^aa^i 
1830 ov'tagen i iéatinffolen i Slendborg, i fammeé norp^oer^e Jdaéfe (®e* 
nnbo); men ba Unberoiidningen leb enbeel ^fbrpbelfer \>Qa @^riinb af Op* 
vret og 3fleb«®Iagrt, forlob ^an aQerebe i September SRaaneb famme ^Aac 
Sfelen og gif nu til Ajøben^^al^n for at labe {!g ptmt biaiitiere til Unioer« 
Itttet. dufter at ^al^e nn^U en fortrinlig Unberoiieiiing af fin 3)imiefoi^ 
latei'Sibliot^efar 3. •&annooer, famt af $aflor 81«bel og nu afbøbe 
:uid. aSol telen, unberfaRebe ^an fig i Ocibr. 1851 (Sramen ^ilrtium og 
ttoibt dbarafteren Laud.) tog norfle Sommer (i 3uni) dxamtn philoicg. & 
»liilos. Itgelebed meb Laud.; f^uberrbe faa I|)eologi i 2*3 %at, blev ^illum« 
mpaa SBalfenborføSoaegium (ff 1852), fif (Sommunitetet (1853), og (1654) 
Regentfen ; anfat oeb S^ptaar 1855 fom Sønlclotrer oeb ben i @ledt)ig iB^ nt^opret« 
tbe, banffe (Barnifonéffole j unberf aØebe f!g i 3uni 1856 ben, notrmell for Sled* 
»igere, anorbnrbe tt^eologtffe (imbeDderamnt i grlendborg og er^olbi H. ill. 
I"* gr.; bteo 29. Septbr« f. ^. ubnotont til Vbjunct oeb 5Dom|!olen i Sled« 
'ig. — ^ ^axit Sophie 9)?argaret^e «&offmann (f. i UlefivtD V 
1831), D« af afffebtget Stabdtrompeter 3o^an (S^riflian <6é i^eb 4be IDra* 
iowegiment (f. 1810) og «irfiine Ottine f. ^ange (f. V 1811, S>. of 
P«n« 2)iDer, 8. og IKargr^ f. »it^t^ft, f. »engnicf« ,8am. Stampe\ 2. 
i^g. 6. 34, og ,«. *. Sange*, S. 4). — (Hutobiograp^i i .(Sinla- 
•ttnggfcbrift gur l&^^rlid^en dffentl. iPriifung ber «*nigl. »omfti^ule gu Sc^Ied- 
•ig' 1857, S. 8-12). 242 

St^f#nffntng«bigt tU mhi fjcnre @tebfaber 3#rgen Slejranberfen i Qém 
pua \fan9 50aarige g#bfcl«bog. b. 6. Stprtl 1851. SD^eb et ZitLctQ af flere (bonfle i 
n^tfte) @inaabt3te. 12 &. a (2)a bet lille Oplag gt( meb til ^ortforotrmger, ffl 
9ogen iffe t Soglaben). 

^ertvgen af tlugnftenborg eller ben feilflagne stegning. 8f Saurenttii 
Stbfron 1852. 12 @. 8. (Sorfottet 1849). 

2)te Z^etlnabme an unferem dffrøtlic^en Ootte^btenfte, tote fie ip, m 
tote fte fetn foUte. 33on einem jungen X^eologen. 6(^Ieemtg 1855. 14. 6. 

2)entf((e« ?efebu(^ fiir bie IBoIføfc^uIe unb bie Unterclaøfen ber Wntn&6 
fen beø banifc^en @taate«. Tlit Unterftiitjung be« ^o^en StBniQliåfttt 9Rinifleriam9 f 
ba« ^eraogt^um @d^Ie«totg. — e(((e«mig 1858. 326 @. S. Snbet forøgebe og fi 
Bebrebe Oplag 1860. (^^^agM." 1859, 9h. 5). 

i^antle og niye SRinber fra @unbebeb. Ubgit>et af SoKeffnftfelffodt 
^aber«Iev. (a: ^S^anffe golfeffrifter'* XXVIL). <&aber«Iet9 1859. 82 e. & 

»ibrag: i eteenfimp« ,,^anff aRaonebøfrrtft" {(St ^onbebrpHnp |P 
6unbet>eb, 1859. II. e. 350.363 [it>fr. ^^agbl." 1859, 9{r. 273; «gl9D. $4 
f. %., 92r. 274]; Om <9ilDet>cefenet i Spen @ledoig, meb fcerligt ^nfpn Hl benSRotl 
(t>ort>oa be befiaoenbe (^ilbjr i t>ore ^age af(^oIbe bere« 9ar«fef)er, 1860, II. 168^19 
f. ^81t>t>. *of».- f. «., 9lx. 214; ^©agbl.-' f. «., i«r. 217, Xittflpg; „©anneoirfe- 
f[., 9^r.216); — „^©jemmet'' 1859 (g?r. 10: Tempora matantar; 9^.13: ©tmn 
ffoben i SRarffegnene 1825; 9h. 14, 15: 3)onnet)irfe (en populoer ©effriDelfe); 9^r. 9 
iTntpleriet i Omegnen af Xønber; 9tc. '27: ^ertngHbelødTtbbere (€)ogn); 9hr.31: ^ 
gerne; 9{r. 35: (9ub«muren (92ntib««@agn); ^x. 38: SRargret^e @pringbefi oggiftdc 
(8agn); 6øperen« ^ampe (Sagn); 92r. 45: J^ioempefTibet (Sagn) ; 2)et forfienebe 9i 
(6agn); — t ©teenftnip« ^©oiletimer'' (iWr. 4: ©ønberipbffe golfefag 
1. 3ørgenøborg paa SD^aageøen t>eb @(e«t>tg; 2. 2)annei9irte og Jhimirfe, S. 614 
Sihr. 5: 3. ©mbeføen »eb ©le^mg, @. 78-79; 9?r. 6: 4. S)onnet)irfe-©ranben og CK 
get paa ^prfToDbebe; 5. S^praberg, e. 93*95; 9{r. 7: 6. $nnbfe«fen paa 2:bprabai 

e. 112; 9{r. 12: 7. Øtatten i 9$albemar«muren, @. 181*82); — i «2)anmarT^ 
Ugeblab (Grunbtra! af ben fønbeiivbfTe biporiffe Sagnfrebg inbtil SRibten of bet IC 
Har^nnbrebe, 1860, 9lv. 3 ftgg.). — ((Sfter ^utogr.). 

^otfttjen, iffe 2orrn|en (^rbettl 9aMtl a) , 6. 158; B 
af griber. 8. (en 6fn of ^rorflen Soreng 8* I Ulfebd paa 90 

f. i «rotfborf i ffiilfler - SIfarff j t^eolcglff (Eanb* V ^'^^ , Sogi 
pr«tfl i Srødfm) og ^oUtmp paa !Effordø V ^'^72, fu^penberet 1775, $r«P 
Saarbadfe og ®rene f f 1777, IDiaconud i «&aberd!f9 V ^'^^^' ®ognepn 
i (Wirbbhig og @fraoe f 1787, f ^"^97) og S. 6. f, Sc^mlbt (3). 
$rorf}en So^anne« €• { grødføo og •Orfle delene f. ^ffcaniud; bøbt i 3ri 
Tao V ^"^51, • m. f 1774); — f. i ©aarbaéfe (iffelBerft) 8. (Iffe 1 
Dctbr. (babt |f) 1782; biet) Wibber af IDnbr. 28. Sanuar 1810. f 
gaaborg 7. OToobr. 1856^ — • ^. 1811 »aren (SRarie) 8er^e (3 '>^ Sf^lB^ 2)i^b«anmelbelfen; pao 2)øbefebbe(en bencebne« ban fun ®abrieL 243 

«f ^tttanWn iaxé ?• og fflnne fWarøor. «.; ba6t i Sth^. ^ 1786, f 
p. V 1821). — ^ 2. 6. «. 2)ittmer (3). of @mfbftt (Beoiø 3uliud 
S. og mx^ittt ^agbalene f. Simmrc; bi96t i ^h^* V i792). 

Sorettjen (^ettrX ®9n af ofb. 3nbfrfle »oreng ^JetrrS* og »Pufiru 
6iIIe 9arlf ^»^ — - f* i @i9nbfr|!ooen oeb iSonbd&l^fn 6unbdmarf i Ulfe« 
M 6ofin paa Sid 11. ^Ipril 4821; fom tU efolelorm<@emtnacift i 6faa« 
nip 1841, Biet) ^rrfra bimittnret (meb ^ot^ebd^araftfrrn: „Srøegee buflig'') 
1843, pø mobtog brrpaa en «&uud((eierplabd ^od Sorvogeet aVabfen paa 
fij^i^aarb i ?oa(anb; atiDenbte ^ft fin Stitib til i^rffaftigrlfe mrb Statur« 
inbrnffabm, naonlig ^otanif, og rrjfif til St\9btt\f)a^n 1845, for enb mere 
At ubtaime fig, mm maattt af 9ffange( |?aa Unbrrfløeteire fortabe SBpen efter 
i laté 8orIøb; hUt> unber et fenere O|l^olb ^er SefjenDt meb $rofeéfor 
^^i^t, og af ^am antagen fom (Sonfert^ator og fBrorparaieur t^eb bet unbrr 
M SeflQrelfe ftaaente jootomifl'p^pPoTogiffe 9)?ufeum; 9u^eIebe i be to 
Ne 9ar efter benne %nf«tttelfe, fra 1846 til 1848, naonlig fammenlig« 
Kni^e anatomi og QooIoq}, men Begonbte 1848 at fiubere be gamle @prog, ' 
*B Ueo prioat bimitteret til Uiiioerfitetet 1849; unberfaflebe j!g f. '71. (Sxamtn 
Ittium (H. ill.) og %aret efter (egge 2)eTe af anben (Sramrn (Land.); an«* 
l«t fom !8(rrer i fRatur^iflorte oeb Sr. griid'Ø Slealffole i Jtb^on i 3uni 
1850; confliiurret fom Porrer t^eO @oiø Icrrbe @foIe 7. 9^o0bn 1831, og 
Kintrout til^Djunct fflbd 1. 92oObr. 1832; tiOige ©foleinfpecteur 1837. — 
• «fmine Caroline ©todmonn (f. i Æb^on V ^818, S), af 3o^an 
Qtffen 6., Sulbmcrgtig i ©enetal <iloItfammer' og Qommrrcecodegiet, famt 
Sørpalter oeb bet fgl. t^e^inbiffe $af^uud i Stb^m, og So^anne $etrine f. 
*i<ftng)* 

Fortegnelie OTer SorS" lærd« SkoleM Samling af Naturalier, 6(jger, Tegninger 
•g andre GJenstande til Brag ved den natarhlstoriske Underviisnlng. Indbydelses^ 
sbift til den aarlige Hovedeiamen i Sor6 Akademis Skole i Jali 1854. Kbh. — 
Fortsetitebe. Indbydelteukrift o. s. v. 1855. ibid. (Fortsat i Indbydelsesskriflet for 
1856, 8. 67-72; for 1857, 8.85-89; for 1858, 8* 53; for 1859, S. 115; for 1860, 
8. 88'æ). 

JHeddeieUe am Fundet af et Uroxeekelet (i „Yidenskabelige Meddelelser (ret 
des nturhistoriske Foreniog i KJtfbenhavo for Aaret 1853'\ 8. 66-68)* 

^otta (%*...), ^9X1 af @ilfe« og Jtfcrbe^anbler <&ert} 3faac 
«• (t i J^^- i i856, 73 91.) og ©ella f. Weier. 

Sot|ar, Vfeuboni^m} fee Q^riftian greberif Qluguft SBeberfi^ 

fionti; fee & 9^. b'OIin ^^alKerg (®u))pL I. 646). 

Soi)M (SU. •••&••«)» 2A4 

^53, 9J. «. IIL 31749). Sttronnø il< 

i^nopper og 9iabe fra Mgcnø SRar! 1848— 4d-5a S^ff. 185L 48 @. a 

ettbotg i^tbn yrbfrfrnX f* t ^tjémarf 9fb Ø^affroD 17. SrBr. 1814; 
^aarbfirt i ^aré paa Saalanb; uolgt tU Solfe^tngdmaiib for 9?attbo Himt§ 
ifit aSalgfrrtd 14 3unt I808, mirbte ^lo iO., li. og 12. otbtntL 8tig«bag« 

gorlTiraige Srtiflar i ^9}afffoo ttoi«" 1853 og oftfre, nat>nlig nmtbbelbar før 
^olfet^ingøoalgene; enbotbere en firtifri, bftttld JSttnttna^tntt^ , 1858, 3otiuar, jofc 
^oCL'gaipcr« etiM-iib." 1858, 9hr. 20). — 3 ^?oU..goIfter« etift«.Iib.* 
<eom ber raabe« i etoocn fortjened ber Bnxa, 1858, 9hr. 164 [jtfr. 9h:. 167, 69, 
171, 73, 74, 76, 77, 84]; Hngaacnb« 3©^. »egcncr« Hrtiflcr, f.«., 9hr. 178 [iofr. 
5{r. 181]; Om ^breøfen til ben pe^otgfTe etitnberforfamling« SD^oritet, 1860, 9hr.94). 

Stttgt (® . • .), $frubon|7iii« 
a)igte (i „^ortefciriaen" 1841, 1. ©b.). 

Sttmbqe (^onø G^riftton), ®øn af 8Radmud ^anfen 2., 3uflitd« 
93agtmff)ft bfb bet fpmffr IDragontrgtment i Obenfe, og S^orgieto f. 
S^almgrr f n (fra 9RaIniø)} — f. i jtj^bfn^abn 2. Waj 1810; font fom fBom 
til fRanbrrØ, f)r)ox ^on nrb ben forfar og nctflfn rnrflf UnbrrmiØntng i 
t9ll?ufif, og brrfra i f!t 12tf %nx til Obrnfe. .^rr, ^oor ben bbgtige ®tab6« 
nufifant, i (Srffrnbelfe af drengene ualminbrlige muflfalffe C^ner, tog flg af 
^am cg gao ^om nogen t^eoietif! Unberbtidning, componerebe ^an poa egen 
^aanb obfliQtge fmaa Sangnummere og SD^arfdl^er, fom oanbt Jtjenbered ubeelte 
IBifalb; bleo i f!t 14be ^ar anfat i bet fpenffe 2)ragoniegimentd fWuftfcocpd, 
^\?oxita \)an 1829 ifølge ^nføgning bleo forfat tt( ®atben ttJbeft; ubfolbebe, 
teb @iben af et om^vøøfligt @tubtum af Qompofltionen , en f]dbeii IBro' 
buctibitet, ibet ben ene Danbd, ben ene 9X?arf(^ fulgte paa ben anbrn; bieu 
SffuftMDirectruc i ^^Jtiøben^aond Sommer« liooli" 1843; beføgte neb offent« 
ligt aReifrfliprnbium Sranfrige og Ii^bfflanb 1844 og 1845, op^olbt flg ^axH 
efter ^ele IBtntrren igjen i Q3erlin, og 1850 i 5 ^'aaneber i @t. $eter6« 
('org, fenere i <&amborg; rejfie og gao Qoncettet flere (iange i be 
banffe 4^rcbinbfer; benaabet meb ^anebrogém«tnbened •^ftberdtegn 6. Octbr. 
1851, ubnoront til Jtrigdraab (meb Sfiang i 7. StU fJlx. 4) 21. 'Jlpr. 1860^ 
i>ax f. %. beb Jtroningen i @tc^^oIm meb fit ^u^hoxpé. — * ^ 1832 
<Beorgine SWarie »&anfine »&off. — CBiograp^i I ^^t) ^JortefeuiQe* 
1844, IV. ep. 53.66, Iofr. »Jtb^pofl« 1844, ®. 996; »UnioerfaLSericon 
ber itonfunfl bon C. Q9ern«borf«, og ,<Berl. liD.« 1859, fl^r. 98; „^en 
grriflnbebe- 1845, 9?r. 62; .glbb, q?ofl.« 1857, 9^r. 112. — «ortralt, 
'^^r. / em. SBmen^en & Somp. Ui^o^t, 3ii^., i ,9)9 ^^tfmOW 1844, 245 

4te 9t.; Ift^ogr. efter eixit(\{tx9 $^otogrop^{ i (L 9)^. tegnere ({t^. 3nft* 
1859; 09 f .IBrinreren" 1860, mt. 4j. 

for componeret SRnftfTrn tif yBerihas Clavter"\ Vaadrville I 1 Aet af Bar- 
riere og Lorin, for Pfte med Test. Kbh. 1855; „Den 9idMUNaV\ Vaude%iile i 1 
▲. (i ^Masik. Theater-Joarnar* 15. fT.^ og $ærtkiU. Kbh. 1856; ,,70 Gjenboer**^ 
Coopkt-Cyclus af Erik Bdgh, 1855; „Altfor smukV\ Lyntopil i 1 A. ib. 1856; 
„Den Ffmt9naarig9"\ Sang i Polka-Taci af A. il(«cAe), for Pfte med Text ib* 
1855; „Én Kanetour", Romanre-Cyclas af A. R{eeke) (Til Bellevue; Ved Bor- 
det; Daodsen; Erklcringen; Til Byen). Arrangeret for Pfle. ib. eod.; ,,ffii 
T9ur ta KuUen^ Viae-Cyclus efA. /I(edbe), Sidestykke til „Eo Kanetonr*'. Arran- 
geret for Pae. ib. 1856. (s. „Flyv. Post.** 1856, Nr. 134); Fire Sange af X 
Miecké)^ comp. for Pfte (Reiselyst; Schweitzerens Hjemkomst; Lcngsel efter 
KJObenhavn; Fiskerens Klage), ib. eod.; ^^Erigerens DrOm*\ ib. eod. <— Har 
cndridere eompooeret: ^,Dr6mmehitUdef\ FanUsie for Pfte. Kbh. 1846; ,.AfuH- 
haUk FHmurer€\ ib. 1857. (rec i Rée's „Tidsskr. for Musik** I. 1857, Nr. 11, 
S. 2-4). 

fltftinige Gangcotnpofttioner i Hornemans 4: Erslevs ^yUuiiknUk MuBeunC* 
(„Violen**, „Inraliden", ^Sypigen**, „Ensomhed*'), i Cohens „iVyf åiu$ikalåk iftt- 
fttmi*' („Lcngsel efter KJdbenha\n*'), i ,,ålu$ikaltk Julegave for Damer**, Kbh. 
1855 (n»^n Fenitenaarige**, ,,En Æblekone**, „Vaarsang**, ^,Lcngsel efter Ballet*') ; 
— samt Bidrag i ,,JuleMUen til Store og Smaa** 1848. 

^nml^olbt (Sol^an 9lbam), ®øn of ^ebet 3enf. & og S. ®. f* 
Arf l^er (f i Stbf}. | 1852 i fit 85. 'Ji.)-, — tog Ifie ®ang (Srumtn oeb 
bet t^irurgtfff ^fabemi 1819 (3bte Q^ui.); d^ar. lBatatflondd)irurg 28. '^ug* 
1822, praft. 8(e^e i %i)ifi(t> 1826, Siftrictøc^trurg ifjfltbe 2« @t\>thi. 1829, 
<Tlg«raab 20. Dccbr. f. ^., a)iPrict«(^tTurg i ©fioe 16^ 5f6r. 1839. f 
I 6ffoe 18» movbx. 1856. — • Jt. C. 3 en fru (3). af ^gftx mitlé 5* 
og «nne Ottarle *an«D.; f. i Stbf^. {^ 1796). — (3»fr. Bamfene SKeb. 
ec^rffift..8fr. XI. 626.27). 

Sitm^olt (ffitl^rlm lDetlit(f), Søn of j^rigøraob 9}ieTg f^., IBog^oftrr og 
itadferer 9el) bet militaire Ultmonufactur (en ®øn af ^ntti\a9 9. a) ; bøbt i ^bi)on 
f{- 1763, t fftW t 1835), og OTagbalene f. ffiiel (©. af ^ar« ©., 
Adrocatog regius og IBicel^anbØbommer paa @t. Qroir i QSefltnMrn b), og 
Inna Warla f. iPrtiun^ t§U i C^rifHandfieO paa @r. Qroir V ^7*^^' * ^ 
gfrfbrnfétolb 1797, f « *^^»n V ^844); — f. i Stbl)\>n 13* *«»)ri! 1812 a) 9ogbelber ))(b tet militoire Ufhnannfoctnr, e$n af ^t\9 ?., 9og(oIber beb <9nlb« 
og »#me*nfet, og 9oianne eucte f.?nnb; bøBt I ifb^ y 1727, t V 1801, • |§ 
17^ 2HZot;^Cu%, {^einQcimonn, 2). af ^ribtr. l'nob. ^. o^ €^(^l»^ta 9lnna ^.; 
bøbt i «b(^. y 1786, t f^r 1801. 

b) erober HC ben t Stegiflmt til Jlet\tt @tiftelfer^, IlL e. 1061 ncei»nte CancH« 
linab ZrttcigOiel, Stiøbmanb paa gi^beriN^b. 246 

jblft) SeconbUeutcnant tch Aonøen« (fiben ^ 1839 Stxontné) Mcglmnit 19. 
S>tcbt. ISaO, d^orafterif. ^Mremialifutrnant 28. 3uni 1810, onfot 9fb ibe 
£inie«3nfantfTi''iBataiUon 1. 3uU 184:^; ^æxtx i Opmaaling, Jtorrtegning og 
6ftbning orb bet fgl. 8anbcabercorpd , og fat k la soile i Snfantrrirt 9. 
S^o9bc. f. %.; Oapttaln 22. Sanuac 1849 (renere i Ulnatt afffeblget); ttt« 
ItgeSffret i geometrip Slegning 9eb bet !>. SBrØmpe Snflimt 1854*59; bevilget 
et ^fffebépatent font tD^aJor 25. 3uli 1860.—* SRart^a (Slifabet^ Slot 
(f. i Stbb. V i8^)/ ^« af *&and S., ^ataiaondd^imrg oeb j^b^ond bot« 
gerlige 'Jlrtmeri (u paa 2:^ordeng 1771, f i <^^- fl 1838), og SRart^« 
eiifabet^ f. 3o^npntp. 

Sebetraab Deb Unbertott^mng i mtlitatr Sanbrnaaltng. (3Rannfcri|>t før 
Sanbcabetcor^fet). Stbi* 1853. VI. og 100 @. 8., meb laDler. 

Snnb (. . . .). 

Brkær$auiikåæt , adlal nangndlagit aUocgcksct« Kaltersorsimarsat J, PauhU" 
imii, Nftrdlfen illcoDit« Haderslevime. 1853. (®r#nlanbff bønnebog, meb %ox* 
taU af $. StxQQff), 

Snnb (31. . * •), Satset* 

garofbog, inbe^olbenbe 9[nt>tt9ning tU at fan»e Ulbent, @tlfe, 8omu(b ogS^eri« 
no« famt tt( at ttlbcrebe japper ti( Xrptning. (Sftcr be iv^tfU og bebpe SRdbober, 
grunbet paa egen (Srfaring. Sthf). 1846. 

•ennb (»barn ®ottIoi), f. i®ept6i. 1761 (iffe 1765); tog ^irurg« 
(Sramen i (^fteraaret 1789; oar førfi SRegimentéd^trurg oeb bet 9{otf!e 3(fget# 
coTpd; S^fblrm af bet Df^orffe ©unb^^cbécoOegium 29. Wai 1811, Dr>r> 
3nfpectruc brb be Jtoiigébergffe !Effanufacturer 3. 3un{ 1811, 6op*aieTccraab 
19. 9?artd 1812, S^eblem af IDirrctionen for be Jtongdber^;ie 9^anufacturer 
og &attigo(ffenet i itongøberg 15. S^aj 1812. f pa. tSrfierbTo t)tt> jtb^on. 
— • 1. jl 1791 «nne SoUett IBnll (crl^rre S), of $etet ».a); f. I 
grfberifgpab i SfJorge y 1772, fepar.. j i Sthtf. V ^^3^)- — • 2. ft 
aB. itirftine ((^brifline) fDUtfeprang (bobt paa ^renberiipgaarb paa 
SWoen H ^778, f i «tb- I 1858 b), 2). af ben i *unbriip^ Q3iogr. 
d^fieTretn. om Doet. medlcinæ @. 166*67 anførte Sanbp^pflcud S^arcud SR* 
og ^ané Ide «&uf}ru SRargret^e Øieimerd f. S^Qing. a) ^anbe^^>manb og (Sier af en Xobatøfabrir t grcberirapob, &øn of efipper 9n* 
\>xtA ©ufl i 2:øn«bfrg eg (SUn 3uel; f. V 1713, t t «twg- 1814, * tX#n«berg 
V 1772 «nne SWatia ©ulféberg, f V 1801 i flt 55. «ar. (3ofr. »egi* 
pfiet til „Worffe etiftelfer", III. @. 872.74). 

b) ®lt>t 1. paa ?tfdunb paa SRøen rV 1801 meb bat). ®obifort»aIter ^a SD^arienborg 
iri7/)rra# ^oulfm SkøUtx, tUflO^ ieit»gdtn*^er i in>fft>n, f fflb« V 1816. 247 

"»ennb (SlboIpH • 1828 $. ^oaltMt i Srebetifdberg | 1856 i 
ilt 67. 3L), 2). af «. iJ. ©. (f. i IBerflcn ^ *767^ f < Cubdur i Opin- 
^im y 1822) Oj) ^aulinr f* d'*2lbbfRée (3). af ©rnrralmaiot og ®ouoef 
unir oofc be banf!*oPinOipe Sefl^Mfrt, $ftrr «&ernianit d"2l.a); bebt i 
^laafebat f J 1772, • 1793, f i 1801). 

•Sitnb t^Ibrrt 6onrab), ncrflcrltjif @9n af 3. S. &; tog 1829 

tframrn artium, Udffcm i bet nctfle ^2lar anbeii (Sjamen meb S^ar« H. ill.; 
6Ift> 5lpot^ffcr f dlttv 8)orf, flbfn IBcg^oIbcr og aRffln|fab«f»ter fflb.; gi! 
1849 til ean 5ranci«co. (3»fr. ,SIi?»..iaofl.'' 1852, fRx. 48). 

«3ttt8cr« »crbcn«biftoric. 1.4. 3). 1840 fg. (f. ^^J^agen" 1840, 9lr. 
43;^®erl. Stib." f. «., iRr. 44). — ©lobet« »øft af iW. «ai?inonb, ot)erf. (e«r» 
ffilt Qf tr. 1837. 288 6.). 

*8unb (Slnbrrad), @øn of ^aéfagcbrtjent i Srebfiifdbrrggabe 9}ebec 

3fnffn 8. og ^uftru ^Barbara S^rlftine; — bcponmbc 2. 9)?al 1789 

fom tCibatif} tta ^b^. (H. ill.); tog mrbic. (Sjramfti 20. '2(ug. i796, og 

^iéVutrrrbe for IDociorgtabcn 8. ©f^jtbr. 1797 (cnmt y f. »21.); ^oéipU 

<alél«gc i ©lagdfc 1. Dctbr. 1802, entleblgft 29. IWoobr. 1809; nrbfatte 

fig faa i itiøbrn^aon, bleo 2brn ^ofme^tcu^ 29. 3anuar 1811, tillige 

€toD«p^i?(Icu« 17. ervtbr. f. 51., tit. gjrofeéfor 1. Octbr. 1812, Wfblcm 

«f eunb^fbécoflfgift 25. SKaj 1813. f i J^^^ott. ~ ♦ i Stj^Qt f 1799 

S^QJa (Wdiia) (51tf. ©d^artau (D. of @tate-l)7otariu« »anbrrné @. og 

9nna Gaibarina f« {^alfnian; f. i S^almø ff 1764, f i itb(»un § 1856). 

— CHutcbiograv(li, oebføjet bet i ^^InlrDning af bane Doctorvromotioit 

iit^ebte, af 3. Aiaulf foifattrbe Unioerfltetéprogram 1797; jofr. <&unbrupd 

$iogr. (^ftrnetii. om Doctores medicinæ, @. 201^02). 

•gnnb (64rtf}fit9lnbfrfrn) tog 1780 dxamen artium, 16. 3uli 1781 p^i« 
lofop^tff og 3. 3uni 1784 pbifologiff ^ramrn, famtligr ttirD S^araft. Laud., 
13. Ocibr. 1788 t^irclog. ^ttcfiat«, og aflagte ben bomi(ftl(!e ^xgryt mrO 
bfbfle Sbaraftfn; gjrorft i *olfb^ 17. Dctbr. 1788, i ^jdbp 10. 5lugufl 
1792, (5on(iflortalraab 1. Df^oobr. 1828. — • 1. i ^olcbi^ W. @. X^^rc^e, 
f. la (Sourb). _ ♦ 2. i Stege St. S. 3» 3i?rgenfen (f. i Stege V 
1783, t i ^Ulh}) V 1855), 5). af Sreberif fi^rifiian 3. (en Søn af STOo- a) 9f en fra 92eberlanbene {lammenbe familie, font for 9{dtgtondforføIgeIferd (Stplb 
nebfatte Pd mob Slutningen af bet 17be ^arf^unbrebe i ^iøbenbaon; @øn of 
^eltig dSbbeflée og Wlax'xa fdarhara t>. gabritin«; f. 1728, f t^bbt>n f* 1794; 
l^fr. ^engnicfd „Sobritiuø de ^engnagd", S. 11. 

^) * 1. meb SeDertn Zlf^xåft, Sogne)>r(ef! t ^olcbt^ og IBur«ø V 1782, f 
1788^ 9S %. 248 

gen« 3., SB^ffriDft i Stege, og (Saf^r. fWargr. f. ®*ul| [S^alft?],- f. y 
1751, t * ®^^« W *817, f* Sengnld'« ,.3wgeHfen & @(^jpbte\ €• 7.13>> 
og lBirg(rte f. $(atou (D. af ^Brcrflen (Radmud $. i^améWtt', f. f 1750, 
t 1829). — (3ofr. ^unbrupé O^iogn (?fterretn. om p(iUo(og. SanOiDatec L- 
50; 11. 22; eengnfd'« „Soigrnfen & ©c^iobte\ ®. 9; gt. g?otfob« »or» 
t<rainger of gcebr. *i». 2. Ubg. ®. 687; ^. % J^ue« S<rfebog, ®. 330 v 
©ét'« ^<D?ateriaIlei\ @p. 822). 

?unDen »eb 3«fler«prii«. 5fbf>. 1788. 

Snnb (6^rtffopl^et Snbbe), ®øn of J^rigø • ^Rdfedfor 9nbrea» 
gnubbe eitnb (t i Mt>. V *8^^) <>9 3ot>anne Henriette f. ffiolff 
(♦ 1802; ©ffftet til Dr., 5Jrofe«for Oblii ffiolff, III. 604); — f. I Stbff.. 
2. iTfcbr. 1807 (tfolgf !Daab«iittefien 1806); 6Ieu, fixat efter gaberen« 2)i»b^ 
^IrtiOrrirabet 1819, ^ieiitenant i '21rtittertet 1. Sanuar 1823, ^remieilieute« 
nant 31. maxté 1833 og Sapitain 24. 3uH 1841; Dar fra 1827 iH 1844 
— foruben ben øorige ^ienepe, font ^an forrettebe, — titlige paa 4 ^Hat 
irftt, t>a han oar 6ortcommanberet, — anfat fom herrer og Snfpectiondoffireer 
Ofb *2Irtiflfrifté UnberofPcefrffoIe; enbbibere WMUm af flere of 'iMrtiflerieté 
(Somnitéfioner, og hUt) i (^fteraoret 1843 commanberet fom Seconbcopitoin 
meb bet ffrvunbige ©atterl, fom 3)anmarf fenbte til bet t^blfe gorbunbé 10. 
^rmeecorpé'd 5£roppefamIing beb S&neborg; Meb 1845 beorbret til ot ooer« 
toge dommiinboen ober ^flrtiOeriet paa tfTronborg, fomt til famtibig ^rrmeb 
ot ocere ^ontrolofffceer beb ®eo(erfa6riffen poo «&eOe6ef; ubiioronted 1847 til 
iBattfric^^ef i Ølenbfiborg^ og |!ulbe iufl, fom Oproret ubbrob, rejfe berooer, 
men hU\), — ba bettc ei funbe |!ee — beorbret til at oorrtoge (Sommani* 
boen fom ^labéarttQeriofflcret i grebericta, i ^oilfen @ttQing f)an bor i gcrfl' 
ninflen unber l}tU IBelflringen, eg Par ben, ber fra for?! of orbnebe got* 
foorrt i artiQerirlip «&enfeenbe. gor f!t goi^olb unber grebrriciod '43elejrtng 
tibncrontté ^an 9. ®rptbr. 1849 til [Ribber of 3)anebroge, og bec obrrbro« 
ged ^am berncr^ Orgaiiifattonen of, og Sommonboen ooer bet 4be tolopun« 
bige geltbattrri, fom f)an inberercerebe i gpen; bor meb bette uf l^am comø 
manberebe IBotteri 2 ®ange meb, i Centrum, t Slaget peb 3t)eb, ot frem«- 
Bringe en for Pore ^aoben, paa bet @teb, ^elbig og afgjørenbe ^Jirfning. 
3 ben ©ioouuf, fom ^an meb lotteriet fibenefter fif Peb ^uuébp, ^)frpeb^ 
en f)crrf guflrif! gebrr ibfanbt golfrne, ^Poraf I^an ogfoa HeP angreben og 
fpg i October 9?aaneb 1850, og bu ban IBinteren iforoejfn, ifølge Operon« 
flrengelfe unber grebericioé ^Belejring, ligefom bogeftcr Par blepen fl^g, foa 
Bepirfebe betie flDenefter peb 9lrmerrebuctionen i 1852 ot ^on nbiroobte fom 
®?alcr af »ilriiQeriet; foretog i Qlorrt 1854 meb offentlig UnberPattelfe en 
Øirife giennem ilpbfflanb, ^Belgien og gronfrige^ for at lonre be pigtig^e 
€fevarfabtiffet i t)léfe gonbe ot fienbe-, hUn 8llbber af ©bcerb^Otbenen (meb 249 

fgn XiUaMft til at hctxt famme V ^8^6), oq of &. ^nna-Orbrnrnd 2bm 
ilfaife (nirb fgf. Siaabelff til at Scrtr famme f 1839); et tiOiør ^orbret 
nif^ 9VfbaiOrn „ingenio et arte'% og RDrn 1859 Safrrnrcommanbant i 
iUta^tUet SrfDeiifébaon. — • 1846 Sobannr (5(|orIottf ©raDman (f«. 
i ^rlftng^r ff 1824X 3). af ®eibarb 'iHram ®., ObfTfUinirrnant og S^rf 
for trt boTgriltge %t\{Haicoxp^, famt ©rodfrrrr og borgeifig Øiaabmanb t: 
^elftRgfft (rn @en af J^jøbmunD (S)., f. i «&firmgøt ff 1?93), og Sat^rine 
9rane f. »Kmtiup (f I ^djlngor {% 1849). 

Om Geværfabrieaiionen, Med 4 lithograpberfde Planer. Kbh. 1853. TIK 
og 80 S. Imp. 8. („^txl 3:ib." 1853, 9^r. 221). 

^aanbffpbebaabneneø ^iftorte fra £rubtet9 Opfinbelfe og inbtif Ubgangen 
of flaret 1853; tidigemeb Gfterretninger om obftiClige af (SuropaO t>tgttgf)e ©eooerfa« 
Griffer. Sthft. 1855. 189 @. 4., mcb tre litbogrop^crebe flaner. («53crl. Xib.** 
1855, g^r. 60). 

Fredericias Armering, Indeslutning, Bombardement saml Forsvar^ ander Kong 
Frederik den Syvende fra den 26de Marts (il den 6te Juli 1849. Hvad der dag- 
ligen er foretagen i den Anledning i ncvnte Tidsrom, samt de nærmest foregaaende,. 
•g umiddelbart enerfdlgende liegivenheder, tilligemed en Oversigt over Fredericias. 
Anlcg, fra den ftirste Begyndelse af, dens Beleiring i 1657, og dens Kastels Ind- 
tagelse af de Allierede i Aarel 1659. Kbh. 1856. 128 S. 8. Med et Kort over 
Omegnen af Fredericia, („©erf. XiD." 1856, S^r. 103). 

Om Sabelfabrikationen og Sabelpr&veme tilligemed Fremstilling af Frederiks* 
▼srks f6rs(e Anlæg og soccessive Udnkling i industriel Henseende fra A året 1716- 
1857, eller Indtil dette Fabiiksted opløstes som et samlet Hele. Kbh. 1858* 98 S. 
4. Med en Plan. (,,Serf. XtD." 1858, 9?r. 289). — ((Sfter Kutogr.). 

•8nnb ((SIouS), f i 3:boré^oon 11. Octobcr i813, 76 «. gi. — * 
i 5toré^arn | 1797 9lnna ©lifabet^ SBennIngfteb, f. (Fg^olm^ 
Vnff eftrr ©fibécavitam 3end «&anffn iOenningflrb (* i S^ord^aon ff 
1779). 

gnnb (®tlft 6Mf^ian), Søn of Suflitdraab Q^riftian gftrbftie 
i., 6tifrdlanbinf^fctfur i €icrQanb (rn @øn af IBr^ggrt Srrbcrif Ulttf £.^ 
Ot>fr''lldfi9ent i bet aflatiffe @empagnied Sjentflf, og ^ooife f. Ofirnfelbt^ 
bøbt roa (JbriSlanébaon {§ 1780, f < ^^t* ff 1852, f. ^rngnld'« ^Sbrip. 
®ilb. guttb*, ®. 1*2), cg 3ngfr Cot^irinf f. SWabfrn (3). of^offaibU 
Ca^^itain mn Wl. og dva aatbiitinr f. ^in|; f. i Stbbm V 1787, ^ 
1809, t t ^^^ ?f 1852); — f. I ^jabfn^)a»n 30. «uguft 1823; blrt)« 
€ffonbItfUfrnant t ^nfantrrtftø Arifjéreferbf (onfat orb 2btn lette SPaiaiflon> 
Sa 'UprU 1848, og unbrr 1. S^oobr. 1849 fat oorc i '2Irmrrnd IMnie O^rb 
(amme SataiQoit); fiiUti i ia suite i 3nfantfTtet 18S2; tog i^anbmoaIfi»®ramfit 
28.9^ai 1852, og fif ^efiaQing fom ^onOmaalrr 18. 3uU 1853; anfat foi» 
SotØonbn for Slingileb 3rrnbanf'®tatfon 1855 og \. %. ci\^t^V^t\ \ ^qlol^i 250 

af Jtriddtirne^m. — * Slara ^uøufea 9^o^r (f. t <&frfflge f| 1830), 
S)* of Sanceaicaab 3odl^um Df^tcolai $cf^n 9{., ®tifi«fort)altft, €fot^ øg 
Spøningdfaéfrtft oeb ^aUø @iift (en @pb af <&odpitaléforfknbct 3oc^tta 
!]f2koIai 1^., @foO'itadfererofMBaaø ®rift; f. i^&erføl^e f 1794 t \P* Å 
1852). 00 aRarrn f. (RoéPnø (D. af SRic^arl 3fuffn {R. oø Aattii f. gi^id* 
fen; f. i iTb^on V ^798, • 1822). 

3 „Z\h%\txiU for ^anborlonomie, 3bte Stoerfe" O ^oiRet gfor^olb Bør 
(Sier 00 forpagter bftUaøe i Omtofintnøenie Deb Unberbratnraøen?, t 1. 18&3, 6L 
145457; jofr. e. 228*40). 

Stinb (9* . • 0/ i SQnn t)eb Stinøfjøbmø« 

9^0 ø(e ©anøe oø gortceUinøer i d^tim, forfattebe (meb Unbtaødfe af tic 
6anøe) til abftiUtøe Xtber oø til forftielUøe $erfoiicc Obenfe, 18431 
122 @. 8. 

*ennb (9rebfrif (S^rtfltait), SpfffnDcSacn til ooenanførte Cil« S^. 
Stinb'd graber, oø @øn af (Sari SonraO f^., fRaabmanb oøQSrpøøri iStb^ 
(en @øn af CbrtPian 9Bil^. 8., Watertalffrioer oeb 3)offen, oø Aaren 
^aiiéb.; f. 1745, f 1805, f. JBenønitf'é ^a^rif!. aBil^. 8unb«, &. 2.3), 
00 greberiffe itirfttne ((S^^rifline) f. ^rane (D* af 9xt\>ti\t S^rifitan 
%., $r(rtl i ^nmhU \>aa Sangelanb, oø Sreberiffe Ulriffe f* ^raø; f. i 
♦unible, t paa i^ordenø || 1846, I fit 94. »Ilar); — f. a SRarié 1780; 
bimitreret fra Q^orøerbpbffolen i Jtb^on; toø 1796 (Vranten artium (Laud.), 
i Dctbr. 1796 oø 9ipu 1797 p(;iIoIoø.«4>^iIef. (^jrauien, oø 28. Octbc. 
1800 tbrol. ^tteRatd; oflaøbe 16. 9)?arté 1802 oø 26. ^ril 1805 ben 
^omtlertffe oø fate^rtiffe ^Brøoe, ^iin nirb C^^ar. Laudab. <& quidem egregie, 
benne meb Laud.; oar i If '2lar ^ctxex i 6d;arlinød Snftitut i Stbi^., ber« 
itæ^ •^uuélcrrrr ^od ,!tammrrtierre SRofenørn • 3!eilinann poa 92ørbolm fra 
Dcihx. 1802 lil 3uH 1804, og bereftrr bod JTammer^erre, Obeifl R. 3uK 
paa O^albemaré @lot vaa ^bordenø iiibtil 3uli 1809; $iæp i Sanbet 1. 
S)rcbr. (iffe ff) 1809, (ionfiflorialraab 28. Ocrbr. .1836» f ^ ^"^^ 
fProtfieøaatb 31. !Wart« 1854. — ♦ 1. y 4809 «. W. (k. iTramft (fra 
SlendboTø; f. y 1783, f ^ ^<^n^^^ ^rorflrøaaib V ^315, f. Spend ettflC« 
aoi« 1815, fJlx. 70). — ♦ 2. 1819 !». SW. SW. jtranier (f. J 1796, f 
i Sanbet $r(rReøaarb). — • 3. 1827 VlUoUnt 6aroUne @inionfet 
(fra ©oenbboTø; f. /^ 1797). — O^i^- »enønitf'Ø „(Sbiip. ®U(?. »mib% 
6. 3; Odt'Ø .^atertalier' @p. 807). 

3 (g. ¥I«m«) ?afcboø „Snber« *joprbpe af «i«fenberø eoøn'' (9bff. 1821) bear* 
^ibebe ban bet lObe og Ilte kapitel: „om »ejetbriften^ {yofx. 2. 5C 1821, ©» 
764, TTO'Tl). 251 

Siittft (SttbifM Sai^tlm), gfafle^ttttømanb og Xømmematib i Sneed« 
bt) M {Ringfieb. 

3 ^Hltnttebennen" (2:tl ben banffe 9onbeflanb, berunber inbBefattft (Saarb« 
rm^, ^m^mcmh og 3nberfler, VII. 9{r. 91; Offentligt Xeguffab, YIII. 9hr.83; XU 
iXc^gere, IX. 9}r. 71). 

Snob (®(org Srrbrrif aBtl^rlm), f. 28. 3uli 1820 i S^pfiøSfng i 

eiflOanb, ^oor Sabeien, Adgdraab Sat I ^etbinanb 8. (f. f| 1786 [q 

1785X t ^ 1831a) ba oac praftiferenbe ^crge; SD^obetrn ^nna ^outfe 

C^iifttnf f. «09 (f. y ^793' t t Sf^bfiøbing paa »alflfr f 1859). 3 

ittmtt 1828 fulgte b<in mrb jlne goiftlbcf tU 3d(anb, l)\)ot ^abeirn 9at 

Hmn anfat fom Diftrictgc^irurg paa lUrfimannø; mm rrifif fott føt ben« 

»rt !I)øb til Jtjøfirnboon, bt)or ^an 1« 3anuar 1832 bieo Inbfat fom 3){« 

fcipri i 9i{etro)>oUtanf!oIen, og ^r cfra bimittrcr t til Unioerflif tet 1837 ; rrbolbt 

U^ &amen ^2Iciium f. ^., ligffom bet næ^e *2Iar orb anDen C^ramen Sba« 

laftrrrn Laud.; bimittecebe i ftne SruDrnttraac ptioat tU Unioetfitetet, føt^e 

Oang 1839, iiOen i gorbitibelfe meb 3. £. Uéflng (nutxrcrnbe ^rofeéfor); 

Uf« terrr i ®T(ff! oeb ^orgerbt^bffolen vaa (S(^diliang^aon i Suguft 1841^ 

98 i Satin og <&ebTaif! i be bøfere j^fadfet af Un fjøbm^aonffe Qorgerb^b« 

|bir, f^Uhn Unbert^ildning ^an t.vøieo at beførge inbtti b^n forlob Stbbm, 

i. 9l?dJ 1843; oar ?:cbtem af »Spceum« (fia 92oobr. 1842 til 9Vai 1843); 

ttnbrrfaft^^: {fg 10. og 11. Sf^oobr. 1842 )>btloIcgiff (Smbcbdrrdmen meb 

SlfAU Laud. (42 $oinfO/ 9Q 27. 'flpiil i843 bm )?rartifre $røoe (Laud. 

onan. cons.); Mro 8. '2Ivtil 1843 confiiiurrrt ^(rrrr og 14. 3ult f. 'K. fafi 

anfat 9bjunct oeb (Satbrbrafjfolrn i 9^i}fiøbing )?aa ^alfler, b)i?oi^ ^^^ ub* 

DiTonted ti( Oortlarei 30. 3utii 1845 (og b^ot bang Unbat^iidntngdfag b^oe 

otret Satin, i nogen ^ib 3)an|!, i be fibfie 'Aai liflige @raf! og Sran^ i Oe øoerfie 

Xlaøfer); bidvutereDr 23. 'Hugufl 1845 for ^Vagiflergraben O: Dr. pbilo^ 

^ 1854)3 giorbe en Ubflugt i ^i^DjIIanb i ©ommeren 1847. — * V 

1843 'ilnna (Smilte Suglebe (f. i Jtbb. V ^^^^h S), af lolb-^dfifient 

og IDanebrogØmanb 3end '2lnberfen S. (f i Stbl^* H 1349, 64 'H.) og 

i^arie Oatbr. f. «&anfen. — CHutobiogra)>bt/ oeDføiet Unioerjitetrtg til 

ben oarltgf Sieformationdfefi 1845 ubflebte, af 8r« S. Hornemann forfattebe 

Snbbpbelfeéffrift: .Om ^rtøorbenend l^atur og ^J3(rfen\ S. 35*36^ Jofr« 

3. 9orfobØ „S)rn falfl. ®('iPlig^. ^erf.-^ift." L 124-25; ^unbrupd ^iogr. 

Cfierr. om |)bno(og. QanbiDater I. 104-05; IL 26; ®ammed Sfole-Qalenbet 

1843, 6. 168; 1845, ®. 33). a) eøn af 3npit«Taab dørgen Snnb og 9irgttte Sopbtc b. 9ergen (!^. af 
8ø«fcmager 3oban åBtlb. t>. 9. og Wtn ©opbie f. Sroberg; f. f 1760, t 1837 ^ 
ii»fr. edigntifø ,,3ob. 3ørg. i>. »ergen^ e. 1> . 252 

Grwtk Lmmbof iH SUlebnig. Kbh« 1844. AndM forlMdnsde Uilgm. ibtf- 
1853. 

De paralUHsmo syntaxU Græcæ ef Laftnø, asa casas genUivi demonslnlo«- 
Dissertaiio (pro grada Magisterii). Havoiæ 1845« 

Om det oldnordiske Sprog som Undervitningsgjenstand I vore Icrde Skoler*' 
Indbydelsesskrifl til den offentlige Eiainen i Nykjobing Kathedralskole« Nykjdbio^ 
paa Falster 1846. 

Dø emendandiå Cieeronti Ubris de Of/ieiiå obsenrationes criticc. Havo. 1848^ 
(Program; og^aa særskilt adgivet). 

M. TuUii CieeronU de OfficUs libri III. Til Skolebrug bearbejdet. Kbb. 184dU 
(odpj(ir 2det Bind af „Samling af græske og latinske ForfsUeres Skrifter, odgima^ 
til Skolebrug vrd en Forening af Skolemænd", i hvilken han deeltog , og bTi»^ 
Plan [ror de bebadede Udgaver , Kbb. 1849, 28 S. st. 8.] er adgWen af Fora-^ 
Dingen). 

Om det oldnordiske Sprogs Overensstemmelse med det græske og latinske f 
Ordrøjningen. (i r'dntbQbelfeøffrift ti( ben offentl. (Sjramen t 9?9tiøbtng QEat^ebrolffote- 
1849", Wi^fifbing, @. 347). 

JV. Tullii Cieeronis Cato major et LæHus sive de seoectate et de amiciU« 
dialogi. Til Skolebrug bearbejdet. (Samling ar græske og fat. Forratteres Skrir* 
ter, udg. til Skolebrug, 3die Bind, men særskilt I to Hefter). Kbh. 1851. 

Bidrag til Fortolkningen aF nogle Steder i Ciceros Cato major og LæUuå, (f 
^3nbbi>t>eljc«ffrtft til ben offentl. S^ainen i ^^pfiøbing (Sat^ebralffole 1851^ ^b^tiøhin^ 
e. 1 31, ogfaa fcerffilt). 

Udvalgte Taler af Demosthenes, Til Skolebrug bearbejdede. 1.-2. Deel. (L 
Filippiske Taler [ogsaa med græsk Titel]; II. Tale for Ktesifon om Krandseo; 
ligeledes med græsk Titel). (Ogsaa medTilel: Samling af græske og latinske For-^ 
fiitieres Skr fter, udgivne til Skolebrug, 5te Bind, 1. or 2. Deel). KJdbenhavn 1853. 

Om den kritiske Behandling et Texten i nogle af Demosthenes' Tater, (i 3nb^ 
Bt}belfe«frnft til be offentf. (Sfamtner t ^^pfiabing (Sat^ebralffole 1853'', ^fi$t>in^ @. 
1-32; ogfaa fcerffilt). 

Om Undervisningen i Latin i de udvidede lærde Skolers tredie Klasse, (t 
„Indbydelsesskrift o. s. ?• 1854", NykJebing, S. 1-31). 

P. Virgilii Maronis Aenei9. Til Skolebrug bearbejdet. I. Deel, l.-YI. Bog. 
9, Deel, VII..XII. Bog. (Ogsaa med Titel: Samling af græske og latinske For^ 
faueres Skrifter, udgivne til Skolebrug af en Forening af Skolemænd. 9. Bd.^ 
1«.2. Uefte). Kbh. 1856. 

Udsigt over den Græske Litteraturs og Eunsts Historie. — Udsigt over dair 
Latinske Litteraturs Uistone. To Ark Paient. (i „indbydelsesskrift til de offeotU 
Exaniina i Nykjdbing Caihedralskole 1856'V Nykjdbing; begge ogsaa særskiiU^. 

To Stykker af det Oldnordiske Sprogs Ordfiffningslære. Prøve af en fuldstæn* 
dig Freti.stilling. (i ,,lndbydelsesskrift o. s. v. 1859", Nykjtibing, S. 1-52; ogsaa 
eærskilt aftrykt, Jvfr. „Flyv. Post." 1859, Nr. 162). 

I ^^AnHqvarisk Tidsskrift*' (Om det Oldnorf^^'hs Sprogs Forhold og Stilling 
•'/ Nordeas Daværende SpfCg, j5o;I-I854, 8. lf>81). 253 

!Mtiben obfriHtge Srtiner t I6(abc og Xibøfrrtfter, nabnlig Viunelbelfer, mefl 
mw^mt, tUberl« naiøngione, f. (S^ t „gcrbrelanber 1843, 92r. 1366: anmelbelfe 
«f t ©erg« gr«f!c Ccefebog for ©egpnberc. — (Xilbecl« efter Hutogr.). 

Snob (<Srr^atb ^rtrr SlntouX 6øn af nebfnftaarnbf Qonful og (Bog« 
laffer ielfan ®cøn S«; fif i& 9)^aj 1850 SeoUling til at anforggr og 
k\»t et Vogtrpffrri i «&olf)fbto* 

9tebacteur og Ubgit)er af: a) ^oUtebro fL^i9. (Sit potUiff og 9tt)ertiØfe» 
«nit«'!ltOenbe. l.«10. 9Iarg« ^olfiebro, 1851-60. 4.; — p) ®ønbag«blabet et 
%&(ab for unber(^oloenbe Sceøntng. ibid. (begpnbt 1. 3uli 1854). 

•fttnb (^ond 6^rtfftan), f i Stbf)r)n 17. 9(pril 1846* — (3ofH 
Mlfen« Web* ®<triftp..8fj:. XI. 527-28; XXX. 148; ,t8erl. m.' 1844, 
%. 84; 1846^ ^Ciaorg til mt. 92, 94 og 97; Viborg @tift8ttb. i 843, 
m. 206; .Jtb^vofl.- 1843, mt. 303)- 

Støb« og ^ielpetaote, om Svibler til at t)ebItgebolbe 9#m« €$unb^, af (L 
1. etruoe. £)t>erf. j^b(. 17d9. gol. — Scegen, et mebicinft Ugeblab. Ib. 1801. 
-Unberføgdfe om 2)øb«ftraffe fan ooere paøfenbe for benqmnbeltgeSrøbeOarne« 
norb. Doerf. ib. 1801. 23 @. 8. — Sotterie«9og eHer grunbig og noboenbtg 
HnbeiDiiøning for enf^oer fom t)il foge fin Spfte i tallotteriet. £)oerf. ib. 1802. — 
Ubbolg af be Ttffrefle og bebfle 9Rtb(er til at forbri»e 9f otter o. f. «. 1829 og 1831 (f. 
fRartfmann'O Sortegn. ot>. Bh, f. Sl'^enigmanb, @ 53). ~ ^ fiffrefle og enefie fanbe 
Min til at foricenge bet menneffelige 2'tt>, af S. 3. 9U ]6enu«. 1843 (iffe 1842). 
Inbet Oplag. Ib. 1853w 

3 ,,Aiøben(ai»n«poften« (^tpWt paa Slf^anblingen: „Om ^omøopatbien og 
^be banffe ?«ger" af iWebicu« [o: (5. Otto], 1833, S'hr. 46, 47, 60, jDfr. i«r. 31, 32, 
51, af (L Otto), 

@. 166, £tn. 3 og 4: ^omøopat^ien« 1. ^omøopat^ifen«. 

Sttnb C^and ^rnrif Sontrl), @øn af afbøbe Ston^^xtla ^enfif 

t og S^arie f. Sabten^ol^; — f. i Jtb^on 7. SRattd lb21; n^b Unbet« 

iniéning i bet fonigr SRufif • Sonfetoatorium og fenece ^od $rof. «&artmann 

i Øeneralbad; et anfat fom <&iel^ejOrganiP oeb Srrue^Airfe og SRufiftorer i 

JQfbenf^aon. 

TVe 8ang9 Tor een Syngestemme med Pianoforte -Accompagoement Kbhvn 
1849. (,,Kbhpost.'* 1850, Nr. 6). — Snøe/lokken for 1 Stemme med Pfte. ibid. 
1854. — Såx smaa mutikaUke Billeder for fidm. Componerede for Pianoforte, 
ib. 1858. 

Sang-CompoåiiUmer i ,,Samling af fleerstemmige Mandssange'*, samt i ,,Masi- 
lalsk Antbologi** (4. Aarg. 1859). 

•ennb (^ani Vrtcr (Sgrbr), @on af 3 ae. 3o^. 2. (en 6øii af 
9xafttn 5ebw 3acobfen C.; f . i ©onber-Sfrnlofe, tf^teU (Sanb. ^j 1748, 
.^dtptcrft V 1758, ®ognepc«fi i Stubbefiobing { 1763, i@tege og $roo|l 
:V i776, t I Ctege, lofr. 3. »arfobl »©en faljl^ tteWft, %%\\. ^*V 254 

II. ©. 9»lla) og l^an« iflr Jj^u^xu ^. 5. f. 9lUf>a(ff (S), of ?•«♦ 09 
^irPme f. (SfleDe; f. 1748, • i ®tub6fflp6fng V ^766, f ^ ©<^9^ fS 
1777. ifff 1776); — tog 1788 CPromen artium, llflefom i bft n«flf 'Hat 
|)^t(of. (Sramrn meb Q^ar. Laud., 12. 3att. 1792 ibeologiff 9lttffiaté, og 
aPdgbf brn ^omtlrtiffr $røoe meb ^rbftr C^arafrtft. f i Øtubfjøbinø 18. 
@ept6r. 1846. — ^ Ofølge StixMoQen) i Stege f^ IdOO W. ». 9?cl^et 
(f. i @tege /^ 1783, f » æubfi»blng), S), af Jtjøbmanb JPertel (»artMo- 
mcrud €ebaf}ian) 9^. i @rege (f i 1802, 54 ^., f. Sengntcf« »Sørgenfe« 
4fc €^(b\9tfU*\ 6.3«7) og SWttrgrette a^otte f. Søttjenfen (fe 1826, Mftt 
S), af a3vf!rit)ec 9Vegen« 3. i @tege og Sat^r. SRargc. f« Sd^ul^ (S^al^?)* 
— (3ofr. Ooe ibonifené 5Coié 1846, Ulx. 182, fomt .^ii^t »-ttftrnbl.* f. 
?I., Sf^t. 227; »engnid'é „(5gebe*, 2. Utiga»e S. 4, og .3argeiifeti ^ 
6(i)ii?Dte«, @. 6). 

Stiiib (Saroi Stcbcrif), €fii of (Sarorrmefler 3o^anne« 8» og 
3)ort^e SWargtei^e f. ^e^mj — f. paa OTarfenl^fl I ©jentofte Sogn 
25. SWoobr. 1802; tog 1821 tanflf-iurtblj! bromen („IBfqoem", ^3:emme* 
Hg ))rl*); bleo Q3trffbomQiec og QBufrlhioec oeb ®ieof!abet <&oIf)ein6org 
1837, uirfelig CanceQiroab 6. Octbu 1854. f i Sterrebe Drb Sfjelftor 
22. 3)ecbr. 1854. — ♦ Henriette So^anne Sot^rlne 6^5nbeijber 
(f. i S(htf. I 1808), ftlbRe ^. af ^mtéraab aRortrn Smit^ ®., SBorge« 
niefter i 92eflt)rb (crIDfie €fn of (Sonfriencrraab, ,!tainmei«'2lboocat 3o^an 
«Kartm ®. og 3obanne !D?orgret^e f. ©mftt>; bobt I Stbb. V ^782, f 
fPb« fg 1835, f. eengnid'« .ffoni. €^6nbci?ber- , @. 5), og ^entfette* 
a^anjor. f. .^dnrmann (S>. of (Statdraab, 3uf){tdfecreta{r i •^»iePeret »^ec« 
monn «&enr. jt og Barbara (Sat^ar. f. Sd^bn^^epber; f. i Stbtf. y 1783, 
•'i Srfbetlfébetg V ^^^^^ t i ^t»b. f 1^58). — (3»fr. ,«etf. Xitf." 
1854, OTr. 301 ;' 8enønicf'« ^ffom. (Bå)mtt^Ux\ €♦ 5). 

3 „Den ©erltngffe Xibenbe*' (Om Jcefletxtfenft« Slflø«ning. 1849, ^x. 
192, 93 [c^taget og beft>oret af ©onbeijennefflffabct« ©epprelfe t „JøfgeWab ti! «• 
mnebennen" VIII. 9{r. 101]; 3 Snlrbning af Sllmueoennen 1849, 9h.l01, gffgebtob^ 
t Sarg. 1850, 92r. 3. [ogfaa o)>taget og befoaret unber Ooerflrift: „Sirteboimnec 
Sunb« Stetirabe", i „9(inuet>enncn" IX. ^J^r. 5]; Soepefagen i Sanbøt^mget, f. «L» 
9lr. 83). 

Sttnb (3rni 6l^rtfKan), I£^pograp(i. 

9nfDarbat>enbe 9}ebacteur af i^iøbenbaionøpoften 1845, 9te. 18-159» 
22. 3anuar-12. 3ult f. 91. (^Ing. 9eet«[ager hnob ffam i benne (Sgenffab, jofc a) * 2. i ©undlet) V 1780 meb (Sat^arina SRargrete leorc^grettngt f. jtrenéel (2). af 
©enrif *. og ay^ettc iWaria f. ©ufc^; bøbt i XbronbbJcm V 1744. f li 1^16), 
Cnfe efter ^wfien ^eber »ort^greoingl i ®un«le» (t ih 1779, it>fr. 3- ©arfobe 
^8oiP' <»cifU. iperf. m" "• Bl). 255 

famme «Iab 1846, 9h. 168, 193, 261, 63, 74, 77; „»<rl. !£ib*-' 1846, 9h:, 270, 84; 
1846, 9hr. 66; ,,^. Sol!e6Iab" XI. 9hr. 22, 32)« 

^&nib (Scni 9ltcoIat) rt^olbt t>eb dxamtn 9(cHum 1814 «&obfb« 
«^rafrrrcn »Wfgft gobt', og abfolbrrebf i (Sftrraarrt 1815 faabel Ocn p^i« 
lolegiffe font |)()iIofop(ii{!e (^ramen meb S^ac. Laud., famt t^rolog. Vttrfiatd 
12. Sanuar 1819; aflagbe ben bomilerifff 09 fatrc^rtifle $ri90f meb (rb^e 
Cj^rafteer; bac i^srer orb forjljflliøe @fo(er, fornemmrlig \>th IBorgetb^b« 
ftoitn paa Q^riftiand^aon (i 8 ^Hax) og beb IDøttreffolrit fPb. (^bor f)an tiU 
fibfl bar Søtftelaret i 4 %ar), inbtil ^ait Meb beffiffet til oibin. j^arec^et 
i gaafiotg 17. SRartd 1824; ^tct^ i ^erringe 12. gfebr. 1830, i Zommt* 
tup 12. geSr. 1834. f I Tommerup 8. 9»oj 1848. — ♦ f 3:omuteru|> 
9. «. X, 8unb, ^on« epffenbetant (f. | 1802), D. af røel« 9., Sof 
Panbec fot IDuebrøbre • ^oøpital i StordfilDe (en €øn af Suoeleet, fenert 
S^ee^anbler, 3end Sf^ielfeu ^. og ©op^ie Sffagbalene Serc^eldb. €utb(anb> 
f* i Stb^. V^ 1761, t V ^8^5' i^fr- -éunbrupé »logr. (gfrerr. om p^tlo- 
loøipe (SanHbater, I. @. 36'37), og (Slifabet^ (Sar(|orina dteblicl^ f. Q3oferii)v 
(3>* af »bfogeb S^omad 3acobfen ». og »irgiite f. Elberg; f. i (Ebeltoft 
I 1764, • * 1796, t i Mf^. ^ 1846). — (3bft. 6flmer« Ulth. @amU 
L 47'48). 

3 genger« og Shrfebafø i^Sibneabbrb fra ^errena ^nuø'' (^bab bet ht* 
tibet at ocnre gaberenO f&øm, fom er t ^tmmefen ; paa førfie @ønbag i gaflen, I. 
228*41; fdi paa ^errenl; Sinben @ønbag t gaflrn, fflb. @. 242*64; ^t>ab er a)m 
greb?; paa trebie @ønbag i gaflen, fflb. B. 266*66). 

3 ,»2)anf! i^irtctibenbe'' (J9L\ i(alb«bogen i Xommemb'', optegnet af afbøbe 
^por 9nnb, mebbelt af d. ^. 2:bura^, t IX. ep. 682*83). 

8mb (3o]^an), ®on af forahførte (Sommerceraab Vbam ®oMIc( 
& eg ^an« 2ben ^ufitu (Sfertrub SBiSefe Airftine (Q^rtftine) f«. 
»atfeptang; — f. i Stb^. 27. 3unf 1818; prfoat bimitteret lil Unber- 
fltetet 1837; tog f. 51. (?ramen artium, tigefom i bet nafie »Har 2ben (Sxa* 
men meb (S^ar. H. ill., i goraartt 1844 ben mebicinff'C^irurgifFe (^rameti 
(H. ill. I"' gr.) og i goraaret 1845 atter benne Q^ramen (Laud.); bat 
Canbibat paa greberifé>«&odpitaI 1845*48; praftiferenbe 9æge i ^arbuud fra 
1848, i Xhtf, fra 1850; confl. Unberlotge beb €ø*<ltdtend lf)e 3)io<j!on og 
4o«l>itaI 17. a^a{ 1853, IDijlrietdlcrge oeb Stbf)r>n^ gattigbftfen (Ifte ^iftr.) 
1853, Unberlage \)tb Jtb^ond »orgerbcrbning 21« Septbr. 1859. — * i 
greberiWberg ff 1856 X^ora ©d&mlbt (f. ^ 1828), notflvngfle ©• af 
Vgent, €{Ife- og Jtlcebe^anbler famt beputeret »orger { Mf)., ^and »^elnr. 
6- (f. tV ^782, t 1*5 1838, f. fiengnicf'g „garn. *olmbIab«, @. 2-3) 
ig fVarnt SRarie f. «6o(mbIab (crlbfle ID. af 'Ugent, garver Sauri^ «&. [I. 
685; 6iippl. 1. 831] og IBtrgit^e f. Sailfen; f. V ^'^^^i ^ \ '^^^'^^^ 256 

J!ortfattetlBfiIebmngtiI£))>eratton9«£)t>eIfer paa<Sabat)eret, tfta&åfUmm 
bearbeibet af gr. 9eat>ot(^. Ot>trfat, Sthf^. 1845. 

•iunb Oo^on ®røit, iffr ®ottHcb) , e. 168; fif 8. m^tyhx. 1858 fongL 
%ft)iQtng til i gorrninø nifb fin ^øn, SrtoglcrteT og %p\>o%iap^ % ^. léuvø 
i $^tf!eb at fortfcrtte Det af ^am ^ibtil fammrflrDé bteonf ^ogtr^^ffrti. f i 
Itdififl) i 'Sprit 1860, 68 % gU — • 1819 Sof^anne SVat^ca 
€vard (t I ^W^^ h^ iS58, 66 51.). 

SIminbelig ^ielpebog ellfr: olmeennt^ttig 9{aobgit»eT for Sorger, ^nbmorib 
=«g ^rofføflonifl. %i)ifttt), 1839. 

9}cbactenr og Ubgioer, ftbra 90. 2)fcbr. 1858 dtcbactcur og aRcbnbgiocr «f 
^^tfteb 9[int«at>t« o. f. t). (fiben 2. 9Rart« 1849 fdbct: Xbifteb atntøtibenbc dUt 
2>tn norbcimbriffe Xilfluer; fra 3, Outi 1855: S^ipeb Stmtøtibenbc. (Sn t>ontif! øg 
at}erti«fementØ'aoi«, og fra 14. 3unt 1859: 2:^ifleb 9int«at)i9 og Hoerti^femeiit«« 
Xibenbc). Zifxfttt 1845-60 {%px\i). 

^innb (So^an Sarob ®forg) tog mrbirinf! (Sramen 9. 9?ai 18*^7; 
Sifhictølffgf i j^b^on i 829*41, Dr. med. 11. 9^a{ 1831, 5l^fatfrl(rgc 5. 
1)7oobr. 1833 (entlrbigct eftft ^nffgning i dlaaDc ^^ 1849); ^ofmebicul 
^0« ^ronprtnbfen 28. ^pitl 1841; miOOer aflDnbc. 28. 3uni 1841, og «f 
S^ortPjetnrn (mcb fgh ^taabdff til at borre famme f 1847); fongchg 8t9« 
Icrge 22. 3aiiuat 1848, tit. ^rofeéfor 4. gebt. f. %., rr^olDt {Rang eftec 
{Rangfororbn. 4. StU 9lu 3 b. 30. fKartg f. >21.; fungerebe 1848 fomOt^efi* 
Icrge oeb «&rP« og gobgarben; benaabet meb 2)anebrogdm(rnbeneé ^<rDnl« 
tegn 31. 3)rcbr. 1849, oirfrlig (Itatøraab 1. 3anuar 1851, Commanbeiic 
af 2)anebroge 17. Spril 1857, af <BU Olaré'Orbenen (meb fgl. 3:iQobeire 
ti( at borte famme V 1B59), og af Di^orDfiiernen (meb fgl. ^iQabdfe til at 
hent famme | 1860). — ♦ 5U d. 93. Teilmann (f. i Rb\). f 1810), S), 
af 9(ugufi aBd^elm «. (f i Jtb^. V ^^^7) ^9 ^'^"^ Q3irgitie f. JUibt (f 
^ 1850; 3). af . . . iriibt og Jtlrf)ine f. «eegaarb, f i Stb^ V 1816 i 
ft 81. 51.). 

•iunb (Sol^n (SMftian)r ®i9n af 3. £. (t^eoU Sanb. V ^787, 
.tef. Sapeaait i S^affloo og ^BranDerØleo f 1788, t i ^^i. j\ 1788, 34 
51.) og grebeiiffe f. IDulémann (*» i Jtbb« f^ 1788, f i aRuiife« 
.^»lergbp V *S32, 71 51. gl.a); — tog 1808 p(?iIoIog..ptilof. (Sramen 
(Laud.), og 14. 3an. 1812 i^eol. 5ttteflatd; aflagbe ben ^omileiifle $røoe 
.13. 3uni 1815 meb norflbebfle, ben fatec^eiiffe meb beb^e S^araf teer ; oar i fine San« 
'^ibataar førf) «$uudlflrrer (^od en gamilie paa 2anbet, og berefter i flere 5(ac Xime« a) * 2. meb Ole 3ngfmann 3 bf en, gort)aIter beb ben fgL S^fftotcrgarberobe (f i 
SXunMicrsbt^ H 1832, 75 fL gi.). 257 

tenn i VitttopoUtanfttUn} feflKg^oItt fit 25 aarige QtmhthiiuhUftnm U. 
«itø. 1847 (f. @otøe ^mtdti^ 1847, fnu 130 famt ^9ftL ^ib.'' f* %., 
9tu 195). — * V ^S^ ^* 4- 6tTU(fmaiin, S), af 3o^h SfUin^oA 
6., ØlfdimcntdfdDffjffr ))et> bet SiaØanblle {Rpttenrgiment (en @fii af 
4inii(^ e. 1^ Q^ti^t @.; f. i dificfftab ^ 1762, f ^ 1794), og Woø« 
baUac Jtir^ine (SbrifliattO f. Qlrenbrui) (9>. af (Sapitain i @ø*(Staten 8laØii 
iBU« «. ofl %niie (ircilia f« ^ganfenj bøBt i Valborg V ^^73, • i Stb^. 
/^ 1790, t i 3«fftoeb | 1809 å). 

^Snttb (Sørgrn grebmf); ^n« !Z^oDer UR ar i a (iø^aia) (S. ^titu 
fen (@anbgrren). — tBIeo i fforaaret 1804 lljolontaic i StatØgidbécont^ 
tohet, VDjunct 5* ®tptbx. (nteb iBepaaing |^) 1806/ fU $r(rbicat af 0))et« 
lorrrr 31. 3ult 1817, og bleo oirfdig Ooftlcrrec oeb SKetropoUtanffoIen i* 
9?aj 1819, entlebiget efter ^nføgniitg i 9}aabe meb 3)enfion og meD %Ud 
«f ^rofeøfor (meb flftang i 6. Jt(. Ø^r. 13) 28be Octbr. 1846. f paa 
eiaaøøarb t>tl> Mb\>n 2. 9latté 1854. — * 8. 9. ^r ag (f. i ^h^m 
f§ 1781), 3). af S>. ^. St. (t I m* i807) og 9iina fBlatk f. Sp^itp. 

— Oofr. 3. »orfob« ,5)en falft. ®eJW. 5erf.#*ift.* I. 117*48j 3ttb6^bef. 
fr«fhtft fra »^etropolitanflofen 1844, @. 23-24, og 1847, 6.23*24; «uii« 
brup« 6!o(e«(SaIenber 1845, 6. 30*31. — $ortraif, lit^ogr. 1847). 

^•rriartng ti( Vlaontni apporente <9ang forBi 6oIen ben 28be SuU 1851. 
4lb^ (St OctoPblob meb en bei»(egeltg gtgur. 

^Sttnb Oetgm ®ab), arlbfle @øn af Jtirfefanger og SUUicnn { 
%ifer paa Somt^olm, 3end 8. (f f^t). V ^^^^^ ^ ^^ ^- ^*) ^d ®aca 
tt^riftianef.®abCbøbtiæei69^1773, * 1795. f l>aa aSomMm ^/ 1860, 
2). af $rooft 3ørgen 3enfen ®. og b^n« 2beu ^^u^ru (Slifabet^ f* famnrr). 

— t < ^f^c i- @eptbr. 1848 i flt 52« 91., ugiot. 

Sn SR«ngbe ©aaber i „!3)annePir(e'' {I (8(. U. 9hr. 47, 56, 60, 67, 73). 

Sttitb (ft* • • • s* • • •)• 

^atetnfet, af ^, 3f(^o!!e. Dk>erfat khh. 1836. 

^Sntib (Sanritab) @etienn). Søn af<(^anØ 3ørgen 8. (enSiin af 
Segnctt £ar« & og (Eatt^arine SiaØmuebM f. I 92øne-\>9ttbe(fe i &pen V 
1701, Rertor i flRøbbp fra 9ptfl 1725 til 1739, berncr^ &rrer Kxb ben 
banfTe @(oIe fflD*; t^eol. danb. Y 1*^^' ®ogneprcrfl i$ouIØfer paa Som« ■) * 2. V 1795 meb DBerfiltentenant 3o^n (SftnfHan ffnn^, Comrnonbant paa 
Som^olm (en eøn af SKaior g.; bøbt I 9{^nne paa å3om(oim |) 1746, 
t y 1808). 

b) 2)øbt 8ar«. 

, I. a; e». VI 25S 

^olm I 1741, i IBrPnrmaria fffb. f 1753, f 1772a) og (an« Sten 
.^ufhu 3neer 3:(of«^ £int ((5nfe eftrr @tr^(. ^rnrif aVeiet^ * i 
«b(. IJ 1746,. t 17**); — f. I æffter (Iffe JØpet) max'm 6ofln; nnber. 
faflrte jlg 8* 3uni 1771 p(Uofop(i{! (Sramrn ntrb Q^araftetrti Laad.; 
rr^oerorbe f!g 16* @evt6r. 1785 SKagiflergTaben i ^^ilofogirn; Cotireclot 
i 3unt 1791, SRrctor 5*€nittr« (Se^aaing |^) 1»06} fif. løtofrøfct (mebSRang 
I 6. Sa. mx. 13) 29. »ilug. 1815 (fra V f* *• «* "gne); entleDiget 28. €f<>fH. 
1830. t i »anDrrd. — * i fRanhtxé yV 1791 U. 6. 3B rOcge (tø6f i «of>to ^ 
1765. t i SRanbrtd f 1845), 2). af ^P. ^exman 9B. og ^. 9* f. 6(^nfa 
(t 1776, ^ngflr 2). af $roof} Ufr. Sbitfl. ®. i Serrup i 9ar(uu« @f. og 
S^agbafma 6ar(an f. ^va\é, U ®jeéf!ngé 3u6e(l. 111. 1* 6. 247-48). — 
(Svfr. {»nnbrupé 9togr* ($ftetr. om p^ilolog. GanDibafer, II. 6* 17*18; 
'lZ)ét'é ^matexialitx" , 6p. 822, 892-93; 9VeI(l(fior, ^eilufd^olmd «{p. 6. 
282, 310, 313, 320, 333). 

*£ttnb (gtiMitg SRii^QfO. naflælbfle @øn af 9. (L & (en 6fn af 
^CanØ 9?att(iaØ 9.b); f. i jØIbi^ $rcrftrgaarØ, tM- <San^* V 17S9, torn 
t)eb 9Baifrn(ufrf, rrf. dap. i eforc^bbtnge etc. V ^^^^r Sogncprcrfl i 
«rarf)rD ^V 1^^^' t ff^^<^) ''0 ^^"^ ^^^ ^"M ^. SV. f. I^raae (• i 
Xhl), ^ 1768); — f. 6. Cithx. 1771; floD førfi i ®ultfineb(<ne (o« en 
3uorlfrr i i^iebm^aon i nafirn frm ^ar; tog 1791 (Sramen ^Zlrttum, Ugefom 
i nafir 9ar p^tlofopbif! CPranirn mrb tt(^araftrten Land. , og 25. 9pn 1796 
f^rol. ^Httrffaté; aflagCf ten bomilrtiffe ^røoe 12. 3u(i 1799, faa))e(fom ben 
fafe^tfle mrO Mftt d^araftrer; rrflb. ^ap. i 6firt6ef 28. 3unt 1799, 
Vxctfk i IBranbe 14. '2lug. 1801, i iØf)<r-@farup (orb SRagrfRffe) 16. 
Cepf^r. 1808, i inmo^ttbr) 4. 3anuat 1832, donflflortafraab 28- 3nnf 
1840. t i mUxuv 9$r(rf!rgaatb. — * i Ulbum j% 1802 Q. d. Srom 
(f. i Jtclbing | 1774, f f Of!er«@tarup $r<rftrgaarb f 1819, 3>. af 3o« 
(an qjfter Srom, IRnttØforoahec i Jtolbingd). — (3ofT« 3* ^orfob ^.IDen 
fulfj. ®fjf»I. $frf..»&ip-'' II. 248-49; &r. OBaifob .Æanmarf« ®ejpi.* I. 
€p. 158^59; *J)it\é)iox, «rrlufdboInid &ifl. €.311, 313, 334-35; ^Jlb^pofl.* 
1843, mx. 63, jofr. dlx, 80). a) * 1. 1742 mcb i^irffine $Io(froff (f. 1719. t 174* S), af etMnrbfejet og 
8rt>ggfr i ^htf., 3obanne« d^rifHan $. og ffani 2btn ^upnt ^Lnnefe f. 99in^ 
f. FcngnicT« „garn. ^locfrof«". 

b) ©egnfpræfl i CJIbo, ««p og goufing {J 1727, t i C^^blj y 1761, 60 «.; ♦ 
nifb Srøctte ^dfne !3)ra(^art. 

c) * 2 i ^efleflfb { 1787 meb SRarie Øartbolb. 

d) eøn of ©on« grom, itof i Obfnff; bøbt fpb« V 1734, t V 1802, ♦ 1. dli* 
fabft^f dbriftinc ^inbenban; *2. SD^aria SRargarftba ?nnb (D. af Qorgemeftfr 
^a;iø f. og ^rlena f. dlaufen; bøbt i grebericia V 1753, f }{ 1889). 259 

Stttib (aRagttnd Sl^rilHatt), ®øn af fDeier gfranten &; f. i 
Jtoltinø iO. STOai 1767; tog (Sramrn t^rD Srtrrinairlfolen i 2Det «&aIoaat 
1793 met førfie fibarafteer; ble)) (Rrgfnientd-Dl^rlarde 9eb •^ofPemffe 9anb« 
fenrrt-Sfleoimeut, (Ibrn tiOige 6ta6é*2)9rl<rdf (meb (Sa|)itaitié Stang), f i 
^abrrdlft 27* 3anuar 1837. — • Jtirftine S^riftenfen (S), af 3etil 
OL; f* i 9{fm-Q9iert i Cltanø Sogn V (^^^^^ V) ^767, f i fatetd« 
Ift> V 4833). 

3 ^6etecinoir«@eIfrabeti @frtftec" (2)en fpanfle ^elbrtbelfcdmaabe af 
Vungebror bol ^ingPrr, II. 354*57). 

Sttttb (9titUl SantoT t>tt> •&elligøfifl'0 MxU i ir6^. 1838, Bmaabet 
»eb 3)anebrcg9m(rnbeneé <$(eberØtegn 28be Suni 1852, Jtammet « 9Idfeéfoc 
1855* 

eange (meb 9{ober) tU etolebrug. Ifte .^efte. i^bb. 1851. 36 &. 4. (3ffe 
amnelbt til 6a(g). 

•SitHb {9litl$ 9lUoM), ®. 471; enefie 6øn af Otto 8., @ognebegn foc 
9flb6aae og 9}fbager, og Jtaten 9^lel9b. S^øIIer; — bøbt I Øtøbaget 
16. 9iQM 1765. — ^ 1795 'IT. ». anielc^ioc (b#bt {(Sreenaa ff 1774,' 
t 1800), flrfbPe 5). af So^an «enrlf Wt. Oøbt I gfrebericfa V 4724, f ! 
Øreniaa ^ ^784, f. ØengnidPØ .(Slaué Oltog'' 3. Ubg. ®. 1-2) og % 
m. U Olrog (D#bt I «6^. y 1740, ♦ I (Sreenaa y 1770, f t Jtb^on 
I 1812, S), af 9^ag. 3enØ £>., QapeOan t^eb SItinitatlø StixU i Sth^. og 
ftina ^omaøl). Qe^r). 

•Sitttb (Ole ebrifttatt), @øn af ^Oolgftrflrr S^tiftian Olfeti 2.-, 

— bfbt i «&elf!nge, Sreberifdborg 9mt, 26. 3anuar 1770; unberfaflebe ffg 
4. 3iiU 1791 og 4. 3ttU 1793 ban|!«Jutibij! (Kramen («99eqteni\ ,Semme« 
lig oel'); oar føifl d^jrtraffrioer unber «&of« og Stabøretten. f i 6fagen. 

— ^ Slnna Catharina 4^ibr (3). af *2lnbrea9 )»on bet •&• og 9lnna 
eo|)^ia f. Sriil; bøbt i Rhi^^n V i778, t | 1853). 

enttb (Cle (Sl^rifKati), 6ibfiqnføtte9 Sønneføn; f. 1& 3uni 1829 
i jtiøben^on, ^uoi[ ^an9 9aber <(^and ^nbreaé SBil^elm S. j[/. i Ab^« 
}| 1799) oar dof^itainlieutenaut i ben fgl. banffe Sffarine og giot (1827) 
meb 3ofe|7^ine Sribrici (f. i Ab^. V ^8^/ S), af dtoøferer griibr. 
SdriPian 8* og affaria (Slifabet^ f* .^enbrid^ffen). — ^m tog 5. og 26-27. 
naj 1848 Sietderamen for Ufluberebe (ySeqoem', ^.Xemmefig oel'), Be« 
fifmte flg betefter til Stubering, hU^ prioat bimittetret til Unioerfltetet af 
Cand. Iheol. (S. (L ^rir 1850, og unberfaflebe ffg f* 9U (Sramen ^Artium 
ligrføm i OctBr. 1851 tg iX^artd 1852 anben (Sramen meb d^ar. H. ill.; 
•bføløere^r i eommeten 1858 ben fnlbflflrnbige jttr{bi|fe(Sm(e^9exau\tTi^ll.\\VV 260 

Fem lyHtke DigU. Kbh. 1853. 24 S. & C;3>tgBI.«' 1863^ Rr. »» ti 48 ; 
,JJB*J>oft" f. «., ?Rt. 30, 36). 

2)e«uben minbre 5)iøte, fprebtc i „1S>tn ©erlingf f c Xibcnb e'' (1861, 3«n.; 186^ 
9tt, 25, 58; 1856, iWr. 165; 1859, 9h:. 232; 1860, 9h. 129), og ^^gctbrcUnbet- 
(1851, i«T. 266; 1852, 9hr. 211; 1853, Wr. 51, 93; 1854, ^t. 88; 1857, 3^. 186; 
1860, 9tT, 155). 

^0 !^gt „(Burre'' er cotn^oneret af C rø. SRortenfeiu — (tSIbeeli e^ 
tbttogr.). 

9Ranbbom eller 9arfaaeme ti( 9Ranbboinmeni forttbltge Wtagen og HnbltfitiBg 
til beii# (dieiio)»vdining, famt Øemonrlntnger eber ee^anbdngen af 69p(ilit il ol, 
af 9. 2. Q^urtie « Q[om)». Oberfat 8Reb 3 2:r«tfmt. Sbi. 185a 134 e. a 

•ettttb (Sptttv aSill^elm), Søn af 4^. 8. (f i JtS^. i fh 83. 9L); 
— tog 1818 (bornen ^Hrtiunt (Laud.); bar Solontafr og Vdfipent beb 
Sreberifd • «&odpitalé (^irurgiffe og mebicinffe ^fbeling; bleb neblem af bet 
^gl. 2)anfle SibenfT. @elfla6 22. Spr* 1831; bntifU ®kiUrtt mcb 3* S. 
@(l(fou)v og d^nglemberen ^^arrkboob, ^oorefter ffan i $aletiiio offifbe 
nogen ^ib til Unberføgelfe af SRiObel^abetØ fUtøHctn, ifcrt af Siflrfiaifeni 
giennemgt! i Sinteren 1830—31 bet rige Sarifexnntfeum og n#b SnoiccØ 
cpmuntrenbe og Bricrrenbe Omgang; teifle atter til 99rafllien 1832, og foretog, 
efter 1 Sard Op^olb i og om ^io be 3aneiro, en ØUffe i bet 3iibxe af 8anbet 
i @elffab meb Den rudfifle IBotanifes Øliebel igieiutem ^rouinbfeme Mio te 
Saneiro, ®t« $aulo, ®obaj og S^ina« geraeé, ber enble iOuro $reto, ^obcbØobf« 
for fEbfinfltbnte Qrobinbd; op^olbt fig fiben i Sagoa @anta; ubnorbnt til Ølib« 
Der af 3)nbr. 19. 92ob6r. 1839; fil Sitel fom QrofeOfov (meb Aang i 5. XL 
fRx. 8) 11. Sugu^ 1848; fffenMe 1845 fine palceontologiffe eam- 
I in ger til Stoten, ^bilfe (febe fenbte obet til 2)anmarf i 9fbet af Vårene 
1845*46 CU t^obrel.'* 1859, 9h. 96, 101, 104, 107, 111 og 115). — 
(3ofn „3)anff itonberf. £er.' VI. @p. 510^11; fiu 9arfobé %QVttU. af 
icttt. «ifl. 2. UDg. e. 782; .^flrbref." 1859, gir. 113, 114; CalUfml 
aWeb. €c^>iiftfi.-?er* XI. 629*30; XXX. 148; .»erl. 5:ib. 1845, OTr.144; 
«• Surmeifieré 9ieife na^ æraflfien, éerlitt 1833, 6. 405, 7, 9, 13, 14, 
423, 24, 25. — (Portrait, tegnet i Sagoa Santa 1847, lit^ogr. i Segner 
& JtittenborffØ lit^ogr. 3nflitut (1859)« 

De genere Euphones. 1829. (^elbelb. 3airBB. b. 2tU 1830, I. e. 601*0^ 
af ^ncfart). — Om i^rebfenel Sarefvftem, ^riiOafM^ling. Ooerf. poaZbDf^ 
granft, Cngelff, ®panf( og 3tafienff (paa (btftet fibfle Gprog ber nbfom 3 
Hbgaber af ben, en i 9Kailanb og en t 92eapel). 

3 ^^Dei KongL Damké Vidensk, S$hk, naturv. og maih$m. Afk4ÉndHng9r^ 

pm bogfodede BIMdyrs Æggehylsiere, ▼. 8. LXXXXVllI. tg. [Jffr. Okem ,,l§it^ 

S. 127-291 i lagU^elser pu teos anden brMålianske EoIm, VL 8. LTI. ■c^ 261 

^▼III.; BemarkDinger o?« ▼fgeUtlonen paa ée indre Hdisletter etc, VI. 145 
tg, [s. ^Vidensk. Meddelelser fra d. natorh. Forening i Kbli.*' 1856, S. 63 fg., 8w 
78 fg^ af J. T. Beinbardt]; Om Haler i Kalksleen elc, med 4 [ikke 3] lithogt 
Tavler, YL 207 fg., 307-32. IsærtkiU aftryki 2 D. med 4 Tavler. Kbh. 4.]; 
BHk paa Bratilient DyrevertUn elc 1-9. Afhandling, VIII. 27 fg ; 4de Afhandling^ 
med Tilløg, IX. 137 fg. 5te Afhandling z Forisætielse af Paitedyrene. Om de 
lialeveode og addØde Arter af Rovdyrenes Familie paa det tropiske Brasiliens 
tedre HOlaleUer. Fdrsie Afdeling: Ehmdegrmppen^ XI. 1-82, med 7 lildeels colof« 
Tavler; emrsk. Aftr. Kbb. 1845. 4. [Ørsteds Overs. ov. Vidensk. Selsk. For- 
handlinger 1842, S. 77-84; 184% 6. 13i .^Vidensk* Meddelelser fra den natorh. 
Forening i Kbh." 1856, S. 63 fg., S. 73 fg., af J. T. Reinhardt; Okens „Isi^* 

1841, S. 686-92; 1842, S. 939-42; 1843, S. 736 fg.,- 1844, S. 816-19; 1848, S. 
139-40; Gel. Anx. d. K. bayer. Akad. d. WIssensch. XIII. 1841, S. 572-73; XV. 

1842, S. 868-71; XVII. 1843, Nr. 203, 4, 5]; Meddelehe af det Vdbyiie de t 
1844 oodersagte Knoglehdier have afjslvet til Kundskaben om Brasiliens Dyrever- 
den før sidste Jordomvælining; i et Brev, XII. 57-94, med 10 liih. Tavler; tærske 
ÅflT. Kbh. 1846. 4.$ Jvfr. „Vidensk. Meddelelser fra d. natorh. Forening i Kbb." 
1856, S. 63 fg., S. 73 fg. af J. T. Reinhardt). 

3 Ør8ted*s „Ooer«ty( ov. d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandlinger" 
(Brev, daL Lagoa Santa d. 22de Novbr. 1844; Udtog, 1845, S. 57-64). 

3 „Jfiffgtiarifft Tidtekrift^ (Eflerrelning om en foregiven Opdagelse i Pro- 
findaen Bahia af e« By fra Oldtiden; Uddrag af Breve til C. C. Rafn, dat. Lagoa 
Santa, d. 12. Janoar 1843 og 31. Marts 1846, i Aargangm 1848-1845, S. 143- 
154y 249-51; Bemærkninger om forstenede Menneskeknokler, fbndne i Huler t 
Brasilien. Uddrag af et Brev til C. C Rafn, Lagoa Santa 28. Marts 1844, ssid. 
S. 154-60. [Oversat paa fransk i ^^JUémoires de la Société Royale des Antiqaaires 
-do Nord" 1845-1849, pag. 49-77, og i Udtog i ^,Compies rendas des seances de 
PAcad. d. Se." T. XX. Nr. 18, 5. Mai 1845; paa Bngeltk i „American Joorn. of 
Sdcnoe", T. 44; „Rdinbnrgh new philos. Jonrn."- October 1843-Janaary 1844$ i 
Udtog i Frorieps „iVewa NotUen'' XXIX. & 147-49; XXXV. 8. 161-63]« 

9 „Jmiafos de$ Seienees naturelles^ (Lettre sar les hahi tudes de quelqnes 
iMrmis du Brésii, adressée å M. Audonin, P* serie, XXIII. 113. [paa Dansk i 
SdMBv'a „Dansk Ugeskr," U. 26 fg.$ et Brudstykke i H. P. Holst's „Dansk Låse- 
hog^ 1. Afd. 6. Udg., S. 233-38]; Sur la cooformalion pariiculiére du Jabot ches 
lUrnba [Perenopterus jota], XXV. 333; Coop d'oeil sur les espéces éteintes de 
. Mammir&res du Brésii; eiirait de quelqnes mémoires présentés å TAcademte 
loyale des Sciences de Copenhague, i 9^^ Serie, Zoologie, XI. 214-234; Non vel- 
lea observations sur la Faune fossile du Brésii, eitraiies d*une lettre adressée aux 
rédacteurs, et daiée de Lagoa Santa le 20 avril 1839, XII. 205-208; Nouvelles 
rtchercbes sur la Faune fossile du Brésii. Extraites d*une lettre adressée aifi 
iddacteors, et datée de Ugoa Santa, 1. avrH 1840, XIII. 310-319). 

3 ^Cahutta Joumat of Natural History" (Extract of a leUer on the Braziliaa 
Alt, voU 111. p. 517-25)* 

3 PoggendorlPs „Annalen der Phys. a. Chemie" (Barometerbeobachtungen 
la atiMliMiif b Ocean, XXVL 408) 262 

Sunb (S^eobot Serbinattb SSobbe), ærober tU obenanffctr VttiOeib 
jiiajoi (ihxi\\op^tt l9.«Sunb; —^ f« (eftn ^aabøattrflen) i Xiøbtnf^^n 
16* OctoBet 1811; bimfrtmt til UniO(r|Iteret af nutxnenbe @Iot9pr<r{l 3. 
®al{!iøt 1830} tog f. %I* (fjramrn artium (Laud.), i Det na^e ^ar aitben 
eramrn (H. ill.), 12. 3an. 1838 t^eolegil! ^ttefiaré (H. ill.), og aflagbe 
brn ^omilftiffe $røoe 26. Octbn f« QK (Laud.), brn fated^eiiffe f. 91. (viz 
Laud.); hUi) conftitueret font iatn l>eb Stangéffolen Deb itJø6rn^ai»BØ 
^atttgoorfend ^rbr{bdanPa(t paa ^abegaarben Drb Sthf}» 29. 9^ai 1838, fafl 
anfat 23. %ug. f. ^.; otbinrret Xattå^tt \p. 8* 3)ec8r. f. ^., tiaige con- 
fittuetet fom Sorflanbec beb bet fongellge OpfoPringd^uud i JtS^. 1849, 
Sognepiati i S^Vfiø^inø og Øløroig i @i<raanb 29. ^\>xi\ 1852. — "^ i 
'Stb^. i 1844 Srebeciffe (Sradmine fT^onning (f. iJtb^oti V 1818), 
S), af Sonfecenceraab $etet ^ (IH. 343) og SInna SRarle d^icoline f. 
Jtam)?^9ofner. 

dtcbacteur af 9^orbtf( fenntng^Slf^agaatn.' (St QiUcb'^Iab tU aimttun^ 
tige ^unbffabcrd Ubbrebelfe og til o)>muntTenbe ^Ibfprebelfe for toenfenbe Scrfere (flben 
1860: »<St eiffeb^ieiob til Brictrenbe Unber^otbntng")- ^-'l^* flargang. i^^. 1849 
^2. 4. (gra 1849, 9{r. 14; Mr. 9[rt <S. CL SRonrat^, II. *£nttb (Sorftlb), Søn af 3ubelrer, fenere S^ee^anblec 3. m. & (f» 
V i732, t fi i78a) og S. a». Hcrc^elfib. ©ut^lanb (f* ^ 1740, 
* ^ 1760, t • ♦ 0; — fom I j!t Ilte (Iffe 9be 5lor) i grue*«artn|Wc; 
aflagbe 19. €ept8r. 1787 ben (omiletiffe $røt)e (Laud.); Widflonadui 
orbin. 7. DrcBr. 1787; iff. Sap. i flftingfteb 2. S^artd 1798, t>eb 6t* 
^nubø MxU i Obenfe 1& Octbn 1799, $r(tfl i 2:ouimetup li. Octbn 
1811. ~ * «&. S), b. ^tJ^eUn (bøbt i Stht). y 1761, f i Xommtntp 
$r(ef)egaacba)^ S), a^ «&• b. ^21* (en €øn af Jtloffa og @fo(e^ofber 
•&ané b« ^21.; f. paa ®aarben Itot^ab i 9lai9 ^raftegielb^ iH^ronb^emi 
Stift, fj 1719, t V A779, f. iWpetup« ». 9. @. 17-18; ®ie«f{ii§« 
3ubra. IH. 1. @. 377, floB* II.) og <(^(Iene IDorot^ra f. edS^iømtfng 
(3). af Jtammenaab, 8lentr{!iioeT $eter @. og Snna f. 9et^; f. ^ 1726, 
t 1792). 

Snttb (Srofid), ®#n af (Srodferer og S)irecteur beb Sfattigbæfenet 
Ole 9. G^ft- O. 98ormd æiograp^i i !0?#aer0 92. tM^^i^I* XIX. 108, 128, 
181, 191) og itaren f. aX?on6erg (!D. af Aiøbmanb SP^ouritØ 98. i^oc- 
frnd); — f. i Jtb^on 5. 9ivril 1802; beføgteJtonfl-af abemiet; t^anbf 1820 
ben minbre, og 1821 ben ^ore SølomebaiQe; Xteatetmaler; ^21gveect )>eb Jtonfl- 
^Ifabemiet 1833, 98eblem af famme 1835, fg(. ^^eatennalec 1842, ØUIber t) * 1. i ^b^. V 1787 meb Suguftui JTreibat, $mfl paa &.%i^oma$ og et 
San i !6eftittb'ttn Qtfr. @uppl. U. 103). 263 

af 3)aneBtPge 28. 3uni 1847, Sotgtrrrprafrntant i JtføBen^t^n 13. Wlam 
1849, — * Sop()ie ^ttiint ^nt>er\tn (f. i jtbb. ^ 1817), 2). af 
Suftitdraab, 9liDDec 'lltibtrad (S^iiRian ^., (S^ef for bureauet for '2lrmeen9 
dommonboragrt (rn Søn af $rtfc 9., Øtroifoc i 9ifntefammrtrt, vq (Slifab; 
S^agDalena f. ^aa\>l); f. I Sthhm V *787, f V 1841), og Srrbetlffe 
C^tifliane f* ©ortocp^ (3)* af Ole @., ^Ibmcrdtig i (S)eneraI«^ol^fammrcft, 
09 dfifftx Sophia 9»arta f. Srofl; f. i J(6^. V 1^93, « f 1815, f i 
9{oct)nip ^raPrøaarb V 1848). 

3 »!{)en ^erlingfte Xibenbe" (Om X^onDatbfcni SRufeum, 1848, 9{r* 
300, 1). 

Sttttb (SSiggo), $ffubon)^m; fee Solbetlunb* 

^ttnb (Strgilia (E^ti^int). 

Hlttlbc. 1820. — 2)et opbagebe Utroffab. 1821. ($9edge anm. t Refn« 
«o€jclop. XII. 653). 

Sttnbbtie (gl^rifltfttt 6ar(), dbfir ®øn af nebrnflaarnbe Obecfl 
3oac^. 2^eob. e.3 — f. i i^tunbb« paa eaiitøø 12. ^pril 1812 (ifølge 
2)aabéattrften; anbenflrbé: 23. ^Upr.); Meo daDet t)eb 'Zlrtiarricabet'Snflttutet 
i Stbff. 1822, @t)^fiunffr 30. ®tp\hu (fra y^^) 1826, @rconbIteiitrnant i 
%tiafricotpfft 28. Wiai (fra 1) 1830 (mrb ^nciennitrt fra { 1826); inb« 
traabte peD ben militatre «&øjfTo(eé Oprettelfe font (SUt> i benne 1. 9}ou&c. 
1830, og tog i (Sfreraaret 1834 ^2tfgangérranien ; blep $iemierlfrutenant i 
^rttQertet 1« 2)ecbr. 1834; anfat font ©folrofficeef og 8crrer i ^itiQeri og 
Sorttfication peb Sanbcabetcorpfcf 1837, ^ooc ^an forblep til 1842, og fom 
Vonflructeur i ^rtifleribrigaben fanit ubncront til dapttain 14. ^ai 1844 
(meb Anciennitet V 1841); JHibber af JDanebroge 28. 3uni 1847} miblet- 
tibig abjungetet Sirecteuren fot Armeené !D?aterieI 7. Octbr« 1853, ^Por^oØ 
SeRprelfen af SpgningdPcrrrnet, og Aruteend Sorfpning meb IBaaben og 
9rti(IeTi<9Ratertel fpecielt ooerbrogeé ^am, umiDbelbart unbec J^rigd'tl^iniflrren; 
ubnctPnt til ØtiDber af Soorrb'Orbenend 3. Aladfe (meb fgU 3;inabe(fe ti( at 
Une fantme \l 1853), cg lil !Directeur for Armeené 9^ateriel unber Jtrigø« 
SVtniPeriet (meb Oberfllieutenantd 9iang og ®age), famt fat å la suite i 
tlrtifleriet og tiOagt SRajord (S^arafteec (inOiil t^tbere uben Anciennitet) 18* 
Rartd 1854; benaabet meb ^anebrogdmcrnbened ^aberdtegn 6. Octbr. 1834; 
bleo Jtrigé'9)?inifiet ad interim for b^Ie 3)?onard;iet 25. Wai 1856 (f. 
•DagbU- 1866, ^u 121, 134; .^erL ilib/ f. «., Sflr. 121); tiOagt 
Wtalox$ Anciennitet 11. Aug. 1856; ubncront til Pirfelig Jtrigl«9?inifier 18. 
Octbr. 1856; Oberfflieutenant h la suite { ®eneraipaben 14. S)rcbt. f. A. 
(f. .»1*0. ?5dP/ 1856, dlu 299, 303; 1857, mu 3; .»abrel.- 1866, 
Sit. 301, 4; »92orb og @)^b' 1867, I. @. 2-4); (Sommanbeuc a( S>«ae« 264 

(toge 3. Wlaxié 1857; ^tatittiU Dhttfi ({ttttU t^ibm uhtn 9liidfiiiiitrt> 
li. 91ptil 1858 Cf* irS)aebl.« 1858, ^t. 94); rntlebiflet rftrt 9(nfrønfiig 
i dlaQtt fom jrdøé'SKititflfr 2. 5Drcbi. 1859, 09 tnbttaabrc fom OberPlirntniaiit 
ft la suite i ®fnfraIf}iiWm — "^ 1. 1844 ioni\t ffln^elmine (S^ri- 
ftfone lOuntbt^c (f* i Jtb^. ff 1818, f f^D. ^ ^845, f« VaxinU 
€tiftd'3:ib* 1845, D^. 97; 3). af ^and gfarbrober, Sffajor ^atié df^xi^an 
i*, %qI\>s og (Sonrnmiiønd ' Snrpectrur i SRuDfiøbing ■). — • 2* <5miHe 
ttat^tJne ©Urrr (f. i OTb* | 1825, 3). af ©i^gflw Sofjannré røcofaf 
». og STOarie f. SBcrtr). — (3ofr. .gabrri." 1857, mu 15; 1859. 9^t. 
287; lb60, <Wr. 40, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 74, 75; „JDaflbl.- 1857^ 
Ølr. 140; 1860, mxAS, 53; .81^0. «Bop.- 1857, 92r*22; 1860, 9^r* 228)* 

Sebetraab i ^rtiderte eg fBaahtnlctvt Hl 9nig for be fongeltge ^anbco^ 
bftter. ^bb. 1839. — Ledetraad i AriiUerié til Brng ved ForelssniDger. Optijkt 
paaoy. Farstø Befte. Dei egenUige AriHleriemateriel. Kbh. 1849. 

Veiledning i Larén om det tvære SkyU, nærmest til Brog ved Undenriisoiog 
fOd det kongelige Landctdetcorps. Al ed en liihographeret Tavie. Kbh« 1852* 

2:i((otg 9{o. 1 til(Sata(og oocr ben(gL9rtilIericbrigabe«å3ibliotffefcr t i^i^benbatott 
og STenbOborg. JTb^. 1846. 

Snnbbtie (@mannfl Vttbrraé), 9299anførred Srober; f« i Jtferfentinbe 
ILSanuar 1814; biro @rcont)Iirutenant i bet 2bft jpbfff ^nfanterUSfirgiiiitnt 
30* Sffartd 1831, ^trmierlieutrnant 7. 3anuar 1841/ anfat teb i4be 
£{n{r-3nfantrrUa9araiaon 1. 3uli 1842, og oeb 7be Snfanteri « QdataiØon 
1843, famt ^tjutant 1844; (Sompagnicommanbrut oeb ben til ajrfiinbitn 
1848 ubfrnbte «&crtflbrfr; c^araftrrtf. Sapitain 22. 3ati« 1849; Derrftct 
Sapitain af 2ben Jtlaéfr og Sonipagtiicomntanbeur orb 1 fle 9ii fe ror «Q3atalOon; 
Conipagnicommanteuc i 16be ^inif3nfantrri«Q9araiOon 1. ^a\ 1852, CapU 
tain af Ifle itladfr 28. 3^a{ f. %., Otibber af Danebrogf 1. 3atiuac 1856. 
— • (Smilie @opHe Oiiebfkoalbt (f. paa ^mføbal ^ 1819), 3). af 
flforfraab (Iradmud e^iiflioti 3)ifbr. 9i., ©footibec i ifie fjoben^aotiffe Sor^« 
Wflrict (rn Son af Sfrabbrrincflfr So^. SrUbr. «. og (S^riplna Sopbia f* 
røep«; f. I ^iel V ^'''89, t « 3cr9f teborg y 1847), og ^rlene f. ^crn* 
brot^ (2). af @!oofogeb (S^riPoffrr *.; f. V ^^96, bobt I iBcrtUfe V^ f. 
«., ♦ 18i8)^ a) f. i Abb^n V 1782, f t 9hibriøbtng \ 1843; * 1. 1814 Ch)a Vmalia ^olfe- 
bSttfer (bøbt i i»&. }f 1776, t fRb« V 1628, 3>. af ^cr ©, og SRdte 
(Satbr. f. ^tortb); — * 2. 1830 ?ucie (Smmn^e Scbmtbt (f. i atanber« V 
1792, ffpar., t tt 1^^* ®' ^f @forfiffn«feiermefler 3acob ^enric @. og (Jlifab. 
f. ^ni); — * 3. 1838 grcbcritte »Htbetmine StUxU (f. V 1813, t ft 265 

3 ^FmårOander (Om de mllitaire Forhold i Vestindien, 1849, Nr. 225, 26; 
Jbfr. 1860, 9«r. 43, og „Ub^pofl." 1849, 5Rr. 240; 1850, «Rr. 57), 

^nnbbqe (^rnrif aSillftflm), @ffn Qfd^n & (førfi $rocuratoc t^el^ 
^of« og etabérrtten, flten Sijfogft); Mro entlrtiget 6. 3uU i8i3. — 
(3ofr. £)ét*0 ipWaterialifi", @p. 8^2'23; 3. % ^P^vnfierd ,!P?ebbeIdfec om 
nit ^onrt*, @* 5i'52). 

3 harpen«, ubg. af fl. $. ^iunge ((5n gatnmet ti^rfif! ®paabom tneb forfQet« 
figc Xrobitioner og Snmoerfiiinger, 1821, SRx, 40). 

Digte i OeblenschlKgers ^Siofna" 1802. 

•Snttbbtif (3oacf)ttii Z^eobor), Siibber of 2)nft. 25. affnj 1826* — 
• 1810 (Sat^Tina IBonnrt^ie (f. i J{bt». V ^79^)' «l^f^^ ^* af 3u« 
P&iraab CPmanurI 9., SloIMnfpfcteur i JtaUunbborg (fn ®øn af «&onoratuØ 
9«, C^irurg f a^anbal, og ^ané 2brn ^ufiru (Kathrine f* ^ørrifrn; f. i 
SVanbal || 1763, f tt ^8^^)' ^d ^nn<> ^^^^ (Ofaoa) f* ©unberfen (3)* 
af Jtiøbntan^ 92trld ®. og '2Ine (Slifab. OUb.j f. i Scflrr-^ordgxunb V 
1764, ♦ I 1791, t V ^847). 

Snttbbal^I (Sarob Vnbreaø), <rltflf 6#n af Jtammmaab «$an6 
3«cobfen 8., 9lmtdfoTbaltft ihio IBaalanD (en 6fn af 3ocM 3acobfrn og 
<lt#en3acobéb.; f. IJtabdluiib iXøxnin^U^n V i778, f i Xb^ f 1846), 
øg (S^arlofte Vmolic f. ffl^e (3). af ^itbread ^eter flfl.a); Mt t 
3«b»«g i »ergenl SiJfr f 1785, ♦ 1806, f « X^^. V ^^48); — f. i 
fParibo 19. ®rpt6t. 1807) bimitteret til Untt^eifltrtrr fra 929fjøbing fiat^e# 
tralffele 1824^ tog f. 9. d^ramen 'Artium, i bet nafit 'Hat 2bfn d^ramen, 
fg 24« 91pnl 1829 og 8. W^cil 1830 ben fuIbRcrnbige iuribifTe d^mbebø- 
frameitø t^eoretifle og praftiffe $røoe, famtlige meb S^ar. Laud.; Meo (Sopii^ 
i aRcntefammeretd banfle Aammer^Sanceai 14« Sebr« 1832, tiOagt ^rorticat af 
SsIOmogtlg 30. %pr« 1836, ubncront ttl l^unDfogeb paa Sonøerne 9. @ept« 1837, 
Jtajimerraab (meb flftang i 7. ål. Sit. 2) 28« 3uni 1847, '39- og ^aat^ø 
finrfrioec i Saaborg famt «&etrebdfIr{oer i 6alUng feneb 11. 3uni 1852« o) QEapttatn t bet 2bet iBergenftuflffe Snfanteri « Stegtment, en 6øn af Cberfi $out 
(EbrifHan 9^t;e, (S^ef for bet 2bet Dpfanbfte nattonale 3nfantert«9{eghnent ((Som« 
monbant iCergen 1759, f 1773, 89 «., itofr. helmer« iRefr. ^am!. IL 173) og 
tena (Satbarina f. fiilienpalm ; — bøbt iSiorbreJaug /, 1741, t tt 1789, ♦1781 
C^rfotte Amalia Stnop, bibt t ihragerø V 1758, f fom $rtorinbe i bet ^ar« 
^effe (Snrefrtt^i^(of!er t JTbb« f g 1829, !3)« af @#ren ^nap, 2:otber t JTragetø (f. 
V 1707, t V 1765), ogftnnaSWaria f. Xønber {X. of ©ijfogeb^berX.; babt I 
Ihragerø y 1731, • ffJb. { 1749, og ♦ 2. fflb. i 1768 S^icola« ©ovfen SKøtter, 
(Sbintrg i Ihragerø, en eøn af 2:(^enia ^anfen Wl.\ I i Xønning i eønberipøanb 
I 1786). 266 

9{og(e Qemcerrmnger om be goerøifte SanbBofor^oIb. Ubdi))ne af Snbca« 
rigfiminifierift. m- 1851. VIII, og 64 ©. 8. 

innbt (^etrr Sftebertf), f. i Stbf^m 3. ^ai 1803, Unberofficefc i 
anifleriet 1817-29, fif ^BorgfijTa^ fom itxnftgbtx paa 93eftfr6ro 9. 3anuttt 
1830, fiøBte ffn egen ®runb paa &arimagéoe{en og anlagbe t^er et Sent« 
fitfbctt 1832, SWeøjlifter af »Bccfeforeningen* 1835, af Snbuprlforenlngen 
12. ')lug. 1838, IBorgfrtevræffntant i S(hbm 9. »2Iptil 1840 CflJ^n^^^^fl^ Y 
1845), Weblem af QSanbcommtéflonen 1842«5l; S^ebinDb^bet ti( ten Pore 
@fatrebeoiQingdverition 1840, tit ben ^e^mannffe Subfcrtption 1841 famt 
til en ^J^orngbe anbre poIittfTe @fitbr; Sormanb for ^ippobrommøbeme 1848, 
Sormanb for •&aanbD(crfetbanneIfed»9oreningen fra 31. 3uU til 29. S)e€bt» 
1848 (opIøP V ^353; fif 1850 en @øIopofal af .ftiøben^at)nØ %6ribete, 
f. ^^Imitebennrn'' IX. ^x. 3); 9)?ebinbb9ber til arebitforeningen for 61(4* 
lonbd @tifté ®nmb(iere 10. 3uli 1850; fliftrbe Soreningen for VrBejbl« 
Haøfend Q3el 1851 (opløfl V iB53); SReb-^jer af @orte(;at ^uU ogf^egU 
barf paa ^orn^olm 1852; — ))algt (il 2Deu Stanber' Suppleant for Jtb^on 
23. 3)ecbr. 1840, 9be ©tornber-Deputeret f^b« 22. IDecbr. 1846, møbtr i 
SRoeéfilDe 1846 og 1818; Solfet^ingémanb for Jtjøben^aun« 8be aSalgfrebi 
4. 3)ecbr. 1849 (f. «9}orb. 5£elegrap^" II. 790), og møbte ^aa br 3 førfie 
orbentltge lo9|it)enbe flftiglbage. — * i Sreberifdberg i ©ommeren 1830 
gfreberiffe £ouife ^a\){ U $oulfen (f. H ^792), «nfe efter «r«iite« 
l)ilnébranber m. ®. a)al?I (t i Stbf). \^ 1820^ i flt 36. «.) — (3ofi* 
%x. ^arfobé »3)anff dtigdbagdfalenber", I. ®» 192, 327). 

Om l^anbbcefenet i i^iøBenba)>n. (2)at. b. 2ben SD^ort« 1844). itb^ 32 
@. 4. — Om !Banbk>afenct i ^iøben^abn. ((St <9ienft>ar paa Hector ^unmeli 
inbgionc [utrvfte] 3Rob6<mcerfningrr mob mit goregaacnbe). 54 S. 4. (!^t. i^b^n 
4be aWai 1844). 2rt?!t ffo« 3. (5. g. Oroebe. 

gorflag tt( gorbebring i be arbetbenbe (Sladferi Staax. ifbb. 1848. 18 
6. 8. („«erl. 2ib.« 1848, 9?r. 204, of ?. (5. ?tnb; 9«r.'206, af 8nnbe, og ^. 
207; ^Jtb^pofl.-' f.«., iRr. 192, 99; „gabrel." f.«., 9?r. 212; 215, af «. »e«feH>; 
219, 20, 22, 23; 227, af ^. fR. Staufen; Mr. pjecen: „Om ^unbe« S^rfUg 
©.f-t).-* JTbJ. 184«^ og «rt (L SR. ©atoib, @uppl. I. 358). 

^alg^anbliiig til golfetbingct t bet 8be fiøbcn^abnfTe 2)iPnct ben 4be 
2)ecbr. 1849. mit ©emccrtninger. «b*. 1850. („jeb^^pofl." 1850, SRr. 30). 

Om dønningerne for Unbercladferne iSanb« og ^øctoteu. J!b(. 1850. 24 6. 8* 

3 /.^en ^erlingfte 2:ibenbc" (@t)ar til 3upit«raab (5(^I(rd» 185% 9far. 

26, 27). 

9 nb eet i: IndsHlUng iU KjOb^nhavns CommunalbeåtyreUe fra den combioe- 

rede Comitee ingaaende IndfOrelsen af Vand-, Gas- og Cloak-Anløg i Kbhfs. 

Med tilh6rende Actslykker. Udtogsviis trykt som MaousrripU Kbh. 1853. 67 S. 

8. (Ikke i BogbaDdelen). 

*8ttttb^ C&ttQ€xe%øn%ntx), Søn af $eter (©regerøføn) 8ttnb 267 

<ref* SoDrOau Hl gfton i ®ub8ran&6balen f§ 1778, Sogneprafl tU ffiacM 
^ 1789, til 2ant> 1821, f fom«Poflor emer..y 1836) og ^nna iWarla 
f. Souønet (t i St^tifliaitia V ^^53, 86 % og 3. m.)-, — anfattrd 28. 
9lpr» 1808 font (Socpoial (fort eftet ^cenbrif) \>et> ODianbffr SRegimenr, (ooti 
^an 1. 3aiu 1809 biet? @rconblieutenant og i 3uni f* ^. $rentirrfleuffnont, 
1812 (iapitoin og t)Qi 1812« 1814 aitfat i ®mf ralfiabrn , famt blro Xamt 
mrtiunfer bod Jtong (S^tifltan &rebfrif; biro 1814 i^utrauc^ef i éRrgirtin« 
grnø 4te IDrpartemrnt og 25. Octbr* f. % tiflige Hector t 5£r(^noIogi, lije« 
fom ^an fra Octbr. 1815 til iDrcbr. 1826 oar Umt^erfltrtd-Srcrftair/ førcnb 
tone $oP 6lt9 fatfTilt (^mbrte; foretog 'i 1821 en oibenffabelig Me{fe til 
X^bfllant, og hU\> 1. 97oobr* 1822 $rofeéfor; ^olbt tiQige Sorflcrdningft 
•t>ct S)iploml(rre, og lagbe ©runboolDen til bet nor{!e Unioerfltetd Diplom« 
famling; afreifie i 1829 paa Unioerfltetetø IBefo^iiing til Tifm(i)tn (JiofY. 
«9<rbrel/ 18oO, dir. 132, 33; d. ^, 'flOen i Sortalen til .^reoe og ^Hfi. 
lO tt^riflietn II. o. f.o. ^iRorie"); anlagbe efter ^iemfomOen et 8cgtrt^ffer{ 
4 dbtifiiania; t)at ^eblem af flere oibenffabelige @amfunb. f unbet 3lbe« 
^ranben paa (Saarben CBraanaad i Sfebdmo. — * {i iB14 »delene (Sa# 
t^attna ^erg^ (f. i 1797), ID. af C^. 9(* fB. (en ®øn af 9iegiinentg« 
qoarteermefiet og ^ubitfur 3afob SBiéløm 03. og Jtaren Sande ^Unfer; f* 
poa IBorgen i @ørum f| 1764, f i (S^rtfiiania V ^^^^ f- w^^^^9 Sorf«« 
»er.* 1. *. 6. 62) og ^and 2ben *upru SWarie ®(]^fitli (• 1793, f ^826, 
S>. af Sorenffrioer Seon^arO 8. i UUenéager). — (3ofr. ^dloxft 9oxU'^tu* 
4. «. e. 407*09; Oøt'Ø .3){atetialiet", @p. 645*46). 

Sperimeo Diplomatarii Norvagici. 1828. (Rerae encyclop. T. 48, p. 720«22, 
•f J. de Locentj). 

^Snnbing (Sonrab aRat^tad), ælbfleSøn afflttati^. & (crlb^e®øn af 
Sonferenceraab SVatMad ^., ^Deputeret i ^2lmiraltteté# og fiommidfariatd*Sollegiet, 
«g «gnet^e f. 6c^?iøit; f. i ^^ f J 1760, bøbt f 1761, f fPb-, |ofr. 8engnlM 
^gam. »unbing'*, ®. l»-2, og »fW. ®. ©aOing", S. l»2a) og ^and Ifle *ufltu 
fJargotet(>a f. Sl^/att^leéfen (f. i «ltona V 1761, • | 1790, f » 
itb^. V ^805, S), af bao. 9laabmanb i 'flltona, Cour. SD^.); — tog mebi« 
cinf! Qtamtn 27. 3uni 1815; bidp* fot iMcenttatgraben 20. Octbr* 1817^ 
og fot S)octorgraben 28. 3uni 1819 (creeret V f* '21.); Sanbp^vllcud i 
folSef 27. eeptbr. 1822, $rofedfor 6. 3uni 1826, tittige Unbera€cou(^euc 
/tf. 18. 3uli f. % t i ^bb»m — ♦ ^ 1822^ouife ». ♦owift (f. 
\ Sthff. V A794, t fPb. i 1856, l^ngfte 3). af So^an« *ei||n «., ©tabe* 
scrgler i Jlb^., {Iben $oflerpebiteur paa &u S^omad, og ØQegaatb 6^ri- 
flane f. itreu^felbt). — (3ofr* ^unbrupd iBiogr. (Sfterretn. om Doctores *) • 2. y 1806 meb grcberi!fe (Jbriftina ?etcrfen (f. i «iel } 1774, 3). af 
Oefonom ^i ^inr. $. og (9ertrub $aulina f. 9tina). 268 

teedicinæ, ®. 217-18, 291; SdtV^ »9^afrtio1<er\ 6r« 823; SfngnliTl 

e. 2). 

. Sttttborff (91. • • « 3. • . .), i ^efUnge i Si^em 
Setragtntnger ot>er ben forlfoeflfbe 9efu ft;t> fibfie Crb, af 3o^. 3. Sttn« 
bad^. O&erf. iRp Ubøa))c k>eb 9{. 3. Sunborff. Obenfe, 1816. 12. 

3 tf1S)an\t SfitUtihtnht" (^cmcerfning til Snber« Sarfen (damborg tneb {to 
ttgeflnbebe, 1857, @^. 602^). 

Sunbt Oarob $• • • .), f* i Valborg, ^\>ot ^ané ffabet Soai^lm 
& Dat @foIeI(erer; lorrte IBog^anbrlm i Ajøben^aon, og etablerebe bfceftic 
tn 9og« og $apir^anbel i Valborg; op^olbt f!g |Iben i (Zfnglatib; forrteg 
iffløe fgl. Ølefol. 25. SRartØ 1850 famme Var en flfleife til (Brønlanb mel» 
eget @Hb, for at anfliOe Unbrrføgelfer af ter^orrenbe S^aturprobucier, og an« 
fom tiI£onbon iOctbn f. V.; uDncct^nt tiKSommerceraab (mebSRang il.StL 9h.6) 
13.3uli 1851; ei^olbt oeb fgL 9iefoI. 13. 3uH 1851 O^e^iaing til afjoretage m 
n^ exxttition til ®rønlanb meb et af ^am frlt^ fragtet 6HS, famt tO at 
anlorgge og brioe mineral|!e ^liner i ®rønlanb afgiftsfrit inbril ttbgangen af 
Varet 1860 ({ofr. „morb og S^b" 1857, II. 256«59); op^Ibt flg iØriii* 
lanb 1851—52, og bientfom til Jtb^on i Octbr. 1852; U^a\> ffg 1853 
attM }paa en UiiberffgeIfe«»(Srpebition fra bonbon til (Biønlanb, meb ^tn\^n 
til ben af ffam ber intenberebe Q3{ergb<rrfdbrift; tilfiøbte f!g 1856 af ben 
norffe 9iegiering to af be fra Aongøberg Sølooorrf frigione Selter, eQec 
Srebericué DtuiituØ og Vnne 6o{led ®tuberd fDtflricter, af ^otlfe f^n atter 
folgte bet foifle 11. gebr* 1857 (iofr* .!DagbI/ 1857, mu 25; .gipv. 
$0^/ 1859, mx. 280). 

¥Ian ttf «iergt)(erf«bTtft paa ®rønlanb. Stf>i. 1861. (\t>ft. „5tet Zih." 

1862, mx. 24, 25, af *. »int; IRv. 27, af 8nnbt; „%l\f\>. ^ojt- 1852, «r. 9S; 

1863, 9^r. 3.5), 

9{ogJe facttfte Dplbintnger i 9nlebntng of $Ianen tit ^iergboerti« 
brtft paa ©rønlanb. JTb^. (1863). 46 @. (. 8. (XitbeeU aftr^tt af g(vi>e)>o^ 
1853, 9^r. 941 og Sølgeblab til 9{r. 17). 

Om ®rønlanb« itlima og iBeffaffen^cb for 8iergt)(er(«bnft (oplctp t bet engelfle 
geograp^ifle eclffab« ^tht 16. SDtai 1863 af @ir S. £ret>eli^an). 

'»Snttti (ClftnfKat^Citlfti), cdbfle Søn af 9»a{or SSillarØ Jt. 9., 
Slibber af IDaQfbn (en Søn af Suftttøraab 6^r.lDitf. £.a); f» ^^ 1775 b), 
og ^anø 2beit ^uftxu 4enr. daroline (Eleonore f* «6erlleb (f. V a) (gjcr af ihiabprup V 1777; f. { 1736, f PM ihia6|!rup V 1814. 

b) * 1. meb (Sattfartna Sonife ^erlleb, f. 1781, f 1801, (ani 2ben Stente 
cctbfie bøfler; jbfr. Sengnicfe „?eter ^eraleb''. 269 

1784, »ngO« 3). «f «. «♦ 00 Soulfe *fnrlettf f. (Bf^); — f. I Jtjrtcnl^aDii; 
tog 1822 iSramcn 9lrtium (Laud.), og 16. Octbt. 1828 famt 14« Dtotto 
1829 ten iuriDiffr (trammd t^foretiffr og pxaftiflt 3)eel) 6^f fov 9faHb# 
forflfhingøcomptoiret 16. 3anuar 1841 , S)fpartemenléfrcTrtoir o. f. 9. 29* 
aptil f. ^. ^ix^el. aancrUicaat 28. 3uni 1842, \>kfeUq 3ufiitdraab 18« 
eipthu 1846, SH for 3ufliiØ ^miniftttitt^ 3Me (f»rn |^ 1854 2t>iO 
Sn^artcment 7. S>tthu 1848; SP^Mem af Sommteflonen til at ubatbeibc et 
VUbtaft til almiiaelig fOaintpli^t 1848; nixUU Qrtatlraab 4. ^iigitil IgSO, 
SMUt af 2)anebrod€ 13.3uli 1831; 5l{IfurorDnct t>tt> bet almindelige 8taitb# 
aéfucance^SoDU^aøni ftr iBarer og (Sffectet 3« S)ecbr« 1854 (rmletiget eftfi 
flnføgning i Sv^aabe V ^858); SReblem af og ffocmant) i (Sominidfloneii 
anø« ^tantfoTfi^inøm v^a Sanbet 27. @ept6r* 1855, ligelebed i Sommiå« 
ibnen ang« 8ranb« og CB^gning^Dfitfenet paa Sanbet 9. 3uli 1857; ubn^iønt 
HI ^eftpret fot Staben Jtiøben^aoné Ooetform^nbed, famt benaabet met 
Sanebrogømombened ^^aberdtegn 30. 2)ecbu 1857« — * i itS^. ^ 1840 
e. SB. Sange (f. i Sth^. V i8i7), orlbfte 2). af 9»i<!^* £«, OorrpraflDent 
i ^b(^. (en @øn af <&enbt* G^ti^ian i,, Jtaøfetet ^eb bet aflatiffe aom* 
pagni famt ^r^gger, og iElifab. S^arl. O^dRiane f« (Slaufen; f. t Sth^. 
V 1788. t f^bø V 1856, f. Sengnid*d „(5(^xifi. Sfti^elfen 8ange'% S. 
3-4), og £ude (£ouife) S^omine f. $rtrrfen (S)« af SlauØ %, $^9fkUi i 
C^fiianØfanbØ Stift, f. II. 547, og d^dflfne flBil^elmine f. Safiet; U i 
«^dfliaB«fanb V 1795, ♦ f 1816, + ^ 1858). 

3 „^en IBerlingfte Xibenbe" (Om 9orgert>otbntngen , 1855, !Rr. 162 [jt>fr. 
9hr. 164]; eranbforftffringnt for (anbct, 1857, 9hr. 108; f^ft. fftt. 129, af $. (Sbin^ 
gev, og 9far* 171, af 9L IBaUntinee). 

3 „3)agBlabct'' (tjøBcnbaton« Dtofrformijnberi, 1860, 9tv. 150). 

Sittin (SSiSard Jtttnbfen), gf^i^anftrteø Sebber; f. 13« ttoji 1816; 
vpøfrebe fig til Sanbt)(efenet; biet) fforpagtet af Øt^nnebefd^olm , bereftei 
QJer af Sautnivgaatb« — "^ f 1843 Sceberiffe Vmalia *6;agett, ^anø 
eirflenbebarn (f. ^ 1817), S)* af 3(dfedfof p^aroL So^^anneé i^ern^ad) ««, 
følgen (^jer af ®alomond ^Ipot^ef i Jtb^* (en Søn af Søfeøfoc, >2Ipot(|efcc 
tVati^ioé «. og ^itgltte (Sat^t. f* Søbøtfet) f. i Ab^« 1780; f« Sengniifi 
«$eter ^eiØlrb'O/ i>d a^agbolrne Amalia f« <6eréleb (næflfflbfle 3). af 
Secfetair, ^øirØereté-Qlbbocat ^Ut «&. og Souife «eniiette f« IBci^; f. 1782, 
t i831). 

3^alba «2:tbiflrift før Sanboefonomte, dlJ^9tettW ((Sngi»anbtngøanIo(g, 
abførte i Sanbet« forffjebtge (Sgne. [(Sfter 3nbberctninger ti( Sanbbuni(o(bntngØfcIf!> 
bet], i XIV.1852, e.78'92). — 3,,Tid88krirt for Veterioafrer" (Nogle Oplys- 
Aiager om Knibstrap-StoUeriel og dets AfsUmDiDg, IIL 97'117, og tilbeell i „Uge* 
Itt. fer Sonbmoenb'' Y. 41'47, 58^). 

•&tito (Spl^an ttatlX Søn af 3. & (en Søn af ffitt^gget 3a€øb & 270 

00 Sn^rSoTg Sov^ie 8.; b#6t \i Xh^. | 1748, %Mn og (Eonfumtionifort>aItfc i 
*obto 1778, i»anDct« V *788, f ¥ ^^96) og^Jlffobft^ C^orlottc f. 
9oé(f (2). af a^at^iaé ®., !D?ajoT af fiaoalrmt; tø6t { Srrtrrtda f{ 
1753, t i 1815)5 — tog 1801 dtamtn «rtlum (Land.), i n«flf «at 
20rti d^jramfn (EL ill.), 09 15. 3uni 1812 ben tbrorrHfPe 2)erC af ben 
iuttbiffe C^ramen; h\tr> fioviifl < bet tanffe og nor|!e SranbforflffrinQå« 
Somvtoir unber Oefonomi' eg SommercefCoQrgfet 1803, Sulbmcrgtig i be 
banffe Jtjø^Oorbeté (og 9}cTgeé) 8Mnbforfiffr{ngé'(Iom))tok unber famme 
Scdegium ({Iben unbet bet ban{!e GanceOt) 1809, Gommerce^Seeretait 1813^ 
domptiircl^fef 1813, oitfeltg GanceOiraab 24. STOaj 1816 3 ftabømt fit (f m6ebe 
))eb l^anbd'Ooer« famt ^ef« og 6tubérefd 3)om 29. 3un{ 1820, og ^ni 
Øtangbeflaaing cadferet 21. @eptbr. f. 9. (f. (Soaegia('3:ib. 1820, & 730); 
opofrebe fig berefter HI Sanbocrfeneu f paa 9}irøaarb 28. %pri( 1858, i ftt 
75. 'Har. — ♦,••. 

Jonboecononttff Xibenbe. 7.15. aorgong. Stbi). 1845*53. 4. — ^anboc 
conomift 2:ibenbe for ^anmarf og Sleøotg. 9{p ^attt l.<d. tCarg. Ib. 
1854*56. (jofr. „^^anneDirfe^ XVIII. SRr. 252). — «gerbl>rrntng0*2:ibenbc for 
S)antnar{ og ^IcOoig. gorfle forgong, ib. 1857. 4to. 

<5rnnbfcrtninger t ^^anboeconomten, nbarbetbebe meb flabigt ^eifpn HI bt 
fortrtnligPe £anbtooefenO ^cererro Cpfatning af 2:beorie og $nqiO inbtil ben n^epe Zib. 
dn ^aanbbog fer ben pracHffe ^aubmanb, og HBctlcbning for bem, fom ^g^nbc bercf 
mere omfattenbe lanboeconomiffe ^tubier. SReb Sigurer i X<|teii. l.»2. !S>eeL Mf* 
1846. (Ubfom i fire Seoeringer; jofr. „Cerl. Xit." 1846, i»r. 294). 

VgertyvrtntngenO (SiobningOocefen i ftt bele Omfang. Sthff. 1850« 

d,,3IIuf treret Slmanaf for 1854« (iHooerr^ttere, Moerpvramtbcc; iKOM> 
(titter, meb 3 tegninger, @. 104'07)* 

*8ti{i(ati (Vntott ^atl), @on af 9(. S. 9., aRobelmefler og Wtttahø 
mfaifflrator oeb ^orcelafndfabrifen I Sthf). (f 1795, en Son af 9?a{or 9v^ 
fon Cor! 0. ?., (5jer of ®obfet ^uplan oeb ^arjen; f. 8engnf(f« ,^, (5. 0. 
«uplau«, ©.1.2). og ©opfjia W. (5. f. Oeblfen (t 1827); — tog 180* 
(Eramen ^rttnm (H. ill.), 25* @epr6r. 1804 iunbif! $rapHminair'<3^jrameit 
(.Admissus"), Of) 18. Cctbr« 1808 famt i Upr. 1813 ben {urib* (Fmbebd* 
eramen; oar Porrer oeb C^terflffgtfefffabeté Ølealffofe (i en flRcrffe af %ar), 09 
Oeb 'J^orgerbpbfPoten, famt i 0. SBeflend og ^renbflnipé 3nf!itut. f i jthlf^ 
27. ®?art« 1852. — ♦ C. *. 5JIum (bobt i JJoréor y 1790, f * ^^• 
^ 1846), 3). af 3- ®* % (en Son af dlaué $., Sognepra^ i Jtot«ot, 
og d^lifabei^ Amalie f. »obn; bobt i Stox^øt V 1761, f i ^b^. 1803^ 
iofr. mt^exuvé ^. «. S. 463) og «. Jt. f. galf (f. 1767). — (3»fr. »eng^ 
nicT« ,*II. (£. »♦ ^uplau% @. 2, og »gflnu $lum*, 6. 13). 
' ^ptft f fffebog. (gor be forfie Oeg^noere). Sthi. 18ia 271 

Sorf#gti(rnBiotogtf( ^remftiYItngaf J^ortoflerne, tiøt^meb berei !S)tyrf' 
atng og Vnbenbelfe, famt enfelte gorflflttø^eMregler, man Ux iagttage, »eb bm 
(erflciibe JTartoffelfi^gbom. Sbf). 1850. — ^aa ^lavb\t: Nokkar ord um Jardepli, 
Bfi ^irrs, yrkioga og nytsemiy og fåcinar varudarreglor mdli Jardeplas^ki. Eptir 
i. C. Luplau. åfagn^ Grimsson hefur fslenzkad. Reykjavik, 1850. 24 S. 8. 

^Sniilott (6arl ®ftienn), 9?99anførte9 <rlbf!e Søn. 

•SiitPlati (^ftnrii^ Contfl)/ t^ngRe Q9rober tU o^rnanfrrtr 9Itit. S* 
^1 ""* ^i'd ^809 p^UoIog««p^ilDf« iSjTomen, ^iin met ^eb^c, benne meb 
BceRbebfie d^arafteer, og 19. Octbr. 1812 tl^rol. ^tteRatét; aflagbe 2A. 
frotté 1813 ben ^omiletiffe $r#oe (Laud.); Xate^tt i ffiingfteb 25. 3unt 
1817, $rcrR i @fjoT)>inge 7. 3uni 1820, i «&aarelet) 29. 9toobr. 1826. — 
• 1817 (f. fiW- ^abetup (f. i SthJ). V ^789), enepe «orn af dit). *. 
(jbfc euDpI. I. 630) og ^and Ifie <&uRni 9. 9t. U tagger (S), af €tabé« 
fUbetnanb $ouI <$entiffen CB« og 3utta «&e(oeTf!ou; f. 17ai, ^ | 1788, f 
y 1789, f. gengnic!'« .^enrlf ©agger")* — (3Dfr. Cét'« .!WoteriaIler* 
6p. 787*88; ^engnid'd ^^. (S. \). i^uplau^, @. 2). 

3 iPiøBenbak>n« etilberi" (Om Q[Mfhti'9ifrbet t tor gtne JHrfe, 1828, 
9hr.7; anonpmt). 

e. 180, ?im 29: antage! at txrre, I.: er. 

^SnpltM (Sol^antt (SItad SttbtiO# fflbfle ærobrt til DbenRaaenbe 9I» 
C og 4. 3). i.; — f« i Siirflenberg i <&e]:tugbømmet%Tunét)ig; tog 1792 
(fiamen artium, ligefom i ^v'H 1793 og Octbr. 1794 anben (Fjcamen meb 
Vjax. H. il]., 17. 3anuar 1797 tbeclog. ^ttefloté; affagbe ben ^omiletiffe 
Srftff 25. 8ebr. 1797 meb bebf!e d^arafteer; pnU (hp, i iToIbfng 21. 
6eptbr. 1798, ^oépltaléprtrP 8. SWaJ 1801, fPræft I Joflrup 12. Deebr, 
1806. — * i Stl^. V A799 «. (5. flfl^ ffi^emnlft (bøbt iS(bh.{i 1779, 
t ffibd i 1847), S), af 3. «• C. (m €øn af Oltafien 3. ®. C; f- I 

Kigbeborg |J 1730, f « <t>^. */ 1800a), Jofr. ©orme «er. I. 213; 

III. 148; ^t^nupé 8. & 6. 118) og ^ané ifit *&uflru (Roflne 3ofe«>^a 

»aminc 8. (f i Ab^* 1797, 55 «.)• — (3»fr* »wgnid'« .«. «♦ ». 

iuplott*, 6. 1). 

^Snplan (Sttboig Serbmatib), eibflonførte« (rlbfle6#n; — tog 1819 
framen artium, ligefom bet nafle 9at 2brn Chramen (Land.), og tbeologif! 
Stteffat« 15. 3uli 1824; affagbe ben bomiletiffe $tøoe 28. 3uni 1825 
»et Sebtle S^arafteer, ben fatecbetifFe meb Ubmarfelfe; Gantor, Organifl og 
efolrtetet beb ffiato Slot« aWenig^jeb i Waj 1826, 9Jrafl i iBefteruIéieb 9. 
Sall 1828, i Dalbv 21. S)e(*r. 1831. — ♦ V *826 ^TOoria d. ^txtn^ ») ♦ 2. I $a>f}. V 1799 meb «nne Cathrine, fal. £ammerbirt« (t < i»^ t 
1819, i fU 53. «.). 272 

butø (f. i ^amhoxQ { 1802} en i Sfiøfpingf | 1824 tø(t3øbiiibe Octtt 
e., S), af 3faac 3ubaQ9* oø (Reic^et f* aSarburg). — (Sioøtapffi i ^né 
v^torbtfener 09fc ^j^^ongrlifriic'', 2ben @atnL 6. I.«LXX.} jofc. v8^« 
gpofl.- 1855, OTr. 139 j »engnicfé »«. (L D. «uplau*, 6. 1). 

^roebitener oioer (S)}angenerne. 9nben Gamling, meb en 8togrgt>i<< 
og et Sn^ang af 9eilig^eb«taler. Sth^. 1846. (Ubfom, 1844*45, i to ^cfta; 
»bg. af (S,,^. SRøUer; onm. t „Zfftcl Zxh^ftt." IX. 184«85; ^^brelanbet^ 184fi^ 
!Rr. 1804). — Ifle eatnL 1841. (f. flRarcbnontt*« gortegn. ot>. e(r. f. SRemgnol^ 

e. 3)» 

$oettff Siblforbrib for SDlerngmanb. Stb^. 1840. 

•SqbedFet (3ol(|0it Snbtitg). naPdbflc Søn «f $et* i. (htgu i 
S^iReb V i763a) og ^n« ftrpe .^uflru % 3R. {Blombctg (a: Ols« 
tnenberg, • i ^^ifleb || 1738, (egn fflb. f^ 1754); — bjbt 2. »efo. 
1743. — (3t)fr* SauberØ IBiogr. fRothfet om Sifc. i Slalbotg Jtot^taip. 
I. 88*89; om 9li(^i9 VL 94}* 

*&t)it (fS^xifHan Sacob), &$n af S^riftianS. og Wtaila 9l«g« 
balena f. kutten; bfbt i «6anibotg 4« Wtaxté 1759; t)at CBog^oIbet poi 
de SoniiKf« domptott. — •SngetflarfaSiee« (2). af lil««bfl itføb« 
tnanb Snbreaé Øl. og Qlnne Watta Senéb«; f. paa G(Tt^an^a)ni V ^^^/ 
t 1 ^844j. 

Stittgin (yaOr)^ ^feuboni^m; fce 9oiiI 8fi:eberi! 9offob (6iMi|i 
I. e. 78)^ 

Sqtigbtif (9rattté ^uafé), Smi af 3ené 3acobfen t. (en 6fn af 
3acob 3enfen og Jtaren @orendb.; f. i Sanbdbl^en {pngb^ i beduin ^enel 
V 1772, eogneprcrfi paa 3:fiunf ^ 1811, i 3:e<ge og IZI^eb f| *SiS, 
i 1^ 1824, Mr. (SImquiP'g .^^crrefrugtet" XXII. 117'19) og 3o^anne 
Spatie f. «6 al b fjert (S), af 6folekrrer Ole (SMftion ^. i Jtafebrføtofp 
i ©iaOanb; f. fflb« y 1781, ♦ 1811, t V 1S53>; — f* paa 
Xf^ntw il. mal 1819; bimitieret HI Umueifltetet fra 9ai^uu« Satbebtaf« 
fole 1837; tog f. %. (Eramen ^2lrtium (Laud,), t na^e Slår 2beti (Framm 
(Laud.), og 22. famt 30. og 31. S^ai 184l$ begge S)ele af ben fulbfrn 
bige iuribifle (hramen meb S^ar* Laudab.; bleo Vdflflmt I 3nbentigé-TOiiU 
PecietØ l^e ^Departement fra L 3an. 1849^ SulDmægtig 30« 3ua 1852; 
l^ar con^itueret (Somptoird^f i famme a)epattement fra 31te S)ecbc 1858 

a) * 2. i X^ifleb \i 1757 meb 9nna Eleonora (2). af 3en« Srt(^feit, ogtl814, 
86 iL, fom Gnfe efter ben t (Sjeffing« ^ubeO. HL 1. e. 143 lucDnte dn^iti- 
raab, eaabøbommtt 9la«mua ©teenfen, Spfogeb i X^iØeb, * f^ H 1770). 273 

tfl 30. 9bpx» 1860 (fungmc enbnu); ubnorDttt M ^itUlx^ (SancfOiraab 28* 
3)rdr. 1857* — * i ®U\i\att V 1850 QSalborø @op^{e ^eiuictte 
S^fUft (f. i Sthff. V> 1826, S)* af @fiBdnmgIec Sø^en. 9«. og So« 
^anne S)orDt^ea f. Satfen)* 

Begmu^Vliøbog^ samlet af C Bostrup og F. 0. Lyngbye. Kbh* 1848 (a: 
1847). (jrb^^lJop." 1847, 9ir. 290; ,,i«vt aftcnblob" f. «., l«r, 299). 

(Snfelte ^i^te, fprebte i ,.Mindeblade for Herlovianere'' (S. 92-93), t Orunbt^ 
^ pÆanffeten" (1851, l«r. 32 og 35, unber WlavU g. $. ?.)» og i „©ubpitten" 
(«ngfie»ife, III., 1854, @. 316-17, og i 2. forfort. Dpi @. 162-63, m«rfet g. ©. 5.). 

^itgbQf (^ané QP^rifitatl); ^and gaber biet? ftbett 3)egn i ®ifct 
bing. — %0Q t^eolog. Qtttefiatd 10. 3an* 1812, og aflagbc ben ^omiletiffe 
9mt 29. 3unt 1814, faaoelfom ben fate(^etif!e meb bebfle d^arafteer; 
fotetog }fiaa egen 8efoftning en SRejfe til Scrrøerne; tilfjenbteé QStbenff* 
eelflabetd ®riDmebaiae 6. Sebr. 1818 (j^fr. i. X. 1818, @. 740*42); 
$tefl i ®ief!ng 28. iD?ai 1819, S^eblem af Sibenfl. ®elf!ab 15. SecSv. 
1826, qjrafi I ©jborg 21. SWatt« 1827, — ♦*.«. elleman (f. i 
eietblng f 1793, f ^ SWariager V 1854), ncrPalbfle 5). af ©amuel 3o» 
linned %., ®ogne)»t(rfl i (Sjerbing og Qdlenfitup i SSiborg ®t. (en @øn af 
3d(. ®eorg 5L, *&errebdfogeb for Større og @gen ^erreber }fiaa 9Kd, f!ben 
^anbfogeb paa 9(5rø, og Ølegi^e @op^it f. ^ranbt; bøbt i Storbborg y 
1765a), t V 1820, j»fr. ^©tamtaule ot). garn. Saleur", 1855, ®. 6, 
^2^13)/ og d^atlotte ®of)^ie f. QSaleur (ælbfle 2). af 3uf}{tdraab, ^olbinrpec« 
trur i Aalborg, 3o^anned affeder S., tH Sang^olt, og Jtirfline f. (I^ri{}en# 
f«; f. I aalborg f 1764, ♦ V 1790, f i 9(alborg ^ 1834)^ — (3t)fr. 
Xaubné 99togr. 9{otitf. om 9)ifc. t Aalborg Jtat^ebralff. I. 89; 8^. aSarfobd 
hitaU. af Scrbr« ^ift. 2. Ubg. @. 781^82; „@tamtat?Ie oo* gram« æaleur'', 
1855, @. 13). 

Tentamen Hydropbyiologia Danica. 1819. (r. af iR.$ofman [6ang], 

tte af 3. ®. Hornemann, i ?. £. anf. ®t.).<-Scerøt{!e Cbceber. 1822. G*ReTae 

eneyclop., T. 18. p. 361; »ffg. (Sncpctop. ton Srfc^ u. ®ruber, lf!e @cct. XXIX. @. 

61; i»fr. gororb til SJérdar Kvsdi, adg. af V. Hammershaimb, o: Nord. Oldskr. XII. 

8. 1 fg.). 

^i^^h^t (^attd ^ft Sol^Qtttted), ®øn af «and 3ørgen 2., 
Uttclrirmmer i Sth^w, ©roéferer, en af Stabend 32 Uffanb (cribfie @øn af 
X^omaé &, refib. (SapeHan i @tore$«&ebbinge famt $r(rft i «6øjfrup, og 
Kctie Sat^r. f^lBaaing; f. i ®tore'«ebbinge V 1758, f ^ ^^* ¥ 1831/ 
f. emgniiFé «8fam. Sl^ngb^e, I.", ®. 3<4), og 3lnne SIffarie f. ®mibt 
(f. V 1773, • \i 1790, t .••); — f- 28- Decbr. 1803 (iffe 1806); •) 3f»Ige 2)aabMtte9en; tabettfiebø: f. 21. ^uli 1764. 274 

toø 1824 Cranien ^Xctium, Høcfom i nctfit Var 3ben (Erameti mti (Sbax. H. ill. 
hU9 eieutrnant ut JtongenØ Sfiøcotpd. — * V 1^33 SbaSffriftinc SRoii« 
rat^ (f. ^\ 1807 a), S), af SuPitdraab $ebfc .^olm 9X{., Somptoiri^ff eø Jta«« 
ferfc unber Sommidfionen foc Jt6^ond iBanboærcn (en @9n af Vfæ^oi (Sri! 9« 
og (Slifab. «iKf). eaabl^c; f. i (Sgenfe V ^781, f i Stbt). V ^8^)^ oø %^i^ 
3o^anne f. @(^ouboe (3). af ^tctfitn S^riflian 6.; t>øU i <&er<lc9 9fb 
Øtoeøfilbc V^ 1779). — (Soft. Sengtiicf'é „gram. Sl^ngbl^f« I.** 6. 3). 
2)anff Stirfreb« @ang i i^fni, af 3. Saggefen, for 4 et meb 9fl^ 

£9tiggaatb (9. . * • 3* . . •). 

®runbribd af ben banffe @^rogIcere, tU 8rug for Slnrneftoler. If $. 
3. Spnggaarb og (S. 9^. 8e(^. fBiboxQ, 1849. 16 @. 12. 

Sftberd (Setbinanb $eiitri4 Seonl^atb), f. pan J^rummbecf ^cb 01* 
bedlof 15. 6eptbr. 1806; t>ax forpagter af Søgaarb \>t\> (RoeØfilbe 1831'38; 
fjøbte @torf'9}eiIegaarb t^eb ^aaØruv 1838, folgte ben og fj^bte 9{arienlunb 
O^øaegaarben i Vlfleb) oe b 6orø 1839, ^oilfrn ^an atter folgte i Octbr. 1856 
og fifbte et €teb paa Jtiøbfn(;aOnd D^^i^rreBro, ^i9or ^an enbnu er Sofat; oalgt 
til 6te 8anbdt^ingdmanb for 3bte Sanbdt^ingdfrebø (6oTf og ^^rcrPo 9mtet) 
20. 3unt 1853, gjenoafgt 20. 3uni 1859 (f« »SagU.' 1859, SRr.l5i); — 
mobte \>aa ben ooerorbentlige Øltglbag 1855, famt paa 7be, Sbe, 9be, lObe, 
Ilte og 12te orbentlige Øligdbag. — (Enfemanb. — (3ofr. Sr* Oarfob« ^i>anf 
ØligADagdfalenbei' I. ®. 218). 

3 „Slmneoennen" (Sn Stemme om Itultudmtniperen« gorflag til (øtcre 8onb^ 
ffoler, VU. 92r. 43; 2i( b'C^rr. Skclgere i @orø Kmt« 2bet )i3algbif!rift, f. «L, 9tt. 72. 
[iofr. inr. 75, of Sug. 9{ot(e]; 8ret> tU 9{ebaftøren, VlU. 9{r. 100; ^mKmanbO« 
be^anbltng, XI. IKr. 3; goIfefToIen paa ^inb^olm, f. 91., iRr. 112; gorfhNcfcnct poa 
eorø Sfabemte« @obd, XII. 9h. 2). 

Sfitfeit (Q^rifHon %ttt>nit), albfie @øn af nebenflaaenbe ^rofeifor 
3o^anneg Q^riftian 9. og gfreberiffe f. Slor; — f*i 6orø 4. October 
1827 ; t)ax fra fit lObe til fit 17De Var Sifcipel i Vfabemietd ®fofe, ^oorfra 
^n Meo bimitteret til Vfabemiet 1844 (Laudabilis), og abfoloerebe i Sor« 
aaret 1846 examen philosopbicum (Laudabilis pubL ene. ornatos); it» 
gi^nbte fort efter natur^i^oriffe og i Scrrbeleø^eb joologiffe @tubier oeb 
Aio6en^aOnd Unioerptet; beeltog fra 1848 til 1851 i be tre fleøoigfb Selttog 
Deb 3bte 8Referoe«3(rgercor)?0, forji fom Ooericrgeri fenere font Seconblieutenant 
(i 3nfanterietd 8inie meb 'Undennitet fra V iS^S) og tilfib^ fom c^arafteri' 
feret $remierlieutenant (^ 1850), og beeltog meb bette i 9ffaimne oeb 
Wil CX up og 3fteb; bleb i Soraaret 185! forfll^ttet ti( 2bet Segercorpl, 
og fnart efter ifølge 9tnføgning fat h la suite i Qlrmeen i eet Sar, efter ø; * 2. ii 18iB meb (3>ro«fcter (Sm. å- ^^\%tx \ 9Af\. 275 

ffM UM#6 f^an onføgtr om 09 er^oIOt fin 9lf|!fb i ^aaht af J^rigdtienffieit 

wnUt 7(^c Sr6ruar 1852« a9(fO confiitumt font 9(dflfifnt t>tt> Unit?nfitcUtd 

}poIoeii!e 97uf(rum 18. Suli 1851 (fra 1« ^lotU f. «. at regne, f. einbe'Ø 

.iirebDelelfet'' 3. •&. @. 700<01); teeltog i ht ffantmaoiffe SRaturforffeimøbet 

1851, 1856 og 1860) abfoIoereOe 8. ^ril 1853 ben natuc^iflotiffe SKagiflet' 

confetent#vnt^b S^arafteren ,,admis8U8 cum laode præcipua" (f. iMeé 

.avcbbelelfec' 3. 4. 6. 559); dok 1853 2attx i Ø^atur^i^orie oeb Jtb^onø 

8orgeTl)l^D{foIe; tx^oltt i854«56 et minbre 6ttpenbium af bet Smit^ffe l^egat. 

Unbft 30* Octobet 1856 obetbroged Oet ^am for en ^ib af 3 Sar, fra 

SBeg^nbelfen af bet afabemiffe Sar 1856—57 at regne, at ^olbe be $rofedforen 

i 3ootogi oeb Untoerfltetet |)aa^oilenbe offentlige Soreladninger ooer ben al« 

vtnbelige Soologi for IBegi^nbere (f. Sinbe'é rtORebbelelfer' 2. «• S. 264-65), 

ttgefom bet efter Ubøoelfen af bette «&oero ooerbrogel ^am for 2 Sar ataf^olbe 

et 8iep<tiforiuui ooer 3))^rer{getd 9{atur^if)ot{e meb be ^ngre mebicinffe Stuberenbe ; 

biéputerebe for ben pbilofop^tfle iDoctorgrab 8* October 1857. --* <^^ 1855 

•tat^ea (Slifabet^ Wt&Utx, ^ané 6øf!enbe6arn (f. V i834), naflalb^e 

£• «f (SanceOiraab •^anø 9ff., J^adferer og IBog^oIber oeb Obenfe ffattigtxefeu 

og 99enl 6tiftl Sparefadfe (en Søn af $r<rf)en til *&uuébD og SBebeldSorg 

itopel, mM 99. og a^aren f. Slbierg; f. i Saléleo f| 1800, iofr. SengnicTe 

.Sam. mUn", 1857, @. 26), og lD?aria SNargrrt^e f. S&tfen (f. i Sumbp 

I 1795, * ^ 1829). — (SutoOiograp^i, oebføjet Unioerfltetetd til Sard* 

feØen for Airfend dieformation ub^ebte, af (&. S. ®(^arling forfattebe 3nb« 

Hbelfcdffrift 1857, @. 101-04). 

2)Vreriget. (Sn Sarebog til 6rug beb Unbertotidningen i be lotrbe &e\tx9 og 
Stcalftoleme« b^iere l((a«fer. irøeb 366 2:rcrfnit og (Sbemit^pter. Ubgioet meb Unber« 
fl#ttelfe af Unben>ti6ntng«minif!eriet. Stbff. 1855. (Ubfom i to 2)ele; anm. i „S^agM." 
1865, 9tc. 131). — «nben Ubgot>e. 9Web 400 i Xqrten inbtrt^fte «fbilbmnger. 
iMd. 1860. (»giv«). ¥of)." 1860, ^x. 58; „2)agM.'' f. %., 9lx. 59, Sittttg). 

8eg9nbelfe«grunbene of S^prerigetd IRaturbiftorie til 8ntg oeb ben 
firfte UnberDiiOntng i 9{aturbiPorien. a^eb 192 i Ztj^uti inbtrDfte ftfbtlbninger. 
abb. 1856. — 9nbet Cplag. a^^eb 206 i 2:e|rten inbtn^fte SfbUbn. it^id. 1859. 
C^gbl.-' 1859, 9Jr. 38). 

Ovenigt ovtr GrUnlandi Eehinodermata samt over denne Dyreklasses geogra- 
pbiske og bathymelriske Udbredning$irorhold i de nordiske Have, en Afhandling for 
dcB pbilosophiske Dociorgrad. Med et Korl over de xoo-geograpblske Havbalter 
OMkring Nordpolen og i den nordlige Deel af Atlanterhavet. Kbb. 1857. (Aftrykt 
i nVidenskabelige Meddelelser fra den natorhisloriske Forening" for 1857, S. 1-109, 
•om 3 seivsicndige Afhandlinger; jvfr. Forhandlinger ved de Skandin. Naiorforskeres 
7dallMe, 1856, S. 203-04; „Archiv fiir Natargescb.'' 24. Jahrg. U. Bd. S. 146-47 
•Kl48.49> 

SRebrebacteur og iD^ebubgit>er af: TUUthifi for populære FremHUinger af 
Hoimrvidenåkaben. l.-V. Bd. Med llihogr. Tavler og flere Trasoit og Chemilr^^ier« 
KM. 1854-58, og Andøn MøJUe. i. Bé^-ll. M. 5. 11. ib. 1859-60« U^otX^'ctV** \^EA| 276 

mx. 198, af m, ^.etåftx] 1865, 92r.59; „eoa.-galfler« ©HfMtib.« 1854, 9tt. 144; 
1858, 9hf.65; „fib^ipoft'' 1866, «Rr. 116; „iWorb. Unbcrptet^-iibffr.*' L 1 e. 166-166; 
„®fl9bt." 1854, 5«r. 133 ; 1856. ^x. 112 ; 1857, «Rr. 37 ; 1858, ^x. 5(V51, 162. 247 ; 1859, 
9?r. 47, 95, 145, 250; 1860, 9^r. 10, 128, 173, 259; „glpj). ^op," 1857, 9^r. 38; 1868» 
Vh. 200; 1859, mx. 53, 150, 257; 1860, 9h. 1, 76, 131, 174, 232; „Cftl m* 
1857, 9hr. 40; 1859, ^Rr. 50, 155, 272; 1860, 9h:. 93, 142, 177; „Uflefft. for ^ué' 
mcenb" IIL 238*39; VII. 448). fertil \t»tx^ f^m: i Uté Bd.: Deo adéMe Palt»> 
djrrskabning, med 1 SteeDtryksUvle, S« 1-31; Fiskenes NaUir og Liv (eflar Corier), 
S. 119-135; Særegne Oprosiringsforhold hos hdiere Dyr, S. 201-18; Bidng Ul 
den anvendte Zoologi (!• Nye Hasdyr; 2. Kanslig Fiskeopdrælning), S. 219-26; 
,,S68langen", S. 400-08; De aadselædende Dyr, S. 409-16; — i Zdet Bd.: Havets 
Lysning, med en Chemitypi, S. 269-84; Blandinger (Havets Farvning; Fdlgerif 
Skovens Rydning m. M.), S. 205^88 ; -^ \ Sdie Bd.: Bidrag til den anvendte Zoolagi, 
II. Det keiserlige fk'anske Selskab for rremmede Dyrs Accliniatisalion og dets Fore- 
Ugender i 1854 og fdrste Halvaar af 1855, S. 1-34; — i 4d$ Bd.: Oldenborreo, 
S« 256-74 Gvfr. Tidsskr. f. Landoek. 3. R. V. 345); Blandinger CFiskefaogst ved 
tamme Oddere; Ostersen og Ornen), S. 296; Om Grandplanen i Dyrenes Beeo- 
bygning. Et Indblik i den sammenlignende Anatomi og Zoologi, S. 320-44, 401-28; 
— i 6t9 Bd.: Notitser af rorskjelligt Indhold (1. Tselse-Flaen i Syd-AIHka; 2. Det 
franske Selskab for fremmede Dyrs og Planters Accliroatisation ; 3. El Par Notitser 
af hygieinisk interesse; 4. Ostersavl; 5. Fiskeavl og Fiskepleie), S. 284-94; ^i 
2den Bække ^ Uu Bd,: Udsigt over de saakaldte vingel(>se, Ikke flyvende Fogles 
Bygning og Liv, foredraget i den natarhistoriske Forenings SOndagsmdder i Vinteren 
ogForaaret \\m, 1.-3. Afsnit, S. 1-32, 215-78, 291-311; Tigerens geographiske Ud- 
bredelse, S. 336-47; — Ilder Bd.: Zoologiske Notitser (1. Gnaveraben [Cheeromys 
madasgariensis] ; 2. Muroken ; 3. BWid af Insekt-Æg ; 4. Pangfr<$ea [Rotodelphys 
ovifera]; 5. De sidste fossile Pattedyr; 6. Aaslralnegerne og Marsvinene), S. 142-52; 
Gorillaen eller Ksmpeaben, S. 289-308; i Ubtog i l^oØ.'galfierd ©Itftetir. 1860, 92r. 259. 
3 fyVidenskabelige Meddelelser fra den natarhistoriske Forening I KJi^benhavn" 
(Nogle Bemarkninger om JUedusemes systematiske Inddeling, navnlig med Hensyn 
til Forbes's History of british naked-eyed Medas«, 1860, S. 15-35; Nogle Be- 
mærkninger om Næseborenes Stilling hos de i Gruppe med OpMåurm staaende 
Slægter af Aalefamilien. Med en Tavle. [Meddeelt den 28de Novbr. 1851], i 
Aarg. 1851, S. 1-21. [Oversat i „Archiv fiir Naturgeschichte" Jabrg. XVIII. L Bd. 
S. 255-76]; Siphonopt brasiUensii, en ny Ait af Ormpaddernes £Cæciliernes] 
Familie, beskreven. [Meddelt d. 12. Decbr. 1851], s. A., S. 52-54; Bidrag tU 
Eundtkab om Slangettjememe. L Foreløbig Oversigt over Grdolandshavets Opbiarer. 
[Meddelt den 8de Novbr. 1854], i Aarg. 1864, S. 95-104; U. Oversigt over de 
vestindiske Opbiarer. [Meddelt d. 18. Januar og 1ste Februar 1856], i Aarg, 186$^ 
S. 1-19; IH. Bidrag til Kundskab om Ophiurerne ved Central-Amerikas Vestkyst. 
[Meddelt den 14de Marts 1856], t. A., S. 20-26; De ved Danmarks Kyster levende 
Pighude. [Meddelt i M6det d. 17de December 1856], «. A., S. 88-110; Syste- 
matisk Oversigt over Gronlands Echinodermer. [Meddelt i M((det d. 15. April 1857], 
i Aarg. 1867^ S. 1-55; Om de nordiske Echinodcrmers geograpbiske Udbredning^ 
med et Kort, $. A., S. 56-99; Om de nordiske Echinodermers bathy metriske Ud- 
bredning, $. J., S. 100-09 [see ovenfor]; Efterskrift til min Oversigt over Gi6n- 
laods Echinodermer f m. A.^ S. 338-39 i Nogle Bemarkninger om de nordiske 
Æga^Arttr Mmt om Æga-Slsglens teUe Be%^^^^^^%> ^^ «^Tw\%« ^Meddelt I Madet d. 12t6 Novbn 1858], i Aarg. 1868, S. 65-78 ; Beskrivels« af fuk ny 
SirWb-irr, SwAiM Sehythei Ltk. [Meddelt i MOdet d. 10de December 1858], med 
« Tivle, f. ^., S. 98-104; Tillæg til min Oversigt oYer de ved Danmarks Kyster 
lereode Pighude samt til mine Fortegnelser over Vestindiens og Central-Amerikas 
Slngesgemer. [Meddeelt i M()det den 16de Decbr. 1858], «. A.j S. 127-28; Om 
vine Cymotboaagtige Krebsdyrs Ophold i Mundhalen bos forskjeiiige Fiske. [Med- 
delt i Mødet den 10de Decbr. 1858], t. 4., S. 172-79; Bidrag Ul Kundskab om 
de ved Kysterne af Mellem- og Syd-Amerika levende Arter af ;Sdi(;ørner. [Meddelt 
i Madet den 13de Januar 1858], i Aarn. 1869, S. 25-96). 

3 »!Z)anff Xibøftrtft'^ rebig. af 3. g. ec^outo (Om tutipig gi[teab(. [(Sftec 
iRiIne«(Sbtt)atb# 9{ap)>ort om „la Pisciculture" til bet franffe S^niperium for ^anbel 
»8 Hgctbvrfninø], i V. 1851, @. 97*105). 

3 „Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6te Række. Natur- 
TideDSk. og matbem. Afdeling" (^AddUamenia ad hiåtoriam Ophiuridarum, Be- 
skrivelser af nye eller hidtil kun ufuldstsndigt kjendte Arter af Slanges^emer, 
1^. AfdeHng, med 7 Tavler, i V. 1-74, 177-271; sænkUt aftrykt Kbh. 1858-59. 
4lo; jvfr. Forchhammers Oversigt over Vid. Selsk. Forhandl. 1857, S. 16-18; „The 
Aoierican Journal of science and arts*', Second Series, Vol. XXVIII. 1859, pag. 55-66). 

3 "Soltefalenber for 2)anmarf" (Cm S)QTened Sanbebrcetdrebffaber, i 7be 
iirg. 1858, e. 69^86, meb Iroifnit i lejrten; jbfr. „2)ogM." 1857, ^t. 304). 

gottegnelfe ober &xøtiianh9 (Sd^inobermata (i $. dttnfd „®røn(anb 
m^QipW 00 falifltfl bef!rebet'< II. Sthff. 1857, ZiUdQ ^x. 5, e. 101'03). 

3 Forchhammers ffOverHgt over d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandlinger*' 
(Om nye Snyltekrebs fra Atlanterhavet af J. J. S. Steemtrup og C. LUiken, 1860). 

3 i^Uuftreret Jibenbe" (©oriaacn, 1. SWr. 28, e. 235). 

SRebarbejber i 9{orbtfl (Sonberfattond(e|:icon(Srtif(eranoaaenbe3ooIogi). 
- (Cfter totogr.). 

♦ftfttfen (gftebmf), f 18. «<)ri( 1819. — t3bfr. gengnld'é ,&am. 
ififfrn-, 1857, ®. 13). 

gortfatte 9[nmoer!ntnger om S^berierne i åhff. tb^. 1813. (^erof tre be 15 
fir^e @tbcr Kftrvl af Stbfft>n9 @fi(bert 1813, 92r. 90). 

. *2fttlftt (SoJ^anned [iffe «&and] 6l^nfKatt), dtjie &gn af ncben« 
anfgrtc $et. 9Bil^. &; — abfolberebe (^ramen^^Ittium 1811 (.Wegct 
gobt"), { 9ipii\ 00 Octbr. 1812 ben p^i(oIoøif{«|)^iloro|)^if!e (Framen mcb 
S^ac Laudab.j nbnaont til flRibbet af Sanebroøe 28. 3uni 1847; entUbiøct, 
bcb ®otf Vfobemieø Op^æbelfe, i S^aabe meb $enf!on unbec 9^abn af fBaiiø 
^gf 12. ^ril 1849 (fra 1. %\ix. f. 91, at reøne) oø meb XlUl af $ro* 
fféfpT (meb flRanø i 4. *!• 97r. 3). f i Sorø 35. 3unl 1856, — ♦ V ^826 
8f. 9(or (f* i Jtb^* V 1795), 9). af (S. «. Sf., flben mrbifor beb »anfen 
(en 6#n af 8ard fMelfen oø %nne Senøb.j f. paa ©aatben SSeflinøfiab i 
6tanøe 6ofln paa .frebemarfen V 1*^3^' t V 1808), oø QInna Sat^atine 
!• <6<éfclørfe (5). af 9ffajniia ^. oq IMrica f. ^cegaart-, li^bl V %«axXi\^ 278 

{^ 4761, • 1783, t V A837). — (3»fr. Øért .WaterloHft-, gp. 823; 
8fr. æarfobd gfovtcra, af Sdbr «ip. 2. Ubg* €. 792; •M^poft" 185«, 
9lx. 148; .8«DrcU- f, «., OTr. 149, 166; „©nrl. «b.- f. «., 9h. i57; 
SrngnJif« ^gam: »itfen-, 1867, S. 26). 

Dm ©orø KfaDetnie« 3bef. iTB^ 1847. U©erL Itb." 1847, 9tt. Ib; 
^mpor f. «., 9h. 85; ,,8«brel.- f, «., 9lv. 80, af gotf.). 

Om @orø 9eea((øif!o(ed 3bee, eSer: Om eoxø KTabemlef 3bee 9hr. S. 
m- 1847. (g. 8. 0. ». V. 307-16; „gabrd." f. «., 9h:. 126, af gorf.; fftt. 201'2; 
$. aRoI^(^: ,,9eeife«8ret) til $rof. eiltYen^ ITb^. 1847). 

6orø-Srebe HI ^r. (Statdraab <£6. iD'^oIbec^, eOer: Om @or# tfabcmiel 3b(( 
9fir. 3. i?bi. 1848. 

(Snbnn rngang tgien et fat Orb om @orø 9[fabemie. Stb^. 1848. 

9n ba« ^oI( 2)eutf4Ianbd. Gine @ttmme be« grteboi« att« 2)Snnunl 
9{o. 1'3. 9[optn^, 1848-50. Knon^mt (Øcrdborfd 2n}pi. ffttptttot. XXXL 1860, 
©. 84; ir^Worb. SCflearo*)^ I. ©. 221). 

(St almeenbalgt goKetHng i to Kfbelinger uben noget Sonbft^tng. ft^ 
bøbigt gorflag af X. A. Stb^. 1849. 

Om Unbetianblinger meb Oprørerne, ©enbebreb til £ £). fra X. A. 
m- 1860. 

3aøtretten9 Uaf6cenbe(ig6eb og Uabffilleligieb fra 3orb«moiiBCt. 
gormemnger og gorflag af en Ubebfommenbe. 9f X. A. Obenfe, 1850. 

€^(edbtg« ©elbftcenbig^eb og @Ie«big« 2)enng. røer: S^gcnef til* 
(ommenbe ©fiffelfe mtber et^bert af biefe fBi^aax. Stbff. 1850. (Hnont^mt). 

Ubfaft til en goreningdlob for ^anbene i kongen of 2)anmarf8 9Hge. 9i 
gorføg af X.A. Stbff, 1850. — $aa2:b bf f: (Snttourf gn einem )i3erein«'<iefete 
fiir bie ^anbe beø StM\Q9 bon S)anemar!. C^in 9$erfud^ bon X« A. mit 3>f^^ 
be« banifc^en "^Berfafferø. i^b^bn 1850. 

gorflag til en gorening9«®runb(ob for l^ongen af ISDanmarfØ Gtoter. 
di omarbetbet gorføg af X. A. Stbff. 1850. 

Seb Obergangen fra l^amp imob Opftanb til Oiben og Gntg^eb i 
bet banf!e 9}ige. betragtninger af X. A. JTb^. 1850. {„mpo^." 1860, 9hr. 154). 
— faa X\fh\U 93etm Uebergange bon i6elampfung bed Suffianbe« )ur Orbmrag nnb 
(Sinigleit im 2)Snifd^en 9{et(^e. 9$ou X. A. SCud bem ^M\åftn. Itb^bn 1860. 

iBeborwortung unb ilbergearbeiteter (Sntn)urf eine« tSereinf-drnnb- 
gefe^e« fftr bie €taaten be« l^Snig« bon 2)anemarf. )Son X. A. JK^bn 1850. 

Offene Hnttoort auf ben Offenen ©rief be« ^erm ^Jrofe«for J^arf ©iebe^ 
mann an bie ØefeQfc^aft ber griebenøfrennbe. 9n aUe greunbe be« gricben«. 9ei 
(S^. SUtren. ITbbbn 1850. („Sthffpoft.'' 1850, 9{r. 239; „hamburger nnport^f. 
(Sonefponbenf^ 1850, mv. 251). 

(Sin Sort aur ISert^eibigung meiner @d^rift: „Offene flntb»ort onf ben 
Offenen SBrief be« ^erm $rof. iBiebermann.'' 9(9 Snoieberung eine« Hrtifel« in beø 
hamburger Unpartbe^ifc^en (Sorrefponbenten 9{r. 251, bon S^. ?flt(en. Stbff^n 1850. 
(Mr. ^eerl Xib.'' 1850, 5Rr. 289). 

Om fif Sfeafnnton imeUem ^o^*UTi\)nit W^XX^wS^t^^^v- ^^X,å. »(.1860. 279 

«nteH — CUer — Cller. 3 Smrcbning af ©r. ®e^eime'(Jonfmm«raob 2. 9?. 
». 64eel« gorfatning«nbfaft for bet ^anffe iD^onar^ie. 9{ogte Setragtnmger og 
QaBffifnmøer af X. 4. Slhff. 1851. 

g:orft>ar for bet, font ^r. aftag. (L g. Slien falbec ^eelftaten. If X. A. 
A(.185L 

9rnnbforfatntng for j^ongend (eic 9{ige. 2:o Ubfa^ HI €$anraienligning. 
If X. A. i»^. 1851. 

Set Qebfte er gobt not GQer Setragtninger oiser 9{egienngen« Sorflog til 
etflten« Crbntng« og ober nogle anbre. Hf X. A. Stbf). 1851. (^Sl9»- Voft'' 1851, 
ftr. 116; ^8Ien«6urger 3eH.'' f. a., 9hr. 118, itfr. ,,8Ii?t). ^efL'' f. «., 9«r. 123, af 
IA.; ^Dannetirte- XIV. 9hr. 77, jtofr. 9?r. 82, af X. A. [»^^ilofopten i @orr]; 
«r. 87; og 9h. »4, af X, A.). 

grebftoennerned Qen. Oetragtninger oiotx be n^efie Seflrcrbelfer for I3erben€« 
iRbeii« Qeforbrhtg og 8ef«f)elfe. «f X. A. Stbtt. 1851. a«>fr. «,Sl9«>- ^op-" ^851, 
«t. 241, 45, 49, 53; ^gabrel." f. «., IRr. 247). 

!t:an(er om forftiellige 9)(ebning«f9ftemer. )(f X. A. Stbitn. 1851. 
(ii»fr.: „9{ogIe )>aa Qrfartng gmnbebe iSemorrfntnger til €^bar paa X. 9.*« £anfer om 
be ferfTjeOige 9)crbning«f9f!emer, af en (SaoaQeri-Officecr^. Sthf^. 1851). 

Carré tmob en (CaDallerte'Kttaque. (9ienmcrle for et tibligere €$!rift om 
ffrfrft&ige8<ebmng«f9fiemer. 9fX.A. i^6(.1851. Qt)fr. ,,$19«). Voft" 1851, 9hr. 280, 86). 

2)et oprigtige 2)anmar( inbtil (Siberen. Sftinimitetdforflag af 3nnota« 
tilii. m* 1851. 

(eelftoten« Gnten^GlIer. gorberebenbe betragtninger ot>er et ^obebfM^g^ 
naol beb Ubførelfen af ben l^ongelige ilnnbgiørelfe of 28be 3anuar. $(f X. A. @orø 
im i m.) 1852. 

3annar)>rogramniet« Ubførelfe og (irnnbloben« O))ret^olbelfe. Ub« 
fifl af X. A. eorø (trvft i Xhff) 1852. 

6enbebreb til 2)anmarTd 9{ig«bag«mcrnb meb €$friftet: „Sannarpro* 
grammet« Ubf ørelfe og Ømnblcben« Opret^olbelfe'', fra X. A. 6orø (trvtt i Stbif.) 1852. 

Øiebltftet« førfte og for faabibt bigtigfte €$pørg«moaI. If X. A. 
eon (trvh i m-) 1852. 

Lex Regia og Lei Salica. <St @tbeflvffe til flriiffeme i «ScrbreIanbet'' om 
bc Shgfbogen til OpMning af bet i^ongelige Snbffabø 3nbboIb mebbeelte flftpt^tfer. 
9lé en Sfterffrift om Ubbalget« Setonfning. 9f X. A. eorø (tr^ft i 9eingfleb), 1853. 

^bab bil (Snben blibe? 3 SInlebning af bet foreflaaenbe goIfet(ing««8aIg. 
til Bolgeme fra X. A, @orø (trt^tt i 9Kngfleb), 1853. (Ogfaa inbr^QM i „llmuc« 
»CMen* XII. 9{r. 37). 

gorflag ti( en (SrKcrring fra banffe Sorgere om be foreflaaenbe ffev* 
•■bringer i Omnbloben meb 6bab bertil (ører. 9f X. A. 6orø (trprt i 9^ingf!eb), 1853. 

€^p#rg«maalei: ^borban bil Orunbloben efter (ijennemf^net (omme til 
at fcc nb? (Sfter Qbne befbaret af X. A. 9eingfieb, 1853. (Ombeelt til 9eig«bagen« 
IRcMeiitiiicr). 

Daawar!« 9tige« (irnnblob contra ^olfteen i ^eel^aten og @Ie«btg 
ribnfac 2>aniMrfl 9Nge. 9t Onbtttg af X. A. 9{ingfl(b, 185a« 280 

betragtning ober be minifterteHe iD{otti)er til gororbningen af 26be SvJ\ 
om bet banffe Tlcmtåf\t9 forfatning for bet« Srrllebøanltggenber. Sf X. A« SKng^b, 
1854. Obfr. ,,glpt). ?op." 1854, i«r. 207). 

^runbloben« @tt6brub og ^åbningen« 9{ebning. 9f X. A. 9{tngpeb, 
1854. (©eraf bar bet førfie 3lffnit: ,,3)et ©tranbcbe og bet ©jergcbe" tibliger« ©^»taget 
i ^glpb. ^ofi.^ og ,,S)agM.^; jbfr, „^agfyl"' 1854 9Jr. 236; ^Corforenii, «r. 734 
o: 9^. 3e. 92r. 81). 

^bab maa blibe bort ftbfte Orb? (om Scettebéforfatmngoi) , af X. A. 
(grt^beblab). 9ringfieb, 1854. October. 2 @. 8bo. 

®runbIoben faaban fom ben ffulbe bcere ifølge btn Jfongelige Jhtnb* 
giørelfe af 28be 3onnar 1852. «f X. A. (gft^beblab). »eingfleb, 1854. Octofcer. 

$ro iDtemoria meb ^enft^n ti( bet foreftaaenbe bo)})}eIte ©runblobøorbetbe. tf 
X. A. (gtt^beblab). »lingPeb/ 1854. 3)ecember. 

Xf)t\t9 (om ®runbIob«fagen). Øf X.A. (glpbeMab). 9{ingPeb, 1855. geBmar. 

Ubfaft ti( en fcellebd ®runbIob for bet gceUebd, ifø(ge ben (ongelige ihrab« 
giørelfe af 28be januar 1852, og obereendflemmenbe meb ben unber 22be SRartd 1855 
af kongen bifalbte ^runblobøbefiemmelfe. ^bøbigt gorføg af X. A. 9^ingfleb, 1855. 
abfr. ,,8abrel." 1855, i»r. 158). 

(9 nb et) ©enbebreb til !2)anmarl9 9Hgdbag6mcenb meb @triftet: ^Ubla^ til 
en fccaebø ®runbIob for bet gceØebd« fra X. A. 9ug. 1855. 

Xanfer om gccUebflforfatningen. ((gt «rl i «bi«format)* 

Slbftiflige ØrttØer, beeld unber band 9{abn, beel« unber SD^oerterne X. A., 
G. og CL., beel9 ubeniRabnoga)'2cerfe, i forffieflige 8(abe og Xibdff rifter, faafom: 

a) Obe 2:^omfend ,,gQend t>ontiffe 9(bi9 og %berti«fement«tibeiibe^ (Om 
2, e. g^abue« ©rebe, 1847, ^x. 65). 

aa) „gcebrelanbet" (2lnmelbetfe af ^on« ©fdft om @orø «tabemie« 3bec, 1847, 
9hf. 80; %\i Mt fom fj>ørge: „©bor ffal jeg fatte min eøni@fote?", f. «., 9h.l26; 
— To Erklsrioger angaaeode nogle Tilringer i Brevet fra Slesvig i delle Blad 
Nr. 47, i Aarg, 1851, Nr. 52 og 54; — I Anledning af Adressen fra Mellem- 
og Nordslesvig, September 1852 i „Fædrelandet" Nr. 231, i Aarg. 1862, Nr. 246 
[Jvfr. Nr. 254]; Bemærkninger i Anledning af Oversættelsen af Anrerelgesageos 
Aclslykker, s. A., Nr .301 ; — Betænkning over Lindbngå Tanker om Ordnfogen af 
den danske Stats Regeringsform, 1854^ Nr. bb; — En Erklæring, 186S^ Nr. 16 
[Jvfr. Nr. 10, og „Kbhposl"s. A., Nr. 19]; — desuden oversatte og besdrgede ban 
de i Aarg, 1861, 1862 og 1868 fra Tid lil anden indrykkede Artikler onder Titel 
af: ^t OUebiad M Folket fra Elihu BurrUr). 

b) „aimuebennen"(ebar paa øt^ttet „S3atg-9iotitfer" i „^tlmuebennen*' SRr. 83, 
forfaobibt fomme angaaer ^rofe«for % ©iort, VIII. 1849, 9?r. 86; Dm ^rofe«[or 
C>iort fom SBalgtanbibat, f. «., Sflv. 95; ogfaa i „»efifjaaanbffe «bi«" 1849, Cctbr. 
og 9'Jobbr). 

c) r/^iøben^abnøpoften'' C,^n Snben til ben ^e" [om bet t>aat(tn(t€ SRonu« 
ment beb greberida], 1850, ^x, 108; 9lf et ©reb fra ©jattanb [om greben m. m.), 
f. %, Sflx, 160, 62, 64, 65; — Cgfaa om bor nubarenbe ^olitiffe etifling, 1851, 
9hr. 223, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48 [imob »rebene i goCL-galfter« erift«- 

tibenbe]; Vgfaa om ^eelflaten og SonbontxlprototoCien, f. K«, 92r, 266;~(Sn^eeIfiat9« 281 

M« »eficnbelter, 1852, 9^. 24, 27, 33, 48, 56, 62, 90; «f et ©ret fra ©iattanb 
lom Duarantaine og (S^olera], f. ^., 9h:. 60). 

d) ,,3) en »criingfte Siben bf" (Slnmelbelfe af ©friftet: „3nr ©deud^ning ber 
tngujtenbnrger €^rift: 2)ie ©eraogtjilmer @d^te«tt)tn*'<6clf!etn unb ba« ^Bnigreid^ 
S)anemarf^, 1850, 9ir. 110, 11; — Dm 9?øbtoenbig^eben af at Jonbfe faatebc«, cg 
øm 9iøbbenbigjeben af ot ffinle benne S^øbtjenbigjicb, 1852, ^^r 132; Zi\ bebre gor* 
Mctfe, f.«., iWr. 133 ;i2il nogen 33erongfIfe, f. «., 9?r. 135; 3onnar<)rogrammet« Iijfere 
6iber, f. IL, iRr. 137; gorflag Hf gobe gorfcett«, f. a., 9hr. 140, 41; betragtninger 
otoer Oberjl Xfd^erning« „?lntpbmnger" og @amme« „^Semcerfninger" til bi«fe, f.?[., 
«r. 216, 17. 19, 20, 24, 25 [jtjfr. „gcebrel." 1852, «Wr. 239; „^annebirfe" XV. 
9hr. 243]; — Dgfaa et Orb om ©rnnbtoig« „©enlige Orb til bet banffeSol!" famt 
em \>ot etiHing, 1853, dh. 38, 39, 41; S^erc efrifter om gæaebfiforfatningen, f. «., 
Kr. 111, 12, 13, 14, 15, 17 [jtjfr. iRr. 119, 20, 26]; dt forfinfet ©jenfoar, f. «., 
9hr. 128 [iofr. Sflx. 143]; @n uforlangt ©etcenfning ooer Ubtaflet af 19be 3ult 1853, 
[. «,, 9lx, 174, 75, 76, 79, 81, 82; Ogfaa et Drb om 3eig«bagen« ©tiHing, f. 21., 
«r. 242, 43, 46; 3nb|Ming fra en 3Ke»9?ig«bag«manb, f. 21., .S«r. 257, 58, 62, 
67, 68, 70; — gra X. % om et Orb i „gabrelanbct", 1854, 92r. 194;'Ct ©jenfoar til 
^r. €^r. ©. i "gcebrcl." !Kr. 202, f. «. , 9ir. 205; — enbtibere otoerfatte og bcførgebe ^an be 
i »arg. 1851. 1852 og 1853 fra Jib til anben inbr^fffbc 2lrti«er unbcr Sitel af: 
„Ct Olieblab til goltct fra Cli^u ©urriti"). 

e)„glcn«Burger €orrff^)onbent" røefe«, bie fheitigcn S3frt5ltniffe be« 
tSnigreid^« nnb ber ^ergogtl^ilmer betreffenb, 1850, SRx. 196, 97 [itjfr. ^x. 204, 
flf — d — ]; Sin ©egennjort jur (grtt)teberung be« (ginen ©ortefl befl ^enn — d — , 
m 3E. «., f. H., Sftx. 213). 

O „3)annei)irle" ((gt inbfenbt ®jenm«Ie fra .^. 51., XIV. 1851, SRr. 82 
[jofr. 9tx. 87, af*]; Ojenmcele fra H 21., f. 21., ^x. 94; 2:il 2>anneoirte« ?aferc, 
XIX. 1856, 9^. 30; ©reb til Seebatieuren, f. 21., ^x. 49). 

g) /,gIi?be*?Joften" («Rogle (grflccringer om 2llmeent)cebning m. m., 1851, 
9hr. 245, 48, 53; Sil ©jenfoar baa ©reoet fra 2»eIIem|T(e«oig i „gcebrelanbet" i«r. 254, 
i »arg. 1852, 9h. 346; 2)et ©tranbebe og bet ©iergebc, 1854, iWr. 205; gor- 
Kåring, f. 2[., ^x. 218). 

h) „©icellanbepoften" (2)en eurotjcciffe iRøboenbig^eb, 1853, 9'hr. 3/5, 6; 
Cn Ub»ei af ©triben om 2(rtefi?Igefagen, f. 21., 9hr. 24, 25; ©tiHingen og ben« 
^pøxq9maa\, f. 21., 9'ir. 91; Sii fort Ubtjei af ®runbIob«fagen , f. 2(., 9lr. 133, 
golgeblab; — 2)et n^efie 2lft|h)ffe i ®nwblot>«fagen, 1854, $«r. 19; gorfaUungflloben 
for bet banffe j)tonard(»ied fcelleb« 2tnltggenber/ f. 21., ^x, 21, 22, 24; Snbnu engang 
igien om Danmar!« 9{ige« ©runblot} og gcetleb«grnnbIooen, f. 21., 92r. 72; !^et 
kongelige gorbe^olb« 3nbJoIb, f. 21., 9^r. 85, 86; ©reto til 9?ebflctcuren om gororb* 
Dtngen af 26be 3uli, f. 21., SHx. 91. [i^fr. 9h-. 94; „gcebrel." 1854, 9?r. 190, 202; 
„©erl. Sib.-' f. 21., 5«r. 194 og 205, af 3E. 21.; „©agbf." f. 2L, i«r. 191, 92; 198, 
af I. 21.; [%. @. CJrfJeb] „Om kongen« og 9eig«bagen« inbb^rbe« awpnbigf^eb" jc, 
@. 4646; ,,gU>»). M-" 1854, i«r. 209, 18, af 5- 21.]; 2ltter ©ret) rtl 9?ebacteuren, 
f. 2L, ^x. 95; 9eig«raabet i ©e^tember, f. 21., 9ir. 103; ^toem er bet ber ffal gjøre 
(|[once«floneme?, f. 21., ^x. 108; gorunbring oter gorunbring [til ©r. 3. <&. (S. gifci^er], 
f. IL, 9tc. 116 [iofr 9lx. 121, af gifd^er]; $oab maa blitze bort fibpe Orb? [om 
JfltOeWforfatningen], f. 21., ^r. 119 [færftift aftr. fom gltj^Mt, \it f^XiiB^wY 282 

aE. 9[. til $r. Stfc^er, f. %,, 'Sflv, 124; (Sn gammd ^iflone og en nr^, f. 9L 9hr. 146; 
9?cget om ben 26be 3uti« 9?obt)enbtatcb, f.«., 9^. 152, og 1865, 9hr. 2, 4; — X^ffc«, 
1855, Wr.21; ?lnmcer!mnger tit mitte 5 X^efe«, f. %, SRr. 23, 24, 25; ©etvbningen af 
92ig«bagcn« fxl>^t ?[fflemnittger i ®ninbto))«fagen, f. %., 9(r. 30; 8ret> ti( 9t^acteiireii 
om ^omøopat^ien [i $(nlebning af en 9(rtifel i @ice(Ianb9pofl. 9hr. 28 of %.], f. 9L, 
9ir. 32 [it>fr. ^t. 35, af g.]; Ober 5fJiel8 ^ofman [©ang], f. «., 9tt. 32; ©reb 
ti( 9eebacteuren til Z)oax paa ^r. g. [om ^omøot>at(ien i 9lv. 35], f. ^, 9h. 38; 
Ubfafl til en fættebø ®runb(ob for bet gcelleb«, f. %., 9h. 56; Qninblobdfagen« for^ 
flaoenbe ®ang, f. %, 92r. 61; Stnmarlninger ti( benne 9rti(el, f. 9., iRr. 62; ^orflog 
til et ^Valgprogram, f. 9., 9}r. 67; Om bet befienbtgiorte Ubtaf) tt( en gorfotntngøloto, 
f. 9., iRr. 81*82; 2)cn ibag fammentrcebenbe 9{ig«bagd ^bert>, f. 9./ 9{r.95; gri^eben 
og ®runbIot)en famt 9{ig9bagen, f. 9., 9^r. 98). 

i) „!S)ag6Iabet^ ((St 8reb til 9{ebacteuren [angaaenbe eiceOanbøpoflen 9tx. 91 
og ©ogblabet «Rr. 191], 1854, i«r. 198). 

k) „gijen« @tift«»5:ibenbe" (Ober 9?iel« ©ofman [©ong], 1855, Wr. 71. 
[@amme@tt?ffe.fom i „@iceffanb«pofl.'' f. «., IRr. 32]; Jlanfer om gaffebøforfotmngf- 
loben, f. «., 9Jr. 178, 80, 83, 85, 87). 

O „goHeblabet'' (Ubfafiet og 9tigdbagen, 1855, in^r. 182). 

m) f^Jidukrift for popalsre Fremstillinger af Natarvideoskaben" (Ogaaa et 
Par Ord om Instinkt og Fornnrt. Af hans efterladte Papirer, I 111. 1856, 
S. 411-24> — Drbfamling fra ?umbt^ eogn (til SD^oIbed^'d 2)iaIect«ee|icon). 

«ar een af „S)e Xotto" imob 53aggefcn, 1818. (f. ^oul SW. SWøtter« Segnet, 
@. 32*36; 2. X. 1818, 9hr. 47). - ((gfter Kutogr. og aWebbrtelfe). 

^Sfttfnt (3«tgen Sari), t^n^p @øn af ^][^. Sa^grr (iffe Oaépat) «. 
(fn ®øn of $r(rflen Otto S)ibfrif 9. og ^and 2brn ^uflru %iuf 9abpf; 
f. i ©fjeaerup i gl?fn, f ^ Wingflgbing, f. ^unbrup« .Sam. 8enbj*, 
@. 19-21; SengntcT« ,ffam. 8fitfen\ 1857, @. 23*25) og 9B. C. f. »rabg 
(5). af m. e. æ. og (jam a)ort^ea 99rin(!; f. 1 SRønninge, ♦ | 1778, 
t i ailnøfiaSing); — f. 28. Dctbr. 1794; tog banj!*iutlbi|! Qtxamtn 1819; 
5Jrocuratot 9. «uø. 1822- — • 1. i 97me.®»6j> V ^822 (iffc 1823) (L 8. 
æ. qjracm (f* i «icrtup ^rcrPegaatb j% 1796, f i fflJngfiøbing), D. af 9. 
SR. $. (en @øn af SonfiØotialroab, ^roofl Oluf IBagger $., ^xafi i Xømmecb« og 
S^ilb, og ^and Ifte ^uflru Stixft. ^axit f. {Røring; f* i Jtjacup ^ 1780, 
ti Obenfe V 1818, f. »engnitf'é „M 9»abfen iProém% 2. UDg., 6. 1-2) 
og % St. f. «Kiiaer (f. V ^764, ♦ ^ 1786, t i ^unb«!« i Jtjølprup 
Sogn V i836). — ♦ 2. ^ ^833 *. ®. ffl. qjraém (f. i JJjcrtup H 1801, 
bøbt i ^ammetbv V 1802 a), ben Sorriged s^ngfle @8fitx. — (39fr. <&unbntpd 
,gam. Q?enbj\ S. 20-21; Sengnitf'é „ganu Sfitffn% 1857, ®. 24.25). 

9 „9{9efte @fi(berie af l^iøben^bn'' (iRogle i^emcerfninger om 2qx^ og 
gorprang paa ^^epfpflen af dpOanb, 1826, ^x. 17; anonymt). 9) (Sfier et Ubbrag af Jttrtebogtn; anbctv^tUx 1^05. 283 

•SStlnt (aXogntK), (EommanOcur af S>anebxoQt 28. 3uni 1845; 
afffcMøet efter ^nføgtiing paa ®runb af @9ag(I{g^eb i SRaabe af latinen 
font SontTe»9(mitaI 10. 3anuar 1847, og inet $enf!on (fra ^ 1847). 
t 11- ^ni 1847. - * y 1812 «. ©• JHléfen (f. I @orø V 1786), 
tltfte 3). af «• 9^. JH. (II. 463). — (3»fr. .»»etL 3:ib/ 1847, 92t. 87; 
,»^ø|l.* f. 91., ®. 351; .3)on|! Jtonoerf,.«er.* VI. 637; »engnl*« 
.garn. iMtn' 1867, ®. 16-17). 

^Sfitfrti (Otto), 6øn af $c. e^tiftop ^ec e. (dbfif Søn af 3oa^im K 
ffffl Somet Deb Sar ben til^efl, fiben Stegtmentdffrtoer i Slntoorffoo {Rpttet* 
tljWct, 00 «roarør.(5«f. f. »Hefelb; f. l«0^., ablet V 1780, f < «eIf!iiøor; 
j«fr. .3)an|! Jton^erf.^ger.* VI. 535.37; .D. ÆWetib." III. ®p. 703*11, 
725-32; Sengnid'd „8fam. 8&tfen^ 1867, @* 6«17) og ^and 2ben ^uflru 
% (S. 811 i é (meb tiltaget JHat^n: @ ti bolt, ♦ ^ 1746, t V 1^1, 
67 9J. gl.a); — f. f ^elflngor; 6Ie» 28. 3an. 1812 fRibber, 28. 3an. 
1813 (Somtnanbeur, og 28. Octbr. 1817 ®torford af t>hu f i Stbf}. — 
* S. Selftrup (f. \>(ia (S^riflian^t^n V' ^^^^ V' ^^51, f i ^^^h 
3>. af SP^og. @. og 91. @* f. mtftQaaxt) (3). af «&and SR^ $toofl i Obd« 
<6eneb og €ognepr(rfi i ^9lbt^, og @ofler til ben i SormØ 8er. I. 342 
00 III. 238 anførte $eter Sf^icolai (Baron af ®arten6etg, f. ®iedflngg 
3tt6ea. III. 1. S. 499). — (3ofr. »5)an|! ironoerf..«er.* VI. 637; 
«mgni*« „Sam. »iitfen*, 1857, ®. 13.17). 

9{ogIe Xanter om SdxuQm af l(anon«(S^oloup^er. 1808, m. Sth. 

^Sfitfen (Otto Stberif) Sleo ^{emme unber^iifi af fin gaber og «&uué« 
forreren Gand. Tbeol. @. $. Saéfen (nu Sonjlflorialraab og Sogneprorfl i Øflrup 
i SpenX men Icrfie i be 2 fibfle %at paa egen ^aanb; tog 1811 (Sramen artium 
(«9{eget gobt"), 1812 anben d^ramrn (Land.), ^oorefter ^an oar 8ater 
{Vat oeb et i Jtferteminbe af beroorrenbe ©ogneprorfl 3. $aluban«!roitner 
oprettet 3nftitut, og 1^ %ax i «i&iemmet for at unberoife fin pngre Prober ; 
oenbte i (Efteraaret 1814 tilBage til Jtjo6en^aon; tog 23. OctSr. 1816 
i^eologif! ^tteflatd, aflagbe ben ^omiletiffe $røoe 20. 3an. 1818 meb norfl« 
M^t, ben fate(^ettf!e 27. @eptbr. f. ^21. meb bebfie (S^arafteer; fra 1816 i 
to Sar 9(Iumnud paa ffialfenborfd (Sodegium^ bleo S<erer i Satin oeb aVetro« 
pofitanlfolen« (SlementairffaØfe 20. 3uni 1817, perf. (Sapedan 17. ge6r. 1819 
(orbin. V f. %), ^Tcrfl i Storup 5.,3)ec6n 1821, i ^ax 7. 3uni 1825, i Jtarlebi^ 
12.affail841; Sffeblem af ilienbecommiéfionen for galflerd IDifirict 9. 3uni 
1851 (entlebiget i Ulaaht V i852). — « i Stb^. (E. Vt. Seuning (f. i Sthf^, a) Sjatter af Cber^ 9tHd og ©i^el SlZorgr. Xønne«b., f 1735 (* 2. Snbrea« ^cnr. 
». etibolt, (Capitatnlteutenant, f. f 1686, f 1726, it>fr. eengnicf 9 „^an« 0. et|^ 284 

y 1796), 3). af S. ®. f^. (en @i9n af 3o^an «enr. 8. ioø S)orot^ca 
©tiaeét.; bi?6t i ©ragetna« V ^^64, f i "^^^ A i826, iofr. ,5)a9cn% 
1826, 9h. 241; Itbaarupd fccOu f^rft. 1821-26, ®. 468) og S, ^. u 
Jtird;^ofF (^- <)f SorOaltrt Jt« paa ^olmegaatD ; Døbt i Olflrup f 1767, 
♦ 1791, t < ©lagelfe V ^847). — (3»ft. 3. ©arfoO: »Srn falfl* ©rift- 
I«9^* aJftf..*lfl/ I. 186-87; »fngnW'ø „garn. t'fitfen% 1857, @. 25-a6). 

^uuø" og @!o(e«@angbog. 1818. (Ubg. tneb UnberfløttrUc af bet i^gl. 8<rab« 
tuu«^lo(bmng«»@eIffa6.) — ^riftian $anfen« og ^tttx SWøHcr« ^iftoric 5te 
O pr. Dbenfe, 1850. 6. Opl. ib. 1857. flofr. ?. ^jort« „^it. ©emcerfmnger o»er 
abftittigc 2cefebøger o. f.b.", @. 1142; aWartfntann'« gortegn. o». ©fr. f. aJlentgmaiib, 
@. 56). — ©ør ©efporelfe i etaten« Ubgiftcro.f.tj. 1823. G»fr. ,,2elegraj>^^ 
IL 898*900). — ^raftøe »mt. 1839. (*eraf et »rubfit^fte; ,,@vMiffttanbffe efiffe", 
i ,,2)anne))icfe/' III. 9^r 23). 

ee|:ogf9rget9k>e ^falmer og aanbelige 6ange, for flirfle 2)e(en oberfotte fra 
@benff og %t}W, og ubgit)ne fom ®abe tit mine Sonftrmanber. 9?t^riøbtng p. galfler 1846. 

3 2)abibd ,,etat6oeconom. Strd^it)'' iStan iDtarffreb i ^anmarf opnaaeé uben 
beb ©egn? o.f.b., li. 311 fg.; ibfr. „9^1? greia" 1828, 9?r. 11, af (5. ^. Xfd^erning; 
IRr. 16, af Jiltfen; 9^r. 18, af 3. (5. 2)rett)fen; 9^. 27, af ?iltf<n og 2)ret»fen). 

3 „3)en ©ertingffe Jibenbe*' ((St ^ar Drb om ben banftc ©onbeflanb« 2:it» 
flanb i Sammenligning meb 8onbcftanben8 ©ilfaar i abffiUige anbre ?anbe, 1844, 
9{r.26, 27; ©efal herren bine ^eie!, f. 9., ^x. 31; (St ^ar Drb om 9{øbt>enbig(eben 
af en 92ebføette(|e t portoen af ^tcebningdflvtter, fom meb ^atfepoften forfenbe« til 
Slrmcen, 1850, 9'^r. 288). 

3 2)am!ier*« ©arnling af „^rccbifener obec Sbangelierne" (^borlebe« 
bor ((riflelige Zxe fan bebare o8 for at miøtrøped og forargeø ober bet Sørgelige i 
^erben?; paa 3bie ©ønb. efter ^aaffe, i I. 366^74; 3)etgorfcet troligt at følge 3efum 
efter; paa bit @ønb. efter 2:rinit., i II. 39*46; iBefat^erren bine ^eie Dg forlab 2)ig 
paa ^am; paa 13be @ønb. efter Xrinit., fflb. @. 118*28). 

2)igte i Siunge'« „i«t^t Siepertorium for aJf^orftobelfleéning" (I. 287, 351). 

^ugget^ifer og !6ørnerim (i <S>\>. @rnnbtt>igø „<^amle banffe ilRinber i gol!^ 
mnnbe", i „25anncbrog" 1854, Sflv. 13). 

Sfitlett (4> 6 .)/ f* i 2)anmarf ; op^olbt fig i lømgere flib 

i æiøcounfln. 

35alb« „*l:ib«ftrift for Janboefonomie, ^\) ^ctUt*" (9eoticer tjebfommenbe 
2(gerbvrfningøtcefenet og Sanbbofor^olbene i territoriet IBiøcounfrn i 9{oTb«|[men!a, IX. 
394.427, og i „92orff ©og^anblertibenbe" for 1849, 9^. 22, 23, 28, 30 og 31). 

^efttfnt (^ttn aBtll^elm), @ipn af O. S>. $ikt!cii (f. t Spottrup 
beb ®fagelff V 1713, $rafl i €f{caerup og (Sainge V ^743, f t 
SfjeHerup, f. gengnlrf'« „garn. mUn\ 1867, @. 20-27), og ^aii« Sble 
^ufltu ©?. @. ©u^r (5). af 3Wag» fPeber ®. og !D^arla f. ©djianborff; 
/. i Utterél^b paa Saalanb V ^722, ♦ V 1755, f ^ ©fleaerup V 1*^78, 
C 50(7f/i/^ «w. III. 483); -- toft vW«>VW <5ramen 24. 3u« 1781 285 

(Laad.)/ t^fof. ^(ttfflarø 17« 3an. 1787, og aflagte ben ^omiletiffe ^x$\)t 
meb bebfie (E^atafteet; Slet) $rcef! i Sendmat! 24. 9ptil J789, i Sume^p 

5. 9lug. 179J, «mt«vtot)fl 18. 5)ec6r. 1807, fRibDer of ©nSr. 28. 3anuar 
1812; cntlebiget font ^mié^ret^fi efter ^nfrgning t 97aabe og meb $enflon 
27. Bug. 1836; 2)anebro9«manb 28. Dct6r. 1836. f i l'umbp 18. ^uguP 
1844. — • i «oe«Hbe V 4790 S». 6. &attoip^ (f. i »oeéfllbe H 
1788, ti Sum(i^), enefie S. af «. d. 6. og !!»* «. f. Jtjelbffoo; f. 3. 
Sarfob : .3)en falfl. ©ejfil. ^eTf.'t&tfl." I. 110<12; .^unbnip'Ø @ramt. o«. 
(S^#en ©artorp^« IDffcenbenter, 2. Ubg., @. 3'5). — (3»>fr. gr. ©orfob« 
,Sanm. ©ejfH." I/®v. 172.73; »engnicTé ,Sam. Mtfen-, 1867, ©.26-27). 

3 „5Wincr\)a" (Om Xienepefol! o. f. to., 1799, III. 200 fg.; itjfr. 1800, If. 
ISG'SO, af ?. «. ©ebel). — 3 „Jonboec. Xibcuber" (Om ©rrenbericrnefl gri« 
gbflff o.f.b., I. 441 fg.; it)f». «6^bn« ©filberi 1815, 9^. 51, af ®. ?. ©aben; 
9hr. 57, af 3. ?• ^aluban). — 3 3toerfen« Sbi« (Om ©V^ ©Hge i Obenfe 
Imt, nogle (efterretninger, 1802, ^. 12). 

u. eiitttf^oti (»iitoii eiMIKait fHiettnd [^fbred^t], ©rebe), celbfie 
6fn af greberi! (S^riftian flanne D. 9, babotrenbe banf! Jtammer^ene 
fflmt din af 9(afj[er og 3>pB»ab, bereftcr brunéblgj! ©e^ejme-^tatfiraab' og 
(ff 1791) tpbf! Øltgdgrebe (en ®øn af (Seneralmaior (S^riflfan Sitleb 0. 8., 
Hf Stom^ufet 3:^jele, og ^tUt XroUt t). Urne, af aSiOei^auge; f. V 1^44, 
t I SWeflenSorg 1805 fom ^jreu«|1ff STOInlfJer I ben neberfa^flffe Ærebfi, jofr. 
«!>enip« 8. 8. @. 363; *#P'« „?}oIitlf og *lfiorie" I. 137-168; Sr. ^Barfob« 
SortotlL of gcebr. J&if!. 2. Ubg. ®. 672; 8engni(!'« „garn. !>• 8fittld^au*, 

6. 4*5), og ^ani anben «&ufiru Sat^arine 0. Sen}on(af S(;rifl{andbal; 

f. 1766, t ••♦.); —f* V<ifl »Sooebgaarben ^afier 4. 9Job6r. 1787; fom i 

en %lber af 4 ^ar meb fine gorotlDre til 8rundoig; 6Ieb @abet i ^ertugl. 

®ntndoigP J^:igétirnefle 1800, ganbrif 1801, 8<eutenant 1805, afffebiget efter 

Snføgntng 1807, og Begab f!g i QSegpnbelfen af 1808 tilBage til ^anmarf; 

Het) $remier(ieutenant brb bet fpenffe 3nfanterlcaRegiment 16. %pu 1808, 

6ta6é.(5opitain 22. S^obtr. 1810, Scmvagni^ef i 9f?otoBr. 1813, STOajor 8. 

ge6r. 1833 (meb anciennitet I 1829), IBataillonécommanbeur 26. 3uH 1836 

og ^ar. Oberfllieutenant 28. OctSr. f. ?(., (Ribber af S)anebroge 28. 3uni 

1840; tiflagt Oberfllieutenantd anciennitet f. ID.; afffebiget i d^aabe af StxiQéø 

ijenefien meb fPenflon 1. 3u(i 1842; Oar Sommanbant paa ^ugufienBorg 1848; 

benaabet meb Sanebrogdmcenbenfd *&(rberdtcgn 13. ©eptbr. f* %. f i gatoemaa 

»eb S^rtrlionøfelb Ifie 5(pril 1853, ugiot. — (3»fr. „Danneoirfe" XVI. f^r. 

82; ^«etr* «b/ 1863, OTr. 80). 

©rømmebiUeber og £5nffer om 2)anmorf8 gremtib. (Zit ©ebfle for 
♦fiffomling). Sth^. 1848. L^bifpcfi.*' 1848, SRr. 9; „gtvo. ?o|l." f. «., 5Rr. 12; 
^. goffettob" XIII. ^x. 43; „5Rpt ?lftenbl." 1848, «Wr. 32, itofr. ,,g(tjb. ^oj,".^^ 
f. «., 9far. 84). 286 

®reb $Ie«feit« $roteft ti( bet |^reii«flffe ^of 09 8aron Irnlmil €i»ar, font 
®ret) tnut^d 8ret>te(Iing meb ^aiov mihtnhxnåf. Sthf^. 1848. 16 @. 8. 

i^eleuc^tungen bec ,,a^itt((i(iuiøeii ilber ba« $(int ^abctdleben" u. f. lø. toon 
Otto Stitt. C>aber«let> 1853. U«>fr. „d<^t>xtU" 1853, 9h:. 80). 

Sibraø ti( ^glendburger Beitung". 

*efi|l(iaft (Sotir* ^ff), &øn af ofb. 9l(coIaud 9. 09 Scoren f. 
«anffn (f i Onblafe V ^8^^^ ^ ^<*0; — <oø ^^ ^P^- ^812 ben 
iuribiffe (Fjramend t^forett|!e 3)efl („^Beqvem''). 

Sflféføe (V^rl Stggo), l^ng^e @øn af Sf^UU Srebrtif 9., føcft 
Scodferrt i Jtb^., flbrn XM^ 09 fioiifumtiond'Snfpecteut i ftlabftranb og 
tilfibfl <&at>ne«(SontroI(ut i Stf>it>n (en @øii af *&ørfr(rmniec og fltaabmanb 
J^rrmann )?. og dUtn JTtifiine 9}te(db. 8inbffob3 f. i Stbf). f ^ 1775, f \m 
I 1831, [• eengnicPé „Sanu ^adføe% ®. 2; %. ileilmann*« »gfam. mttu 
gaarb*, ®. 3^), og ^and anben ^u^ru aKatgtet(»e 3uHane @{gnc f. 
Sbfa^aoifon (etiefle S)« of Sapttam 9Sni\ti <&aHé 9reb* o* 3L og Senebicte 
Øtojtne ^axit f. SRot^e; bø6t i Stht). V 1781, « V ^^06, iofr. «. S. 
* Vnberfend «a»it :8ivd eoellt9K^ @. 110, 162-63)) — f* i Jtb^oti 4. 3an. 
1819} bimitteret til Untberfltetet fxa Stb^tini tBorgerbbbffoU 1836; tog f.9* 
Qiamtn ^nxtium (Laud.), 1837-38 anben foamen (H. ill.), og 6. 3uli 1842 
t^eoIogiffSlttefiatécLaud.); giotDe berefter en bibenflfabelig Siejfe iUDlaBbet; oar 
efter •Oi^ntfomPen Vrioaikrer i Sth^m, og aflagbe 14. Vlaxté og 7. *JipxU 
1852 ben {ate(^etiffe og ^omiletifFe $røbe meb ncrflbebfie S^arafteex; ble9 
ecgneprcrfl for C)lgob og (StreØuf i Slibe @tift 29. 3uli 185& — •SaxoUnc 
Sat^inca a^oller (f* paa ^ranumflranbgaarb ^ 1834, S), af $coprietair 
3frgen VtgUtx og Oline f. «6uitb). 

(Srinbrtnger fra en 9}eife i Ublanbet. åhff. 1843. („SBerf. ZHb." 1843, 
9lx, 140. — (St iOrubflvtte: „92oget om ihmpt>trffomfieben i bor 2tb, fomemncfig, 
fom ben fremtrcrber i ailftn^en'', i Heiberg« „3nteaigen961abe" IL 1843, 9h. 22*23^ 
©. 221*251, i»fr. 9. f. 2. 0. «. L 1843, @. 92, iRotcn). 

1814 ^ 2)f bunbrebe !Z)agr ^ 1815. l^eiferbømmetd Unbergang. 
2)e to 9eeftanrattoudperioberd ^iftorie inbtil ^orl ben lObe« galb i 1830. 
Hf «(^itle de »aulabetle. Ooerfat. 1.4. 2)eel. ITbJ. 1847.48. („9?^t aftenbL" 
1847, Sflx. 108, 142; „fib^fbof!." f. a., 9h:. 145). 

Foltike Sætninger i Staishuutholdningslærenf af fVedeHå B«ffa<. I.*;9. i?«iåf . 
Oversat. Kbh. 1848. (iri»(^j)op.'' 1848, 9lx. 237, 39, 85; SRe^er« „^iteroturbL'* 
f. «., 9?r. 3). 

abbeben fra 8idceg(ia, af $au( de SRudfet. Obcrfat fra bet SronfTe. 
9{aff!oo, 1851. 

i Sordføe (Sl^rifKan 9tebfrif), Ølb^anforteø 8rober; f. i ^abfhanO 

(o: Sretnifepat^n) Ifte gfebtuat 1813*, UmxUttu til Unloerfitetet fra fBot^tu 287 

bvbfEoIfii i Stbf^t>n 1833; tog f* % dxamtn SIrttum, Uørfom i nafic 9ar 
Sbm Q^ramen mcb S^ar« Laadab., og 2Z. ^pril i841 t^cologif! d^mbcbé« 
eramen (H.ill.); aflagbe 21. '21uø. 1844 og 20. 'llug« 1849 ben fatcc^etijfe 
og ^omileiifle S^røoe, f)iin mcb naflbrbfie, brnnr meD brbpr Ctfaraftrer; l9ar 
i 3 ^Sar Saier peb en af Sattigoorfrneté Sfoler i itb^un og »eb rn Sogne* 
Pole fflbø; 6Ieo, efter Ooereendfomfi meb ^21. (L®(eerup (SuppU I. 368), 
QtMctxn og Jtirfefanger i UDbp |)aa ^TubfrnaØ i anail845; inbfjme efter Op* 
muntting af kammerherre (tafienfljolb til «&ør6vgaarb, ber i $artd ^aube Icrrt at 
fjenbe ben SJillarffe UnberDiidningémaabe, benne i {!n @foIe, font i 
trn ^nlebning, paa MxU* og UnberoiMningé'fD^tnifietietd Soranflaltning, i 1854 
hføgte« af (Biflop brammer i ^ar^uud (f. ^olhtH 9oié 1854, 92r« 84); 
kftiffet til SogneprorP for jtoong og itftit i Siiht 6tift 5. October 1857. 
-^eiifabet^ Dorothea $ingel(f. i diønne paa IBom^oIm y^(f 1825), 
3). af (Sanceairaab Sacob (Slaubiud %, ^l^fogeb i {Rønne famt «&errrbé' 
fogeb i iBorn(^o(mé 9}efler««&erreb On Søn af ttn i QBIoc^é fpenjfe (Bejfll. 
^iP« II. 1. @. 137'4i anførte 3aco6 Seoeiin %, Sognepra^ i 6089 og 
«eben, og »ifabet^ f.Jtit^I; f* i @»h\^ | 1784, f i Stinne V 1835), og 
3anuilne S^rifliane 9ra^I, f. Srboe (D. of Sancefliraab, ^^» og <&etrebd« 
fogeb !»abé 31.; bø6t i «ad(e paa Q3oTn^oIm f 1789, f i Jtb^on V 1836 a). 

Snbagtøttmer for 8ørn, unber t^etlebniiig of^orcelbre og Sccrere, of 9[ma(ia 
Øtnt^er. Otoerfotte. (Ogfaa unber ZM: ^cefebog for 8ørn efier 9mo(ia Sin« 
tkc^9 «@tunben ber Snboc^t flir ^nber"). STOeb et @taa(fHt. åhi). 1844. [t^erfene 
foran en^tocr af^aublmg ere oDcrfatte af %. ^. ©ilntelberg]. i„^ttl Xib." 1844, 
9hr. 337; „2)en grirtnbebe" f. fi, e. 575). 9^9 Ubgate. ibid. 1850. 

(Snglen og 8ornet, en npttig ^cefebog for drenge og $iger. (Sfter Kmalia 
fBtntber. S^eb et @taaI|Hr. Sthff. 1846 (a: 1845). 48 @. 12. 

92og(e ftftener \ en ^rceftegoorb. (Sfter gr. SacobØ. Operfat. S9{eb 3 
Ihbogr. Smeber. Stb^. 1847 (9: 1846). — llnbetOp(ag. SReb litbogr. Oilleber. 
Ib. 1858. (,,©etl. lib." 1858, 9ir. 293; „gl^t. ^oft." f. «., »h:. 2%). 

8aiiba og 3ini eUer et europcriff og et ortatift SGgteflab. (Sn gortceøtng af en 
mafifr Cfficecr. Ctoerfot ^o(bet n. %, (9: 1852). (Sfnr^tt af ^olbetd 9t)tø). 
37 6. 12. 

<Sn liben ^og om 8anbøb)»f!oletoerere. M:lf^. 1852. 30 6. 8. (i\>fr. „92og(e 
©emflfrfntnger om «ImucffofcI(treme« etitting og ifaor, oeb 9. (5. (L" ^b- 1852. 
16 6. a; ^IHmueffoIen" 1855, 9?r. 3, af *. (E. (J^riftenfen). 

2)en (Sb^iftneø dnbtcegt og Ubgift. 9^og(e @iber af en (i^eiftltgø !2)agbog. 
Sf 3. de eiefbe. Coerfat fra Xpbfr. Uogibet af goreningen til ((rt|ielige Cpbt^g« 
gelfeøfltifterø Ubbrebelfe blanbt golfet. Stbff. 1854. 78 e. 12o. 

ftfttoin og Xb^obor. Qn $!oefebog for 8øm af gr. dacobø. Cterfat ^Jl'Ieb 
6 graoerebe ftfbitbntnger af $. S. i»(rpmp. tbb. 1858. 

•) M»t 1. 1813 meb <9enera(rngøcommiøfair 3ob. ^enbr. Sugufl åtolentin ^.Stolfl, 
f. 1763, t 1820; f. Sengnicfø ^S^atbiaø itt^i'', e. 5. 288 

Sobreifen. dn SctfeSog for 9ørn af %v. 3acob€, ot^erfat. 9Reb 6 gcatercbc 
Wilbniiiger af % C. St\afixnp. m» 1859. („'S^aQhL" 1859, i«r. 283; ^©etl. »b." 
f. 3L, 5«r. 290; „%i\)\>. ^oft.** f. «., 9h:, 293; „?ofl..gaIpcr« ©tiftfi^Xib." 1860, 
9h:. 19). 

9?eboctcur af: 9l(mucf!oIcn, UgcMab, ubg. af ©folclarcrforftiingen \TltttU\t 
og Xubfc ©ember. 1855, 9?r. 1-8, og 1856, 'Sh. 1*19, mcb 2 Xiffceg. (fra 1. 92ot)br. 
1855 inbtil Ubgangen af ^ai 1856). ^olbef. (^ertU (et>erebe (an fefo, b(. 9L: 1855, 
l«r. 1 og 7: Cm ben »ittarffe ?afe* og efriMmctJobc; 92r. 2: et ©rw; — 1856, 
inr. 1: Ubbrag af et ^unft i ^at>tb« ^rtiM i 2)atiff Ugeffrift om La Roqaette 
©traffcanpalten for nngc gorbr^berc i ^ari«; ^x. 6: Hnmclbclfe af 9. ^. gif*« 
„^raftiffc 9?cgnc6og", Ilte Optag, „Scbctraab i goebrclanbct« ^iporic", 7b< Opl, og 
„9ipt Ubtog af «irc(« bibelf!c ^ifiorie", 2brt Cpl; 92r. 12: Slnmelbelfe af SWartcn«: 
rrSalerlanbifc^c ?efebu(^" (ogfaa anmcibt i „gcebrcl." 1855, dlx. 263). 

3 ,,2)en i«orbiffc golteffole'' (iSt gorflag til «uItu«.9Winif!eren eller ti( 3)an' 
mar!« ?anb«b9«8!oIf toere, 1850, @p. 65*68; Z\i 2b. -©alb i ?unb ^rceflegaarb, 
1851, ?Wr. 19 [itjfr. @p. 308*11, 653*54, 767 og 768, af €. Qenfen, Zf^. ^a!b 
og ?fe«føe]; gorfTag om at anfortte gruentimmere fom 2(crerinber »>eb be pngfte ^a«fer 
i be fiørre eanbdbpftoler, f. «., 9ir. 50. [jofr. „@!oIen« aJeform" III. 51*52]; iRogle 
©emcerfninger til ©friftet: „dxt atle flager ot>tx 2anb«bt>*@fo(eIareme« *aar b^ 
grunbebe? og b»>orI«t>c« ^nn« ^^ begrunbebe flager muligt af^jatpe«?'. 1852, 
iWr. 5, 6). 

3 ,,$oIbef amtfiabi«" (©ratotoer« ober itammer^erre (Eaflenff jolb, 1854^ 9?r.26; 
^omme pigebørnene til bere« fulbe Siet i Jjore ?anb8bpffoler?, 1855, 9lx. 76 [it>fr. 
Sf^r. 84; 88, af ?a«føe; 94; 97, of ?ce«føe]; »nmelbelfe af Hoffmann'« ©angbog, 
1856, iWr. 190, jofr. 5Kr. 194, af ?. $>• (J^riftenfen; — o. f!. a.). — (Xilbec!« efter 
SWebbelelfe). 

Scrdføe (Sofefi]^ Seniamttt SluoUi), be 2bf gotanfi^rtrd Srobrc; 
f. i glabf^raub (o: greberiffifeaon) 1814; befugte ben JIj^ben^a»n|!f ©orgft- 
b^tjlole; Iflftif berefter QJogtr^fferfonflen i S(b\)t)n, rejPe flere 'Hat ubcnlonbé, 
og fif 30. ^piil 1849 æet>iaing (cadferet ^^ 1852) ttl at anlaggc og brtoe et 
^ogtrpfferi i 9^aff!ot», ^oilfet ^an fra 1. 3uH 1852 ooerbrog til 91* ^ie (bff o^ 

2)eer« Ubgit)er, beel« SWebttbgitjer af 9iatfro» «t)i« etter »efl-^oflanb« 
politiffe og 3lt)ertieiement«^Xibenbe. l.*3. Starg. (Jh, 86). ?Rafffo»>, 1850-52. 4u>. 

Scrdføe (SStxnn $attd Sfrebettt StbroJ^amfon)^ '43iobet til be 3 
D»enanfi»rte; f. i Sthf). 23. September 1811; bleo ^anbcabet 1826, 
©econblieutenant i jtongenfi (fiten JCronen«) aRegiment tilfob« 21. a)ccbr. 
1828; inbtraabte 1832 fom (Slet^ i ben militaire •^øiffole, fra ^oid (SrneraU 
flpbé«9lfbfling ^an bimitterebe« 1836; bleo Sbjoint i ®encralqoarteerme(iet- 
flaben 1836, i ©eneralflaben 31. IDecbr. 1839; $rrmier!ieutenant i ^ronené 
flRegtment 13. 5lpril 1840 (meb <«nciennitet V ^837); tiltraabtr i gotaaret 
1842, ifglge fgl. !liaobflfe af 27» a)?arte f. «., meb offentlig Unber#i»ttflfe 
.#ji Ubenlanbgreiff, fornemmelig til 3:Db|flanb og granWge, for at giøre {ig 
fffni>t meb fremmeit SlrmccTd 9otplcl\\lTV^€t}«^cu , topoetap^ijfc og antre 289 

%iPbuktoneT, bet funbe ^a^t Sntrtedfe fo( Staben, m. 19., ^t^or^od tet paa^ 

tagbed ^am/ at benl^tte enl^orr (!g tiI6obenl)e SeiU^^el) til at o^ttt>ait frem« 

mete Sroppefamlinger; oenbte tilbage 1843; ubnaont til Sapitain af 2ben 

<la<fe i eenctalflaben 1« 3uU 1842, Gapitain af Ifie Jtladfe fflb« 26. 9^oobr. 

1843; iaxtt i a^ilitairgeograp^i \)tt> ben militaire ^øi^eU 23. Octbr. 1844, 

men frattaabte eftet fgl. fRefoIution af 10. S^aj 1845; SKeblem af ben 

))Cimanente 3)efenf!ond-(Sommiéflon for ^ele (Riget 20. !Rarté 1848; ®tabdd^ef 

i»eb bet 92i9TTei9b{fe ^imeecorpd i S9?artd f» ^L; fD^ajot å la suite i ®ene» 

tolfiaben 24.9ftai f. Qf«, Dberfllieutenant k la suite i famme & 9ug« f.^.; 

ftibber af IDanebroge 13 @eptbr. f. %.; miblertibig Sommanbeuc for 12te 

Sinie-lBatainon i ^pril 1849; benaabet nieb 3)anebiogém<enbened *&(eberdtegn 

9. eeptbr. f. a«; å)QX. Oberfl 25. ^ai 1850; faibt i Slaget i?eb 3f!eb 

(Øm.®toIO 25. 3uU (begr. I gIen«borg V) i850. Ugi»t* — (»Biograp^i 

og$ortTait, lit^ogr. i (Sm* IBorren^en & domp« lit^« 3nfl., i SlamanbØ 

,61agene )>eb fftebeiicia og 3bfleb'', 1853, ®* 172; it>fr* So^ien: ,,^iigen 

18S0 og be Salbned Sffinbe"^ @* 23; Su iBarfobd SortaO. af Sorbc. «ifl., 

2. Utfl., ©♦ 869, 871; *. fi. 9lnberfen« r.2Klt »it>« (goentpr-, ©• 522, 

523.24, og „5)lgte" II. 190; „Solfefalenber for a)anmorP, 1854, ®. 

118.21, af GL ?pIoug, meb j:J?logr. qjortralt; „gcebrel/ 1850, fJlu 175; 

Jt^»n« 9lbr» 8ompt. (Jfterretn. f. Ol-, mt. 176). 

anmcertningertil: „^en fleøbigffe i^rig 1 1848, t>eb en Officeer af Knneen." 
<6(. 1849. 32 @. fi. a 

Søbtier (SttbOtg Z^omaé), ®m af bautrrenbe Sommanbam, f enere 
Smtmanb, o^n Strøerne, !D^ajor (Smiliud SRartud ®eorgiud S« (en 
€fn af Aammertiener 3aeob ^n\)t), 2. og «&enriette 3uHane Srøarie f* flSdbiger; 
f. paa ^uguflenborg V 1766, f * *^t>- H i849) i>g ?lnna Sop^iie f* 
3oenfen (j^ielntrd) (3). af 5l^omad 3oenfen [itielnad] og ^ne (Slifab. 
Safobéb*; b^bt i $^or«^a»n V 1786, * fftb« V ^814); — f. i 5:^ore# 
^l?n 20« 9{ooember 1817; bimitteret til Unit^erfitetet fra gfreberifdborg larbe 
€foIe 1836; tog f. % dxamtn artium (H. il!.), og i bet følgenbe 'iHav 
2bm (5ramen(Laud.); unberfaftebe {!g 2. S^o9br. 1841 og 25. ^pr. 1843 
toi fulbpanbige juribiffe (Embebderamend t^eoretiffe og 8* og 9« fD^aj 1843 
^ené pxahi^t $rø9e, begge meb (St^ar. H. il!.; blei> {Iben ^dflflent i 3nben« 
^Q^^mniftnltt. t i M^. 7. Slugufi 1853. 

griebrici^ Snbtoig ©t^rSber, i pn Itb ben tvbffe DfJation« førjle bramatiffe 
Jtofhier, en btogroptfiff ettage. Sthf^. 1848 (9: 1847). 1?« og 66 @. a — (Silbeel« 
efter tlutogr.)« 

♦Swtiorg ((5irifio|i]ier), pngfle ®øn af ttonbucteur &• *• 8. (f. 1 1 1706, 
ti 1754, f*2engni(fe ,3o^. ^anfen i^ønborg", S. 2) og 2lnna a»ttftOale\U J f. Sif<3^ec (3>. af SiUebbugøet ^^e nn *&ernian 9« 09 IBhøitte (Eat^r. eørenøb«^ 
Døbt i Jtb^. V 1710, • m- if 1738, f 17 . .); — BIf» (Ribbet af Dnbt. 3L 
SuH 1815, a)anebroø«manb 25- SWaf 1826. — • ^ 1783 (5. (S. »Bal«* 
ban (bøbt i iraUunbborg f 1762), bnøfle 3). af ^. % ^. (en ®9n af 
!6rot>p $eb. fp., ©oenr^tæfl i Jtaaunbbotg, og ^ané Ifte Stont dtcilit ^at^r. 
f. ^anflren; f. V 1717, t i 1782, jufr. $. ffialuban« 8cffr. otj. ^attunb- 
borg, @. 1..LXXXVIII.; Srngnicfd .S^irld æa(uban^ @. 2-6) og ^and Ifte 
^uflru ^nna (Slifab* f. Sønborg (S)« af 3oban 8«, øorrjle SapeQan Deb 

aar^uu« 3)omfirfc, og «nna ; f. }f 1730, ♦ 1754, t f 1762). 

— (3bfr. »engnW'd »3o^. *• 8ønborg\ @. 2-3). 

*eonbotg (^and), f. i «cl(!ngør 23. 9Rartd 1789; font i [En $øbf« 
bbrd SatinfToIe 1799, og i ©uibfcorpr^t i Octbr. 1808, meb ^iQabdfe til at 
n^be Unberoiidning i bet baDcrrrnbe bonffr SCMIitair-SnØitut; Srconblirutrnant 
27. IDrcbr. 1810, ^rrmierlieutrnont 13. ^r. 1813, tillagt Sapitain« 9n« 
ciennitft 25. ©ccember 1825, (Sa^jitain rtc. 15. Sebr. 1828, SWaJor 19. 
mai 1832, Obrrfllifutenant 4. 3uni 1842, afffrDiget 19. eevtbr. 1844j 
førtf fra ^pr. til ^ug« 1848/ og fra 1. %ug. 1850 @ommanborn oi^er br 
{ &intr{fibene 2)ronning Sl^aria og (ffialbemar rtablrrebr ^rpotrr for Snfurgent^ 
fanger; ^ar 1849 (Sommanbeur for ^epot* og flfieferoe-Qonipagnierne i Abbon ; 
^ar. Oberp 19. ^ug. 1849; {Ribber af !Danebroge 13. februar 1851. 
t i ^bbon 1. april 1860. — * fj 1846 »anrine (t^aura) 3)orot^ea 
&u\)X, U ®^tt\, 3). af Snfpecteur 8c^eel \)tD ©reoffabet l^angelanb, og 
€nfe efter ®ro«ferer 3)iberif ©u^r (en ®øn af Oroéferer Die Sernt 6. og 
2)orot^ea f. ^edmanj f. i Sth^. f J 1787, ♦ V 1827, f i «b^. ^^ 1836, 
f. 8engni(f« „garn. (Su^^r, 1.*, ®. 8-9). 

3 „iD'^ilitairt 9^epertortum, 2ben d^cetfe" ((S^ebitton mob %n^ott t Soret 
1811, ! IV. 1846, @. 173-85). 

Sønborg (Sttbtitg ttngitf}), @ibflanførteé iBroberføn og crlbfie 6011 
af Oberfi Brreberif S«, (S^ef for ben militaire ^i^øjjlole, Gommanbeur af 
a)nbr. og 3)anebrog«manb (f. i »©elflngør |f 1790, f * Sthf)m y 1860, 
f. .©erU iib.« 1860, 9h. 114, 17; .,3)agbl.* f. 51., dlu 119; »engnitf'« 
,,3o^. «&anfen Sønborg", ®. 3), og (Sbriftiane <&elene f. Jtriiøet 
(2). af Gapitain, Sanbinfpecteur So^an «&artoig (Srnjl St. og Wargr. (Sat^r. 
U ©irc^; f. i' m* H 1791, ♦ {\ 1818); — f. i (Sitabeflet grcberi!«- 
(ai9n 19. S'^oobr. 1820; tog 1845 C^ranten i SRec^anif oeb ben pol^ted^niffe 
£flrre«'2lnfialt (H. ill.); bleo @econblieutenant i 3nfantertetd jtrigørefetoe 24. 
a»ai 1848, $reniierlieutenant 19. '2Iugufl 1849, (Ribber af IDanebroge 6* 
Octbr. 1850; afffeDiget efter ^nføgning i 97aabe af itrigdtjeneflen 9. Decbr. 
1850; berefter anfat ^eb tec^niffe ^rbejber unber Snbenrigd-SRiniperiet ; 
gjorde met> Unber^øttetfe af ®tatd!ad(eu o^ af ben (Reierfenjfe gonb i 1854 291 

m ir^txO'Uåfxii^ fRtift, naonliø til \>t ^oaanDffe og )>rfud(!|!e ^^flec; rr^olbt 
««fj!fMpatem fom (Siipitain 2a 2)ec6r. i856. — ♦ S^tiftiane-StcDrriff e 
8ouifc ^øneff \>. (g-^Brn, ^an« ©ffjIcntcSatn (f. i ^wnlng I €^^nter» 
\rfian\> f 1833), 3). af J^rigéraaD d^ripian ^ugufl o. (&., (Boflmepfr i fRiSr 
(m €øn af Gapitain Soac^^im SBernrc \). d. og @op^if Sffade ^nrfr f. 
ffifi^e; f» i Srcbwlcla ^ 1788, f i ^^^^ jis 1855), og Sarolliif S^d- 
Planf f. Sjwborg (f. i *cIf!ngor V ^793). 

Dm lunftig Ubtørring af Xøxti, font SWibbcI til at forbebrc ^robuctet og 
øm 2:ilt>irlningen uaf^cengig of $(ar«tib og l^eirlig. S^eb en lit^ogr. £at(f. 
ft^. 1851. 

Dm fanitaire goranftaltninger i SBl^er. (St gorebrag af @amnel 
Slegg, Jao. $oa 2)anfr. j^b^. 1852« 

Om Bestemmelsen af BrohveMngtn Styrke, lied en liihogr. Tavle. KbbTn, 
1858. 

3 ^Ot>arta(dberetninger fra 3nbuf)riforeningen t i^jøben^at)n" (9ou((crie9 
WbUl til at fortctnge 2:ømmerS S3arigbeb/ mebbelt i XI. 1851, e. 23»31. [bertil 
Ifbtlbningane paa Zatilt 11.]; 9{aSm9t^9 tileformige 9[mbo(t, mebbelt ffibs e. 32^33). 

3 ^2)en ©criingffe Xibcnbe" (3mob Xf>. ®. »e^p*« «rti!cl t ^gcebrct." 
1862, g^r. 246: „SDen nt> «e»>«gc!roft o. f.*).", 1852, mx. 252; iofr. „gabrel.'' f. %., 
5fe. 259, 63, of »cpp; „©cd. Jio." f. «., i«r. 261, af Sønborg). 

^iiptx (6arl aRart. X)an.), @9n af (Bulbfmcbmrflet Satl StiebcS. 
i SBoIgaf!} f. 12. 3uli 1795; !om tibUg til ^{øben^ami, ^l>or ^an nøb 
6foIrunbft9iidning; blro Sage \)tl> ®tabfnd cioile ^xxeft^uué 1823 og tiU 
lige c^irurg. ^2ldflf!rnt ocb iSotgeiOorbningen 1839} d^ar. ifBataiflondc^iturg 
30. %pxil 1810. t i Stbf)m 4. 3»ai 1848. — • 1825 ^nbrefine 
Sftarie ©tendler (f. i S(h^. y 1801), 3). af Snbreaé «an(fn @., ^t« 
tePfoioaTft t>tt> Stbl)\>ne ci)>ile ^ttrfl^uud (f i Sthf). V ^^24, 66 %.), 
og tXnne @op(^ie f» SBalt^et. — (3ofr. @dmetd Sf^rfrol. €aml. 1. ®. 43; 
,^rd* Sib.'* 1848, mx. 116, 122, iCiacrg)* # 

Søfer ( ), Sogtrs^ffer i Jtb^on. 

Ubgal>: SbaHa, et 2:beaterb(ab. iRr. 1. (5. ^tpt) -32. i(bb. 184^. 4to. 

^iatotubal (S^atleft SBalbetnar, ®reoe af X^atmefTjolbO/ itammer« 
Ifftre 30. Dctbt. 1793, flUibbet af 5)nbr. 17. fWaJ 1814. — ( »t^ CSt'« 
.Watcrialler', @p. 749.50). 

^ 2)er gelbjug an b. 92iebere(be. 1818. (r. t „Siterar. SBoc^enMatf' 1819, 3ult, 
«t. 5). 

*)>oii8øtienffiolb (Satt^olomotnd ^etmann), @ønnfføn af iB. <&. ^. Z. 
O^jn af ^oloifø 3ernoarf 1759^777 (f. «. fD^oe'd ^erfonal^ifi. 2. diteffc, 
e. 108; ieengnicfø »^^erman £eo4)olbud t). £ft9tnftlolb'')^ «% ^^xi a\'^ 292 

\>. i. 09 «. «. t>. ©ti^ubart (f. V ^'60, • 1781, 3). of «. 8«. !)• S. 

i^on Søoenffjolb (^ermanti ^etottin, l^Bacon), ©jøn af 0)>fticrget* 
mcPcr^ kammerherre (Søgert tt^riftop^er greDetlf, ©oton fi. (pngPe 
@øn af jtammer^errc S^ic^ael •^rrmann, iBaron &., M iøt>tnf>oxQ, ^mt« 
manb otjcr ^olbef *2Imt, 09 greDeriffe Suliane fWarfe, (Somteéfe *imt^; f. 
f 1787) 09 Sreberiffc ©op^le (Srnefte f. 1?. fijii?enffiorb (alDjie 
S>. af J^ammer^erre ©ejjerin i?. 8., (gjer af 93oføitt 09 Soéfumé 3ern»«rfet, 
09 ©enebicte Henriette f. SlaUj f. 1785); — f, \faa «&oIbena 3enu>crrf i 
$ratd6er9 ^mr i mox^c 30. 3uU 1815; fom tiMig tU Xi»heni}am, ^l>or ^ait 
ble^ opDtagen i muftfalf! «&enfeenDf af 3. 9^. <i* «&artmann (@uppL I. 711) 
09 ben fom S^eoretifec ubmcrrfebe Organifl $et. Saép. Xtodfing (Sup))L 
II. 113); begat^ fig efter ben @tbf)edS)øb, tilbeelé paa fongelig IBefopnlng, paa 
en fflejfe til Ublanbet for at ubbanne fig baabc tt^eoretif! 09 praftiff i ^ne* 
fonflen, fom l^an ^aobe Dalgt til flt tilfommenbe j^alb; ftuberebe i SBien unbet 
©e^frieb, gif berpaa for nogen Sib til 3taUen, 09 t^enbte berfra tilbage 
til SSien, ^bor ^an op^olbt ffg en Zi\> i 1810; ^{emi^enbte berpaa ot)er $rag 
og Seipgig til J^jøben^at^n; bleo ubnaont til j^ongl. J^ammermuflfud 17* 
Octbr. 1841, og tiliraabte flrar efter en Jtonflreife tilflSudlanb; blei? {Ribber 
af 9Bafa*Orbenen (meb !gU ^Ciaabelfe til at bcere famme V 1844), Organi^ 
t)tt> (S^rijliandborg ©lotdfirfe 5« ©ept. 1851, {Ribber af IDanebroge 16. Sam 
1856. — ♦ fflne æiifabet^ gabritiu« (f. i Sth^. V ^^20), ». af 
^ulbfmebmefier 3ør9en Subt^ig g. (en ©øn af ©tabdgi^arbein , ^ofiuoeleer 
greberif g. og Sat^arine ^atia f. Sruun; f. 1786, f i Sth^. § 1824) og 
©op^iie 2)ort^ea (glifab. f, 3enfen (f. 1785). — (3ofr. ^l«eue Seiift^r. ffe 
a^ujlf- 1840, mt. 12; .qSerU 3:ib*« 1843, Sh. 331). 

fft o man et meb (S^or, of ^. ¥• .^otøt, compon. for ^onoforte. Jfb^. 1843.*- 
I^rgemarfdjl ot^er ^ong ^arl 3o^on, tiØigemeb be 9{orf!e9 ^^plbtngøfang^ ti 
StonQ D«cor. (S^rtfHanta 1844. („2:i>eaterblabet" 1844, 3. 2)ecbr.; „«erL Xih." f.«., 
9^r. 322, ibfr. 92r. 331, af ^. ©. Søt>enffioIb). — eange og 2)anbfe af 2)ramaet 
i^onning l^olmer og $at)fruen. (S(at>eer'Ubtog. Stbf^. 1846. („^6€tl. Xib." 
1846, 9fir. 102). — 3 g^iattonalfange, of gr. ©arfob, 3. €. ©erfon 09 if. g. 
SBiborg, compon. for 1 et. meb pianoforte, ^b« 1848. ((Snbt>er af t)tffc foerfTilt). 
— ©lag fang for norbiffe ^gere, belliget irøinbet om ^øoenffiolb, 8eienbnfi»ub og 
eommeitu«, for 4 @t. meb ?fte til Xejt of ^. ^. SR|?egaarb. ib. 1849. — gire 
©onge for een ©pngefiemme meb ^ccompognement of ^ionoforte: 2)aIpoIffa, Xc|t 
af Sintrer; Siolen of OebIenf(i^(ager; ©looentiømen of Hnberfen; 9lofen af 
©omme. Op. 23. ^If. 1849. (iofr. „^bbpofl." 1849, S«r. 302). — Slbprøoen, 
Operette i 1 2(ct. ©ongc 9^r. 1*3, compon. ib, 1849. — iuranbot, romanttft 
epngcfpil of ©. $. 9?J?egoarb. 1. ©. {Xo SJomoncer); 2.^. (SJomance og Æoiwrtine), 
ccmpon. ih. 1855. — 2) en bonffe £Xt>inbe. Stomonce af (L 3firf, for een 
€fpagepnttme, mtb flccompagncmcat (Joxe^ta^d a\ St^V« ftanunerfanger ^oufdi). ibd. 293 

1869. (f. ^»crf. Xib.'' 1869, %[. 299; ,,grt?». ?ofl.« f. «., 92r. 301). - @anø til 
ftongen paa ben 6te October 1869 af CL 3ilrd, ti( flccotn^agnement af $fte. ib. 
1860. (f. ^gU?\). ^ofl." 1860, mt. 37; ,,«erl. Sttb." f. «., ^x. 39). 

»ebocteur of: a) Ublanbet, inbe^olbenbe Ubbalø af fremmebe 0^)eraer, ©»jnge* 
pplter og Pørre Snflrumentabarfer, ubfatte for ^Pianoforte alene af flere SWufifere. 
Ubø. af 3.mét. 1. «arg. (1..9. ^.). 2.2larg.(1.'5.^.). m* 1868^59. C,2)flgBI.'' 

1868, mt, 235; ^©ert. Xib/' f. 21.. ^v, 151; ,,SIpb. ^oft" f. «., i«r. 173; 

1869, mv. 140); — b) aWufifalff Xrilogi for pianoforte, ib. 1859-60. („2)a9bl." 
1869, 9h. 121; „gUjto. ^of." 1859, 9^. 140; 1860, 9h. 107). - SWebrebacteur 
af SRnfitaIft Slnt^ologte. Ubbatgte ©tt^Yfer af celbre og nl^ere ^an\tt Operaer, 
©aCletter, ©pngefpil o. f. b. »nangeret for pianoforte, (fra I. «arg. 3bie ^. ib» 
1866 fg.X 

©ang'(5ombofitioner i„@amting af ffeerflemmige SWanbdfange", i „Sulc^ilfen 
HI etore og ©maa'* 1848, og i „aWnflfalf! »nt^ofogie", 1., 2., 4. «arg. 

^ar be«nben componeret: SWuflfen til Operaen „©ara^", oberf. af (£. % 
8orgaarb, og ,,^nlen i ^uUafielb'', (Sbentt^rcomebie af (S. $. ©orgaarb, famt 
til 8affetten „^pip^ihtn*^ af 2L SBonrnontoiKe (Oaverlore et morceaax choisis 
de la Sjipbide, Ballet romanliqae en deax a^es. Copb. 1837); fBa\9 af ^^^anto« 
lifB« C, for ?ftc, 1839; „i c^arafterifitfc^e 3mpromptu« in gorm t)on ©c^crjo'«^. 
Op. a røen (1840). (r. i ,,9^eue Seitft^r. f. aj^upt" 1840, i«r. 52, jtofr. „?5ortc* 
fenitten" 1840, ©b. 3. ^. 31); „^oning«marfc^c" («b^. 1841) og „geft^OuMrture" 
(geipg. 1841), opførte paa ihrontng«bagen i greberifsborg; „$pmen*S3aI«", for ^ftr, 
Stbff, (1841); ,4 Impromptus caracléristiqaes å 401." Op. 11. Nr. 1.^ Copb» 
(1841); Ouberture for 4 ^anbcr tit „honning »olnier og ^atfruen''. ^bft. (1846); 
»6eier«^ilfen for !S)annebrog'' , geflmarfd(i for pianoforte (tilegnet ^. TI. i^ongen). 
Xbf^. (1848); ,,$enetianerinben'', Sarcarote for $fte. ib. (1859); Ot)artet for $iano« 
forte, »iolin, SBratfd^ og SMoIoncet i g., opført i 9Wuflf'goreningen. (f. £ib«ffr. f. SWuflf 
1869, SRr. 6, e. 5). 

*iBt>tnøxn (^onl), ©i^nnefi^n af $ouI SBenbelboe, ablet de igt)tn^ 
ørn, ©encral, Obftfrigfiffftetair ae. (f. JDanj! J^onberf^-ifer. VI*59i»93, Sr* 
8arfobd gortaa. af gabt. <&ifl. 2. Ubg. @. 616), og @øn af greb. de 2. 
(f.OTi^tup« i. ». S. 365; «engnl*é ,,Sam. »øoenøm", ®. i«2) og g* ©• 
b. ^olften (♦ j\ 1740, 3). af ®* D. b. *. og (Slffab. ©op^ie f. b. «nut^, 
Ibfr, »engnid'é „Sam. b. ^olflen*, ®. 2.3); — bleb 28. 3an. 1809 {Ribbet, 
3L 3uli 1815 Sommanbeur, og 16. ITOai 1824 @torford af IDanebr. f i 
«b^|bn. — ♦ 1. «• a». 55- 3)umrei^cr (f. i Stbf). V ^'^3^)/ ®- «f 
(Sommanbeur.eapttam 3o^an *&eint. 3). (f» ^^ 1703, f V ^761, f. St. 
Sotfobø 9oxiM, af gffbr« «&ifi. 2. Ubg* ®. 618) og ^elene d^rifliane f* 
ftiøge (♦ i Xhf}. ^% 1743).— ♦2» S. «&. ®tcbc, iffc ©irbbe (f. i Stb^*), 
S>. af (Sxnfi 3oc. ®. (f. 1723, f t^t ^'^^^) «>0 ®«>^^*^ Weti^t^ilbe STOargat- 
(• «i*etø (t V i768). — (3bfr. ^a)anff «onberf..Sejc VI. 593-94} gr* 
Oitfobe Sortara. af Sorbn <&ifl. 2. Ubg* @. 679'80; ^. @teffend ,,aSad 
k^ nbUe* VIII. 225; »engniå'é ,9am. i$^n9iti\ €• iA> 294 

beretning om tn 9^eife o. f. t>. Ubgioft af bet fongl. banffe !9?tbenfraBerncl 
^t\\lah. Tlth Sth. 1785 (i!fe 1786). -> 9?og(f altninbelige SetTagtitmger ooer Sv^nrf 
Slnfflfg 0. f. ». (ScJtrffUt 2lftTi?f af bet Jlfll. 2)atiffe SJibenff. @elft etrifter for 180>6). 
Sth^. 1807. 410. m SRoag (Sttltttd), €øn af Woior, ©toøfrter og ^ømmrt^anblet 9ane 
Sféfen «K. (en @pn of Sfivvet 3eg «K. og Jtatbtine 8aue«j f. I Aabenraa 
f J 1782, t i '^^^* V 1836) og «Kctte Warie f. ©unborpb (3). of 
itiøbmanb Søren (E^ritlian 6* og Sjette (SbtiRine Solflrup; f. i Xbf). V 
1784, t f§ 1855) J — f. i S(\$btn\)a\)n 10. 3uU 181 Ij bimlttetet t« Untoei- 
fltetet fra ben .<tjøbenboonf!e ^crgfrbubffole 1829; tog f. '2(. (Sramen Vrtius, 
i bet nørfie ^(ar 2ben Qtamtn, og i. ^aj 1833 ben fulbflornbige iurtbifte 
(Sinbrbøeramen, famtligr nieb Sbar* Laudab.; hUt> ^røoeprocurator vrb 
Sanbdci^er* famt tgcf* og ©taburetten 26« 3anuar 1843, $rocurator oeb 
famtlige Oof r« og Unberrettet i ^onmarf, «&øief}eret alene unbtagen, 1* 99ai 
1845. — * Sophie IDorotbfa 3o^anne Cfttfen (f. i «b^* f 1824, 
3). af Sonful, ©roøferer 3o^« Qibolp^ & og datbarine S)0T0t^fa Sortie 
f. røann)* 

Om Salltttooefenet (meb fcerbele« ^enfpn til ^iøben(aton). $rotep nebfagt bea 
4be 9^ot>ember 1858. ^b^. 1858. („gipb. ^of!." 1858, Sflx. 270; „2)agBI.* f. «., 
9fir. 274). 

3 „2)en SerHngffe 2:tbenbe'' ((St 3nblceg i @agen om 92een(tgbeb og Smb^^, 
1851, 9fir. 130, 31). 

SRoagenfrtt (Satd), Q3orger i j^føben^abn. 

(Sn liben (Sptftel ti( „^oibtøldbrpgger ^an9 SRiftelfen t j^anunbborg", tnb^ 
bolbenbe en (bemifT Unberføgelfe af ban« ^^bibtøl". «bb. 1852. 

*aRaaløe (kannibal fBH^. 8tibo.), ®øn af 91^. $. 9ff. (t^roL 6anb. 
IS 1744, $TaP i ©amborg V ^^59); fom i Obcnfe 8aHnf!oIeØ 5te 9ectk 
1779, @tubent (H. ill.). — (3ofr. Snbbpbelfeøffr. fra Obenfe (Sat^ebralffole 
1859, @. 38, 42, 45, 48). 

*9RQCsS)ongaQ (®eorge ®orboti), band QRober ®ara^ f. (Sotbon 
(t i «onbon V i858, 82 «.)• — • 3. W ar ti ni (f i M^ |J 1847, 
44 9!. gi.), 5). af ^nt. SK. (II. 241) og fioulfe 3eannette f. Xxémt. — 
(3ofc. Odt'd »a^atrrialier*, (Sp* 388-89)« 

aRargregor (8ranct6 &•*.)• 

Tarif of Ibe rates of dotj levied at ibe Oresound and tbe two Bclts, daled Iha 
23. Dee. 1841, Cnnslated rrom Ihe Danish otOLtVaV VtiSL %ad editcd. Copmlk 1842» 295 

9RQtfe|irQnf| (^atid 9larrttd), @øniterøn af bnt i *6unbrurd ^mx* 

^^ftrnrtningex om Doctores medicinæ @. 166«67 onføtte !^onb)}b)^ficud 

^atcué ^. og a1Df!r @s>n af dlfriiimrmdc^irurg !I^at^iad @nnt^ ^L, 

IBiBTtcté^irurg vaa SWuen (f^ i @lcøf y«^ 1768, f V i844, f. ecnønid'é 

.garn. *aøf", @. 1«2), og 93oIctte ^VtatQttt^t f. (Softet (albfle D. 

af $rftf)fn <&and @. i ^r^aglet^ paa 9Ki9rn og Wlaxtf^a ^axia U «&age; tøbt 

I IRibe V 1775, ♦ 1792, f i ^Stcgc J 1860); — f* paa Wlven 2. Sebr. 

1793, )>rioat bimttteiet til Unioetfiteter 1813; Sieutenant ^rb itongend I4t9« 

corp« (til 1824); oar (Sanbtbat vaa Qllmiubeligt ^oM^al 1817«21; tog i 

goiaam 1821 (Sramen )?rb bet c^irurgiffe 'ZlfaDemi (Iflf @^aiO; t'ar ^e« 

ffwc(^trutg ocb »illmiiiDellgt ^ofipifal fra 12. dlo^bx. 1821 til 1. 9»ai 1848; 

(IfO l'crge t)fb X)øoflummf'3n{){tutet 1826, c^araftrrif. fRegtmentddbirutg 16. 

©fptbr. 1838, l^cegc t>cb 3:ugt', 8fla«p. og Sorbrbrtngébufet paa ^briPlané- 

bm 1. Sebruat 1851, 8lit?bft af IT^anebroge 6. Octbr. 1854. — ♦(Saro- 

line mu^tlmint Sarlfcn (f. ff 1794) — (3»fr. 8cngni<!»e .Som* 

*«Be', @. 1). 

3 ^»ibliotbe! for i?agcr" (Xobeaariff Dtjerflgt otcr be t Horet 1840 og 1843 
fro btt JTongl. greberifø {)o«pitaI tit ^(minbeltg ^o^pitol afoifte $atienter, i XXXIV. 
i58, XL. 460; 2:abellarift Ooerrtgt ooer te i Hotet 1840 o. flg. i bet i^gl. iDøD« 
Nraneinftitut bebonblebe @pge, i XXXIV. 158, XXXVI, 219, XL. 460 61; Omfigt 
ttf be i %, 1842 paa ^Imtnbedgt ^odpttald c^irurgiffe 21ft>eltng bebonblebe @9ge, 
XIXIX. 260*64). 

aRabfen (Sol^ati 6ll^rtf}iatt (Slaubtud), @øn af iti^pograD^ <&and 9^. 
(f. i Qllfeflrup i eiaDanb V 1794, f i «fc^. i g i857) og 9»aria (g Hf o- 
^ttl) Jinb (f. i Stbf). j^^ 1800); — f* i Jtjøbenbaon 27. Ulotihu 1825, 
IsT^e IBogtrofferiet ffibd og beføgte i nogle 9ar be modfmann|!e @ønbagd« 
Ner, b)?or ban t^onbt 2be af bidfe Sfolerd SøIomebaiOer; trifle 1847 til 
Haribo, b)?or bait arbeibebe i ^rocuratoc 3« (£. Satfené 93ogtrpfferi; inD« 
t^aabtf i '2lpri( 1848 fom frioiflig lØ^enig i 3bie Siniebatoiaon; bleo 28. SP^ai 
f« ^1. Sorporol, og gjennemgi! en Sommanboffole i Jtiøbenl^aon; 3. @rptbr. 
f* ^. Soureet t)eb lf)e Sorftcerfningdbatoiaon ; ubnaont 20. 3uni 1850 til 
Sftonblieutenant i 3nfanterietd J?rigdrtfrr))e ; permitterebeé \>tt> Ølefer^e« og 
SoTj)(eTfningdbatatQonetned Opløsning 1852; teifle bereftei i ^enøeb 2 %ar 
^iHob« i tet norblige ll^bfTlanb, ^S^men, SBaiern, jS^ertig, Ungarn, @tr{er» 
^tf, jttain, 3flbtten, Stollen og ©c^ttjeig; op^olbt fig efter ffn ^gjemfomjl 
^«fl« i itjøbenbaon, beeU i Q3ejle, og anlogbe i (Sfteroaret 1857 et ©og- 
^fferi i røibbelfart (ifølge fgl. Q3eoiaing V f- ^h — * V ^856 Sauta 
Emilie .^anfen (f. i ^aoe-^D^øQe oeb Øiingfleb V ^8^^^ 3)atter af 
^«b«reiibe TOøfler^ fenere Sorpogtet af flflingfieb fløjlet, *ané ^. og æilfe 
♦• »obfen)^ 206 

9rebfgerebe t nogm Z\t> ^^oHanbø'^often", Vtavbo 184a 4t6. 

9iebactfnr eg Ubgttoer af „2\UthtU9 Xibenbe tUtt SRibbeIf«rt fllit«'' fnr 
20. 92ot>br. 1857. SRibbclfaTt 4lo. (fortfortte«). 

Ubgit)er of ^eønbagétoennen'', et gø(grbrab til ^SRibbelfart ^boiA". Wb* 
brifart, 1857^. (oplføvit at ubfomme 14. 2(uguft 1858). 

93ibrag ti(: ^ie ©taaten (Suropa'« in titrger flattPtf(^fr 2)aT^e([itng bon 
^uge granj Srac^ettt (d^ubrifen: !S)a« ^Sntgrcicb 2)anemart). Sriinn, 1853. (^it^tt i 
©icn 1852-53). 

CSn politiff 3tilet>ife af (Sftaupin (^feubonpm). $ei(e, 1856. 
©n 2)ecl ^eilig^ebébigte. — ((gfter «utogr.). 

SRabfett (3. ^O- 

^t>orlrbe6 ftal jeg tee mig? eUer: 9(nbiidning for STOcenbene til at eroSn eir 
etjøn^eb og for gigerne til at t>inbe 3)^cenbene« ^lerter. ^b^. (1847). 82 @. 16. 

SRabfen (9lield), f. i ^dprnip t^rb Srøibbelfatt 4. 3uni 1813 a); tøg 
Øtftderanien fot Ufluberebe 4. 9ffaj 1839, fif fin Saberd (^ifnboméøaarb til« 
fiøbrt 23. ^pi. 1847; ^eblem af ^mtdraabet i ^é\tné ^mtfluebi^ct 1848 
(øienoalgt 1854), confl. QBranbbtrrctrur i QSenbd ^txxct) 27« 3anuat 1852^ 
S'otmanb for @aaibmonbd^oofttaflødning(n i 6. Sanbdt^tngdfrrbØ 10. 3unf 
1852, for Sagtafluenfngrn i Obcnfe «mt 29. 3uH 1852 (øjcnubnaont y 1855), 
conrt. Q3irff bommer og @frioer oeb SDebrléborg IBirf 25. 3anuar 1854; oalgt 
til Sftigdbaijømanb for Obenfe ^mtd 3. IBalgbfflrict 5. Octbr. 1848, og 
beeltog i ben grunbfoDgiurnbe SRigdforfamling 1848^49; birfrl. (SanceØtraab 
6. Octbr. 1856. — (Sofr. 8rr. 39arfob« .S)anf! 8Rlg«bagefalenber- I. ®. 263). 
»Jcglcment angaaenbe ©nectopningen i 2)anmarf af 20. 2)ecbr. 1799. (SWeb 
tilfeicbc Slnmcerfningcr) ubg. Cbcnfe, 1845. 16 @. 8. 

SRobfen (^.). 

3 „9^1? ^ortefcuine- ((Stagen« 2»i?ftcricr. 1. gifferfomilien, 1844, LSS-lOl^ 
127*37, 151466, 172483; II. efogen« gpr, f. «., II. 4*16, 30*42, 57-66, 78-90, 
101416). 

»aRabtitg (3o]^Qtt Sltcolat), @øn af % ^. Wl. (en Søn af 3øtgen9^., 
©t)j!rioer i eoonife; bpbt fflb. V ^^^^^ t fP^- il ^816) og 3». >43* f. JTof ob 
(3). of qjoul St,', tabt i 3béfcr V ^777, * 1798, f f 1852); — tog 1821 
ben p^ilof. (Sramen (Laud. et publ. ene. orn.), og 7. Sebr* 1825 p^ilologifl 
(Jmbfbéeramen, ^;^?is praftifFe 5Jrøoe ^on aflagbe 26. TOaj f. *a.; 9^eblem af 
IBiDenffabeined @flfTabd Orbbogdcommiéflon (til Slutningen af ^ot)bi. 1848), 
af (Sommidflonfn for Regesta og Diplomatarium 1837, correfp. ^eblem af 
9(fabrmiet i OBerlin 23. 3uni 1836; foretog en (Reife i ^i^bfHanb i 6om« 
meren 1816; bleb ^regmeblem af the philological Society i bonbon 1847, a) (Bøn af Sfflat^ ^anfen, ©aarbejer og @toenberbeputeret (f.iSejntp bebSRibbel« 
fart V> 1781, f i Wperu^) Y ^^^V 297 

gifblnn af bet noxflt SSibrnf?. @eI{!aS i X^xonh^lm 1848, 09. af ^Mot^tU^ 
commi^ffoneit 1848; br larte ©folera UnteTt)iidninøØ'3nri)fctor 22. Sult 1848 
(mtlrbiøft fom Unioerf!tetd«lBiHiot^cfat fra 1. Ocibr. 1848 at reønr); faaret 
m aRiøØbaøémanb for lIBornl^oImd 2bet æalgbifiiict (^lafttfeBl^) 5. Cctbr. 1848 
(neblaøbe {it SRonbat {f f. 91), 9Ktnif)er for Jtirfe^ oø Unber^Udninøéoafrnet 
16. S^otjbn f. «. (f. .SfJorb. Jclcørav^" I. 105, 128), Commanbeur af 
tDanfbtoøc 14. 3uli 1850, entlcblørt cftrr »llnføønlnø I fWaabe fom ®i1nifter 
7. 3)fcbr. 1851 (f. ,5)annfoltff» XIV. mi. 224, 238; „&«brd.« 1851, 
m. 278; .Jlb^^jojl.« f. 01-, S^r. 282, 294; .T^aøH.- f. «., Kr* 17; 
.IBerl. Jlb.* 1855, 97r. 23; .^Imueornnen* X. mx. 30); t?aløt til »olfe- 
t^inødmanb for Sfrrbrrifdborø %mtd 4bf SBaIøfrft)d (Srrberifét^arf) 4. 3)rcbr* 
1849, øiencoløt 4. 3luø» 1852 oø 26. gcbr. 1853 (jufr^ .QllmufOfnnen'' 
111. 9{r. 57, 84); 5te )?onbdt^mødtiianb for lf!c i^anbét^inødfrrbd iS(i9ttn* 
^an) 3* 3uni 1853 (f. ^Sth^^poft." 1853, mx. 143), nrbloøbe flt fD^anbat 
* 12. 9iu9. 1854, øjenoaløt 12. Sult 1855; niøbte paa be 5 førfir orDrntL 
Møøbaøe, paa ben ooerorbentHøe ffliødbaø 1855, famt paa 1., 8., 9., 10., 
11. 00 12. orbentliøe Øtløébaø (Solfet^inøetø ^crnianb unber ben 4be SNtød« 
^0 Ipe 00 2ben Seafiou. 09 Sontdtbinøetd Q?ireformanb unber lObe, Ilte 
10 12te SRiødbaø); paan^ $rofedfor oø Unbert>iiøninøé«3nfpector 23* S)ecbc. 
1851; )7aløt til 9»eDlem of (Sonflfloriet 8. 3anuar 1852; ^T(^tt)ar t>eb bet 
itøL S)an{!e æibenffaberned @eIfTab 14. 9Rai 1852 (øien^aløt V 1858); 
Dtrfeliø C^tatdraab 6. Octbr. 1852; a)?cbleni af aommidflonen til Jtirfrforfat« 
linøend Orbninø 17. IDecbr. 1853; 9ffeblem af {Riøøraabet 26. 3uli 1854 
(unefloø (!ø for at mobtaøe benne J^albrlfe ^ 1854, oø berfra entlebiøet i 
9loabe \8 f. 5(.^ j^f^. „Sabtel.- 1854, S^r. 186; JWr. 189, af SWobuiø; 
«r. 195, 97, 98; .53erl. 5lib." f. 91., 97r. 196, af SWaboiø; »Sl^o. *ofl.- 
f* «♦, Sfhr- 189, 192, 97; „JCb^voft." f. 91-, Wr. 195, 97; .DaøM.« f. ^., 
9h[. 199); 3^eb(em af bet „Roninklijke Akademie van Wetenschappen*' 
10« 9Ipri( 1855, famt af ,,ProviDciaaI Utrechtsche genootschap van 
Kunsten en Welenschappen*'; SKcblem of oø Sormanb i en i 9lvril-SWai 
1855 nebfat Sommiéflon anø. en fcrrflilt Stealunberuiidniuø oeb noøfe af be 
tobe efoler i iTouøeriøet 2)anmarf m. m.; Unioerfiteteté Wector 11. Dcibr. 
1855 (øjenooløt \l 1856); (Sonfrrrnceraab 1. 3anuar 1856; 7be Sfiiødrnab 
for iPe ffliøeraabefrf be (Sjarnanbé ©tift) 13. Sebr. 1856 (f. ^Daøbl.« 1856 
»r. 13 00 40; ^IBeil. $ib.» f. 91., fWr. 37, 46; »SabreL« f. 91., S7r. 58; 
.Sannemrfe" XIX. ^u 39; «9^orb oø Svb* 1856, I. 37.38), beffiffft til 
Vfoflbent tæiøøraabet 19. Seor. 1856, 28. SD^arté 1857, 12. 3am 1858, 
9% 14. emU. 1859 (f. „Sæbrel.- 1856, S7r. 105; 1859, Ølr. 226, 28; 
.•etl. 5:ib.* 1856, mx. 108; „^b^poji.* f. 91., mx. 108; ^glbo* ?Po|l.* 
1859, 9lr. 227, 29; .DaøM." f. 91., 9^r. 228; .S^lorb oø ©ijb* 1856 298 

I. 233*36); TlthUm af ben i ^prll 1837 neDfatte (Sommidflon ang* Unbrt« 
^iidning oq ^2lfgangdprøt)e i te lærDe @fo(ft; W^Dlrm af og Sotmanb i 
(Somitrrn ti( at iibatbejbe et ^ot^forfla«) an^« ^^teffabéjTtléiniéfe og gfra^tré 
93ldfc 5» 3ult 1859; u^naont til (Storfor« of 5)ancbrogc 2, Oct6r* 1839^; 
Dalgt til SWeDlem af aftigéretten 7. 5)fc6r. f. *Jl.; foretog fra ^ug. til Octbt. 
1860 nieb offentlig UnberfJøtrelfe en aRdfe til @<^tt)eij, 3talien og Stanfrige for 
Vaa ©teOet at giore perfonitgt Q3efjenbt(!ab meb bifife tre Sanbe« ^^ofcre Unbet« 
t)ii«niiigéo«fen. — * (Jlifabet^ ^Bgat^je ^elene 3enflne »Bjetting 
(f. i «6^. V ^798, 5). af gulbmægtig S^riftovbrr 03. og (Slifab. «gat^ 
f. ®u(ff). — (Q3iograp^)i i ^2)an|! ?}ambeon- XXXIV. »et)er, 1816; i 
^Sttupreret O^ip^ebéblab", Striftiania, I. ^Harg. 1851, mu 27, of <B. 99otten. 
*anfrn; i „Sauflreret ^libenDe" 1. 1859, ^t. 2. af gr. 99arfob; iofn 
*unbrup3 »3iogr. (gfterr. om v^ilolog. Sanbibater I. ®. 84»85, II. ®. 24; 
gr. QJarfob« gortæfl. af gæbr. m^ 2. Ubg. @. 790 91, 863, 872, og 
„5)an(f 8fllg«bagéfalenber\ I. @. 20001, 351; .T)an|! i^ont)erf. ger.'' VI. 
©p. 638*40; Sonoerf. Ser. b. ®egcn»art 1840, HL 432«33; QBrocf^aué' 
(Sont^erf. l^rr. 9. '21uf(. IX. 217; Vapereau DictionDaire universelle des 
Conlemporains p. 1143; „O^iorb. 8it. 3:ib.'' 1816, ffli. 40; „Sotfaren*, 
9lx. 682 d: m^ ©uite 1853, ^u 29; .^erl. Jtib." 1860, Sflr. 35'38; 
rrgcrbrel.« f. ^., mx. 36, 37, 41, 223; .gl!)9- qJofl." f. «*, ^i. 36, 38. 50; 
,5)agbl." f. 51., mt. 37.40. — qjortrait i .^anf? ^antf^ton" XXXIV. 
<eofr. 1846; tegnet af *elfleb, litbogr. af Xegner 1850; i ©lo^ ©u^i'« 
»©tfnbagfimorgen", QJinterbaloaaret 1852; i »Sfluflreret Qf^pbebéblab" I. 1851, 
^r.27, og i ^Sfluflr. Jibenbe" I. 1859. mu 2. — ©il^ouette i .(Sor- 
faren- g^r. 682 o: 9^9 ©uite 1853, mx. 29). 

De Q. Asconii Pediani «Src commentariis. 1828. (RcToe en^dop. T. 44, 
p. 138''39). — M. TuUii Cieeronis oraliones seUctae duod$eUn. Alteram saam 
recensionen! recognovit J. iV. Madvig. Haaniae MDCCCXLVIIL ((9eL Xng. h. 
■boper. ^fabemie b. ^iffenfc^. XXIX. 1849, 92r. 213, 14, 15, 18, 19, of (Sart ^alm). 
H. T. Ciceronis oraliones selectae duodecim. Quartum recognovit et preratas est 
J. iV. Madvig. Haun« MDCCCLVIIL — Af. TuUi Ciceronit de finibut bonomm 
et malorum iibri qainqae. MDCCCXXXIX. (rec. i X. 9 aben« „IhHttffe Ilnber* 
føøelfcr" 1845, @. 1-40 og „?aIinobi" 1845, @. 3*12; „9?. aftenSl." 1846, 'Siv. 182, 
af 2: ®. Seepp). — 2atinff sproglære til @fo!ebrug. Xrcbie forbebtebe 
Ubflabe. «b^. 1852. (jofr. 2. ©aben« „^ritiffe Unberfeøelfer" 1845. e. 76^; 
^SRorb. eit. 3:ib." 1846, 9^r. 46, 50; ,,g«brel.'' 1853, ^x. 300 og 302; 1854, 
9?r. 10, 15, fcerffilt oftr. [meb en fcnere 9eettclfe], unbet Xttcl: „Bemcrkolnger Ul 
Madvigs latinske Sproglære Ul Skolebrug, af — n*'. Kbh. 1854. 16 S. 8, og 
„gflfbrel." 1853, 9lr.305, of aWaboig; jofr. Niecerne: f»$ar 3nbfmlfen af ben itpere 
Unberoitdningdptan for be Icerbe ©foler oceret en gremgang eOer Xitbagegang? Gb 
pflcbagogiff Unberfegelfe af E— e" [a: (5. SBotte]. «bb. 1860, og: „Om Unberbtt«^ 
aiageplanm og afgong«efamen i be Icerbe @ foler, af Hh." ib. eod.; „gflebrel." 1860, 
** 121, af O. @ie«bp; 9flr. 163, ix\ 3. ^. 'Blabtivv, „^agbl." 1860, 9tc 161, 299 

<ifE— e, og 9hf. 165, af SWabtiø). — ilatcinifc^c ^pxadfliffxt fflr €^<^ul€n 
©raunfii&tt), 1844 (1843). (Dbcrf-of ?.0»)J)ermonn). 2te tocrS. Siu8flabc. Ib. 1847. 3tc 
tftb.«u«g. ib. 1857, og:53cmcrf ungen il6cr »crjt^iebene ^unttcbe« @t?ftcin« 
ber?ateinif(^en ©pradf^Iebreunb einiøe (ginjelbetten berf e(6en. 211« ©eilage gu f ciner 
ilateinifc^cn @prad^(ebre filr ©d^ulen. ©raunfdf^tt). 1843. 88 @. gr. 8. (Otjerfattclfen af 
%i\t9). m. 3a^rbb. filr WIoI- XLIII. 310*356, af SB. 2Bet«fenborn; XIJV. 3*24, 
eg XLIX. 425*458, af 2B. 21. 33 arge«; ecipj. 9tepcrtor. ber 5!iteratur, 2. 3abrg. 1844, 
I. 386 89; 3. 3cn. 2. 3." 1844, «Wr.263 66, @. 1049*62, af (5.g.e.2l(fc5cf8fi; 
1845. 9er. 251, 52, 54, 55, 56, af (5 o n r. SWtd^cIfen; ®et. ^Inj. b. f. batjer. Slfab. 
b. SBiffcnft^. XXVII. 1848, @. 335 36, 342^44; „?iter. (Sentralblatt" 1858, <«r. 29; 
6. 91. 3.3Bto(^: „Om accentuationen« ©pibigbeb i be gamle ^)>rog", 1845, @. 21 fg., 
26; p>fr. ^^bftpoft." 1846, 9^r. 122, 124, 126, 134). — Otoerfat paa (gngelff af ®. 
Soob«. Offorb 1849, 3. editioo 185*; paa ^oHanbft af 3. (£. ®. »oot, 1846, 
og paa iRjjgrccff 1846. — ^atein iftje @^radi>lcbrc filr ©c^ulen. gilr bie untem 
mib mittlern ^affeu ber ©pmnafien bearbeitet t>on ®uftat> Zi^dftx. ®raunf<i^n>eig, 
1857. VI. u. 298 @. gr. 8. („Jitcrar. (Sentralblatt" 1858, ««r. 29). — Poeiarum 
aliqoot Latinorom carmina telecta cartninumve partes, 1843. (3^\t\^^» f* ^* 
aifeTtbum«triffenf(ib. HL 1845. @u»>)>I. 9^r. 11, af @iebi!t8). Denuo edldit J. L. 
VsMing. Haun. 1851. Tertio edidit J. L. Ussing. ib. 1857. (^ortolfning fertil af 
3. 2. U«ftng. m- 1854). 

©rafl Drbføiningslcere, tfar for ben atttffe @|>rogform. ^bjtn. 1846. 
(fertil: gulbftcenbtgt OrN og ©agregifler af O. If. ©oije. ©ergcn, 1850. 34 @. 8.). 
tnben Ubgatx. ib. 1857. („mxl Slib." 1846, «Rr. 54). — ^aa Xpbff: ©pntaj: 
ber griecbift^en ^pxaåfi, befonber« ber attifd^en ©^rac^form, filr ©cbnlen. 
©rannftjweig, 1847; — Bemerkungen Uber einige Punku der grieehisehen Wori^ 
fUgungslekre. (Separatausg. des Sappl.-Heris zum 2. Jahrg. des „Philologas, 
Zeitscliria flir das kiassische AUerlbum, herausgeg. von F. W. Schneldewin"). 
GdUingen 1848. 79 S. gr. 8. („9?. 3abrbb. filr ^Jbilol.'' LV. 129*166, af g.^eter; 
JR. 3en. 2. 3" 1848, 9^r. 281*83, af Slmci«; „Mg. ^aU. 2. 3." 1848, I. ^^r. 
19, 20, ©. 145-51, 156.60, af »otgt; „3eitf(^r. filr b. Siltertbumfitotffenfd)." 1850, 
«r. 57^.59, 68*69; ®3tt. gel. »ngeig. 1848, II. @. 1015-16). — ^aa (gngelff: 
Syntax of the greek language; transl. fk-om tbe German by 17. Broume. Loodoo 
1853; paa ^ollanbf!. 

Ubtaft til Sot) om ^KmuefYoIetocefenet ubenfor ^iøbenbat)n. j^bbt)n. 
1862. XVI. og 69 @. 8. (Cmbeelt i golfet^inget 10. 3anuar 1853, og optn^tt i 
»béffriftet „efolens Seeform" IV. 15*61, 65»84, j»>fr. ffib. @. 10*14, 230*52, 257*85, 
306-31, 353*78, af (5. g. Cbriften«; @. 422*28, af ®rabow, ©. «p. 3e«f«n og 
ihaiberg; 3cnfen« 2:ib«ffr. for Sltmueff.* og ©eminariito. XI. 11360, XII. 129*52, 
275*80; Ugeffr. f. b. ebang. ^tr!e i !J)anmarf L ^x. 7»8, 9*10, 12*13, af (5. ^oifft; 
,3)agM." 1853, 9^. 126; 1855, ^x. 202; „gabrel." 1853, iRr. 219; „©emarfninger 
t}€b Statøraob i!Rabt>ig« Ubfafl ti( en nv &oU\op. 9f Metrerne i l^ile 9(mt« f^nbre 
¥roiB(K.^ grebcricia 1853, f. „etolen« »eeform" IV. 556*57; famt «rt 3. ©ering, 
(L 2. Sørrefen, X^. ^a(b og (S. iRielfen). 

Om 9rt>efø(gefagend ©ebanbling i ben forenebe 9{ig9bog. ^b(f. 1853. 
64 e. & 

9{og(e ©enicerfninger om ©ebanbltngen afben banfte 9ietffrtbntn^ 
waxmt^ % bc knbc etolrr, ^enfiiUebe tit 2cnetnH Dbenoeielf e o^ Un^cttWftm^wV^^ 300 

ttnrtn. (3annar 1855). 4to. (jtofr. ^gcebwL" 1855, 9?r. 133, af C. i». emttj; 
9h:. 136, af aRabt>id; ^SKmueffolen" 1856, gølgeblab til 9h:. 18, e^ 12«16, af g. 
2)9r(nnb; fatnt 9rt. C[. a)>2o(be(^). 

^abagogiffe ©emcerlninøcr. (Omfenbte til bc focrbe ©lolcr), 1858. Qbfr. 
„^agbl'' 1858, 9lr. 297, Jittceg). 

S)e (olfteenfre ©tcenberø gorfatningøforflag og i&xt\9 ©ponned 
Ifte og 2bft Oplag. ^b&. 1859. faa 2pbf!. ib. eod. G,©erl. Xib." 1869, Wr. 
101, 2, 4, 6; ^gU?t5. ?op.'' f. 2L, 9hr. 103, 4, 5, 107, 122, 24, 39, 40, 41, 43, 44, 
145; ^SDagM." f. SI., 9Jr. 101, 107; 1860, mx. 1; „gabrcL" 1859, 9h:. 116, 16; 
„mtt og ^Jfigt", af «p. (5. 3a(>Ie, 1859, 9^. 3). 

3)linifteriet af 2bfn 2)ecember, betragtet fra iD'Ionarc^ift« @tanb)>untt. 
Ifle og 2bct 0»)tag. ^hh. 1860. („©cri. Xtb." 1860, i«r. 27; „gUjto. ?of|-'. f. «., 
9fir. 37, af N.; i»2)ag6(." f. «., 9^r. 42; „gabrel." f. «., iT^r. 53, 54). 

J^møfKfaA'ofies Livianæ, Haan. 1860« 

3 9(n(ebning af be Slngreb, ber.iipftg ere gjorte }^aa be Icerbe @to(er9 Un« 
berbti«ning«plan. «b^. 1860. C,5)agbl." 1860, SRr. 216, 26; ,,2)aira«>irfe'' 
f.a., l«r. 212; „gabrel." f. «., g^ir. 243, af — su; „3ttuflreret Jibenbe" I.. 9tt. 49; 
„5tib«ffr. f. ?^tlor. og^Poebag." II. 2. @. 145*49; (5{^r. 3ftrgenfen: ^ogle ©enKttf* 
ninger" o. f. t>, ^6&. 1860). 

programmer: De Apuleii fragmentis éc, 1829. (f. £)dt*d „a^oteriaKer^ 9h:. 
29, af X. @aben). — De locis aliquot Juvenalis interprelandis I.-II. 1830 sq. 
(9^. 3a^rbb. f. $(ii(oI. XLIII. 122). — De emeDdalione locoram aliquot oraiionom 
Ciceronlanarum, 1831. („^røtjeflenen*' 92r. 4, <B. 116428, af 2. ©oben). — De 
Coloniaram popuU Romani Jure ée. 1832. (Ubtog i 2. X. 1832, @. 88>94, 427*32). 
— De emendandis Cicerunis oralionibus pro P. Sestio cåc. 1833 sq. (|t>fr. S^V9 
»aWaterialier« 9lr. 112, af X. ©aben, og „^rit. Unberfogelfer" af ©amme, ©. 41-59; 
ff^. S[ftenb(./< 1846, 9{r. 182, af X. ®. 9{epp). — De rormaram qaarandam verbi Latini 
natura <fcc. 1835 sq. (3?. 3a(>rbb. f. <PtiIoI. XXXIV. 430*32; jofr. 3.iHn<^: ^Om ow* 
ftøbig g^rt!b«^g3etegnelfc i ?atin«, i 3nbbt?belje«f!r. til b. offcntl. (Sjamen i SJibe ^at^tbralff. 
1853, @. 7.45; „gabrel." 1854, 5«r. 286, gDlgebl., og 5Kr. 288, af ?. U(«flng?). —De 
locis quibusdam grainmaiicæ Latins de 1837. (9?. 3a^rbb. f. $^iIo(. XXXIV. 461 ; jt)fr. 
$^. (S. ^. Slubert: „Epistola ad Jo. N. Madvigium, de qaibusdam locis gramroaticc 
Latins." Christianis 1839. 15 peg. 4to). — De trihunis srariis. 1838. (9ei(^ter6 ihrtt. 
Sabrbb. 1838, @. 654). — De Li\ii libri XLIII, initio e codice Vindobonensi 
emendando dispalallo. Haun. 1852. 4to. (92. 3a^rbb. f. $bi(o(. LXXi« 185*192, 
af ^. ©eertoagcn). — Om be grammatifalffe ©ctegnelfcr« (gormer«) -tilblit^elfe og 
»refen, forfle-anbet og pbPe @tpffe. åhff. 1856^57. 4to. (92orb. Unitoerjitet« Xibffr. 
IV. 4. 1858, e. 148^159, af ^. (£.)• 

3 ^^Det kgl Danske Videntk, Selskabs pMlos. og histor. AfhandUnget^ 
(Om KJdnnet i Sprogene <éc., V. 101 fg.j Jvfr. Oversigt ov. Vid. Selsk. Forhandl. 
1832-36, S. XCVIII-CL). 

3 y.Oversigt ov. det Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandlinger^ (Udtog af en 

Afhandling om den antike Metriks Grundbegreber, 1841, S. LXVII. fg. [overs, i 

Gel. Anzeig. d. bayer. Akad. 1842, Nr. 237, 38, 39]; Om de af K. A. F. PerU 

udgivne Gaii Graoii Liciniani JLnntlta , 1^1 , ^. l^^^iLVB^ Bemsrkoittger om to 301 

HaUer og nogle Forvaosknioger i Texten af LWius' romerske Historie, 1859, 
S. 21-24). 

3 J^iøBen^atond Unit>erfttet« 9[ar6og for 1842^, ubg. <if helmer ((Sfter« 
rctnmgec om UniDcrfitetØbibliot^efet, @. MA). 

3 „^anft golfeblab" (Om ben bebubebe Sneform og Ubt>tbe(fe af be Icrrbt 
@loIer og goranbring af ben faa!a(btr anben (S^omen, i X. ^v. 20, 21>22). 

3 ^^PkilohguSf Zeilschrifl f. das klassische Alterlbom, beraosgeg. vOn F« W. 
SehDeidewio'* (Emendationes per sataram, Jahrg. I. 1846, H. 4, og Jabrg. 2. 

1847, H. 1.; Bf roerkongen iiber einige Punkte der griecbiscbeo Wortfiigongslebre, 
i Sappl.-Heft zum 2. Jahrg.; Separatausgabe^ GGUingen 1848; see ovenfor). 

3 ^gcebrelanber (3 ^Inlebning af (Statøraab mo\htå}9 Ubgat>e af utr^fte 
ban|!e golfetifer, 1847, Sflx. 304 [i»fr. «Rr. 309, af (£. SWoIbet^]; (St <par Orb om 
bet i ^anø iD^aieftfitt« 9{efcnpt af 28be 3anuar 1848 antt^bebe ©runblag for en gor« 
fotntng i bete »etl^bning for ben banffe ^Nationalitet, 1848, SRx, 32. [jofr. „Sthf^poft." 

1848, 9hr. 31; ^©erl. Stib." f. SI., ^. 35, 38; „?ott.*galfler« ©rtftS-Xib." f. 3L, 
9ih. 26; 3. 3. SI. SBorØaae: „3)en banffe ^Nattonafitet", 1848, 6. 12*15]; Tale ved 
et foreldhigt Valgmdde i Frederiksborgs 4de Valgdistrict d. 2. Oclbr., 1849, Nr« 
230, 31 i Ang. Underviisningen i Tjdsk i vore lærde Skoler, 1858, Nr. 248 W^r. 
Nr«25l9ar iV. F, 5. Grunditjigf Nr. 255, af iV. M, Petenenji ^^Ogsaa for 6it^ 
blikket [fra en anden Side]'\ s. A., Nr. 268, 69 [JVfr. Nr. 296, af if. Bammerichf 
1869, Nr. 180, af C. W. Smiihy, En Skrivelse, 1860, Nr. 37, jvfr. „Berl. Tid." 
f. A., Nr. 38). 

3 ,r^agblabet'' (Om et $ar ®|)ørgdmaal, bort Ictrbe @folet>cefen iKbtommenbe, 
1865, 9h:. 40 og 41). 

3 »ai'ttnbeftrtft ober ^. ^. Jfong (S^rtftiatt ben Ottenbe, ubg. af bet 
AragL 2)anfre iSibenfraberne« Øelffab", Mff. 1848, 4to. (Oplv^mnger om i^ongen9. 
^orticnlcrre ard^aologifle (£abtnet, af g. (S. $eterfen og3.9t3)'2abt)tg, @.25«29). 

3 „2) en Serlingfte 2:tbenbe'' (Qerigtigelfe t S(n(ebning af „Sdmuebennen" 
ag ^grebertrøborg Slmt«tibenbe", 1853, 92r. 60, jbfr. ^ftb^pof}.'' f. SL, ^x. 64). 

3 „J. Oehlensehiåger^ et Mindeskria*\ 1849, (Taler, S* 23-24, 25-26). 

3 „iVøtia JahrbUcher fUr Phiiologie «. Paedagogik'' (Epistola critica ad CaroU 
Balroiam de emendatione aliqaot orationaro Ciceronis, LXXIII. 117-128). 

3 ,fTidå$kHft for PkUologi og Pædagogik'' (StrObemerkninger, i I. 31-38; 
Ifrflr. S. 197-201, af Ek; „Berl. Tid." 1859, Nr. 166]; CoiUeaaralkritiske Op- 
gaver, sstd. S. 39-44). 

2)eeItog t Ubgibelfen af: 2)anft Orbbog, ubg. nnber Sibenffabemed @e(ffab« 
SfPbrelfe. 6te Some. e. i^b^. 1848. 4to. — Slnbeel i: ^etcentninger og 
Slnbragenber, inbgibne til Jhrfe«S9{inifleriet af ben i SL 1854 nebfatte (Sommiépon. 
itb(. 1854. 

2eberebe Semcerfninger til 3umpt'ø Satinffe (^rammati!, 8be Ubg. 1837. (f. 
^ettalen e. IV), H( ^almd og »aiterø Ubg. af Cicero« Zaltt, 2bet 9b. 1854, 
ta 8nnbf Ubgat)€ af Cicero de Officiis, til 3nger«Ieb« af Sitiu« (dog 1.^3. og 
2L^28.), Sie^e'd af $iatoø 2)ia(oger, ipe ^efte. 

e. 201, 801. 24: 1842 t 1841. @. 202, ^i«. 27: 23 U 231. — (JUtJ^^-V 302 

aXabDtg (^ont ^nton), Sf^pdanfømd StoDrc; f. i 6oantfe 18. 3)fcbr. 
1816; bimitrerrt til Untoerfltmt fta Sorgerb^bffoUn paa S^rtpiané^aon 1835; 
tog f. 9. (STamtn artium (Laud.), notftr ^ar 2ben (Sramrn (Laad.), og 
i 9oraaret 1841 ^a^e'(Sxamtn (Laud.); oat bereftrc ptaftifrrrnbr e<rge paa 
Steberiféoffif; Blro $^9{Icud i «&aDfrdIeo ^^^flcatOtfhict 13. 3anuac 18o4» 

— * (Samtlla S^atl^ilbe Stnf)\ (f* i Xongend Spngbi) | 1826, 3). af 
J^gL ^éflfient 9^at^iad S^riftian A. og ^eatr !II?at^tlDf f. SBrrO* 

3 „^ihii o ti} ti for Sorger'' (^elbrcbdfe af en Pbthisis meb Olearo jeciooris 
Aselli, XL. [ifl. ue. 9b. 10.], e. 208-09; — Bor ved en foresuaeode Refonn af 
vort civile Medicinalvæsen de naværeode ProviDdsial-Legeembeder opretholdes eller 
Ikke?, I 4de R. IL 226-251, ivfr. S. 501-21, af B. P. Hoff Bamen og A. F. 
Bremer; „Ugeskr. for Læg." 2. R. XVIIL 290-91, af F. A. Uldall i S. 376-83, 
af Madvig), 

3 „Ugeskrift for Leger; 2deD Række" (Et Tilfælde af Paraphimosis med 
Gaogræo og aniversel Infection, XIY. 101-07; Meddelelser til Prof. J. C Beodx 
aog. ForplsDtelseo af den i Armeen herskende 6iensjgdom til den cif ile Befolk- 
ning, XXIV. 18-23). 

^SRagend (Soac^tm aReld^tor), @ønneføn af ben i fnornipd 8. i. 
@* 369 anførte @tabd^auptmanD 3oa(i^« !II?eIc^ior SSfl, og @øn af jtammrt« 
roab 3o^anneø STO. (f. f 1745, t V ^801, f. J^cngnirf'é .3acob 5»agenø*, 
@. 1-2) og ^and ifle <&uftTu ^nna «&elene •^off (3). af $vfogeb ffi. 
6. *.; f. V 1757, ♦ T% 1772, f !l 1775); - f. 2. 3uU 1775. tog 
27. 3unl og 10* 3uli 1795 juribij! feamen (,18cqoem\ ,^el*); blro entletlget 
i maaU og meb lOartpenge 30. 3anuar 1845. j i Rh\f. 3 3uni 1845* 

— ♦ 1/ 1803 !Wario {Ro(;te, (;anØ ®o(fenbe6orn (f. ^ i782), S), af 
^gent 3{ttgen Seoin (R. (en ®øn af Stan| <&enr. St. og IBarbara ^atgt. 
Jtruje; f. V 1735, f fi 1793, f. Sengnfcf'é ^»r. *. {Ro^be*} og 9»aria 
f. SO^agena (f. ^^ 1754, • V 1774, f f 1833). — (3ofr* 8engnicfØ 
r^3ac. ai^agenø", ®. 1«2; „3u^itdfagen anlagt b. 6. 3ult 1837 af ben 
^eftinbiffe SRegiering mob 3. ^* S^agend, S^ajor etc«, og )7aabømt i ^^rie^ftet 
14. ^pr. 1839. IBebfaget meD be fompbne og bigttgfle OpMninger, benne 
morrfelige 9{etdfog angaaenbe og tilegnet % ^. ©ci^olten« Ubgio. af 3- S. 
©eefcn." ^h\), 1839. 15 @. 8.). 

Itlage imob bon ©drotten. 1840. G^fr. „jjb^pofl" 1844, iThr.llO, 142, 250; 
„©erl. Xib." f. 21., 9ir. 289; „gabrel." f. «., 5Rr. 1576, 1615). 

*9DIagnttd (3acob Sol^annea (Sari), 8roberføn af nebrnanførtr $eter 

^. og ®øn af ^bra^am 3acob ^. (f. i Rh\^., f fflbd V l^^^' ^ ^^ 

79. *21.) og aUebeffa f. a)e!banco (f. I itb^., • fPbØ ^ 1807, f fPW 

1 1857, i fit 75. Ql.; ID. af J^iøbmanD, fenere ©ogbolber iSiia^ 5). og 6øftet 

/// ten i ©elmerd 92efc. @au\l. 1. 4^8»68 anførte (SanceUtraab, Oomctd« 303 

$Toc«rotot fWofeø 5D.); — f- i Stb^mx 19* 9lii9ufl 1812; er ut)øaact fra 
SoTgrTts^tffoIrn ffltd, og bor ut^ett at tage nogen (l^mbeDderamen fornemmrUg 
Ruteret «&tf)orir, $oIittf, 9?ationaIoefononti oo^ 9(5fl^ettf; fvgtr tidige unDer 
et Iffngere Op^olD i UrianDet, og naonlig i Varid i %aret 1842, at uDuibe 
fine €rroøfunbj!aber; tar fra 1848 til 1851 PaDig 3)?etarbejDer af „Q9erling|le 
^ibenDe*, ^Derfra ban Dog traf fig tilbage, ba iCiaifc^'d ^fkdning )ott> (Sari 
9?oIife frenifalbte en fulDflanbig SvflemforanDring; fungerebe fom QxptH* 
tiondfecretair t>tt> (HigdDagrné IBureau, nirtend ben conf^iiuerenOe gorfamling 
l^olbt fine ©Jffber. — (Sofr. „2)agbU- 1860, dlx. 113). 

goricf*« fentimentale 9?eife. 1841. (r. af 3. 2tt)in i „3)agen" onf. @t.). — 
(iemreifen eHer Oagten, af (Sooper. l.»2. 2). (o: (Sooper« faml. 8f rifter 87.'94. 
^fte). 1841. — l?onftnerfamiIien. Cn gortceHing for Ungbommen af 3obanne« 
Ottcob«. mtt> en gortale af ^. (5. Slnberfen. Æbb. 1842 (a: 1841). — Cbrif topper 
€olumbu«. 1843. (f. ,,3)en grifinbebe'' 1843, @. 336; SWardmann*« gortegn. od. 
etr. f. SOienigmanb, (g. 27). —3ulir evolutionen« ©iftorie, af ?. ©lanc. 1844 
(1843). („3)en grifuifcete" 1843, 9?r. 14^). — (gpicuraeren. 1844. („gabreL" 1844, 
«r. 1704; „2)cn grifmbebe" f. «., iRr. 61; „«erl. Jib." f. SL, 9hr. 134). 

Confulatet« og ^eiferbømmete ©iftorie. af «. 2:bier«. Gfter bet 
granffe. L-XVII. ©b. «b^. 1845*60, meb ^ortraiter. ^r>\v. „2)en grijinbebe" 1845, 
6. 156). 

Operaen og Saletten. (St Ubtalg af murtfalffe 2)ramaer, befTretne af 3ule< 
3antn, (Gautier og (£ba9leø. 3JUt> en ^ortraitfamling (8 ©taaljlit) og Tlufil* 
Wag. (gfter bet gronfTe. Sthff, 1846. fi. 8. 

Opftanben i ©ertugbrmmerne ©Ie«i)tg og ^olpeen og $reu«fen« Slbfcerb mob 
2)anmarr. Overfat. åb\), 1848. 

3)emofratiet i granfrig. Oanuar 1849) af ©uijot. C)t>erf. «b^. 1849. 

9?ogIe ©illeber af ^jøbenbaDn unber (Jboteraepibemien. 1. Hffnit (1. og 2. 
Ctl.) og 2. «ffnit. «bb. 1853. U5)agbl.- 1853, SRr. 238; „»erl. Slib." f. «., 9fir. 
239, 41. 48, 50, 51, 53, 55, 75, 76; „glv«>. *op.'' f. SI., S^r. 246; „«^bbpo|!." f. 21., 
Kr. 247. 79; 1854, !J?r. 34). 

ifongen, 9eig«bagen og SWinifteriet. 1.'2. Cp(. ^bb. 1854. (Slnontjmt). 
?ampepubferen. Sif rø«f Cuming«. Dterfat efter bet (5ngelf!e. 1.'2. ©b. 
{r, „llbtanbet. ^Jomaner fra ben fremmebe litteratur oterfatte paa 3)anff. l.*2. ©b."). 
ålff. 1854. („glv». ?op." 1855, 92r. 253; „2)agbl. 1859, 92r. 260). 

Ou eecbp. 31! eiifobetb SBetbereU. (Sfter tet Qrngelffe. l.*3. ©b. (a: „Ub* 
toibet. 9..11. ©b."). Sthl), 1855-56. (.,2)agb(." 1859, «Rr. 260). 

^bontofifeberen. (Somebie i 4 Slcter. (5n ©earbeibelfe af Octatje geuittet«: 
mU Crise**. jiibb. 1856. Slnon^ntt. (Opført paa ^oft^eatret 1856, it>fr. „9^orb og 
epb-- 1856, I. 214*18). 

2)et ftille ©anb af Slmébée Sld^arb. (gfter bet granffe. «bb. 1860. 
Lfia^hV* 1860, 5«r. 218; „givt). ?op." f. 21., iWr. 233; .»3fliifhr. 2ib.« I. 9?r. 52). 

en Sdiflfngbe »rtitler af biP^riff, politiff, pbilontbropiff og cePbetiff 3nbboIb, beel« 
meb ban« 9latn, beelø unber WlctxUt m, og 3. (L SK., jpxeblt; 304 

9 ,,S(cbreIanbet" (^(agct ben 2ben 9y>nl 1801. (Splfobe af S^tccS: Coa« 
fulatd« og ifetferbøminttø ^tfioric, 1845, ^t. 1849*51; Er den admioistrereode 
Directioo for Kjobeobavns FaUigvæseo skikket til at trede i Forbindelse med den 
private Yelgjdrenhed?, 185S, Nr. 27, 28 [jvfr. ,,Berl. Tid." s. A., Nr. 35]; FaUig- 
directionens Retfærdiggjdrelse, «. J., Nr. 44; Om Historieskrivning, af A. Thitrg. 
[Indledning til Consulatets og KeiserdSroroets Historie], oversat, s. A«, Nr. 193-95; 
Bdr Hr. Major, Fattigdirectear Herforth vdges til Borgemesler for Magistrateos 
tredie Afdeling?, 1858^ Nr. 30; Det fOrste Keiserddmmes Storhed og Svaghed. 
EOer TkUri^ 1860, Nr. 261, 62, 63, 66, 67, 68, 69). 

3 „*^tn Serlingffe Xibenbe" ((Sit 9^at meaent ^tyeme, cftn Smil 6 oii^ 
toeftre, 1852, 9h. 232 34; (Sn !S)tgterø Ungbomd^ifiorie. (Sn 8earbribelfc efttr bet 
(gngelftc, 1853, Silx. 142*178 [farftilt oftr. «6^. 1853]; 2)<n »linbe« SttmH. 
Ootrfat efter (Stiar(ed *S>\dtvi^, 1854, 9h:. 139*40; 2)en abmtntftrerrnbe 2)trectioM 
for ^iøben^aon« gattigo«(en og ©agermefler ©ørenfen, 1854, 9lr. 35. 37, 38 og 39; 
famt obfTiQige Srttfler angaaenbe 3nt>altbeforførgenen, unbertegnebe 3. (L SDL, 
i »arg. 1850 og 1851, jofr. 9^r. 244). 

3 „Solfefalenber for !3)anmarr ((St iBamd 2)røin om en ©tierne, Qi>ent|c 
af 2)icfen«, ot>erf., 1852, 8. 89*91 ; ^o6enffai>nd ©pgefiiem, 1859, ©. 46*49). 

3 ,r3nnftreret Sibenbe" (ipe Sarg.: 2)eteriønne« 2:Ubeber, efter 9{at(mtte( 
^ototborne, 9hr. 5; (JirifKau SBint^ier« ©iograp^i, 9ir. 10; ©. (5. toberfeii, »Ir. 13; 
?iu« ben iRienbe og (Sarbinal SlntoneOi, iRr. 22; ?orb ^alraerflon, 9^. 24; 9{icolai 
$eter 9{telfend 8iograp^t, iRr. 25; SBiUiam Gwart ©lobflone, 9hr. 28; (Sret> (Sanriflø 
(Satour, <Wr. 32; 3ofep?^ ®aribalbt, 9ir. 38; 3erome 9iapoIeon ©ona»>orte, »r. 41; 
Sle^anber II. 9{iroIaiett>itf(^, 9{r. 55: ^onid 9bol))^ 2:^ierø, 9h:. 58; UgenS folit^ 
9h:. 29 ffgg.). 

3 "©lob for SIrBeiberforeningen af 1860" (Om 0*>retteIfen af et Jotte* 
bibIiot(>rt i «iøben^at)n, I. »arg., 5Rr. 8). 

•Wagnn« (^etet), f. i «b^., f i Slagelfe 26. gebtuat 1856. i flt 

72- «. — • 1 • 2. ®o^)^ie 5)aolb (fom|f 1858 rt^olbt f^I. 

Set^illing x{{ i Soiening meb fin Stebføn (Sari Saob SRagnu« at fortfartte bet 
^ibt« af ^enbe olene breune IBogtri^ffetl t Slogelfe). — (3ofr. .»erl. «b.* 
1856, 9^. 55, 3:iaflrø). 

9{ebacteur af !3)en 8eft*©ice(Ianbffe Hotd eller ©(agelfe UgeMob (fibea 
1845 falbet ©orøe «mt«ttbenbe etter: 3)en 8<|l-©i«ttanbffe «oi«), til 1856 
0«r. 32). ©lageTfe. 4io. 

^aRagnnfen (9tnii), Slibber af SQreéfegionen 26. 9pri( 1845, af Dm 
preu«fljfc røbe ØrnS 3bie Jtla«fe I 3uni 1845, og of 9'iorbflimie.Otbenen 
1846; SWeblem of bet ©fonbinabiffe «itetotur.@e!fIab 15. «»ai 1813, og af 
bet itgl. ^an^t ®fl(!a6 for g«brelanbete »giflorle og Sprog 25* ai^actl 
1830; aCcfémeblem of bet ontiqoariffe ©elflab i S^enjcoflle upoo Tync, af 
©eljfabet ^\hi ©fSnefi ^iflotle od^ «e|frifning* (V 1845), af bet Wleifffc 
€elilab for forbrenelanbil (Eultur i IBcedlau, og of æiben|!abrrnel Wabemi i 305 

Palermo, afteMrm af bet !gl @el{!a6 for Sfanbinaoiend t^ifiotie i @to<f^oIm, 

flf tft ffll. g3itteT^ct6..6lflorlf oåj 9lntiqolift«.*Hfatemic fflb«., of bet føL 

$tbenf!. €e1ff. i Upfala (^ 1845), af De anriqt)artf!f ®el{!a6fr i ^artø og 

QbinbuTøb, famt af flere anbte inDen« og ubenlanbffe oibenffaBelige @amfunb. 

t i Stiøhtn^am 24. 2)ecbr. 1847. — • A 1821 fRicoIlne Dorothea 

Sacbaca Srl^bendberg (f* i Øiel^fiaolf ^ 1804, 2). af 3ufiUdraab, Qmtø« 

forl»alteT SftadmuØ S* og a^argr. f. Sarfen). — (.»Ubfigt tt)n %\nn Q^agntifen'é 

8et>net og 6f rifter, ©eb %f). .©. (Srølen). [®<rr(fHt afrri^ft af ,9»minbeligt 

gorfatter-Serlcon for itongeriget Donmarf meb til^ørenbe ©ilanbe* o. f. ».]. 

Sihf^. 1844. 14 @. 8.; ©iogra^^f, oeb ®r. it^omfen, I ^mf SMagérit* 

IV. Mé. V..XII., og ueb Samme I ^DaniUBanr^eon" XXXI. «cm. 1845; 

aanj! «onoerf. fier. VI. ®p. 682-87; >43rod^aMØ' Sonoerf. 8er. IX. 239; 

SReftoIog I ,©erl.illb.- 1847, S»r. 303; »Sf?^ Sélag«rlf VIII. 121.25; 

%x. IBarfobd gforKeH. af Sotbr. «&ifl. 2. Ubg. @. 766; Ørftebd Ooerflgt 9t>. 

Sibenff. ©elif. gor^onbl. 1850, @. 69-67, af OT* 9». ^eterfen; (Jrf^ tu 

ØruBer, 9iag. ($ncl?!(op. Ipe Secrion, XXIX. @. 46, 9^0^, 59, 60, 07; 

SHrcfind-^oInifelb: »ID&nifc^e 3uf1&nbe\ 1846, ®. 102-04; 6.$ram®abl 

6irgetale ot)er &inn S^^agnudfen, b. 31te 3)ec8r. 1847. Stbi). 1848; „IBerT. 

Jlb.* 1847, mx. 302, 3:inflrg; „M^poft.- f. «., 97r* 301; ,5lD». 5JoP/ 

f. 9L, IWr. 301; ,5«bre[.- f. %, mx. 306; ^9lot «ftenM.* 1848, mx. 2; 

«. OL Snberfeii, „Oftit 8ibd (Soeiiti^'', 6. 250. — $orttah, % 4to, 

Itt^ogr. t (Sm. iB<rren|end ifc (Somp. lit^. 3nfl., i .^anff ^ant^eon" XXXI. 

tmx.). 

SdibraQ til norbtff Srd^ctoUgte. 1820. ^aa @))enft: gSrelSdntngar 
øftoer 9?orbiRa Srd^ctologien. ©tod^olm 1822 (iffe 1825). 8:o. — (Om (Striben ang. 
b« 9?orbi[fe ©ubelcere« ©rugbar^eb for be ffjønnc J?onfler f. Revae encyclop. XI. 
209). — Den aldre Edda, 1.-4. 1821 fg. (The foreign Qvarterly Review, voU 
IT. p. 102-39). — -Eddotøren 4-c. 1.-4. 1824 fg. (The foreign Qvarterly Review, 
▼oL II. p. 210-43). — Edda Sennundar hinni Frédh. 1828. (The foreign Qvar- 
terly Review, vol. IV. p. 102 sq.). — Ven ftrsie November og den fSnU August. 
1829. (Revue encyclop. T. 48. p. 144-46, af D ep ping). — Grdnlands MeiorUké 
åHndesmon-ker. 1. Bd..3. Bds 2. H. med 12 PI« 1838-46. (jtfr. ^ot\t eitt Z\b. 
1845, e. 4 fig. 36*39). 

3 ?iunge'« giteratur*, j?unft- og K^eaterBIob" (erindringer t)eb ^rof. £. 
Caben«: (gt ¥ar Orb til ©eflutning om ben norbiffe SWt^t^oIogie, 1821, IRr. 11, 12). 

3„9ntiqt)arifte annaler" (beretning om be fenere Unberføgelfere og gore- 
tagenber« ®ang og Utfalb meb Snonumcnterne idedinge, m. m., IV. 85-139; fctrftilt 
aftr. meb 24tel: (Sftenetntnger om Sl'^nbeømcerferne iseb Kettinge Deb g. Srøagnufen 
og ^ 3. X^omfen. 1823). 

3 „TidiskHfi for NordUk Oldkyndighed^' (Snegla-Halle's Reiser éc.^ 11. 
29 fg«; overs, paa Tydåk af W. Bdhmer i „Ballische Stadien'', 3. Jabrg. 2. H. 
S. 93-112). 

CøppUm i, Z 90, ^ 806 

3 ^^tftor.'Snttquartfd^c iD'Ztttffetlungen, (erauøg. t>, b. HMqU (^fcttfc^«. 
fftr ^oxt>\\d}t aitcrtbumétuntc" 1835 (2)ic dtunamo Snfd^rift, @. lOS-llT). 

3 ,,Jfina/ør/br Nordisk Oldkyndighed" (Om Obeliskco i Ralbwell éc.^ 1886^?^ 
S. 243 Tg. [jvfr. ,,Nor8k Lil Tid/' 1845, S. 39-46, af P, A. Munck, og F, ålagnutmu 
,,Erindringer", sstd. S. 97-101]; Om Nordboernes cidsie Gudsdyrkelsessirder etc, 
1888-89, S. 177 Tg. [overs« pat Svemk i ,,Arne**, kaieoder fOr 1853, Stockh. 1852, 
8. 3-23] i Bemcrkoinger om de tvende sidste Ijdske Digte, nylig opdagede af 
Waitz, udgivne og forklarede af Jacob Grimm, 1844-1845, S. 260-86; Tillags- 
bemerknlnger til h. F. Wiborgs Afbandliog „Om Ddbefonteo i Baarse Kirke^ 
1846, S. 289-95; Om et ved Largs i Skotland fondet kostbart Spænde og detf 
tvende Rane-Indskrlfler, med dertil f6icde historiske Undersøgelser, utd. Sr 
823-44). 

3 ^Antiquarisk TidtikrifV^ (Underretning om tvende fra Island bidkomne od- 
skaarne Stole, med Afbildninger Tab. l.-II., i Aarg. 1^48-46, S. 57-64; Ooi 
tvende hidtil næsten abekjendte Ranestene i Nfirre-lylland, utd, S. 177-190« mei 
Tab. V. og VL). 

3 ,,Det Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Mstor. og pkilos, AfKandHngtr" (KoiW 
fattet Udsigt over Runé^Literaiurwå naværende Standponkt <fic.; særskilt ander 
Titel: Runamo og Runerne, 1841. [jvfr. Orsteds Oversigt 1832-36, S. XXX VU 
XXXVIl., LXIil.-LXXi.; Jen. L. Z. 1843, Nr. 199-200, samt Art J. J. A. 
Woreaae og Bolverkur Skarphidinuon']i Om de gamle Skandinavers inddeling 
af Vagens Tider og forskjellige Spor deraf hos deres Efterkommere og flere be- 
slægtede Folk, i VII. 129-248, med en Tabel og en Kobbertavle; sosrskiti afir. 
Kbh. 1844. 4to; Udtog sstd. S. CCCXXXV111.-CCCXLV.; Jvfr. Ørsteds Oversigt 
1846, S. 6-10, af J. H. Sehrdter). 

3 Orsteds „Oversigt over d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandlingef^- 
(Udsigt over Rune-Literatarens nærværende Standpunkt, især med Hensyn til de 
den vedkommende nyeste Opdagelser, 18ii6'1889, S. LVIl.-LXVU.; Om de 
gamle Skandinavers Inddeling af Dagens Tider, 1844^ S. 82-89. [overs, paa 
Tydsk i Falck's „Archiv fur Gesch. o. s. w.'* Jahrg. 4. 1845, S. 679-84]; le- 
niærkninger angaaende Worsaae's Skrift „Ranamo og Braavalleslaget**, 1844, 
S. 130-35, Jvfr. J. J, A. Worsaae: Tillæg til „Runamo og BraavallesIageL*^ 
Kbb. 1845). 

SKinbcbigtc otjer ®. 3. 2:&orfcIin (i „©oøen" 1829, SRr. 58) og ®. ©ricm (i 
„igrip af æOsegu Gannlaags Gudbrandssonar fiiiems, af J. Jdossyni''. Kphfb. 1838,, 
bis. 15-16). 

3«Ianbff Oterf«tteI|f of «( mon atten for 1846, 47, 48. 

e. 210, i?in. 1: @tatipiffc L p^ilofojj^iffc; @. e. tilf.: 3 2). 1. ©. 1812. 

aRognudfen (3ultud Sari Utopolh), (Sen af Srøognuø 3obanne» 
Wt., IBataiOondd^iruTø teD Jttonend Øieginirnt (f. of mofaiffe gorcriDre i Sth^^ 
V 1784, t fftl^. ¥ 18^^' f- *"n^'^"*>« .^»mflanDen I ^elflnggr« Icrtbe 
©fole*, i 3ntbpDcIfc«|fr. fra flRoféfilbe j^at^cbralf!. 1860, ®. 27), o^ 

op^lc Wlaxit f. »amcfcn (3). af 3nfpecteut I ©tof^ufet, ^and %. 

Jptiftiane eop^it f- €<*»ubwft-, \. i «b^. V 1795, f V ^831); — 307 

f. i ^flfingør 17. etptU. 1820; øff føtf) i fin gføbebs^eø lætbe Sfole, 
bmiirfl i aVarfSof'd Stealffofe, og tog 1840 Sbganaderamen t>t^ ten mHftafie 
^fjffole, ^t?ot ^an girnnrmgif tet tpaatigf (Surfud i S^ngfle Qf Deling, men 
hfloD iffe til 0{>r9fninødejramen; tog fom $riløartf! S)imidf!ond«($ramen )ott> 
icnftmp Seminaiium 25. og 26. 3uni 1845 (»iP^eget tuelig'') og hUr> f. %« 
onfat fom £ærei løeb Sorgerffolen i Aalborg; 4De Sæter t)et Sfolelorter« 
6eminariet i SeHinge 8. 9lot>hx. 185i^ ^2lnten«8arm Pti ten ^»{ete Sorgetffole 
i ^ufum 23. Octbt. 1852. — • i Aalborg i 1847 3o^anne (Slaubi 
(f. i 3(a(boTg V 1819), 2). af 3uliud !Rarcpn)i| (L, jtloffec t^et gfiue- 
ikU i 9(albptg (®upp(. L 317), og SRaren f. a^ørf. 

3efu 8iD. ftempittet i orbnct ©ammen^ang efter (Stoongelieme, of aug. 
gronde. Dterf. paa 2)anfr. SWeb 12 ©taalfHf, 20 2rcefnit og meb SJonbtegnlnger. 
<H.1816. 410. (ubtom, 1845-46, b^teisiiø). — ©amme 8og, (SobtfiøBøubgaise. 
iUd. 1847. 8vo. 

^rttbmetif ti( Snig for be laoere ©foler. %øxfit (Surf ud. ^talborg, 1851 » 
Opgaver med tilMrende Oplåsninger^ til Brug ved UodervisoiDg i Phyeik. I 

feriLorlet Bearbeidelse oversat efter FUedner*$ Aafgabeo aos der Pbysik* Hasom 

(irykt i Kbb.) 1857. 

3ur C^rlernnng ber bSntfd^en ^ptaå^t, UebungøfHIcfe gum Ueberfe^en and 
bem 2)eutfc^en in bad 2)anif(i^e. ^ufum, 1858. 

3 2ib«f!riftei „©folen« Sneform'' (Om 8cereme« 2)anne!fe, L 823-28). 

aRognAdfon (@i3lt), 6øn af donten SP^agni&« Sentefnfon i 
iexlkH\)9^n, irne« ©)^dfcl, i ©ønber-^tmtet paa 3«fanb (en S)atterføn af 
Siffop ^albér QSi^njélfdfon paa<&6(um, f ^752), og<&6(mfrt5ur Arnabéttir 
(S), of irni ©igurdøfon, qjrorfl til «&oIt unter Qt^MøU, f Y iS05, og 
CfflcT til (Rector <Bån Atnafon (qjoul »»rnefen); — f. 15. 3uli 1815 (ifølge 
Seifa^aft ©foled Senfurprotoeol: 1816); bleo pxhat unbert^iifl af ®6i 36ndfon, 
tengang (Sa|)ftlan til «&oamm i 9{ot5uiårtaI, 9?^ra ®tfé\t\, fenere tot fom 
$t(r^ til fPref)ba!fi og annecterete ©ogne famt $rooft i ©tranba ©S^Øfel; 
fon t IBedfaflad ©fole 1. Octbr. 1834, og bleO (erfra dimitteret 1839; 
tog f* 9. (Sramen ^rtitim (Laud.) og 1840 anten d^ramen (Laud.); t^algte 
tft |:(iIoIogi{fe gag fom $ri?tf)utium; Sffeblem af tet idianbffe litcraire 
©elffab 1839, æiblicriiefar oet tet« itiø6en(;a^nf!e ^fteling 1843'44; oenbte 
tilbage til 36lant 1844; oar 1845*46 conflitueret fom Sftter (i ®xa\t, 
S)an{l, <&ifiorie) oet iPrdfaf)a5 ©fole, unter @^. (SgiUfon« SraOfttelfe i 
Sanmatf (f« 3. 36ndfon ©félafT^cdla 1845^46, ©.97-98); bleo af Qp^oxattt 
conflitueret fom Sccret oet ten IcerOe ©fole i Sie^fiaOlf 31. October 1850 
(f. ©félaff^rdla 1850-51, ©• 6, 15*16), utncront til ^tjunct fjltd 26. 
9di 1852; oalgt til €uv))Ieant for irued @9dfel oeb tet idiantfle Wt^ing 
1853. 308 

Statt ågrip af Bibliasdgam handa uogiingam. Saroid af 5. B* Hersleb. Onnur 
titgåra. (Forberedet til Trykken af G« Magnussoo). Rej^avik 1844. (Paa Bog- 
trjkkeri-Stinelsens Forlag; Jvfr. „Nf Félagsrit" VI. 144-148, af 6lar Pålssoo). 

Skimir, of U5indi hins fslenzka BdlLmenUfélags. 22. årg. Kaupmliro. 184& 
(i Forening med Hallddr Kr. FriårikMson). 

Lili! Saga orn herhiaup Tyrkjans d iiiandi årid 1627. Atgefendor BaUvaråur 
B€tng$$on og Hrærekur Hrålfison (Psendon.). Reykjavik 1852. 56 S. 12o. 

Gretiis Saga^ Udg. for det NordislLO Literaior-Samrand af G» Magmisson og 
G. Tkordanim. 1. Hefte, (.gordiske Oldskrifter" XVI.). Kbb. 1853. 

3l'{fbubgit>fr af: a) Fjeinir. Ars-Rit banda islendlngam, 6te og fSlg. Aar. 
Ansfarbavende Eedaeteur (åbjrgfiarmae^ur) for 7de Aar. fiaopinhfto. 1844« — /) 
Snåt nokkar kvcdi eptir ^miss skåld. ib. 1850. 

2) e el tog meb fm Sftorbrobtr 9^ector $. Urnefen i UbarBribelfen af Stennet 
Jllrt Patinff'banft OrbBog, til 8rug for ben ^berenbe Ungbom." ^^.1845'4& 
(ibfr. gortalen, @. IX.). — (Jilbeel« efter SKebbelelfe). 

^anognidfon (SOlatH$), ^øn af ^. X tit 9^ on (ælbftr &øn af 
Xtit $ål8fon, Srorfi til (^l^ti i @futul«fiørb, og 9iaon^ft5ut @iguT5att6ttir, 
f. ®ie«flnød 3u6fa. I. ®. 228^29); tog t^eol. Stteflatd 15. 3uni 1779. 
— ♦ 5. A8muntdb6ttic (jofr. 9U «&flgafon: «Såoi5 minning fudSac 11« 
munbøbéttur*, 1817). 

Pauiu-Hugvekiur ée. 2. B. 1838. 

^fBla^Ut (SRottl^cntS ZJ^tobotM Slraof), ®mi af C^Bftantin 
f8athi)t Sff. (m Søn af ^mfien iåa\^ ^an\tn 9S* i Safet og So^nne 
f. Sianbetd; f. i ®t. Old $rorf}fgaaib paa ^orn^olm 1773, pexf. Sapellan 
i (Sfeuirndfer f^ 1803, i jøjirrmariae ^® 1809, 9^car{l i «&unki»ocd øg 
Sonnerup tV ^810, t «&a«le og Siutf^éttt V i820, f V ^^830) og 
S^riftine f. $ta^l (f V ^853, i jlt 76. 2L);— f. i *unb6otg fBrfl^i* 
^aatt i'MhoxQ @t. 4. e»ai 1813; tog 1832 dxamtn artium (H. ill.), og 
1833 2ben d^ramen (H. ill.). f 16. dlet>ht. 1850. — (3oft« »Sæt^reU« 1847. 
Sil. 71). 

Ubbalgte Sortorllingec af 3- % 9thtl )(nben €kiniltng. 2bet OpL 
m- 1852. 

aRol^nev (Gnifl) op^olbt f!g 1844 i AjøSm^abn, ^boc ^an i ^rO 
f. 9« Begi^nbte, ifølge fgl. SiUabelfe, at l^olbe ofentlige fforelirøningec oi^et 
Sunb^ebend Urboctrin. 

2)te Orafetfpriid^e ber $anacee. (Sine (Stnlobungøfc^rift gu f. Sorlefnngen. 
iTopen^. 1844. 24 ®. 8. 

*le aXattf (6l^rtfKatt Snbø«)^ ®i?n af 3ean $iecte le SPI.; tnic 
Véflftcnt veO Oet fgl.affufotum; biet) t)itU\. &a\iimn«%«^eg(oi 6* Octbt. 1854* 309 

t t Stf>^. IL røarté 1855. — • ©op^te STOogboIene Sd^telbff 
»ofenftanD (f. t Wt». ^^ 1794), 5). af 3uftftøraol> mitlé (iWié) 3acot» 
(R., 8Re))ifoc ^ri) ben grønlanbffe <&anbel (cribfie ®øn af ben i ©jedflngø 
SubeO. L 276 anførte $ebet 91., ^xafi i (RøbOing og ittaibecg, og 3^arine 
itiifiine f. «eug; bøbt i (Røbbing fy 1751, f i m^ V ^^^l ^9 ^^^^^^^ 
9l{aria f. @(^ret6er (D. af ^art^olomceud $^{lip ®., @tabdmuf!até t Sloeé« 
Wbe, og Stlxfiint f. IBrrg; f, i m* fy 1769, ♦ 1786, t V 1833). 

gortegnelfe oter ben kongelige S9{a(erifam(tng paa (S^rifHanftBorg €i(ot. 
9^ Ubg. m- 1848 (1847). 56 8. a, meb 1 (ittfogr. ®runbnb«. 

•aRaQing (Oue), norflarlbfle (Søn af $eb. fPebecfen 9^. (f V 1779, 
nogle og 60 ^. gi*, f. Sengnicf'é ©enealogi oo. $• $• ai^aaing'8 2)efcen* 
benter, 1844) og S. Amalia «. ®torm, f 1801a) — et (ifølge 2)aabd« 
Stteflen) bø6t i ^aarup SdiU 27« 3)ecember 1748; b(eo 9^eblem af $falme« 
commtdflonen 1790; 3bie ^Deputeret i ®eneraI-3:oIbfammeret 1798 (Iffe 1795), 
8bet Sfteblem af Unimflteté'lDirecticnen 5. 3u(i 1805, Sommanbeur af SDnbu 
2& 3an* 1809, ©torfoi« af 3)n6u 28. 3an. 1811, SWeblem af og Sot- 
manb i (Sommidflonen for bet 9{oTf!e Unioeifltetd %nlæg og 3nbretn{ng 29. 
fflo\)hu 1811 (f. (Engeldtofté Unlo.- og Sfole-^nn. 1811, U. 243^46), 
ee^eime^eonferenceraab 28« 3an. 1812, S)anebrogémanb 28. 3am 1813. 
— • (£. »etf (bøbt t m* V 1761, t ff»t>«). — (3ofr. ,Wvt ^Iflor. 
a:ibé|h.- IV. 199-212; „SDanfT StomtiU Ser.* VI. ®p* 739-43; ,0. 
giaaingd oigtig^e SeOnetøomflarnbig^eber, af ®. & Saben." [Særpt aftr* 
•f .IDagen" 1837, S7r. 32-35]. m^ 1837; gr- ©arfob« 8ort«a. of 
9abr. <&if}« 2. Ubg. ®. 665; «. 3. ^^ue« Sæfebog, ®. 274; 3. $. HVpn« 
fin« ^a^ebbelelfer om mit Seonet", ®. 203<04, 240; Sengnif d (Benealogi 
øl). $eb. $• Hftaaing'd S)efcenbenter, @. 3#4). 

Selfor i ^pttrn. ^pngrfpil (contpon. af å^tidt). 1776. (f. O))erftou ,,2)en 
banjfe efueplab«'', III. 74-75). — etorc og gobe ^anblinger o. \,t>, 1777 fg. 
(fpfr. a^ordmann'« gortcgn. ot). @fr. f. SKenigmonb, @. 9; gt. ©orfob« „gororb« til 
gørtatt. of gabr. ©ip. 1853, famt 2. Ubg. @. 654, og „gipt. ^ofl" 1853, ^t. 266). 

9 „9{9t biftorift Xibeffriff' ((St $ar Srubfli^ner af Ooe SRaaingø Op- 
tcgnelfer om flt betonet og fin eamtib, IV. 199*212). 

»ret) tit 916. 2:bort)a(bfen (t Xbiele'e „Xbortalbfen i »om'', IL @.d56^). 

e. 217, ein. 27: 4to I. 8vo. 

aRottl^e (Sol^Qtt SacoO, Stabéi-gaftemanb i Sthf^m, f fftbe 28. 
3uli 1853, 61 a. gi. a) 2). af 9laøma« etorm (f. i gebr. 1693, tbeoI.QEanb. y 1721, ^oefii^omflet 
fl 1725, i Srøørfe og ^oiløager V 1733, begr. i mtxU V ^'^66) ^^ ^lUxLt. 
eopbie ©Jilbtf^er (begr. i Møxft V 1766, 68i *.). 310 

Ubgat): Ubftrift af bet $o(ttifor^ør, bertSaret 1839 er blet>et øptaget tfl Op* 
It^dning om 3faa^ 9}at6anfon, nu ^x^atl £eonarb iRot^anfond 3nbf<rttelfe t ^axif 
htv9 !2)aareftpe. Sth\}, 1846. 55 @. 8. (jofr. ^rt iD'^ic^. Seon. 9{atbanfon). 

*3Ranbtjr (Sacol^), ®øn af 9? out. ^. (en @øn af J^jøSmanb Sørgen 
g». 00 (5bel f. «gj?er; Døbt i *otfen« ^ 1717 [tffe 1707], f I «^^ 
H 1787a) 00 ^ané Ifle «u^ru & 9ff. f. Ucfin (« 1735); -— blet» ub« 
morrfet Deb ben p^ilofo^^iffe ti^ramen 19. Wtai 1775; toø ^^Uoloø. iSm« 
bebderamen 29. Vpxil 1779; bleb Aammenaab 29. 3an. 1800, »Hmtmanb 
13* 3^ai 1801, 6ommtteret i aientefaninieret 18. ^pu 1804, tiaiøe a^eblem 
af (Srebitfadfe^SDirectionen 13. gebr. 1807, birfel. ($tat«raab 28. 3an* 1812, 
S)eputeret 1. ^al 1822, (Ribber af S)nbr. 16. Wlal 1824, Sonferencetoab 
1. ^uø. 1829. —• I 17S9 TO. «• .©biftenba^l (bobt i M^. V ^756, 
t fflbé), ælbfle ^. af WlaU Senfen <&. oø ^and 2ben «&ufhu 3). IS* 
gBraem (f. Supi)!. I. 539, oø iBenønlff« ^TOaba »gbiflenba^I*). — (3bft 
«6unbrup'd $ioør. (Sfterr. om vbHol. Qanbibater I. @. 16-17; 9r. IBarfobe 
SoitffO* af 3cebr«<&{fl. 2. Ubø. @. 696; 8enøni(Pd .3ørø. aSanbii', 6.3, 
09 »TO. ^biflenba^l", ©♦ 1). 

*9Rattbt;r (Sorgen) er^olbt beb (Sramen artium, liøefom 15. 3uU 
1777 oeb ben ))^iIofop^tf!e dxamtn, oø 31. TOartd 1779 oeb ben p^Mo^iftt 
(Smbebøeramen S^arafteren Laud.; bleb 2ben Qléfedfor 22. gebr. 1805, 
ttHiøe ^efedfor i lOrtfereteen. i ^^ronb^irm 7. ^vnl 1810, 3«fliHatiud { 
iJ^orøed <&øief}eret 18. 3un( 1831, entlrbiøet 13. 'HprU 1835; Commanbeuc 
meb ®torforfet af D^orbPiernen 1832; TOeblem af æfbenf!. ©elfl. i 3:^ronb* 
Wcm 1811. t 7. Cefe 8.) 91uø. 1835. — (3ofr. ^unbrup« bfoøt. (gften. 
om p^iloloø. Sanbibater I. @. 15^6; II. 20; »d^orfl 9orf.«eer/ 4« ^ 
@. 414-15; SiéV9 .TOatertaIier% @p. 352). 

^SRangor (9(iina aRaria), (Softer tU Secretair (Sjøbert itetfelfen 
»anø (I. 65; Suppl. I. 63), oø Sxxtttx af ^nbr. S. (f. i Jtb^. J1740, 
t fftb- I 1801, f. ®ie«|Inø« SubeO. III. 1. ®. 131) oø 51. ®. f. %tu 
felfen (f. t Jtb^. f ^ 1746, * yV ^77.3, f * ^^W; — f. i2. 3uni 1781; 
øibt I ^h^. 16. Octbr, 1800 meb 33. 9^» TOanøor {orlbfle ©an af ttn i 
<&unbrupd $ioør. (Sfterr. om Doctores medicioæ, @. 172' anførte S^rifiian 
(Slobtud TO., ©tabdp^bflcud i Jtb^., oø TOaria (Slifab. f. J^laøenberg; f. i 
Ujtborø y 1770, Stub. fra ^b^bné 8atin(!ele 1788, cand. juris V 1794, 
Sulbmcrøtiø unber ^of* oø Stabdretten f 1796, i Sf^aabe entlebiøet ^ 1803; 
SBoø^olber oø Jtadferer ^od (Statdraab J^oefoeb, oø tiljlbfi ©roøferer). 

a) ®it>t 2. 1771 m«b »nua aWaria ^locfrof« f. 8orenften (2). of iWcebe* 
trammn lorent t 09 «nna «tci(i; b^bt i «b^. V 1727, t fPi>- A 1791, 311 

J^ogeBog for fmaa ^uud^otbningcr. 5te forøgrbe Ubgat>e. IK^. 1842. 
6. 0^)(. 1844. 7. 0^)1. 1847. 8. forbebr. Ubgatoe. 1850 (o. 1849). 9. Opl. 1852. 
10. Z)pU 1855. 11. Opl. 1857. 12. OpL 1859. — ^aa Itj bf f: «od^bu(^ fttt 
tteine $au«Mtungen, terfagt ton einer 2)ame in ^open^agen. Sflaåf ber 4ten ^ufl. 
flberfe^t, unb sum (Sebraud^ beutfc^er vaud^altnngen eingerid^tet. j^openb. 1841. — 
Sortfoettrlfe of kogebog for fmaa vnuø^olbninger. Sth^, 1842 (o; 1841). 
2. Opl. 1843 (a: 1842). 3. Dpi. 1846. 4. forbebrrbc OpL 1860. 5. Opl. 1854» 
$. Cpl. 1857. 7. forøgcbc Opl. 1860. — (g^pltebog for fmaa ^uuø^olbningcr. 
2. OpL Mh\f. 1845. 3. Opl. 1848. 4. Opl., forøget meb et ZitLdQ om <Ba(tning. 
1862. (Jinopggetfccrffiltaftr.). 5. Opl. 1854. 6. Opl. 1858 (d: 1857). 7. Opl. 1860. 

(Sn Sebftemoberø ^ortcellinger for ftne børnebørn, ^b^. 1843. 2. Opl. 
ib. cod. ?(nonbmt. („JcebreL" 1843, ^x. 1394; „«erl. 2:ib." f. «., S^ir. 262; „2)eii 
grifmbebe" 1844, @. 402). 

kogebog for fmaa ?iger, ubgitoen of en ©ebflemober. SWeb 1 Jit^ogr. Mh^, 
1848. 2. Opl. ib. 1855. — 'faa ©toenff: Æofbof fSr fmo flicfer, utgifwen af 
en mormober. OftoerfSttning. ©iJt^eborg, 1849. 12:o. 

2:ante (Soufine. (Sn gamUie-'Sfilbring fra bet forrige og bette ^ar^unbrebe. 
If gorfatterinben til „(5n ©ebfiemober« gortccHinget for fine ©ørnebøm". &b\f. 1852 
(3: 1851). („JBerl. Stib." 1851, 9^r. 298). 

SRangor (^etev @atl Stll^elm SbDotb), ©øffrnbebam tU ot?en« 

eintafte 03. 9?. IWangor og Søn af 3o^an Samuel Wl., ©roSferer I 

M^. (bngfle <Ben of ^Jrorflen e^tlfiion Slegfrleb STO, og ^on« 2ben ^xi^tn 

5lnna Oertiub ffiinec^en; bøbt i ©jentofie i 1755, f * ^^^^ f 1824), og 

««ren f. «Peterfen (f. I Sthh. f| 1769, ♦ y 1790, f * ^t^- V® ^852; 

3). of ®fib«fwr .©one ?}eter ?)., f. I »&aber«Iet), f i SRanboI V 1774, 

og anne »TOflrgt. ^enbrup, f. i J?b^. V 1742, f fP^- 1803); — f. I 

itjøben^oon 17. 92obbr. 1799; bimitteret til Untberfltctet fto a^etrcpoliton* 

Kølen 1818; tog f. ^. (Sramen artium (Laud.), { bet følgenbe ^or 2ben 

fromrn, cg 11. ^priC 1822 fomt i bet paofølgenbe €fteraar begge 3)ele af 

ben fulbfiotnblge juribi|Te (Fromen (Laud.); bU\) (Sopiift i Sonbéober« famt <&of* 

eg @tab«retten« Sfiftecomptoir 6. Decbt. 1822, tlpige ©frioet »eb Sorllgelfeé* 

eemmiéflonrn i m, 26. ^pr. 1833, Sanceaifecretaic 30. 3^a{ 1834, ^uflird« 

frcretaic ))rb (Sriminol« og politiretten 14. !II?aj (fra |) 1845, SanceUiraab 

(meb SRong i 7. ^I. dlu 1) 18. Septbr. 1846, »irfeU Juflit^toob 6. Octbr. 

1856, Sftibber of S)anebrcge 1« Sonuor 1859; bolgt til Suppleant i Jtb^bnØ 

Sorgerreprotfentotion 7. 9Vnnd 1860. fSai fra 2)ecbr« 1834 til S)ecbr. 1814 

Genrer (i be flbfle 7 *2Iar tidige infpicerenbe ficerer) beb bet forenebe Q3clgiaren» 

^ebd'Selffobd Sfole i Stbl).\ !D?ebIem of (Somiteen fci be fønberi^bffe golfe« 

BibUotbefer. — ♦ i «b^. 1836 ©eote (gllfo aWaria JRingfteb (f. I 

Sthf). xV 1805), 3). af $cter 01^ 3nfpecteuc oeb grue^Sognd ^rbejbf^uué 

i Mb. (f. i Mh. f ^ 1773, f fflb. V 1844), og »ebeffa (SItane Scaoenia 

i. mttxøt (f. i Stbp. Y ^785, f ffib. VV 1848). 312 

SRinbeerb i Snlebninø af Doctor medicinc, ^rofeffør eg SKcbor 9e 
Mafplfff Xlb. Ab^. 1833. 12 e. 8., meb »ablff« Vcrtratt, Itt^osc af C ^ 
(oftr^ft i „mpcfL'* 1833, 92r. 230;. 

'»aVdtittl^rtmer (Sfof 9loal^), t^algt 1848 ttl 3)eputn:et for eta 
Orobp i «aai){m Orb ben øftrtdøffr Stigébaø t S$im (æiceptcrjlbent V ^^ 
ex Dr. philosophi«; Srrø^te JtjøBrn^aon i &tpthx. 1863 (f. »ffl^f. So{ 
1863, 97r. 209). — • »Ifettr 3)omiet (f). 

C^fbete ber Odraeliten, mit e. neuen Uat\å}tn Ueberfe^ung. fBien, 184L 
96raelitif((f ($eft)>rebigten unb (Safuotreben, berauøgeg. ton 3. SRoter, 
91. anannbeimer unb (9. ealomon. I. $b. 1. $eft. etuttgart, 1840. 

(Sn Xale t)eb be 3øraeliterd ®xa\>, fom b. 13. itRartø 1848 faibt t SSioi 
f^crbrelanbetf f^ribeb (inbført i ,,iraifer(. britil. Stener S^i^nø" ^d o^^« i tX^ 
♦popen" 1848, Wr. 169). 

aRdtiicua (Vngnft ^enttf), @øn of nebenflaaenbe QSrofrØfor Sin 
9I7.; f. i 3:t^ofd(ioon paa Sarrøernf 5« 3uU 1821; beføgte (Sfrrnføcbe Sterti 
|Tofe, og bleb efter f!n (Fonfirmation fenbt til Sftenbdborg Satinffole, (wtfi 
(an 1841 bimiiterebed til Uniuerfltetet i Stit\, f)t)ox (un brgbnbte at tegge f 
eftrt a)^fbl€in, men i^enbie fnort efter tilbage ti( «&jemmrt og flubetf^ i 
9(ar tinber Hn Raberd Q}ei(ebning} fom 1843 til Jt{øben(aon, for at ffii 
forttc fine Stuberinger, b(ro inffciberet beb llnioerfltetrt 1844, og abfollKifl 
i (^fteroaret 1845 ben forenebe mebicin|!*d;irurgif!f Qxamtn (Laudaik); tt 
9(IiimiiuØ paa C^Ierd* (Soaegium 17. @tpthx. 1845; f. %. confiititciit |ii 
Qanbibiit paa ^Iminbeligt «&oMta(, og i (Sommeren 1846 (i Sorenbg « 
ba\)crrenbf (SanbiDat q). & $anum) af 9tegieringen fenbt til gorrøem^ fiC-< 
Vbe '^iftanb unber en onburtet 9J?f£linge'^ptbemi; confliturret Unberlffl 
tirmeen 1848-50 (\)fb l^ajaTet^ernr i grebrricia fra f 1849); itbnsoitl 
Wibber af Danebrcge 9. @epibr. 1849; confl. Oocricrge beb gfeltlagarct^ 
I ftreberlcla I S»aJ 185a t * Srebericia 3. Septbr. 1850. — Oofr. ,«l 
f. ««gfr-. 3- «. VIII, 437.395 »3?frU $iO.- 1850, dlu 207). 

3 ,J-g9$knft fbr L^$r, »d9n Bækk$'* (Beskrivelse af MesliDge-BpMcali 
H* K»r6fnie, VI. 18!U210. [^fbent^Uet i v^frtftct: Ubcr b. ^antbdten u. JTroillHl 
^(vbSUniffc duf ;>«lanb u. b. garf(r->>nfdn. (Sin ^^ritrag )ur mebistn. 9c>gM|t 
^o(b banif(ben Criginal-:ftrbeitrn bcarbettet ten dul. ^bcmfcn. €(^Icf»ig 18^ 
\ik\ e. {< mit 3 Jab. fol.: r. i ^5^?lt. gd. ^njcig. iav>. et. 208]; Betrtgniiti 
ovrr lletis, siMtede paa Hospilalsiagtlagelser, VII. 433-463; Anneeos SoadM 
vMHi ånder el nji reiuaf, X* 137-155 og XII. 33-75). 

9 .^Pkåhtitrinu FørktmdHngfr'' (To Tilffflde af Pas i Qjertet hos nMH 
I84<s i^ M-A>! Om Blcrecalarrls 1S47, S. :M?). 

Kl »lort A^^Kil, for Almindeligt Hospitals Vedkommende, af BcreiBli«ci I 
éHi pmnaneMlf danske Comlie (oc det skandina\i$ke Naiarforskerselskafes W 313 

kå, 45 Og 46 (i M^orbaDdlioger ved de sktDdinav. Natorrorskeres 5te JMAde", 
788-819). 

HnbttX anonpme, polittffe betitler og Srod^urer om bet @Ie«t)tgffe 
l^tXQémaaU 1848. 

*9Ratitcita (Slond), @øn af S>at>it «&inttd^ Wi., Soelømant og 
tecbfrr i ®aini]ieI6^ffoo i Srrup €ogn, og Slnna a^argaret^a ®d^tt)en« 
cfen (fra ^orfjotr); — hUt) oxtentU S^rblem of bet fgl. mebidnfle ®el(!ab 
^ 6fptbr. 1829, Stibber af S)aiiebrogc 28. 3uni 1845, fungetebe fom 
>)efl(rgf beb 8agacet^et i ^^aberéleb 1850, enrltbiget efter ^nføgning i Ulaabt 
m Overlæge beb S^ttfiiand ^lejr^uud ll.Sebn (fraj) 1851; frøeblem af 
latabelforfamltngen i 9Iend6org 28. '2(prtt 1851 og beeltog i ben« Wltttx 
iå 14. SWai til 17. 3uU f. 51.; er prafilferenbe Jorge i glen«borg famt 
Rebacteur af ^g^rnøBurger Seitung" flben 1851; f{f 5l{tel fom $rofedfor 
[•eb aftang i 5. S(l mx. 8) 1. Sonuar 1859. — • 1820 C. ». Sunder 
f» i Sthl). V 1800, 3). af S^irurg 6arl Qlugup 3* og jtaren Oftaria 3.). 
'^ (3ufr. %u ^arfobd gfortaO. af Sæbrel. «&{f}. 2. Ubg. S. 836). 

S)ie 9ngeln in (Stmbrten nnb (Snglanb bon Dr. 2)at>tbfon. glenebnrg, 
M6. 64 e. (^feubofl^mt). 

i^ort Ubfigt otiti be fe)9arattfttfte, faafa(bte fIeet)ig-^oIftenffe $arti« 
^(bftgelfer i ben bonfte etat af (S. ^tnrtd^fen, ubg. af S. etats. Sthh. 1847. 
Itben Ubgatc. ib. eod. Cgcebrel." 1847, SRr. 72.73; ^b^pofl" f. «., 9^. 69, 
X^\ „9?pt Srftenbl." f. «., SRr. 70, 71, 73, 76, 80, 81, 83, 84; i»2)annct>irfc" I3L 
Ir. 82, 86, 95; „9^t)t ^iflor. JibfifTr." 111. 669.72). ^oa Ijpbff: ^iftorifc^e 
tl(rfi((t ber ed^UdtDtg.^olfteinif^en i6en>egungen; au9 bem 2)Snifd(ien 
iKbcitet ton E. C. ((S^riftiant?). mH literarifc^en Seilogen. Stopml^. 1847. (jtfr. 
W« %xd)W f. ®e|c^. u.f.n). V. 1847, e. 377.80, <^t)or ©friftet tiUcegge« (5. glor, 

• bctte eu)>)}Icntent 1. 489). 

Stebacteur af: g(enøBurger 3ettung 1851*60. gtendb. goU 
3„»iBItot^>cf for ?ager" (SRogle 3agltagelfer otcr bc paa garøeme ^erftenbe 
iUgboninte, IV. 15 fg. [?lfbenvttet i ©friftet: flSer bie ^anf^fciten n. ihfanf^eit«* 
Btt^Itniffe auf 3«(Qnb u. b. gar5er'3nfeln, t>on 3ul. 2:(omfen. ed^tedtoig 1855); 
Cte atagnctidntfnø fenere efjabne, XL. [9{. 9^. 8b. 10.] ©. 294*314; SioIogifTe $ro« 
ii*er. XLI. pi. 9?. ©b. IL] e. 277.301; Om ^crnier og ^emiotomt, XLIV. 
I «. ©b. 14.] @. 225.247). 

9 Jltft Mftoriff 2:ib«ffrift'' (Om Stngleme« goebrelanb og 9{ationaIitet, V. 
15466). 

SRebarbejber i ,,^annet)trte'' 1838 og føtgg. Har (^tori iManbt anbet2)igte 
tom i U. «Rr. 15, 18, 19, 23, o. fl.). 
Hntagea at ffat)t forfattet: Die Germaniåien und dU Wtgt dir GetehiehUy 

• €. ainHckåw. Kopenh. 1848. 

^aXonfa (Sreberif fBtll^etm), f. 29be (iffc 19Df) 3anuar 1794; ub« 
•9iitee 20. 3)ecbr. 1845 til etabélaQt beb Sø-lStaten O %«x^VcvU\\|t ^ 314 

fin 9oft fom Ot^rtfægr), og fnbtraabte font faaban i IDitrctionen fot &f* 
(Ftatrné «&odp{taI i fnr^bohti og I 3)(tfct{onfn fot @øqt)æf!« og 9(df!fifntd^ufet; 
opga9 eftft tftwnt ^nfcrttelfe fin Stilling fom Sæge t^eb bet ott^opæbt|!e 
3nflitut; blft) S^eblem af bet Ag(. Sunb^ebdcoaegium 29. 3anuat 1846; 
{Ribber af 9lorbflieme>0rbenen 23. 3ul( 1851, benaabet meb 3)ane6rogl« 
otbenend €øbford 6. OctSc. 1853; tit. fBrofeØfor (meb fin aØerebe ^abenbc 
Øtang) 6. Octbr. 1854; entlebiget i fJlaatt fom Ot)f rlorge peb @r«(^tatend Ifie 
IDioiflon og ubnorbnt til (Ftatéraab (meb (Rang i 3. StU 92r. 9) 26. ')uni 1856. 
— Soretog i ^^arene 1855, 56, 57 og 60 forffjeHige Øleifet til Ublanbet (X^^ 
Tanb, ®<]b^ei}, Sronfiige, IBelgien og Q95^men); beeltog i be ffanbinaoi^e Sf^atnt« 
forffetmøbec i ^jøben^aon (1840, 47 og 60), i @to(f^o(m (1842 og 1851) 
og i S^ri^iania (1844 og 1856); oar banf! ®enerairectetair peb biøfe SRøbct 
og 9^eblem af ben flprenbe (Somite flben 1844, Orbføtec for ben mebicin|b 
@ection Pcb iD^øberne i ©tod^olm 1851 og i S^rifliania 1856. Seb Tlékt 
i Jtjøben^apn 1840 ^olbt f^an paa ben ott^opcibiffe ^nf)a(t paa lubotg et 
Sorebrag opet ^linciperne for ben ber anoentte fiurmet^obe og benø StefuU 
tater, ^pilfet 8 orebrag iffe er trpft. «&an er STOeblem af bet Jtgl. mebicinjie 
@e1{!ab i ^bi^\)n (f§ 1826), af iBåfare^Såaffapet { Stod^olm, og af tege« 
felilabet i C^^riftiania — * 33- 53 e(^ (f. ^ 1803, f i «^^- tV ^851), ©. 
af S^r. 99. (f. I. 82; Suppl. 1. 87) og Sorot^ea Watia f. Sl^abfen. — 
(Sufr. afr. ©arfob« gortaO. af gæbr. »OifL 2. Ubg. <S. 785; 3L (Uaufate: 
Voyage å Stockholm. Paris 1845; .afdbrel." 1856, 97r* 251 og 252, 
254, 259; 1859, Ulu 102* — $prtta it, lit^ogt. af 3. SB. Xegnei i 
ilegner'e og Jtittenborf« Ui^ogr. 3nfl. 1855). 

?pffalig^cb«(«re for aWenncffct« pbpfiffe ?tt). «f ^6. CL Hartmann. Owrt 
Xrcbie forøgebe og forbcfcrebe Ubgotoc. «bb. 1848. (jtofr. „3)agbl'' 1854, 9h. 67). 
gierbcUbg. ibld. 1867. — ?5eftcn i «iøbcniar)n 1711. «bb. 1844. (3. f. 2. o. «. 
1844, ©. 18082). — ?Jeftcn i ^clfingøv og Stiøbtnf^atin 1710 og 171h 
en bifloriff ©erctning. (iWp Ubgabe). Jlbb. 1854. (»: 1853). („gH?t). ^op.- 1863^ 
9^r. 299; ^©crL $:ib." 1854, <«r. 21). 

grempitting of »ørncfpgbommenc« iRatur og ©ebanbling toeb Cb«tle« 
SBeft. ©eorbeibft paa 2)anff efter ben cngelffc Originol« anben Ubøat)C. i^6b. 1865. 
(Ubfom, 1854.55, i fqr ^cftcr; jDfr. „«crl. Xib." 1854, i«r. 275; „Snoi\t aRagojhi for 
£cfget)ibenff.", 2. 9^. IX. 492^95, af g. CL go v c). 

Fremstilling af Qvindens Sygdomme^ drres Nator og Behaodling, af Charlu 
West, Bearbeidft paa Dansk efter den engelske Originals anden Udgave. Ebh. 
1860. (Ubfom i fej ^ffter; f. „3)0961." 1860, Sftc. 81, Xittag; »gipt). ^oft.-* f. «., 
SRr. 90; „Ugeffr. f. Sager", 2. 91. XXXII. 287). 

9?cboctcur of: Forhandlinger ved de Skandinaviske Nalorrorskere« fmlt 
Mlfde, der holdtes i KJ6benhavn 1847. Kbh. 1849. (hertil forfattede ban Forialen)^ 
ligesom ar Forhandlingerne i 1860 (hvoraf Qere Ark alierede ere trjkte). 315 

SRebrcbacteur af: ,^Hoipitali'MeddeUhwr, Tfdskrift for praktisk Legeviden- 
skab**. (Hertil leverede han: Complicerel Beenbrad med secandør arteries Bldd- 
aiogy I I. 64-74; — Beskadigelse ar DJernens Grund gjennem et Saar i Oien- 
kaalheden, II. 437-40; Om nogle miateokelige Tilfælde af Cbolera og Dysenlerie, 
som i 1848 og 1849 have viist sig i Kj5benhavn og dens Ncrhed, ssid. S. 495-523; — 
BerelQiDg om en Blodgangs-Kpidemie i Nyboder i Sommeren 1849, III. 103-110; 
Bndna et Par Ord om faste Fractarbandager, sstd. S, 213-16; Beretning om 
Cbolera saaledes som den viste sig i et Districl (det 17de) i Glasgow fra No- 
vember 1848 til Marts 1849, af Alex. Maxwell Adams; meddelt, sstd. S. 496-518)« 

SRcbrcbactcur of „©orflcr^SBennen". (fertil Irt>ercbe ^n: Carl benSienbc« 
fomi^ebe angreb paa !3)anmart efter ben 9{oeøtiIb[te greb, af Si^Pl^^r oberf. 1844^ 
«r. 40*48 og 184^, 9^r. 29 39; (Sfjarafterifli! af ben fbenffe Æonge (Sari ben Xienbe, 
of grpjell, 1846, iWr. 1 , 3, 4; Carl ben Xienbe« 2)øb, efter gn^jell, o. o. »., 
f. *., 9?r. 5; ©rubfh?ffe af et ©reb fra en i SRepubliffen SWefifo bofat banf! i^cegc, 
f. IL, 5Rr. 6; ©ørnetorCtogene i iWibbcIalbcren, f. 2L, iRr. 7*9; (gn Uoflugt fra at(^en 
til ftolamali, ^orint^, ^rflam, ^rfxintif og ^tauplia i Slaret 1842 [af en banff t 9t(ien 
# og ber i langere Xib bofat 2)ame], mebbeelt, f. SL, 9'hr. 10*15). 

3 „»tbiiotief for Sceger" (^i|loriffe Optegnelfer om be førfie «|)ot^efer* 
^ibtlegier i !S)anmarr [i Ubtog], XL. [9^. 9{. 8b. 10.] 6. 421*22; iD'^ebictnff'diflorif! 
Beretning om ben ^jøben^abnffe ?efl« <St?mptomer og ©ef^anbling [i Ubtog], fflb. 
6. 422; Ooerftgt af be i Såret 1843 paa @øetatend {^odpital be^anblebe 6t7ge, fflb. 
6. 43349). 

3 ^eder*« „annalen ber ©eilfunbe" (9lecen|lon ober TI. ffitnt^fer'« Bibi. 
Dan. med., i XXX. 444454) 

3 ^^Vgetkrift for Læger, 2den JtcaMa" (Comitébetænkning om „Udkast til Lov 
om Medicinalvesenct i Norge", afgiven i „Philiatrien" af DJOrap, Hoppe og Mansa, 
I. 177-192$ Exempel paa udmærket Nytte af Balsamns peravianos mod Diabetes, 
I?. 266-67). 

3 „^iftoriff Xibøffrift" (^eflen i ^elflngøt og Æiøben^abn 1710 og 1711, 
l.-a afb., i 1. 356 figg., jofr. „Oenealeg. og biogr. Src^ib" L 432*35). — 3 „9^pt 
(iftortft Stbøftrift" ((St Sibrag til at o^Ibfe S|>otbefemed Oprinbelfe og be celbfle 
IpetHer^^ribtlegierd Seffaffen^eb i 2)anmart, L 237>250). 

3 f,Farhand!inger ved de Skandinaviske Naturforskeres fferde M6de i Chri- 
stiania 1844" (Om Behandlingen af Klumpfod, S. 345*46). 

3 ,,9^91 Slrc^tb for ©øbcefenet, 2ben ^otltt** (Om <Sunb^ebebcefenet om« 
hotb paa banfte Jtrig^ffibe. [@t gorebrag beb be ffanbinaotffe iRaturforffereø @am^ 
»enfomfi i etocf^olm i 3nli 1851], i VI. 337*392; (gn fimpel og ptter ©e^anbling«- 
maobe af ben gule geber. 9f engelff (Soffarbicapitain ^. 9{t(^arbfon, meb demoer!' 
ningrr af 9Kanfa, i IX. 371*77). 

3 „FOrhandUngar vid de Skandinav. Naturforskaroes åjøtU M6U i Stockholm 
1851", Stockh. 1855 (Om del Kongl. danske Sundheds-Collegiums Stilling lige- 
overfor SpOrgsmaalet om Quarantænelovenes Ophævelse mod Cholera, S. 306-313). 

3 nForhandHnger ved de Skandinav. Naturforskeres 7då M6de i Christiania 
185$*, CbrislianU 1857 (Nogle Iagttagelser om AnvendelBen «t vc^TmvavciXA 'H%^ 316 

bååt ved Bebaodliogen af større Saar efter Opentiooer [oamlig AmpauUoaer] 
p«a Tderdeleoe, S. 334-d53). 

3 ^^Paperi relating to tbe bistorj and practise of YaecinaUon''^ Loodoo 1857 
(9{og(e C)>l9f ninger om Saccmationen« Ubbrcbdfe i 2)anmar( og benf 3nbfl9bdfe )»aa 
SRorta(ttrt9for^o(bfne, nabnlig t iTiøben^aton). 

3 ifFolke^ et nordisk Tidsskrift, odg. af Fr. Barfod" (Om Eokoppe-Iodpod- 
Diogeos lodflydetse pie Dddeligheds-Forboldene. Undersøgelser fremkaldte ?ed 
nogle Forespørgsler fra ^^the epidemiological society" i London, i L 289-dOO; jtfc 
„a)agbl." 1869, yix. 301). 

3 „Fædrelandet* (Oplysninger i Anledning af de i „Fxdreiandet** indrykkede 
Bemcrkninger om Marinens Lcgeforbold, 1856, Nr. 254, jvfr. Nr. 259). 

^abbf 2)eel i Uborbqbelfen af: Pharmaeopoea militaris dier et Udvalg af 
Lågemidler for de miliuire Euter i den danske Stat. Kbb. 1857. („Bibi. f* Lag.*, 
4. R. XII. 120-22, af T. Wameke). 

gorerinbrtng HI anben Ubgabe af ben banffe Ootrfcettelfc af (Hftlinfi 
^aonbbog i (S(^irurgten toeb (L (S« 9L gtbtger. ^b^. 1847. — ((Sfttr Sutogr.). 

SRdtifo (3oco6 ^tnxif), fnr^éanfgtteé Prober; f. i ^iaervt 8. 3itti 
1797; hiet) Srconblieutrnant i Jtconrnø (flben 3Dif 8ioO Slegimrnt 4» iDrc^ 
1813, $remiernmtfnant 7. @ept6r. 1824, tiaagt So^itaind Snciennbet 1. 
aparte 1835, (^acaftctif. Qaptrain 6. Dlor)bu 1839, StibDrc af S>anthxo^e 
10. 3uni 1841; mobtog 1841 m (S^uIbnirbatOe fra itongrn af 69tti^e, og 
ligelebed fra jtronprinbd Odcar, famt en 2)iamantring fra J^cjferrn af fltuø« 
lanb; afffebiget i9{aabe af Xrigøtieneflen (meb SSarrprnge fom (KompagnicbeO 
1« 3uli 1842; ubnæont til Oiittxx af Soarb'Orbenen (meb fgL XiOabelfe 
til at Bare famme V i849); oar 1849 anfat t)eh bet ^øntlnDftt 91nnee« 
corpé'd <&ot7ebq)?arteer; (^ar. SU^ajor 5. Wlai 1849; (^ar* Ober^Itfutenaiit 
1851, aRtbber af 6t. StaniØlauøfOrbenenø 2Den jtladfe (meb fgU ^iOabdfe 
til at bære famme i 1852). — • 1827 (Rfbecca Soulfe 3:^aUHet 
(f. i J&elflngør ^^ 1801, S>. af preuéflf! Sonfuf fftb., Clarie« 3:^. og 
gfreberiffe f. *olm). — (3bfr. 8fr. ©arfoba SortæO. af 8f«br. *lfl. 2. Ubg. 
6. 776). 

$Ian ober 9lnt)>er)}en meb ftort ober famme« Omegn. Stbff, 1832. — Speciel- 
Kort over KongeHgei Danmark, 1,-18. Plan. ib. 1837-1851. Median-Fol. — 
Jfiden omar6tf<døda og forbedrede Udgave ar Kortene over Sjælland, Laaland og 
Falster og Ndrre-Jylland. ib. 1854-59. — Kort over AU ^q^jsjs tf den virkelige 
Stdrrelse. ib. laOl. — Lommekort over Kj6benhavnt Omegn. ib. 1857. -- Lomme- 
kort over Helting&re Omegn^ med Fredensborg og Frederiksburg. ib. 1857. 

BngeUke Forekrifter. Kbh. 1830. I^ye engelske Forskrifter, ib. 1836. (12 Blade). 
— a)anfte gorffrifter. 1..2. ^efte. ^^. 1832. Xbor 8. 

^ ^aXattfa (3ol(|att Snbøtg), @. 226; f« (ifølge 9»ebbdelfe til (Snrefaøfen) 
QiptU 1741 tUit 1742; )»at @\oU\omVut ^^ %9X\xxz Deb iSatieidvfl; 317 

BIr)} €(otdfott7aIter etc. Deb ffrebeiiøborg 6. 9h)t7Bt« 1799, SaneBrogémanb 
28. 3uni 1809. — * 1791 »oulfe S;ortt)<erb (f. i Sf?l?fjrtlnfl i ©jcraonb 
fj 1769, t i &rfbené6org V ^8^3, 3). af ^enrif (S^d^ian ^. 09 ^mia 
natøreta f. <&auetibotff). 

^at>t»MaUåf'\9mu9. 5te Opl. 1843 (iRe 1844). (f. SOtardfmann*« fortegn, 
eto. 6!r. f. SJTIeiiiøntanb, e. 51). ^aa ©toenft: 2:T5b9Srb««J(atete«, etter 9tegIoc 
føT nt^tiga 2:rabgarbØoefterd obltnø. £)ftøerf. a^almd 1852. VIII. oc^ 127 @. 8«, 
neb 2 p(. 

♦SRonfo (3o||Qti giibti.), S. 227. — (3»fr. 0«t'« .aRateriaH«% 
6p. 166, 176). 

^SRontl^eti (Sol^ann Can. Simotl^rttdX naficdbfle Søn af 8ubn).9^. 
(en €øn af Sabrifmefiet $aul Wl. og 6aif)arina f. &i5I{(l^; f. i Stiebebetø 
i mtumaxt V 1735 [iffe 1734], i^erf* da^eaan oeb ben tl^bffe (Satnifond« 
veniø^eb i Mf). V 1759, @Iofd- og ©amtfonøprafl i ®I{tdf}ab V 1767, 
*!«fl oeb St. 5Jerrl SrøenløM |^ 1775, f i ''^^W oø @04)^ia 5)or. f. 
fetmrd (i^ngfle 3). af ©eorge QStoienj •&., $r<(fl til $e^n{(t oø @å)bn^ 
tonber, oø SWarla Sucretia f. QBerfer; f* I gjejnirf oeb ©tarøaib I ?pomi>tern 
V 1745, * i ©IWPab j 1768, f V 1826); — »ar 1803 Chargé 
d'affaires i «6amboTø; bleo (Ribber af S)nbr. 10. ^uø. 1808^ ®e^fime« 
^tionéraab 20. 3an. 1811, 2)anebroødmanb 16« 9ftai 1824, (Eonference« 
mt 1. met)hx. 1828; 9l?eblem af S^eaterbirectionen 21. 3uli 1829, Som« 
monbeur af S)nbr. i. ^uø. f. 9« — * 8uc<a ^arøaret^a SSalentinet 
(f« i SlenØSorø |f 1781, f ^ <^^^*; 3). af ®eoTø 93. og C^ri^iana <&clena 
f. Celffert). — (3Dfr. Cfibfer'« u. ©d&rbbcr'é fier. ®. 359, 829). 

Sale boibt i ©elffabet for (Sfterffoegten ben 4be maxi9 1825. ieSb. 20 @. 8. 

Oeøpnbte en ©amiinø af: ^orte IBioørapbtcr efter be tt( Orben9'<Sa))ttnIet 
inblomne SetonetsUb fra £??cenb, ber ere Sfedne becorerebe meb 9{ibberorbener, oø bøbe i 
Xibtmnimet 1809'«1817. 160 @. 8. (Uben £ite(b(ab oø ufulbf#rt, oø albrig 
Bbf ommen. — Oplaøet, ber er trplt i bet ©(^ul^iffe iBoøtrpffert, (oor bet (ar (en* 
ligget i manøe fiav, bleo i goraaret 1851 aføioet til Orbeng«(£o))ttulet). 

3 „2)anff SRineroa" (Xole 0. f. 0., i VL 328 fø. [farff. aftr. 22 ©. 8.]; 
tOt 9. f. 0., i YIII. 320 fø.; fcerft aftr. J»b« 22 e. &)• 

^SRantl^eQ (Sol^ann ®rorgr Snbto.)^ Sbmintfhator oeb ^orcelaind« 
fabrifm 23. Octbr. 1801, 9iibber of S)nbr* 28* 3anuar 1809; Daløt tU 
Sbie Suppleant for ©jaOanbd @(rbfgaarbdeiere 4. Octbr. 1834, men øao 
fciøenflnbe SWnbc I ©tanber-SJorfamnnøcmc. — * 1. V 1791 91. (Sfint^en 
— ♦ 2. 1808 91. % t>. *oIten (bpbt ( JRefloeb V 1785, t t 1855), 
3>. af itammerraab <&and (a: 3o^anned) t). <&./ Sontrokur orb «&el{!nøørd 
Siolbfammer (f. @uppU I. 846, ^oten), oø 9lnna Slftarør. f* 9(bUbøaatb. — 
Otefr. (SaOlfenl SKeb. (S(i)xiftfi.'2ex. XII. 175*76; XXX. 2,ia-, %tøW^ >!• 
Bépzåtffø JdfA e. 360). 318 

aRanj^tnd (Gad 3o||dit ^ eter), 6fn af JacoB (Saøpet Scopolb 
SR., Sabrifft ))aa QafhupDonrf, øg 3Ratie Sat^rine «&enttette f* ^t« 
tnant) (f i «fc^. V i846, I (It 84. «.); — U pflfl CaPruvtxrif paa 
Qlmagct 21. Oct6i. 1791 ; f^Ift) Sfrontlieutenant ut bet 2bet is^tffe Snfantrrt' 
Øtfgiinfnt 28. 3an. 1810, Vremierlieutenant 6. Octbt. 1812, @taed-(Sapifatn 
1825 (meb Qlnciennitet ff 1824), (Soni|)aøni(^ef 1833, af^ebiget i 9{aabe 
font Wiaiox og meb ffiattpengf 1. 3uli 1842. f i Sth^. 11. 3un{ 1859« 
— * 1815 Wlttti 2»oiic 8og{> (f. i æiborg |§ 1796), 3). of ©aget. 
tnePer $etet 9. og 9^arie (Slifabetfi f. $og^ (* i OSiborg ^^ 1795). 

® o b to i e « (S a f 1 1 e. Hf ^ertudinben af 9{otting^ani« ^a^irer. Dt>erfat efter 4be Utg. 
l.*3. 2)ee!. (O. u. 2it.: gru t>. ^Jalgoii)'« famlebc e!ri|tcr 1.'3. ©b.). Ab&. 1843. 

@ a i n t « 9{ o d^ e. fif gorfatterhiben ti( (9obtoie*<Safl(e og Xifoma^ 2;b9rnau. Ot)erf . 
efter ben anben tt^bffe Original^Ubgooe. l.«3. 2)eel. (o: gru b. $aIaoto>'0 famL 6tr. 
7..9. ©b.). i»6. 1843. 

3obn SRarfton ^a\V9 8et>net og Goent^r. Spontan af &. $. 9{. Samel. 
Ooerf. l.*2. 2)et!. ^ff. 1846-47. 

9eofa d'Hlbret eller urolige 2:iber, af ®. $. 9t. 3onie«. Ooerfat 1.-2. 2)eel. 
Sthft. 1846. 

SRon^ind (Jtnf!ioti $lnbtro$ 8fO|ioIb), €øn af Ooenanførte; f. i 
SBiborg 4. 9?oobt. 1819, bimitteret fra a^etrovcKtanffoIen 1837, tog f. %. 
(framen artium (Laud.) og i bet paafplgenbe ^ar anben (Eramen; fiuberebe 
i nogle 9(or 2:^eoIog{3 bebutetebe i (Sftetaatet 1842 xx^a bet Xgl. ^eater 
i øifradmué SRontanud" og bleo anfat fom SfuefptOer vaa $rooe 1843 
(inbtil 1844); gat> ^jejleroOei i (E^rifiianfa i IGinteren 1844*45 (f. .^riU 
2:tb.'' 1844, mu 346); gif berpaa til bet Sangrffe rejfenbe efuefridet' 
felffab; bleo i 9lugu{l (fra Ifle Septtr.) 1848 fongelig Sfuefptaer i Airben' 
^aon, entlebiget eftet ^Knfrgning i 9laatt 22. Suni 1858 (f. band ^(Su 
fl(n'm% i .gcebrel." 1858, ^r. 137, og .«^rbD<erge\ fPb. 9h. 148, Jofr- 
mu 144 og 216; .gljjo. ^o^." \. 9i., 9^r. 146); gif I bet paafdgenbe 
(Sfteraar til Ajrbenbaond golf etl^ea ter, og (leb 1860 foreløbig ttaa i Sar 
otter anfat fom SfucfpiOer beb bet fgl. ^^eater. — * Snna 3ørgenfen 
(f. }§ 1841) — (3ofr. .DagbU- 4852, mu 317; .glVo/^Joft.* f. «., 
mx. 362; .97orb og ©ijb* 1859, 11. 108). 

(S. 2. 16 au er '0 tortfattebe ^cercbog i bet Oantle og 9h}e Xeflameme« ^ebraifte 
Clbfager. Dberfat efter (L g. £. 9tofenmiiaer« Ubgabe. iibb. 1842. 

9 „3)en ©erlingfte Xibenbe'' (Jil ^r. €Iemen« ^eterfen, 1860, 9hf. 229). 
glere ariitler til „gabrelanbet«. 

SRonnelo (Q^feuboni^m). 
5' ZitéfMftet ^efolen og ^iemmet", ubg. af 3. ^ ©erfou (grøfen 3en|fn, 
e. 276 80). 319 

^aRdt^ev ($an$ Aofob), @øn af <&and SD?. (Soøneprcrf} til DléUt 
øg aainge paa IBoni^oIm V ^787, f i 798); — tøbt i OlØfet 9f Sugufl 
1796 (iffe 1797); tog tneDicinf! Qfiamen 20. !Rot)6r. 1824; rri^e uben« 
lanbØ, og bU\) tereftei (RefctDelcrge )>aa Sit^rup; ptioat Vtafticud i 9ioe«i* 
filtr fia 1831; ovbolbt flg i 6ommeien 1844, meb fongelig Unberfløitelfe, 
i licngeie Zit oeb a3anbcur*9lnfialten paa (Sråfenbrrg, famt Beffgte enberl 
anbie Stabliør^mentet for aSanbcurrn, og Manbt bidfe bet patk a^arienberg 
beb Sopparb; Bleo couefponberenbe SReblem af ^lOftein ffir SBaffer^eilfunbe 
unb ©efunb^eitépPfge" 1845 (f. ^©erU Jlib** 1845, JWt. 134); tjar HJcrge 
nt\i 9»agIc!tlDr æanbcur-^n^alt i aRoeéfilbc 1846 • Wlal 1848; ubnorbnt til 
Sttbbet af 2)anebroge 21. Octbr. 1846. — « 1826 Stancidca (SHfobet^ 
Qmilie SBildend (f. i itb^. V ^785, f i iRoréfilOe V 1857), 3). af 
Su^itØraab, IBanf-CEommidfair Q9crnt (S^rifiop^et 9B. (en @øn af •(inrii^ 
SB. og ®efdbe (ffi.; f» i Q3fbcrfefa i <&rrtugbønimet IBtemen | 1743, f i 
M^. V' 1805) og So^anna 9^aria gftieberira f. UBindlct (bøbt i ®tt{nhtd 
IJ1750, t i Jlb^. II 1790; 2). of ^Jtajlen 3- 8. «• ffiindlet I @tein- 
Ictf). — (3ofr. ttaaiffn« fTOrb. ©(^rlftfl. »er- XXX. 226). 

iRogle Orb om SBonbcuren. ^b^. 1845. 20 ©. 8. (@«rfKft aftr. of ^©crl. 
Sib.'' 1845, ^x. 93 og 94 {amt Siltogget). 

aRatd^nafen (3.). 

9rcenbet>iin og @alt, et ^cegemtbbel imob ®tgt etc, af S. ^ee. Ubbraget af 
ben norffe fra (Sngelff ot>er{atte Ubgat>e. SReb et XitLa^, inbe^olbenbe fenere Dp\\f9» 
Binger, ubbraget af et for npltg i (Snglanb ubtommet Icegeotbenftabeligt 8cerf ot>er benne 
tometbobe. ^itxxin^ 1843. 16 e. 16o. 

•aRatcfmantt (3øtgrn aBilli^.), 6øn af 91nbr, Sft. (en @øh af 
SognebegnSro.; f. i ^ooelSferff 1773, f ^ S'^'W) og U. (5. 9lmuubin f. 
»xunbtoig (f. i fieboje V 1775, * 1803, iidltxQ; 3). af Sorgen '®-a); 
— tog 1823 ($ramen 9(itium (Laud.), 13. 3am 1829 t^eol. 9(ttefiatd, og 
a^agbe ben ^omiletifle $rooe 25. Octbt. 1830, faaoelfom ben fatec^etiffe 
meD bebfle .Q^arafteer; fiorm i (Religion og S)anf! oeb (S^tijlianél^aoné 
Sotgetbpbffole 1829'31, og i ^ijlotie ff)b« fra ^ug. 1842; @ogne^rceP i 
«f jen og 3erIeo i 8tibe @t. 23. Vpril 1849, i «&opbru^ i <&aber«Ieo $too^ 
18. Octbr. 1850; 93iceformanb for ben {Ie«oi^]f!e ®foleIcerer-9orening 10. 
3uni 1851 (gienoalgt i 1852); SP^ebfiiftrr af «8oIfef!riftfel|fabet' i «obetdIeo •) eøn af $rapent»allefilbe, ?rot>fl Otto 3ørgenfen Ørnnbttoig; f. i ©ejerø ?Jra|ic- 
goorb V 1733, perf. Capeffan i »alfefilbe og ^øroe V 1^58, eogneproejt paa 
eejero V 1760, i ^eboje og emønim V 1772, t 1787, • i »aflcfilbe V 1772 
SRagbalene Une fOlatia 9^etf(^er. 320 

i Slutningen af 1852« — QSaTgt til 9iigdba9«manb for Sorn^oTmØ ^mti 
2bet ædTgbiflrict (^afixUht^) il« S)ec6r. 1848, oø beettos i \>m ørnnDlo«- 
fitoenbe Øltgdforfamlina 1848^49; afoIfet^tnø«inant) fot Sejle 'flmtø 2bes 
QSaløFcetd (Jto(Oing) 4. 3)ecSr. 1849 ; mgtit paa be tre førfie orbentlige SU%^ 
tage. — * 3. ». ©• Olfen (f. i «b^. f 1813, f i *opbrup ^ 1851), 
9ngfle 3). af ©ottfdt^e ^an9 D. (II. 494) og (Slifab. S)orot^ea f* SaOe. 
— (3ofr. 0«t'8 .!»ateriaHer* , @p. 917 j 8fr. ©arfob« .S)anj! {RigdbagA^ 
folenber- I. S. 202.03). 

IBogtn^Reren iBeniamtn granKinø 2\t> og ?et>net. 2. Dpi 1839. (f. SD^ard« 
mann*« fortegn. ot>. @tr. f. ai^enigmanb, @.28). $aa 3« (anbff toeb 3. @igitr69foit : 
FrankUns æ/i (i ,,Tvær Æflsdgor éllendra tnerkisroanna**. KaaprohdfiD 1839). — 
gortegnelfe ente ©frifter ttl Soeønmg for a^^enigmanb. 1844. („Sdttl ^Gt." 184i 
iRr. 288). 

irøtn @ønl om 2)u ))tl i 8erben frem, faa ftroebl (Sn 8og for ^aoHb« 
Dcerlø« og $anbe(9«^cer(tnge. ^b(. 1848. 

9t>orIebe8 (Snglanb h\tn erobret og bebygget af be !S)anfte og ffben 
l^ar Udvti ^axUv berof. Ubgttet af Solteftnftfelffobet. a^eb et j^ort <9: ^.^onfte 
golfeffriftct" XXL). «aber«Ieo 1857. 

2)anf((ebend ttbltgere @(iceSne i ©(eøoig. Ubbrag af fOIenf 9æd. L 
^aberøleo 1859. Gt ^ffnit of: 

2)anf((eben9 ©tioebne t @(e9t>tg, ubarbetbet efter $rof. VHenf 9anrf: 
„2)et banfte ©progø ^ifiorie i ^ertugbømmet @(e9oig ellei ©onberjt^Oanb.^ Dteb et 
gororb af ailen og et @progfort. ©aber«Ieo 1860. 230 @. 8. („gl^^^ofL- 1860, 
Sir. 191; „©onneoirte" XXIIL i»r. 202, af g. ©elioeg; i»2)agbl.-' 1860, 9tt. 201). 

3 Stiife'd „^rd^to for ^tftorte og ©eograpbie'" (@ftlbrtng of Som^olner- 
ne« Oppaiib etc, i 45. ©b., @. 1 fg.; far f filt aftr^ft). 

3 i/'3)anneoirfe" (Xofe t)cb goI!e*geflen i SWanbbierg @foo b. 25. 3iifi 1868, 
i XV. yix. 187; »nmelbelfe af mtxåf'9 gæbreIanb«4iporie, XIX. ^x. 38). 

Unber illabnet: 3. Olbe, ,r71aartg ^ammerraab", ffax ban (eoeret 8tbrag ttl 
^3)anff golfeblob-* (Om aWemgraonb« OpIi?8mng, V. iRr. 30^1; ©ret), VI, 9tt. 
11; ^jcere SScnner paa 2anUi\ ©reo, VII. ^. 39); — „3)anneoirre*' (6re»e, i 
III. 9Jr. 53 og IX. 9?r. 8); — „^iobenbaonCpoften" (di «ret) om bet pofiliffc 
9ltxt i goltct, 1840, 9lr. 355. [optr. i „«Imueoennen" II. 5»r. 40]; (St ©re» on 
gor^olbet meQcm 9tegiectngen og Otribenterne, 1841, '3lx. 44; optr. i „Vlmnebfnea'' 
III. ^x. 24). 

^aRorcfmantt (SftitU SStft), *(i^r. ©erner. 
iRV 8?egnebog. 1..2. 2)eeL 1841. 

^aRarcfmottlt (aStll^.) tog 29. 3an. 1812 juribif! (Sramen (.^eqoern*), 
i>^ ^WT rf^er ben praftiffe $rpoe djlemmellg oel*)} bleo ^rocurator oeb aOe 
Unt>ermtet i ©jorOanb og paa »oiu^oVm 2a* ^wU 1815. 321 

SRatuu 

Ubtog af en S)am))ftib9< og 3emSaneretfe t {bøflen 1849. (Xn^ft fom Wlanvt* 
9apt). Sthi. 1850. 62 @. 8. »erlingffc ©ogtrvfferi. 

(St @tainSo9«bIab (i @. «cver*« „»interflrønr, @. 84). 

SRftria ®^r f^^ $etft røatiaget. 

SRaxia, Xanit (^DfeuDon^m). 

getnten (Stoentt^r og SortceUinger for 9øxn, fortalte. Sth^. 1853 (3t 
1852). 48 @. 8., meb et ®illebe. 

aRdtioger (fbiftrr6), «{>uudmanb i JØflrrtfrdtøt); lei^ec enbnu (1861). 

3 „Hlmuebennen" (S^ætgerforeningen for Stanberø ^mtø lf}e goKetbingøtrebø, 
n. 9{r. 136; Om 9{ugaarb og band !93fflgere, XII. 9h. 79; 92oget om ^nudmoenbe' 
nc« fltgtarbeibe« Sfløøning paa ^jeflnggaarbø ®ob« i 9eanber« IXmt, f. 9., 9hr. 122). 

fDtartogrr (Sargen), &eUl<nn og Jtirfefanger i aSennrberg i iBenb« 
Mel — * (5Ifc gRabfen (ff|)arO. 

Om Qørneo))brageIfen i hjemmet, gorgorolbrc Monbt fOmuen. 9i#tring, 
1846. 40 e. 12. 

fOtamger (^tttt), Spn af Sectetair 8f. (L ai^atiager, $robiantd# 
foibaltet beb æagtffibøftationen i ®tore-Q9eIt (f« \> 1791), og ^nine 
«^riftine f. ©onbtop (f. f i791)j — f. i fiflbbotg 23. 3uli 18273 
Mfb 1837 eptaQtn fom S)ifcipel i ben larbe 6foIf ffibø, ^boc ^an forbleb 
til bene S^eblotggelfe, 2 9(at eftet; fom berncrfi i Obenfe Sat^ebralffole, og 
{ijennemgtf bend famtlige Jtladfer; men ba Sfolen i 1847 bleb uboibet, tog 
^n til Jtføbfu^aon, for at labe f[g bimittere )^iloot. (Sfter ^er i et '2(ar at 
^be benbttet Qdibliot^efac (Bunborp^d U}r|febning, er^olbt ^an bcb Qtxamtn 
litium i 1848 S^arafteren Laudabilis, og beb onben Qframen i bet paa^ 
fffgenbe ^2lor H. ill. — ^llerebe inben (Sjramen artium ^abbe ^an fortfat 
«i paabegbnbt Obetforttelfe af „Le Flis da Diable", par Paul Fé?al, i 
^Potgmpoflend'' Seuideton, og ^ar fenere beffaftiget fig meb flere literotre 
tcbejbec, beelé originale, beelé Oberforttelfer af be bebre franffe forfattere. 

Originale Srbejber: 

grøfenen paa trebiDe 9ar. @tnbte af iD^eØemdaøfenø l!ib. Ortg. Jf ortaØtng 
«f aWaria ®**. m. 1863. 192 ®. 8. C,RtVb. ?o|t" 1858, 9tc. 207). 

3 ^Fædrelander {Emma Virginia SehUm. Mindedigt, 1854, Nr. 194; GJM^ 
éoénUn. Ed CjcIqs af Digte, 1857, Nr« 288; Et Soidå HisioHøf tf eo eodnu 
ikke odgiTCD DigtsaroliDg, 1858, Nr. 37). 

Oterfcettelfer: 

„Sor et blonbt ^aarø <8t9(b'\ af Séon ®o}(an (i ,,S)^orgen^ofien«,r 
gcnillcten, dommeren 1848). 322 

S)en utrøftdiøe dntt, af SRérv. 1.'2. 2)ee(. (i ,,9Rorg(nMabet«" SraiQeton^ 
deoedtilbe 1848). 

(Sn aloorlig SDtanb, af diaxU^ de iSernarb. 1.-2. STeel. 9eoedti(be 1849. 

^elene, eder Sriftofratend 2)atter. 9{omantiff gortcelling af Sftme (Sd. 
Seepbaub. 9eoe«!itbe 1850. 

Séon iD'{a«fatI(on, etter iReben øø Svante. gortceØtng efter ,,DeBi s^Joars : 
Profince et Paris'*, af gi^^bértc ©oulié. Seoe^filbe 1850. 

^Imtnbeliøt ©trtftemaal, S^oman af S^^^^'i^ 6oii(ié. I.r4. ®ee(. 
m. 1850*51. 

S)et bar ^aa Stben^ etter Ul^ffen er altib gob foriRoget. i>2ot(>etteafgrébéric 
eoulié. »hlf. 1851. 

(Sn aRtllionair« fljønnefte 2)røin. 9{ot>ette af 8éon ®o|IaK. 9eoed' 
Wbe 1851. 

2)e ciltctfte ©ørøbcre, af (Smile øoubeftre (i ,,2)en ^erlingfTe 2:tbenbe«'' 
geuitteton 1852, ^x. 299—304). 

2)en gamle !Dtp(omat, etter ^unb og Stat, af flmébée Hc^arb. khff^ 
1853 (o: 1852). 

Gft^er, 9{ot)ette af gonoré be 9a()ac. 1.-2. 2)ee(. 9{oe«ttIbe 1853« 

grøfenbe^erouare, af gorfatteren til „©lottet i ^oitou" (i ^S)en ©erlingffe 
^ibenbe«'' geuttteton 1858, 9lt. 53*62). 

Ouarantainebetienten, af (Smile @oubeftre (i ,r2)en 8er(ingffe !£tbenbeé'' 
geuitteton 1854. 9^r. 27«35). 

Suftcaftellerne og 9$erben. Qfter gonoré be Satgac'« Scéftes de la 
fie privée. grebert(8borg 1855. 

2)et unge Stv^f^I^inb etter min ^nte« CSine, af (Sttgénc €>crtbe. l.'4®ee(. 
m. 1859. 

2)en (ille ®rebtnbe, af Octabe geuidet (i „1S>m 9erfingfTc S^ibenbed« 
genitteton 1859). 

Ubgab: »gatje og Cecilie, gjobette af ^Cp^onfe Staxt. 0»erfat af 3. 
^ofm. 1.'2. S)eel. Sth^. 1853. — (iSfter Slutogr.) 

*Waxihot (Sorl 9titboI|i]^ S^bittonb), ®øn af Sttofeø £ebiii 
aff«a); — bleo faji anfat fom lettet i d^ngelff beb ben miHtotie ^Biftolt 
21* 3anuar 1837 (me^ fgl. Ubitarbnflfc V 1838)^ Stibbrt af S)anebroge 
1. a^act« 1850; ooerbtog i gebiuai 1856 jln 9tbfnf!a6fHge Steaipolc til 
$tof* ®. g* g* Ølung og Gand. tbeol. Slttot, og ei^olbt t>it> 9oo af 23. ge# 
Btuar f. %. en aatUg $en)ion af Statdfaéfen ({ofr. „9loi\> og ©^b" 1856, 1. 
93 95). t i «S^. 20* gebruat 1860. — * 1. g. SBe 8f riJ? (f. 1796, f V i852, 
[• ^gabtel." (♦ %, flh. 19). — *2. I ©pderfb V 1854 Sufa ((Sufette) 
^ugufta 3)algad (f. i ^taptl f 1825; OeP^rednbe af «Dannec|9inbf^ 
{{olm" fra 9{oo6r. 1844 ttt SQvaat 1854, og {!trn S^obbr. 1860 af 5Droii» 
ningené ^Hfblflolr), 2)* af banfl Sonfut 3faii Antoine S. (f. I grebertda SJ g. 1760, ♦ 1. i Jfbb. V 1779 «ela ^enrique« (D. af «gent ^, i iTb^.). — 
* ^. »tf/e ^enriijue« (f. 1771), 323 

i 1787, t i iati Deb Sføotno | 1835) og So^anne ill^omine f. be @tU 
holt (f. I M^. f 1792, * fpb. V *819; ^nøPe S>. af Stammn^tttt 
^nbt. *cnt, bc ©., Jt)fr. III. 249). — (3Dfr. „»eif.Slb.* 1866, 9lt. 17} 
.8«brfl." 1860, ^u U'y ,gl^t). gJofr- f. a., iWn 45; .©agbl/ f. 91., 

mt. 46). 

Engelsk (accentueret) Lenebog for Begyndere, 3. Udgave. Kbh. 1816. 4. 
Udg. ib. 1857. — Engelsk Læsebog. 4. Opl. ib. 1857. — Sebetraab teb gore* 
Iceøiringente ot>er bet engelffe «S)>rog toeb ben toiigL mtlttaire $øifto(e. 2 {hefter. 1831« 
32. 8t)o. — engelf! Jcefebog efter en nt> aWe4bobe. 4. Opl, Sthi. 1850. 5. 
Opl. ib. 1858. — (gngelf! gormtocre. Ubarbeibet til ©rug »eb ben fongf. mili* 
toire ^øi\toU. ib. 1832. — (Sngelflgormlocreineb en fortfattet ?«re om Ubtolen, 
famt et XitUeg om $ielpet)erberned ©rug. 4. DpL 1844. 5. OpU 1851. 6. O))!. 
1856. (llceren om UOtalen foerffilt). 

®rammatifend ®rnnb6egrcb. (efter dhh og 9.). Zttftt fom Sftanuffript for 
2Rari6oed Seealffole. Sth^i. 1841. 44 @. a (^nonpmt). 

D)>gaoer til munbtlig og ffrtftlig Ooerfcettelfe paa (Sngeift Ubgi))ne for« 
nemmelig til SBrug t 3J2ariboe« 9{eatffo(e og 2)anneq)){nbeffoIen. ^f). 1848. 2. DpU 
ib. 1851. 3. D|)I. Ib. 1856. 

SO? ebbeleif er fra ©efh^reren af 9)^ariboe9 S^ealfToIe til Sletterne« gorcelbrr. 9{r. 1. 
m- 1850. (».gcebrel." 1850, «Rr. 235). 

Engelsk Elementarbog. Kbh. 1855. C,S)agbl." 1855, Sftt. 230). 

5lt7ø til muDdtlig og skriftlig Indøvelse af „Hariboes engelske Elementirbog." 
Kbh. 1858. („glpo. ^?o|i." 1858, ^U. 148). 

♦SWariboe (gttbtiia), ®øn af 2». ». iWatiboe og 6an« Ijtr ^ufhu, 
93ela f. ^enriquc«, begge af ben mofolffe flflellgion; — • f. 22. (Iffe 12.) 
Dctbr. 17815 afrelflc 1798 til Stollen, og Sleo unDeioei« b^bt paa ©fibctj 
fom 1805 til (£^rif)tania^ of^rettebe 1808 et ^ricorpd Vrtiarri, (oid S^ef 
^an oar, og bleo fom belønning t^erfor (Sapitain å la saite i ^rmfcn* ^an 
oar i m Sftaffe af %ai fom ^r<(laf)^anblfr, ^3rugØi* og Sabrifejer i en ub« 
btebt Q3irffom^eb, ligefom ^an meb jtraft og Sntereéfe becftog i flrre c^txt^ 
lanbfff ^Inliggenber; oonrtog unber Jtrfgen 1814 Opfi^net meb Srmeend 
SrandpoTtt^crfen. S)e øbelceggenbe ^atiM9* og $engefor^oIb før og eftft 
^riijen ovflugfe ^anø bet^beltge Øormue, og ^and 9}irffom^eb opførte om« 
trent 1816 ^ bofatte flg efter «&iemfom^en fra €tod^oIm førft paa fin 9ien^ 
Dom iSibdgobfet i <&ølanbØ ^ra^egielb, fenere f S^rlfliania, ^or ^an anlagbe 
et iSBogtr^ffiri, og fiben 1831 paa fin ®aarb JØfern i 9feré $r(rfiegjelb; 
op^olbt f!g i 'dårene 1836-1838 i Sonbon; bteo i fine flDfle 9ar jlnbøfoag 
og bøbe paa @inbdf9ge/Zlnfla(ten oeb ®leøO{g« — * V 1809 Siagna ^u« 
toalb (f. V 1792), 5). af ben I Olverup« 8* «. S» ^75 anførte Secretafe 
C^rifi. gr. SBil^. {>., ^ebbirecteur t)eO bet fongL $omuIbømanufaeiut te* 
(f. i «olfleen 1760, f i Stbi). V ^795), og Sorot^a SRargret^e f. Oiebe. 
— (^iograp^i meb $ortr. i ^Tl^iUtiit {Roibmttnt'' U. ^»44\ ^^M 324 

C^ftrnettu om (SibdooIDdmænb m. o. €.101—03; ,»9{or{! Sorf.^eer*" 4. 4* 
@. 416*18; iofr. »SRorgmbU' 1839, mu 321; 1841, 92t. 182, 197; 
„q^wge 09 3tun- 111. 314; ^SBuDfliffen- II. 1810, @. 3; IV. 1812, 
®. 27, og f. 1820, @. 38; »Sf^orjlr Stiftelf«« II. 352; HI. 37-38, 49, 
189, 973^74; 'TiaM (Srinbrinøet I. 351 o. fl. @t. famt iD^attboed ^xM 
netrnfor v(i^ (lere ©teOct; gr. (Baifob, 8f(Kt)ce(antd^ifl. IDigte, 2. Ubg., 
@. 415-16). 

9{og(e Orb om alminbeltg f&atntpUQt 1815. (^crtmob nbfom: 92og(e Orb 
om dm. Sctnie))rtgtm.t>. af $. (S. SRofen). — 9{og(e Orb om 9{ig«forfam(tngend 8e' 
ffntmnger o. f. b. 1815. (flnoni^mt). — SiattraadeU Laane^Projed, 1819. (AnoDjinL 
Raeens. i Norsk Rigstid. 1819, Nr. 41, hvorimod Mariboe adgav: TU Reeententm 
af Skriftet om Statsraadets Laane-Projeet. ib. cod. (Anonymt). — Om Bank og 
Pengevaten, Et Udtog af Ricardos V»rk om Statsoeconomie og Taiation. Chri- 
sUania 1821. — $atront(Icn (et peM\t 2:tb«frnft, fenere Ugeblab). 4 ^årgange. 
2)rammeii og (E^nflianta 1824«27. 8fo, og 59[argang^ (SbnfKanta 1828*1832. %oU 
(iWeb faa Unblagdfcr er »t b«n forfottet af 2W., jtjfr. ©rct>c Ipe dtant @. 16). — 
2:in«g ti( $atrontl(en, [tnbe^olbenbe (efterretninger om 8. ^-'9 flatsborgerlige 
2\ti]. (SbnfHanta 1826. 4i «rf & (i Snl. af en Opfat« i SRorgenbL mob m:9 $a(g 
til øtortbtngømanb). — Oemoerlninger iseb ben )>rot(>ifortf!e Snorbning o. f. t>. 
((Sftrr ^atrouillen II. 1. 2. ^. fcerfltit uDgitet og paanif gjcnnemfeet). 1827. — 2) en 
gamle 9{id^arb« J^unft at bitte rig og Ii^Qeltg af 8eni. granlfin. Sbte Opl. 
(E^itfHania 1832. 1 Slrf 12. — (Sn 9{ce(Ie Sreise af poliu og f)at«oecon. 3nbboIb. 
Ifle dtMt (12 «ret>e). — 2ben3e«ire (12 «re»e). 1836. Hf 2ben »iaffe« Ilte ©re» 
erfceiftilt aftrt^tt: Om @tort(iinget« Opløsning og Cbeløt^ingetø ®ejlutning at 
foette etat«minifleren snber XUtolt. 1836. — Appeol åte. 1838. (anm. i „^en (£on» 
fiitutioneae'' 1838, ^i. 269). 

a)tebaibeiber i „^^ationalblabef (ifølge egen (Sxtiaxm^ i „IBrete, IfieSi.'' 
@. 22). 

3 „ai'torgenblabet'' (St 2:ilfi>ar t flnrebning af 3. dtft. 8ergd anom^me 9b« 
))arfel mob Wlaxi!bot9 Salg til ®tort^ing«manb, 1826, 9{r. 332). 

SRariioe (aSUltam Sitbtiig), Sgn af foranfttte $rofedfot (Sod 
Wub. Sftb. 9^. 00 gffebetiffe f. SBedfel«; — f. i i(iøben^at)ii 
15* Drcbr. 1828; bleo @fconbIirutenoiit i €ø« (Staten 23. @eptbt. 1849. 
— * i JTbb. V ^855 (Smma Sil^elmine 6Deiibfeii, fPIriebatter af 
(BenetalfrigØcommigfair Sub. (Smil 3tif(||. 

SortceUingeraf3)t(fen« „Hoosehold-words^ o«erfatt^ Stbf>. 1853. („gl^o. 
$op." 1853, 9h. 226). 

<£eberbalen af m\9 &tact Signilar. %xa (SngelfL Stbff. 1855. (,,8erl. 
lib." 1855, ^T. 43). 

gortceYIinger af JBafbtngton Srtoing. ^ra (Sngeift oterfatte efter gorfatte« 
ren« „Chronicles of Wolfcrts Roost." $tf>ff. 1856 (»: 1855). {Jthifpoft.'' 1855, 
«r. 294; „gl^jD. ^o^" 1856, 9h. 18; „CerL Xib.- f. fU, Sir. 20). 

£'rr.9ørtflentBger af gorfatteren til „SRarty barton" etc OiKrfatte fra(Sngelff. 
4)^* 1S56. U&pi>. ^olU" 1856, 9te. 18). 325 

SKif« ©race »øuilar'« »ærfer. Otetfattc fro (gngelff. U2. S)wt. (I. (Sn 
CtDtnbe« 133enflab. (Sn gortætfing. II. ^iemmetø 3nbflvbetfe. (5n gortoetltng for 
mhtt og S>øttre). m- 1856'58. („^agbl.'' 1856, ««r. 277; 1858, iRr. 86). 

@))^gog9(t>or. (5n 9{øef!e unber^olbenbe gortcelltnger for Ungbommen af (L 
@tnclatr. Ooerfatte efter ben engelffe Original. 9Reb et lfit(ogra))(^l 5^^. 1857. 
(„©etl. 2ib.-' 1856, <«r. 298; ^gæbret.^ f. «., 9lr. 303; 1857, 9h. 295). 

®eorge gielbing. <Sn gortcelling af (S(iar(e8 9{eabe. Ot>erfat efter ben 
engelffe Origtnald 2bet Oplag. l.*2. 2)ee( {o: Gamling af ubt>a(gte S^omaner t banfle 
Dt)erf«ttelfer af Originalfproget, 1.-7. ^efte). «b^. 1857. C^ert Xtb." 1867, 9^.95; 
„%in\>. ?ofl.-'f. «.,9?r. 165). 

©flager af Saf^ington 3rtt)ing. Ot)erfatte efter „Tbe Sketch Book." Stbff. 
1858. („©erl. Jib." 1858, iRr. 102; „S)agbl." f. «., Sftt, 130). 

©!i33er fra en @^retfe. ^SJ. 1860. („©erUXib.'' 1860, <«n258; ^2)agM.* 
f. «., mx, 264; „Sttuflr. Jib." S^r. 65; rr^ott. galfier« @tift«rib.'' 1860, 9fh. 306). 

Serrall og d^eppø S^anft-engelffe Orbbog, giennemfeet og rettet Sth^. 
1861. (,,®agbl." 1861, Sflv. 134; ,,5190. ^op." f. SL, SRr. 164). 

3J{ebubgit>er af: Tidsskrift for Såvæsen. 1. Aarg.-3. Aarg. 3. H. Kbh. 
1856-58. (Heri af ham: Om Anduvoingen af OriDocofloden , i V. 6. H. 1860). 

3 y^Fædrelandåf* (Om Redningsvcsenet paa de danske Kjster, 1857, Nr. 28; 
Liealeoanl Saxtorph som CoDStractear, «. il., Nr. 40; iofr. ,,^^90. fofL" f. %., 
9lx, 44, af 2. ©aftorpt, og «Rr. 69, 72, 75; „5)agbL'' f. «., «rhr. 50). 

*3Raxit @0|i]|^te S>teberifr, S)ronn{ng til 2)anmar!> f. i <6anau, for« 
malet paa ®ottorp @Iot, f ^ Ai^ben^atjn 21« SKart« 1852» — (3ofr. 
griamanb'é «(Danmat!d ^Dronninger", meb $ortrait) 9r« ^rfobø Sortcrd« 
af Sabr. «ifl. 2. Ubg. @. 736«37^ 3. % Ttpnijitfé @ngetalc dt>tx 
^. ^. d^nfebronning SD^aria Sophia grebetiffr til 5Danmarf. 3 9)oed- 
filbe fDcmfiife ben lObe Otptil 1852. Xbf).] %x. ^gøeg^ - ®ulDberg : 9^inbe< 
\9\) om 3)anmarfd flette greberifd og ^aria @op^ia gfreberiffe« JTifiet. 
m. 1852; ,5flrOreI.* 1852, ^t. 69, 84; ^»erU a:ib/ (• %, Slu 69, 
70, 72, 84; „^b^poP-- f. «•, mt. 71, 76, 83, 87; „gtpb. S^ofl." f. 51., 
mt. 133, 42, 43, 61, 62, 75; ^^ax\)m9 6tift«#ilib.- f. a., Kr. 65-59, 
62, 64, 66, og ^Donneoirfe* XV. Ulx. 77; »loc^^ Su^r „Si^nbag SWor* 
gen'*, SBintet^aloaaret 1852, €. 337-38). 

SuppUmenUTafeln d:c. l.*6, Licfer. 1822 fg. (r. af C. (5. 3©erlattff i 8. X. 
anf. et.; ^aO. attg. ?. 3. 1823, I. @. 90-93; IV. e. 8a'W36; 1824, IV. @. 520 
og 1109; Revue eocyclop. T. 18. p. 361). 

aWarfo (6. • . • 6. . . .), qjfruboni^m. 

Om del danske Monarkiea Grundskatter og Statsi/jæld. Kbh^ 1842. 40 S. 
SU 8. („53erl. Stib." 1842, IRr. 55; SWonrab« „gl'^*>enbe polirtfte ©labe" 1842, 
9lr. 4). 

^aRamier (Xatoitt), f« I $ontarIier (3)oube) 1809; fiben 1847 (Son« 
fett^ateut wb IBibliol^rfrt ;,Sainle-Gene?ié?e'\ — (^^^.N%^wt%^^\r«>Att«i* 326 

naire universelle des Contemporaios, Paris 1858, p. 1167; 9{orb* (Son« 
9frf.«to. 44. «. @. 363)* 

*aRatt (6otI e^rtf}. &tbti.), f* i AjøSen^aDn (iffe i aftmbéBors); 
3uflit«roab (meb (Rong I 5. JM. 97r. 3) b. 28. 3uni 1845. f 5. fnet>hu 
1855. — « 1818 «. & Øtønnau (f. i Jtappel |f 1801; 3). af StjBh^ 
manb og „Ortdoorfle^n" ^inu W>uå)t Øt. og Sot^or. JØdegaarb f« Sa« 
coBfm)* 

aRatrfd^aO (9* . . • * 6. . « « « f( ), ®iin af muflfalff 3ii- 

^rumcntmager, 2)ane6rogémanb Snbteaø Tt. (f. i Øfimig 1781, f i 
6Iedt){g I 1842, f. St. 8arfobd gfottceO* af gfirbt. «ifl. 2. UDg. @. 799) 
og anno SWarie f. »3aggcr (f. 1795, * i Ab^. V 1815)j — logDe flg 
eftec SanbDafenet og op^olbt f(g en 3:ibkng i (Snglanb og ®fotIanb for, meb 
£anb^uud^oIbningd'®eff!a6etd Unbnftottelfe, at giøred narmm befienbt meb 
be n^ete gfremffribt i btdfeSanbeé ^getbnig; forefiob efter «&iemfomf}en 1853 
S)ta{ninodar&e{ber ^od ®oHntt Seébor^f paa Salget; tog ^anbmaaler«(^ra:« 
men; brftvrer nu ^ørre IDrainingdarSejber beeld i Soenig, beeld i ^anmaxt, 
meb fafl $ov<eI i Sthf)t)n, og fi! 9ef)aUing fom Sanbrnaaler 1856. 

3 ,,2:ib9frrift for Sanboefonomte, 3bte StceflC (beretning om Unber« 
braintugen paa Ourupgaarb i dommeren 1853, meb J^aart, i I. 1853, @. 325*32; 
9^ogIe S3emctrtninger om dt^rfabritationen, optegnebc paa en 9leife t &otlanb og @ng^ 
lonb, II. 1854, e. 30*37). 

^aRftrfhroitb (Stkoloi SocoB), ®on af (Soen 9) i e ol a i 9^. ogS^ag- 

balene (gllfabet^ f. Sc^nltlet (f. V ^730, * V *756, f 

S), af Oberfllieutenant $eter ®. og ©op^ie S^ti^iane f. Sffei^ner, {ufn 
gengnW« „m. dl, ©d^nitler*, @. 1.3); — lagbe f!g efter ben tU gafcri!- 
SP^aflinerd ^s^gning ^ørenbe 5£^eori, og nøb fiben Varet 1802 ifølge fongl. 
(Xefolution en aarlig UnDerftøttelfe for l^ibere oeb praftiffe ^Irbejber at banne 
flg til bette Sag; tiUroabte eftet fgU Stefol. 1. 9ftai 1807 en Ubenlanbø« 
rejfe for enboibere at ubb^tfe fine t^eoretijfe og ptaftijfe JTunbpfaber i gfobtif- 
9ftafI{no<efenet, og for berefter at befil^re be paa fongefig 8efoftntng inbrettebe 
iOærffteber for gabrifrfTOaffinerd forfar bigelfe; Meo S)anebrogdmanb 28. 
3uni 1809, oirfel, aommetceraab 13. 3uni 1811. — * 5?. O. ©mit?; (f. 
i 2l?ebrn fPrceflegaorb V ^778, f < *bb. H 1847), 3). af Xx. @. (III. 
190) og ^an« Ifle .&uflru ?lnna 9lgnetl?e f. gjlum. — (3ofr. Sengnicfé 
„iCroel« Smit^*, og „Sam. a}Ium% S. 6). 

3 „(Sfter.rctninger fro €elfr. for inbenlanbff tonppib" (Om »efonont« Xrae 
for mufitalfte Snfhumenter, i 1. 357^; o. fL Sibrag). 

aWarfhanb (Odtiolb Sttlind), ®øn af »hjéanforte; f. i Jtjoben^jaon 

^4. 5u!i 1812) WfO 6abet i ®o- (Staten 1824. og Seconblientenont 24. 

R^n 1830; fin^mH i to Var paa ben VK&Vuut ^«\^^t, o^ t)ar bereftec 327 

i 1} ^ar SffeDbjelper l^od (Sontte-^miral S^i^ael 3o^* $etroniud QBide 
<I. 125; @uppl. I. 144) Orb Ø^ut^ioationd'^nflaUen i ^angii]; atHincrrebc 
til 55remifrlifuienanr 7. gf6r. 1840, og bleo førfl anfat fom 20en og nogU 
^ar efrer fom Ifle Såret i 9{avigation t}tti @øcaM*%fabemiet; t?ar fatndOig 
{«rrec i ^at^cmatif for en Jtludfe i ^rofedfor ^axihec'é (Rralffolr, ber oac 
beflemt til at banne ^fpirniiter for @øcabrt»^fabemiet; ubnaonted 1. SP^arté 
1849 til S^at?igationd«^2)irfctetir for 3)aiiniarf meb Q^atofreer af (Sapitaiit« 
Heutenant, faalebed at ^an beroeb ubtraaDte af 9X?arinfnd 3)etai[, men {fulbe 
tebbli&e fom førf!e mat^ematiffe l^cerer t>eb Søcabet-^fabemiet; Heo eftrr eget 
,£)nf!e ubcommanberet paa ii^inieffibet „S^riflian ben Ottenbe^, og commanbe« 
rebe t)et9 Ifle batteri unbet ^2lffairen oeb (^fernførbe, ^oor ^an t?eb <Sfibet8 
(Srploflott bi?be 5. '^Jlpril 1849. Ugtuu ■— (3ofr. ©elmer« mtfx. ©amU II. 
1849, ©. 81'84, 482; ^IBerl. 3:ib/ 1849, Ulx. 95, 116). 

Koriratlel Fremstilling af Navigationens Theorie i dens samlede Grandtrak, 
Kbh. 1847. G6 S. s(. 8. og en Tegning. 

^ebetraab i 9?at}igationen9 elementer, ubarbetbet tit !99rug for be tgl ©i' 
cabetter. @[ter gorf.'ø :2)øb ubg. af ®. @. Stueren. ^h\f. 1851. Vf. og 212 ©. a 
<3Hc i SBog^anbelen). 

3 „i«t?t 2Ird^i» for ©^oafenet" (Semærfninger til bet^Pag. 295 og ff. frem* 
fatte /'^t)e ^rcblem til ?JIab«6e|lemmeIfe »eb ©ot^ieiber ubenfor aWeribianen", IlL 
1844, ©. 47580; — ^iamgattoncn« X^eorie i ben« (Sninbtrajf, i 2ben dtctftt, II. 
436-43, og III. 47.51). 

*aRartftld (^atld 2qco6), ©i^n af fli?mmerme|),eT Wlaa^ W. i WltU 
borf; — f. flDfl i Qlaret 1796; befugte en SiDlang iJaiinffolen i fin gfbebv, 
og ni?b flDen $rioatunberoiiéning, iforr i \>tt latinffe ©prog; reffle 1822 til 
Ajøben^aon for at beg^nbe fine ©tubier t?eD tet ci^irurgiffe ^llfabcmt, l^oot 
^an teg (^ramen; tllfjobte f!g fenere et ^arbeeramt i Stiøbtn^am, og ub« 
pofbe tiOige l^opge^rariS. f ugiot i M^. 24. 3uli 1818, 51^ ?lar gi. — 
(3oft. ©elmerS dldx. ©ami. I. 1848-49, ®. 201-02). 

♦aWartenfen ($an6 Slnbrtfett), * *2lnna 3». 3:ruelfen (t V ^853 
i f!t 72. ^21.). — (3ofr. 8iibfer»« it. ®^r5ber*é »er. ®. 361). 

^(minbeltg ©tgnalbog k. Doerfat paa ^ranft af be (Saumartin. (91Ie 
Ubgabenu ^>aoe 16 ©. og 2 j^obbertatoler). — (guropa og Slmerica jc 1820. (r. 
af a. (5. ©icrien) i ?, X. anf. ©t.) — 3)en Øreiunbffe Xolbtarif. Otoerf. paa 
gronft. 1823. (Revue cncyclop. T. 22. p. 65b52). 

^aRortenfen ($and Sadfrn) tog t^eofog. 9Itteflatd 25.0ctbr. 1832; 
bleij tittige ^ofrrcebifant 16. røaj 1845 (orbineret -J f. %), WibDcr af 
a)onefcro^]e 28. 3uni 1847, »Brofeéfor oibinariué 1. ©eptbr. 1850, SWeb- 
lem af acnfljioriet (efter fBalQ) 30. ^Ivtil 1852, og af 6ommiéf!onen til 
Jtitfeforfatningené Orbnin^ 17. S>fcbu 1853^ Sifo)^ o^ct <g\«\)L^^>^^ ^VV^ 328 

15. 9l|?TlI 1854 (f. „©agBU* 1854, mu 90, 91, 94; .Rær^rd.* f. «., 
mv. 90, 91, 96, 100; „®erl. 3:it)/ f. 51., SfJr. 128, 41; MUgeffr. f. b. 
ft>. jtlrfe* III. 263; .©flrnu- 1864, hl 153*54; ^Q3ifveoifIfe i gruf 
MxU }paa an\>tn ^intfebag b. 5te 3uni 1854*' M^.)] Ifle SRrNcm af 
3)iT(ttionrn for $afioia[>6eminarift 17. 3un{ 1854, famt 9ffrb(em af bet 
fyl. SP^MfEonØ-eoargium f« 3). (inbtfl bete Op^æoelfe fra \ 1859, tføfge fgU 
fllffpJ. V (• 51.); fcenaabet meb 5)one6Toø«m«nbene6 J&aberétegn 6. Octfcr* 
1854, Commanbeur af S)ane(Toge 1. Januar 1859; ^eblem af (Somitéen 
ti( at ubarSrj&e et Sobforflag angaaenbe 9(5gte|!a6df!tUmidfe og Sra|!ihed 
Sfelfe 5. 3uli 1859. — * 1. *. !W. *e«f (f. i Sthff. V i817, f fjlb. 
V 1847, 2). af ©fiMtapitain og .^aonefogeb $eter SRat^iaØ <&. og Sjette 
C^rtpine f. &anfen). — * 2. |J 1848 9?frginie Henriette (Sonftunce 
©IbouUc (f. i Stbff. I 1817), S), af franf! ©proglorrer 3ofepb 99. (K 
119; 6uppl. I. 137) og SKarie f. ©urenfen. — (IBIograp^i I „IDanff 
gjant^eon*, 43. geoer. 1851; I ^3fluflr. 3;ib.* I. mu2S [ibfr. „SabreL* 
1860, mt. 77]; I .S). JTIrfetib. IX. @p. 437 fg., Mr. @p.490; „Donj! 
StonmU «er.« VI. 882-87; .fiflorb- Sonoerf. »er.- 44. *. 6. 373.74; 
^gWagogln for 97atur* og flWenneffefunbjIab', Ul. @. 1852, IV. mx. 2; iofr. 
jjr. ^arfob« Sortora. af 8<ebr. .&lfl. 2. UOg. @. 762«63; Vaperea